Utskrift från www.yimby.se
....

Värtabanan

Sida 1 av 2
12>
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Värtabanan har varit uppe till diskussion tidigare, men jag har inte sett någon karta ännu, så här är en.

Vad som framförallt slår en när man ser bansträckningen på denna befintliga godsbana är hur väl den sammanfaller med de kommande årens stora byggprojekt (markerade med gult på kartan), som samtliga saknar lösning på kollektivtrafikförsörjningsfrågan i skrivande stund. Som av en händelse kommer dessutom pendeltågsspåren söder om Tomteboda att bli lediga när Citytunneln står klar, inklusive två stationer som blir överflödiga (Karlberg och Stockholm C ovan jord) - och till yttermera visso hänger dessa banor ihop så att tåg redan idag skulle kunna köras på den aktuella sträckan om kapacitet vid Centralen funnes. Allt som behövs, som ofta påpekats på detta forum, är att bygga perronger.

Även Lidingöbanan skulle kunna dras in till Centralen, och Roslagsbanans nedlagda station i Albano skulle kunna öppnas igen för att tjäna som omstigningsstation. En T-banestation på Mörbygrenen vid Albano ligger också inom möjligheternas ram. Allt detta har föreslagits av Yimby-medlemmar. Banan skulle också tjäna som partiell ringlinje mellan T-banestationerna Ropsten på linje 13, den eventuella station Albano på linje 14, den blivande stationen vid Karolinska på gröna linjen, och blå linje vid T-Centralen.

Banan används idag för godstrafik men har gott om överkapacitet. Banan är elektrifierad och spårvidden är densamma som spårvagn, pendeltåg och befintliga Saltsjöbanevagnar (som snart blir lediga, hint hint). En komplikation är att den till 3/4 är enkelspårig och att den går i gatuplanet i Värtahamnen, men jämfört med att bygga helt nya banor är det småpotatis att åtgärda.

En no-brainer, om ni frågar mej. Är det någon som vet varför det här förslaget inte är officiell politik?

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Profilbild
Rasmus Öhrstig Bratt
533 Inlägg
Ort: Linköping, Gick med: Augusti 2008
Miljöpartiet/företrädare för Miljöpartiet har föreslagit att man ska dra Roslagsbanan ner till Centralen.

Vad gäller resten av Värtabanan vet jag inte, men man borde naturligtvis hitta ett användningsområde för hela banan, om det faktiskt blir en besparing att göra så jämfört med att bygga nya tunnlar och spår.

Det kan ju alltid finnas extremt fördyrande komplikationer som vi amatörer inte vet om.
__________________
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Rasmus Öhrstig Bratt skrev:

Miljöpartiet/företrädare för Miljöpartiet har föreslagit att man ska dra Roslagsbanan ner till Centralen.

Vad gäller resten av Värtabanan vet jag inte, men man borde naturligtvis hitta ett användningsområde för hela banan, om det faktiskt blir en besparing att göra så jämfört med att bygga nya tunnlar och spår.

Det kan ju alltid finnas extremt fördyrande komplikationer som vi amatörer inte vet om.


Även om hela spåret skulle behöva renoveras skulle det vara en baggis jämfört med att bygga helt nya banor till Västra City, Albano, Storängsbotten, Husarviken och Värtastaden. Värtabanan passerar dessutom rakt under Karolinerstaden i hela dess sträckning och tillåter att man bygger en tunnelbaneliknande station i varje ände.

Den stora fördelen med Värtabanan är ju just att den redan är dragen och går på egen planskild banvall: Ingen gatumark behöver tas i anspråk, inga ingrepp i NSP eller nya tunnlar behövs, förutom eventuella cut-and-coverdiken genom de blivande bostadsområdena i Värta- och Frihamnen. Att den dessutom går hela vägen in till Centralen och redan är ansluten till snart övergivna plattformar där är ju nästan som en dröm.

