Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 6226 members. It only takes a minute and costs nothing.

Debatt: Allmännyttan bygger för lite och för dåligt
Göteborg har en dominerande allmännytta med Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon stuvade som dotterbolag under den kommunala bolagskoncernen Förvaltnings AB Framtiden. Den stora allmännyttan borde i teorin ge ett kraftfullt och direkt redskap för politiker som vill ta ansvar för bostadsförsörjningen.

Mycket riktigt har Framtiden under en längre tid haft ett politiskt mål om 600 hyresrätter per år vilket nu har höjts till 1000 hyresrätter per. I teorin. I praktiken har allmännyttan oavsett mål inte producerat mer än drygt 200 hyresrätter i genomsnitt per år under de senaste 10 åren. Det finns inga tendenser till ökning och det senast avslutade året byggdes bara 203 hyresrätter. Måluppfyllelsen är obefintlig.

Så här har det rullat på år efter år utan att allmännyttan lyft sig eller att politiker agerat tillräckligt kraftfullt – trots att bostadsbristen är ett erkänt faktum och socialt problem.

Riksdalersgatan 2012

 

Även Länsstyrelsen framhåller i sina rapporter att allmännyttan i Göteborg utmärker sig genom sin låga nyproduktion. Allmännyttan står för endast 25 procent av de nya hyresrätterna trots att den sitter på halva beståndet. De privata bostadsbolagen som sitter på andra halvan av beståndet levererar 75 procent av de nya hyresrätterna. Det är bara att konstatera att allmännyttan levererar betydligt sämre än de privata bostadsbolagen.

Framtiden pekar på att tilldelningen av mark från Fastighetskontoret är för liten och att antalet planer som Stadsbyggnadskontoret färdigställer är för få. Fastighetskontoret pekar tillbaka och säger att det saknats byggvilja bland fastighetsägarna och Stadsbyggnadskontoret pekar på politikerna och säger att de behöver mer resurser. 

Inte nog med att allmännyttan bygger få bostäder, huvuddelen av det som byggs är fortfarande torftiga punkthus och lameller med enbart bostäder. Samtidigt har Göteborg en politiskt beslutad översiktplan som väl motiverat föreskriver att idag ska inriktningen vara att bygga en attraktiv blandstad, inte bara i de centrala förnyelseområdena utan även vid komplettering i övriga områden. Översiktplanen är också tydlig med att blandstad inte bara innefattar social blandning utan en blandning av bostäder, arbetsplatser och service, så att både de med och de utan bil kan nå det nödvändiga genom en kort promenad i närmiljön.

Nordåsgatan 2013

 

Inte kan vi skylla på några "giriga fastighetsbolag" försöker hålla uppe priser genom att inte bygga. Det är vår kommun som äger marken, det är vår kommun som äger planmonopolet, det är vår kommun som äger och styr allmännyttan. En allmännytta som har ett driftsöverskott på nära 3 miljarder. 

Om vi nu ska ha en allmännytta är det lite märkligt att vi inte använder den tillsammans med Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret till att mata ut hyresrätter i fastigheter med de stadskvaliteter som översiktsplanen beskriver. Det finns ju ingen poäng att ha kommunala bostadsbolag om de inte används till att förverkliga aktiv bostadspolitik. Annars kan vi lika gärna sälja till de privata aktörer som bevisligen ger oss fler bostäder.

Av alla strategier som vi kan välja med vår allmännytta så finns det en vi inte har råd att välja, och det är att fortsätta göra som idag.


Debatt: Allmännyttan bygger för lite och för dåligt
Göteborg har en dominerande allmännytta med Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon stuvade som dotterbolag under den kommunala bolagskoncernen Förvaltnings AB Framtiden. Den stora allmännyttan borde i teorin ge ett kraftfullt och direkt redskap för politiker som vill ta ansvar för bostadsförsörjningen.

Mycket riktigt har Framtiden under en längre tid haft ett politiskt mål om 600 hyresrätter per år vilket nu har höjts till 1000 hyresrätter per. I teorin. I praktiken har allmännyttan oavsett mål inte producerat mer än drygt 200 hyresrätter i genomsnitt per år under de senaste 10 åren. Det finns inga tendenser till ökning och det senast avslutade året byggdes bara 203 hyresrätter. Måluppfyllelsen är obefintlig.

Så här har det rullat på år efter år utan att allmännyttan lyft sig eller att politiker agerat tillräckligt kraftfullt – trots att bostadsbristen är ett erkänt faktum och socialt problem.

Riksdalersgatan 2012

 

Även Länsstyrelsen framhåller i sina rapporter att allmännyttan i Göteborg utmärker sig genom sin låga nyproduktion. Allmännyttan står för endast 25 procent av de nya hyresrätterna trots att den sitter på halva beståndet. De privata bostadsbolagen som sitter på andra halvan av beståndet levererar 75 procent av de nya hyresrätterna. Det är bara att konstatera att allmännyttan levererar betydligt sämre än de privata bostadsbolagen.

Framtiden pekar på att tilldelningen av mark från Fastighetskontoret är för liten och att antalet planer som Stadsbyggnadskontoret färdigställer är för få. Fastighetskontoret pekar tillbaka och säger att det saknats byggvilja bland fastighetsägarna och Stadsbyggnadskontoret pekar på politikerna och säger att de behöver mer resurser. 

Inte nog med att allmännyttan bygger få bostäder, huvuddelen av det som byggs är fortfarande torftiga punkthus och lameller med enbart bostäder. Samtidigt har Göteborg en politiskt beslutad översiktplan som väl motiverat föreskriver att idag ska inriktningen vara att bygga en attraktiv blandstad, inte bara i de centrala förnyelseområdena utan även vid komplettering i övriga områden. Översiktplanen är också tydlig med att blandstad inte bara innefattar social blandning utan en blandning av bostäder, arbetsplatser och service, så att både de med och de utan bil kan nå det nödvändiga genom en kort promenad i närmiljön.

Nordåsgatan 2013

 

Inte kan vi skylla på några "giriga fastighetsbolag" försöker hålla uppe priser genom att inte bygga. Det är vår kommun som äger marken, det är vår kommun som äger planmonopolet, det är vår kommun som äger och styr allmännyttan. En allmännytta som har ett driftsöverskott på nära 3 miljarder. 

Om vi nu ska ha en allmännytta är det lite märkligt att vi inte använder den tillsammans med Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret till att mata ut hyresrätter i fastigheter med de stadskvaliteter som översiktsplanen beskriver. Det finns ju ingen poäng att ha kommunala bostadsbolag om de inte används till att förverkliga aktiv bostadspolitik. Annars kan vi lika gärna sälja till de privata aktörer som bevisligen ger oss fler bostäder.

Av alla strategier som vi kan välja med vår allmännytta så finns det en vi inte har råd att välja, och det är att fortsätta göra som idag.


Debatt: Allmännyttan bygger för lite och för dåligt
Göteborg har en dominerande allmännytta med Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon stuvade som dotterbolag under den kommunala bolagskoncernen Förvaltnings AB Framtiden. Den stora allmännyttan borde i teorin ge ett kraftfullt och direkt redskap för politiker som vill ta ansvar för bostadsförsörjningen.

Mycket riktigt har Framtiden under en längre tid haft ett politiskt mål om 600 hyresrätter per år vilket nu har höjts till 1000 hyresrätter per. I teorin. I praktiken har allmännyttan oavsett mål inte producerat mer än drygt 200 hyresrätter i genomsnitt per år under de senaste 10 åren. Det finns inga tendenser till ökning och det senast avslutade året byggdes bara 203 hyresrätter. Måluppfyllelsen är obefintlig.

Så här har det rullat på år efter år utan att allmännyttan lyft sig eller att politiker agerat tillräckligt kraftfullt – trots att bostadsbristen är ett erkänt faktum och socialt problem.

Riksdalersgatan 2012

 

Även Länsstyrelsen framhåller i sina rapporter att allmännyttan i Göteborg utmärker sig genom sin låga nyproduktion. Allmännyttan står för endast 25 procent av de nya hyresrätterna trots att den sitter på halva beståndet. De privata bostadsbolagen som sitter på andra halvan av beståndet levererar 75 procent av de nya hyresrätterna. Det är bara att konstatera att allmännyttan levererar betydligt sämre än de privata bostadsbolagen.

Framtiden pekar på att tilldelningen av mark från Fastighetskontoret är för liten och att antalet planer som Stadsbyggnadskontoret färdigställer är för få. Fastighetskontoret pekar tillbaka och säger att det saknats byggvilja bland fastighetsägarna och Stadsbyggnadskontoret pekar på politikerna och säger att de behöver mer resurser. 

Inte nog med att allmännyttan bygger få bostäder, huvuddelen av det som byggs är fortfarande torftiga punkthus och lameller med enbart bostäder. Samtidigt har Göteborg en politiskt beslutad översiktplan som väl motiverat föreskriver att idag ska inriktningen vara att bygga en attraktiv blandstad, inte bara i de centrala förnyelseområdena utan även vid komplettering i övriga områden. Översiktplanen är också tydlig med att blandstad inte bara innefattar social blandning utan en blandning av bostäder, arbetsplatser och service, så att både de med och de utan bil kan nå det nödvändiga genom en kort promenad i närmiljön.

Nordåsgatan 2013

 

Inte kan vi skylla på några "giriga fastighetsbolag" försöker hålla uppe priser genom att inte bygga. Det är vår kommun som äger marken, det är vår kommun som äger planmonopolet, det är vår kommun som äger och styr allmännyttan. En allmännytta som har ett driftsöverskott på nära 3 miljarder. 

Om vi nu ska ha en allmännytta är det lite märkligt att vi inte använder den tillsammans med Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret till att mata ut hyresrätter i fastigheter med de stadskvaliteter som översiktsplanen beskriver. Det finns ju ingen poäng att ha kommunala bostadsbolag om de inte används till att förverkliga aktiv bostadspolitik. Annars kan vi lika gärna sälja till de privata aktörer som bevisligen ger oss fler bostäder.

Av alla strategier som vi kan välja med vår allmännytta så finns det en vi inte har råd att välja, och det är att fortsätta göra som idag.


Göteborg har en dominerande allmännytta med Bostadsbolaget, Familjebostäder, Gårdstensbostäder och Poseidon stuvade som dotterbolag under den kommunala bolagskoncernen Förvaltnings AB Framtiden. Den stora allmännyttan borde i teorin ge ett kraftfullt och direkt redskap för politiker som vill ta ansvar för bostadsförsörjningen.

Mycket riktigt har Framtiden under en längre tid haft ett politiskt mål om 600 hyresrätter per år vilket nu har höjts till 1000 hyresrätter per. I teorin. I praktiken har allmännyttan oavsett mål inte producerat mer än drygt 200 hyresrätter i genomsnitt per år under de senaste 10 åren. Det finns inga tendenser till ökning och det senast avslutade året byggdes bara 203 hyresrätter. Måluppfyllelsen är obefintlig.

Så här har det rullat på år efter år utan att allmännyttan lyft sig eller att politiker agerat tillräckligt kraftfullt – trots att bostadsbristen är ett erkänt faktum och socialt problem.

Riksdalersgatan 2012

 

Även Länsstyrelsen framhåller i sina rapporter att allmännyttan i Göteborg utmärker sig genom sin låga nyproduktion. Allmännyttan står för endast 25 procent av de nya hyresrätterna trots att den sitter på halva beståndet. De privata bostadsbolagen som sitter på andra halvan av beståndet levererar 75 procent av de nya hyresrätterna. Det är bara att konstatera att allmännyttan levererar betydligt sämre än de privata bostadsbolagen.

Framtiden pekar på att tilldelningen av mark från Fastighetskontoret är för liten och att antalet planer som Stadsbyggnadskontoret färdigställer är för få. Fastighetskontoret pekar tillbaka och säger att det saknats byggvilja bland fastighetsägarna och Stadsbyggnadskontoret pekar på politikerna och säger att de behöver mer resurser. 

Inte nog med att allmännyttan bygger få bostäder, huvuddelen av det som byggs är fortfarande torftiga punkthus och lameller med enbart bostäder. Samtidigt har Göteborg en politiskt beslutad översiktplan som väl motiverat föreskriver att idag ska inriktningen vara att bygga en attraktiv blandstad, inte bara i de centrala förnyelseområdena utan även vid komplettering i övriga områden. Översiktplanen är också tydlig med att blandstad inte bara innefattar social blandning utan en blandning av bostäder, arbetsplatser och service, så att både de med och de utan bil kan nå det nödvändiga genom en kort promenad i närmiljön.

Nordåsgatan 2013

 

Inte kan vi skylla på några "giriga fastighetsbolag" försöker hålla uppe priser genom att inte bygga. Det är vår kommun som äger marken, det är vår kommun som äger planmonopolet, det är vår kommun som äger och styr allmännyttan. En allmännytta som har ett driftsöverskott på nära 3 miljarder. 

Om vi nu ska ha en allmännytta är det lite märkligt att vi inte använder den tillsammans med Fastighetskontoret och Stadsbyggnadskontoret till att mata ut hyresrätter i fastigheter med de stadskvaliteter som översiktsplanen beskriver. Det finns ju ingen poäng att ha kommunala bostadsbolag om de inte används till att förverkliga aktiv bostadspolitik. Annars kan vi lika gärna sälja till de privata aktörer som bevisligen ger oss fler bostäder.

Av alla strategier som vi kan välja med vår allmännytta så finns det en vi inte har råd att välja, och det är att fortsätta göra som idag.