Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 8567 members. It only takes a minute and costs nothing.

Replik från Stadsbyggnadskontoret om Skanstorget
I slutet av maj skrev vi en sammanfattning om turerna kring Skanstorget och Fastighetsnämndens ansökan till Stadsbyggnadskontoret / Byggnadsnämnden om planbesked för bebyggelse på Skanstorget (förslaget illustrerat enligt ovan). Fastighetsnämndens utlåtande saknades i Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande som rekommenderade att planerabetet inte ska startas. Sedan dess har Stadsbyggnadskontoret begärt in och beaktat Fastighetsnämndens utlåtande. De har i den reviderade förprövningsrapporten och i tjänteutlåtandet åter landat i att
[quote]Byggnadsnämnden föreslås besluta:
att meddela Fastighetsnämnden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för Bostäder och förskola vid Skanstorget inom stadsdelen Haga.[/quote]

Idag, den 21:a juni, ska ärendet behandlas av Byggnadsnämnden.

To be continued...

 

Stadsbyggnadskontorets replik följer i sin helhet.

 

Svar till Yimby ang Skanstorget

Stadsbyggnadskontorets förslag om ett negativt planbesked för Skanstorget grundar sig inte på någon byråkratiskt nit från en tjänsteman utan är en samlad och genomtänkt bedömning, väl förankrad i kontorets ledning.

Förslaget som prövats innebär att Skanstorget i stort sett bebyggs i sin helhet och det offentliga rummet blir minimalt. Torget ligger inom ett riksintressant område för kulturmiljö och förslaget innebär stor risk för att utgöra påtaglig skada på detta.

I ett tidigare programarbete har vi studerat möjligheterna att utveckla Skanstorget för att återfå sin status som mötesplats. Skanstorget är ett historiskt torg i staden – i dag dåligt utnyttjat till gagn för ett fåtal bilägare men inte för människor som bor i och besöker området. I en växande och tätare stad är det viktigt med mötesplatser med hög kvalitet. Det var till detta programmet syftade, med en byggrätt som innebar en lugnare torgmiljö och möjlighet till ett innehåll av bostäder, handel, restaurang mm.

Det verkar avslutningsvis vara på sin plats att påminna om att det är byggnadsnämnden, inte fastighetsnämnden, som fattar beslut om planbesked och stadens fysiska planering. Stadsbyggnadskontoret tar fram ett beslutsunderlag till byggnadsnämnden.

Birgitta Lööf
Biträdande stadsbyggnadsdirektör


Replik från Stadsbyggnadskontoret om Skanstorget
I slutet av maj skrev vi en sammanfattning om turerna kring Skanstorget och Fastighetsnämndens ansökan till Stadsbyggnadskontoret / Byggnadsnämnden om planbesked för bebyggelse på Skanstorget (förslaget illustrerat enligt ovan). Fastighetsnämndens utlåtande saknades i Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande som rekommenderade att planerabetet inte ska startas. Sedan dess har Stadsbyggnadskontoret begärt in och beaktat Fastighetsnämndens utlåtande. De har i den reviderade förprövningsrapporten och i tjänteutlåtandet åter landat i att
[quote]Byggnadsnämnden föreslås besluta:
att meddela Fastighetsnämnden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för Bostäder och förskola vid Skanstorget inom stadsdelen Haga.[/quote]

Idag, den 21:a juni, ska ärendet behandlas av Byggnadsnämnden.

To be continued...

 

Stadsbyggnadskontorets replik följer i sin helhet.

 

Svar till Yimby ang Skanstorget

Stadsbyggnadskontorets förslag om ett negativt planbesked för Skanstorget grundar sig inte på någon byråkratiskt nit från en tjänsteman utan är en samlad och genomtänkt bedömning, väl förankrad i kontorets ledning.

Förslaget som prövats innebär att Skanstorget i stort sett bebyggs i sin helhet och det offentliga rummet blir minimalt. Torget ligger inom ett riksintressant område för kulturmiljö och förslaget innebär stor risk för att utgöra påtaglig skada på detta.

I ett tidigare programarbete har vi studerat möjligheterna att utveckla Skanstorget för att återfå sin status som mötesplats. Skanstorget är ett historiskt torg i staden – i dag dåligt utnyttjat till gagn för ett fåtal bilägare men inte för människor som bor i och besöker området. I en växande och tätare stad är det viktigt med mötesplatser med hög kvalitet. Det var till detta programmet syftade, med en byggrätt som innebar en lugnare torgmiljö och möjlighet till ett innehåll av bostäder, handel, restaurang mm.

Det verkar avslutningsvis vara på sin plats att påminna om att det är byggnadsnämnden, inte fastighetsnämnden, som fattar beslut om planbesked och stadens fysiska planering. Stadsbyggnadskontoret tar fram ett beslutsunderlag till byggnadsnämnden.

Birgitta Lööf
Biträdande stadsbyggnadsdirektör


Replik från Stadsbyggnadskontoret om Skanstorget
I slutet av maj skrev vi en sammanfattning om turerna kring Skanstorget och Fastighetsnämndens ansökan till Stadsbyggnadskontoret / Byggnadsnämnden om planbesked för bebyggelse på Skanstorget (förslaget illustrerat enligt ovan). Fastighetsnämndens utlåtande saknades i Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande som rekommenderade att planerabetet inte ska startas. Sedan dess har Stadsbyggnadskontoret begärt in och beaktat Fastighetsnämndens utlåtande. De har i den reviderade förprövningsrapporten och i tjänteutlåtandet åter landat i att
[quote]Byggnadsnämnden föreslås besluta:
att meddela Fastighetsnämnden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för Bostäder och förskola vid Skanstorget inom stadsdelen Haga.[/quote]

Idag, den 21:a juni, ska ärendet behandlas av Byggnadsnämnden.

To be continued...

 

Stadsbyggnadskontorets replik följer i sin helhet.

 

Svar till Yimby ang Skanstorget

Stadsbyggnadskontorets förslag om ett negativt planbesked för Skanstorget grundar sig inte på någon byråkratiskt nit från en tjänsteman utan är en samlad och genomtänkt bedömning, väl förankrad i kontorets ledning.

Förslaget som prövats innebär att Skanstorget i stort sett bebyggs i sin helhet och det offentliga rummet blir minimalt. Torget ligger inom ett riksintressant område för kulturmiljö och förslaget innebär stor risk för att utgöra påtaglig skada på detta.

I ett tidigare programarbete har vi studerat möjligheterna att utveckla Skanstorget för att återfå sin status som mötesplats. Skanstorget är ett historiskt torg i staden – i dag dåligt utnyttjat till gagn för ett fåtal bilägare men inte för människor som bor i och besöker området. I en växande och tätare stad är det viktigt med mötesplatser med hög kvalitet. Det var till detta programmet syftade, med en byggrätt som innebar en lugnare torgmiljö och möjlighet till ett innehåll av bostäder, handel, restaurang mm.

Det verkar avslutningsvis vara på sin plats att påminna om att det är byggnadsnämnden, inte fastighetsnämnden, som fattar beslut om planbesked och stadens fysiska planering. Stadsbyggnadskontoret tar fram ett beslutsunderlag till byggnadsnämnden.

Birgitta Lööf
Biträdande stadsbyggnadsdirektör


I slutet av maj skrev vi en sammanfattning om turerna kring Skanstorget och Fastighetsnämndens ansökan till Stadsbyggnadskontoret / Byggnadsnämnden om planbesked för bebyggelse på Skanstorget (förslaget illustrerat enligt ovan). Fastighetsnämndens utlåtande saknades i Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande som rekommenderade att planerabetet inte ska startas. Sedan dess har Stadsbyggnadskontoret begärt in och beaktat Fastighetsnämndens utlåtande. De har i den reviderade förprövningsrapporten och i tjänteutlåtandet åter landat i att
[quote]Byggnadsnämnden föreslås besluta:
att meddela Fastighetsnämnden att kommunen inte avser upprätta detaljplan för Bostäder och förskola vid Skanstorget inom stadsdelen Haga.[/quote]

Idag, den 21:a juni, ska ärendet behandlas av Byggnadsnämnden.

To be continued...

 

Stadsbyggnadskontorets replik följer i sin helhet.

 

Svar till Yimby ang Skanstorget

Stadsbyggnadskontorets förslag om ett negativt planbesked för Skanstorget grundar sig inte på någon byråkratiskt nit från en tjänsteman utan är en samlad och genomtänkt bedömning, väl förankrad i kontorets ledning.

Förslaget som prövats innebär att Skanstorget i stort sett bebyggs i sin helhet och det offentliga rummet blir minimalt. Torget ligger inom ett riksintressant område för kulturmiljö och förslaget innebär stor risk för att utgöra påtaglig skada på detta.

I ett tidigare programarbete har vi studerat möjligheterna att utveckla Skanstorget för att återfå sin status som mötesplats. Skanstorget är ett historiskt torg i staden – i dag dåligt utnyttjat till gagn för ett fåtal bilägare men inte för människor som bor i och besöker området. I en växande och tätare stad är det viktigt med mötesplatser med hög kvalitet. Det var till detta programmet syftade, med en byggrätt som innebar en lugnare torgmiljö och möjlighet till ett innehåll av bostäder, handel, restaurang mm.

Det verkar avslutningsvis vara på sin plats att påminna om att det är byggnadsnämnden, inte fastighetsnämnden, som fattar beslut om planbesked och stadens fysiska planering. Stadsbyggnadskontoret tar fram ett beslutsunderlag till byggnadsnämnden.

Birgitta Lööf
Biträdande stadsbyggnadsdirektör