Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 8589 members. It only takes a minute and costs nothing.

Gullbergsvass blir Gullbergs Vass

En av de tidigare framtagna skisserna för Gullbergsvass.

 

Informationen går att hitta om man tittar i de senaste protokollen från nämnderna. Det verkar vara koordinerat från Stadsledningskontoret för förvaltningarna och nämnderna går här i takt - och det har gått fort.

Den bärande tanken är att återställa stora delar av Gullbergsvass till den sankmark som det var innan det fylldes på med fyllnadsmassor. Det talas om en unik kombination av det bästa från världsstaden och det bästa från den svenska småstaden. New York får inspirera med Central Park, om än i mer naturlig utformning, och Alingsås får inspirera med en småskalig omgivande bebyggelse med mycket grönska. Det beskrivs som en kombination av det bästa av två världar som kommer ge mycket konkreta resultat som synergier, hävstänger och ringar på vattnet.

Konkreta positiva effekter av Gullbergs Vass.

 

På vårkanten kommer marken att svämmas över och läggas under vatten men i perioder under sommaren kan delar vara möjliga att beträda med stövlar. Det finns även några skrivelser om möjligheten att lägga spänger men Stadsbyggnadskontorets kulturmiljöutredning avfärdar det som förödande för upplevelsen av den kulturhistoriska miljön innan stadens grundläggning. Istället föreslår de rikligt med kikare monterade uppe på Skansen Lejonet.

Gullbergs Vass tillgängliggörs med kikare från Skansen Lejonet.

 

Park och naturförvaltningen lyfter positiva effekter så som att våtmarken med delvis stillastående vatten kan skapa goda habitat för insekter som mygg, knott, mm. Djur som nästan helt saknas i Göteborg idag. Utredning visar på positiva effekter genom näringskedjan hela vägen upp till varg och björn.

Fastighetsnämnden kommer att se till att det reserveras plats för det kinesiska konsulatet. Här man ana påtryckningar där Geelys etablering av arbetstillfällen i Lundbystrand finns med i vågskålen. Kanske är detta hela anledning till att det till slut gick så snabbt med Gullbergs Vass? Konsulatet kommer att ligga mitt i området omgivet av en vallgrav med samma stjärnform som den ursprungliga vallgraven - om än i mindre skala. Den föreslagna byggnaden kommer vara upp mot 30 våningar, försett med ett drakhål och ska få namnet Skansen Draken.

Kinesiska konsulatet kommer att ha ett drakhål så att inga drakar krockar eller fastnar.

 

Trafiknämnden ser detta som en bra lösning för de framtida behoven och har ritat in kapacitetsstarka ramper och snabba leder som letar sig in i Gullbergs Vass och dockar direkt mot målpunkter som Centralen, Region City, Stampen och kikarna på Skansen Lejonet.

Gullbergs Vass kan komma att användas för att hantera fordonstrafiken.

 

I Trafikkontorets handlingar framkommer det att det även ska reserveras plats för en testbana för autonoma fordon likt AstaZero utanför Borås men som ligger betydligt närmare fordonsutvecklingsklustret på Lindholmen. Gullbergs Vass beskrivs som en lämplig yta då antalet interaktioner med gångtrafikanter och cyklister kommer att vara minimalt.

Något likande AstaZero utan för Borås kan hamna i Gullbergs Vass.

 

Det påpekas att beståndet av rådjur och älg kan vara en säkerhetsrisk, men att den kan hållas kontrollerat låg genom "vårdande jakt" – förslagsvis genom att ge det kinesiska konsulatet eller kungen jakträtten i Gullbergs Vass under förutsättning att köttet görs tillgängligt för stadens invånare. Det beskrivs som en modern form av landeri.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=88wMF0uxpcs[/video]

Kunglig jakt i Gullbergs Vass?

 

Byggnadsnämnden ser i Gullbergs Vass en möjlighet att hantera att BoStad2021 inte når upp till målet om 7000 nya bostäder. En ny satsning på samma tema görs i Gullbergs Vass under arbetsnamnet SovStad2023. En ring av bostadslameller kommer att ställas i parkens ytterkant.

