Utskrift från www.yimby.se
....

Vilka mervärden får Sveriges transporter med förslaget till det nya transportnätet i Europa?

Sammanfattning

Ett förslag till nytt stomnät för Europas transporter har lagts fram. Hur ser de svenska delarna ut och hur kommer de att påverka de svenska företagens konkurrenskraft och Sveriges förmåga att skapa tillväxt?

Beskrivning

EU-kommissionen la i september 2011 sitt förslag till revidering av det Europeiska transportnätet (TEN-T). I förslaget prioriteras utbyggnaden av ett strategiskt europeiskt stomnät (Core network) dit merparten av den europeiska finansieringen styrs. Förslaget behandlas under 2012 av medlemsstaterna och parlamentet och ett beslut förväntas under 2013. I stomnätet för järnväg föreslår EU-kommissionen att Nordiska triangeln, Botniska korridoren och delar av Västra stambanan ska ingå. I samband med Almedalsveckan bjuder därför ett antal parter in till ett seminarium om stomnätet för att beskriva vad det innebär, hur beslutsprocessen ser ut och för att visa upp några av de viktigaste exemplen på stomnät i norra Europa. Syftet är att sätta in de svenska investeringsobjekten i ett internationellt sammanhang och visa på hur detta påverkar de svenska företagens konkurrenskraft och Sveriges framtida förmåga att transporter i Europa.

Arrangör: Botniska korridoren, Näringslivets transportråd, Handelskamrarna i de fem nordligaste länen, Europeiska regionala utvecklingsfonden
Evenemangstyp: Seminarium & mingel
Ämne: Infrastruktur, EU
Medverkande: Botniska korridoren. Näringslivets transportråd. Handelskamrarna i de fem nordligaste länen. Europeiska regionala utvecklingsfonden. Bo Källstrand, Landshövding, Västernorrland. Helmut Adelsberger, EU-kommissionen. Per Bondemark, Ordförande, Näringslivets transportråd. Gusten Granström, VD, Norrbotniabanan AB. Sven-Åke Thoresen, Regionstyrelsens ordförande, Gävleborg. Mikael Stamming, Utvecklingsdirektör, Region Skåne. Claes Sundmark, Företagsledning Business Area Cargo, Göteborgs hamn AB.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/10792

Datum och tid: 2 Juli 2012 14:15 - 16:30
Plats: Brännerigränd 5, Visby Börs
Ort: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8590 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

@yimbysthlm på Twitter