Utskrift från www.yimby.se
....

Styrmedel för en fossiloberoende fordonsflotta år 2030

Sammanfattning

Riksdagen har satt som mål att ha en fossiloberoende fordonsflotta år 2030. I dagsläget finns ingen strategi. Svensk Energi och Elforsk har tillsammans med myndigheter och branschorganisationer arbetat med att identifiera styrmedel och andra åtgärder som behövs för att nå målet. Politisk debatt.

Beskrivning

Hur kan vi nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030? Riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta år 2030 är mycket ambitiöst och innebär en omställning av hela transportsektorn i Sverige. Elforsk och Svensk Energi har analyserat hur målet skulle kunna uppnås. Omställningen förutsätter elektrifiering av vägtransporterna, övergång till förnybara drivmedel och effektivare fordon. Detta är inte tillräckligt. Det kommer också att krävas förändringar när det gäller vårt sätt att resa och transportera samt betydande investeringar i infrastrukturen. Men vågar politikerna anta denna utmaning? Elforsk och Svensk Energi har identifierat viktiga byggstenar i en konkret handlingsplan. De omfattar tio konkreta åtgärder som kan ge stor påverkan på omställningen samt tio ”lågt hängande frukter” som är relativt kostnadseffektiva och förhållandevis snabbt kan ge effekter på klimat, miljö och energieffektivitet. Under 2012 fortsätter vårt analysarbete med att forma en färdplan.

Arrangör: Svensk Energi och Elforsk
Evenemangstyp: Debatt
Ämne: Klimat/miljö
Medverkande: Anders Ygeman (S), Ordf Trafikutskottet, Riksdagen. Stina Bergström (MP), riksdagsledamot trafikutskottet, Riksdagen. Christer Akej (M), riksdagsledamot trafikutskottet, Riksdagen. Karin Nilsson (C), riksdagsledamot skatteutskottet, Riksdagen. Kjell Jansson, VD, Svensk Energi. Alarik Sandrup, Näringspolitisk chef, Lantmännen Energi. Henrik Wingfors, ansvarig elfordon, Svensk Energi. Ebba Löfblad, ingenjör, Profu.
Förtäring: Nej

Mer information: http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/9863

Datum och tid: 5 Juli 2012 16:00 - 17:30
Plats: Högskolan på Gotland, Cramérgatan 3
Ort: Visby
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8589 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

@yimbysthlm på Twitter