Printout from www.yimby.se
....

Dags för en stadsminister?

Map
Sammanfattning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera?

Beskrivning

Många talar om bristen på bostadspolitiken, det är värre än så. Sverige saknar en samlad politik för våra städers utveckling. Vi har en landsbygdsminister. Kanske dags för en stadsminister? För det är i staden det händer. Nya idéer och kunskaper uppstår där människor möts. I staden sker utveckling och tillväxt. Nya arbetstillfällen skapas som gynnar hela Sverige. I staden kan förutsättningar skapas för ett hållbart och tolerant samhälle. De städer som prövar, försöker, orkar och kan lyssna är framtidens vinnare! Men har politikerna och stadens aktörer verktygen, viljan eller kunskapen? Hur ser framtidens stad ut och vilka utmaningar behöver framtidens städer hantera? Möt Sveriges Arkitekter och aktörer från Malmö, Göteborg, Stockholm och Helsingborg i ett samtal om planering och arkitektur för framtidens städer!

Arrangör: Sveriges Arkitekter
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Byggande, Infrastruktur
Medverkande: Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborgs stad. Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör, Malmö stad. Tomas Rudin, oppositionsborgarråd för (S) i Stockholm vice ordförande för stadsbyggnadsnämnden, Stockholm stad. Ola Andersson, arkitekt författare och debattör. Kristoffer Nilsson, arkitekt med inriktning på samhällsplanering, Helsingborgs stad. Laila Strunke, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Catherina Fored, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9693

Date and time: July 5 2012 15:00 - 16:30
Location: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1
City: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:


If you support our ideas, join YIMBY Stockholm:s 5940 members. It only takes a minute and costs nothing.

Hitta hem: Ett fall
Andersson ser hur den globala trenden av ökad urbanisering slår igenom mycket tydligt i Sverige. Alla större tätorter ökar sin befolkning och i storstäderna och universitetsorterna är ökningen mycket snabb. Andersson kritiserar den vanliga uppfattningen att befolkningsökningen till övervägande del beror på inflyttning från resten av landet. I realiteten beror den i Stockholms fall på lika delar av födelseöverskott, invandring och inflyttning – och inget tyder på att den kommer att minska.

Trots den kraftiga befolkningsökningen så har det under lång tid byggts väldigt få nya bostäder, vilket skapat ett enormt bostadsunderskott. Bostadsbristen drabbar de fattigaste hårdast, men det är inte bara de svagaste som drabbas. Även stora delar av medelklassen börjar nu känna av problemet. Högskolor och företag får också svårare att rekrytera personal.

[quote]Även om det finns en bred politisk samsyn om att Sverige skall vara ett välfärdssamhälle, och även om vi har de resurser som krävs, finns det alltså ett område där vi misslyckas med att garantera en av välfärdssamhällets mest grundläggande rättigheter: att ha någonstans att bo.[/quote]

I det andra kapitlet, ”Hur man tjänar på bostadsbristen”, ställer Andersson frågan vem som tjänar på bostadsbristen. Han beskriver sin egen ”bostadskarriär” och hur han, mycket tack vare slumpen, blivit en ”vinnare” på bostadsmarknaden. Men han ifrågasätter också hur mycket ”vinnare” man egentligen blir, även om värdet på den bostad man äger stiger. Bostadens ökande värde kan bara realiseras genom att man säljer den. Gör man det så måste man köpa en annan bostad.

[quote]Så länge vi vill eller måste bo i Stockholm har vi svårt att realisera vårt bostadskapital. Värdet av den egna bostaden är, så länge jag måste ha en bostad, i första hand ett bruksvärde. Värdet ligger i att vi kan använda den att bo i, ett behov vi har varje dag. Bytesvärdet, lägenhetens pris, är däremot fiktivt tills vi säljer, och det höga priset bygger på fortsatt bostadsbrist.[/quote]

Hitta hem: Ett fall
Andersson ser hur den globala trenden av ökad urbanisering slår igenom mycket tydligt i Sverige. Alla större tätorter ökar sin befolkning och i storstäderna och universitetsorterna är ökningen mycket snabb. Andersson kritiserar den vanliga uppfattningen att befolkningsökningen till övervägande del beror på inflyttning från resten av landet. I realiteten beror den i Stockholms fall på lika delar av födelseöverskott, invandring och inflyttning – och inget tyder på att den kommer att minska.

Trots den kraftiga befolkningsökningen så har det under lång tid byggts väldigt få nya bostäder, vilket skapat ett enormt bostadsunderskott. Bostadsbristen drabbar de fattigaste hårdast, men det är inte bara de svagaste som drabbas. Även stora delar av medelklassen börjar nu känna av problemet. Högskolor och företag får också svårare att rekrytera personal.

[quote]Även om det finns en bred politisk samsyn om att Sverige skall vara ett välfärdssamhälle, och även om vi har de resurser som krävs, finns det alltså ett område där vi misslyckas med att garantera en av välfärdssamhällets mest grundläggande rättigheter: att ha någonstans att bo.[/quote]

I det andra kapitlet, ”Hur man tjänar på bostadsbristen”, ställer Andersson frågan vem som tjänar på bostadsbristen. Han beskriver sin egen ”bostadskarriär” och hur han, mycket tack vare slumpen, blivit en ”vinnare” på bostadsmarknaden. Men han ifrågasätter också hur mycket ”vinnare” man egentligen blir, även om värdet på den bostad man äger stiger. Bostadens ökande värde kan bara realiseras genom att man säljer den. Gör man det så måste man köpa en annan bostad.

[quote]Så länge vi vill eller måste bo i Stockholm har vi svårt att realisera vårt bostadskapital. Värdet av den egna bostaden är, så länge jag måste ha en bostad, i första hand ett bruksvärde. Värdet ligger i att vi kan använda den att bo i, ett behov vi har varje dag. Bytesvärdet, lägenhetens pris, är däremot fiktivt tills vi säljer, och det höga priset bygger på fortsatt bostadsbrist.[/quote]

Hitta hem: Ett fall
Andersson ser hur den globala trenden av ökad urbanisering slår igenom mycket tydligt i Sverige. Alla större tätorter ökar sin befolkning och i storstäderna och universitetsorterna är ökningen mycket snabb. Andersson kritiserar den vanliga uppfattningen att befolkningsökningen till övervägande del beror på inflyttning från resten av landet. I realiteten beror den i Stockholms fall på lika delar av födelseöverskott, invandring och inflyttning – och inget tyder på att den kommer att minska.

Trots den kraftiga befolkningsökningen så har det under lång tid byggts väldigt få nya bostäder, vilket skapat ett enormt bostadsunderskott. Bostadsbristen drabbar de fattigaste hårdast, men det är inte bara de svagaste som drabbas. Även stora delar av medelklassen börjar nu känna av problemet. Högskolor och företag får också svårare att rekrytera personal.

[quote]Även om det finns en bred politisk samsyn om att Sverige skall vara ett välfärdssamhälle, och även om vi har de resurser som krävs, finns det alltså ett område där vi misslyckas med att garantera en av välfärdssamhällets mest grundläggande rättigheter: att ha någonstans att bo.[/quote]

I det andra kapitlet, ”Hur man tjänar på bostadsbristen”, ställer Andersson frågan vem som tjänar på bostadsbristen. Han beskriver sin egen ”bostadskarriär” och hur han, mycket tack vare slumpen, blivit en ”vinnare” på bostadsmarknaden. Men han ifrågasätter också hur mycket ”vinnare” man egentligen blir, även om värdet på den bostad man äger stiger. Bostadens ökande värde kan bara realiseras genom att man säljer den. Gör man det så måste man köpa en annan bostad.

[quote]Så länge vi vill eller måste bo i Stockholm har vi svårt att realisera vårt bostadskapital. Värdet av den egna bostaden är, så länge jag måste ha en bostad, i första hand ett bruksvärde. Värdet ligger i att vi kan använda den att bo i, ett behov vi har varje dag. Bytesvärdet, lägenhetens pris, är däremot fiktivt tills vi säljer, och det höga priset bygger på fortsatt bostadsbrist.[/quote]

Andersson ser hur den globala trenden av ökad urbanisering slår igenom mycket tydligt i Sverige. Alla större tätorter ökar sin befolkning och i storstäderna och universitetsorterna är ökningen mycket snabb. Andersson kritiserar den vanliga uppfattningen att befolkningsökningen till övervägande del beror på inflyttning från resten av landet. I realiteten beror den i Stockholms fall på lika delar av födelseöverskott, invandring och inflyttning – och inget tyder på att den kommer att minska.

Trots den kraftiga befolkningsökningen så har det under lång tid byggts väldigt få nya bostäder, vilket skapat ett enormt bostadsunderskott. Bostadsbristen drabbar de fattigaste hårdast, men det är inte bara de svagaste som drabbas. Även stora delar av medelklassen börjar nu känna av problemet. Högskolor och företag får också svårare att rekrytera personal.

[quote]Även om det finns en bred politisk samsyn om att Sverige skall vara ett välfärdssamhälle, och även om vi har de resurser som krävs, finns det alltså ett område där vi misslyckas med att garantera en av välfärdssamhällets mest grundläggande rättigheter: att ha någonstans att bo.[/quote]

I det andra kapitlet, ”Hur man tjänar på bostadsbristen”, ställer Andersson frågan vem som tjänar på bostadsbristen. Han beskriver sin egen ”bostadskarriär” och hur han, mycket tack vare slumpen, blivit en ”vinnare” på bostadsmarknaden. Men han ifrågasätter också hur mycket ”vinnare” man egentligen blir, även om värdet på den bostad man äger stiger. Bostadens ökande värde kan bara realiseras genom att man säljer den. Gör man det så måste man köpa en annan bostad.

[quote]Så länge vi vill eller måste bo i Stockholm har vi svårt att realisera vårt bostadskapital. Värdet av den egna bostaden är, så länge jag måste ha en bostad, i första hand ett bruksvärde. Värdet ligger i att vi kan använda den att bo i, ett behov vi har varje dag. Bytesvärdet, lägenhetens pris, är däremot fiktivt tills vi säljer, och det höga priset bygger på fortsatt bostadsbrist.[/quote]