Utskrift från www.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Höghastighetståg

Sida 13 av 18
Profilbild
Fredrik Larsson
77 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2008
Lämpligt för Yimby att trycka på det då, om vi är överrens. Finns en facebook grupp man kan gå med i också: http://www.facebook.com/group.php?gid=46323178147..

Finns potential för trevlig bebyggelse:
Profilbild
Carl-Åke Utterström
98 Inlägg
Ort: Västerås, Gick med: Maj 2009
Hej Fredrik.
är med helt klart. En maglevbana på pelare på upp till 20 meters höjd. Åttonde våningen ger ju ingen barriäreffekt. Service från banan med dieseldrivna servicefordon.

Dock vill jag informera om Californien-projektet Las Vegas till Anaheim.
Ett PPP-financierat traditionellt tågprojekt respektive det PPP-fimnancierade magnettågsprojektet.

Vem tror ni får flest finansiärer?
http://magnetbahnforum.de/phpBB2/viewtopic.php?topic_view=threads&p=32109&t=5218

Jag tycker det låter som synnerligen positiva tongångar. Vi kanske skulle PPP-financiera en bana Stocholm - Göteborg med en avgång varje timma med två tågsätt.
Profilbild
Carl-Åke Utterström
98 Inlägg
Ort: Västerås, Gick med: Maj 2009
Las Vegas..
Som framgår av skrivningen beräknas hela magnettågsprojektet i Californien vara i drift inom sju á åtta år eller säg 2018 .
http://magnetbahnforum.de/phpBB2/viewtopic.php?to..

Sveriges höghstighetsbanor
Projektering och liknande för Las Vegas banan torde vara i samma läge som de tänkta höghastighetsbanorna i Sverige som dock inte blir klara förrän år 2030

Dvs år 2030 har den Californiska magnetbanan genererat intäkter under mer än tolv år.

Dornier Consulting i Berlin beräknar att totalkostnaden för nyanläggning och drift för magnetbana kontra höghastighetsbana ursprungligen skars vid 30 års drift för att allt mer krypa ner mot femton års drift.

Varför inte ta hjälp av Californien för att få fram hur man kan bygga snabbt.
Senast ändrad 30 september 2009 12:06
Daniel Sirensjö
12 Inlägg
Ort: Kristianstad, Gick med: Augusti 2009
Har plöjt igenom utredningen och den lämnade en konstig känsla. 355 sidor spridda skurar.

Att han rekommenderar en byggstart Stockholm-Göteborg tycker jag är OK.

Men hur han väljer sträckning Stockholm-Malmö är mycket märkligt och avhandlas i några meningar. Han sätter själv en maxtid på 2 h 35 min och förkastar utan vidare de alternativ som enligt honom inte klarar detta (Halmstad och Växjö). Sedan förkastas Södra Stambanan för att det tar för mycket mark att bygga bredvid befintliga spår (eftersom HH måste dras rakare). Men att bygga längs E4 var inga problem.

Ingen hänsyn tas till vilket alternativ som har flest boende. Alternativet Kristianstad-Växjö-Jönköping utreds inte.

Kvar har han bara då Europakorridorens önskade dragning, men så var det här med Malmö som är en mäktig intressent. Då kastar vi in det parallella benet via Hässleholm som inte nämnts tidigare i rapporten.

Sen att tågen där ska gå på vanliga spår och trängas med alla övriga tåg känns inte som en bra lösning. Upplagt för förseningar. Tågen via Helsingborg ska också delvis köra på vanliga spår.

Ytterligare märkligheter är att enligt Malm tar det 2 h 30 min via Ljungby, men enligt Europakorridoren själva (och KTH) tar det 2 h 45 min, vilket är 10 minuter för lång tid.

Sträckan via Malmö-Kristianstad-Växjö-Linköping anges till 46 mil, men är endast 37 mil, även om man tar hänsyn till sjöarna. Sträckan via Helsingborg-Jönköping är 41 mil. Hans viktigaste aspekt var tiden och då går det snabbare via Växjö.

Slutligen motiveringen att välja två ben genom Skåne (på delvis befintliga spår) är att enligt utredningsdirektiven skall maximalt kapacitetsbidrag ges till den regionala trafiken. Det får man endast om man bygger diagonalen Lund-Kristianstad. Helsingborg har redan Västkustbanan med dubbelspår och Rååbanan, Hässleholm har Södra Stambanan.

Det enda alternativet för övrigt som innebär höghastighetsspår hela vägen mellan Lund-Stockholm är via Kristianstad-Växjö.


Summan av ovanstående är att OK, sätt igång Götalandsbanan, men utred ordentligt de olika alternativen för Europabanan.
Senast ändrad 30 september 2009 16:40
Profilbild
Anders Gardebring
3333 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Hur går vi tillväga om vi vill få in ett yttrande på denna? Kan någon ta på sig ansvar att vara lite "projektledare" och sammanställa de synpunkter som kommer fram? Jag själv besitter inte kompetensen för att få iväg ett yttrande kring denna, däremot kan jag om jag får ett dokument se till att det kommer in i vår yttrandemall och får rätt utformning samt clearas med styrelsen.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Fredrik Larsson
77 Inlägg
Ort: Göteborg, Gick med: Juli 2008
Jag kan ställa upp som projektledare, men jag förstår om någon har invändningar då jag är "ganska" pro-Maglev. Är gärna med och skriver yttrande oavsett "befattning".

Vad jag tycker vi skall ta upp är några saker (både i yttrandet om Linköping-Borås och Gunnar Malms utredning):

1. Passagen genom städer, t.ex. i Jönköping är det givet att stationsläget söder om Munksjön är att föredra ur Yimbyperspektiv.

2. Val av hastighet. Kurvradierna räcker för 410km/h (6,6km) eller 362,5km/h (4,7 km) men dimensionerande hastighet är 320km/h vilket väl i praktiken innebär att tunnlar, broar, växlar etc. är dimensionerade för max 320km/h.

Här skall vi ta Zefiro 380 som kan köra 380km/h, Franska AGV som skall kunna köra 360km/h och Japanska Fasttech som är kapabel till ???.

Ingen större utredning om vilket som är optimal hastighet har gjort.

4. Japanska N700 har 11 tons axellast mot vanliga 17t, vad skulle det innebära i lägre anläggningskostnad?

5. Tiltande eller ej tiltande tåg? Man kan spara en hel del i anläggningskostnad genom att dimensionera med mindre radier och tiltande tåg, samtidigt som det sliter mer på rälsen.

6. Ta upp magnettåg och kräva att en opartisk utredning görs om tyska Transrapid eller japansk maglev håller vad de lovar och om de vinster i restider och lågt underhåll med mera som utlovas kan uppnås och om de kompenserar bristande kompatibilitet och eventuellt högre byggkostnad.

7. Vad behövs för lastprofiler för att kunna köra t.ex. containrar nattetid, är det möjligt med tanke på stor lutning etc? Har inte citaten i huvudet men utgångspunkten har vart att man inte skall köra godståg på banorna.
Profilbild
Johan Olofsson
21 Inlägg
Ort: Köpenhamn (Frederiksberg), Gick med: September 2009
Borde inte förbigångsspår utanför städer förespråkas av yimby, så att bullerpåverkan minimeras från tåg som inte stannar?
Profilbild
Anders Gardebring
3333 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007

Härligt Fredrik!
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Anders Gardebring
3333 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Ett forum för yttrande om HH-tåg har startats:
http://www.yimby.se/forum/thread.aspx?id=618
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Kina har byggt färdigt en ny lång järnväg för mycket höga hastigheter. Här provkörs det:
http://www.youtube.com/watch?v=YY_cF2Snihs

Hittade också ett japanskt populärvetenskapligt teveprogram om utvecklingen av nästa generation av Shinkansen (Shinkansen Fastek.) Programmet handlar mycket om hur de jobbar med att minska buller från tågen och göra dem lättare.
Del 1: http://www.youtube.com/watch?v=X5gID1hRUcM
Del 2: http://www.youtube.com/watch?v=mQa-QrIB8ZM
Del 3: http://www.youtube.com/watch?v=7MZMgOXUpww
Del 4: http://www.youtube.com/watch?v=_UqywQy485k
Del 5: http://www.youtube.com/watch?v=m5T3W5wHJPE
Del 6: http://www.youtube.com/watch?v=n5L7OhYzKc8
Del 7: http://www.youtube.com/watch?v=kP9BxNBDQLM
__________________
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Ja just det, idag invigdes det:

Från Xinhua:
http://news.xinhuanet.com/english/2009-12/26/cont..

Eller för den som hellre vill läsa The Independent:
"The Chinese government has committed to building over 30 high speed passenger rail lines with a length of over 13,000 kilometers (8077 miles) over the next three years, covering almost every major city. On completion, China will have one of the most advanced high-speed rail systems in the world."http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advi..
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
USA under Obama börjar satsa pengar på höghastighetståg. Det är en rätt blygsam satsning på $8 miljarder, men mer pengar är på väg från olika håll.

http://www.wired.com/magazine/2010/01/ff_fasttrac..
__________________
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Mer tågporr från Kinas senaste inköp, Zefiro 380: http://www.zefiro.bombardier.com/desktop/en/media..
__________________

Senast ändrad 12 mars 2010 20:01
Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Svensk luftfart står still på grund av vulkanutbrott, och visar ännu tydligare varför vi behöver bättre järnväg.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
He he.
Luftfarten står dock bara på marken ett par gånger om året när det är svår storm eller extremt kraftigt snöfall. En väl underhållen järnväg står också still ett par gånger per år på grund av väder eller trasig utrustning.

Dagens industri hade förresten en bilaga om järnvägsbranschen häromdagen.
__________________
Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
Jag skulle nog säga att välunderhållen järnväg är mindre känslig än välunderhållet flyg; en viktig orsak till att svenska tåg står stilla så ofta är att spåren är överbelagda, särskilt i stockholmsregionen. Och hur som helst behövs båda system för att komplettera varandra.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.
Profilbild
Anders Gardebring
3333 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Det primära problemet för svensk järnväg är ju att spåren är fulla till bristningsgränsen. Det finns alltså inga marginaler, så vid minsta problem blir det snabbt mycket stora problem.
T.ex. är det svårt att hinna ta bort snö och is från spår o växlar om det åker tåg på dem hela tiden.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 17 april 2010 16:54
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Kina förlänger sin maglev. Många är kritiska. Opinionen i Kina börjar påminna om den i Europa.
http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2010-04/12/cont..

Kina jobbar på en Transrapid-kopia:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

__________________

Senast ändrad 17 april 2010 17:30
Profilbild
Patric Nilsson
510 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Hoppas att inte en kortsiktig opinion får stopp på Maglevutbyggnaden i Kina. Bra att de håller på att utveckla en egen version, kanske något som blir billigare för oss att köpa än Transrapid?
__________________
http://news.chictribute.com/#post103
Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Jag tror i och för sig att NIMBY-grupper kan vara ett steg i riktning mot demokrati i Kina.

Europa borde ta vara på Transrapidtekniken innan alla patent går ut och tillverkning och utveckling försvinner till Kina. Jag tror inte att kineser nödvändigtvis bygger prisvärdare tåg än tyskar. Tågen ska hålla 30 år med högst en större renovering.
__________________
Sida 13 av 18

 > Infrastruktur
Höghastighetståg

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8595 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nomineringar till år 2018:s YIMBY-pris
27 September 2018 20:22 av Sofia Buhrgard

@yimbysthlm på Twitter