Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 6232 members. It only takes a minute and costs nothing.

YIMBY på persontrafikmässan 2014
I Stockholms läns landstings monter kunde man få en överblick om vad som är på gång i Stockholmsområdet, bland annat via en stor karta som gav en snabb översikt. Nere på mässgolvet fanns projektledare och andra involverade i flera av de stora planerade kollektivtrafiksutbyggnaderna i Stockholm.

Förutom montrar fanns ett flertal seminarier om diverse transportfrågor. På ett av dessa seminarier om framtidsutmaningar i storstadsregionerna kunde man lyssna på Riggert Anderson, förvaltningschef på Förvaltningen för Utbyggnad Tunnelbana. Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana är en helt ny förvaltning som skapades i syftet att genomföra den planerade utbyggnad av tunnelbana som kom till ur 2013 års Stockholmsförhandling. Han presenterade förvaltningens organisationstruktur samt de planerade tunnelbaneutbyggnaderna.

Riggert Andersson presenterar de planerade tunnelbaneutbyggnaderna.

I utbyggnadsplanerna ingår utbyggnad av den blåa linjen mot Nacka och Gullmarsplan, den blåa norrut mot Barkarby samt en ny linje mellan Odenplan och Arenastaden. Efter en över 20 år lång väntan sen den senaste utbyggnaden av tunnelbanesystemet samt tidigare besked om att "tunnelbanan är färdigbyggd" kom förra året det mycket efterlängtade beskedet att Stockholms tunnelbana ska byggas ut. Det handlar om ett stort samarbete mellan kommuner, landsting och stat där tunnelbana byggs i utbyte mot nya bostäder. Samtidigt kommer nya bytespunkter mellan tunnelbanan och pendeltåg skapas i Barkarby och Solna för att avlasta T-centralen.

Ett sådant helhetstänk är något som YIMBY starkt efterfrågar. 2013 års Stockholmsförhandling var ett bra första steg, men det behövs i större utsträckning. En samordnad stadsplan och kollektivtrafikplan skulle långsiktigt säkra ett gott utbud av bostäder och kollektivtrafik, exempelvis YIMBY's förslag Lindhagenplanen 2.0.

Men det går sakta åt rätt håll. Henrik Laurell, projektledare för Spårväg City, berättade om hur planerna för Norra Djurgårdsstaden samordnas med den planerade spårvägen för att bra kollektivtrafik ska finnas på plats som en integrerad del av staden istället för något som man lägger till senare. Ett exempel på hur det kan gå annars är de redan byggda delarna av Norra Djurgårdsstaden samt Annedal, områden där folk bor och verkar men där kollektivtrafiken idag är klart undermålig. Annedal skulle ursprungligen få en station på tvärbanans planerade Kistagren. Dock blev den skjuten till framtiden och idag försörjs detta område endast av två busslinjer.

Någon annat som diskuterades var hur tänket ”bygg som om det vore det sista vi gör” kan föra med sig problem. Ett exempel på det är Arenastadslinjen som idag planeras som en tre stationer lång matarlinje till gröna linjen. Tanken är att man ska byta mellan linje på samma perrong i Odenplan. Men det finns långsiktiga tunnelbaneplaner på ytterligare en ny linje mellan Liljeholmen till Odenplan som skulle kunna vara en södergående förlängning av Arenastadslinjen. Den planerade spårlösningen vid Odenplan kommer dock i praktiken omöjliggöra en sådan förlängning utan att behöva byggas om allt från början och då har man slängt en hel del pengar i sjön. Det saknas alltså ett långsiktigt helhetstänk, där har vi en bit kvar på vägen. Dock är samtliga utbyggnadsförslag på förstudiestadiet och exakta sträckningar kommer samordnas med kommunernas planerade bostadsbygen. Arenastadlinjen är nu

ute på samråd

.

Härifrån kunde man få en överblick över allt som är på gång i Stockholm.

I landstingets monter presenterades också framtidens pendeltåg, däribland Citybanan, som är under byggnation och beräknas vara klar 2017. Pendeltågstunneln kommer förhoppningsvis att lösa många av förseningsproblemen som pendeltågen i dagsläget dras med. Men Citybanan kommer även skapa en ny central bytespunkt vid sidan av T-centralen i form av Odenplan. Annat som är på gång i pendeltågsväg är Mälarbanan. Det gäller uppgraderingen av järnvägen mellan Tomteboda och Kalhäll till fyrspår. En mycket intressant del av detta projekt är att järnvägsspåren planeras dras underjord förbi centrala Sundbyberg. Nedgrävning av spår och motorleder i centrala eller potentiellt centrala lägen är något som YIMBY länge har förespråkat. Dock hade det varit bättre om Solna kommun också försökt få en bit av järnvägen nedgrävd genom sin kommun. Mot en lite högre prislapp skulle man få en unik möjlighet att bygga ihop Huvudsta med Råsunda. Att göra det i ett senare blir avsevärt svårare och dyrare.

Sammanfattningsvis fick man intrycket på mässan att mycket är på gång i Stockholm och ännu mer ser ut att komma. Det tas ständigt steg i rätt riktning gällande samarbeten mellan flera instanser samt övergripande planering. Dock finns det mycket kvar att göra innan vi kan få det helhetstänk som vi efterfrågar. Men ambitionerna verkar finnas, vi inväntar framtiden med spänning.


Framtidens t-bana
Today 21:05 by Christian S
Västsvenska paketet
November 26 23:14 by Signatur: Hansson
Förbifart Stockholm
November 26 14:05 by David Nylund
Miniparker på parkeringsplatser
November 24 18:08 by Erik Saler

YIMBY på persontrafikmässan 2014
I Stockholms läns landstings monter kunde man få en överblick om vad som är på gång i Stockholmsområdet, bland annat via en stor karta som gav en snabb översikt. Nere på mässgolvet fanns projektledare och andra involverade i flera av de stora planerade kollektivtrafiksutbyggnaderna i Stockholm.

Förutom montrar fanns ett flertal seminarier om diverse transportfrågor. På ett av dessa seminarier om framtidsutmaningar i storstadsregionerna kunde man lyssna på Riggert Anderson, förvaltningschef på Förvaltningen för Utbyggnad Tunnelbana. Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana är en helt ny förvaltning som skapades i syftet att genomföra den planerade utbyggnad av tunnelbana som kom till ur 2013 års Stockholmsförhandling. Han presenterade förvaltningens organisationstruktur samt de planerade tunnelbaneutbyggnaderna.

Riggert Andersson presenterar de planerade tunnelbaneutbyggnaderna.

I utbyggnadsplanerna ingår utbyggnad av den blåa linjen mot Nacka och Gullmarsplan, den blåa norrut mot Barkarby samt en ny linje mellan Odenplan och Arenastaden. Efter en över 20 år lång väntan sen den senaste utbyggnaden av tunnelbanesystemet samt tidigare besked om att "tunnelbanan är färdigbyggd" kom förra året det mycket efterlängtade beskedet att Stockholms tunnelbana ska byggas ut. Det handlar om ett stort samarbete mellan kommuner, landsting och stat där tunnelbana byggs i utbyte mot nya bostäder. Samtidigt kommer nya bytespunkter mellan tunnelbanan och pendeltåg skapas i Barkarby och Solna för att avlasta T-centralen.

Ett sådant helhetstänk är något som YIMBY starkt efterfrågar. 2013 års Stockholmsförhandling var ett bra första steg, men det behövs i större utsträckning. En samordnad stadsplan och kollektivtrafikplan skulle långsiktigt säkra ett gott utbud av bostäder och kollektivtrafik, exempelvis YIMBY's förslag Lindhagenplanen 2.0.

Men det går sakta åt rätt håll. Henrik Laurell, projektledare för Spårväg City, berättade om hur planerna för Norra Djurgårdsstaden samordnas med den planerade spårvägen för att bra kollektivtrafik ska finnas på plats som en integrerad del av staden istället för något som man lägger till senare. Ett exempel på hur det kan gå annars är de redan byggda delarna av Norra Djurgårdsstaden samt Annedal, områden där folk bor och verkar men där kollektivtrafiken idag är klart undermålig. Annedal skulle ursprungligen få en station på tvärbanans planerade Kistagren. Dock blev den skjuten till framtiden och idag försörjs detta område endast av två busslinjer.

Någon annat som diskuterades var hur tänket ”bygg som om det vore det sista vi gör” kan föra med sig problem. Ett exempel på det är Arenastadslinjen som idag planeras som en tre stationer lång matarlinje till gröna linjen. Tanken är att man ska byta mellan linje på samma perrong i Odenplan. Men det finns långsiktiga tunnelbaneplaner på ytterligare en ny linje mellan Liljeholmen till Odenplan som skulle kunna vara en södergående förlängning av Arenastadslinjen. Den planerade spårlösningen vid Odenplan kommer dock i praktiken omöjliggöra en sådan förlängning utan att behöva byggas om allt från början och då har man slängt en hel del pengar i sjön. Det saknas alltså ett långsiktigt helhetstänk, där har vi en bit kvar på vägen. Dock är samtliga utbyggnadsförslag på förstudiestadiet och exakta sträckningar kommer samordnas med kommunernas planerade bostadsbygen. Arenastadlinjen är nu

ute på samråd

.

Härifrån kunde man få en överblick över allt som är på gång i Stockholm.

I landstingets monter presenterades också framtidens pendeltåg, däribland Citybanan, som är under byggnation och beräknas vara klar 2017. Pendeltågstunneln kommer förhoppningsvis att lösa många av förseningsproblemen som pendeltågen i dagsläget dras med. Men Citybanan kommer även skapa en ny central bytespunkt vid sidan av T-centralen i form av Odenplan. Annat som är på gång i pendeltågsväg är Mälarbanan. Det gäller uppgraderingen av järnvägen mellan Tomteboda och Kalhäll till fyrspår. En mycket intressant del av detta projekt är att järnvägsspåren planeras dras underjord förbi centrala Sundbyberg. Nedgrävning av spår och motorleder i centrala eller potentiellt centrala lägen är något som YIMBY länge har förespråkat. Dock hade det varit bättre om Solna kommun också försökt få en bit av järnvägen nedgrävd genom sin kommun. Mot en lite högre prislapp skulle man få en unik möjlighet att bygga ihop Huvudsta med Råsunda. Att göra det i ett senare blir avsevärt svårare och dyrare.

Sammanfattningsvis fick man intrycket på mässan att mycket är på gång i Stockholm och ännu mer ser ut att komma. Det tas ständigt steg i rätt riktning gällande samarbeten mellan flera instanser samt övergripande planering. Dock finns det mycket kvar att göra innan vi kan få det helhetstänk som vi efterfrågar. Men ambitionerna verkar finnas, vi inväntar framtiden med spänning.


YIMBY på persontrafikmässan 2014
I Stockholms läns landstings monter kunde man få en överblick om vad som är på gång i Stockholmsområdet, bland annat via en stor karta som gav en snabb översikt. Nere på mässgolvet fanns projektledare och andra involverade i flera av de stora planerade kollektivtrafiksutbyggnaderna i Stockholm.

Förutom montrar fanns ett flertal seminarier om diverse transportfrågor. På ett av dessa seminarier om framtidsutmaningar i storstadsregionerna kunde man lyssna på Riggert Anderson, förvaltningschef på Förvaltningen för Utbyggnad Tunnelbana. Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana är en helt ny förvaltning som skapades i syftet att genomföra den planerade utbyggnad av tunnelbana som kom till ur 2013 års Stockholmsförhandling. Han presenterade förvaltningens organisationstruktur samt de planerade tunnelbaneutbyggnaderna.

Riggert Andersson presenterar de planerade tunnelbaneutbyggnaderna.

I utbyggnadsplanerna ingår utbyggnad av den blåa linjen mot Nacka och Gullmarsplan, den blåa norrut mot Barkarby samt en ny linje mellan Odenplan och Arenastaden. Efter en över 20 år lång väntan sen den senaste utbyggnaden av tunnelbanesystemet samt tidigare besked om att "tunnelbanan är färdigbyggd" kom förra året det mycket efterlängtade beskedet att Stockholms tunnelbana ska byggas ut. Det handlar om ett stort samarbete mellan kommuner, landsting och stat där tunnelbana byggs i utbyte mot nya bostäder. Samtidigt kommer nya bytespunkter mellan tunnelbanan och pendeltåg skapas i Barkarby och Solna för att avlasta T-centralen.

Ett sådant helhetstänk är något som YIMBY starkt efterfrågar. 2013 års Stockholmsförhandling var ett bra första steg, men det behövs i större utsträckning. En samordnad stadsplan och kollektivtrafikplan skulle långsiktigt säkra ett gott utbud av bostäder och kollektivtrafik, exempelvis YIMBY's förslag Lindhagenplanen 2.0.

