Utskrift från www.yimby.se
....

Hur kan vi energieffektivisera och förbättra inomhusklimatet i Sverige?

Sammanfattning

Klimatfrågan är den viktigaste politiska frågan idag. Hur kan byggbranschen klara sin stora utmaning, att genomföra en kraftfull energieffektivisering av våra byggnader och samtidigt skapa en bra inomhusmiljö? På vilka sätt kan ventilationsbranschen hjälpa till att förverkliga det?

Beskrivning

Det behövs energi för att tillföra inomhusmiljön ren luft och transportera ut föroreningar och fukt med hjälp av ventilationssystem. Detta måste dock göras på ett så energieffektivt sätt som möjligt. Vi tillbringar 90 procent av vår tid inomhus. Det ställer naturligtvis hårda krav på att vi har en inomhusmiljö som är komfortabel och hälsosam. Men tyvärr finns det stora brister när det gäller vår inomhusmiljö i våra bostäder, i skolan och på jobbet. Hur klarar vi den stora utmaningen att genomföra en kraftfull energieffektivisering av våra byggnader utan att göra avkall på inomhusklimatet? Sverige ha bestämt att halvera energianvändningen fram till 2050. För att klara detta mål måste 15 miljoner kvm byggyta halvera sin energianvändning varje år. För att få igång energieffektiviserande åtgärder och nå miljökvalitetsmålen krävs ett samspel mellan politiker och byggsektorn.

Arrangör: Svensk Ventilation
Evenemangstyp: Mötes- och debattplats
Ämne: Klimat/miljö, Byggande
Medverkande: Britta Permats, VD, Svensk Ventilation. Erik Österlund, Teknik- och Miljöchef, Svensk Ventilation.
Förtäring: Nej

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/12007

Datum och tid: 3 Juli 2012 10:00 - 18:00
Plats: Holmen, Visby hamn (hyrd gatumark), Plats 82
Ort: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8590 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

@yimbysthlm på Twitter