Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 8574 members. It only takes a minute and costs nothing.

Rösta på vårt Göteborgsförslag för ett mer levande Västra Nordstan
Efter: Med relativt enkla medel kan traktören bli till ett stadskvarter och konkret ge tillbaka till staden! Före: Mörka, trista, otrygga och tråkiga arkader. Före: Till och med ut mot Gustaf Adolfs torg ligger dessa bortglömda pärlor som väntar på att putsas... Efter:...och vips så har vi en lokal med bästa torgläge och ett möjligt kafé och på köpet har vi börjat ge liv åt torget och kan få besökare att bli intresserade av att dra sig in i Västra Nordstan. [infobox]Till omröstningen:
Förslag 567: Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!
.[/infobox]   Beskrivningen av vårt Göteborgsförslag följer i sin helhet:

Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!

Sammanfattning

Göteborg Stads byggnad Traktören i Västra Nordstan är en jättekoloss som möter gatan med slutna fasader och mörka arkader. Utveckla byggnaden så att den får levande aktiva bottenvåningar med lokaler!  

Hela förslaget

Göteborg Stads byggnad Traktören i Västra Nordstan är den jättekoloss som möter gatan med slutna fasader och mörka arkader. En utveckling av byggnaden så att den får levande aktiva bottenvåningar med lokaler skulle stärka hela Västra Nordstan. Gatorna ger idag känslan av att vara ödsliga bakgator men skulle kunna blir levande aktiva gator. Det skulle inte minst göra det trevligare för de turister som besöker Kronhuset. Öppna upp byggnaden genom att bygga om arkaderna till verksamhetslokaler. Tänk inte bara handel, café och restaurang utan även och framförallt kommunens egen service som riktar sig ut mot det offentliga, t.ex. arkivet och konsumentrådgivningen med ingång direkt från gatan. I hörnet som når Gustav Adolfs Torg vore ett café lämpligt som ger liv åt torget och som kan få besökare att räka dra sig in i Västra Nordstan. De ringaste insatserna garanterat kommer att bli en förbättring – det går inte att misslyckas. Samtidigt finns det en stor potential att skapa ett riktigt gott exempel. Hur kan förvaltningarnas behov av att samlas i ett kluster kombineras med att blanda in andra funktioner? Kan monofunktionella kvarter med enkla medel bli multifunktionellla? Hur skapas aktiva bottenvåningar? Hur skapas mervärden för egen personal och besökare? Hur kan byggnaden stärka, snarare än att sänka, närområdet? Här kan Göteborgs Stad ta ledningen och visa vägen på ett konkret sätt. Alla belackare kan få motbeviset – det går att skapa värden för omgivningen även ur de mest rigida av byggnader. Göteborg Stad borde här vara en förebild genom att ställa om byggnaden från skräckexempel till ett riktigt gott exempel. I den bifogade länken ges en bildserie där Traktören studeras i detalj tillsammans med illustrationer över förbättringsförslag. Länk: Traktören som en god förebild Mer om utveckling av hela Postgatan: Postgatan - det sovande stråket. [infobox]Till omröstningen:
Förslag 567: Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!
.[/infobox]  

Rösta på vårt Göteborgsförslag för ett mer levande Västra Nordstan
Efter: Med relativt enkla medel kan traktören bli till ett stadskvarter och konkret ge tillbaka till staden! Före: Mörka, trista, otrygga och tråkiga arkader. Före: Till och med ut mot Gustaf Adolfs torg ligger dessa bortglömda pärlor som väntar på att putsas... Efter:...och vips så har vi en lokal med bästa torgläge och ett möjligt kafé och på köpet har vi börjat ge liv åt torget och kan få besökare att bli intresserade av att dra sig in i Västra Nordstan. [infobox]Till omröstningen:
Förslag 567: Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!
.[/infobox]   Beskrivningen av vårt Göteborgsförslag följer i sin helhet:

Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!

Sammanfattning

Göteborg Stads byggnad Traktören i Västra Nordstan är en jättekoloss som möter gatan med slutna fasader och mörka arkader. Utveckla byggnaden så att den får levande aktiva bottenvåningar med lokaler!  