Men det går sakta åt rätt håll. Henrik Laurell, projektledare för Spårväg City, berättade om hur planerna för Norra Djurgårdsstaden samordnas med den planerade spårvägen för att bra kollektivtrafik ska finnas på plats som en integrerad del av staden istället för något som man lägger till senare. Ett exempel på hur det kan gå annars är de redan byggda delarna av Norra Djurgårdsstaden samt Annedal, områden där folk bor och verkar men där kollektivtrafiken idag är klart undermålig. Annedal skulle ursprungligen få en station på tvärbanans planerade Kistagren. Dock blev den skjuten till framtiden och idag försörjs detta område endast av två busslinjer.

Någon annat som diskuterades var hur tänket ”bygg som om det vore det sista vi gör” kan föra med sig problem. Ett exempel på det är Arenastadslinjen som idag planeras som en tre stationer lång matarlinje till gröna linjen. Tanken är att man ska byta mellan linje på samma perrong i Odenplan. Men det finns långsiktiga tunnelbaneplaner på ytterligare en ny linje mellan Liljeholmen till Odenplan som skulle kunna vara en södergående förlängning av Arenastadslinjen. Den planerade spårlösningen vid Odenplan kommer dock i praktiken omöjliggöra en sådan förlängning utan att behöva byggas om allt från början och då har man slängt en hel del pengar i sjön. Det saknas alltså ett långsiktigt helhetstänk, där har vi en bit kvar på vägen. Dock är samtliga utbyggnadsförslag på förstudiestadiet och exakta sträckningar kommer samordnas med kommunernas planerade bostadsbygen. Arenastadlinjen är nu

ute på samråd

.

Härifrån kunde man få en överblick över allt som är på gång i Stockholm.

I landstingets monter presenterades också framtidens pendeltåg, däribland Citybanan, som är under byggnation och beräknas vara klar 2017. Pendeltågstunneln kommer förhoppningsvis att lösa många av förseningsproblemen som pendeltågen i dagsläget dras med. Men Citybanan kommer även skapa en ny central bytespunkt vid sidan av T-centralen i form av Odenplan. Annat som är på gång i pendeltågsväg är Mälarbanan. Det gäller uppgraderingen av järnvägen mellan Tomteboda och Kalhäll till fyrspår. En mycket intressant del av detta projekt är att järnvägsspåren planeras dras underjord förbi centrala Sundbyberg. Nedgrävning av spår och motorleder i centrala eller potentiellt centrala lägen är något som YIMBY länge har förespråkat. Dock hade det varit bättre om Solna kommun också försökt få en bit av järnvägen nedgrävd genom sin kommun. Mot en lite högre prislapp skulle man få en unik möjlighet att bygga ihop Huvudsta med Råsunda. Att göra det i ett senare blir avsevärt svårare och dyrare.

Sammanfattningsvis fick man intrycket på mässan att mycket är på gång i Stockholm och ännu mer ser ut att komma. Det tas ständigt steg i rätt riktning gällande samarbeten mellan flera instanser samt övergripande planering. Dock finns det mycket kvar att göra innan vi kan få det helhetstänk som vi efterfrågar. Men ambitionerna verkar finnas, vi inväntar framtiden med spänning.


I Stockholms läns landstings monter kunde man få en överblick om vad som är på gång i Stockholmsområdet, bland annat via en stor karta som gav en snabb översikt. Nere på mässgolvet fanns projektledare och andra involverade i flera av de stora planerade kollektivtrafiksutbyggnaderna i Stockholm.

Förutom montrar fanns ett flertal seminarier om diverse transportfrågor. På ett av dessa seminarier om framtidsutmaningar i storstadsregionerna kunde man lyssna på Riggert Anderson, förvaltningschef på Förvaltningen för Utbyggnad Tunnelbana. Förvaltningen för Utbyggd Tunnelbana är en helt ny förvaltning som skapades i syftet att genomföra den planerade utbyggnad av tunnelbana som kom till ur 2013 års Stockholmsförhandling. Han presenterade förvaltningens organisationstruktur samt de planerade tunnelbaneutbyggnaderna.

Riggert Andersson presenterar de planerade tunnelbaneutbyggnaderna.

