Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 8594 members. It only takes a minute and costs nothing.

Få överklaganden av Norra Masthugget
Tre överklaganden har inkommit från (se bilagorna sist):
– Brf Masthugget
– Två personer i en lägenhet i Brf Masthugget
– Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB

Första Långgatan ramas in och den ovänliga sidan levandegörs. Ill: Kanozi Arkitekter

 

Bostadsrättsföreningen Masthugget vill att Stenas Lines flytt och Oscarsledens sänkning beslutas innan detaljplanen tas fram. De menar att förlängningen av avtalet med Stena till 2035 (med möjlighet att säga upp avtalet 2025) medför att ingen koppling skapas till älven och det går helt emot Vision Älvstaden. Deras invändning är rimlig och välmotiverad (se bilagorna) men det inget som håller för ett överklagande i domstol.

De två personerna åberopar precis som Brf Masthugget att Stena Line och Oscarsleden borde ha försvunnit samt bibehållna siktlinjer. Kostern framställs som gott exempel och överklagan avslutas med
[quote]Huvudanledningen till att offra stora ekonomiska resurser på en bostad i Brf Masthugget var den fantastiska utsikten. Nu tas denna bort, vilket närmast kan liknas vid konfiskation.

Slutsatsen blir alltså att den visuella kontakten med älven måste bevaras.[/quote]
Det håller inte heller för ett överklagande i domstol.

Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB äger fastigheten med Fryshuset vid Östra Sänkverksgatan. De framför att tillgängligheten till fastigheten har försämrats och delvis omöjliggjorts på grund av att avfarten till Oscarsleden stängs av, Östra Sänkverksgatan blir en minipark och Masthamnsgatan en gångfartsgata. De yrkar att [quote]Genom att detaljplanen saknar lösningar om tillgänglighet till fastigheten och att fastigheten f.n. blir helt instängd av detaljplanen så anför härmed bolaget besvär över detaljplanen och hemställer att Mark- och Miljödomstolen bifaller bolagets talan om saknade tillgängligheter (till- och utfarter) och upphäver planen.[/quote]

Bästa läget i Göteborg? Ill: Kanozi Arkitekter

 

Det här får väl ändå anses som mycket positivt för stadsutvecklingen i Göteborg. Det finns inget envetet och bergfast motstånd mot bra stadsutveckling. Nyckeln ligger troligtvis just i "bra". Det här är en plan som omvandlar markparkeringsplatser som inte gör någon glad till en potentiellt levande stad. Det bästa motståndet mot Nimbys är att i planerna tillföra bättre kvaliteter än de som redan finns. Det handlar snarare detta än om ännu mer dialogproceser. Dialogerna är säkert bra för att få in lokal kunskap och brukarperspektiv, men de raderar inte bort överklaganden per automatik. Jämför hur Nya Hovås framställdes som ett under av fantastisk dialogprocess men som ändå ledde till de två obligatoriska överklagandena.

Vi hade förstås en och annan synpunkt under samråd och granskning och skrev t.o.m. en debattartikel om befarade svagheter och de problem de skulle kunna generera. Några farhågor kvarstår, men på det stora hela är detta långt över medel, för att inte säga riktigt bra.

Ett stort tack till Stadsbyggnadskontoret och andra inblandade som lyckats klämma in ny stad med ett skohorn mellan trafikleder, riksintressen och politiska ambitioner. Vi får hoppas att också genomförandeekonomin håller.

Levereras bra planer så finns en god chans att många göteborgare låter det passera och kanske till och med ser fram emot de nya stadskvaliteterna.

"Öppen för världen". Göteborg har alltid varit öppen för influenser från omvärlden... Ill: Kanozi Arkitekter

...och Norra Masthugget följer den traditionen genom att vara besläktat med många andra europeiska utvecklingsområden. Ill: Kanozi Arkitekter

 

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

 

Bilagor

Klicka för större.

Överklagan från Brf Masthugget:

Del av överklagan från två personer i en lägenhet i Brf Masthugget:

 

Del av överklagan från Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB:


 
[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]


Få överklaganden av Norra Masthugget
Tre överklaganden har inkommit från (se bilagorna sist):
– Brf Masthugget
– Två personer i en lägenhet i Brf Masthugget
– Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB

Första Långgatan ramas in och den ovänliga sidan levandegörs. Ill: Kanozi Arkitekter

 

Bostadsrättsföreningen Masthugget vill att Stenas Lines flytt och Oscarsledens sänkning beslutas innan detaljplanen tas fram. De menar att förlängningen av avtalet med Stena till 2035 (med möjlighet att säga upp avtalet 2025) medför att ingen koppling skapas till älven och det går helt emot Vision Älvstaden. Deras invändning är rimlig och välmotiverad (se bilagorna) men det inget som håller för ett överklagande i domstol.

De två personerna åberopar precis som Brf Masthugget att Stena Line och Oscarsleden borde ha försvunnit samt bibehållna siktlinjer. Kostern framställs som gott exempel och överklagan avslutas med
[quote]Huvudanledningen till att offra stora ekonomiska resurser på en bostad i Brf Masthugget var den fantastiska utsikten. Nu tas denna bort, vilket närmast kan liknas vid konfiskation.

Slutsatsen blir alltså att den visuella kontakten med älven måste bevaras.[/quote]
Det håller inte heller för ett överklagande i domstol.

Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB äger fastigheten med Fryshuset vid Östra Sänkverksgatan. De framför att tillgängligheten till fastigheten har försämrats och delvis omöjliggjorts på grund av att avfarten till Oscarsleden stängs av, Östra Sänkverksgatan blir en minipark och Masthamnsgatan en gångfartsgata. De yrkar att [quote]Genom att detaljplanen saknar lösningar om tillgänglighet till fastigheten och att fastigheten f.n. blir helt instängd av detaljplanen så anför härmed bolaget besvär över detaljplanen och hemställer att Mark- och Miljödomstolen bifaller bolagets talan om saknade tillgängligheter (till- och utfarter) och upphäver planen.[/quote]

Bästa läget i Göteborg? Ill: Kanozi Arkitekter

 

Det här får väl ändå anses som mycket positivt för stadsutvecklingen i Göteborg. Det finns inget envetet och bergfast motstånd mot bra stadsutveckling. Nyckeln ligger troligtvis just i "bra". Det här är en plan som omvandlar markparkeringsplatser som inte gör någon glad till en potentiellt levande stad. Det bästa motståndet mot Nimbys är att i planerna tillföra bättre kvaliteter än de som redan finns. Det handlar snarare detta än om ännu mer dialogproceser. Dialogerna är säkert bra för att få in lokal kunskap och brukarperspektiv, men de raderar inte bort överklaganden per automatik. Jämför hur Nya Hovås framställdes som ett under av fantastisk dialogprocess men som ändå ledde till de två obligatoriska överklagandena.

Vi hade förstås en och annan synpunkt under samråd och granskning och skrev t.o.m. en debattartikel om befarade svagheter och de problem de skulle kunna generera. Några farhågor kvarstår, men på det stora hela är detta långt över medel, för att inte säga riktigt bra.

Ett stort tack till Stadsbyggnadskontoret och andra inblandade som lyckats klämma in ny stad med ett skohorn mellan trafikleder, riksintressen och politiska ambitioner. Vi får hoppas att också genomförandeekonomin håller.

Levereras bra planer så finns en god chans att många göteborgare låter det passera och kanske till och med ser fram emot de nya stadskvaliteterna.

"Öppen för världen". Göteborg har alltid varit öppen för influenser från omvärlden... Ill: Kanozi Arkitekter

...och Norra Masthugget följer den traditionen genom att vara besläktat med många andra europeiska utvecklingsområden. Ill: Kanozi Arkitekter

 

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

 

Bilagor

Klicka för större.