Vad beträffar Miljöpartiets förslag: Banan skulle förvisso kunna anslutas till Roslagsbanan (antingen med tågvändning till ett befintligt stickspår parallellt med Östra Station, eller med en nybyggd omledning vid Albano), men då skulle den få byggas om till smalspår och det går inte så länge den också används som godsbana. Man skulle förstås kunna tänka sej att anlägga ett parallellspår - det är gott om plats på banvallen på det gamla Norra Stationsområdet men vid Karlberg blir det trångt och jag tror inte man får tillstånd att utöka spårytan på sträckan genom Bellevueparken. Väljer man istället den förespråkade trespårslösningen (kombinerat smalspår och normalspår, med tre räler) avhänder man sig möjligheten att utnyttja resten av banan mot Värtan (detta av kapacitetskäl, eftersom hela Roslagsbanetrafiken och Värtagrentrafiken i så fall skulle samsas på ett enkelspår - redan det omöjligt, och lägg därtill godstrafiken).

Dessutom står Roslagsbanetrafikanternas krav på snabb transport till Centralen i konflikt med den typiska stationstätheten på en innerstadslinje av spårvagn- eller TUB-typ. Det kanske inte blir mer än en eller två stationer på vägen, där en renodlad innerstadslinje haft fyra eller fem.

Slutsatsen är att det förmodligen funkar bäst som egen bana, förslagsvis trafikerad med två tåg som möts på dubbelspåret under Karolinerstaden, alternativt som förlängning av Lidingöbanan (där den faktiskt gick fram till 1913 IIRC). Om godstrafiken läggs ner är det förstås en annan historia. Mer därom senare.
Senast ändrad 9 oktober 2009 10:32
Profilbild
Anders Anttonen
157 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: April 2008
Herbert:
Alltid kul med kreativa idéer. Som du själv skriver är det tekniska småpotatis i sammanhanget. Skulle väl bli protester ifall man drog dubbelspår genom Lill-Jansskogen, t ex.
__________________
Investigate "9/11" and "The Swine Flu" now!
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Anders Anttonen skrev:

Herbert:
Alltid kul med kreativa idéer. Som du själv skriver är det tekniska småpotatis i sammanhanget. Skulle väl bli protester ifall man drog dubbelspår genom Lill-Jansskogen, t ex.

Jag måste medge att när jag tänkt på det är Roslagsbaneidén inte så dum - det jag har mest emot den är att vi sumpar en chans att till en oöverträffat billig peng bygga just den sorts bana som ofta efterfrågas på det här forumet: Stadsmässig (med t-bane/spårvägsavstånd mellan hållplatserna), tvärbane/ringlinjekaraktär som knyter ihop olika t-banor och andra trafiksystem, perfekt sträckning för att ge de nybyggda områdena spårservice samma dag de står färdiga, och dessutom går den på egen bana in till Centralen, vilket inga andra nybyggda banor lär kunna göra i framtiden (undantag: Cityspårvägen).

Helst skulle jag vilja ha både förlängd Roslagsbana och en spårvagn/tunnelbana/Saltsjö-typ-bana som går längs hela sträckan, men det förutsätter tyvärr att man bygger dubbelspår, inte genom Lill-Jansskogen, men väl Bellevueparken. Fat chance...

Här är en lite utökad Roslagsbanevariant samt några andra alternativ, som nu också tar hänsyn till att banans östliga delar tjingats av Spårväg City:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Profilbild
Anders Anttonen
157 Inlägg
Ort: Stockholm (Södermalm), Gick med: April 2008
Herbert:
Jag konstaterar att du gjort Albano till en av Stockholms viktigaste lokaltrafik-hubbar. Hoppas att det bebyggs i Albano såsom det motsvarar trafikbehoven, en stadsdel med ca 40.000 invånare eller så.
T-banelinje+spårvägslinje+roslagslinje=helvetes mycket trafikbehov. Kanske det går att pressa in lite höghus i Nationalstdsparken ändå...
__________________
Investigate "9/11" and "The Swine Flu" now!
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Anders Anttonen skrev:

Herbert:
Jag konstaterar att du gjort Albano till en av Stockholms viktigaste lokaltrafik-hubbar. Hoppas att det bebyggs i Albano såsom det motsvarar trafikbehoven, en stadsdel med ca 40.000 invånare eller så.
T-banelinje+spårvägslinje+roslagslinje=helvetes mycket trafikbehov. Kanske det går att pressa in lite höghus i Nationalstdsparken ändå...

Ja, stadsplanen för Albano är inte klar ännu vad jag vet. Kanske man får in fler än de 2200 som har Ropsten som sin hemstation... ;)

Gudar, nu fastnade jag i det här... Har just kollat Banverkets planritningar och kommit fram till att man skulle kunna utnyttja även Värtabanans norrgående tunnel under stambanan till en liten nätt spårförbindelse med Huvudsta och bortåt, så att de får sin direktlänk till Centralen trots allt. Man skulle behöva förlänga den befintliga tunneln ett snäpp under biten där rangerbangården är som smalast, och sedan dra spårvägen bakom postterminalen under Essingeledens nordligaste ramp (den oanvända), men sedan är det rätt upp på Armégatan och Huvudstagatan. Första stationen betjänar lämpligen området som ska byggas vid Bakterielabbet snart. Sen kan man ansluta till tvärspårvägen vid Råsunda.

I andra änden av tunneln leder befintligt spår i östlig riktning, mot Albano. För att tåget ska komma till Centralen istället måste vi bygga en liten kort spårramp som leder upp från tunneln till det snart överflödiga pendeltågsspåret strax söder om Citybanans blivande tunnelmynning.

Återkommer med karta.
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Så här kan en Solnagren implementeras (se även beskrivningen i inlägget ovan):

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.Nedan ett förslag till hur den hypotetiska TUB 4 på Värtabanan kan byggas ut till ringlinje (notera, utbyggnaden kan ske i etapper, där t ex tunneln under Djurgården inte utförs förrän Östlig Förbindelse-leden byggs, och då samordnat med den).

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.

Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009
Egentligen har det inget med Värtabanan att göra, men tanken att en framtida Djurgårdstunnel skulle kunna öppna upp för en del oväntade linjedragningar är svåremotståndlig:

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.EDIT: De olika linjerna kan givetvis också köras på samma spår, precis som t ex linje 13 och 14 mellan Östermalmstorg och Liljeholmen. Det finns veterligen inga stora tekniska hinder för att kombinera tunnelbane- och spårvagnstrafik på samma spår heller, så fler än 2 spår behövs egentligen bara av kapacitetsskäl.

EDIT 2: Förbindelsen över Riddarfjärden kan utföras som tunnel eller bro parallellt med Västerbron, fast i det senare fallet visar kartan en alltför västlig sträckning.
Senast ändrad 10 oktober 2009 21:00
Herbert Tingesten
1366 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Augusti 2009

Bilden visas nedskalad. Klicka på bilden för att se den i fullstorlek.En (väldigt hypotetisk) variant där Roslagsbanan och en förlängning av TUB 1:s Karolinskagren delar på Värtabanan. Förutsättningen är att godstrafiken läggs ner och att dubbelspår (minst) kan inrättas på sträckan Karolinska - Albano.
Erik Engholm
41 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Mars 2009
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Själv tycker jag att ett förslag liknande Herberts Spårväg city förslag som istället för att åka in till city efter Karlsberg skulle gå över stadshagen (antaglingen innan karlsberg) och sedan någon kombination av nordvästra kungsholmen/thorildsplan/kristineberg/alvik skulle vara attraktiv. Man kan naturligtvis också ha en förbindelse till centralen plus detta. Den skulle ju också kunna ansluta med spårvagn city som går till nordvästra kungsholmen. Det skulle ge en mycket naturlig ring. Om det är för tekniskt komplicerat skulle man kunna leda den över västra skogen istället.

Det skulle lösa problemet med anknytning till tub-1 och tub-3 med alla värtabanan-planer, hela upptagningsområdet kring värtabanan har redan ganska bra förbindelser med centralen så jag tror förbindelser mot väst och nordväst skulle ge mycket positivt mervärde.
Senast ändrad 23 september 2012 01:37
Profilbild
Niklas Öhrström
2101 Inlägg
, Gick med: Januari 2008
Thomas Persson
79 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: September 2008
Herbert Tingesten skrev:

Värtabanan har varit uppe till diskussion tidigare

En no-brainer, om ni frågar mej. Är det någon som vet varför det här förslaget inte är officiell politik?


Håller fullständigt med. En av de mest självklara spårvägssatsningarna i närtid, kan tyckas. Givetvis då i kombination med stadsbyggande längs sträckningen (ffa runt hållplatserna). Hagastaden är ju faktist på gång. Västra City borde ha byggts på 70-talet istället för cityomvandlingen men är fortfarande obyggd! Albano är ju ett guldägg ) om man förvaltar det väl, vilket jag tyvärr inte sett några försök till.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
Funderade just lite mer på det här och för mig är det naturliga första steget på en utbyggnad av Spårväg City (från Hjorthagsmotet, inte Ropsten) Albano och Universitetet. Borde vara riktigt billigt.

Det finns redan dubbelspår i Hjorthagen, Baron Rålambsväg har inte längre biltrafik så det är bara att lägga spåret direkt på gatan. Allt som krävs är dubbelspår genom Lill-Janskogen, vilket är tekniskt okomplicerat men naturligtvis politiskt lite struligt. Men sträckan är ganska kort, så även med enkelspår skulle det nog gå att ha rätt vettig trafik.

Sedan behöver man bara ansluta till Solna S så har man verkligen något som skulle användas av många. Man får fundera på om man ser linjen som en avgrening av södergående eller norrgående tåg (nog klokast med södergående) på spårväg city.

Sedan kan man köra lite glesare trafik på resten av Värtabanan mellan slutet av Karlbergsvägen och nuvarande spårväg city. Då behöver man inte använda sig av kapacitet på stambanan, där det ändå saknas naturliga hållplatser.
Senast ändrad 15 februari 2015 00:59
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Partier har ju då och då gjort utspel om att man borde köra persontrafik på värtabanan. Vore intressant med uttalande från dem om hur de ställer sig till frågan idag. Undrar om spårvagnssällskapet skulle kunna trafikera den med något.

Blev så att jag googlade lite vad som händer efter citybanan tar bort pendeltågen från centralen, om det kan bli plats för att dra en spårväg ned till centralen från värtabanan.

http:​/​/​stockholmprojekt.​blogspot.​se/​20​13/​0​1/​utbyggnad-​.​.​

Herbert Tingesten skriver humoristiskt angående att S-Karlberg kommer vara kvar : "Hoppas det är så. Jag är fullt beredd på att de gör om stationen inkl plattformar till naturreservat eller radhusområde."
Profilbild
David Nylund
671 Inlägg
Ort: Stockholm (Liljeholmen), Gick med: April 2013
Visst den ligger redan där, men det är väl det enda som egentligen talar för den här banan. För att ta sig in mot centrala stan lär ju valfri buss vara ett avgjort snabbare alternativ för de flesta målpunkterna.

Det finns nog en del möjlig tvärtrafik också, men hur väl fyller en sån här bana utan några egentliga bytesstationer till annan spårtrafik det? En förlängning av nya "gula" sydost mot KTH och Värtahamnen känns då betydligt rimligare, gärna korsandes en B-linje av röd från Liljeholmen över Kungsholmen till Albano.
Christian S
653 Inlägg
, Gick med: November 2012
Men när Hagastadens etapper alla börjar bli färdiga, och vi har fått till stad i Värtahamnen så framstår den som mer central. Sedan ska man väl inte fokusera på byten med andra spårvägar, den korsar ju ett antal busslinjer, här är nya linjekartan

http:​/​/​www.​kollektivresor.​se/​wp-​content/​uploads/​20​15/​0​.​.​

Men ja, det starkaste argumentet för Värtabanan är att den finns och ligger oanvänd mest hela veckan.
Martin Kolk
528 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juli 2010
David Nylund skrev:

Visst den ligger redan där, men det är väl det enda som egentligen talar för den här banan. För att ta sig in mot centrala stan lär ju valfri buss vara ett avgjort snabbare alternativ för de flesta målpunkterna.

Det finns nog en del möjlig tvärtrafik också, men hur väl fyller en sån här bana utan några egentliga bytesstationer till annan spårtrafik det? En förlängning av nya "gula" sydost mot KTH och Värtahamnen känns då betydligt rimligare, gärna korsandes en B-linje av röd från Liljeholmen över Kungsholmen till Albano.


Banan skulle ju främst fylla ett behov som lokaltvärtrafik, jag är också lite skeptisk att delen längs stambanan skulle få någon trafik, jag skulle skippa den biten. Bättre att antingen exploatera kring Centralen, eller bibehålla spår för kapacitet för fjärrtåg.

Attraktionen är främst två, dels att ge en bra förbindelse mellan Nordost (via Universitetet) och Ropsten/Lidingö, dels att knyta ihop de snart mycket tätbefolkade delarna i Hagastaden (där det kommer finnas en T-bana), med Albano, och Ropsten (som också snart kommer vara mycket tätbefolkat). Det borde kunna ge underlag för lokaltrafik. Universitetet är också bland de största enskilda målpunkterna i hela Stockholm. Nyttan av hela projektet skulle kraftigt öka om man lyckades förlänga tvärbanan från Solna S till Universitetet (vilket är en bra investering i sig själv). På sikt bör det väll anläggas en ny T-banestation i Albano också om det ska vara värt det.

Det skulle naturligtvis inte gå att motivera helt ny storskalig spårutbyggnad i området, men eftersom spåren finns där (alternativt det finns en helt fri right-of-way) så rör det sig om ganska små investeringar som jag tror skulle löna sig. Spåret är ju också helt planskilt, så det kommer ju kunna hålla väldigt hög fart jämfört med busslinjer och innerstadsspårvagn.
Senast ändrad 16 februari 2015 13:53
Michael Heikkinen
3 Inlägg
Ort: Stockholm, Gick med: Juni 2015
Jag har en idé med nästan en komplett ringlinje runt Stockholm. Det är att använda värtabanan och koppla på den på tvärbanan i Alvik. Tvärbanan söder om Alvik är till stor del planskild redan, min idé vore att man skulle gräva en tunnel mellan Hagastaden via Västra skogen till Alvik. Till och börja med så kör man dagens fordon på tvärbanan och bygger bort alla plankorsningar på södra tvärbanan med tiden.

Denna ringlinje kommer koppla ihop alla linjer i Stockholm förutom Pendeltågen norr om Stockholm.

I tur och ordning:
Röd linje NÖ - Gärdet (Lite tunnel krävs för att få en station vid Gärdet)
Roslagsbanan - Albano
Röd Linje N - Albano
Blå linje NV - Västra skogen
Grön linje V - Alvik
Nockebybanan - Alvik
Röd linje SV - Liljeholmen
Pendeltåg S - Årstaberg
Grön linje S - Gullmarsplan
Blå linje S - Gullmarsplan
Blå linje Ö - Sickla Station
Saltsjöbanan Ö - Sickla Station

En ungefärlig bild:
uf.yimby.se/se/02809062-d77e-4deb-9183-2d06bc9c6d9f/2721/46ba1b1b-137d-11e5-af97-00163c25323e.png
Jag har inte rätt att posta länkar så ni får kopiera och klistra in denna.


Får man denna klar innan österleden så kan man inte missa tillfället att bygga dubbelspår samtidigt som motorvägen.
Senast ändrad 15 juni 2015 19:01
Sida 1 av 2
12>

Värtabanan

Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8595 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nomineringar till år 2018:s YIMBY-pris
27 September 20:22 av Sofia Buhrgard

@yimbysthlm på Twitter