I utbyggnadsplanerna ingår utbyggnad av den blåa linjen mot Nacka och Gullmarsplan, den blåa norrut mot Barkarby samt en ny linje mellan Odenplan och Arenastaden. Efter en över 20 år lång väntan sen den senaste utbyggnaden av tunnelbanesystemet samt tidigare besked om att "tunnelbanan är färdigbyggd" kom förra året det mycket efterlängtade beskedet att Stockholms tunnelbana ska byggas ut. Det handlar om ett stort samarbete mellan kommuner, landsting och stat där tunnelbana byggs i utbyte mot nya bostäder. Samtidigt kommer nya bytespunkter mellan tunnelbanan och pendeltåg skapas i Barkarby och Solna för att avlasta T-centralen.

Ett sådant helhetstänk är något som YIMBY starkt efterfrågar. 2013 års Stockholmsförhandling var ett bra första steg, men det behövs i större utsträckning. En samordnad stadsplan och kollektivtrafikplan skulle långsiktigt säkra ett gott utbud av bostäder och kollektivtrafik, exempelvis YIMBY's förslag Lindhagenplanen 2.0.

Men det går sakta åt rätt håll. Henrik Laurell, projektledare för Spårväg City, berättade om hur planerna för Norra Djurgårdsstaden samordnas med den planerade spårvägen för att bra kollektivtrafik ska finnas på plats som en integrerad del av staden istället för något som man lägger till senare. Ett exempel på hur det kan gå annars är de redan byggda delarna av Norra Djurgårdsstaden samt Annedal, områden där folk bor och verkar men där kollektivtrafiken idag är klart undermålig. Annedal skulle ursprungligen få en station på tvärbanans planerade Kistagren. Dock blev den skjuten till framtiden och idag försörjs detta område endast av två busslinjer.

Någon annat som diskuterades var hur tänket ”bygg som om det vore det sista vi gör” kan föra med sig problem. Ett exempel på det är Arenastadslinjen som idag planeras som en tre stationer lång matarlinje till gröna linjen. Tanken är att man ska byta mellan linje på samma perrong i Odenplan. Men det finns långsiktiga tunnelbaneplaner på ytterligare en ny linje mellan Liljeholmen till Odenplan som skulle kunna vara en södergående förlängning av Arenastadslinjen. Den planerade spårlösningen vid Odenplan kommer dock i praktiken omöjliggöra en sådan förlängning utan att behöva byggas om allt från början och då har man slängt en hel del pengar i sjön. Det saknas alltså ett långsiktigt helhetstänk, där har vi en bit kvar på vägen. Dock är samtliga utbyggnadsförslag på förstudiestadiet och exakta sträckningar kommer samordnas med kommunernas planerade bostadsbygen. Arenastadlinjen är nu

ute på samråd

.

Härifrån kunde man få en överblick över allt som är på gång i Stockholm.

I landstingets monter presenterades också framtidens pendeltåg, däribland Citybanan, som är under byggnation och beräknas vara klar 2017. Pendeltågstunneln kommer förhoppningsvis att lösa många av förseningsproblemen som pendeltågen i dagsläget dras med. Men Citybanan kommer även skapa en ny central bytespunkt vid sidan av T-centralen i form av Odenplan. Annat som är på gång i pendeltågsväg är Mälarbanan. Det gäller uppgraderingen av järnvägen mellan Tomteboda och Kalhäll till fyrspår. En mycket intressant del av detta projekt är att järnvägsspåren planeras dras underjord förbi centrala Sundbyberg. Nedgrävning av spår och motorleder i centrala eller potentiellt centrala lägen är något som YIMBY länge har förespråkat. Dock hade det varit bättre om Solna kommun också försökt få en bit av järnvägen nedgrävd genom sin kommun. Mot en lite högre prislapp skulle man få en unik möjlighet att bygga ihop Huvudsta med Råsunda. Att göra det i ett senare blir avsevärt svårare och dyrare.

Sammanfattningsvis fick man intrycket på mässan att mycket är på gång i Stockholm och ännu mer ser ut att komma. Det tas ständigt steg i rätt riktning gällande samarbeten mellan flera instanser samt övergripande planering. Dock finns det mycket kvar att göra innan vi kan få det helhetstänk som vi efterfrågar. Men ambitionerna verkar finnas, vi inväntar framtiden med spänning.