Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 8570 members. It only takes a minute and costs nothing.

GP debatt: Vad är det egentligen S vill med Heden?
 

Läs gärna om vad Yimby vill med Heden.

Yimbys förslag med mer stadskvarter norr om Vasagatanas förlängning och större aktivitetsyta. Win win!

 

Debattartikeln följer i sin helhet:

 

Vad är det egentligen S vill med Heden?

I dagarna kom beskedet att planeringen av Heden avbryts och återigen skjuts på framtiden. En lång process på över 10 år där många lagt mycket fritid, arbetstid och pengar stannar därmed i ett ingenting. Avsaknaden av politisk vilja är bedövande och nu börjar vi som medborgarnätverk bli riktigt trötta på hur vi och andra engagerade medborgare behandlas.

Frågan om Heden är lika gammal som hedenhös men den senaste vändan startade 2006 då kommunfullmäktige la ett uppdrag för att ta fram ett program för Heden. Efter en lång arbetsprocess som innefattat många möten med många medborgare och aktörer samlades tankarna.

Fem arkitektteam fick i uppdrag att utifrån programmet ta fram konkreta förslag på hur Heden skulle utvecklas, vilka presenterades 2013 under pompa och ståt. En omfattande dialogprocess, både före och efter uppdragen, genomfördes med representanter från närboende, besökare och aktörer.

Det hela mynnade ut i ett inriktningsbeslut som antogs av byggnadsnämnden där 30% av Heden bebyggs, utan att aktivitetsytorna minskar, och det meddelades att detaljplanearbetet skulle inledas inom kort.

I detta läge kom kommunstyrelsens nytillträdda ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) in i diskussionen och krävde ett omtag efter påtryckningar från Gothia Cup och Partille Cup, vars intressen drivs internt inom partiet. Gunnar Larsson (S) och Lennart Alverå (S) lämnade 2015 en motion till S-distriktsårskongressen om att Heden inte ska bebyggas utan i huvudsak vara en idrotts- och kulturaktivitetsplats. Den antogs av kongressen samtidigt som distriktsstyrelsen kompletterade med ett utlåtande om att man både kan bebygga en mindre del av Heden och behålla aktiviteterna.

Genom hela processen har det varit klart att Heden fungerar bra för ett fåtal stora evenemang och korpfotboll. Däremellan är ytan lågt nyttjad och genom sin ödslighet utgör den en fysisk och mental barriär som mitt i staden bryter Vasagatans koppling till Bohusgatan. Det konstateras också om och om igen att ytan har en ogästvänlig skala.

Resan har kantats av inspel om hur Heden ska förbättras med kompletterande bebyggelse. Vi i Yimby har lanserat ”Nya Heden” med kvartersstad norr om Vasagatans förlängning samtidigt som den södra ytan reserveras för evenemang och aktiviteter. Stråket mellan Vasagatan och Bohusgatan blir på så sätt ett starkt och tryggt stråk samtidigt som aktivitetsytan blir större än idag.

Så kom i dagarna beskedet att arbetet med en detaljplan för Heden inte startas under 2017. Heden anses inte längre prioriterad. Biträdande stadsbyggnadsdirektör Birgitta Lööf berättar i GP att det kanske inte heller blir 2018 och det kommer att krävas ett nytt utökat dialogarbete.

Allt det engagemang som medborgare och intresseorganisationer hittills lagt ned på att komma med förslag, delta i dialoger och skriva insändare mynnar nu ut i ... ja vadå?

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har givit ut skrifter om vad som kännetecknar framgångsrika medborgardialoger. Dialogen måste vara på riktigt, omfatta något viktigt och kunna ge resultat. Om politikerna redan har låst sig vid en lösning är det livsfarligt att sätta igång en medborgardialog. Har de väl bestämt sig är det istället viktigt att informera och argumentera dvs. förankra. Inte minst i samband med västsvenska paketet och trängselskatten syns det nödvändiga behovet av en förankringsprocess värd namnet. Och det är väl här skon klämmer.

Så länge stadens största parti Socialdemokraterna låter ett särintresse driva frågan internt i partiet så vill vi inte höra ett ljud om Heden. Bestäm er först internt var ni står, och var öppna med det, innan ni drar igång processen igen.

Om stadens politiker och tjänstemän fortfarande tycker att det är oklart vad medborgarna och aktörerna vill och tycker om Heden så är det hög tid att lära sig att lyssna. Vi har inte mer att säga. Allt som kan sägas är sagt.

Avslutningsvis frågar vi oss när Heden blir det som ska ses som akut. För varje år som går blir provisoriet allt mer permanent.

Patrik Höstmad, samordnare för Yimby Göteborg
Pär Johansson, samordnare för Yimby Göteborg
Annette Vejen Tellevi, samordnare för Yimby Göteborg

 

[infobox]Debattartikeln diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Ann-Sofie Hermanssons replik diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]


GP debatt: Vad är det egentligen S vill med Heden?
 

Läs gärna om vad Yimby vill med Heden.

Yimbys förslag med mer stadskvarter norr om Vasagatanas förlängning och större aktivitetsyta. Win win!

 

Debattartikeln följer i sin helhet:

 

Vad är det egentligen S vill med Heden?

I dagarna kom beskedet att planeringen av Heden avbryts och återigen skjuts på framtiden. En lång process på över 10 år där många lagt mycket fritid, arbetstid och pengar stannar därmed i ett ingenting. Avsaknaden av politisk vilja är bedövande och nu börjar vi som medborgarnätverk bli riktigt trötta på hur vi och andra engagerade medborgare behandlas.

Frågan om Heden är lika gammal som hedenhös men den senaste vändan startade 2006 då kommunfullmäktige la ett uppdrag för att ta fram ett program för Heden. Efter en lång arbetsprocess som innefattat många möten med många medborgare och aktörer samlades tankarna.

Fem arkitektteam fick i uppdrag att utifrån programmet ta fram konkreta förslag på hur Heden skulle utvecklas, vilka presenterades 2013 under pompa och ståt. En omfattande dialogprocess, både före och efter uppdragen, genomfördes med representanter från närboende, besökare och aktörer.

Det hela mynnade ut i ett inriktningsbeslut som antogs av byggnadsnämnden där 30% av Heden bebyggs, utan att aktivitetsytorna minskar, och det meddelades att detaljplanearbetet skulle inledas inom kort.

I detta läge kom kommunstyrelsens nytillträdda ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) in i diskussionen och krävde ett omtag efter påtryckningar från Gothia Cup och Partille Cup, vars intressen drivs internt inom partiet. Gunnar Larsson (S) och Lennart Alverå (S) lämnade 2015 en motion till S-distriktsårskongressen om att Heden inte ska bebyggas utan i huvudsak vara en idrotts- och kulturaktivitetsplats. Den antogs av kongressen samtidigt som distriktsstyrelsen kompletterade med ett utlåtande om att man både kan bebygga en mindre del av Heden och behålla aktiviteterna.

Genom hela processen har det varit klart att Heden fungerar bra för ett fåtal stora evenemang och korpfotboll. Däremellan är ytan lågt nyttjad och genom sin ödslighet utgör den en fysisk och mental barriär som mitt i staden bryter Vasagatans koppling till Bohusgatan. Det konstateras också om och om igen att ytan har en ogästvänlig skala.

Resan har kantats av inspel om hur Heden ska förbättras med kompletterande bebyggelse. Vi i Yimby har lanserat ”Nya Heden” med kvartersstad norr om Vasagatans förlängning samtidigt som den södra ytan reserveras för evenemang och aktiviteter. Stråket mellan Vasagatan och Bohusgatan blir på så sätt ett starkt och tryggt stråk samtidigt som aktivitetsytan blir större än idag.

Så kom i dagarna beskedet att arbetet med en detaljplan för Heden inte startas under 2017. Heden anses inte längre prioriterad. Biträdande stadsbyggnadsdirektör Birgitta Lööf berättar i GP att det kanske inte heller blir 2018 och det kommer att krävas ett nytt utökat dialogarbete.

Allt det engagemang som medborgare och intresseorganisationer hittills lagt ned på att komma med förslag, delta i dialoger och skriva insändare mynnar nu ut i ... ja vadå?

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har givit ut skrifter om vad som kännetecknar framgångsrika medborgardialoger. Dialogen måste vara på riktigt, omfatta något viktigt och kunna ge resultat. Om politikerna redan har låst sig vid en lösning är det livsfarligt att sätta igång en medborgardialog. Har de väl bestämt sig är det istället viktigt att informera och argumentera dvs. förankra. Inte minst i samband med västsvenska paketet och trängselskatten syns det nödvändiga behovet av en förankringsprocess värd namnet. Och det är väl här skon klämmer.

Så länge stadens största parti Socialdemokraterna låter ett särintresse driva frågan internt i partiet så vill vi inte höra ett ljud om Heden. Bestäm er först internt var ni står, och var öppna med det, innan ni drar igång processen igen.

Om stadens politiker och tjänstemän fortfarande tycker att det är oklart vad medborgarna och aktörerna vill och tycker om Heden så är det hög tid att lära sig att lyssna. Vi har inte mer att säga. Allt som kan sägas är sagt.

Avslutningsvis frågar vi oss när Heden blir det som ska ses som akut. För varje år som går blir provisoriet allt mer permanent.

Patrik Höstmad, samordnare för Yimby Göteborg
Pär Johansson, samordnare för Yimby Göteborg
Annette Vejen Tellevi, samordnare för Yimby Göteborg

 

[infobox]Debattartikeln diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Ann-Sofie Hermanssons replik diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]


GP debatt: Vad är det egentligen S vill med Heden?
 

Läs gärna om vad Yimby vill med Heden.

Yimbys förslag med mer stadskvarter norr om Vasagatanas förlängning och större aktivitetsyta. Win win!

 

Debattartikeln följer i sin helhet:

 

Vad är det egentligen S vill med Heden?

I dagarna kom beskedet att planeringen av Heden avbryts och återigen skjuts på framtiden. En lång process på över 10 år där många lagt mycket fritid, arbetstid och pengar stannar därmed i ett ingenting. Avsaknaden av politisk vilja är bedövande och nu börjar vi som medborgarnätverk bli riktigt trötta på hur vi och andra engagerade medborgare behandlas.

Frågan om Heden är lika gammal som hedenhös men den senaste vändan startade 2006 då kommunfullmäktige la ett uppdrag för att ta fram ett program för Heden. Efter en lång arbetsprocess som innefattat många möten med många medborgare och aktörer samlades tankarna.

Fem arkitektteam fick i uppdrag att utifrån programmet ta fram konkreta förslag på hur Heden skulle utvecklas, vilka presenterades 2013 under pompa och ståt. En omfattande dialogprocess, både före och efter uppdragen, genomfördes med representanter från närboende, besökare och aktörer.

Det hela mynnade ut i ett inriktningsbeslut som antogs av byggnadsnämnden där 30% av Heden bebyggs, utan att aktivitetsytorna minskar, och det meddelades att detaljplanearbetet skulle inledas inom kort.

I detta läge kom kommunstyrelsens nytillträdda ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) in i diskussionen och krävde ett omtag efter påtryckningar från Gothia Cup och Partille Cup, vars intressen drivs internt inom partiet. Gunnar Larsson (S) och Lennart Alverå (S) lämnade 2015 en motion till S-distriktsårskongressen om att Heden inte ska bebyggas utan i huvudsak vara en idrotts- och kulturaktivitetsplats. Den antogs av kongressen samtidigt som distriktsstyrelsen kompletterade med ett utlåtande om att man både kan bebygga en mindre del av Heden och behålla aktiviteterna.

Genom hela processen har det varit klart att Heden fungerar bra för ett fåtal stora evenemang och korpfotboll. Däremellan är ytan lågt nyttjad och genom sin ödslighet utgör den en fysisk och mental barriär som mitt i staden bryter Vasagatans koppling till Bohusgatan. Det konstateras också om och om igen att ytan har en ogästvänlig skala.

Resan har kantats av inspel om hur Heden ska förbättras med kompletterande bebyggelse. Vi i Yimby har lanserat ”Nya Heden” med kvartersstad norr om Vasagatans förlängning samtidigt som den södra ytan reserveras för evenemang och aktiviteter. Stråket mellan Vasagatan och Bohusgatan blir på så sätt ett starkt och tryggt stråk samtidigt som aktivitetsytan blir större än idag.

Så kom i dagarna beskedet att arbetet med en detaljplan för Heden inte startas under 2017. Heden anses inte längre prioriterad. Biträdande stadsbyggnadsdirektör Birgitta Lööf berättar i GP att det kanske inte heller blir 2018 och det kommer att krävas ett nytt utökat dialogarbete.

Allt det engagemang som medborgare och intresseorganisationer hittills lagt ned på att komma med förslag, delta i dialoger och skriva insändare mynnar nu ut i ... ja vadå?

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har givit ut skrifter om vad som kännetecknar framgångsrika medborgardialoger. Dialogen måste vara på riktigt, omfatta något viktigt och kunna ge resultat. Om politikerna redan har låst sig vid en lösning är det livsfarligt att sätta igång en medborgardialog. Har de väl bestämt sig är det istället viktigt att informera och argumentera dvs. förankra. Inte minst i samband med västsvenska paketet och trängselskatten syns det nödvändiga behovet av en förankringsprocess värd namnet. Och det är väl här skon klämmer.

Så länge stadens största parti Socialdemokraterna låter ett särintresse driva frågan internt i partiet så vill vi inte höra ett ljud om Heden. Bestäm er först internt var ni står, och var öppna med det, innan ni drar igång processen igen.

Om stadens politiker och tjänstemän fortfarande tycker att det är oklart vad medborgarna och aktörerna vill och tycker om Heden så är det hög tid att lära sig att lyssna. Vi har inte mer att säga. Allt som kan sägas är sagt.

Avslutningsvis frågar vi oss när Heden blir det som ska ses som akut. För varje år som går blir provisoriet allt mer permanent.

Patrik Höstmad, samordnare för Yimby Göteborg
Pär Johansson, samordnare för Yimby Göteborg
Annette Vejen Tellevi, samordnare för Yimby Göteborg

 

[infobox]Debattartikeln diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Ann-Sofie Hermanssons replik diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]


 

Läs gärna om vad Yimby vill med Heden.

Yimbys förslag med mer stadskvarter norr om Vasagatanas förlängning och större aktivitetsyta. Win win!

 

Debattartikeln följer i sin helhet:

 

Vad är det egentligen S vill med Heden?

I dagarna kom beskedet att planeringen av Heden avbryts och återigen skjuts på framtiden. En lång process på över 10 år där många lagt mycket fritid, arbetstid och pengar stannar därmed i ett ingenting. Avsaknaden av politisk vilja är bedövande och nu börjar vi som medborgarnätverk bli riktigt trötta på hur vi och andra engagerade medborgare behandlas.

Frågan om Heden är lika gammal som hedenhös men den senaste vändan startade 2006 då kommunfullmäktige la ett uppdrag för att ta fram ett program för Heden. Efter en lång arbetsprocess som innefattat många möten med många medborgare och aktörer samlades tankarna.

Fem arkitektteam fick i uppdrag att utifrån programmet ta fram konkreta förslag på hur Heden skulle utvecklas, vilka presenterades 2013 under pompa och ståt. En omfattande dialogprocess, både före och efter uppdragen, genomfördes med representanter från närboende, besökare och aktörer.

Det hela mynnade ut i ett inriktningsbeslut som antogs av byggnadsnämnden där 30% av Heden bebyggs, utan att aktivitetsytorna minskar, och det meddelades att detaljplanearbetet skulle inledas inom kort.

I detta läge kom kommunstyrelsens nytillträdda ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) in i diskussionen och krävde ett omtag efter påtryckningar från Gothia Cup och Partille Cup, vars intressen drivs internt inom partiet. Gunnar Larsson (S) och Lennart Alverå (S) lämnade 2015 en motion till S-distriktsårskongressen om att Heden inte ska bebyggas utan i huvudsak vara en idrotts- och kulturaktivitetsplats. Den antogs av kongressen samtidigt som distriktsstyrelsen kompletterade med ett utlåtande om att man både kan bebygga en mindre del av Heden och behålla aktiviteterna.

Genom hela processen har det varit klart att Heden fungerar bra för ett fåtal stora evenemang och korpfotboll. Däremellan är ytan lågt nyttjad och genom sin ödslighet utgör den en fysisk och mental barriär som mitt i staden bryter Vasagatans koppling till Bohusgatan. Det konstateras också om och om igen att ytan har en ogästvänlig skala.

Resan har kantats av inspel om hur Heden ska förbättras med kompletterande bebyggelse. Vi i Yimby har lanserat ”Nya Heden” med kvartersstad norr om Vasagatans förlängning samtidigt som den södra ytan reserveras för evenemang och aktiviteter. Stråket mellan Vasagatan och Bohusgatan blir på så sätt ett starkt och tryggt stråk samtidigt som aktivitetsytan blir större än idag.

Så kom i dagarna beskedet att arbetet med en detaljplan för Heden inte startas under 2017. Heden anses inte längre prioriterad. Biträdande stadsbyggnadsdirektör Birgitta Lööf berättar i GP att det kanske inte heller blir 2018 och det kommer att krävas ett nytt utökat dialogarbete.

Allt det engagemang som medborgare och intresseorganisationer hittills lagt ned på att komma med förslag, delta i dialoger och skriva insändare mynnar nu ut i ... ja vadå?

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har givit ut skrifter om vad som kännetecknar framgångsrika medborgardialoger. Dialogen måste vara på riktigt, omfatta något viktigt och kunna ge resultat. Om politikerna redan har låst sig vid en lösning är det livsfarligt att sätta igång en medborgardialog. Har de väl bestämt sig är det istället viktigt att informera och argumentera dvs. förankra. Inte minst i samband med västsvenska paketet och trängselskatten syns det nödvändiga behovet av en förankringsprocess värd namnet. Och det är väl här skon klämmer.

Så länge stadens största parti Socialdemokraterna låter ett särintresse driva frågan internt i partiet så vill vi inte höra ett ljud om Heden. Bestäm er först internt var ni står, och var öppna med det, innan ni drar igång processen igen.

Om stadens politiker och tjänstemän fortfarande tycker att det är oklart vad medborgarna och aktörerna vill och tycker om Heden så är det hög tid att lära sig att lyssna. Vi har inte mer att säga. Allt som kan sägas är sagt.

Avslutningsvis frågar vi oss när Heden blir det som ska ses som akut. För varje år som går blir provisoriet allt mer permanent.

Patrik Höstmad, samordnare för Yimby Göteborg
Pär Johansson, samordnare för Yimby Göteborg
Annette Vejen Tellevi, samordnare för Yimby Göteborg

 

[infobox]Debattartikeln diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.
Ann-Sofie Hermanssons replik diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]