Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 7342 members. It only takes a minute and costs nothing.

Rödgrön replik om Norra Masthugget

Replik

I GP uttryckte nyligen inobi och Yimby sin oro över utvecklingen av området norr om Första Långgatan. Man varnade för att den gatudragning och bebyggelsestruktur som skisseras riskerar att göra stora delar av området till livlösa bakgator.

Vi i den rödgröna majoriteten i Byggnadsnämnden tar dessa farhågor på största allvar. Men vi vet att det finns en stor medvetenhet hos våra planerare om att en tät, myllrande blandstad förutsätter ett gent och finmaskigt rutnät och publika bottenvåningar som möter gatorna. Det har också hela tiden varit tydliga målsättningar för arbetet med detaljplanen.

Det finns en stark konsensus hos alla inblandade i projektet när det gäller vikten av en fungerande stadsstruktur i området. Detta är en del av centrala staden som under lång tid har dominerats av stora öde markparkeringar och stängda bottenvåningar. Kontrasten mot de intima och levande stadskvarteren runt Långgatorna har varit avgrundsdjup. Under årens lopp har många visioner och idéer för området avlöst varandra och nu har det äntligen blivit dags att göra verklighet av planerna.

Här finns stora möjligheter att skapa fantastiska stadsmiljöer och att fortsätta Linnéstadens inbjudande och urbana struktur. Därför är det väldigt bra att det finns en levande debatt kring hur detta ska göras. Att få fram kloka och konstruktiva synpunkter är ett av huvudsyftena med att genomföra samråd.

Stadsbyggnadskontoret arbetar nu vidare med planen för att i möjligaste mån ta hänsyn till de tankar och idéer som kommit in. Där ingår att se över gatudragningar och bebyggelsestruktur. Göteborgarna kan vara trygga i förvissningen att de högt ställda förväntningarna på stadsliv och innerstadspuls kommer att infrias när vi nu utvidgar Linnéstaden ner mot vattnet.

Ulf Kamne (MP) Ordförande Byggnadsnämnden
Johannes Hulter (S) Vice ordförande Byggnadsnämnden
Johan Zandin (V) Ledamot Byggnadsnämnden


Rödgrön replik om Norra Masthugget

Replik

I GP uttryckte nyligen inobi och Yimby sin oro över utvecklingen av området norr om Första Långgatan. Man varnade för att den gatudragning och bebyggelsestruktur som skisseras riskerar att göra stora delar av området till livlösa bakgator.

Vi i den rödgröna majoriteten i Byggnadsnämnden tar dessa farhågor på största allvar. Men vi vet att det finns en stor medvetenhet hos våra planerare om att en tät, myllrande blandstad förutsätter ett gent och finmaskigt rutnät och publika bottenvåningar som möter gatorna. Det har också hela tiden varit tydliga målsättningar för arbetet med detaljplanen.

Det finns en stark konsensus hos alla inblandade i projektet när det gäller vikten av en fungerande stadsstruktur i området. Detta är en del av centrala staden som under lång tid har dominerats av stora öde markparkeringar och stängda bottenvåningar. Kontrasten mot de intima och levande stadskvarteren runt Långgatorna har varit avgrundsdjup. Under årens lopp har många visioner och idéer för området avlöst varandra och nu har det äntligen blivit dags att göra verklighet av planerna.

Här finns stora möjligheter att skapa fantastiska stadsmiljöer och att fortsätta Linnéstadens inbjudande och urbana struktur. Därför är det väldigt bra att det finns en levande debatt kring hur detta ska göras. Att få fram kloka och konstruktiva synpunkter är ett av huvudsyftena med att genomföra samråd.

Stadsbyggnadskontoret arbetar nu vidare med planen för att i möjligaste mån ta hänsyn till de tankar och idéer som kommit in. Där ingår att se över gatudragningar och bebyggelsestruktur. Göteborgarna kan vara trygga i förvissningen att de högt ställda förväntningarna på stadsliv och innerstadspuls kommer att infrias när vi nu utvidgar Linnéstaden ner mot vattnet.

Ulf Kamne (MP) Ordförande Byggnadsnämnden
Johannes Hulter (S) Vice ordförande Byggnadsnämnden
Johan Zandin (V) Ledamot Byggnadsnämnden


Rödgrön replik om Norra Masthugget

Replik

I GP uttryckte nyligen inobi och Yimby sin oro över utvecklingen av området norr om Första Långgatan. Man varnade för att den gatudragning och bebyggelsestruktur som skisseras riskerar att göra stora delar av området till livlösa bakgator.

Vi i den rödgröna majoriteten i Byggnadsnämnden tar dessa farhågor på största allvar. Men vi vet att det finns en stor medvetenhet hos våra planerare om att en tät, myllrande blandstad förutsätter ett gent och finmaskigt rutnät och publika bottenvåningar som möter gatorna. Det har också hela tiden varit tydliga målsättningar för arbetet med detaljplanen.

Det finns en stark konsensus hos alla inblandade i projektet när det gäller vikten av en fungerande stadsstruktur i området. Detta är en del av centrala staden som under lång tid har dominerats av stora öde markparkeringar och stängda bottenvåningar. Kontrasten mot de intima och levande stadskvarteren runt Långgatorna har varit avgrundsdjup. Under årens lopp har många visioner och idéer för området avlöst varandra och nu har det äntligen blivit dags att göra verklighet av planerna.

Här finns stora möjligheter att skapa fantastiska stadsmiljöer och att fortsätta Linnéstadens inbjudande och urbana struktur. Därför är det väldigt bra att det finns en levande debatt kring hur detta ska göras. Att få fram kloka och konstruktiva synpunkter är ett av huvudsyftena med att genomföra samråd.

Stadsbyggnadskontoret arbetar nu vidare med planen för att i möjligaste mån ta hänsyn till de tankar och idéer som kommit in. Där ingår att se över gatudragningar och bebyggelsestruktur. Göteborgarna kan vara trygga i förvissningen att de högt ställda förväntningarna på stadsliv och innerstadspuls kommer att infrias när vi nu utvidgar Linnéstaden ner mot vattnet.

Ulf Kamne (MP) Ordförande Byggnadsnämnden
Johannes Hulter (S) Vice ordförande Byggnadsnämnden
Johan Zandin (V) Ledamot Byggnadsnämnden


Replik

I GP uttryckte nyligen inobi och Yimby sin oro över utvecklingen av området norr om Första Långgatan. Man varnade för att den gatudragning och bebyggelsestruktur som skisseras riskerar att göra stora delar av området till livlösa bakgator.

Vi i den rödgröna majoriteten i Byggnadsnämnden tar dessa farhågor på största allvar. Men vi vet att det finns en stor medvetenhet hos våra planerare om att en tät, myllrande blandstad förutsätter ett gent och finmaskigt rutnät och publika bottenvåningar som möter gatorna. Det har också hela tiden varit tydliga målsättningar för arbetet med detaljplanen.

Det finns en stark konsensus hos alla inblandade i projektet när det gäller vikten av en fungerande stadsstruktur i området. Detta är en del av centrala staden som under lång tid har dominerats av stora öde markparkeringar och stängda bottenvåningar. Kontrasten mot de intima och levande stadskvarteren runt Långgatorna har varit avgrundsdjup. Under årens lopp har många visioner och idéer för området avlöst varandra och nu har det äntligen blivit dags att göra verklighet av planerna.

Här finns stora möjligheter att skapa fantastiska stadsmiljöer och att fortsätta Linnéstadens inbjudande och urbana struktur. Därför är det väldigt bra att det finns en levande debatt kring hur detta ska göras. Att få fram kloka och konstruktiva synpunkter är ett av huvudsyftena med att genomföra samråd.

Stadsbyggnadskontoret arbetar nu vidare med planen för att i möjligaste mån ta hänsyn till de tankar och idéer som kommit in. Där ingår att se över gatudragningar och bebyggelsestruktur. Göteborgarna kan vara trygga i förvissningen att de högt ställda förväntningarna på stadsliv och innerstadspuls kommer att infrias när vi nu utvidgar Linnéstaden ner mot vattnet.

Ulf Kamne (MP) Ordförande Byggnadsnämnden
Johannes Hulter (S) Vice ordförande Byggnadsnämnden
Johan Zandin (V) Ledamot Byggnadsnämnden