Utskrift från www.yimby.se
....

Presentation av Lindhagenplanen 2.0

Illustration: YIMBY

- En plan som knyter samman det splittrade Stockholm och ger utrymme för 2000-talets tillväxt.

Stockholms utveckling har präglats av tre stadsplaner, som alla tillkom under perioder med dramatiska samhällsförändringar: 1600-talets regleringsplan för malmarna, 1866 års Lindhagenplan och 1952 års generalplan.

Idag pågår ännu en omvälvande period av tillväxt och samhällsförändringar. Stadens befolkning ökar oavbrutet sedan mer än trettio år. Trots detta saknas en övergripande stadsplan som kan hantera tillväxten, placera in enskildheter i ett större sammanhang där ett plus ett tillåts bli mer än två, och ge utrymme för allt det som vi ännu inte vet att vi kommer att behöva.


Illustration: YIMBY

Tidigare har det främst varit stadens myndigheter som har tagit initiativet till övergripande stadsplaner. Eftersom de inte har mandat att göra detta längre gjorde vi en plan åt dem.

Tisdag den 11 september kl 17.00 presenterar YIMBY Stockholm Lindhagen 2.0 i ABF-huset på Sveavägen 41. Du är välkommen.

Representanter från Exploateringsnämnden, Fastighetsägarna, Stockholms handelskammare, Natuyrskyddsföreningen med flera kommer att finnas på plats för att ge sina synpunkter på planen.

Väl mött!

Här kan du läsa mer om planen

Efter presentationen delar en panel med:

Maria Östberg Svanelind, Vice ordf exploateringsnämnden, (s) Stockholm

Christer Jansson VD, Fastighetsägarna i Stockholm           
Anna Wersäll, tf chef analys och policy, Stockholms Handelskammare

Mårten Wallberg, Ordförande, Naturskyddsföreningen Stockholms län   

Niklas Svensson, biträdande stadsbyggnadsdirektör Stockholm

Carl-Henrik Appel, Regionchef, Riksbyggen

Per Hagwall, Ledamot i Stadsbyggnadsnämnden, (m)  Stockholm

Moderator: Jerker Söderlind

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41
Ort: Stockholm
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8593 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

@yimbysthlm på Twitter