Utskrift från www.yimby.se
....

Yimby lämnar in yttrande om Miljökonsekvensbeskrivning för Hjorthagen/Husarviken

 
Som vi tidigare har nämnt finns det äntligen planer på att bebygga det gamla gasverksområdet i Hjorthagen. Det är i dag ett ödsligt ingemansland trots sin placering mycket nära innerstaden.

Trots sitt mycket innerstadsnära läge är planerna för området mycket modesta och den "innerstadskaraktär" som benämns i miljökonsekvensbeskrivningen kan knappast anses vara uppfylld med den översiktsskiss som presenteras (samtliga bilder är klickbara för större version):Förslaget kan knappast anses vara förenligt med de miljö- och bostadspolitiska mål som satts upp av Stockholms stad med en så låg exploateringsnivå på ett av få kvarvarande utvecklingsområden så nära den befintliga innerstaden.

Vi har i vårt yttrande gjort en alternativ områdesskiss som vi anser tydligare visar på Stockholms roll som storstadsregion och som leder till avsevärt positivare resultat ur både miljösynpunkt och tillgången på bostäder och kontorslokaler.Samma skiss med beskrivningar:Vi har lagt upp en interaktiv version av skissen som tydligt synliggör skillnadnen i skala som du kan se genom att klicka här.

Yimby kritiserar vidare ett flertal aspekter i förslaget, de viktigaste punkterna förrutom den låga nyttjandegraden av marken är:

  1. Regionalt tänk saknas. Miljömål och påverkan beskrivs i huvudsak utifrån lokala aspekter. Då dåligt markutnyttjande påverkar hela Stockholmsregionen negativt anser vi att ett större grepp behövs kring dessa konsekvenser.

  2. Ensidig bild på stads-och landskapsbild. Påverkan på landskapsbilden i området beskrivs som negativ utan att egentligen argumentera för detta. Det antas att stadsbebyggelse i närheten av nationalstadsparken och andra grönområden är något negativt. Yimby anser tvärtom att det är i högsta grad positivt. Barriärerna mellan staden och nationalstadsparken behöver byggas bort och kontrasten mellan stad och park måste stärkas. Först då kan nationalstadsparken få bli en sann stadspark.

  3. Dålig förankring med staden. Planer för hur området skall bindas samman med den befintliga innerstaden saknas i huvudsak. Detta bör utredas vidare. Målet måste vara att skapa ett urbant stråk av bebyggelse så att man obrutet kan ta sig till området genom stadsbebyggelse. Om inte detta kan uppnås riskerar området att bli en isolerad enklav.

  4. Monoton arkitektur. "Nyfunkisen" dominerar i skissbilder. Yimby efterlyser en mer blandad arkitektonisk bild.

  5. Kollektivtrafik. I Miljökonsekvensbeskrivningen nämns möjligheten till framtida spårbunden kollektivtrafik. Yimby anser tvärtom att detta bör ingå som en självklar del av förslaget. Utbyggnaden av Djurgårdslinjen kommer också att innebära en linje upp till Värtahamnen. Denna kan dras vidare och knytas ihop med Lidingöbanan vid Ropsten och sedan fortsätta in i Hjorthagen-området . Vi har skisserat på ett antal idéer för spårbunden kollektivtrafik:


Hela yttrandet kan läsas som PDF här.

All information finns samlad på:
https://yimby.se/material/hjorthagen/mkb/

Yttrandet har idag postas till Stockholms stadsbyggnadskontor.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Andree (28 Januari 2008 21:30):
Så ska det se ut! Hoppas våra kära makthavare inser att det är dags att börja tänka stad!
 0
Jonas Frejd (28 Januari 2008 21:50):
Mycket bra jobbat allihopa i Hjorthagengruppen (klapp på axeln), men framförallt Anders som lagt ner så mycket tid på detta!
 0
Johan Brunzell (28 Januari 2008 22:38):
Toppenförslag. Håller tummarna hårt och länge
 0
Johan Brunzell (28 Januari 2008 22:40):
Vilka är det om gjort den "ej så genomtänkta" lösningen som ni hade som grund?
 0
Axel Strandell Erstorp (28 Januari 2008 22:51):
Mmhh jag gillar det! Med lite höga hus vid vattnet blir det lite ombonat och mysigare stämning i "staden". Great work!
 0
Anders Gardebring (28 Januari 2008 23:01):
Johan: Det är stadsbyggnadskontorets officiella plan för området.
Sedan finns det ju folk som tycker... tja, inte som vi direkt:

http://www.nationalstadsparken.se/planer/visioner_hjor..

Visst blir man mörkrädd?
Det är skrämmande hur man totalt ignorerar de större skador som ett sådant förslag orsakar.
 0
Axel Strandell Erstorp (28 Januari 2008 23:21):
"Kulturlandskapen i Nationalstadsparken övergår till ett parklandskap i gränsområdet mellan stad och landskap" oj vilka häftiga kontraster och ack vilken explosiv upplevelse man får av skog som spränger fram ur ett tätt bebyggt city! :<
 0
Mike (28 Januari 2008 23:24):
Ser otroligt mycket trevligare och mer inbjudande ut på er bild än på SBKs karga spökstadsplan.
 0
Stefan Åström (28 Januari 2008 23:24):
Gratulerar. Ett verkligt genialt förslag. Är faktiskt helt överens, med argumenteringen och allt.
 0
Magnus Orest (28 Januari 2008 23:31):
Bra förslag, länkade till det här inlägget i mitt senaste rättshaveristiska blogginlägg. ;-) Ang. nationalstadsparkens försvarare, är det inte lustigt hur gärna de - liksom sammanslutningar som Skönhetsrådet och S:t Erik - gärna använder ord som "farligt" när de argumenterar mot byggande i Stockholm?

Exakt vad är det som är farligt? Kommer husen att börja äta upp träden om de kommer för nära?
 0
Per (28 Januari 2008 23:39):
Har ni tänkt på var solen går ner? Det kanske inte är helt ultimat med "skyskrapor" där vid vattnet om nu solen går ned där?
 0
Per (28 Januari 2008 23:41):
Det där med att ta bort ett torg och slänga upp det på ett höghus känns inte helt seriöst. I övrigt är jag mycket positiv till inlagan.
 0
Magnus Orest (28 Januari 2008 23:44):
Per, vad menar du? Att skyskraporna hamnar i vägen för solen, så att den inte kan gå ner?
 0
Per (28 Januari 2008 23:48):
Magnus>

Ja, jag tänker på skuggan. Folk tenderar att vilja ha kvällsol hellre än morgonsol.
 0
Magnus Orest (28 Januari 2008 23:51):
Per, då är det väl just vid vattnet (längst österut) som höghusen/skyskraporna ska byggas, så att de inte skymmer sikten västerut för de lägre husen?
 0
Johan B (28 Januari 2008 23:52):
Anders. När man klickar på länken och läser så blir man ju mörkrädd. "Plats för lek, friskvård och allehanda friluftsaktiviteter..." Tror dom att det är 1954 eller vad? Snacka om att leva kvar i det förgångna. Och varför ännu mera parkyta att nyttja till friluftsaktiviteter. Vi har ju Nationalparken. Använd den då!!! Skall den bara ligga där oanvänd och ta plats.
 0
Per (28 Januari 2008 23:58):
Magnus> Ok, bra! :)
Jag undrade mest om ni hade tagit skuggorna i beaktning när ni skissade på "skyskrapor" där eller om ni bara hade gjort det för att det såg bra ut vid vattnet...
 0
Niklas (29 Januari 2008 00:47):
Eftersom hamnen ligger i öster och solen går ner i väster så blir det inga problem med em-sol. Däremot verkar de ligga i ett område som i nuläget är en del av värtan och ska fyllas ut. Man får hoppas att berggrunden är bättre än vid slussen.
 0
Anders Gardebring (29 Januari 2008 00:53):
Per: Som det står i skissen:
"Då husen ligger ut mot vattnet med kontors- och trafikytor åt andra håll minskar problemet med skuggor".
Som du kan se är det vatten åt ena hållet och tunnelbane/spårvagnsstation åt andra hållet. Det är bara direkt bakom husen som det blir skugga, så platsen är mycket noggrant vald.
Så ja, vi har tagit det i beaktande.

Personligen tycker jag att solargumentet är fullständigt ointressant. Jag vill bo i en tät stad och bryr mig måttligt om huruvida jag får in sol i lägenheten, men då många andra anser det viktigt så har vi också haft det i åtanke i inlagan. Dessutom är det fråga om ett nybyggt område, varför den som flytar in naturligtvis är medveten om områdets kvaliteter.

Manhattan är en av världens populäraste städer att bo i, vilket väl säger en del om solargumentets egentliga relevans...

Det är först efter funktionalismens insteg som solargumentet fått fotfäste, och i dag skulle aldrig Stockholms mest populära kvarter, den täta stenstadens hus från 1800- och tidigt 1900-tal kunnat skapas. Och det hade väl varit tråkigt?
 0
Anders Gardebring (29 Januari 2008 00:54):
Niklas skrev:
"Däremot verkar de ligga i ett område som i nuläget är en del av värtan och ska fyllas ut."

Vi har inte lagt till några nya markområden i vårt förslag utan endast utgått från originalets marktillgång och planeringsområde.
 0
Anders Gardebring (29 Januari 2008 00:58):
Per skrev:
"Det där med att ta bort ett torg och slänga upp det på ett höghus känns inte helt seriöst."
Varför? Det är väl ett alldeles utmärkt förslag? Takterasser är grovt underskattade i Sverige. Dessutom finns hela stora nationalstadsparken precis intill varför tillgång på stora grönytor inne i området ter sig ganska onödig. Originalförslaget har ingen brist på grönytor, däremot en stor brist på urbanitet.
Sedan, ett 9-våningshus är inte ett höghus. Det är normal hushöjd i delar av Stockholms innerstad. Det är nog bara i Sverige man kan få för sig att 9 våningar är högt...
 0
Niklas (29 Januari 2008 01:05):
Starkt jobbat ni som lagt ner arbete på detta! Förslaget är jättebra. Helst hade jag sett att man bebyggt andra sidan av Husarviken och skapat en sort Stockholmskt Nyhavn. Jag inser att tyvärr är detta omöjligt pga nationalstadsparken och dess (överdrivna) restriktioner. Detta förlag skulle kunna ha bättre kontaktyta med Innerstaden genom dels förtätning av Nuv. Hjorthagen. Detta område har redan nu nästan en kvartersstruktur som skulle förstärkas genom förtätning. Vidare skulle Hjorthagsparken bebyggas. Behovet av denna är ju mindre då man öppnar upp mot nationalstadsparken (men tyvärr är det säker politiskt inkorrekt). Då skulle man kunna införliva området helt innerstan.
Detta förslag verkar på det hela vara något som skulle kunna gå hem hos politikerna. Det är jätteviktigt att vi gör oss hörda pga av den demokratiska obalans som existerat genom att bervarar-ivrarna i St. Erik har kunnat få ha så pass stort inflytande över politikerna. Det behövs en motvikt och detta applåderar jag.
 0
Anders Gardebring (29 Januari 2008 01:10):
Hej Niklas!
Jo, det finns såklart mer vi skulle ha velat göra men vi har försökt att ha de olika argument som brukar komma upp i åtanke och lägga oss på en nivå som känns realistiskt genomförbar i Stockholm i dagsläget. Vi kommer att jobba med planområdet för värtahamnen också, det ligger längre ifrån nationalstadsparken och även längre ifrån befintlig bebyggelse och där kommer vi att gå hårdare ut.
 0
Erik (29 Januari 2008 09:18):
Haha, det är alltid lika roligt när visionärer skissar på höga kontorshus i bostadsområden.

Varför vill företag hyra lokaler till nybyggnadshyra vid Husarviken?? Jmf med Hammarby Sjöstad som i praktiken endast lockat till sig ett kommunalt bostadsbolag som kontorshyresgäst..
 0
Anders Gardebring (29 Januari 2008 09:29):
Erik: Var någonstans i vårt förslag står det att höghusen skall vara kontor? Just det, det gör det inte. Det kan vara antingen eller (eller både och).
För övrigt är skalan överlag för liten på Hammarby sjöstad varför attraktionskraften på området för företagsverksamhet inte är tillräckligt hög. Öka densiteten så ökar också underlaget för affärsverksamhet. Stora problem med dessa aspekter finns tvärtom i originalförslaget som överlag har affärsutrymmen/kontorsytor inritade i bottenplanen, något som det knappast finns täckning för med den låga exploateringsnivån i originalförslaget, men som det gör i vårt förslag.
 0
Erik (29 Januari 2008 09:37):
Min kommentar var ett kanske ogrundat antagande, baserat på:
"...som leder till avsevärt positivare resultat ur både miljösynpunkt och tillgången på bostäder och kontorslokaler."

Undrar om inte största problemet med denna utvidgning, liksom exempelvis Hammarby Sjöstad eller det kommande Norra Stations-området, är läget i förhållande till övrig stad. Detta blir med automatik vägs ände. Vilket direkt ger problem med genomströmning, etc.
 0
Anders Gardebring (29 Januari 2008 09:48):
Oh ja. Där har du definitivt en poäng Erik. Vi kritiserar ju just också den dåliga kopplingen mot övriga staden i vår inlaga.
Just därför är det också viktigt att området i sig själv får en god skala vilket ökar mängden människor i området, vilket i sig själv skapar det underlag som annars genomströmning av människor skapar. Just därför är också tillgången till just spårbunden kollektivtrafik oerhört viktig, det skapar bra kopplingar till övriga staden. Sedan kommer kopplingarna på sikt att öka i och med att Värtan kommer att exploateras, förhoppningsvis kraftigt.
 0
Mikael (29 Januari 2008 10:28):
Erik: man kan faktiskt funktionsindela byggnader. Ett helt hus måste inte bestå av en funktion. Optimalt är t ex första våningen till kommers, följande tre st till kontor, tre-fyra st våningar till hotell och resterande 5-15 st våningar till bostäder. Däremellan kan man slänga in ett våningsplan för gym, et för utbildningslokal samt en våning som festvåning. Och varför inte en restaurang och skybar högst upp! Nåväl, nu spånar jag bara men vi behöver inte låsa upp oss kring att var byggnad har sitt syfte. Idag med tredimensionell fastighetsbildning och i förlängningen ägarlägenheter så kommer detta upplägg att vara intressantare.
 0
Mikael From (29 Januari 2008 10:30):
Nu har jag fixat min inloggning, det är jag som skrivit ovanstående (Mikael alltså)...
 0
Jan Wiklund (29 Januari 2008 11:10):
Fantastiskt nog behövs inte ens tredimensionella fastigheter för att uppnå detta - innerstadens hus består ofta av alla möjliga funktioner och har alltid gjort så.
 0
Johannes (29 Januari 2008 11:30):
Mycket bra förslag. Fint att ni även tänkt på att förstärka kvartersstrukturen. Det är f.ö. intressant hur starkt grepp zoneringenstänkandet har över vissa människors medvetande. Men det är klart, utgår man på förhand från att något är ett "bostadsområde" och inget annat, så blir kontor, affärer etc. aparta inslag. Förhoppningsvis kan vi hjälpa dem att komma över integrationsfobin.
 0
Mikael From (29 Januari 2008 11:41):
Jan: det har du helt rätt i men det är enklare att få tag i kapital genom flerdimensionell fastighesbildning. I mitt exempel kan ett fastighetsbolag äga kontorsdelarna (och/eller företagen kan äga sina egna lokaler vilket ibland förekommer), ett annat kan äga hotelldelen samt lägenheterna kan ägas av privatpersoner (och/eller hela våningsplan kan ägas av ett kommunalt fastighetsbolag). Byggherren sprider på deta sätt risken istället för att ett företag äger hela projektet från planprcess till färdigställande. Markpriset slås på detta sätt ut på flera investerare och priserna blir i förlängningen lägre. Istället för att finansiera allt genom egna lån (byggnadskreditiv) för byggherren kan man ta in investerare som köper upp delar av byggnaden på ett tidigat stadium. Köparna av byggnadsenheterna får i sin tur ett lägre pris eftersom byggherren slipper en del av ränteskostnadera under en längre tid och moroten blir att efter färdigställand få ut en premie vid realiserande efter färdigställande. Detta öppnar i sin tur upp för mindre aktörer på fastighetsmarknaden vilket i sin tur leder till högre konkurrens och förmånligare priser för slutkund.
 0
Erik Paulsson (29 Januari 2008 13:25):
Mycket bra förslag! Way to go!
 0
Mattias Fischer (29 Januari 2008 17:43):
Väldigt bra förslag! hoppas att det går igenom!
 0
David (29 Januari 2008 18:06):
Otroligt. Vilket jobb. Väldigt fint!
 0
Patric Nilsson SSS-StockholmSkyscraperSociety (29 Januari 2008 18:08):
Mycket bra!!!

Gillar allt ni föreslår.

Speciellt att ni betonar variation av arkitektur och inte bara nyfunkis.

Sen gillar jag ju naturligtvis de tre högre husen ni lagt till. Lösningen med att göra pasticher på de befintliga tegelgasklockorna av de 2 andra gasklockorna är också mycket tilltalande.

Jag hoppas ni har skickat ut förslaget till pressen också??
 0
Richard (29 Januari 2008 18:50):
Jag vill bara säga att du Andreas och övriga YIMBY för den delen också, verkligen gör något för att förändra. Vill tacka för bra inlägg och bra idéer. Håller med dig och Yimby om det mesta, synd bara att det inte är vi som vill "förbättra" och fortsätta utveckla staden som är de utvalda som styr och bestämmer hur det ska se ut. Älskar arkitektur och speciellt modernt nytäckande - tyvärr finns det inte så mycket. knappt något, av det i Stockholm. Keep up the good spirit.
Måste ta och bli medlem...
 0
Richard (29 Januari 2008 19:00):
* edit

Nämen förlåt Anders heter du ju naturligtvis - inte Andreas som jag skrev först...
sorry!
 0
Per (29 Januari 2008 19:24):
"Takterasser är grovt underskattade i Sverige. Dessutom finns hela stora nationalstadsparken precis intill varför tillgång på stora grönytor inne i området ter sig ganska onödig. Originalförslaget har ingen brist på grönytor, däremot en stor brist på urbanitet."


Men vilka ska få tillgång till takterassen då? Ska vem som helst få kliva in i bostadshuset och åka hiss upp till taket? Hur ska det fungera hade ni tänkt? Under vilka tider ska man kunna åka upp till taket? Min erfarenhet är att takterasser endast är till för de som bor i den aktuella fastigheten.
 0
Mikael From (29 Januari 2008 20:56):
Per: bostadsgårdar är sällan publika, inte heller i SBK's förslag över området. Med takterrasser ersätter man till viss del de (privata) bostadsgårdar som annars varit på marken och frigör mer yta för att bygga t ex fler bostäder.
 0
Gustav Svärd (29 Januari 2008 20:56):
Visst är takterrasserna i princip bara för de boende. Likaså innergårdar och oftast också de halv-innergårdar som förorterna har. Men likväl är det grönytor och om flesta kvarteren har dem så påverkar det faktist. Men stora argumentet för borttagande av de små grönplättar som finns i planerna är den gigantiska grönplätt som ligger max 3 kvarter bort för alla i det nya området: Nationalstadsparken!
Eller ska den inte räknas som grönområde för rekreation för Stockholmarna?
 0
Anders Gardebring (29 Januari 2008 23:44):
Just de menlösa gröna småplättarna överallt är ett otyg. De bryter upp det urbana rummet och skadar genomflödet av människor. Titta i den gamla innerstaden, Stockholms absolut mest populära ställe att bo. Hittar du en massa hål i stadsrummet överallt? Nope! Däremot hittar du slutna kvarter och torg och även parker. Parker är ett mycket bra inslag i stadsbilden och något som vi gärna ser i nya områden. Här är det dock onödigt då det redan finns en enorm park tillgänglig. Menlösa små trekvartskvartersplättar däremot är totalt menlöst. Ingen använder dem, de fyller ingen funktion. Tro mig, jag bor på Gärdet. Vi har gott om menlösa gräsmattor här. Jag ser aldrig någon som använder dem, inte ens mitt i sommaren. Människor tar sig till Tessinparken istället.
Och än värre är vansinnet när man separerar huset från gatan och tvunget skall ha in en gräsmatta mellan trottoar och hus. Ah se. En barriär! Som effektivt dödar möjligheterna till ett levande stadsliv.
 0
Lasse (30 Januari 2008 00:10):
Takterrasser är väldigt underskattade. Helt sant.
 0
Leonardo Frithunanthz (30 Januari 2008 08:05):
Tack till alla som gillade vårt förslag! :-)
Vi behöver ert stöd, men passa på och bli medlemmar vetja.
Ha det bra!
 0
Leonardo Frithunanthz (30 Januari 2008 08:09):
Takterrasser är en väldigt intelligent idé. Man skapar små grönområden uppe på taken som annars kanske skulle vara täckta av dött material. Där kan sedan de boende påta och piffa till så att det blir jättefint. Det blir en oas, i synnerhet för hus som inte har någon egen innergård som vanligtvis ska uppfylla den funktionen.
 0
Leonardo Frithunanthz (30 Januari 2008 08:13):
Man måste kunna satsa mycket mer på befintliga parker. Vi kräver bättre skötsel och att vissa människor lär sig respektera parkerna. Vi kräver också totalt sett mer växter och mer växtsorter som kan samsas om och bidra till att skapa ännu bättre lokala ekosystem.
 0
Leonardo Frithunanthz (30 Januari 2008 08:13):
Man måste kunna satsa mycket mer på befintliga parker. Vi kräver bättre skötsel och att vissa människor lär sig respektera parkerna. Vi kräver också totalt sett mer växter och mer växtsorter som kan samsas om och bidra till att skapa ännu bättre lokala ekosystem.
 0
Leonardo Frithunanthz (30 Januari 2008 08:14):
Gällande växtsorterna så är det självklart med "egna" växtarter som kan klara av det hårda klimatet och som redan är etablerade i den här delen av världen.
 0
Niklas (30 Januari 2008 19:35):
I både Yimbys samt det ursprungliga förslaget kan man se en bro över Husarviken vid dess inlopp. Jag antar att detta är en light rail bro (tvärbanans förlängning). Om detta stämmer så är det toppen :-). Universitetet inhyser ungefär 5000 anställda + typ 40 000 studenter. Att få en direkt länk mellan dessa områden skulle vara mycket positivt för både universitetsområdet samt det nya Hjorthagen. Det finns ett potentiellt hot mot detta: Nationalstadsparkens restriktioner. Hur kommer "eko"-parks-kramarna ställa sig till byggande av miljövänlig infrastruktur på parkområdet? Självklart kommer det att innebära visst ingrepp i naturen. Ekoparkskramarna har tidigare tvingat fram en ohyggligt dyr tunnelbyggnadslösning för Norralänken (N-länken är iof också bra för miljön då den sväljer trafik som annars skulle gå på Valhallavägen. Denna kan då bli stadsgata istället). Jag ser en viss risk att dessa bakåtsträvare kan försinka light-rail-bygget och därmed kanske äventyra hela stadsdelens tillkomst. Man bör absolut verka för att restriktionerna kring "eko"-parkens miljöskydd måste väga lättare om ett visst ingrepp kan betyda mindre miljöpåfrestning på det stora hela (dvs mer urban livsstil, mer tågåkande än biläkande osv).
 0
Lasse (30 Januari 2008 20:12):
Jag är nog inte den ende som har fascinerats av grönskan som finns på balkonger och takterrasser i Rom. Det mesta odlas i krukor förstås. I Stockholm är nog odlade ytor bara någon procent av de totala grönytorna. Det tycker jag är synd. Visst, allmänningar är viktiga men varför alla dessa vägmiljöer och plättar av natur som ingen använder sig av. Fram för mer odling i staden säger jag!
 0
Anders Gardebring (31 Januari 2008 01:02):
"Man bör absolut verka för att restriktionerna kring "eko"-parkens miljöskydd måste väga lättare om ett visst ingrepp kan betyda mindre miljöpåfrestning på det stora hela"
Så sant Niklas. En av de allra allvarligaste problemen med dagens lagstiftning är att du inte får bygga stad nära nationalstadsparken. Då parken är mycket stor innebär det att mycket stora områden i Stockholm måste bebyggas med låghus/förortsbebyggelse och det är mycket allvarligt.
 0
Anders Gardebring (31 Januari 2008 01:03):
Lasse, du beskriver den "menlösa gräsmattan".
Och usch ja, sådana har vi ju överallt. Jag avskyr dem likt pesten...
 0
Marre (31 Januari 2008 18:05):
Givetvis bör man bebygga även norra sidan av "kanalen" och koppla samman norr och söder med ett antal broar så att man skulle kunna skapa en miljö a la Köpenhamns Nyhavn eller kanalerna i Amsterdam.

Här skulle man också ställa krav på att varje hus/kvarter ritas av olika arkitekter, annars lär det bara bli mattor av vitputsad nyfunkis över hela området.

Sedan skall spårtrafik vara ett krav och ingen option. Varför inte låta Lidingöbanan gå motsols runt Hjorthagensberget och ansluta till beslutade sträckningen vid Siljaterminalen?
 0
Anders Gardebring (31 Januari 2008 18:14):
Marre: Allt det, utom bebyggelse på andra sidan, har vi krävt i inlagan.
Bebyggelse på andra sidan är tyvärr "out of the question" då det är en del av nationalstadsparken.
Tanken har varit att lägga inlagan på en nivå som är realistiskt genomförbar i Stockholm idag, utan stora lagändringar.
 0
Fritz Halvorsen (1 Februari 2008 10:49):
Intressant att ni har gjort ett alternativt förslag, bra! Förvånande dock att den självkritiska debatten är så frånvarande på denna sida...
Varför gör ni inte något ordentligt? Ser fortfarande ut som en förort till Beijing. Tråkigt och tråkigt.
Konkret kritik: Den såkallade byggnaden som skärmer för vind kanske fungerar så, men höghus genererar enorma vindproblem på gatunivå, så argumentet känns lite dumt. Hur löses vindproblemet på riktigt?
Varför riva gasklockorna? Detta är en av de få byggnaderna i området med identitet, och som dessutom kan nyttjas för kulturella endamål. Var finns i övrigt kulturenarenor?
Var är arkitektonisk diversitet? Några av de mest intressanta nya stadsmiljöer med bostäder (ex i Holland) mixar storskaliga lägenhetskomplex, kvarterstruktur, stadsvillor, radhus och villor. I ett område utanför Amsterdam finns även ett område avsatt helt för experimentellt boende. Var är det? Var är husbåtar. Var är terasslägenheter?
Ensidig fokus på kvarterstruktur är konservativt och naivt, och ger inte nödvendigtvis goda bostadsmiljöer eller stadsmiljöer. Javisst högre täthet och flera människor i området, men det är viktigt att skapa miljöer där alla dessa människor vill vistas, annars åker de därifrån för att fika. Småskalighet är nyckelen till trivsamma miljöer. Storskalighet till mycket folk. Dessa två parametrar måste kombineras. Annars luktar det 60-tals ghetto.
 0
Anders Gardebring (1 Februari 2008 11:08):
Hej Fritz!

Förslaget är framtaget med utgångspunkten att det skall vara genomförbart i Stockholm idag, med dagens lagstiftning och regelverk.

Vi har också utgått från den kvartersplan som redan fanns i stadsbyggnadskontorets förslag. Syftet med inlagan är alltså att påvisa hur man med förhållandevis enkla medel kan åstadkomma ett klart bättre resultat. I vår skiss har vi heller inte givit oss på att börja designa arkitektoniskt intressanta byggnader. Det är inte vår uppgift utan arkitektens. Om du läser inlagan så ser du att vi specifikt skriver att det i vår skiss inte visas prov på den arkitektoniska blandning och kvalitet som vi efterlyser, utan skissen är endast en illustration på hur en annan skala påverkar helheten.

Angående gasklockorna så är det inte bobergs gasklockor i tegel som avses, utan de i plåt. Det ser du också i inlagan. Vi anser helt enkelt att dessa byggnader har mycket lågt bevarandevärde då de fullständigt saknar arkitektoniska kvaliteter. De är rena funktionsbyggnader och inget mer. Bobergs gasklockor och övriga tegelbyggnader anser vi dock att de är viktiga att bevara, och vi ser också gärna ett museum tillägnat områdets historia i en av dessa byggnader.

Så, kort sagt. Läs inlagan, och sedan kan du gärna kommentera.
Och om du vill så får du gärna gå med och medverka i nästa projekt!
 0
Fritz Halvorsen (1 Februari 2008 12:12):
Tack för svar Anders!

Jag har förstått att syftet med förslaget är att illustrera en stad med högre densitet. Jag efterfrågar en stad med högre kvalitet. Ni har ritat något, försök inte att smita från det - detta är det svåraste i stadsbyggnadsfrågor. Om ni inte vill att det ska se ut såhär gör då ingen konkret illustration. Ni vill ha högre byggnader - jag efterfrågar urbana kvaliteter. De syns inte i förslaget!

Aj,aj,genomförbart...ja då blir det ju svårt... Får jag påpeka att städer som lyckas med sin stadsutvecklingdet för det mesta arbetar efter andra visioner än det genomförbara. Detta är ju huvudargumentet för att Stockholm ser ut som det gör...lokaler i bostadshusen, nei det är inte genomförbart ekonomiskt...så argumenterar politiker, stadsbyggnadskontor, finansiärer och entreprenörer. Det är ett mantra som man är programförpliktad att säga, och det är et typiskt svenskt argument. Men det är inte ett produktivt argument, och det leder inte till något bättre eller nytt. Sorry.

Om gasklockorna, ja jag menar de fantastiska rummen som döljer sig bakom en skrutten plåtfasad...det finns kultur bortom museerna som behöver rum som dessa. Kanske inte dagens finkultur, men framtidens kultur som inte har några pengar men som genererar aktivitet...dessa! Att de kanske inte är så snygga i allas ögon är inget argument. De är en ressurs i området.

Yimby kan vara en aggresiv och ifrågasättande kritiker i debatten, men i strävan efter att vara duktiga och spela på lag tappar ni stinget.
 0
Anders Gardebring (1 Februari 2008 16:34):
Utan konkret illustration lyssnar och läser ingen. Vi har gjort det bästa vi kan utifrån gruppens förutsättningar. Om någon arkitekt vill vara med i nästa arbetsgrupp är denna mer än välkommen! För oss är höga byggnader en urban kvalitet, helt enkelt eftersom det ökar densiteten och såtillvida mängden människor i området. Det skapar underlag för affärs- och kulturverksamhet och effektiv kollektivtrafik med täta avgångar. Slutna och sammanhållna kvarter är en annan aspekt, något vi också har ökat på i vårat förslag. Vi hade gärna gjort mer av kanten ut mot nationalstadsparken men lagstiftningen ser ut som den gör och det är något som vi förespråkar en förändring av. Visst skulle vi kunna ha illustrerat en sådan förändring, men då vi saknade den grafiska kompetensen inom arbetsgruppen för att göra det så har vi heller inte gjort det. Som sagt. Det är bara att hojta till som medlem så får man komma med i arbetsgruppen och göra vad man kan.

Genomförbart ja. Om vi föreslagit att hela området skulle fyllas av fantastisk arkitektur och en skyskrapa av "Chicago Tower"-typ (bara för att ta ett exempel) kommer ingen att lyssna och ingen ta det på allvar. Klyftan blir för stor.
Yimby vill få fram en attitydförändring i Stockholm där man börjar tänka densitet och urban kvalitet. Sedan, som alltid, kan man aldrig tillfredsställa alla. Det kommer alltid finnas någon som tycker att man borde ha gjort x eller ha gjort y.

Vi inom arbetsgruppen är nöjda med förslaget och tycker att det är en avsevärt förbättring jämfört med originalet. Naturligtvis finns det alltid mer att göra men någonstans måste man knyta ihop säcken.

"Yimby kan vara en aggresiv och ifrågasättande kritiker i debatten, men i strävan efter att vara duktiga och spela på lag tappar ni stinget."

Yimby tjänar ingenting på att bara vara en bjäbbig terrier. Vi skall kritisera och ifrågasätta men också komma med alternativa förslag för att visa på vad man gör fel. Och berömma den som gör rätt.
 0
Johannes Hulter (1 Februari 2008 17:08):
@ anders: Genau! Konstruktivt arbete är lösenordet. Allmänt och riktningslöst stadsbyggnadsgnäll lider vi inte direkt brist på i det här landet.
 0
Richard Ahlsröd (2 Februari 2008 12:19):
Yimbys förslag till utformning av stadsdelen Hjorthagen är betydligt mycket mer spännande än stadsbyggnadskontorets förslag! Fortsätt komma med förslag i den här andan så kanske Stockholm som stad kan få utvecklas och bli den internationella storstad som politikerna talar om.
 0
Albert Elfv (2 Februari 2008 13:29):
Anders: word!
 0
Niklas Kock (11 Februari 2008 16:02):
Tycker faktiskt att fler skyskrapor i området vore trevligt. Jag är inte för skyskrapor som ensamma är här och där i Stockholm, utan föredrar att alla samlas på ett ställe, Hjorthagen är perfekt för det ändamålet. Var ju dessutom snack om att det skulle bli "nordens nya finanscentrum"
 0
Anders Gardebring (11 Februari 2008 16:42):
Ja. Men av det snacket har det blivit väldigt lite. Även planerna för Värtanområdet är tyvärr mycket modesta. Men även där kommer vi att lämna in alternativa förslag såklart! :)
 0
Göran Johnson (14 Mars 2008 23:00):
Det gjorde mig faktiskt smått chockad att läsa om att Kommittén för den Gustavianska Parken med Sture Koinbergs medverkan kan göra ett så omdömeslöst förslag som att på fullt allvar rita in åkrar och ängar på gasverkstomten. Jag hade faktiskt större tilltro till min gamle lärare på KTH. Stockholm saknar tillräckligt med urbana miljöer, men har utomordentligt rikligt med grönska in på knutarna. Stockholm (länet) har på två år växt med 60 000 invånare, ungefär ett nytt Kalmar, på två år. Tillväxten ger oss unika möjligheter att förvandla ointressanta och splittrade förortsområden, hamnområden och odefinierade mellanrum till mer riktigt urban stad.
 0
Barba (14 Mars 2008 23:45):
Bra idé, men ni borde maxat på ännu mera!
 0
Texas Kiiskinen (2 April 2008 11:13):
Mer skyskrapor samla alla på ett ställe men annar jätte bra ide!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! håller tummarna
 0
Lars Hansson (1 Maj 2008 15:42):
Nu har redovisning av samrådet för Hjorthagen kommit upp på Stadsbyggnadskontorets hemsida:
http:​/​/​planer.​sbk.​stockholm.​se/​SBKPlanTemplates/​SBKPla.​.​

Som vanligt är de flesta negativa.

Kommentar om Yimby:
Nätverket YIMBY är överlag positivt inställt till projektet men anser att exploateringen är förvånansvärt låg och efterlyser en analys av hur olika grad av urbanisering påverkar regionen överlag. Bilden som presenteras i MKB:n av att stadsutvecklingen kan ha negativa effekter på landskapsbilden i Nationalstadsparken delas inte av nätverket.
Yimby ser tvärtom att landskapsbilden förstärks av kontrasten mellan stad och park/natur. Spårburen kollektivtrafik bör ingå som en självklar del av stadsutvecklingen och bör finnas på plats i samband med inflyttningen. Nätverket har skickat in egna skisser på en möjlig utveckling av området.
 0
Gustav Svärd (1 Maj 2008 15:58):
Ja, de flesta verkar otroligt negativa till innerstadens miljö. De ser inte skogen för alla träden. Lite bokstavligt t.o.m: rädda den här utsikten från den här parken, även fast det betyder att kvadratkilometer med riktig natur försvinner.

Helt väntat, men ack så tröttsamt.
 0
Philip (7 Maj 2008 11:17):
Tjena! DN har idag en intressant artikel om Värtanvisionen där "stenstaden kommer krypa ned mot vattnet". Låter lovande! Ligger ett stenkast från Norra Djurgårdsgärdet så en urban anslutning är mycket möjlig.

http:​/​/​www.​dn.​se/​DNet/​jsp/​polopoly.​jsp?​d=​1298&a=​767487
 0
Anders Gardebring (7 Maj 2008 13:17):
Philip:
Ja visionerna för Värtan börjar att se positivare ut igen. Det såg mörkt ut ett tag med allt annat än spännande förslag på Stadsbyggnadskontorets hemsida, men nu verkar det finnas idéer som kan bli något intressant. Det blir en egen bloggpost om detta under kvällen.
 0
Anders LP (25 Oktober 2008 20:26):
Västra gasområdet har tyvärr blivit ännu mer förortiserat efter plansamrådet. Fler punkthus, mindre stadsmässigt. Och efter ändringarna så har det godkänts också. Nu får vi se om det överklagas.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter