Utskrift från www.yimby.se
....

Ska Sverige bli först i världen med att elektrifiera vägar för tunga transporter?

Sammanfattning

En fossiloberoende fordonsflotta 2030 kräver flera åtgärder. Ett möjligt komplement till spårbunden transport är att elektrifiera vägar så att hybridlastbilar, delvis drivna av elmotorer, tillförs el under resan. Kostnaden för att elektrifiera väg bedöms till 10-15 procent av att anlägga järnväg.

Beskrivning

Transporter på det svenska vägnätet är idag beroende av fossila drivmedel, samtidigt ska fordonsflottan vara fossiloberoende 2030.De växande transportbehoven leder till ett behov för ökade investeringar i infrastruktur.För framtida tekniska lösningar krävs nytänkande för minimerad miljöpåverkan och rimliga investeringsnivåer. Dagens planerade investeringar i järnvägsnätet kommer inte att påverka marknadsandelarna för de olika transportslagen, i vart fall inte när det gäller godstransporter. Ett möjligt komplement till transport via järnväg kan vara att elektrifiera vägar så att hybridlastbilar, delvis drivna av elmotorer, tillförs el under resan. Kostnaden för att elektrifiera väg bedöms till 10-15% jämfört med att anlägga järnväg. Det finns idag olika förslag på tekniska lösningar, men vad finns tillgängligt idag och vilka tekniker ser vi i framtiden? Diskussion pågår i många länder och Sverige kan bli först med att ta ett stort steg för att minska miljöpåverkan från tunga transporter

Arrangör: Siemens
Evenemangstyp: Frukostseminarium
Ämne: Infrastruktur, Kommunikationer
Medverkande: Catharina Elmsäter-Svärd, Infrastrukturminister. Torbjörn Sunesson, Verksamhetsområdeschef, Trafikverket. Jan-Eric Sundgren, Executive Vice President Public and Environmental Affairs, AB Volvo. Magnus Henke, Handläggare, Energimyndigheten. Anders Nordqvist, Vd, Svenska Elvägar. Sara Bengtsson, Manager Public Affairs, Scania. Harry Frank, Kungliga Vetenskapsakademin. Göran Persson, Chef Infrastructure & Cities, Siemens. Mia Odabas, Moderator.
Förtäring: Ja

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/11767

Datum och tid: 2 Juli 2012 08:30 - 09:45
Plats: Fartyg i Visby hamn, Teaterskeppet, Kajplats 10, Lilla matsalen
Ort: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8593 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

@yimbysthlm på Twitter