Utskrift från www.yimby.se
....

Claudio Skubla skjuter vilt men träffar bara sig själv

 
Claudio Skubla sitter som ersättare i stadsdelsnämnden på Norrmalm. Det är såvitt jag kan se det enda politiska uppdrag han i dagsläget innehar. Tydligen är dock hans åsikt viktig eftersom Svenska Dagbladets brännpunkt släpper in en lätt surrealistiskt replik till Mikael Söderlunds utspel tidigare i veckan.

Repliken är full av märkliga påståenden och tyckanden, utan bas i fakta. Snarare pekar fakta på raka motsatsen mot vad Claudio påstår.

Claudio skriver:

"Att Stockholm i huvudsak byggt låga hus grundar sig absolut inte på rädsla, utan på kunskap och erfarenhet."

Varför detta är ett argument framgår inte. Bara för att man gjort något på ett visst sätt förut innebär det som bekant inte att man behöver göra så i framtiden. Dessutom är påståendet inte sant. Stockholm har byggt både högt och tätt förr, det är först efter funktionalismens genombrott på 50-talet och framåt som dessa tankar plötsligt frångicks och man började bygga ineffektiva förortsområden istället för att fortsätta byggandet av staden. "Klaratraumat" cementerade synen och sedan dessa har Stockholm i princip stått still.

" En viktig faktor som talar emot höga hus är att livskvaliteten för de boende i området försämras."

Det är intressant att Claudio talar om för alla Stockholmare hur de vill bo och vad som ger dem livskvalitet. Men hur mycket han än önskar att alla vore som honom så är det inte så. Det finns många Stockholmare som önskar möjligheter att bo både högt och i den täta kvartersstaden. Väldigt få har idag möjlighet till det. Väldigt många har dock möjlighet att bo i gles och låg bebyggelse. Varför skall man bara bygga för vissa människor? Varför skall det inte byggas för oss som gillar den urbana storstaden?

"De många barnens behov av lekplatser och gröna ytor kan inte tillgodoses."

Will someone please think of the children!

I Stockholm, en av världens singeltätaste städer, har naturligtvis alla barn. I alla fall i Claudios världsbild.

Den som har småbarn bör dessutom kanske inte bosätta sig på 40:e våningen i en skyskrapa i innerstan. Det är okej. Det finns redan mängder av områden lämpliga för småbarnsföräldrar.

" Höga hus innebär fler boende per kvadratmeter mark, vilket leder till ökad användning och förslitning av gemensamma grönytor."

Här börjar argumentationen bli lätt surrealistisk. Claudio verkar famla efter halmstrån i sin nimbyism när han på fullt allvar hävdar att hög och tät bebyggelse leder till ökade skador på grönområden. Claudio verkar tycka att det är viktigare att minska slitaget på de grönområden som vi trots allt behåller, än mängden grönområden som helt försvinner av bebyggelse. För effekten av låg densitet i byggandet blir naturligtvis att mer mark går åt. Claudios brist på grundläggande slutledningsförmåga ter sig märklig.

"Det leder till ökade kostnader för parkskötsel"

Ah! Så det är kostnadsfråga för Claudio alltså. Eftersom det blir så lite grönområden kvar när vi bygger med låg densitet så blir det låga kostnader för parkskötsel! Nu var det såklart inte vad Claudio avsåg men det är ju så det ligger till, i verkligheten.

"...och en kraftigt försämrad livskvalitet för de boende"

Återigen talar Claudio om för oss vad vi vill ha och hur vi vill leva.

"Och var ska bilarna parkeras?"

Det är onekligen svårt att ta Claudio på allvar. Argumenten är ju så bakåtvända så att man knappt vet var man skall ta vägen. Att Claudio inte har förstått det mest grundläggande, att staden av låg densitet ökar bilresandet och minskar underlaget för effektiv kollektivtrafik, medan den täta gör motsatsen, är uppseendeväckande. På Manhattan, en av världens mest tätbebyggda områden, äger 75% av invånarna inte ens en bil. Detta i USA, där normalt 90% kör till jobbet.

"Hur ska varuleveranser och sophämtning gå till?"

Ah. Såklart. Att vi inte tänkte på det! På alla andra ställen i världen där det är tätbebyggt ligger såklart soporna på gatan och människor svälter ihjäl!

"Hur många gröna ytor tvingas vi göra avkall på för att ge plats för servicegator i de förtätade höghusområdena?"

Jag orkar ärligt talat inte längre. Det är bara så.... dumt.

