Utskrift från www.yimby.se
....

Konstnärlig yttrandefrihet i det offentliga rummet

Sammanfattning

Konst i det offentliga rummet i allmänhet och gatukonst i synnerhet är omdiskuterade fenomen som väcker starka känslor och berör frågor om vad som är fint och fult, vad konst är och om yttrandefrihet och demokrati. Hur får konst i gaturummet egentligen se ut? Vem ska bestämma över gatans rum?

Beskrivning

Under temat Gatukonstens rum vill Galleriföreningen på Gotland/Gocart Gallery belysa de villkor som gatukonsten lever under och försöka att gräva djupare i de frågeställningar som gatukonst och offentlig konst står inför. Med en utställning i gallerirummet, debatt, föreläsningar och samtal försöker vi belysa något av vad konst i gatans rum är, hur den tas emot och vem som bestämmer över vad som ska få visas. Ska vem som helst få göra vad som helst eller ska politiker bestämma? Vad är mest demokratiskt? Tobias Barenthin Lindblad inleder och är moderator.

Arrangör: Galleriföreningen på Gotland/Gocart Gallery
Evenemangstyp: Debatt
Ämne: Kultur
Medverkande: Tobias Barenthin Lindblad, Dokument Press. Håkan Jonsson, Folkhälsostrateg, Region Gotland. Janica Sörestedt, Ordf Kultur- och fritidnämnden (S), Region Gotland. Hugo Röjgård, Grafittifrämjandet.
Förtäring: Nej

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/11300

Datum och tid: 2 Juli 2012 16:00 - 18:00
Plats: Gocart Gallery, Klosterbrunnsgatan 1A
Ort: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8593 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

@yimbysthlm på Twitter