Göteborg & c:o har tagit fram en lämplig slogan:
[quote]Gullbergs Vass – parken som inte bär[/quote]

Visionsbild för Gullbergs Vass - parken som inte bär.

 

Den enda smolken i bägare som riskerar att fördröja projektet är den oenighet som gäller de nya trafiklederna genom Gullbergs Vass, vilket har framkommit när partierna har uttalat sig i Göteborg Indirekt.

"Vi har den trafik vi har och den måste fram." säger Socialdemokraterna.
"Vi har inte den trafik vi har och den måste inte fram." säger Miljöpartiet.
"Vi har den trafik vi har och den måste inte fram." säger Liberalerna.
"Vi har inte den trafik vi har och den måste fram." säger Moderaterna.
"Vi har den trafik som vi planerat och den måste inte fram." säger Vänsterpartiet.
"Vi vet inget om trafik men den måste fram." säger Kristdemokraterna.
"Vi hade haft den trafik som måste fram om vi inte hade haft trängselskatten." säger Vägvalet.
"Vi kommer få den trafik som måste fram när vi väl stoppat Västlänken." säger Demokraterna.
"Grus är större än sand som är mindre än sten." säger Sverigedemokraterna.
"När vi gjort trafiken könsneutral kommer den bara ske med kvast" säger F!.

Oenigheten har gjort att alla beslut bordlagts till efter valet        ...2022.

 

Ha en fortsatt...

Glad Påsk


Gullbergsvass blir Gullbergs Vass

En av de tidigare framtagna skisserna för Gullbergsvass.

 

Informationen går att hitta om man tittar i de senaste protokollen från nämnderna. Det verkar vara koordinerat från Stadsledningskontoret för förvaltningarna och nämnderna går här i takt - och det har gått fort.

Den bärande tanken är att återställa stora delar av Gullbergsvass till den sankmark som det var innan det fylldes på med fyllnadsmassor. Det talas om en unik kombination av det bästa från världsstaden och det bästa från den svenska småstaden. New York får inspirera med Central Park, om än i mer naturlig utformning, och Alingsås får inspirera med en småskalig omgivande bebyggelse med mycket grönska. Det beskrivs som en kombination av det bästa av två världar som kommer ge mycket konkreta resultat som synergier, hävstänger och ringar på vattnet.

Konkreta positiva effekter av Gullbergs Vass.

 

På vårkanten kommer marken att svämmas över och läggas under vatten men i perioder under sommaren kan delar vara möjliga att beträda med stövlar. Det finns även några skrivelser om möjligheten att lägga spänger men Stadsbyggnadskontorets kulturmiljöutredning avfärdar det som förödande för upplevelsen av den kulturhistoriska miljön innan stadens grundläggning. Istället föreslår de rikligt med kikare monterade uppe på Skansen Lejonet.

Gullbergs Vass tillgängliggörs med kikare från Skansen Lejonet.

 

Park och naturförvaltningen lyfter positiva effekter så som att våtmarken med delvis stillastående vatten kan skapa goda habitat för insekter som mygg, knott, mm. Djur som nästan helt saknas i Göteborg idag. Utredning visar på positiva effekter genom näringskedjan hela vägen upp till varg och björn.

Fastighetsnämnden kommer att se till att det reserveras plats för det kinesiska konsulatet. Här man ana påtryckningar där Geelys etablering av arbetstillfällen i Lundbystrand finns med i vågskålen. Kanske är detta hela anledning till att det till slut gick så snabbt med Gullbergs Vass? Konsulatet kommer att ligga mitt i området omgivet av en vallgrav med samma stjärnform som den ursprungliga vallgraven - om än i mindre skala. Den föreslagna byggnaden kommer vara upp mot 30 våningar, försett med ett drakhål och ska få namnet Skansen Draken.

Kinesiska konsulatet kommer att ha ett drakhål så att inga drakar krockar eller fastnar.

 

Trafiknämnden ser detta som en bra lösning för de framtida behoven och har ritat in kapacitetsstarka ramper och snabba leder som letar sig in i Gullbergs Vass och dockar direkt mot målpunkter som Centralen, Region City, Stampen och kikarna på Skansen Lejonet.

Gullbergs Vass kan komma att användas för att hantera fordonstrafiken.

 

I Trafikkontorets handlingar framkommer det att det även ska reserveras plats för en testbana för autonoma fordon likt AstaZero utanför Borås men som ligger betydligt närmare fordonsutvecklingsklustret på Lindholmen. Gullbergs Vass beskrivs som en lämplig yta då antalet interaktioner med gångtrafikanter och cyklister kommer att vara minimalt.

Något likande AstaZero utan för Borås kan hamna i Gullbergs Vass.

 

Det påpekas att beståndet av rådjur och älg kan vara en säkerhetsrisk, men att den kan hållas kontrollerat låg genom "vårdande jakt" – förslagsvis genom att ge det kinesiska konsulatet eller kungen jakträtten i Gullbergs Vass under förutsättning att köttet görs tillgängligt för stadens invånare. Det beskrivs som en modern form av landeri.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=88wMF0uxpcs[/video]

Kunglig jakt i Gullbergs Vass?

 

Byggnadsnämnden ser i Gullbergs Vass en möjlighet att hantera att BoStad2021 inte når upp till målet om 7000 nya bostäder. En ny satsning på samma tema görs i Gullbergs Vass under arbetsnamnet SovStad2023. En ring av bostadslameller kommer att ställas i parkens ytterkant.

Göteborg & c:o har tagit fram en lämplig slogan:
[quote]Gullbergs Vass – parken som inte bär[/quote]

Visionsbild för Gullbergs Vass - parken som inte bär.

 

Den enda smolken i bägare som riskerar att fördröja projektet är den oenighet som gäller de nya trafiklederna genom Gullbergs Vass, vilket har framkommit när partierna har uttalat sig i Göteborg Indirekt.

"Vi har den trafik vi har och den måste fram." säger Socialdemokraterna.
"Vi har inte den trafik vi har och den måste inte fram." säger Miljöpartiet.
"Vi har den trafik vi har och den måste inte fram." säger Liberalerna.
"Vi har inte den trafik vi har och den måste fram." säger Moderaterna.
"Vi har den trafik som vi planerat och den måste inte fram." säger Vänsterpartiet.
"Vi vet inget om trafik men den måste fram." säger Kristdemokraterna.
"Vi hade haft den trafik som måste fram om vi inte hade haft trängselskatten." säger Vägvalet.
"Vi kommer få den trafik som måste fram när vi väl stoppat Västlänken." säger Demokraterna.
"Grus är större än sand som är mindre än sten." säger Sverigedemokraterna.
"När vi gjort trafiken könsneutral kommer den bara ske med kvast" säger F!.

Oenigheten har gjort att alla beslut bordlagts till efter valet        ...2022.

 

Ha en fortsatt...

Glad Påsk


En av de tidigare framtagna skisserna för Gullbergsvass.

 

Informationen går att hitta om man tittar i de senaste protokollen från nämnderna. Det verkar vara koordinerat från Stadsledningskontoret för förvaltningarna och nämnderna går här i takt - och det har gått fort.

Den bärande tanken är att återställa stora delar av Gullbergsvass till den sankmark som det var innan det fylldes på med fyllnadsmassor. Det talas om en unik kombination av det bästa från världsstaden och det bästa från den svenska småstaden. New York får inspirera med Central Park, om än i mer naturlig utformning, och Alingsås får inspirera med en småskalig omgivande bebyggelse med mycket grönska. Det beskrivs som en kombination av det bästa av två världar som kommer ge mycket konkreta resultat som synergier, hävstänger och ringar på vattnet.

Konkreta positiva effekter av Gullbergs Vass.

 

På vårkanten kommer marken att svämmas över och läggas under vatten men i perioder under sommaren kan delar vara möjliga att beträda med stövlar. Det finns även några skrivelser om möjligheten att lägga spänger men Stadsbyggnadskontorets kulturmiljöutredning avfärdar det som förödande för upplevelsen av den kulturhistoriska miljön innan stadens grundläggning. Istället föreslår de rikligt med kikare monterade uppe på Skansen Lejonet.

