Utskrift från www.yimby.se
....

Är Stockholms identitet på väg att förloras?

 
Kerstin Westerlund Bjurström, ordförande i samfundet S:t Erik och ledamot i skönhetsrådet har idag ett inlägg på SvD brännpunkt där hon menar att Stockholms identitet riskerar att förloras om man bygger nytt i staden. (onekligen en intressant ståndpunkt...)

Hon har en poäng i kritiken mot att det saknas idéer för ytterstaden. Den instämmer vi i. Även där måste förtätning och stadsbyggnad ske, något som vi hoppas få se mera av. Vi har sett en början i Kista och i tankar om Årstafältet men det behövs mer. Staden måste få växa.

Men att använda det som argumentation mot en förtätning av innerstaden ter sig märkligt. Det finns gott om mycket outnyttjande områden mycket nära den befintliga stenstaden som till exempel Värthamnen, Hjorthagen, Gärdet, på Kungsholmen och så vidare. Att inte bebygga dessa så att de blir en del av den täta kvartersstaden är inget annat än ett resursslöseri. Så många som möjligt bör ges möjlighet att bo så nära den befintliga staden som möjligt och det är inifrån och ut som staden bör fortsätta att byggas tillsammans med en förtätning i befintliga förortsområden.

Kerstin hävdar också att det skulle vara billigare att bygga "någon annanstans", ett argument som ter sig märkligt och närmast verkar vara taget ur luften.

Kerstin skriver:

"Det är inte många som anser att höghusen i till exempel östra London är ett tillskott vare sig till stadsbild eller till stadsliv.".

Nej, det är klart. En sådan byggnad som ekoskrapan "The Gherkin" måste vara fruktansvärt hatad av alla.

Vågar man gissa att Kerstins bild av skyskrapor härleds till 60- och 70-talets betongbrutalism? Som för övrigt inte alls har med hushöjd att göra överhuvudtaget, inte heller låghusen från denna period är som bekant överdrivet populära hos gemene man.

Kerstin skriver också:
"Hur ska någonsin trafikinfarkten in mot innerstaden brytas om fler målpunkter för trafik av olika slag trängs in där? "

Genom att se till att fler redan befinner sig inom innerstaden genom att bygga mer innerstad kanske? Det är boendet i förort som är problemet och som orsakar resorna, inte boendet i innerstad. Kerstin resonerar oerhört märkligt. Det förhindrar naturligtvis inte en förtätning av förorterna (vilket också bör ske), och en del av löseningen är naturligtvis också mer kollektivtrafik, men att argumentera så som Kerstin gör håller inte.

"Vill vi att hela Storstockholm ska leva och att bilåkandet ska minska måste vi satsa på att det bildas befolkningsunderlag för bekväm kollektivtrafik också i ytterstaden."

Absolut! Och det behöver vi nog inte oroa oss för. Det beräknas flytta in minst en halv miljon människor till Storstockholm fram till 2030 så vi behöver nog bygga en hel del, och det på många ställen. Så många som möjligt av dessa bör placeras så centralt som möjligt i det befintliga Stockholm av självklara miljöskäl.

Vi kommer att behöva, och har underlag för, att förtäta de flesta områden i Stockholm.

"Följden av en förtätning blir att det inte finns plats kvar centralt i Stockholm för all den serviceverksamhet som en storstad behöver"

Menar Kerstin alltså på allvar att det är bättre att behålla lågutnyttjade industriområden inom stadens gränser, med de relativt få transporter de har, och istället placera människor utanför staden, med den mängd av person och godstransporter som det innebär?
Griper Kerstin efter miljö-halmstrån för att motivera sina önskemål om Stockholm som en stad som inte får utvecklas och förändras?

"Vad händer med Stockholms så speciella identitet och siluett om nivån på centrum höjs med flera våningar och vattenrummen tätas? Risken är överhängande att vi förlorar vårt främsta varumärke genom att Stockholm alltmer kommer att likna andra storstäder.

Att hotell- och kontorsbyggnaderna invid Stadshuset trots tidigare högljudda protester beslutades av stadsbyggnadsnämnden och stadsfullmäktige i våras kom som en överraskning för de flesta. Att de kommer att uppfattas som ett smycke känns mest som en from förhoppning från Mikael Söderlund.

Snarare kommer de med sina 55 meter på utfylld mark att upplevas som ett stort brott i siluetten och som en propp i luftrummet över och invid Klara sjö och Stockholms stadshus."


Det är en intressant inställning till Stockholm som Kerstin har. Äntligen görs det något åt denna skamliga plats:

Notera att bilderna är från Eniros kart-tjänst, området är så hiskeligt så att det knappt verkar finnas några fotografier på det överhuvudtaget på Internet!

Fast jag har själv tagit en bild, men först för några dagar sedan när rivningen var i full fart:Det säger väl en del om ett område om den första gången man fotograferar det är när det håller på att rivas...

Vad exakt är det som riskerar att gå förlorat här menar Kerstin? Den högsta delen av huset kommer att vara på 11 våningar. Hötorgshusen som inte ligger så långt därifrån är som bekant 19 våningar. Kungstornen som byggdes 1924-1925 är 17 våningar höga.
Tornet på Klara Kyrka är 116 meter högt, dubbelt så högt som kungstornen!

Rädslan för att bygga "högt" i Stockholm (11 våningar är knappast att betrakta som högt) har ingen historisk koppling, det är en ganska ny företeelse.

"Stockholm är ett smycke i sig. Skalan är liten i förhållande till städer där man anser sig ha lyckats med höghus och nya monumentala byggnader på stränder och kajer."

Och hur blir en stad större? Just det...

Varför denna rädsla för att låta Stockholm leva och utvecklas, ändras, visa sin tids avtryck? Stockholm har varit en levande stad i många sekel och den har alltid förändrats. Med Kerstins resonemang hade heller aldrig stadshuset, kungstornen eller Klara kyrka byggts. Varför är det bästa alltid det som finns i dåtiden?

Kerstin är en del av den bevaranderörelse som orsakar att potentiellt intressanta projekt som en intressant hög byggnad på söder blir sådana sönderhackade halvmesyrer som Söder Torn, som inte ens arkitekten som ritade originalförslaget vill veta av. Och när ett projekt för en gångs skull går igenom med sina ursprungliga intentioner, och faktiskt kan tillföra något intressant i stadsbilden, då går bevarandemaffian igång.

Stockholm har många otroligt vackra byggnader (och många otroligt fula..). Många av dem står ut och många av dem var på sin tid "ikonbyggnader" och "märkesbyggnader". Vad är det som gör att Stockholm plötsligt inte får bygga så längre? Varför skall vi stoppa klockan och tycka att allt var bättre förr?
Stockholm är en levande stad för levande människor. Vi skall vårda det vi har. Men vi skall också vårda vår nutid och skapa den stad som vi vill bo, leva och verka i.

Att som Kerstin krampaktigt hålla sig kvar i en nostalgisk dåtid med hästdroskor och vaxade mustascher framför sitt inre öga är inte ett särskilt konstruktivt sätt att fortsätta vår byggnad av Stockholm.

Är då Stockholms identitet på väg att förloras? Naturligtvis inte. Möjligen om vår identitet bara är att blicka bakåt. Den inställningen har dock ingen historisk koppling till Stockholm utan är något som verkar ha uppstått efter rivningarna i Klarakvarteren. Men istället för att rätta till de misstag som gjordes då, och gjorts sedan dess, att lära sig av misstagen, så har man istället fått en morbid rädsla för all form av förändring och utveckling.

Klararivningarna var för över 40 år sedan. De flesta Stockholmare (runt 80%) som nu bor i staden fanns inte ens här då. Det är dags att släppa det och gå vidare nu, Stockholm har lidit länge nog.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jonas (10 Januari 2008 00:25):
Jag försöker verkligen vara öppen för bevarandeivrarnas åsikter, men jag måste säga att jag hittills inte har hört en enda vettig förklaring till varför området ikring Klara absolut inte för röras.
Det läggs in alldeles för mycket av den egna agendan som bygger uteslutande på en i grund och botten starkt negativ inställning mot allt nytt och en ständig rädsla mot att något skall bli högre än vad något byggt före 1899 är.
Jag börjar mer och mer undra vilka som egentligen älskar Stockholm, är det vi som vill att Stockholm skall fortsätta att vara Sveriges och Nordens största stad med ny tät bybeggelse där det ges utrymme i innerstaden, eller är det de som tycker att Stockholm är färdigbyggt och på ett nekrofiliskt sätt bara kan älska det gamla och i förlängningen döda.

Dött är ett drastiskt ord det vet jag, men betänk detta... Stockholm håller kvar vid sin stenstad och låter inget nytt tilläggas. Andras storstäder gör det inte, och kombinerar attraktivt boende centralt med sevärdheter, kulturliv och arbete på ett sätt som Stockholm inte får göra, Stockholms dragninskraft har sinat och andra har tagit över, Stockholms tid som storstad är över.
 0
Andree (10 Januari 2008 00:57):
"Samfundet S:t Erik - Av kärlek till Stockholm"
...

Ja det är ju oerhört kärleksfullt att gång på gång motsätta sig all form av förnyelse och ständigt ligga i frontlinjen bland resten av bakåtsträvarna med käpparna redo att sättas i första bästa hjul. Dessa människors våta dröm vore väl att kunna färdas 50 år tillbaka i tiden och införa ett permanent byggstopp inom en mils radie från stadshuset, därefter lugnt kunna luta sig tillbaka i sina östermalmsvåningar och blicka ut över den siluettbefriade staden och slippa oroa sig över att skymta Söderlunds byggkranar från helvetet. Nej, utveckling och nytänk får stå för resten av världen, i Stockholm ska tiden stå still..
 0
Christian (10 Januari 2008 03:01):
"Frågan vi måste ställa oss är: ska en stad som funnits i 750 år tillåtas få förändras i den rasande takt som nu sker?"

Rasande takt? Snarare extremt segt i jämförelse med andra storstäder i världen. Ska vi införa nån gräns för hur mycket som får byggas per år? max 2 byggnader per år och de får absolut inte sticka ut eller vara spektakulära, det låter bra va?

"Stockholms byggnadsordning, stadsbyggnadskontorets tjänstemän och remissinstanser som Skönhetsrådet och Stadsmuseet har kategoriskt körts över och blivit alltmer verkningslösa"

Fantasitiskt! Stockholm kanske fortfarande har en chans.

För övrigt så har jag två frågor. Någon som tror att södertorn hade fått sin ursprungliga höjd om det hade byggts idag? Och vad är det för bygge som planeras på blasieholmen?
 0
Jonas (10 Januari 2008 11:39):
Christian: Känslan jag får är att höga hus har större chans att överleva, så om Södertorn byggdes idag känns det troligt att det skulle kunnat bli några våningar högre.
Men det skulle lika gärna kunnat bli nedröstat och inte byggt alls, att försöka bygga högt i Stockholms innerstad är som att spela roulette med mycket dåliga odds i dagsläget.
 0
Freddy (10 Januari 2008 12:00):
Såna människor kan inte skilja mellan vad som är arkitektoniskt attraktivt och dom som inte är det...

Ja såna har nog aldrig vågat ens lämna utanför sitt älskande Stockholm, inte konstigt att vissa fått föreställningen om att Sthlm är en småstad (när blev en 1,9miljoners stad en småstad?) och att staden är världens vackraste (not! inte med all dessa hemska vägen som finns i centrum som Slussen och dom bilderna som A-G visade där uppe!)

Otroligt patetiskt att dom blundat det som skedde i dådtiden istället utmålar M-Söderlund som den störste boven av alla att han är den ende som vill förändra så att han kör över oss alla osv osv...

Men det verkliga verket är de flesta positiva för det.
Jag blir bara så trött på Sthlms byggpolitik som torde vara världens segaste (med all nonsens om planarbeten,antagande inträda kraft, miljöperspektiv (när ändå det inte finns nån natur omkring projektet), påverkan av skuggor, påverkan av topografin bla bla...
Jag sverige är den land som har flest myndigheter o admin/byråkrati i världen, har en vän som jobbar väldigt högt inom Sthlm ekonomiska världen...
Det var så många skräckhistorier av honom om hur långsamma svenska politiker,myndigheter o högre tjänstemänniskor agerar...stofiler allihopa!
Max 2-3 möten per år och få fruktansvärda pengar för 1 möten per år i olika samfunden. stiftelser, styrelse..dom från skönhetsrådet o andra reaktionära trupper är med i sånt...klåpare allihopa...

Men det finns vissa undan tag som t.ex M-Söderlund som vill "påskynda" hela processen som egentligen skulle ta avesvärt mindre tid faktiskt, men dom stofilerna vill ha mycket lugnt emellan all möten och tid att samla tankar o sånt.
Se bara på andr aländer som framlägger fantastiska planarbeten (långt bättre än det svenska motsvarigheten) och pang! efter mindre 2år står en 200m hög skrapa färdig med hundra-tusen nöjda boende.....

Ja det stämmer med ni sade att dom verka rha en bild av höga husen som är som betongkolossar med slätt fasad och dom fönsterrutoena som vilken barn som helst kluddar ihop på dagisen är deras bild av hur en skrapa ser ut hela världen utan undantag! Ja gamla bittra bakåtsträvare och högre kultureliten ser aldrig på tv och surfar inte så deras världsuppfattning borde vara rätt så skrala!
(fördom bara kanske, men samma sak med deras fördomar mot oss som vill "förstöra" hela staden så fort när vi vill ha 2-3 nya byggnader med större arkitektkoniskt värde än som runtom Åhlens...)

Varför måste det ta 5-8år här i Sverige när Bush kan det på en enda dag! (han genomförde en världsomspännande lag angående om terrorister) Ja då ser man på hur gamla är våran styrande och att dom gör extremt lite jobb....
Det finns hur många maktsmänniksor som framlagit NOLL motioner, förslag osv på 1-2år ja t.om dom som inget gör under mandatsperioden för bara att kvittera ut sina löner, fått jobbet genom jäv!

Mer dagens unga har noll intresse för att bli maktmänniksor dom är istället så måna om sina status, kredd, anseende och måste vara kungar i baren, forumer, Stureplan osv... ja det ser mörkut ut i framtiden...det behövs flera nya blod annars tar stofilerna över totalt...som den där Wookien i Skönhetsrådet som bara strotsar runt Åhlensområdet samt begrundar all vackra betongkolossar och sitt älskande Segels Torg som många ur rådet anser sig vara världens vackrast (seriöst, läste det på dess intervju ur nån av gratistidningarna)

Ähhhhh....!
Då får jag surfa vidar och bli avundsjuka på andras städer där vågar man vara vacker med bevarande av alla äldre byggnader som är vackra samt bygga bara vackra (till 90%) moderna byggnader...
Att vi fortfarande klamrar fast på betongtänkandet...patetiskt!
 0
Anders Gardebring (10 Januari 2008 23:45):
Haha. Bjurström är med i "skönhetsrådet" (iaf enligt s:t eriks hemsidan). Inte helt oväntat men ändå intressant att se hur enskilda ledamöter kan bete sig när de släpps lösa...
 0
Dan (12 Januari 2008 00:34):
Min "favorit": "Vad händer med Stockholms så speciella identitet och siluett om nivån på centrum höjs med flera våningar och vattenrummen tätas?"

Siluett?! Det är ju för fan bara de få höghus samt globen som är i närheten av att utgöra en siluett i sthlm! Och folk som har "vattenrum" i sin vokabulär borde släpas ut på gatan efter summarisk rättegång. Pack!

Ni anar inte hur glad jag är över Yimby-initiativet, det ger mig en gnutta hopp om en del av befolkningen åtminstone.
 0
Gustav Svärd (12 Januari 2008 15:16):
Ja denna "berömda" siluett... Har folk inte rest runt i Europa alls? Att ha en gammal stadskärna med en ganska jämn takhöjd plus kyrkspiror är inte ovanligt alls. Jag ser den knappast som unik eller världsberömd eller ett särskilt sälj-argument för Stockholm.
Betyder det jag säger att jag vill bygga en massa skyskrapor inne i stan? näe. Men att riva en del schabrak från 40-80talen och bygga nytt med bättre estetik OCH funktion i stadsrummet... JA! Klara postterminal är bra exempel på byggnad utan värde för staden som bör ersättas (vilket också nu händer).

Stockholms identitet är på intet sätt hotad. Eller... en skräpig storstad med liten innerstad och mindre tätbefolkad än Nederländerna. Kanske lite hotad ändå. Men på ett bra sätt.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter