Utskrift från www.yimby.se
....

Dagens nyheter tar upp spårbråket

 
Dagens nyheter skriver idag om spårbråket mellan SL och Stockholms stad. Vi har tidigare bemött stadens (och Stockholms handelskammares) märkliga argumentation här.

Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm talar i artikeln om spårvägens förlängning till centralen och en fortsatt utbyggnad till värtan och där en hopkoppling med Lidingöbanan. Att få till stånd dessa utbyggnader är vitalt för Stockholms stads fortsatta utveckling och exploatering i Värtanområdet, och skapar också möjligheter för Lidingö att bli en mycket mer naturlig del av Stockholm än idag: Lidingö saknar idag bra spårburna kommunikationer med innerstaden då man måste byta färdsätt vid Ropsten. Det skulle också vara önskvärt att se en vidare expansion från centralen upp till de nya stadsutvecklingsområdena på Kungsholmen.

Det skulle dock ha varit bra att få veta var Wennerholm och landstinget står i frågan om linje fyras ombyggnad till spårväg, något som egentligen borde ha påbörjats för flera år sedan då kapaciteten inte längre räcker till.

I artikeln tas Stockholms handelskammares ytterst märkliga ställningstagande mot utbyggnaden upp. Ett ställningstagande som är fullt av felaktigheter och fördomar. Inte helt olik den argumentation som samma handelskammare uttalade mot tvärbanan, som sedan visade sig vara allt annat än riktig. Till saken kan nämnas att handelskammare utomlands, i t.ex. Edinburgh (Länk 2) och Nice, har varit mycket positiva till spårvägsutbyggnader.

Björn Sylvén på Djurgårdslinjen säger:
"- Det är som om Handelskammaren tror att alla andra fordon utvecklats sedan 50-talet, men inte spårvagnarna. Det enda land i världen som lägger ned spårvägar i stället för att bygga ut är Ryssland, säger Björn Sylvén."Visst hopp finns dock, Wennerholm säger:
"- Jag är säker på att det här löser sig. Det finns ett gammalt avtal mellan staden och landstinget om denna spårvägslinje och det vore ju dumt om Mikael Söderlund och jag skulle gå till historien som två moderater som inte kunde komma överens, säger trafiklandstingsrådet Wennerholm."

Wennerholm tror dock inte att spårvägen kan stå klar till valet 2010. Vi får i alla fall hoppas att utbyggnaden är påbörjad då. Risken är annars stor att utredningarna vid ett eventuellt maktskifte som vanligt kastas i papperskorgen och allt skall göras om ännu en gång.

I artikeln får vi också veta att socialdemokraterna vill avvakta med bygget, något som vi kunde se i det pressmeddelande som de skickade ut den 21 februari. Tyvärr präglas det pressmeddelandet av politisk pajkastning snarare än konkreta förslag på hur man snabbast möjligt kan få igång projektet.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Richard Jacobsson (23 Februari 2008 21:22):
I landstingsmajoritetens budget för 2008 med planår 2009-2010 finns följande att läsa på sidan 71 under "Åtgärder med byggstart 2020-2024":

Spårväg längs 4:an (2,2 miljarder kr)
Stombusslinje 4 konverteras till spårväg och får en sträckning från Gullmarsplan via
utbyggnadsområdet Värtan till Ropsten. Spårväg har högre kapacitet och bättre
framkomlighet än vad motsvarande busslinje har.


(http://www.sll.se/Handlingar/Landstingsfullmäktige/200..)
 0
Anders Gardebring (23 Februari 2008 21:24):
2020-2024? De är ju skvatt galna. Hur skall den akuta trafiksituationen på fyran lösas till dess då har de tänkt?

Bra att det finns med i alla fall! Men utbyggnaden måste igång långt tidigare.
 0
Gustav Svärd (23 Februari 2008 21:47):
2020 är det givna budet. Snackade med en annan passagerare en gång när jag tog 4:an i höstas och nämde omvandling till spårvagn, hon var hel-positiv till idén men trodde att den redan dött. 2020 ÄR i min mening att det dött. Det är så långt in i framtiden att planerna knappt betyder något, om sådana planer betydde något skulle Blå linjen till Nacka stått klart nu.
Jag ser det mest som ett sätt att kunna visa att "jo, vi har med det!" utan att behöva göra något alls.
 0
Magnus Orest (23 Februari 2008 22:08):
Tja, så kommer läget att vara så länge staden och landstinget styrs av herrar och damer i övre medelåldern som tror att alla kan/vill/ska åka bil... Det är nästan så att jag önskar att oljan tog slut, så att staden fick ett incitament värt namnet för att satsa på spårburen trafik!
 0
Albert Elfv (23 Februari 2008 23:18):
Märkligt att småsinthet präglar debatten, när framtida miljöhot är såpass allvarliga, och där en utvecklad kollektivtrafik spelar en mycket viktig roll
 0
Richard Jacobsson (23 Februari 2008 23:53):
Det kan ju vara så att den borgerliga majoriteten i landstinget inte vill lova för mycket spårväg (förutom Tvärbanan) innan Djurgårdslinjen väl har förlängts...

En konvertering av stomlinje 4 till spårväg kommer nu med all säkerhet att finnas med i nästa regionala utvecklingsplan (det finns redan med i Cederschiöldspaketet), vilket ger projektet en legitimitet. Djurgårdslinjens förlängning finns med i den nuvarande regionplanen från 2001 under planperioden 2015-2030.

När det gäller de riktigt stora kollektivtrafikprojekten som tex tunnelbana till Nacka, Roslagspilen och spårväg på linje 4 så krävs det statsbidrag och vi får se till våren hur den borgerliga regeringen avser att fördela statsmedel till Stockholmsregionen i sin infrastrukturproposition.
 0
Anders Gardebring (24 Februari 2008 00:22):
Det är ju just därför också som det är så viktigt att Djurgårdslinjen förlängs. Det blir startskottet. När folk märker hur pass mycket effektivare och trevligare än en buss det är lär förhoppningsvis rösterna höjas för en konvertering av blåbuss fyra också.
Det är egentligen ganska märkligt att det dröjer så länge, kalkylerna visar på mycket stora samhällsekonomiska vinster för att göra det.
 0
Richard Ahlsröd (26 Februari 2008 21:49):
Det skrivs en hel del i pressen om att Stockholm inte har tillräckliga visioner vad gäller infrastruktur och hållbar ekonomisk utveckling. Läste senast i dagens Metro att Madrid i Spanien har en enorm utveckling och att det sattsas enorma mängder kapital i olika projekt. Madrid har idag världens tredje största t-banenät (enl.artikelförfattaren).

Jag blir mycket fundersam när debatten handlar om spårvagnslinjer i centrala Stockholm i stället för en utbyggnad av t-banan i stället. Spårvagnar må vara hur pittoreska som helst i stadsmiljön men kapacitetsmässigt går det inte att jämföra med t-bana.

Varför inte bygga en t-banering runt cetrala staden och dra nya sträckningar ut till förorterna? Detta i stället för spårvagnar som måste trängas med övrig trafik och som tyvärr dras runt olika hinder i gatumiljön i stället för som t-bana, sprängs fram kortast väg.

Det är mycket mer kostsamt att bygga t-bana men det är väl för en långsiktig planering infrastruktur planeras? Låt oss i Stockholm slippa en utbyggnad av infrastrukturen som påminner om utbyggnader av vägar där det börjas med att bredda en väg för att några år senare sätta upp mitträcken för att tillslut bli motorväg. Tillåt olika finansieringsmöjligheter och bygg ordentligt från början!

Jag blir däremot glad när jag vid flera tillfällen läser i dagspressen att Kristina Axén Olin och Mikael Söderlund talar varmt om stadens utveckling. Hoppas bara att det blir något av det också!
 0
Anders Gardebring (26 Februari 2008 23:35):
Richard: Tunnelbana och spårvagnar konkurrerar inte med varandra. De kompletterar varandra.
Det är mycket viktigt att även tunnelbanan byggs ut. Blå linjen till Nacka torde vara den mest akuta delen.
 0
Richard Jacobsson (28 Februari 2008 09:52):
Richard: Madrid har under det senaste året öppnat flera nya spårvägs/light rail linjer. Jag ser ingen motsatsförhållande i att bygga spårväg i en stad med ett befintligt tunnelbanenät. I Paris har man nyligen byggt en linje (T3) inne i den egentliga staden (tre andra finns utanför). I London diskuteras den sk "Cross River Tram" som kommer att passera Waterloo och Kings Cross för att avlasta tunnelbanan som slagit i kapacitetstaket. Liknande tankar finns i Stockholm för en konvertering av linje 4 till spårväg som kan minska trycket på tunnelbana 1 & 2.

Tunnelbana 3 har idag en onaturlig vändpunkt i Kungsträdgården, en snabb förlängning rakt mot Nacka/Danvikslösen skulle minska trycket vid Slussen och erbjuda en konkurrenskraftigt alternativ till privatbil mot City och för vidare resor norröver innerstaden.