Gullbergs Vass tillgängliggörs med kikare från Skansen Lejonet.

 

Park och naturförvaltningen lyfter positiva effekter så som att våtmarken med delvis stillastående vatten kan skapa goda habitat för insekter som mygg, knott, mm. Djur som nästan helt saknas i Göteborg idag. Utredning visar på positiva effekter genom näringskedjan hela vägen upp till varg och björn.

Fastighetsnämnden kommer att se till att det reserveras plats för det kinesiska konsulatet. Här man ana påtryckningar där Geelys etablering av arbetstillfällen i Lundbystrand finns med i vågskålen. Kanske är detta hela anledning till att det till slut gick så snabbt med Gullbergs Vass? Konsulatet kommer att ligga mitt i området omgivet av en vallgrav med samma stjärnform som den ursprungliga vallgraven - om än i mindre skala. Den föreslagna byggnaden kommer vara upp mot 30 våningar, försett med ett drakhål och ska få namnet Skansen Draken.

Kinesiska konsulatet kommer att ha ett drakhål så att inga drakar krockar eller fastnar.

 

Trafiknämnden ser detta som en bra lösning för de framtida behoven och har ritat in kapacitetsstarka ramper och snabba leder som letar sig in i Gullbergs Vass och dockar direkt mot målpunkter som Centralen, Region City, Stampen och kikarna på Skansen Lejonet.

Gullbergs Vass kan komma att användas för att hantera fordonstrafiken.

 

I Trafikkontorets handlingar framkommer det att det även ska reserveras plats för en testbana för autonoma fordon likt AstaZero utanför Borås men som ligger betydligt närmare fordonsutvecklingsklustret på Lindholmen. Gullbergs Vass beskrivs som en lämplig yta då antalet interaktioner med gångtrafikanter och cyklister kommer att vara minimalt.

Något likande AstaZero utan för Borås kan hamna i Gullbergs Vass.

 

Det påpekas att beståndet av rådjur och älg kan vara en säkerhetsrisk, men att den kan hållas kontrollerat låg genom "vårdande jakt" – förslagsvis genom att ge det kinesiska konsulatet eller kungen jakträtten i Gullbergs Vass under förutsättning att köttet görs tillgängligt för stadens invånare. Det beskrivs som en modern form av landeri.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=88wMF0uxpcs[/video]

Kunglig jakt i Gullbergs Vass?

 

Byggnadsnämnden ser i Gullbergs Vass en möjlighet att hantera att BoStad2021 inte når upp till målet om 7000 nya bostäder. En ny satsning på samma tema görs i Gullbergs Vass under arbetsnamnet SovStad2023. En ring av bostadslameller kommer att ställas i parkens ytterkant.

Göteborg & c:o har tagit fram en lämplig slogan:
[quote]Gullbergs Vass – parken som inte bär[/quote]

Visionsbild för Gullbergs Vass - parken som inte bär.

 

Den enda smolken i bägare som riskerar att fördröja projektet är den oenighet som gäller de nya trafiklederna genom Gullbergs Vass, vilket har framkommit när partierna har uttalat sig i Göteborg Indirekt.

"Vi har den trafik vi har och den måste fram." säger Socialdemokraterna.
"Vi har inte den trafik vi har och den måste inte fram." säger Miljöpartiet.
"Vi har den trafik vi har och den måste inte fram." säger Liberalerna.
"Vi har inte den trafik vi har och den måste fram." säger Moderaterna.
"Vi har den trafik som vi planerat och den måste inte fram." säger Vänsterpartiet.
"Vi vet inget om trafik men den måste fram." säger Kristdemokraterna.
"Vi hade haft den trafik som måste fram om vi inte hade haft trängselskatten." säger Vägvalet.
"Vi kommer få den trafik som måste fram när vi väl stoppat Västlänken." säger Demokraterna.
"Grus är större än sand som är mindre än sten." säger Sverigedemokraterna.
"När vi gjort trafiken könsneutral kommer den bara ske med kvast" säger F!.

Oenigheten har gjort att alla beslut bordlagts till efter valet        ...2022.

 

Ha en fortsatt...

Glad Påsk