Överklagan från Brf Masthugget:

Del av överklagan från två personer i en lägenhet i Brf Masthugget:

 

Del av överklagan från Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB:


 
[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]


Tre överklaganden har inkommit från (se bilagorna sist):
– Brf Masthugget
– Två personer i en lägenhet i Brf Masthugget
– Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB

Första Långgatan ramas in och den ovänliga sidan levandegörs. Ill: Kanozi Arkitekter

 

Bostadsrättsföreningen Masthugget vill att Stenas Lines flytt och Oscarsledens sänkning beslutas innan detaljplanen tas fram. De menar att förlängningen av avtalet med Stena till 2035 (med möjlighet att säga upp avtalet 2025) medför att ingen koppling skapas till älven och det går helt emot Vision Älvstaden. Deras invändning är rimlig och välmotiverad (se bilagorna) men det inget som håller för ett överklagande i domstol.

De två personerna åberopar precis som Brf Masthugget att Stena Line och Oscarsleden borde ha försvunnit samt bibehållna siktlinjer. Kostern framställs som gott exempel och överklagan avslutas med
[quote]Huvudanledningen till att offra stora ekonomiska resurser på en bostad i Brf Masthugget var den fantastiska utsikten. Nu tas denna bort, vilket närmast kan liknas vid konfiskation.

Slutsatsen blir alltså att den visuella kontakten med älven måste bevaras.[/quote]
Det håller inte heller för ett överklagande i domstol.

Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB äger fastigheten med Fryshuset vid Östra Sänkverksgatan. De framför att tillgängligheten till fastigheten har försämrats och delvis omöjliggjorts på grund av att avfarten till Oscarsleden stängs av, Östra Sänkverksgatan blir en minipark och Masthamnsgatan en gångfartsgata. De yrkar att [quote]Genom att detaljplanen saknar lösningar om tillgänglighet till fastigheten och att fastigheten f.n. blir helt instängd av detaljplanen så anför härmed bolaget besvär över detaljplanen och hemställer att Mark- och Miljödomstolen bifaller bolagets talan om saknade tillgängligheter (till- och utfarter) och upphäver planen.[/quote]

Bästa läget i Göteborg? Ill: Kanozi Arkitekter

 

Det här får väl ändå anses som mycket positivt för stadsutvecklingen i Göteborg. Det finns inget envetet och bergfast motstånd mot bra stadsutveckling. Nyckeln ligger troligtvis just i "bra". Det här är en plan som omvandlar markparkeringsplatser som inte gör någon glad till en potentiellt levande stad. Det bästa motståndet mot Nimbys är att i planerna tillföra bättre kvaliteter än de som redan finns. Det handlar snarare detta än om ännu mer dialogproceser. Dialogerna är säkert bra för att få in lokal kunskap och brukarperspektiv, men de raderar inte bort överklaganden per automatik. Jämför hur Nya Hovås framställdes som ett under av fantastisk dialogprocess men som ändå ledde till de två obligatoriska överklagandena.

Vi hade förstås en och annan synpunkt under samråd och granskning och skrev t.o.m. en debattartikel om befarade svagheter och de problem de skulle kunna generera. Några farhågor kvarstår, men på det stora hela är detta långt över medel, för att inte säga riktigt bra.

Ett stort tack till Stadsbyggnadskontoret och andra inblandade som lyckats klämma in ny stad med ett skohorn mellan trafikleder, riksintressen och politiska ambitioner. Vi får hoppas att också genomförandeekonomin håller.

Levereras bra planer så finns en god chans att många göteborgare låter det passera och kanske till och med ser fram emot de nya stadskvaliteterna.

"Öppen för världen". Göteborg har alltid varit öppen för influenser från omvärlden... Ill: Kanozi Arkitekter

...och Norra Masthugget följer den traditionen genom att vara besläktat med många andra europeiska utvecklingsområden. Ill: Kanozi Arkitekter

 

[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]

 

Bilagor

Klicka för större.

Överklagan från Brf Masthugget:

Del av överklagan från två personer i en lägenhet i Brf Masthugget:

 

Del av överklagan från Byggnadsbolaget Curt Lundahl & Co AB:


 
[infobox]Inlägget diskuteras i facebookgruppen Yimby Göteborg: Länk.[/infobox]