Utskrift från www.yimby.se
....

Hur får vi en trygg kollektivtrafik?

Sammanfattning

Brott och otrygghet är en del av vardagen för resenärer och många som arbetar inom kollektivtrafiken. Det otryggaste momentet i den tänkta resan avgör om den blir av. Rapport om vilka som är otrygga, var och varför de är otrygga samt hur tryggheten kan öka i kollektivtrafiken presenteras.

Beskrivning

Enligt de mål som Svensk Kollektivtrafik har satt upp ska kollektivresandet i Sverige fördubblas fram till 2020. Det förutsätter en kollektivtrafik med god tillgänglighet, hög effektivitet och god kvalitet, men också en kollektivtrafik som upplevs som trygg och säker av resenärer och anställda. Tyvärr är brott och otrygghet en del av vardagen för både resenärer och många som arbetar inom kollektivtrafiken. Otryggheten gör sig påmind under hela resan, både på väg till hållplatsen, på hållplatsen och på färdmedlen. Det otryggaste momentet i den tänkta resan avgör om den blir av eller inte. Detta kräver ett helhetsperspektiv och en bred samverkan eftersom olika aktörer är ansvariga för olika delar av resans rum. Vid seminariet presenteras en ny rapport om förutsättningarna för att skapa trygghet i kollektivtrafiken. Frågor som behandlas är bland annat vilka som är otrygga, var otryggheten är som störst, varför man är otrygg samt vad som kan göras för att öka tryggheten i kollektivtrafiken

Arrangör: Stiftelsen Tryggare Sverige
Evenemangstyp: Frukostseminarium
Ämne: Kommunikationer, Rättsväsende/brott
Medverkande: Peter Köhler, marknadschef, Securitas. Christer G Wennerholm, trafiklandstingsråd, Stockholm stad. Charlotte Rosengren Edgren, Svensk Kollektivtrafik. Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör, Jönköpings lokaltrafik. Thomas Eriksson, trygghetsexpert, Tryggare Sverige.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/11958

Datum och tid: 3 Juli 2012 09:00 - 10:30
Plats: Hamnplan (hyrd gatumark), Ullman PR:s tält
Ort: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8593 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Politikerveckan Järva
19 Juni 14:32 av Sofia Buhrgard

@yimbysthlm på Twitter