Claudio Skubla får en ordentlig dumstrut för ett av de mest oinsatta och rent ut sagt korkade inlägg som någonsin har publicerats på Svenska dagbladets brännpunkt.

Naturligtvis bryr sig inte Claudio ett dugg om miljö, sophämtning eller livskvalitet i den här frågan. Gjorde han det skulle han veta att argumenten inte håller.

Vad det handlar om är att han snabbt haffsat ner några argument som han tror skall styra uppmärksamheten från vad det egentligen handlar om. Att han i sann museal Nimby-anda, inte vill att närområdet skall få förändras och utvecklas.

Att Svenska Dagbladet släpper in detta usla inlägg är beklagligt men inte förvånande. Tidningen har flera gånger tydligt visat var man står i frågan.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Andree (13 Januari 2008 22:43):
Bra svar, Anders! Det verkar på något sätt som att SvD sätter vilken ärkeidiot som helst att blogga mot Stockholms förnyelse these days. Patetiskt...
 0
Bengt O. (13 Januari 2008 23:12):
Jag håller med men "Claudio" måste väl rimligtvis vara en "han" inte en "hon" som ni skriver. Eller menar ni att det måste vara en tjej för att skriva så dumt?
 0
Anders Gardebring (13 Januari 2008 23:25):
Nej. Jag har fått det påpekat och nu rättat.
Jag har aldrig hört talas om människan förut och hittade inte heller någon bild, därav min missuppfattning.
 0
Mårthen (14 Januari 2008 01:34):
Menar du att SvD bara borde ta in insändare som tycker som du? Policyn på insändarsidor brukar vara just att släppa in många olika åsikter. Det blir liksom lite mer debatt då.
 0
Anders Gardebring (14 Januari 2008 01:49):
Nej Mårthen. Man kan som sagt tycka vad man vill om skyskrapor och tät bebyggelse, det är inte vad det handlar om här.
Jag anser dock att SvD borde kräva av sina skribenter att de i alla fall ägnat fem minuter åt att kontrollera sina märkliga påståenden.
 0
Anders Gardebring (14 Januari 2008 01:53):
För övrigt Mårthen så har Svenskan tagit in ett flertal debattinlägg som är negativa till planerna på förtätning och förhöjning av Stockholm. Däremot har de såvitt jag vet bara tagit in ett som är positivt, och det i frågan av en replik från Söderlund. Så policyn hos svenskan är nog snarare den omvända.
 0
Mårthen (14 Januari 2008 02:06):
Eller så säger det mer om vilka inlägg som skickas in till dem. Om du inte har insidesinformation från redaktionen så tvivlar jag på att du vet vad de har att välja på.
 0
Andree (14 Januari 2008 08:07):
Enligt alla omröstningar jag sett på nätet hittills är en överlägsen majoritet FÖR högre exploatering av innerstaden. Varför då låta den ena obildade lekmannen efter den andra gläfsa sig hes om hur dom upplever dom högst subjektiva nackdelarna med tät och hög bebyggelse istället för att försöka få fram en mer konkret och saklig debatt? Kan det vara för att det kanske inte finns så många hållbara argument som talar för nackdelarna med att öka densiteten i olika delar av stan som vissa vill få oss att tro?
 0
Anders Gardebring (14 Januari 2008 10:04):
Mårthen. Jag känner till flera positiva inlägg från klart mer namnkunniga personer än Claudio som blivit nekade publicering.
 0
Anders Gardebring (14 Januari 2008 10:20):
Jag skickade en egen replik till brännpunkt, ingen större förhoppning om att den skulle komma in, men här är den iaf (jag fick nej på den i morse)

Replik till Claudio Skubla | Storhetsvansinne styr beslutsfattare

Det är med stigande förvåning som jag läser Claudio Skublas replik till Mikael Söderlund på SvD brännpunkt.

Påståendet att Stockholm bygger lågt (och därmed ineffektivt) på grund av erfarenhet är osant. Det är en förhållandevis ny tradition att bygga lågt, historiskt sett har vi byggt högt många gånger, något som Mikael Söderlund också själv påpekade i sin replik.
Faktum är att Nybyggda områden i regel håller en klart lägre våningshöjd än i den gamla stenstaden, något som är klart olyckligt då den bebyggningsbara ytan går åt i snabb takt.

Claudio hävdar vidare att höga hus leder till försämrad livskvalitet. Vilken forskning baserar Claudio detta på? Eller är det endast en åsikt?
Claudio kanske borde fråga de boende i Turning Torso och närboende hur de mår? Eller förklara varför bostadspriserna på Manhattan är bland de högsta i världen? Vi kan nog vara överens om att de inte beror på att de boende vantrivs.

Repliken fortsätter med att klaga på att barnens gröna ytor och behov av lekplatser inte kan tillgodoses. Som Claudio säkert känner till är Stockholm en av världens singeltätaste städer. Barnafödandet sker dessutom i regel ganska sent. Alla lägenheter behöver med andra ord inte anpassas för boende med barn. Människor vill bo på olika ställen och på olika sätt i olika faser i livet.
Det finns dessutom redan mängder av områden i Stockholm som passar utmärkt för barnfamiljer. Tillgången på lägenheter i en urban stadsmiljö är dock högst begränsad, något som priserna på bostäder i innerstaden vittnar om.

Claudio forsätter sedan med det märkliga påståendet att höghus leder till högre utyttjande av grönytor och att många grönytor måste ges upp för servicegator till de förtätade höghusområdena.
Påståendet är naturligtvis alltigenom felaktigt. Tvärtom leder byggnation på höjden naturligtvis till att avsevärt fler grönytor kan behållas, något som det finns en bred vetenskaplig koncensus om.
Att bygga 200 lägenheter på höjden tar självklart upp avsevärt mindre yta än att bygga dem i femvåningshus. Det torde vara uppenbart för de flesta.
Att vi dessutom kraftigt ökar underlaget för kollektivtrafik och på så sätt tvärtom kan minska biltrafiken verkar också ha gått
Claudio förbi.

Storstockholmsområdet har redan idag en skriande bostadsbrist. Detta tillsammans med att minst en halv miljon människor beräknas flytta hit fram till år 2030 gör att vi måste bryta med den väg som vi slog in på när vi började bygga förorter. Staden måste få växa igen.
Vi måste börja bygga tätare och högre, annars kommer vi att tvingas bygga över bevaransvärda grönområden och
få enorma trafikproblem då vi saknar underlaget för en effektiv kollektivtrafik.
 0
Erik (14 Januari 2008 17:42):
Det finns inga medier som inte är vinklade och SvD vet vi var vi har.
 0
Christian (15 Januari 2008 04:53):
Givetvis vill inte folk som har en bostadsrätt i stan att det ska byggas nytt innanför tullarna. Skulle det exemeplvis byggas 20000 bostäder i innerstaden under loppet av några år så skulle de flesta som redan äger en bostadsrätt i innerstaden att förlora på det i form av sänkt värde på bostadsrätten. Vilka skulle vara vinnarna om det nu skulle börja byggas i stan på allvar? Jo, resterande 1,7 miljoner invånare som bor i Stockholm plus dem tusentals som flyttar hit varje år. Trots detta så har denna lilla minoritet en extremt stark röst vad gäller Stockholms framtid, men förhoppningsvis tystas denna elit ner i framtiden när media och politiker inser att det inte går att blunda för fördelarna med att bygga stad istället för byar runt omkring staden.
 0
Gustav Svärd (15 Januari 2008 09:38):
Bygga nytt innanför tullarna? Det går lite grann. Men vad yimby föreslår är inte bara lite förtätning innanför tullarna, men mycket mer att Innerstan får växa FÖRBI tullarna. Lindhagen, Norra Station, Hjorthagen... alla ligger utanför tullarna. Detta verkar betyda för en del att det inte får byggas stad utan måste byggas förort. Nu har s.k. "miljövänner" föreslagit att Hjorthagen ska bli ett stort IP istället. Jättemiljövänligt, eller?
Att bygga glesa förorter så att alla har skogen runt hörnet och att bevara alla skogar precis vid innerstan och innerförorterna är INTE miljövänligt. Jag förstår inte hur någon kan tro det.

@Bengt O. - Jag kom inte ens på tanken. Det där är en ganska grov anklagelse. Så grov att jag inte kan ta den på allvar då den känns så konstruerad och krystad.

Att ta in en så polemisk replik med så många ostödda påståenden från en ersättare i en stadsdelsnämd, men inte ta in en väl underbyggd replik "åt andra sidan" med flera klart mer namnkunniga avsändare... Visst visar SvD mycket tydligt var dom står i frågan.

När jag läser Claudios inlägg länner jag för att ranta på i flera sidor/timmar, men Anders svar möter alla "argumenten" kort och koncist.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter