Utskrift från www.yimby.se
....

Söderlund svarar på kritiken, 34 nya skyskrapor i Stockholm

 
Mikael Söderlund(m), stadsbyggnadsborgarråd, svarar idag på kritiken från blandat annat samfundet S:t Erik. VI bemötte den själva med dessa två inlägg.

"Vi lämnar den glesa stadens planering där hyreslängor placerats ut på åkrar med motorvägar som barriärer runtomkring."

Inlägget från Söderlund talar för sig själv och vi har egentligen inte så mycket att tillägga. Stockholm behöver expandera kraftigt och vi behöver göra det igår. Att det nu sätts igång med ordentliga byggnationer är utmärkt.

Vanligt i debatten är missuppfattningen att innerstaden är färdigbyggd. Att det är i ytterstaden och förorterna som vi skall förtäta. Ja, vi skall förtäta där, men varför skulle det förhindra en förtätning av innerstaden? Varför skall den gamla gränsen för stenstadens slut inte få växa utåt? Ingen borde på allvar kunna hävda att det inte går att bygga mer i innerstaden.

Att det planeras skyskrapor är också utmärkt. Stockholm har sedan mitten av förra seklet en irrationell och plötslig höjdskräck som tidigare generationer inte haft (tänk kyrkorna, kungstornen m.fl). Skyskrapor är utmärkta motorer för att skapa koncentration av funktioner och människor, och intresse för ett område. Viktigt är dock att de byggs som en del av kvartersstaden och inte som isolerade solitärer, något som vi hoppas att staden lärt sig nu.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Lars Anders Johansson (11 Januari 2008 10:27):
När Stockholm nu ska förtätas skulle man ha möjlighet att rädda innerstaden från den öststatskaraktär man skänkte den under rivningsvågen genom att frångå dagens rådande norm av nyfunkis och postmoderna monumentalbyggnader utan förankring i vare sig omgivningen eller sitt historiska sammanhang. Låt oss verka för att göra Stockholm till en VACKER modern storstad.
 0
Magnus Orest (11 Januari 2008 10:33):
Jättebra att Söderlund fick ge S:t Eriks-folket svar på tal, var rädd att det som vanligt skulle bli obalans till bakåtsträvarnas fördel.

Som jag ser det finns det flera frågor. Bygga skyskrapor, förtäta ytterstaden, förtäta innerstaden och vad som ska rivas. Och jag anser att man helt enkelt ska göra si eller så för att det finns en anledning och för att det fyller en funktion. Härligt om vi dessutom får lite nytt här vid Gullmarsplan. :-)
 0
Anders Gardebring (11 Januari 2008 11:14):
Usch ja. Staden svämmar över av nyfunkis. Det är dags att bryta den trenden och våga sig på en större variation och blandning i stadsbyggnationen! Både i nya utmanande former men också av klassiskt snitt. Det är ju just blandningen i arkitektur som kännetecknar en "riktig" stad.
 0
David (11 Januari 2008 15:00):
Jag håller med om att Sthlms innerstad kan förtätas och att det kan ske med byggnader vars höjd avviker från stenstaden. Men jag förstår inte varför de måste spridas ut. Idén om solitära skyskrapors funktion som attraktionspunkter (flagship development) tycker jag redan känns förlegad - och ger en märklig stadsbild. Hellre då ett område eller enskilda kvarter med samlad bebyggelse med avvikande höjd. (Ja, jag gillar faktiskt Hötorgsskraporna, dock inte hur man löste utformningen av omgivningen.)
 0
Anders Gardebring (11 Januari 2008 15:09):
Jag skulle gärna se skyskrapekluster i t.ex. Kista och Värtan. Det skulle kunna bli intressanta områden av riktig storstadskaraktär med ett mycket utvecklat folkliv. Så länge vi gör det i kvartersstruktur då. Som jag skriver i inlägget, solitärer är inte bra då de gör ett avbrott i stadens struktur.
Enstaka skrapor på vissa punkter tror jag dock kan fungera till viss grad också, en klockren plats är den outnyttjade parkeringen bredvid Wennergren center exempelvis. Men som sagt, inte för mycket utspritt utan gärna kluster också.
 0
Björn Nilsson (11 Januari 2008 21:18):
Hej,
råkade få syn på den här intressanta diskussionen. Skall inte avslöja några egna synpunkter på förtätning och höga hus men i stället fråga så här: vad skulle yimby-folket säga om det återinfördes industrier i Stockholms innerstad? Jag är från Söder där det en gång fanns en hel del fabriker, och har bott på Kungsholmen där det också tillverkades en massa saker. Är det bara höga hus med bostäder för tjänstenäringarnas folk ni är intresserade av, eller skulle man kunna tänka sig att det här och där byggs moderna och rena fabriker?
 0
Anders Gardebring (11 Januari 2008 21:26):
Hej Björn!
Yimby är för funktionsblandning, alltså att bostäder, kontor, samhällsfunktioner och så vidare samlas inom samma områden i en mycket större utsträckning än idag.
Jag ser alltså inga problem med ren industri, så länge det inte leder till dåligt nyttjande av marken i staden och inordnas efter kvarterstänket. Man bör också såklart beakta industrier som leder till stora mänger transporter, något som kan vara ett problem i en stadskärna.
 0
Lasse (11 Januari 2008 21:42):
Det finns ingen företagsekonomisk motivation till att placera industrier i innerstaden. Det finns ingen större samhällerlig motivation heller eftersom industrier oftast är ytkrävande och tar upp mer plats än det folkliv de förmår tillföra. Men titta på Kista, där finns det tillverkningsindustri som är "ren". Och en väldigt massa kontor som inte nödvändigtsvis behöver vara bortzonerade från bostäder, butiker och service. Det är ett mer verklighetsnära exempel, ett industriområde som håller på att blir mer som blandstad. En viss zonering måste naturligtvis finnas i staden.

Kan det vara så att du och din vän som pratade om Hudson-floden vill försvara zonering som planeringsprincip? Eller är det så att ni ser gleshet som positivt eftersom miljöstörningar som kanske uppstår utan att man kunde förutse det kan "absorberas" lättare i en sådan slags stadsbyggd? En friktionslös stad? Eller? Var har du själv för reflektioner i ämnet?
 0
Oscar Fredriksson (11 Januari 2008 22:34):
Efter den senaste tiden debatt i media verkar det som om både Söderlund och Jämtin nu står helt nära Centerpartiets och Per Ankersjös linje i frågan om behovet att bygga på mer på höjden.
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_763645.svd
Jag kan inte annat än gratulera till detta samtidigt som jag noterar att miljöpartiet givetvis alltjämt är emot....trots de uppenbara miljövinster som finns med att bygga på höjden både ur transport, energi och stadsmiljöperspektiv.
 0
Andree (13 Januari 2008 12:43):
Att miljöpartiet motsätter sig hög exploatering känns mer som en sidoeffekt av den vänsterpräglade politik som bedrivs parallellt med deras miljötänk, där man stirrar sig blind på de människor eller företag som driver dessa frågor av ekonomiska och kommersiella intressen; en skyskrapa symboliserar ju så klart den västerländska kapitalismen, samhällseliten och skuggar den "vanliga människan". Att den i ett urbant sammanhang är mycket mer miljövänlig och praktisk glömmer man gärna snabbt bort.
 0
miljöpartist (16 Januari 2008 10:46):
Det finns vänstermiljöpartister och det finns högermiljöpartister - det enda som håller dem samman är mijöpartiet. Att driva en vänsterpolitik är inget uttalat mål.
Jämför liberaler och ultraliberaler o.s.v.
Jag är intresserad av att läsa mer om "de uppenbara" miljövinsterna. Någon som kan guida mig?
 0
Anders Gardebring (16 Januari 2008 11:44):
Hej "Miljöpartist". Jag vill bara förtydliga att Yimby är opolitisk. Vi tar inte ställning i blockpolitiken utan stöder de som eftersträvar samma mål som oss, den täta och urbana staden, oavsett vilken politisk riktning de än må ha. Vi har både vänsterpartister, moderater och libertarianer med i gruppen.

Att det är mer miljövänligt att bygga tät stad än utspridd förort antar jag att du är medveten om? Anledningarna är ju uppenbara så jag utgår från att du i egenskap av miljöpartist inte behöver någon genomgång av det.
 0
miljöpartist (16 Januari 2008 13:34):
Frågan var seriöst menad. Om man bygger ett högt hus inne i en stad så medför det att dessa personer måste få tillgång till service: mat, energi, avlopp, sophämtning, rekreation etc. Man kan inte enbart se på själva byggnaden. Om man jämför med Manhattan så kräver den lilla ön enorma arealer för den service som de medborgarna behöver. Då undrar jag igen, känner ni till om det någonstans är skrivet om att höghus/skyskrapor är miljövänligare än t.ex. femvåningshus?
 0
Anders Gardebring (16 Januari 2008 13:53):
Framförallt handlar det om att bygga tätt och att blanda funktioner.
Idag bygger Stockholm förorter, kontorsområden och glesa bostadsområden, ett i grunden felaktigt tänkande. Du måste resa långt för att ta dig från bostaden in till staden och du måste resa långt för att ta dig mellan bostaden och arbetet. Du måste ta bilen eller åka kollektivt för att ta dig till nöjen, affärer och så vidare. Om vi istället bygger stad ökar vi för det första densiten. Istället för att kasta ut hus på en äng med stora mellanrum mellan sig så tightar vi upp dem intill varandra. Det ökar i sig mängden människor per kvadratmeter och resulterar i ett större underlag för effektiv kollektivtrafik med tätare turer. Om du lägger till funktionsblandningen kommer en viss del av befolkningen att kunna arbeta och bo inom samma område.
Det är inte bara byggnationen inom områden som behöver tätas upp. Vi måste också täta upp den inbördes relationen. Vi ser ingen anledning till att bygga så som man tidigare gjort, där man kastat ut områden en bra bit utanför Stockholm som ligger som isolerade öar. Återigen får du långa resor, motorvägar, trafikplatser och skogsområden som skiljer områden från varandra.

Naturligtvis finns det de som inte vill bo i staden. Och det är okej. Men föroter/bostadsområden är varken stad, landet eller villa. Det är ett mellanting som varken är det ena eller det andra. Det blir sovstäder som du bara sover i. Lever gör du någon annanstans.

Desto tätare du bygger och desto högre du bygger, desto större underlag för kollektivtrafik får du, desto mindre värmeförluster får du (värme stiger som bekant uppåt), desto mindre mark går åt (mer grönområden kan bevaras). Den riktigt täta staden gör det dessutom nästan omöjligt att lösa transportfrågorna med bil, du tvingas att ta fram en effektiv kollektivtrafik. Om man bygger glesa förorter fungerar det med bil, och incitamenten för att skapa effektiv kollektivtrafik försvagas.
Vad vi vill är att man helt enkelt fortsätter att bygga ut innerstaden. Låt den blandade staden få växa.
 0
Gustav Svärd (16 Januari 2008 14:07):
Det finns en hel del stordriftsfördelar (t.ex. möjligheter till spårbunden trafik), men de flesta av dessa är inte så mycket beroende på EN byggnads höjd, utan på stadens täthet. 40-våningars skyskrapor som står glest i en skog kommer inte alls få samma miljö- och "stadslivs"-fördelar som en tät sammanhängande stad på 10 våningar.

Vårat huvudfokus är INTE på att bygga skyskrapor, huvudsaken är att bygga Stad. Alltså: tätt, urbant, blandade funktioner. Detta ger stora miljövinster i minskade resor och en klart minskad andel för bilismen då en väl fungerande, bekväm och attraktiv kollektivtrafik och i effektivare lösningar för uppvärmning.

Jag tolkar in i dit inlägg att du ser som viktigt att det större "miljöavtryck" som en skyskrapa har än det ett femvåningarshus har är en viktig sak att tänka på. Självklart har skyskrapan mer påverkan! Men frågan är felställd. Jämför istället antalet boende/arbetande i skyskrapan med lika många boende/arbetende i femvåningarshus - gärna utspridda i en skog såsom det oftast är i Stockholm. Vill du ha exempel på hur man kan minimera miljöavtrycket för en skyskrapa kolla upp nya Bank of America huset vid BryantPark på Manhattan. Jämför det med ett förortskontorskomplex (dit alla kör bil, skyskrapa i tät stad = tunnelbana till jobbet).

Frågan är allstå INTE om en skyskrapa påverkar mer än en villa, för det är ju klart den gör. Frågan är om en skyskrapa inne i en tät stad påverkar mer än ett radhusområde med samma antal boende - med en välbyggd skyskrapa kommer radhusen inte ens nära.
 0
Anders Gardebring (16 Januari 2008 14:27):
En intressant siffra att tänka på:
90% av amerikanerna åker bil till jobbet.
På Manhattan äger 75% av invånarna inte ens en bil.
Se där, en direkt effekt av tätt byggande.
Nu säger jag såklart inte att vi skall bygga Stockholm som Manhattan, men det visar ganska tydligt på en av de positiva effekterna med tät byggnation.

Läs också detta inlägg:
http://www.yimby.se/2008/01/falska-miljovanner-och-na_..
 0
miljöpartist (16 Januari 2008 16:37):
Fråga finns det någon övre gräns för den täthet ni eftersträvar? Eller är ju tätare desto bättre?
 0
Gustav Svärd (16 Januari 2008 17:09):
Personligen, nej ingen övre gräns. Förespråkar jag alltså något i stil med Kowloon Walled City (det komplexet hade en befolkningstäthet på nära två miljoner par kvadratkilometer, men standarden var långt lägre än man får ens hålla djur i i Sverige) ?

Nej, självklart måste det byggas med hög standard för boende och arbetande i dessa områden. Att det är just tätt är för många dessutom faktiskt ett plus!
 0
Anders Gardebring (16 Januari 2008 18:11):
Hej igen Miljöpartist!
En viktig sak att minnas. Alla gillar inte boende i en tät och urban stad. Men en del gör det. Jag och Gustav till exempel.
I Stockholm finns mängder av områden för den som vill bo med skogen inpå knuten och med glest mellan husen.
Däremot finns en stor brist på urbana miljöer. Olika människor gillar olika typ av boende.
 0
Miljöpartist (16 Januari 2008 20:55):
Jag håller med om att det saknas intressant modern arkitektur i Stockholm. Själv är jag mycket intresserad av arkitektur och har starka åsikter om vad som är god arkitektur och vad som inte är det (som de flesta andra). Likaså är jag intresserad av urbana miljöer.

Däremot tvekar jag på argumenten att det är miljövänligt att bygga tätt, om man ser till en persons hela liv. Då jämför jag inte radhus med höghus, däremot jämför jag höghus med 3-6 våningshus.

Vad det gäller spårbunden lokaltrafik så har den sina begränsningar. Åk mellan Gullmarsplan och T-centralen i rusningstid så märker ni att det inte får plats mer människor på den linjen i alla fall och fler tåg går inte att klämma in om man skall kunna ha god turtäthet.

Urbana miljöer är inte dåligt - dock skall miljöargumenten användas om de är korrekta, annars är det bättre att säga att man helt enkelt vill ha tätare stad eftersom man gillar det.
 0
Mats Erikson (16 Januari 2008 22:51):
Som ärkesosse trodde jag aldrig att jag skulle skriva så här, men...HEJA MIKAEL SÖDERLUND! Sen är det en annan sak att det finns annat, en väldig massa annat, jag inte håller med honom om, men det kan vi ta en annan gång. Yimby och Facebook-gruppen är ett friskhetstecken. Äntligen gör vi som vill bo i en STAD göra vår röst hörd mot landsbygdsromantikerna. Och det är ju alltid trevligt med en fråga där både moderater och sossar kan förenas!

PS
Skyskrapor är inte bara funktionella. De är dessutom estetiskt vackra. Finns det större skönhet än Manhattan Skyline? Tveksamt.
 0
Miljöpartist (16 Januari 2008 22:56):
En gammal floskel: skönheten ligger i betraktarens öga.

En floskel till: skyskrapor är potenssymboler.
 0
Anders Gardebring (16 Januari 2008 22:58):
Hej Mats! Kul att ha dig med i båten. Om du känner för att aktivera dig, ta kontakt med mig i facebookgruppen :)
Ja, det är verkligen dags för oss som vill ha stad nu att göra våra röster hörda. Vi är många! Och det är dags att visa det.
 0
Anders Gardebring (16 Januari 2008 22:59):
"Miljöpartist". Sorry. Jag köper inte dina "argument" mot skyskrapor för fem öre. Potenssymboler? Jaha? Och vad är stadshuset då? Eller kungstornen? Eller kyrktornen?
 0
miljöpartist (16 Januari 2008 23:23):
De är klassiska potenssymboler även dom.

Mina argument är underbyggda mer av känsla än av fakta för tillfället. Det var därför jag kikade in här för att kanske hitta någon fakta jag kunde lära mig av.
 0
Anders Gardebring (17 Januari 2008 00:02):
"Däremot tvekar jag på argumenten att det är miljövänligt att bygga tätt, om man ser till en persons hela liv. Då jämför jag inte radhus med höghus, däremot jämför jag höghus med 3-6 våningshus. "

Det är väl uppenbart? Du skriver att det är miljövänligare att bygga 3 än 1 våning. Då är det väl miljövänligare att bygga 6 än 3 och att bygga 9 än 6 och så vidare? Enkel matematik. Och vad menar du med en persons hela liv?

"Vad det gäller spårbunden lokaltrafik så har den sina begränsningar. Åk mellan Gullmarsplan och T-centralen i rusningstid så märker ni att det inte får plats mer människor på den linjen i alla fall och fler tåg går inte att klämma in om man skall kunna ha god turtäthet. "

Kollektivtrafik kan byggas ut. Dessutom är stora delar av kapaciteten på tunnelbanan idag människor som bor i förorter. Bygger du innerstad kommer fler att kunna gå och cykla och du kan också bygga andra transportsätt som spårväg.
Jag besökte Tokyo 2005. Stockholm är en liten håla i jämförelse. Och kollektivtrafiken där går som en klocka. Långt bättre än SL. Så återigen, det argumentet håller inte.
 0
Anders Gardebring (17 Januari 2008 00:04):
"De är klassiska potenssymboler även dom."
Precis! Och det är väl ingen som ser stadshuset som ett problem idag? Snarare är vi (med rätta) stolt över stadshuset! Problemet är ju att vi inte längre bygger något vi kan vara stolta över.

Angående densitet och miljö så finns det ett flertal forskningsrapporter om detta, jag skall se om jag kan gräva fram lite länkar..

Det viktigaste för Stockholm är att vi måste börja bygga stad igen. Att bygga förortsområden långt från citykärnan leder till långa resor, förlorad tid, miljöpåverkan, sociala problem, segregation och så vidare.
 0
Miljöpartist (17 Januari 2008 11:15):
Återkommer i diskussionen när jag har mer tid.
 0
Jan Wiklund (17 Januari 2008 15:33):
Det tråkiga med utspel av typen "vi ska ha fler höghus" är att man börjar med formen och fyller på innehållet efterpå.
Som om man kan mäta kvalitet i meter.
I värsta fall resulterar Söderlunds utspel i en massa solitärer utspridda över stan. Ungefär som Folksamskrapan eller Wennergren center (finns det nån som älskar dom?)
Höga hus är helt OK om det behövs för nåt syfte. Jag skulle gärna ha sett höghus i Hammarby sjöstad - det hade ökat chansen för en t-banestation där, det hade passat skalmässigt med sjön och gett sjöutsikt för många människor. Plus att det hade mildrat "gränsvacuum", dvs det faktum att städer drabbas av kallbrand nära gränser för att det rör sig för lite folk där. Förutsett då att husens höjd inte hade motverkats av att man ställt dom glest för då hade man ju inte uppnått någonting.
Risken med Söderlunds utspel är att höjden blir det viktiga och tätheten inte betyder nånting alls. Det är inte meter över havet som betyder nåt, det är antal människor per kvadratkilometer. Och då är det viktigare att mark inte slösas bort på skit än att en tomt här och där byggs högt.
 0
Jan Wiklund (17 Januari 2008 15:51):
Kanske ska precisera vad jag menar. På http://www.newurbanism.org/sprawlcosts.html hittar du en fantastisk bild på gles höghusbebyggelse. Jag påstår inte att det är detta Söderlund eftersträvar men hans argumentation lägger upp för det.
Alltså, vi ska inte argumentera i meter. Stadens kvalitet beror på
- täthet, räknat i personer per kvadratkilometer
- variation
- frånvaro av barriärer och tomrum.
Och frånvaro av barriärer är ju inget Söderlund ställer upp på. Han har ju arbetat som en åsna för att få till stånd motorvägar för 75 miljarder i Stockholm...
 0
Gustav Svärd (17 Januari 2008 19:25):
Jag tror att fokuset hamnade på skyskraporna i media helt enkelt handlar om att det är mer spektakulärt än mer innerstad. Mer kontroversiellt (eftersom många tolkar in att typ gamla stan ska rivas och mega-företags kontorskrapor byggas där istället) och enklare att göra häftig grafik för framsidan på.

Tätheten och planeringen ÄR det viktiga. Men jättegärna skyskrapor i denna kontext.
 0
Jan Wiklund (21 Januari 2008 13:05):
Medges. Men eftersom höghus kan vara pusselbitar i både en bra tät stad och i en dålig stadslös en, så är de värderingsmässigt neutrala. Att då säga "vi ska ha en bättre stad, låt oss bygga höghus" är därför rena charlataneriet.
När det gäller Söderlund förvånar det inte. Det han just nu är mest inblandad i är det försöken att med en massa motorvägar bidra till utglesningen av Stockholm, samt försöken att strypa kulturlivet med hjälp av affischeringsförbud.
 0
Vaken (26 April 2008 02:15):
34? vill dom bygga 34 skyskrapor?... Jag antar om deras plan går igång så kommer dom inte bygga 34, utan istället så kommer det av någon anledning istället bli 33 skyskrapor... eftersom 33 är den högsta rangen dom kan nå i deras frimurar satan sekt.
Deras jävla skyskrapor kan hoppa i gehenna. och Sveriges arkitekter förstör sverige med deras vidrigt dåliga smak... Arkitekturen som är populär i sverige just nu med alla abstrakta fönster placeringar och abstrakta tak och platthet och själlös är bland det fulaste denna jord nånsin sett.
mer deprímerande arkitektur. Idioter!!!
 0
Anders Gardebring (26 April 2008 02:32):
Hej Vaken.
Att arkitekturen i Stockholm idag är väldigt trist och enahanda håller vi från Yimby fullständigt med om. Den så kallade nyfunkisen regerar idag totalt och det är trist att de flesta arkitektkontor mest verkar använda klipp- och klistra funktionen i sina cad-program istället för att vara innovativa. Undantag finns dock, t.ex. hotell Clarion Sign vid norra bantorget som är ett roligt och i mina ögon vackert undantag. Låt oss hoppas att höga hus som får synas också får ha en roligare arkitektur.

34 skyskrapor lär det inte bli, definitionen av "skyskrapa" är i Sverige tyvärr inte densamma som i resten av världen. Här kan 10-våningshus kallas för skyskrapa så vi får väl se vad det blir av visionen i slutändan.

Några frimurarsekter behöver du nog inte oroa dig för ;) Uttalandet baserar sig på sådant som byggbolag vill uppföra, det handlar inte om att Söderlund givit direktiv om att det skall byggas 34 "skyskrapor".
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter