Utskrift från www.yimby.se
....

Sveriges järnväg 2050 - eller här och nu?

Sammanfattning

Detta seminarium inleder en heldag om transporter och järnvägens förutsättningar och roll för resenärer och näringsliv. Trafikverkets kapacitetsutredning pekar på transportsystemets utmaningar idag och i framtiden, med inverkan också på klimat- och energimålen.

Beskrivning

Detta seminarium inleder en heldag om transporter och järnvägens förutsättningar och roll för resenärer och näringsliv, i ett samarbete mellan Tågoperatörerna, Swedtrain, Jernhusen och Näringslivets transportråd. Trafikverkets kapacitetsutredning pekar på transportsystemets utmaningar idag och i framtiden, med inverkan också på klimat- och energimålen. Den utgör ett mycket viktigt inspel till regeringens kommande infrastrukturproposition.

Arrangör: Branschföreningen Tågoperatörerna
Evenemangstyp: Seminarium
Ämne: Kommunikationer, Infrastruktur
Medverkande: Lena Erixon, stf generaldirektör, Trafikverket. Christel Wiman, vd, Tågoperatörerna. Björn Östlund, styrelseordförande, Tågoperatörerna.
Förtäring: Nej

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/11225

Datum och tid: 3 Juli 2012 10:00 - 10:30
Plats: Nowa Park, Kronstallgränd, Nära Donners plats
Ort: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8593 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Politikerveckan Järva
19 Juni 14:32 av Sofia Buhrgard

@yimbysthlm på Twitter