Det finns dock ingen motsättning i att bygga både spårväg och tunnelbana, båda behövs byggas ut i den centrala och halvcentrala delen av regionen för att kollektivtrafikandelen inte ska minska i framtiden.
 0
abab (28 Februari 2008 11:15):
Skulle det inte vara coolt att bygga nån typ av monorail en bit över marken och öppna upp för en ytterligare gatunivå på broar?
 0
Marre (28 Februari 2008 11:23):
Richard Ahlsröd: att Madrid kunnat bygga som man gjort beror på stort EU-stöd från EUs nettobetalare - inte minst Sverige. Våra infrastrukturpengar har m a o gått till att ge Spanien en ny infrastruktur samtidigt som vår egen stagnerar...
 0
Anders Gardebring (28 Februari 2008 12:11):
Det ligger tyvärr en viss sanning i det som Marre skriver. Sverige är överlag usel på att äska EU-pengar, trots att vi skulle kunna.
 0
mhean (28 Februari 2008 12:16):
Funderar lite grand på vem ni som skriver här anser ska betala en utbyggnad av tunnelbanan, spårvägsnätet?
 0
Anders Gardebring (28 Februari 2008 12:29):
Vem betalar utbyggnaden av infrastruktur Mhean? Motorvägar, vattenledningar, avlopp, tunnelbanor, spårvägar, busslinjer, broar och så vidare? Det är normalt sett vi alla tillsammans via skattesedeln. Sedan används också olika former av avgifter för att hålla driften igång i kollektivtrafiken, medan vägar normalt sett är "gratis" att åka på. Till saken hör naturligtvis att kollektivtrafik är en långt effektivare användning av skattepengar än att bara bygga för biltrafiken. Du får nämligen plats med många fler människor i kollektivtrafiks-infrastruktur per spenderad krona. Inte med det sagt att vi inte behöver vägar också, men det brukar ofta vara underförstått när sådana här frågor dyker upp varför jag skriver det på en gång.
 0
Magnus Orest (28 Februari 2008 17:53):
Kan även tillägga att det inte är en fråga om pengar. Pengar finns till utbyggnader, eftersom det som sagt handlar om gemensamt finansierade infrastrukturprojekt. Problemet är oftast att vilja saknas från politiskt håll. I fallet med Djurgårdslinjen handlar det även om att ett fåtal representanter för "proppen Orvar" anser att biltrafiken i innerstan behöver mer plats, eftersom de själva aldrig åker kollektivt. Tyvärr, får jag tillägga. Det slentrianmässiga bilåkandet är väldigt utbrett bland 40-talisterna, och de är en inflytelserik och kapitalstark grupp, vilket gör det svårt att komma till rätta med det problemet.
 0
mhean (28 Februari 2008 22:18):
Ville bara provocera lite eftersom son utomsocknes kan man ibland få uppfattningen om att stockholmare sätter likamedtecken mellan statens pengar och kommunens/länets pengar. Som ni kanske vet är jag från Göteborg och har även här ett antal gånger gett utlopp för min frustration över hur urusel kollektivtrafiken är här kontra Stockholm. Jag har ändå bott fem år i Stockholm mellan 98-03 och kan därför jämföra. Här nere har vi nästan slutat att räkna med statliga pengar till utbyggda spårnät.
 0
Leonardo Frithunanthz (28 Februari 2008 22:22):
Marre: Delvis. Men det är en fördom att det i Spanien byggs bara tack vare EU-pengar. Spanien är nuförtiden nettobetalare, precis som Sverige. De som idag tar emot mest bidrag är många öststatsländer. Spaniens BNP per capita ligger idag i samma liga som Sverige, Madridbornas plånböcker är ungefär lika rika/fattiga som Stockholmarnas.Nu till det här med spårvägar, i Madridområdet invigde man förra året 4 spårvägslinjer. Ja, 4.
3 i Madrid stad och 1 i förstaden Parla (ca 100 000 invånare) som ligger strax söder om innerstaden och förbinds med pendeltåg (cercanías). Sammanlagt över 3 mil spårvägar. På i princip en gång.

I Madrid ser man ingen motsättning mellan spårväg och tunnelbana. Så är det bara. Man bygger tunnelbana och under perioden 2003-2007 byggde man ca 90 km tunnelbana varav en var tunnelbaneringen Metrosur som är ca 4 mil rund och förbinder olika förstäder i södra Madrids storstadsområde. Det har byggts över 100 km tunnelbana under en väldigt kort period och man har samtidigt 'gått om' Paris och Moskva i tunnelbanelängd i Europa. Längst är fortfarande Londons t-banenätverk. Förra året kom spårvagnen tillbaka till Madrid efter att man hade tagit bort den för flera årtionden sedan (låter det bekant, kära Stockholmare? :-) ). Och redan idag planerar man för perioden 2007-2011
följande spårvagnssträckor i Madrids storstadsområde:

Puerta de Hierro - Majadahonda - Las Rozas (10 km) +

Valdemoro (3.5 km)

+ förlängningar för tunnelbanelinjer 2, 3, 9 och 11.

Det finns ingen motsättning och det ska inte finnas någon sådan mellan tunnelbana och spårvagn.
 0
Gustav Svärd (28 Februari 2008 22:22):
Så klart känns det likadant i Stockholm. Trots att vi är över 20% av landets befolkning hamnar inte 20% av investeringarna här. Var ett tag sen jag var i Götet, men att Stockholms lokaltrafik är överlägsen är inget att sticka under stol med. Personligen tycker jag det helt enkelt behöv mer investeringar i spårbunden kollektivtrafiksinfrastruktur i storstäderna, inte att slåss om det som finns utan att det ska finnas mer.
 0
Leonardo Frithunanthz (28 Februari 2008 22:55):
Ja, 20 % av landets befolkning men vi ligger bakom 40 % av landets BNP.

StorStockholm är i ett skriande behov av spårsatsningar men vi får endast en blygsam summa som proportionellt sett är mindre än både vår demografiska andel och hur mycket vi bidrar till landets BNP. Vi får helt enkelt för lite för vad vi egentligen behöver. StorStockholms kollektivtrafik är inte längre världsbäst, vi är inte ens bäst i Europa.
 0
Niklas (28 Februari 2008 23:09):
Jag har inte varit i Madrid men känner att jag vill dit. Deras politiker verkar ha fattat en del av hur saker och ting hänger ihop. Detta bör vi ha som föredöme i Stockholm.
 0
mhean (29 Februari 2008 21:58):
Leonardo, jag har skrivit det förut här, självklart tillför ni en större del till BNPn än vad befolkningens del är, ni är ju huvudstaden och som sådan lever ni i en viss symbios med staten. Tänk dig hur många karriärvägar det finns i Stockholm som bara finns i huvudstäder, andelen statliga jobb t ex i Stockholm är oerhört mycket större än vad er befolkning är, era spårbundna infrastruktur (som denna tråd tar upp) är så fantastisk i jämförelse med Göteborgs (som kanske är den enda regionen som man kan någorlunda jämföra med), andelen kulturella pengar som överöses Stockholm är enorm bara för att man anser det vara av nationellt intresse. Ca 60 muséer i Stockholm får statliga anslag, i Göteborg 7. Göteborgsoperan har betydligt mer publik än Kungliga Operan men får en fjuttsumma av staten jämfört med nationalscenen i Stockholm. Dom här exemplen kan göra hur många som helst. Ni har TV1, TV2 och TV4 trots att man sa att TV4, när den startades, inte skulle läggas i Stockholm. Hur blir mediarapporteringen då, den blir naturligvis utifrån ett Stockholmsperspektiv, kommer man från Stockholm och bor där tänker man inte på sånt, man tar det för givet.

Den Robin-Hood skatt som ni betalar är en struntsumma i förhållande till de pengar som genereras bara för att staten och Stockholm lever i en sorts symbios men lite rättvisa skipas i alla fall.

I Storgöteborg bor ca 10 % av Sveriges befolkning och ökar med ca 8-9000 årligen, egentligen är det mer imponerande än att Stockholms län ökar med det dubbla. Vår region är fortfarande väldigt beroende av några enskilda sektorer inom samhället och har ingen kudde i form av massa statliga verk och myndigheter. Staten har dessutom alltid låtit Göteborg fått klara sig själv och det har väl funkat så länge som Volvo funkat. Under varvskrisen på 70-talet kunde man tänkt sig att ett antal statliga verk kunde lagts här eftersom ca 25000 pers blev av med sina jobb på kort tid men icke. Göteborg har väldigt bra högskolor så brist på kunnande finns det inte tyvärr blir dock Stockholms mediarapportering över Göteborg ofta lite Kal och Adaaktig vilket gör att göteborgaren uppfattas som lite korkad. Egentligen är det bara ytterligare ett skäl till att inte alla rikskanaler bör ligga på ett och samma ställe.
 0
Anders Gardebring (1 Mars 2008 18:57):
Mhean. Det är märkligt att du nämner TV4. TV4 är ett privat bolag. Det har det alltid varit.
 0
Richard Jacobsson (1 Mars 2008 22:56):
Anders: Visserligen väldigt off-topic, men innan TV4 fick sin koncession för marknätet under Regeringen Bildt så var det tal om att det kanske skulle villkoras att kanalen ej var baserad i Stockholm. Hur det sedan gick med den saken är du nog varse om :)

