Utskrift från www.yimby.se
....

 > Infrastruktur

Citybanan

Sida 3 av 5
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Robert Linnarsson skrev:

Norra Station (Karolinska + Västra Matteus)
15 300 boende .... (+12 000 år 2030)
21 400 arbetande (+15 000 år 2030)
36 700

Jag antar att folk i allmänhet inte kommer att de stora arbetsplatserna vid Karolinska som ligger en bra bit därifrån. Hur stor blir skillnaden i gångavstånd dit jämfört med den norra uppgången från Odenplans station? Hur långt är det från respektive uppgång?
Profilbild
Anders Gardebring
3333 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Robert Linnarsson:
Jag håller helt med Gustav i sak men vill ändå uttrycka en glädje över att Odenplansgruppen nu verkligen analyserar och argumenterar, och är beredda att ta diskussionen. Om jag ska kritisera lite så är det för mig, och för många andra, tydligt att Odenplansgruppen från början var en ren nej-rörelse, "stoppa gallerian vid odenplan" och sedan "nej till pendeltågsstation". Argumentationen har sedan dess glädjande nog nyanserats med sakargumentation och konkretiserade alternativ, både för Citybanan men också för Odenplans framtid. Och ska jag ge lite kritik mot oss själva så var inte heller YIMBY i början alltid så bra på att ta fram negativa delar av förslag. Jag tycker att det är väldigt bra att vi har kunnat röra oss från den starka kontrastpunkt som rådde i slutet av 2007 till att idag kunna föra en mer nyanserad diskussion på ett sakligt plan.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 20 februari 2009 12:20
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008

Robert:

Men tänk på att alternativet, Norra Station, hamnar väldigt långt västerut. I realiteten blir det bara den östlig uppgången som blir funktionell. Den västliga lära inte ha något underlag så det är tveksamt om den byggs överhuvudtaget (de är ju inte gratis).

Om man då jämför NS-alternativets östliga uppgång med Odeplanalternativets nordvästliga (vid Vanadisplan): De hamnar något hundratal meter från varann. Odenplanslaternativets nordvästra uppgång hamnar cirka 400 meter (gångavstånd) från nya KS:s huvudentré medan NS-alternativets hamnar 200 meter ifrån (gångavstånd). En stor del (kanske den största) av de boende i den nya stadsdelen kommer bo längs med Norrastationsparken. För de allra flesta av dessa ligger Odenplansalternativet bättre (eller mycket bättre) till.

För boende och arbetande söder om Odenplan är Norra Station inget bra alternativ. Då blir man tvungen att först gå till Odenplan, vänta på t-banan till KS (turtätheten ut dit blir som sagt dålig eftersom det är en förgrening av gröna). Sådant gör att man bedömer det mer smidigt att bege sig till Centralen istället. Då förlorar man hela poängen med omstigningsstation.
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Johannes Lilleberg
433 Inlägg
Ort: Stockholm (Hägersten), Gick med: Januari 2008
Robert Linnarsson skrev:

Johannes Lilleberg skrev:

Viktigt! Norra Station VS Odenplan
Fler får gångavstånd till alternativ Norra station. Detta förutsatt att det blir tät bebyggelse över Norra Station. Då det råder en del osäkerhet kring om detta är sant har vi bett Odenplangruppen återkomma med information som bekräftar detta.


Så här ser stadsdelsområdesstatistik över antalet boende (2007) och förvärvsarbetande (2006) ut för Stadsdelen Norrmalm (kompletterad med Haga i Solna för Karolinskas del).

Odenplan (Gustav Vasa + N Adolf Fredrik)
16 700 boende
15 400 arbetande
32 100

Norra Station (Karolinska + Västra Matteus)
15 300 boende .... (+12 000 år 2030)
21 400 arbetande (+15 000 år 2030)
36 700

År 2030 uppskattas antalet arbetande i området runt Norra Station att bli dubbelt så stort som vid Odenplan. Till de boende och arbetande i området kommer ett stort antal resenärer med det nya stadsdelscentrat och Karolinska som målpunkt; shoppare, hotellgäster, patienter, besökande, studenter, etc.

Vår syn är att en pendeltågsstation vid Norra Station kan läggas i nuvarande tunneldragning och få uppgångar som sammanbinds med Tgrön Karolinskagrenen (alt.2 – förordad av Stockholms stad). Besökare till det nya stadsdelscentrat och Hagaparken kommer direkt till området utan byten till andra kommunikationer. För resande till Karolinska skulle detta bli en vitamininjektion där många skulle slippa dagens situation med många byten och tröga bussförbindelser. En station vid Norra Station skulle kraftigt underlätta dagliga resor för resande mellan KI:s och KS:s verksamheter i Huddinge och Solna utan att resenärerna skulle behöva byta förbindelse.

Med en framtida tvärförbindelse till Universitetet/KTH och Kista kan man koppla samman området i väst-östlig riktning (spårväg på Värtabanan) och bilda ett trafik nav med Vetenskapsstaden i centrum.

Möjlighet att anlägga en taxistation (värd namnet) vid Sveriges näst största järnvägsstation finns här, samt att inte förglömma, plats att ställa cyklar - båda dessa aspekter är mkt begränsade vid Odenplan.

Att anlägga stationen vid Norra Station är att bygga för DAGENS behov i en åsidosatt del av staden och att ta höjd för den beslutade sammanlänkningen av Stockholm och Solna och därmed även kunna sörja även för morgondagens behov.


Jag håller med Anders om det han skrev ovan. Det är glädjande att Odenplangruppen börjar prata mer om vad man vill ha jämfört med tidigare då man pratade mer om vad man inte ville. För ett par veckor sedan då jag pratade med Odenplangruppen lade man fokus på busstrafik och taxi vilket YIMBY ofta inte ser som ett lika attraktiv alternativ som rälsburen trafik. Nu när jag läser din text så nämner du omkoppling till grön T-bana till Karolinska. Det låter mycket bättre!

Angående siffrorna över antalet boende och arbetande så är det som nämnts tidigare inte helt lyckat att jämföra Gustav Vasa + N Adolf Fredrik med Karolinska + Västra Matteus. En station vid Odenplan skulle ju med sin uppgång mot Vanadisplan hamna närmare stora delar av Norra station än en station vid Norra Station (hur konstigt det än låter). Men jag förstår att det inte är lätt att göra mätningar som visar hur många som bor inom en radie från en station. Om det visar sig att Norra stations-alternativet hamnar inom gångavstånd för fler människor så är detta en fördel.

Spårväg på Värtabanan låter intressant. Nackdelen med det alternativet är som jag förstår det att banan är enkelspårig och går igenom skog som är glest befolkad. En annan fråga är hur sugen nationalstadsparkens väktare är att låta bredda Värtabanan. Alternativt kan man dra spårväg på Valhallavägen. Men det är ju inget hinder för att dra den under Norra station.
Senast ändrad 20 februari 2009 12:56
Profilbild
Robert Linnarsson
8 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2009
Gustav Svärd skrev:

Men är det gångavstånd? En beräkning gjorda på församlingarnas gränser ser jag som metodiskt felaktig. Extremt svårt att komma på något bättre som passar uppgiften som inte kostar skjortan att ta fram, ja, men det viktiga är gångavståndet - inte församlingarnas gränser. En överslagsberäkning av boende/arbetande inom 500m från de föreslagna uppgångarna hade varit långt mer relevant.


Gustav
Som längst är församlingsgränsen 1 000 m från den tänkta gemensamma uppgången med Tbanan vid Solna bron. När man zoomar in till ett område inom 400-500 m radie så försvinner framförallt Rörstrandsområdet, dvs området vid Karlbergs station. Där finns i huvudsak boende. Görs motsvarande för Odenplan så försvinner det relativt obebyggda Sabbatsbergsområdet. Så visst blir det en viss förändring i dagsläget, men inte så stor som du vill indikera.

400 m brukar användas av SL vid planering av buss och tunnelbane trafik - kan inte se att det är fullt så relevant när vi talar om pendlare som kommer från ytterstadsområdet – jag återkommer trots detta när jag fått fatt på lite mer statistik.Fet G_ skrev:

Jag antar att folk i allmänhet inte kommer att de stora arbetsplatserna vid Karolinska som ligger en bra bit därifrån. Hur stor blir skillnaden i gångavstånd dit jämfört med den norra uppgången från Odenplans station? Hur långt är det från respektive uppgång?


Fet G
Avståndet mellan Tbaneuppgången Karolinska (vid Solnabron) och Citybanan är ca 200 m. I vårt alternativ ligger Citybanans uppgång samlokaliserad med Tbaneuppgång Karolinska och bör ha kvar en uppgång i Östra Matteus, tex den föreslagna vid Matteuskyrkan.Niklas Öhrström skrev:


Om man då jämför NS-alternativets östliga uppgång med Odeplanalternativets nordvästliga (vid Vanadisplan): De hamnar något hundratal meter från varann. Odenplanslaternativets nordvästra uppgång hamnar cirka 400 meter (gångavstånd) från nya KS:s huvudentré medan NS-alternativets hamnar 200 meter ifrån (gångavstånd). En stor del (kanske den största) av de boende i den nya stadsdelen kommer bo längs med Norrastationsparken. För de allra flesta av dessa ligger Odenplansalternativet bättre (eller mycket bättre) till.

För boende och arbetande söder om Odenplan är Norra Station inget bra alternativ. Då blir man tvungen att först gå till Odenplan, vänta på t-banan till KS (turtätheten ut dit blir som sagt dålig eftersom det är en förgrening av gröna). Sådant gör att man bedömer det mer smidigt att bege sig till Centralen istället. Då förlorar man hela poängen med omstigningsstation.


Niklas och Johannes Lilleberg
Nu är vi inne på detaljer - Odenplansalternativets nordvästra uppgång hamnar cirka 700 meter från nya KS:s huvudentré så vitt vi kan se. Vi föreslår därför själva en uppgång i Östra Matteus och har för enkelhets skull antagit att den hamnar vid Matteus Kyrkan så att boende i Östra Matteus får bättre kommunikation. Det var av denna anledning som vi inte redovisade antalet boende och arbetande i den stadsdelen i vår tidigare jämförelse.

Förstår inte riktigt din argumentation för de som bor och arbetar söder om Odenplan. Stationen flyttas max 500 m norrut så skillnaden blir att i stället för att Adolf Fredriks skola ligger mitt emellan Odenplan/Centralen så ligger nu Sabbatsbergs sjh där. Detta måste vara marginellt när vi betraktar en pendeltågsstaion samt räknar in den framtida expansionen vid Norra Station.
__________________
Ja till pendeltåg till Norra Station
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Robert Linnarsson skrev:

Fet G
Avståndet mellan Tbaneuppgången Karolinska (vid Solnabron) och Citybanan är ca 200 m. I vårt alternativ ligger Citybanans uppgång samlokaliserad med Tbaneuppgång Karolinska och bör ha kvar en uppgång i Östra Matteus, tex den föreslagna vid Matteuskyrkan.

Fast jag undrade inte om avståndet mellan citybanan och någon uppgång utan efter gångavståndet från någon av citybanans uppgångar i ditt förslag till de stora arbetsplatserna vid karolinska.

Följdfråga appropå samlokaliseringen. Om jag vill åka från Märsta till Kristineberg på kungsholmen enligt det nuvarande förslaget på citybana så gör man ett enkelt byte vid Odenplan till grön linje. Hur kommer detta att fungera enligt erat förslag? Hur lång blir gångvägen om bara ett byte behöver göras? Hur enkla blir bytena? Ska man gå både inomhus och utomhus?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Robert Linnarsson:

Jag tror mig inte ha riktigt klart för mig exakt var du vill ha stationen. Ditt förslag verkar vara mer östligt än jag tidigare har föreställt mig, vilket förstås täcker in fler boende i den nya stadsdelen. Har du några illustrationer som du skulle kunna länka till?

Det där med att att låta den nya tunnelbanestationen få omstigning låter lockande. Jag skissade lite snabbt på ett alternativ där pendeltågsstationens sydöstra ände har förbindelse med Odenplan, medan den nordvästra har förbindelse med t-banestationen vid Karolinska/Torsplan.

På bilden nedan motsvarar det svarta själva stationen, medan de skära områdena är uppgångar och omstigningsgångar. Vad tycker du om det?

Ett alternativ utan omstigning vid Odenplan är och kommer nog inte vara realistiskt.

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

__________________
När får vi se Lindhagen II?

Senast ändrad 20 februari 2009 20:44
Profilbild
Robert Linnarsson
8 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2009
Fet G_ skrev:

Jag undrade om gångavståndet från någon av citybanans uppgångar i ditt förslag till de stora arbetsplatserna vid Karolinska.

Följdfråga appropå samlokaliseringen. Om jag vill åka från Märsta till Kristineberg på Kungsholmen enligt det nuvarande förslaget på citybana så gör man ett enkelt byte vid Odenplan till grön linje. Hur kommer detta att fungera enligt erat förslag? Hur lång blir gångvägen om bara ett byte behöver göras? Hur enkla blir bytena? Ska man gå både inomhus och utomhus?
Niklas Öhrström skrev:

Jag tror mig inte ha riktigt klart för mig exakt var du vill ha stationen. Ditt förslag verkar vara mer östligt än jag tidigare har föreställt mig, vilket förstås täcker in fler boende i den nya stadsdelen. Har du några illustrationer som du skulle kunna länka till?

Ett alternativ utan omstigning vid Odenplan är och kommer nog inte vara realistiskt.


Hej på er igen!
För ordnings skull börjar jag med att presentera de siffror som efterfrågades, dvs antalet boende och arbetande med ca 400 m radie från de tänkta pendeltågsstationernas uppgångar (inte som tidigare ca 1 000 m - källa scb basområdesstatistik):

Odenplan
12 700 boende
..8 200 arbetande
20 900

Norra Station
..9 600 boende
..7 300 arbetande
16 900

Förvånansvärt jämnt skägg - vi vet ju var utvecklingspotentialen ligger.
Som jag svarat Gustav tidigare ser jag inte att 400 m är ett relevant mått för planeringen av en pendeltågsstation. 400 m brukar användas av SL vid planering av buss och tunnelbanetrafik.

Frågan är snarare vart de planerade 30 000 dagliga pendlare är på väg när de förväntas byta vid den nya stationen. Hittar inte denna info på nätet och har ännu inte fått svar från SL på denna fråga.

Nedan ser ni vårt förslag till vart plattformar och uppgångar placeras vid Norra Station. Som ni ser så har vi lagt själva stationen närmre Norra Station. Vi har lagt den i den godkända korridoren för att inte förorsaka alltför stora förseningar. Om inte denna begränsning funnes hade vårt alternativ sett annorlunda ut - men detta har ni redan uppmärksammat.Ni har haft kommentarer kring turtäthet vid Norra Station. Vi ser inte detta som ett problem. Tgrön kommer att avgå var 5e minut vilket ungefär är detsamma som tiden mellan inkommande pendeltåg. Skall man sedan till Kungsholmen får man som ni noterat byta vid Odenplan. Detta görs rakt över perongen - till de två andra Tgröna tågen som avgår med 2,5 min intervaller i rusningtid. Vi ser detta som ett realistiskt förslag från dag ett. När man sedan tar hänsyn till spekulation om framtida anslutning till blå alt röd Tbana så ter det sig än mer fördelaktigt att lägga stationen vi Norra Station.

Till sist kan jag inte undvika att kommentera olyckan i Köln idag.
http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2546197..
Låt oss hoppas att det inte var det pågående arbetet med en tunnel till stadens tunnelbanesystem som förorsakat kollapsen. Oron finns där - många exempel på problem med tunnelbyggen finns det, och när de sker i tättbebyggda områden så blir konsekvenserna stora. Ska bli intressant att följa rapporteringen om vad det var som egentligen hände.
__________________
Ja till pendeltåg till Norra Station

Senast ändrad 4 mars 2009 10:31
Profilbild
Johannes Lilleberg
433 Inlägg
Ort: Stockholm (Hägersten), Gick med: Januari 2008
Tack för alla förundersökningar du gör Robert. Kul också att du delar med dig av detta till oss! Skulle vara intressant att få höra vad SL tycker om en station närmare Norra Station.

Angående den tråkiga olyckan i Köln så ska man givetvis ta den på alvar. Men man ska vara försiktig med att sprida rädsla. Vi är 6,5 miljarder människor på jorden. Många mil tunnlar har byggts. Husras har säkert förekommit, men är inte vanligt. Större enskilda olyckor har en alldeles speciell psykologisk effekt på oss människor. Dessa olyckor kan få oss att handla irrationellt. Om det sprids rädsla via media om olyckan i Köln, och tunnelbygget utmålas som orsaken, kan det tyvärr leda till att många sover sömnlöst under Citybanans och gröna linjens utbyggnad. Samtidigt som många i väntan på tunnelbygget pendlar utan oro i bilen på vägen till jobbet. Vi människor äro inte alltid rationella.

Jag hoppas att detta inte leder till en protestvåg mot alla byggnader och infrastruktur som kräver sprängningar. Då kan vi glömma Norra Station, utbyggnad av grön linje, ny spårväg och i princip all form av nybyggande.

För att förtydliga vill jag nämna att tåg, bil och buss på ytan normalt inte kräver fler sprängningar än tunnelalternativ under utbyggnad men de torde inte vara säkrare då många olyckor sker vid exempelvis spårkorsningar. Detta har vi i Stockholm särskilda erfarenheter av.
Senast ändrad 4 mars 2009 13:08
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Robert Linnarsson, Trevligt att du tagit fram radiell statistik för avståndet från varje uppgång istället för att använda av statistik från områdesuppdelningar som är irrelevanta i denna fråga.

Ni verkar ha 3 uppgångar i erat förslag, medans den gällande planen innehåller 2 uppgångar. Det innebär nog att ytan på det totala upptagningsområdet per station är större. Så det kan nog förklara varför era siffror är högre än vad man kan förvänta sig då Norra station inte är bebyggt.

Sammanfattningsvist kan man säga att det lokala underlaget är hyffsat i båda fallen, men att erat förslag faller platt på att det inte ger möjlighet till byte för resande västerut mot Kungsholmen/Bromma, såvida ni inte kan fixa ett smidigt fungerande byte till St Eriksplan som skulle vara betydligt mer attraktivt än det vid Karlberg. En onödig extra utredning som kostar tid och pengar bör därmed undvikas. Spåren måste vara här nu, stor kapacitetsbrist finns och vi kan inte vänta många år till iom att trycket ökar för varje år då regionen växer.

Sedan håller jag med Johannes om att man inte bör skrämma folk i onödan, man får inte glömma bort alla liv som räddas pga att långväga yttrafik sker under mark istället för över. Så jag tror nog att citybanan kommer rädda en hel del liv, speciellt pga det faktum att det i princip kommer bli omöjligt att putta ner folk på spåren, eller att hamna där av misstag.
Profilbild
Robert Linnarsson
8 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2009
Fet G_ skrev:

Trevligt att du tagit fram radiell statistik för avståndet från varje uppgång istället för att använda av statistik från områdesuppdelningar som är irrelevanta i denna fråga.

Ni verkar ha 3 uppgångar i erat förslag, medans den gällande planen innehåller 2 uppgångar. Det innebär nog att ytan på det totala upptagningsområdet per station är större. Så det kan nog förklara varför era siffror är högre än vad man kan förvänta sig då Norra station inte är bebyggt.


Fet G Här kommer några kommentarer till ditt inlägg;

Radiell statistik - man tager vad man haver - vilket är det samma som Regions o planeringskontoret lagt upp på sin hemsida. Minsta enhet är det sk basområdet vilka summerade ger något som är i närheten av radiell data.
En 1 km radie är mer relevant i detta fall då det handlar om mer långväga pendeltågstrafik och inte närtraffik i form av bussar o Tbana. Drömmen vore dock att av SL få redovisat var den tänkta resandeströmmen via stationen har för slutdestination. Det enda jag kunnat gräva fram så här långt är att man tänker sig att stationen skall ta över de 20 000 resenärerna från nuvarande Karlbergs station och att det därutöver tillkommer drygt 10 000.

Antalet uppgångar - är för både vårt och BVs alternativ 3 st. Våra finns redovisade på skissen och BVs är vid Matteus kyrkan, Odenplan och en via Tbane uppgång längre upp på Karlbergsvägen. Vårt förslag liknar detta då man även här går via Tbanan för det norra alternativet.

Upptagningsområdet - vi har valt att inte ta hänsyn till uppgång Vanadisplan (vårt förslag)/Matteuskyrkan (BVs förslag) i jämförelsen då de har ungefär samma upptagningsområde och därmed nettar ut varandra.

Platt fall - Kan vara fallet med Tbanedragningen. SLs bedömning är att resande strömmen kommer att vara störst söderifrån varför man valt att lägga Tbanestationen vid Odenplan. Även jag tycker att det rimmar illa med vad SL sagt ovan. Om du har information i ärendet så skulle jag vilja att du delar med dig av denna. Jag har bett SL om mer detaljerat underlag för deras påstående sedan en längre tid tilbaka, men det ger inget resultat - skulle vara tacksam om du/ni kan hjälpa mig här.

Till sist - Jag förstår och håller med om att det är bråttom att bygga ut den spårbundna infrastrukturen i Stockholm som har blivit åsidosatt sedan lång tid tillbaka. Vad jag har svårt för är att man fattar småbeslut utan att man har en långsiktig plan att redovisa. Jag är inte särskilt glad över att Tbane dragningen till Karolinska stoppar där planmässigt. Hade varit bättre att redovisa hur den är tänkt fortsätta dras så att detta kan diskuteras nu och inte när man kommit till beslutsläge. Problemet är trots allt gröna linjens kapacitet. Att lägga Tbana och Pendeltåg vid Karolinska öppnar för en framtida fungerande länkning till blå/röd Tbana utan att belasta den gröna linjen. Detta är ett av våra tyngsta argument för placering av stationen vid Norra Station.
__________________
Ja till pendeltåg till Norra Station
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Vilken Tbanestation ska man lägga vid Odenplan?
Profilbild
Robert Linnarsson
8 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2009
Fet G_ skrev:

Vilken Tbanestation ska man lägga vid Odenplan?


Är inte säker på vad du kommenterar, men jag antar att det är "Platt fall - Kan vara fallet med Tbanedragningen. SLs bedömning är att resande strömmen kommer att vara störst söderifrån varför man valt att lägga Tbanestationen vid Odenplan."

Jag avser SL förstudien för Karolinska grenen där man lagt stationen vid Odenplan. Detta med förutsättningen att man har Citybanans station på Odenplan. Så läggs då ett pussel baserat på lagda bitar. Om man tar vårt förslag att lägga Pstationen vid Norra Station så kanske dragningen blivit annorlunda. På direkt fråga svarar dock SL att deras analys visar att huvuddelen av resande strömmen till Karolinska förväntas komma söderifrån. Jag kan väl inte tro att det enbart är så att man räknar in pendeltågsresenärer här, för då borde ju konklusionen varit att man skulle ha lagt stationen här på en gång?!
__________________
Ja till pendeltåg till Norra Station
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Ahh, menar du att utgreningen av gröna linjen sker vid Odenplan, istället för vid etc Rådmansgatan eller St Eriksplan?
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Robert:
Du nämner att det tågen kommer att gå med 6 minuter intervall från Karolinska. Detta gäller i den tätast rusningstrafiken, då tidsintervallet på Odenplan är två minuter åt vardera håll.

Men ska man mot St:Eriksplan eller västerut blir det maximalt 6 minuters väntan + uppemot fyra minuters väntan vid Odenplan = tio minuter (mot maximalt två minuter om omstigningen skett vid Odenplan).

Om det är under dagen (inte rusning) blir det max tio minuters väntan vid Karolinska och sedan uppemot sju minuters väntan vid Odenplan = uppemot 17 minuters väntetid jämfört med uppemot fyra minuters väntan vid Odenplan om pendeltågsstationen legat där. Risken är att folk som ska med gröna mot S:t Eriksplan eller västerut helt enkelt väljer att byta vid Centralen för att inte riskera de långa väntetiderna. Då har man nästan helt missat poängen med citybanan.

Vad tyckte du förresten om mitt alternativa förslag, något längre norrut än ursprungsförslaget, med direktbyte med Odenplan samt samt byte till t-banestationen vid Norra Station via gångtunnel med rullband? Tror du det skulle ta tillvara de positiva aspekterna med ditt förslag samt med ursprungsförslaget?
__________________
När får vi se Lindhagen II?
Profilbild
Robert Linnarsson
8 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2009
Niklas Öhrström skrev:

Robert:
Om det är under dagen (inte rusning) blir det max tio minuters väntan vid Karolinska och sedan uppemot sju minuters väntan vid Odenplan = uppemot 17 minuters väntetid jämfört med uppemot fyra minuters väntan vid Odenplan om pendeltågsstationen legat där. Risken är att folk som ska med gröna mot S:t Eriksplan eller västerut helt enkelt väljer att byta vid Centralen för att inte riskera de långa väntetiderna. Då har man nästan helt missat poängen med citybanan.


Niklas
Ja visst kan det föreslagna scenariot slå in. Vad du har glömt är att det finns alternativ.
Buss 3 avgår med som mest, 7-8 minuters mellanrum. Detta ger en relativt kort restid till Kungsholmen, nästan inom din uppskattade väntetid. I och med att 1an och 2an blir spårbunden så kan man nog förvänta sig att även 3a blir så inom en snar framtid. Detta skulle i så fall ytterligare komma att förbättra detta resealternativ ytterligare.

Det stora lyftet kommer dock med den skissade grenen Liljeholmen-Fridhemsplan-Karolinska - Universitetet (i vårt alternativ) som vi ser ger ett bättre upptagningsområde än dagens planerade sträckningen över Odenplan. Dessutom är den troligtvis billigare att bygga.
__________________
Ja till pendeltåg till Norra Station
Anders LP
426 Inlägg
, Gick med: Mars 2008
Ahh, menar du att utgreningen av gröna linjen sker vid Odenplan, istället för vid etc Rådmansgatan eller St Eriksplan?

Robert, kan du förklara lite tydligare vad du menar i inlägg #fp5410?

Låt oss gå vidare. Ja det blir väl tre uppgångar totalt varav två av dem ligger tätt mellan varandra. Jag läste två i banverkets informationsmatrial, men det har kanske med antalet spärrgångar att göra.

Angående radiell statistik versus basområden så vet vi inte hur mycket basområdesfakta skulle avika från en radiell jämförelse då den varken innehåller all mark innanför eller utanför området. Det kan röra sig om 5% eller kanske 80% avvikelser. Det vet man ju inte. Osäkerhetsfaktorn är därmed alltför stor för att man ska kunna dra rationella slutsatser från det. Men om man inte har något annat så är det nog bättre än inget.

Jag förstår och håller med om att det är bråttom att bygga ut den spårbundna infrastrukturen i Stockholm som har blivit åsidosatt sedan lång tid tillbaka. Vad jag har svårt för är att man fattar småbeslut utan att man har en långsiktig plan att redovisa. Jag är inte särskilt glad över att Tbane dragningen till Karolinska stoppar där planmässigt. Hade varit bättre att redovisa hur den är tänkt fortsätta dras så att detta kan diskuteras nu och inte när man kommit till beslutsläge.

Givetvis, här verkar vi vara helt överrens!

Problemet är trots allt gröna linjens kapacitet. Att lägga Tbana och Pendeltåg vid Karolinska öppnar för en framtida fungerande länkning till blå/röd Tbana utan att belasta den gröna linjen. Detta är ett av våra tyngsta argument för placering av stationen vid Norra Station.

Här är fortsättningen på ditt stycke där vi inte är överrens. Jag ser inte gröna linjens nuvarande kapacitetsbrist som ett problem i sig, snarare som en möjligt att bygga ut tvärförbindelser som kan avlasta linjen.

Det finns flera sätt att avlasta här. Att bygga citybanan med station är en lösning, då kan folk byta för vidare åkning mot Hässelby/Karolinska från Odenplan istället för T-Centralen som i detta fall. Då det gäller grenen mot Karolinska så är det särskilt viktigt att resande mot karolinska inte ska behöva trängas med pendlarna mellan just Odenplan och Karolinska. Tack vare stationen där så kommer denna sträcka inte få någon överbelastning.

Om gröna linjen går vidare till Täby så kommer det råda en stor belastning på linjen norr om Karolinska enligt banverkets förstudie(har länge funnits tillgänglig online och jag har citerat ut den ett antal gånger tidigare) för trafiklösningar i nordostsektorn. Nu har man dock beslutat att också utreda ett kombinationsalternativ, så vi får vänta på att denna utredning blir klar innan vi helt klart kan påstå att gröna linjen inte kan byggas vidare pga kapacitetsbrist.

Men förbättra tvärförbindelserna mellan de norra regionerna så ska man nog kunna avlasta en hel del. Effektiv spårtrafik därimellan är svår att bygga pga det starka skyddet nationalstadsparken har. Men yimby anser att skyddet bör rättas till.
Profilbild
Jakob Wilhelmsson
25 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2008
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/..

Tydligen har fem bostadsrättsföreningar gått samman, anlitat en advokat och överklagat miljövillkoren för norra delen av tågspåret till Miljööverdomstolen.

Bland annat klagas det på att kratern på Odenplan blir för stor, samt att den kommer att finnas där under fler år än vad som sagts tidigare. För mig är det självklart att bygget av en av Sveriges största järnvägsstationer kommer att synas på ytan under lång tid. Dessa år av ett sämre torg vid Odenplan vägs definitivt upp av alla fördelar med den nya stationen.

Däremot har jag dålig koll på de övriga argumenten i överklagandet, där bostadsrättsföreningarna är rädda för att för mycket grundvatten tillåts läcka ut i tunneln under byggtiden. Är den någon av er som vet om detta är ett reellt problem (rasrisk t.ex.) eller om det är ytterligare ett argument som vaskats fram när röda skynken och "barnargumentet" inte gett Odenplans Nimbys önskat resultat?

Hoppas nu inte att detta försenar bygget ytterligare.
Profilbild
Theodor Adolfsson
277 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Januari 2008
Jakob Wilhelmsson skrev:

Är den någon av er som vet om detta är ett reellt problem (rasrisk t.ex.) eller om det är ytterligare ett argument som vaskats fram när röda skynken och "barnargumentet" inte gett Odenplans Nimbys önskat resultat?


Tja, det är väl åtminstone ingen som tror att de skulle bry sig om det inte gällde deras egna närområde. Det är irriterande hur man kan vara så egoistisk att man är beredd att jobba hårt för att förhindra ett av Sveriges största infrastrukturprojekt bara för att det råkar gå på ens egen bakgård. Det är tur att vinden har vänt på senare år och att fler och fler börjar inse att Nimbyrörelsen är simpelt egoistisk som desperat försöker efterrationalisera sina ståndpunkter till att handla om något större. Det är så uppenbart att det i i princip alla sådana här fall bara handlar om att rada upp ad hoc-argument in absurdum.

Därmed inte sagt att människorna bakom argumenten, i stort bör beskyllas för att vara simpla egoister. Människor är på många olika sätt samtidigt och i olika sammanhang, och det är rätt meningslöst att försöka fånga människor i simpla beskrivningar av gott och ont.
Profilbild
Eric Thärnström
163 Inlägg
Ort: Uppsala, Gick med: Mars 2008
Just grundvattenförändringar är aldrig av godo. Av någon konstig anledning tycker vi svenskar om att leda bort dagvatten från våra städer. Dagvattnet kan ju vara förorenat... Men faktum är att detta torkar ut marken under städerna. Grundvattennivån sänks och beroende på grundläggningstyp kan detta påverka en byggnad i allra högsta grad. Klassikern är rustbäddar där man byggt murar på träbryggor som grund. När vattnet sjunker kan syre komma och reagera med träet så att det ruttnar och bryts ned, vilket skapar sättningar för muren och huset ovanför. Träpålning är inte ovanligt heller, att använda pålar av trä. I Uppsala är det ett väldigt stort problem, då hela staden är byggt på ett lerlager som kan vara upp till 110 meter djupt.

Om det påverkar odenplanarna låter jag dock vara osagt. Men Banverket måste (och kommer sannolikt att) ta med det i beräkningarna.
Sida 3 av 5

 > Infrastruktur
Citybanan

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8595 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nomineringar till år 2018:s YIMBY-pris
27 September 2018 20:22 av Sofia Buhrgard

@yimbysthlm på Twitter