Hela förslaget

Göteborg Stads byggnad Traktören i Västra Nordstan är den jättekoloss som möter gatan med slutna fasader och mörka arkader. En utveckling av byggnaden så att den får levande aktiva bottenvåningar med lokaler skulle stärka hela Västra Nordstan. Gatorna ger idag känslan av att vara ödsliga bakgator men skulle kunna blir levande aktiva gator. Det skulle inte minst göra det trevligare för de turister som besöker Kronhuset. Öppna upp byggnaden genom att bygga om arkaderna till verksamhetslokaler. Tänk inte bara handel, café och restaurang utan även och framförallt kommunens egen service som riktar sig ut mot det offentliga, t.ex. arkivet och konsumentrådgivningen med ingång direkt från gatan. I hörnet som når Gustav Adolfs Torg vore ett café lämpligt som ger liv åt torget och som kan få besökare att räka dra sig in i Västra Nordstan. De ringaste insatserna garanterat kommer att bli en förbättring – det går inte att misslyckas. Samtidigt finns det en stor potential att skapa ett riktigt gott exempel. Hur kan förvaltningarnas behov av att samlas i ett kluster kombineras med att blanda in andra funktioner? Kan monofunktionella kvarter med enkla medel bli multifunktionellla? Hur skapas aktiva bottenvåningar? Hur skapas mervärden för egen personal och besökare? Hur kan byggnaden stärka, snarare än att sänka, närområdet? Här kan Göteborgs Stad ta ledningen och visa vägen på ett konkret sätt. Alla belackare kan få motbeviset – det går att skapa värden för omgivningen även ur de mest rigida av byggnader. Göteborg Stad borde här vara en förebild genom att ställa om byggnaden från skräckexempel till ett riktigt gott exempel. I den bifogade länken ges en bildserie där Traktören studeras i detalj tillsammans med illustrationer över förbättringsförslag. Länk: Traktören som en god förebild Mer om utveckling av hela Postgatan: Postgatan - det sovande stråket. [infobox]Till omröstningen:
Förslag 567: Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!
.[/infobox]  

Rösta på vårt Göteborgsförslag för ett mer levande Västra Nordstan
Efter: Med relativt enkla medel kan traktören bli till ett stadskvarter och konkret ge tillbaka till staden! Före: Mörka, trista, otrygga och tråkiga arkader. Före: Till och med ut mot Gustaf Adolfs torg ligger dessa bortglömda pärlor som väntar på att putsas... Efter:...och vips så har vi en lokal med bästa torgläge och ett möjligt kafé och på köpet har vi börjat ge liv åt torget och kan få besökare att bli intresserade av att dra sig in i Västra Nordstan. [infobox]Till omröstningen:
Förslag 567: Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!
.[/infobox]   Beskrivningen av vårt Göteborgsförslag följer i sin helhet:

Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!

Sammanfattning

Göteborg Stads byggnad Traktören i Västra Nordstan är en jättekoloss som möter gatan med slutna fasader och mörka arkader. Utveckla byggnaden så att den får levande aktiva bottenvåningar med lokaler!  

Hela förslaget

Göteborg Stads byggnad Traktören i Västra Nordstan är den jättekoloss som möter gatan med slutna fasader och mörka arkader. En utveckling av byggnaden så att den får levande aktiva bottenvåningar med lokaler skulle stärka hela Västra Nordstan. Gatorna ger idag känslan av att vara ödsliga bakgator men skulle kunna blir levande aktiva gator. Det skulle inte minst göra det trevligare för de turister som besöker Kronhuset. Öppna upp byggnaden genom att bygga om arkaderna till verksamhetslokaler. Tänk inte bara handel, café och restaurang utan även och framförallt kommunens egen service som riktar sig ut mot det offentliga, t.ex. arkivet och konsumentrådgivningen med ingång direkt från gatan. I hörnet som når Gustav Adolfs Torg vore ett café lämpligt som ger liv åt torget och som kan få besökare att räka dra sig in i Västra Nordstan. De ringaste insatserna garanterat kommer att bli en förbättring – det går inte att misslyckas. Samtidigt finns det en stor potential att skapa ett riktigt gott exempel. Hur kan förvaltningarnas behov av att samlas i ett kluster kombineras med att blanda in andra funktioner? Kan monofunktionella kvarter med enkla medel bli multifunktionellla? Hur skapas aktiva bottenvåningar? Hur skapas mervärden för egen personal och besökare? Hur kan byggnaden stärka, snarare än att sänka, närområdet? Här kan Göteborgs Stad ta ledningen och visa vägen på ett konkret sätt. Alla belackare kan få motbeviset – det går att skapa värden för omgivningen även ur de mest rigida av byggnader. Göteborg Stad borde här vara en förebild genom att ställa om byggnaden från skräckexempel till ett riktigt gott exempel. I den bifogade länken ges en bildserie där Traktören studeras i detalj tillsammans med illustrationer över förbättringsförslag. Länk: Traktören som en god förebild Mer om utveckling av hela Postgatan: Postgatan - det sovande stråket. [infobox]Till omröstningen:
Förslag 567: Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!
.[/infobox]  

Efter: Med relativt enkla medel kan traktören bli till ett stadskvarter och konkret ge tillbaka till staden! Före: Mörka, trista, otrygga och tråkiga arkader. Före: Till och med ut mot Gustaf Adolfs torg ligger dessa bortglömda pärlor som väntar på att putsas... Efter:...och vips så har vi en lokal med bästa torgläge och ett möjligt kafé och på köpet har vi börjat ge liv åt torget och kan få besökare att bli intresserade av att dra sig in i Västra Nordstan. [infobox]Till omröstningen:
Förslag 567: Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!
.[/infobox]   Beskrivningen av vårt Göteborgsförslag följer i sin helhet:

Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!

Sammanfattning

Göteborg Stads byggnad Traktören i Västra Nordstan är en jättekoloss som möter gatan med slutna fasader och mörka arkader. Utveckla byggnaden så att den får levande aktiva bottenvåningar med lokaler!  

Hela förslaget

Göteborg Stads byggnad Traktören i Västra Nordstan är den jättekoloss som möter gatan med slutna fasader och mörka arkader. En utveckling av byggnaden så att den får levande aktiva bottenvåningar med lokaler skulle stärka hela Västra Nordstan. Gatorna ger idag känslan av att vara ödsliga bakgator men skulle kunna blir levande aktiva gator. Det skulle inte minst göra det trevligare för de turister som besöker Kronhuset. Öppna upp byggnaden genom att bygga om arkaderna till verksamhetslokaler. Tänk inte bara handel, café och restaurang utan även och framförallt kommunens egen service som riktar sig ut mot det offentliga, t.ex. arkivet och konsumentrådgivningen med ingång direkt från gatan. I hörnet som når Gustav Adolfs Torg vore ett café lämpligt som ger liv åt torget och som kan få besökare att räka dra sig in i Västra Nordstan. De ringaste insatserna garanterat kommer att bli en förbättring – det går inte att misslyckas. Samtidigt finns det en stor potential att skapa ett riktigt gott exempel. Hur kan förvaltningarnas behov av att samlas i ett kluster kombineras med att blanda in andra funktioner? Kan monofunktionella kvarter med enkla medel bli multifunktionellla? Hur skapas aktiva bottenvåningar? Hur skapas mervärden för egen personal och besökare? Hur kan byggnaden stärka, snarare än att sänka, närområdet? Här kan Göteborgs Stad ta ledningen och visa vägen på ett konkret sätt. Alla belackare kan få motbeviset – det går att skapa värden för omgivningen även ur de mest rigida av byggnader. Göteborg Stad borde här vara en förebild genom att ställa om byggnaden från skräckexempel till ett riktigt gott exempel. I den bifogade länken ges en bildserie där Traktören studeras i detalj tillsammans med illustrationer över förbättringsförslag. Länk: Traktören som en god förebild Mer om utveckling av hela Postgatan: Postgatan - det sovande stråket. [infobox]Till omröstningen:
Förslag 567: Ge Göteborgs Stads byggnad Traktören levande bottenvåningar!
.[/infobox]