TV2 Norge, som startade vid ungefär samma tidpunkt, är baserade i Bergen liksom TV2 Danmark som är baserat i Odense.

För övrigt ser jag inte kopplingen mellan ursprungsämnet och en debatt kring det kommunala skatteutjämningssystemet.
 0
mhean (1 Mars 2008 23:17):
Min poäng med att nämna Robin Hood-skatten är att rätt ofta tar stockholmare upp den i olika sammanhang som väldigt orättvis men glömmer/förstår inte hur mycket gratis Stockholm har utav att staten är lokaliserad i stan.

Det är för övriga Sverige lite tröttsamt att höra fraser som "Stockholm är Sveriges lok", "Stockholm bidrar med si o så mycket" när det är självklart liksom.

Fan, skicka över 25-30000 statliga jobb hit till Göteborg så skulle proportionerna bli lite mer i förhållande till befolkningen, Göteborg hade blivit mindre Volvoberoende, dessutom skulle Stockholm stagnera rätt rejält och behovet av ny infrastruktur hade försvunnit. Eller hehehe?
 0
Dr Evil (1 Mars 2008 23:26):
Mhean: håller med dig. Det är så tajtigt att höra, stockholm är svetiges si och stockholm är sveriges så, tillväxt, motor, lok bla bla... Det finns historiska förklaringar till att Stockholm är sveriges makt, finans och politiska centrum. Mén rent geografiskt så vore ju Malmö eller Göteborg ett bättre lämpat centrum i förhållande till kontinenten. Men å andra sidan, Sverige är ett avlångt land och en huvudstad så långt söderut skulle missgynna den norra delen. Men å tredje sidan så talar man (?) norrut om att bilda ett nytt land: nordkalotten som sträcker sig över norge, sverige, finland och ryssland. Och, (som ett stickspår i spårvägsdebatten...) kan jag tänka att det skulle bli ett bättre land för invånarna i norr jämfört med hur det är nu.
 0
Niklas (2 Mars 2008 00:36):
Mhean: Visserligen bidrar Stockholm med 40% och vi bor ju i ett någorlunda solidariskt samhälle där behoven till störst del ska styra vart statens utgifter går. Det som upprör mest för stockholmare är alltså INTE att långt mindre än 40% av statens investeringar hamnar i Stockholm. Däremot är det frustrerande att av statens infrastrukturinvesteringar går betydlig mindre del än de 21,22% som är Storstockholm befolkningsandel av Sveriges befolkning (enl SCB dec 2007). På något sätt har man från centralt håll ansett att storstadsbor inte har samma behov av att transportera sig som folk i glesbygd (vilket ju är rent nonsens, man går ju inte till jobbet resvägen är 10-20 km, vilket är ganska vanligt i Stockholm).

Sedan har vi problematiken med Göteborg. Jag ser ingen motsättning mellan bra infrastruktur i både Stockholm och i Göteborg. Göteborg är i dagsläget alldeles för bilanpassat med fina motorvägar men dålig kollektivtrafik. Detta har lett till ett ourbant Göteborg. Malmö är en betydligt mindre stad men känns ungefär lika stor som Göteborg, tack vare en mer urban stadstruktur. Göteborg skulle (i likhet med Stockholm) må bra av en YIMBY-grupp, som satte lite press på politikerna att planera för mer urbanitet och bättre kollektivtrafik.
 0
Niklas (2 Mars 2008 00:43):
Dr Evil: Detta hör visserligen verkligen inte till debatten i denna tråd, men jag undrar varifrån du fått följande information ifrån: "Men å tredje sidan så talar man (?) norrut om att bilda ett nytt land: nordkalotten som sträcker sig över norge, sverige, finland och ryssland."

Vilka vill bilda nytt land? Samerna? Skulle vara intressant att veta hur det skulle gå om de utropade självständighet med tanke på att en del av området ingår i Ryssland.
 0
Lasse (2 Mars 2008 05:46):
Niklas, om alla kommuner fick statliga pengar strikt efter befolkningssiffrorna så skulle inte Sveriges stora städer sitta ihop. Så fort du kommer ut i glesbygdskommunerna så skulle järnvägen och landsvägarna hålla 50-talsstandard.
 0
Niklas (4 Mars 2008 18:35):
Lasse: Naturligtvis bör man ha i åtanke att man bygger infrastruktur lokalt, regionalt och nationellt. Det jag menade med de 21,22 procenten var att långt ifrån så mycket infrastruktur kommer Stockholmarna till godo överhuvudtaget. Det är provocerande att mil efter mil kunna åka på breda motortrafikleder i Norrland utan att möta en enda bil, medan man i Stockholma sitter fast i köer på motorleder som går rakt igenom stadskärnan. Det är provocerande att rikspolitiker utan att reflektera slänger ut en massa pengar på byggandet av en (norr)botniabana, medan det krävs år av övertalning för att de ska satsa något på spårutbyggnad där det behövs allra mest, dvs där det bor mest människor. Som jämförelse kan nämnas att botnabanan + norrbotnabanan är 46 mil lång och trafikerar ett område med en befolkning på runt 0,56 miljoner (räknat på hela kommuner, ungefärliga siffror enligt wikipedia)
Västra stambanan (Stockholm Göteborg): 45 mil, befolkning: 3,0 miljoner
Västkustbanan (Göteborg Malmö): 29 mil, befolkning: 1,9 miljoner.
Södra Stambanan (i stor sett Stockhom Malmö) drygt 60 mil, befolkning 3,2 miljoner
Varför prioriteras inte de mest befolkade områdena vad gäller spåvägssatsningar är för mig en gåta. Det är som att slänga pengar i sjön.


Mhean: Om du är engagerad i Göteborg och dess utveckling föreslår jag att du startar en YIMBY-grupp där. Göteborg skulle må bra av att ta steget från provinsiell stor småstad till internationell storstad (vilket Malmö redan har börjat med), det krävs bara lite visioner (statliga verk och myndigheter spelar mindre roll i sammanhanget).
 0
Johan Eriksson (6 Mars 2008 19:13):
Läs deras blogg: http://www.chamber.se/se/naringsplitik/kommentarer/det..

= De som inte accepterar deras bild av "verkligheten" avfärdas och körs över i bästa "besser-wisser"-stil och några intryck av EU har de inte tagit utan det är "Tunnelbaneplan för Storstockholm 1965" och dess ideologi som fortsatt råder efter 42 år! Nu har de öppnat en blogg för debatt men de vill inte ha något mothugg och de svarar inte på frågor så de ångrar säkert den "öppenheten" nu.

Jag är övertygad om att deras Putin-attityd inte hjälper vare sig stockholmarna i allmänhet eller och dess kollektivresenärer i synnerhet med detta stöddiga och isolationistiska synsätt och debatteknik efter att ha blivit utskälld efter noter per telefon av dem för att vara "drömmare" och i nästa sekund heter det att "C-förlängningen kostar 2 miljarder" vilket är en megalögn, -"smooth move" HK!
 0
Dr Evil (6 Mars 2008 20:47):
Niklas: har inte sett din fråga förrän idag.
Ja, det var några år sedan och vem eller vilka vet jag inte, men jag tror att idén kom från Norge eller Finland och presenterades i samenyheterna någon gång. Samtliga länders norra delar ligger ju långt från sin huvudstad med allt vad det innebär. Det finns ett par stora städer där: haparanda och murmansk och så har man havskontakt via norge. För invånvarna där tror jag att det skulle bli något positivt. Men nivån på idén är nog mer ett önsketänkande. Men intressant icke desto mindre.
 0
Dr Evil (6 Mars 2008 21:04):
Så här skriver HK: "en vi tycker att just Hamngatan är en illa vald plats för en spårvagn. Dessutom finns det betydligt viktigare projekt inom kollektivtrafik att satsa på, som tex en tunnelbana till Nacka"

Det är oerhört intressant hur olika man kan se på saker och ting. Jag tycker Hamngatan är en av de bästa platserna i Stockholm stad för spårvagn. Att förlänga spårvagnen från centralen ut till Djurgården torde vara en av de mest effektiva åtgärderna för att få ner busstrafiken. Är jag ensam om att tycka det?

Tunnelbana till Nacka är högst osannolikt. Det är alldeles för dyrt att dra trafik i tunnlar nu för tiden. Däremot att koppla ihop Saltsjöbanan med tvärbanan och dra den ända till Gustavsberg/Ingarö och längre kanske till Stavsnäs, vågade tanke. Vore inte det en välgärning för Nackaborna och miljön? Vad skulle ett sådant projekt gå på? Och vem fasiken vill ha tunnelbana om det kan undvikas? På sina håll borde tunnelbanan heta spårväg, den går i ytläge i till exempel hela söderort.
 0
Mikael Hörnlund (6 Mars 2008 21:45):
Kul att läsas HK's blogg och deras tappra försök till att försöka övertyga Stockholmarna att de inte skulle vara mot språvägstrafik..

Utrdag ur deras vision.
"Om tunnelbanan byggs ut till Nacka via Djurgården skulle
i stort sett all busstraik på Stadsgårdsleden, Hamnga-
tan och Strandvägen kunna tas bort. Även spårvägen på
Strandvägen blir överlödig. Stora ytor av Stockholms mest
välbelägna gatumark skulle kunna användas till annat."

"Även spårvägen på Strandvägen blir överlödig" Märkligt resonemang. Den används ju idag som ett rullande museum, inte som en kollektivtrafiklösning.

"Stora ytor av Stockholms mest välbelägna gatumark skulle kunna användas till annat."

Användas till vad? Mer trafik?

Lite mer utdrag:
"Ett stort antal spårvägar planeras och diskuteras i och runt
Stockholm. Spårvägssystem har ungefär samma kapacitet
som bussar men är avsevärt dyrare att anlägga. I många
lägen är det därför en kortsiktig satsning. Risken finns att
Stockholm liksom på 1950-talet tvingas bygga om spår-
vägslinjer till tunnelbana till mycket höga kostnader om
dessa planer realiseras. De tvärspårvägar som nu diskuteras
bör därför byggas som tunnelbana från början."

"Handelskammaren anser att Stockholm bör planera för en
tunnelbanering som binder ihop de olika linjerna. Det skul-
le ersätta huvuddelen av de tvärspårvägar som diskuterats i
olika sammanhang och ge ett mycket bättre, sammanhäng-
ande traiksystem. "

Det börjar bra och låter korrekt och vackert.
"skulle ersätta huvuddelen av de tvärspårvägar som diskuterats i olika sammanhang och ge ett mycket bättre, sammanhäng-
ande traiksystem."

Återigen så ställer man spårvagnstrafik mot tunnelbanan i ett klassiskt svart eller vitt tänkande. Är ju 2 olika trafiksätt som kompletterar varandra.
 0
Magnus Orest (6 Mars 2008 22:10):
Även jag har varit inne å HKs blogg och besudlat den med omöjliga frågor... ;-) Trist bara att de inte verkar vara intresserade av att föra en saklig debatt där de bemöter meningsmotståndarnas frågor och argument med egna sakargument. Istället råder en väldigt trist och överlägsen attityd som går ut på att de som ifrågasätter inte har någon koll, samtidigt som de vägrar att bemöta rakt ställda frågor.

Kontraproduktivt, anser jag. Här har de chansen att försvara och förklara sitt remissvar, men väljer istället att leka kaxmopsar som hugger efter allt som rör sig.
 0
Anders Gardebring (6 Mars 2008 22:25):
Ja, den här är ju intressant:
"Om tunnelbanan byggs ut till Nacka via Djurgården skulle
i stort sett all busstraik på Stadsgårdsleden, Hamnga-
tan och Strandvägen kunna tas bort. Även spårvägen på
Strandvägen blir överlödig. Stora ytor av Stockholms mest
välbelägna gatumark skulle kunna användas till annat."


Det är ju naturligtvis inte sant någonstans. För det första stannar buss och innerstadsspårväg på många fler ställen än en tunnelbana gör. Bussen kommer alltså behöva vara kvar av den anledningen. För det andra går det som bekant bussar åt rätt många andra håll via Hamngatan också... Buss 62 hem till mig på Gärdet exempelvis... Ingen tunnelbana i världen kommer ta bort den...

"Spårvägssystem har ungefär samma kapacitet
som bussar"


Och det påståendet är ju bara så oerhört märkligt. Spårvägssystem har klart högre kapacitet än bussar, det är liksom hela förutsättningen för att det överhuvudtaget diskuteras....
 0
Anders Gardebring (7 Mars 2008 00:49):
Mikael. En grej dock där jag delvis håller med HK, nämligen här:
"Handelskammaren anser att Stockholm bör planera för en
tunnelbanering som binder ihop de olika linjerna. Det skul-
le ersätta huvuddelen av de tvärspårvägar som diskuterats i
olika sammanhang och ge ett mycket bättre, sammanhäng-
ande traiksystem."


Tvärbanan är en kollektivtrafikform som avsevärt mer liknar tunnelbanans resemönster och de konkurrerar med varandra på ett helt annat sätt än vad innerstadsspårväg gör. En tunnelbanering är en utmärkt idé och jag tycker att det finns avsevärt mer konstruktivitet här än i kritiken mot dragningen vid Hamngatan.
Stockholm behöver mer tunnelbana också.
 0
Lasse (7 Mars 2008 03:38):
Niklas, Malmö spelar inte i samma division som Göteborg när det gäller att vara internationell storstad. Göteborg är Sveriges industriella hjärta och kommer alltid att ha en plats i världen tack vare det. Hamnen är Skandinaviens största och växer snabbt. Universitetet är Skandinaviens största. Besöksnäringen är betydande. Allt det där är ingen slump, det är resultat av visioner. Att sedan Malmö bygger en hel del snygga hus är bara att applådera. Men det det krävs mer än så för att bli en internationell storstad.
 0
Mikael Hörnlund (7 Mars 2008 11:10):
Anders:
Visst har de skrivit bra saker och personligen tycker jag oxå att tunnelbanan ska utvidgas, och en ringlinje är en ypperlig idé som borde förverkligas. Men de är väldigt dualistiska i sitt sätt att skriva, det låter som de garderar sig för påhopp genom att fladdra hit och dit i vad de vill, de är både för och emot spårvagnstrafik, som Anders Krohn oxå hela tiden hävdar att de är för en spårvagnstrafik.
 0
Magnus Orest (7 Mars 2008 12:39):
Tja, jag vet inte om jag tycker att vi nödvändigtvis behöver just t-bana som binder samman de olika linjerna. Jag håller med HK i sak, men tycker att det vore bättre att kolla på stadtbahn-konceptet i den frågan. Tvärbanan bör ganska enkelt kunna konverteras till stadtbahn, och på så vis ges högre kapacitet.

Hannovers stadtbahn-system är min favorit, i synnerhet eftersom de haft den goda smaken att namnge en av dess hållplatser efter oss. Fina och luftiga stationer under jord, trevliga och smidiga fordon, och bra täckning: http://en.wikipedia.org/wiki/Hanover_Stadtbahn
 0
Johan Eriksson (7 Mars 2008 21:12):
Magnus Orest: Det är inte Tvärbanan tvisten gäller (även om HK hellre sett T-bana istället även på den linjen) utan det är deras fientlighet till spårvagnar i innerstan som är kruxet!

Sveriges idag mest belastade busslinje, linje 4, med mer än dubbelt så många resenärer som Tvärbanan har HK inte ens "tittat på" men tonen låter inte något vidare positiv "med byggstart om 15 år" utan snarare glada om de slipper, -T-bana på 4an är melodin också eller?
 0
Magnus Orest (8 Mars 2008 10:40):
Johan, jag skrev alltså det där som ett svar på inlägget före mitt, dvs det från Anders, om att låta en ringlinje binda samman de olika t-banelinjerna.
 0
Niklas (27 Mars 2008 13:30):
Lasse:
Nja, Göteborg lider av problemet att vara extremt utspritt. Själva stadskärnan är inte mycket större än Gamla Stan. Sedan tillkommer innerstadsliknande kvarter som ligger utspridda i enklaver.
Malmö å andra sidan är betydligt mer kompakt med en relativt stor innerstad. De förorter som finns, ligger på kort avstånd från centrum.
Detta gör att Malmö (av mig, dvs subjektivt) upplevs som en minst lika stor stad som Göteborg. Att sedan staden inte är lika utbredd är irrelevant då man besöker staden.

Det där med Göteborg som Sveriges "industruella hjärta" får stå för dig. Både Malmö och Göteborg är typiska industristäder (Stockholm är inte det) och har under en tid lidit av postindustrialismens kollaps. Malmö har delvis haft hjälp av sin närhet till storstaden Köpenhamn som är mer tjänstmannabetonat. Göteborg ligger ju inte nära någon storstad (miljonstad) och har därmed fått klara sig själv på ett annat sätt.
 0
Richard Jacobsson (22 Juni 2008 18:37):
Magnus Orest: Tvärbanan är redan vad som brukar benämnas snabbspårväg eller stadsbana dvs. den svenskspårkiga motsvarigheten till tyskans stadtbahn.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter