Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 7697 members. It only takes a minute and costs nothing.

Yttrande över Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg
Yttrandet följer i sin helhet:

 

Yttrande över Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

Diarienummer SBK: BN0535/11

 

Allmänt

Planen innebär att en tomt som blivit över efter att en bensinmack lagts ned bebyggs med 100 nya smålägenheter samt möjliggör publika lokaler i bottenplan. Yimby Göteborg anser att bebyggelsen tillför stora värden i området som annars domineras av kontors- och industrifastigheter, storskaliga trafiklösningar med parkering, spårväg samt Mölndalsvägen. Genom bebyggelsen möjliggörs ett attraktivt stadsrum på platsen. Vi hoppas få se fler liknande planer framöver med infill av varierande storlek i den befintliga stadsväven. Dock har vi ett antal synpunkter på planen som skulle kunna göra den ännu bättre.

 

Synpunkter

Det är positivt att ett lågt parkeringstal har använts om 0,1 p-platser per lägenhet Dock med platsens närhet till allmänna kommunikationer och den centrala staden är frågan om det är nödvändigt att ta hänsyn till bilparkering över huvud taget.

Byggnadskroppen är krökt i förhållande till Mölndalsvägen med entréer från en gemensam innergård. För att skapa ett attraktivt och levande stadsrum bör byggnaden placeras utefter Mölndalsvägen med entréer från gatan.

Genom att studera om kvarteret kan slutas skulle problemen med buller på platsen kunna reduceras. Tomten är trång men genom att minska ytan för gatumark och parkering bör det vara möjligt att bygga ytterligare huskroppar runtom innergården.


Yttrande över Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg
Yttrandet följer i sin helhet:

 

Yttrande över Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

Diarienummer SBK: BN0535/11

 

Allmänt

Planen innebär att en tomt som blivit över efter att en bensinmack lagts ned bebyggs med 100 nya smålägenheter samt möjliggör publika lokaler i bottenplan. Yimby Göteborg anser att bebyggelsen tillför stora värden i området som annars domineras av kontors- och industrifastigheter, storskaliga trafiklösningar med parkering, spårväg samt Mölndalsvägen. Genom bebyggelsen möjliggörs ett attraktivt stadsrum på platsen. Vi hoppas få se fler liknande planer framöver med infill av varierande storlek i den befintliga stadsväven. Dock har vi ett antal synpunkter på planen som skulle kunna göra den ännu bättre.

 

Synpunkter

Det är positivt att ett lågt parkeringstal har använts om 0,1 p-platser per lägenhet Dock med platsens närhet till allmänna kommunikationer och den centrala staden är frågan om det är nödvändigt att ta hänsyn till bilparkering över huvud taget.

Byggnadskroppen är krökt i förhållande till Mölndalsvägen med entréer från en gemensam innergård. För att skapa ett attraktivt och levande stadsrum bör byggnaden placeras utefter Mölndalsvägen med entréer från gatan.

Genom att studera om kvarteret kan slutas skulle problemen med buller på platsen kunna reduceras. Tomten är trång men genom att minska ytan för gatumark och parkering bör det vara möjligt att bygga ytterligare huskroppar runtom innergården.


Yttrande över Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg
Yttrandet följer i sin helhet:

 

Yttrande över Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

Diarienummer SBK: BN0535/11

 

Allmänt

Planen innebär att en tomt som blivit över efter att en bensinmack lagts ned bebyggs med 100 nya smålägenheter samt möjliggör publika lokaler i bottenplan. Yimby Göteborg anser att bebyggelsen tillför stora värden i området som annars domineras av kontors- och industrifastigheter, storskaliga trafiklösningar med parkering, spårväg samt Mölndalsvägen. Genom bebyggelsen möjliggörs ett attraktivt stadsrum på platsen. Vi hoppas få se fler liknande planer framöver med infill av varierande storlek i den befintliga stadsväven. Dock har vi ett antal synpunkter på planen som skulle kunna göra den ännu bättre.

 

Synpunkter

Det är positivt att ett lågt parkeringstal har använts om 0,1 p-platser per lägenhet Dock med platsens närhet till allmänna kommunikationer och den centrala staden är frågan om det är nödvändigt att ta hänsyn till bilparkering över huvud taget.

Byggnadskroppen är krökt i förhållande till Mölndalsvägen med entréer från en gemensam innergård. För att skapa ett attraktivt och levande stadsrum bör byggnaden placeras utefter Mölndalsvägen med entréer från gatan.

Genom att studera om kvarteret kan slutas skulle problemen med buller på platsen kunna reduceras. Tomten är trång men genom att minska ytan för gatumark och parkering bör det vara möjligt att bygga ytterligare huskroppar runtom innergården.


Yttrandet följer i sin helhet:

 

Yttrande över Detaljplan för studentbostäder vid Mölndalsvägen, Krokslätt 182:2 inom stadsdelen Krokslätt i Göteborg

Diarienummer SBK: BN0535/11

 

Allmänt

Planen innebär att en tomt som blivit över efter att en bensinmack lagts ned bebyggs med 100 nya smålägenheter samt möjliggör publika lokaler i bottenplan. Yimby Göteborg anser att bebyggelsen tillför stora värden i området som annars domineras av kontors- och industrifastigheter, storskaliga trafiklösningar med parkering, spårväg samt Mölndalsvägen. Genom bebyggelsen möjliggörs ett attraktivt stadsrum på platsen. Vi hoppas få se fler liknande planer framöver med infill av varierande storlek i den befintliga stadsväven. Dock har vi ett antal synpunkter på planen som skulle kunna göra den ännu bättre.

 

Synpunkter

Det är positivt att ett lågt parkeringstal har använts om 0,1 p-platser per lägenhet Dock med platsens närhet till allmänna kommunikationer och den centrala staden är frågan om det är nödvändigt att ta hänsyn till bilparkering över huvud taget.

Byggnadskroppen är krökt i förhållande till Mölndalsvägen med entréer från en gemensam innergård. För att skapa ett attraktivt och levande stadsrum bör byggnaden placeras utefter Mölndalsvägen med entréer från gatan.

Genom att studera om kvarteret kan slutas skulle problemen med buller på platsen kunna reduceras. Tomten är trång men genom att minska ytan för gatumark och parkering bör det vara möjligt att bygga ytterligare huskroppar runtom innergården.