Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 8596 members. It only takes a minute and costs nothing.

YIMBY presenterar valenkät 2018
Genom att gå in på http://www.yimby.se/val2018/ får du fram en lista med alla partier som vi skickat frågor till. När du klickar dig in till ett visst parti får du se en sammanräkning av vad de representanter som har svarat tycker i olika frågor.

Svarsfrekvensen skiljer sig stort mellan de olika partierna. Flest svarande har Centerpartiet med nio av tio tillfrågade medan Sverigedemokraterna endast har en svarande av tio.

En av våra nya frågor för det här valet är vilket alternativ kandidaterna föredrar för Östlig förbindelse. Hos Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Fria Stockholmare föredrar majoriteten av de svarande en bro . Hos Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet föredrar majoriteten ingen förbindelse. De flesta av Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna gav inget svar. En kommentar vi fick på enkäten var att vi borde ha inkluderat alternativet en tunnel för bilar och kollektivtrafik.

En annan ny fråga var hur kandidaterna ställer sig till UN-habitats fem principer för hållbar stadsplanering. De flesta av de svarande är positiva till principerna. Majoriteten av Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet anser att dess mätvärden bör vara vägledande för fysisk planering i Stockholm. För Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är majoriteten positiva till indikationerna men anser att de inte går att applicera rakt av på Stockholm.

I stort sett samtliga svarande har angivit kollektivtrafik som ett av de två viktigaste infrastruktursatsningen, det näst vanligaste är cykelleder och därefter båttrafik. Moderaterna skiljer sig från övriga partier i att alla svarande har valt nya motorleder som sitt andra alternativ.

Mer slutsatser går att dra genom att klicka sig in och läsa resultaten av valenkäten.

Om du är nyfiken på vad de olika representanterna för ett visst parti tycker så kan du också gå in och titta på en enskild representant. Där kan du också läsa vad de olika politikerna själva skrivit om sin syn på stadsutveckling.

Om du vill testa en valkompass för stadsplanering har Alessandro Ripellino Arkitekter skapat en sådan baserat på svar från en talesperson för varje parti.

Glöm inte att rösta senast på söndag den 9 september, och glöm inte att utnyttja möjligheten att kryssa den politiker som just du tycker verkar bäst!

Politikerveckan Järva
June 19 14:32 by Sofia Buhrgard

YIMBY presenterar valenkät 2018
Genom att gå in på http://www.yimby.se/val2018/ får du fram en lista med alla partier som vi skickat frågor till. När du klickar dig in till ett visst parti får du se en sammanräkning av vad de representanter som har svarat tycker i olika frågor.

Svarsfrekvensen skiljer sig stort mellan de olika partierna. Flest svarande har Centerpartiet med nio av tio tillfrågade medan Sverigedemokraterna endast har en svarande av tio.

En av våra nya frågor för det här valet är vilket alternativ kandidaterna föredrar för Östlig förbindelse. Hos Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Fria Stockholmare föredrar majoriteten av de svarande en bro . Hos Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet föredrar majoriteten ingen förbindelse. De flesta av Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna gav inget svar. En kommentar vi fick på enkäten var att vi borde ha inkluderat alternativet en tunnel för bilar och kollektivtrafik.

En annan ny fråga var hur kandidaterna ställer sig till UN-habitats fem principer för hållbar stadsplanering. De flesta av de svarande är positiva till principerna. Majoriteten av Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet anser att dess mätvärden bör vara vägledande för fysisk planering i Stockholm. För Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är majoriteten positiva till indikationerna men anser att de inte går att applicera rakt av på Stockholm.

I stort sett samtliga svarande har angivit kollektivtrafik som ett av de två viktigaste infrastruktursatsningen, det näst vanligaste är cykelleder och därefter båttrafik. Moderaterna skiljer sig från övriga partier i att alla svarande har valt nya motorleder som sitt andra alternativ.

Mer slutsatser går att dra genom att klicka sig in och läsa resultaten av valenkäten.

Om du är nyfiken på vad de olika representanterna för ett visst parti tycker så kan du också gå in och titta på en enskild representant. Där kan du också läsa vad de olika politikerna själva skrivit om sin syn på stadsutveckling.

Om du vill testa en valkompass för stadsplanering har Alessandro Ripellino Arkitekter skapat en sådan baserat på svar från en talesperson för varje parti.

Glöm inte att rösta senast på söndag den 9 september, och glöm inte att utnyttja möjligheten att kryssa den politiker som just du tycker verkar bäst!

Genom att gå in på http://www.yimby.se/val2018/ får du fram en lista med alla partier som vi skickat frågor till. När du klickar dig in till ett visst parti får du se en sammanräkning av vad de representanter som har svarat tycker i olika frågor.

Svarsfrekvensen skiljer sig stort mellan de olika partierna. Flest svarande har Centerpartiet med nio av tio tillfrågade medan Sverigedemokraterna endast har en svarande av tio.

En av våra nya frågor för det här valet är vilket alternativ kandidaterna föredrar för Östlig förbindelse. Hos Centerpartiet, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Fria Stockholmare föredrar majoriteten av de svarande en bro . Hos Vänsterpartiet, Feministiskt Initiativ och Miljöpartiet föredrar majoriteten ingen förbindelse. De flesta av Moderaterna, Liberalerna och Socialdemokraterna gav inget svar. En kommentar vi fick på enkäten var att vi borde ha inkluderat alternativet en tunnel för bilar och kollektivtrafik.

En annan ny fråga var hur kandidaterna ställer sig till UN-habitats fem principer för hållbar stadsplanering. De flesta av de svarande är positiva till principerna. Majoriteten av Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet anser att dess mätvärden bör vara vägledande för fysisk planering i Stockholm. För Feministiskt Initiativ, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är majoriteten positiva till indikationerna men anser att de inte går att applicera rakt av på Stockholm.

I stort sett samtliga svarande har angivit kollektivtrafik som ett av de två viktigaste infrastruktursatsningen, det näst vanligaste är cykelleder och därefter båttrafik. Moderaterna skiljer sig från övriga partier i att alla svarande har valt nya motorleder som sitt andra alternativ.

Mer slutsatser går att dra genom att klicka sig in och läsa resultaten av valenkäten.

Om du är nyfiken på vad de olika representanterna för ett visst parti tycker så kan du också gå in och titta på en enskild representant. Där kan du också läsa vad de olika politikerna själva skrivit om sin syn på stadsutveckling.

Om du vill testa en valkompass för stadsplanering har Alessandro Ripellino Arkitekter skapat en sådan baserat på svar från en talesperson för varje parti.

Glöm inte att rösta senast på söndag den 9 september, och glöm inte att utnyttja möjligheten att kryssa den politiker som just du tycker verkar bäst!