Utskrift från www.yimby.se
....

FFS Stockholm-Mälardalen mötesplats "Stadens ljud - nationella och internationella exempel"

Normaltillståndet inom arkitektur och samhällsplanering är en visuell dominans, och att människans övriga sinnen underordnas. Men stadens ljud, ljudlandskapet, är också en viktig del av det offentliga rummet. Medveten gestaltning av ljudlandskapet strävar inte främst mot att göra staden tystare, utan mer ändamålsenlig och varierad. Kan en ökad medveten om stadens ljudlandskap vara en väg bort ifrån den idag ibland enahanda diskussionen om buller?

 

På mötesplatsen kommer både svenska och internationella erf...arenheter att redovisas. I samband med seminariet så presenteras också Stockholms stadsmuseums nya permanenta installation om stadens ljud.

På seminariet medverkar bla Östen Axelsson, Stockholms Universitet; Lisa Lavia, Noise Abatement Society UK; Matthew Easteal, Brighton & Hove City Council; Björn Hellström & Monica Sand, Konstfack; Magnus Lindqvist, Boverket och Peter Lundén, The Interactive Institute. Fullständigt program kommer framgå på www.planering.org

Mötesplatsen är gratis och öppen för alla dvs. även för de som inte är FFS-medlemmar. Vi önskar att ni föranmäler ert deltagande senast den 21/9 på email ffs.stockholm@planering.org

Plats: Stockholms stadsmuseum
Ort: Stockholm
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8593 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

@yimbysthlm på Twitter