Utskrift från www.yimby.se
....

Krönika: Buller som vi älskar att hata

 
Om jag är glad hör jag ljud från omgivningen. Om jag är irriterad hör jag buller. Kan det vara så enkelt? Eller finns det verkligen en entydig gräns för vad som anses vara buller i enlighet med miljöbalkens regler? Ryktet kring varje människas rättighet att kunna sova med öppet fönster mot gård stämmer faktiskt till viss del.

Buller i bostäder och från industrier regleras i miljöbalken. Det anges bland annat att en bostad ska ge ”betryggande skydd mot buller” och att fastighetsägaren och verksamhetsutövaren tvingas till att vidta åtgärder om det finns risk för att olägenheter för människors hälsa eller miljön uppstår. För bostäder gäller 50 decibel dagtid, 45 decibel kvällstid och helst cirka 40 decibel nattetid. I områden för fritidsbebyggelse gäller 40 decibel dagtid, 35 decibel kvällstid och cirka 35b decibel nattetid. Skulle dagens bullerregler varit gällande för 50 år sedan skulle bostäder inte fått byggas i storstaden.

Men vad som uppfattas som buller är i högsta grad subjektivt. Och frågan är om skillnaden mellan ljud och buller sitter i den hörandes uppfattning och humör? Eller om det helt enkelt har blivit populärt att kräva åtgärder mot all form av ljud. Bullerplank och treglasfönster har flyttat in i var mans vokabulär.

Vardagslivet har blivit allt ljudligare med hjälp av ny avancerad teknik i bland annat TV- och stereoanläggningar och grannbuller brukar vara ett kärt samtalsämne i trappuppgångarna. Den som äger en bostadsrätt är enligt lag skyldig att "bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset" och den som bor i hyresrätt måste också följa lagen. Hyresgästerna ska se till att de inte utsätter sina grannar för oväsen eller andra störningar.

Antalet människor som störs av buller från närliggande bilvägar, flygplatser, ombyggnationer i huset och fläkt- och kylanläggningar har ökat markant över åren. Problemet är att allt fler överklagande hindrar storstäder från att växa och utvecklas.

Även förskolebarn i horder kan upplevas som buller för den äldre damen som försöker bota huvudvärken liggandes på en filt i gröngräset i närheten av förskolan. Några veckor senare träffar den äldre damen dessutom andra sympatiskt upprörda damer på samrådsmötet som hålls inför byggandet av en ny förskola i närheten. Tillsammans står de enade på namnunderskrifter mot bullret och överklagar bygglovet.

I ett modernt samhälle kanske det är dags att tänka om kring bullerreglerna. Bullernormerna påverkar idag prismekanismer och den enskilde individen bör själv göra avvägningar mellan att bosätta sig i en storstad eller på landsbygden. En stad måste få växa och utvecklas och miljöbalkens bullerregler hämmar idag utvecklingen.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gustav Svärd (16 Januari 2008 01:13):
Grundtanken med bullerlagarna är bra (vilket säkert även du tycker, Regina), det är hur de genomförs som är galna. Vägverket överklagade bostadsbyggandet på nordvästra kungsholmen med hänvisning till dessa - för som dom såg det kunde VV snart bli skadeståndsskyldiga för bullret från Essingeleden. Situationen är sjuk. Det GÅR att bygga bullerfritt extremt nära t.ex. Essingeleden. Man får offra tanken på att ha öppet fönster ditåt och att ha balkong ditåt - men måste verkligen ALLA lägenheter ha balkong? Måste man kunna sitta med öppet fönster i alla rum och kunna kräva att inte finns störande buller?

Självklart ska bostäder (och kontor...) byggas så att buller minimeras och det ska vara tyst i hemmen (när man vill att det är tyst), men kraven på öppna fönster är det HÖG tid att släppa. Ventilation går dessutom att göras bättre om folk inte öppna fönstren hela tiden!

det här är ännu ett område där svensk lagstiftning och svenska arkitekter/byggbolag inte verkar kunna tänka sig andra lösningar än de som gällde i miljonprogrammet.
 0
Anders Gardebring (16 Januari 2008 01:43):
Jag håller fullständigt med dig Gustav. Det är inte bara galen stadsplanering vi har att kämpa mot. Det är galen lagstiftning också.
 0
Gustav Svärd (16 Januari 2008 10:15):
Ja, lagstiftningen är ju verkligen inte tänkt att fungera i stadsmiljö. Mer att skydda oss från stadsmiljö. Därigenom inte sagt att yimby är för att det ska va bullrigt hemma hos folk, utan att det finns sätt att bli av med bullret som inte pasar in i dom snäva ramarna som lagstiftningen i detta fall har.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter