Utskrift från www.yimby.se
....

Wikipedia om Norrmalmsregleringen

Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrmalmsregleringen

En Wikipedia-artikel ger ett mer sansat perspektiv åt den så utskällda ombyggnaden av City under 50-, 60- och 70-talet.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 18 juli 2008 10:25
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Jag hittar en del misstag mot slutet - exempelvis gick en stor del av kritiken mot Brunkebergsplanen 1970 ut på att nybyggnaden ensidigt skulle bestå av kontor och butiker, och man efterlyste bostäder. Det är ju en kritik som man har tagit fasta på idag, så den borde ha varit lika realistisk då som nu.

Det är t.ex. symptomatiskt att Mats Hulth, på den stora konferensen om Sthlms city som arrangerades på kulturhuset på 90-talet, då den ena efter den andra av den internationella stadsplaneringens stjärnor efterlyste fler bostäder i City, utbrast: "Varför var det ingen som sa något då, 1970?". Men det sa vi. Vi skrev en alternativ Brunkebergsplan som huvudsakligen hade detta innehåll, och vi arrangerade en demonstration till stadshuset på temat med ett par tusen deltagare, men möttes av påståenden att vi var naiva.

Påståendet att området var kraftigt förslummat, som läggs fram som ett skäl till saneringen, måste också sägas vara överdrivet - området hade ju på grund av önskemålet om total ombyggnad belagts med renoveringsförbud ända från 30-talet. Förslumningen var så att säga självförvållad, och exempelvis Handelskammaren föreslog helt enkelt att renoveringsförbundet skulle hävas, som alternativ till total nybyggnad.

Jag kan köpa följande rationella skäl till ombyggnad:
- T-banan behövde dras fram. Tydligen ansåg man det bättre att dra den ytligt vilket krävde en del rivningar, och det är sant att ytlig dragning är bekvämare för resenärerna än djup.
- Förbindelserna mellan öster och väster var dåliga, och breddningen av Klarabergsgatan-Hamngatan kunde vara rimlig.

I övrigt - tja.. Köpenhamn klarar sig utmärkt med sin 1700-talskärna. Jag har svårt att se annat än att citysaneringen var en gigantiskt kapitalförstöring. De flesta av behoven kunde enkelt ha fyllts genom en förstoring av innerstan enligt den modell Yimby är inne på nu. Det var bara modernisternas torftiga stadsuppfattning som la hinder i vägen.
Profilbild
Anders Gardebring
3333 Inlägg
Ort: Stockholm (Vasastan), Gick med: September 2007
Framförallt är det billigare att dra tbanan ytligt. Mycket billigare.
Samtidigt lär inte Norrmalmsregleringen varit billig sedd i sin helhet...
Jag är ytterst kluven till Norrmalmsregleringen. Å ena sidan tycker jag att det är djupt tragiskt att man utplånade den gamla stadskärnan och de många helt fantastiska byggnader som där fanns. Samtidigt ger det oss idag en möjlighet att skapa ett i sanning storstadsmässigt område på mycket centralt läge. Skalan i bebyggelsen är ju klart större än andra stadsdelar, någonting som man kan ta fasta på och jobba vidare med. Genom den vitaliserings- och utvecklingsprocess som nu pågår tror jag att området kan bli riktigt riktigt bra på lite sikt. Jag tycker redan nu att det är klart bättre än det var när jag flyttade till Stockholm för 10 år sedan. Och jämfört med mina besök i Stockholm som barn är skillnaden milsvid.

Men, som Jan säger, så hade det egentligen aldrig behövts. Istället hade vi kunnat skapa en nytt stadsutvecklingsområde där de nya tankarna fick testas. Och det är en bra lärdom för framtiden. Riv inte det som fungerar, bygg på ny plats istället. Däremot ser jag inga problem med att riva och bygga om det som inte fungerar.
__________________
Original YIMBY
Hemsida: http://gardebring.com/

Senast ändrad 6 augusti 2008 16:04
Profilbild
Tore Kullgren
972 Inlägg
Ort: Lidingö, Gick med: Mars 2008
I City och Slussen är bilvägarna upphöjda på viadukter men fotgängarna nedgrävda i tunnlar. Nutida byggprojekt har ofta motsatt ordning.

Handlar det om tidsanda? Att bilen under mitten av 1900-talet var en framgångssymbol som man stolt vill visa upp, medan vi idag ser den som en hälso- och miljöfara som man skamset vill gömma undan?

Jag upplever att den största nackdelen med Norrmalmsregleringen är att den bidrog till den nimbyism som gjort det politiskt inkorrekt att bygga eller riva minsta lilla skjul i Stockholm idag.
__________________
We shape our buildings, and afterwards our buildings shape us. / Winston Churchill
Jag hade förut signaturen H G.

Senast ändrad 6 augusti 2008 17:48
Richard Jacobsson
132 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Februari 2008
Ang. "billighet" med att bygga tunnelbana.

Det blir bara "billigt" med cut-and-cover metoden om bebyggelsen ovanför rivs samtidigt eller att den dras under större gator (t.ex. Sveavägen och Götgatan). Djupa bergstunnlar kan faktiskt vara mycket mer kostnadseffektiva än cut-and-cover, ifall de geologiska förutsättningarna är gynnsamma.

Ang. Norrmalmsregleringens effekt.

Idag är det närmast en vedertagen sanning att den då auktoritära stadsbyggnadsregimen (s+fp) under 1950 och 60-talet genom sitt agerande skapade grogrunden för gräsrotsrörelser (dock inte alltid nimby) som Alternativ stad, Stadsmiljögruppen och Byalagsrörelsen.
Senast ändrad 6 augusti 2008 20:24
Jan Wiklund
1107 Inlägg
Ort: Stockholm (Lidingö samt Limoux), Gick med: Februari 2008
Fast då bör man veta att Alternativ Stad aldrig har varit nimbies.

1970 var vår kritik mot cityplanerna att de var ensidiga. "När det ändå ska byggas nytt bör man bygga något mer än bara kontor".

1972 gjorde vi något av skandal i miljörörelsen genom att angripa småhusförorterna och kräva mer höghus.

1984 genomförde vi en idétävling tillsammans med Stockholmstidningen som lanserade "mer innerstad" som lösningen på Stockholms segregationsproblem. Osv.

Men visst är det riktigt att det var de obehärskade rivningarna av gamla stadscentra, inte bara i Stockholm, som skapade motstånd mot stora byggprojekt. Allra helst som dessa stora byggprojekt alltid var så ensidiga, både till form och innehåll.

Wikipedia om Norrmalmsregleringen

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8597 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nomineringar till år 2018:s YIMBY-pris
27 September 2018 20:22 av Sofia Buhrgard

@yimbysthlm på Twitter