Utskrift från www.yimby.se
....

Vad behövs om den gröna bilen ska rulla? Från vision till verklighet

Sammanfattning

Volvo toppar sedan flera år miljöbilsregistreringen, men vad behövs om Sverige ska uppnå oljeoberoende? Lyssna på den spännande berättelsen och delta i samtalet om hur Volvo skapar den gröna bilen, byggd med komponenter av bioråvara från kemiindustrin.

Beskrivning

För att uppnå samhällets mål om en biobaserad samhällsekonomi behövs nya råvaror, nya material och nya energilösningar. Framtidens stora utmaningar kan bara tacklas med nya lösningar, där innovationer och teknikutveckling spelar en avgörande roll. Samverkan mellan kemiföretag och övrig industri är en nyckelfaktor för hållbar utveckling, men det krävs också ett engagemang och en förståelse från samhället. För akademin innebär visionen ett större fokus på forskning och innovation, men också ett ökat behov av locka studenter till naturvetenskapliga utbildningar. Seminariet är en del av Från vision till verklighet den 3-4 juli, som består av tre seminarier, innovationsutställning och avslutande mingel. Vi visar upp kemiföretagens innovationer och diskuterar vad som behövs för att kemiföretag och deras kunder, högskola, science centers och samhället tillsammans ska uppnå visionen om en biobaserad samhällsekonomi och Hållbar utveckling 2030.

Arrangör: Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Kemiföretagen i Stenungsund, Plast- & Kemiföretagen och Föreningen Svenska Science Center
Evenemangstyp: Seminarium
Ämne: Klimat/miljö, Kommunikationer
Medverkande: Axel Edh, Senior Strategic Advisor, Environment Volvo Car Corporation. Lars Lind, VD, Perstorp Bioproducts AB. Anders Fröberg, VD, Borealis AB. Kristina Holmgren, PHD Student, Energi & Miljö Chalmers/IVL. Carina Halvord, vVD, Universeum. Gert Inge Andersson, Regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/11062

Datum och tid: 3 Juli 2012 09:00 - 10:15
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Ort: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8593 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Politikerveckan Järva
19 Juni 14:32 av Sofia Buhrgard

@yimbysthlm på Twitter