Utskrift från www.yimby.se
....

Svenska dagbladet skriver om Stockholms utveckling

 
I dagens Svenska Dagbladet kan man läsa en, för att vara Svenska Dagbladet, ovanligt balanserad artikel om Stockholms utveckling. Även om man inleder i mycket negativa (och vinklade, det är ingen tvekan om att skribenten inte gillar utvecklingen) ordalag så får också positiva röster uttala sig. Kanske har även Svenska Dagbladet börjat inse att en stad inte kan slumra hur länge som helst?

Artikeln inleds med att berätta om att tusentals nya bostäder, höga hus och "kontroversiella" rivningar planeras. De kontroversiella rivningarna verkar senare i artikeln decimeras ner till att i princip handla om stadsbibliotekets annex så det handlar snarare till dags dato om en kontroversiell rivning.
Tyvärr finns det nästan inga skyskrapor bland det nya som planeras utan det handlar nästan utselutande om höghus. Yimby hoppas på bättring angående detta, speciellt i nya stadsutvecklingsområden som till exempel värthamnen som lämpar sig utmärkt för en sådan exploatering. Stockholm är en storstad och det är dags att det får synas.

Svenska Dagbladet skriver också om att många oroar sig för vad som händer med innerstadens låga silhuett. Frågan är, hur många är det som oroar sig, och hur många ser fram emot en stad som får växa igen? Mycket tyder på att en majoritet av Stockholmarna har kommit över Klaratraumat och nu vågar blicka framåt igen.

I artikeln skrivs också om att K-märkta hus skall rivas. Vad man bör ha i åtanke är att många av de betongbrutalistiska byggnader som uppfördes på 50-70-talet har olika former av skyddsmärkningar så det återstår att se hur mycket substans det egentligen finns om dessa rivningar. Yimby känner inte till några förslag på rivningar av den gamla stenstadens bebyggelse och det lär heller knappast bli aktuellt.

Först får Thomas Hall, professor i konstvetenskap (knappast representativ för allmänhetens syn på staden), komma till tals. Hall menar på fullt allvar att det som nu planeras är mer anmärkningsvärt än rivningarna på 60- och 70-talet. Ett synnerligen uppseendeväckande uttalande. Hur man ens kan komma på tanken att jämföra rivningen av en hel stadsdel med att bebygga tidigare obebyggd mark ter sig ytterst märkligt. Sedan är som bekant klararivningarna mycket romantiserade. Att riva allt var ingen bra lösning men mycket av bebyggelsen bestod av slum varför en sanering var absolut nödvändig.

Thomas Hall säger:
"- Saneringarna i City var ju oändligt mycket bättre förberedda. Man hade utrett i ett par decennier vad man skulle göra. Även om det var fel, så var det ändå genomtänkt. Nu verkar det gå till så att man nästan från ena dagen till den andra bestämmer sig för vad man ska göra, säger han."

Problemet ligger nog snarare i att ingenting har hänt på så otroligt länge att någon som helst typ av utveckling ses som kontroversiellt och som något ovant. Förslag till nybyggnation utreds, tvärtemot vad Hall verkar tro, mycket längre i Sverige än i de flesta andra länder. Även möjligheterna till överklagande är nästintill outtömliga med möjlighet att helt kostnadsfritt överklaga i hela åtta instanser.

Thomas Hall förvånas över att det är så få protester mot det som nu planeras. Sanningen är att det finns ett mycket stort motstånd, men motståndet kommer till stor del från en liten och elitistisk grupp som tror att Stockholm är ett museum. Men Stockholm är en stad, en växande stad, och som sådan måste den få utvecklas och förnyas. Att tillåta den växa är inget kontroversiellt, det är en fullständigt naturlig utveckling, som ett fåtal som redan har sitt på det torra försöker att stoppa.

Stadsbyggnadsborgarråd Mikael Söderlund får också komma till tals i artikeln och som tidigare kan Yimby inte annat än att hålla med i att de visioner som Söderlund har är utmärkta. Dock skulle vi önska att han också såg nödvändigheten av en utbyggd spårtrafik i innerstaden för att uppnå visionerna.

Söderlund säger:
"- Det har under en längre tid funnits en längtan efter att Stockholm ska sticka ut. Sedan kan vi ju diskutera om det vi verkligen gör kommer att sticka ut, säger han med ett litet leende."

Och där kan vi bara återigen hålla med. Det är dags för Stockholm att få växa upp. Men det kräver att man tänker längre än ett par 20-våningshus i nyfunkis. Ta in internationellt erkända arkitekter och låt dem komma med kreativa förslag på intressant arkitektur i de nya stadsområden som nu planeras. Låt också unga svenska arkitekter få tillföra nytt blod så att vi kan bryta nyfunkisens järngrepp.

Det viktigaste med den utveckling som nu har påbörjats är att innerstaden äntligen får växa. Det är mycket viktigt att stadens utbredning får fortsätta och att tullarna en gång för alla slutar att definiera innerstadens slut. Innerstadens befolkning måste få öka, och det kraftigt. Det är bara då vi kan skapa en dynamisk och levande storstad som kan bryta segregationen, minska miljöpåverkan och skapa det som gör en stad attraktiv och intressant.

Läs också Per Ankersjös och Magnus Orest inlägg.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Dr Evil (17 Februari 2008 19:17):
Vem har gett Mikael Söderlund blommor i yimbys namn som han nämner i artikeln?
 0
CY (17 Februari 2008 19:33):
Riv skiten bygg nytt, tänk Kiruna...
 0
Mike (17 Februari 2008 19:55):
"- Saneringarna i City var ju oändligt mycket bättre förberedda. Man hade utrett i ett par decennier vad man skulle göra. Även om det var fel, så var det ändå genomtänkt. Nu verkar det gå till så att man nästan från ena dagen till den andra bestämmer sig för vad man ska göra, säger han."

Vilken pajas. Den mannen är ju direkt farlig. Klararivningarna är alltså att föredra, eftersom man då slog fast en handlingsplan, och sen höll fast vid den med järngrepp trots att den var fruktansvärld? Istället för att som idag (som han påstår, hur det är i verkligheten går att diskutera) bygga bit för bit och på så vis nå nåt eftersträvansvärt, så man kan ompröva idéerna efter utfallen. Tänk er om alla stadsutvecklingsområden vi har idag, Hammarby sjöstad, Liljeholmen, Lindhagen, Telefonplan, Norra Station, Norra Djurgården etc, hade fått sina detaljplaner spikade 1995 och allihopa byggts i samma stil som Norra Hammarbyhamnen.
 0
Patric Nilsson (17 Februari 2008 20:26):
Tyvärr tycks politikerna fortfarande vara insnöade på tanken att låta några få stora bolag planera och bygga de nya områden som planeras. Hammarby Sjöstad är ett förskräckligt exempel på denna arkitektoniska likriktning.

Vad som behövs är att man delar upp ett kvarter på flera byggherrar och arkitekter. Det är viktigt att man INTE! ger dessa arkitekter för mycket instruktioner när det gäller utseendet på byggnaden.

Bjud sedan in olika internationellt erkända arkitekter att rita just en av dessa kvartersdelar i ungefär vart 4:e/5:e kvarter för att få så stor variation som möjligt.

När det gäller utformningen av höghus (förhoppningsvis skyskrapor!) så bör dessa avgöras i stängda arkitekttävlingar där man enbart inbjuder de främsta av världens arkitekter.

Vidare bör, som tidigare nämnts här på Yimby, man inte bygga kvarteren samtidigt, utan lämna vissa kvartersdelar obebyggda i 5-10 år för att få spridning av arkitekturen även tidsmässigt. Om man inte vill göra detta kan ju variation lösas genom att man bygger pasticher på äldre arkitekturstilar som Jugend, Art Deco, Ny-Klassicism etc.
 0
Howard Roark (17 Februari 2008 20:56):
Verkligen kul att surfa runt här i stadsbyggnadsamatörernas Mekka. Kalla Thomas Hall för pajas är också kul. Kunskapsförakt verkar vara gemensam nämnare för folket som hänger här.

Vi förstår vad ni vill säga nu, även om era resonemang om slutna kvarter parat med skyskrapor oftast är sprängfyllda av logiska luckor och rörande okunskap. Det kommer sällan fram något nytt här längre. Nästa steg är självreflektion, grabbar.

Hur kan det komma sig att hela världen inte ser det hela som ni? Vem har fel? Ett helt samhälle, en hel byggbransch och en hel yrkeskår eller ni själva? Kan det finnas någonting som ni inte ser eller som ni inte har förmåga att se?
 0
Svärmor (17 Februari 2008 20:59):
Thomas Halls kommentarer förtjänar dock en viss reflektion om det inte går för fort just nu med förändringen av Stockholm.
 0
Anders Gardebring (17 Februari 2008 21:07):
Det stora problemet, som Patric skriver, är just att det är ett fåtal stora byggbolag som har fått, och fortsatt får, sätta agendan för Stockholms vidare utveckling. Det vore önskvärt att lätta på byråkratin för att möjliggöra även för mindre aktörer att komma in på marknaden, något som idag är ytterst svårt. Om inte detta går att göra riskerar vi att alla nya områden som byggs blir likriktade och tråkiga områden som det blir svårt att skapa en riktig stadskänsla i. För att skapa en levande stadsutveckling måste också många få vara med i den processen.
 0
Niklas (17 Februari 2008 21:20):
Howard: Har du varit i Stockholmsområdet? Har du besökt miljonprogramsområdena? Tycker du att detta är bra stadsplanering? Hur tror du de invånare som bor i dessa områden generellt tycker om sitt boende?
Har du varit i Stockholms innerstad? Tycker du att detta är dålig stadsplanering? Hur tror du de invånare som bor i innerstan generellt tycker om sitt boende.
För tillfället växer Stockholmsregionen med 30.000 inv per år. Var ska dessa bo? I dagsläget byggs mestadels områden som ganska väl lever upp till miljonprogrammets ideal. Är det inte bättre att bygga långsiktigt urbant?

MEn nämn gärna vilka logiska luckor som finns. Det kanske finns något som kan täppas till?
 0
Mike (17 Februari 2008 21:25):
Howard Roark:
tar mig friheten att svara trots att jag inte ens är medlem i yimby. Av vad webbomröstningar, efterfrågan på marknaden och strömningar i största allmänhet visar delas yimbys åsikter i stort i samhället. Den lilla grupp som däremot inte delar dem sitter däremot ofta på maktpositioner och har därigenom stort inflytande på debatt och riktlinjer. Det är byråkrater och bakåtsträvande politiker och stadsplanerare. Det är av den anledningen föreningen bildades - för att kunna bemöta dessa människor, eller snarare: göra sig besväret att bemöta dem. I övrigt tycks som sagt allmänheten i stort vara av samma åsikt som yimby, med undantag för om planerna gäller deras egna direkta närområde. Så jag förstår inte vad det är du menar att vi inte ser.

Jag förstår din invändning om yrkeskunskap, och av utifrån ditt namn vågar jag gissa mig till att du gillar åsikterna som framförs i en viss bok från 40-talet. Du tycks dock ha missförstått boken eller åtminstone dess förankring i verkligheten. Det Yimby kämpar mot är rigida mönster och invand feghet - inte för någon viss konvention utan för varierad och oförvägen arkitektur.
 0
Philip (17 Februari 2008 21:40):
Håller med allt som ovanstår. Det krävs nog internationella krafter i form av arkitekter för att väcka Stockholms slumrande stadsutveckling. Det är ju dom på förstahand som kommer till Stockholm och verkligen ser tomrummen gentemot sina egna hemstäder. Svenska arkitekter/byggherrar slumrar omkring i någon slags passiv och kollektiv masspsykos pga att inget hänt i Stockholm under efterkrigstiden. Dom har helt enkelt inte mycket att jämföra med i kontrast med utländsk arkitekt. Så förändringen kommer knappast ske "internt" verkar det som.

Ge ett par utländska arkitekter carte blanche på några områden runtom sta'n så bryter dom isen. Men det e klart, man måste väl förbi en myriad av gate-keepers på byggkontoren mm först.
 0
Howard Roark (17 Februari 2008 21:45):
Niklas: Jag har lärt mig att välja mina strider, så jag kommer inte att lägga så mycket energi här hos er. Några snabba svar:

- Ja, jag har varit i stockholmsområdet, jag har bott här de senaste 15 åren. Jag har bott i Vasastan, i Alby och söder om Söder. Miljonprogrammet är utmärkt stadsplanering och arkitektur, men en del höghusområden i vissa kommuner har låg status, därför koncentreras sociala problem dit. Problemen ligger inte i stadsplaneringen eller arkitekturen, det finns många exempel på områden med samma yttre form som är högstatusområden. Folk som bor i Förorten trivs där, det kan jag försäkra er.
- Stockholms innerstad är trist och monoton stadsplanering med övervägande medioker arkitektur, men som mäklarna säger: läget, läget, läget. Folk som bor i innerstaden trivs där, det är utmärkt stad för vissa skeden i livet.

Vi skall bygga vår stad med klokhet och kunskap. Stadsplanering och arkitektur är långsam verksamhet. Lita på dom som kan saken. Ni lekmän sitter också inne med värdefull kunskap som är nödvändig i processen. Vi är experter på olika saker.

Det som är postmodernitetens lärdom är att vi är olika och staden skall byggas på olika sätt, beroende på de specifika omständigheterna. Höghus i park är rätt lösning ibland, kvartersstruktur mer olika grader av slutenhet är rätt lösning i andra fall. Att förspråka bara en lösning på stadens utveckling är precis vad de gamla modernisterna gjorde. Det är miljonprogramstänkande. Vi vet bättre idag.
 0
Howard Roark (17 Februari 2008 21:51):
Mike: Valet av alias är ironiskt. Jag sympatiserar naturligtvis inte med huvudpersonen i "The Fountainhead". Det är omöjligt att vara så naiv och tänka så förenklat idag.
 0
Johannes Lilleberg (17 Februari 2008 22:06):
Det är bra att vi äntligen får se en artikel i en av Stockholms största tidningar som handlar om problematiken kring stadens profillösa arkitektur. Stockholm ska se visionärt ut. Staden ska ge intrycket av att vara en stad där man kan förverkliga drömmar. För att lyckas med detta måste vi höja nivån på den arkitektur vi skapar. Staden behöver mer märkesarkitektur för att vi ska kunna marknadsföra staden och locka till oss kompetent arbetskraft, företag och turism. Konkurrensen i Europa är stenhård och just nu ligger vi en bra bit efter Örestad vad gäller arkitektur. Örestad har lockat till sig de allra största som Jean Novell, Calatrava och Foster. Och samhällsmiljön där nere är sådan att arkitekterna lyckas skapa några av sina bästa verk just i Örestad. Det är imponerande!

Men vad jag blir besviken över i denna artikel är denna ständiga jämförelse med massförstörelsen under 60-70 talet. De större morgontidningarna upprepar det som ett mantra tills folk till slut tror på det. I själva verket handlar det bara om en kontroversiell rivning i Stockholm i dagsläget och det är Annexen till Asplundsbiblioteket.

Det är bra att man bygger mer stadsmässig arkitektur i och runt staden. Det finns ett behov av det. Övriga typer av stadsplanering kan man med fördel tillämpa i andra delar av staden. Det enda jag är orolig för vad gäller Söderlunds planer är om arkitekturen håller tillräckligt hög klass för att kunna bli uppskattad av framtiden generationer. Jag hoppas vi lyckas höja nivån på vår arkitektur några klasser lagom tills vi börjar bygga höghus.
 0
Anders Gardebring (17 Februari 2008 22:17):
"Howard Roark":s kommentarer gör mig mörkrädd. Det är uppenbart att personen bakom inläggen inte ofta rör sig ute i den verkliga världen.

Inläggen lyser av elitism och "jag vet bättre" när han använder sig av uttryck som "ni lekmän".

Utifrån det sätt som personen uttrycker sig verkar det vara en yrkesverksamt aktiv inom arkitektur eller stadsplanering och det är i sanning skrämmande.

Är åsikten från den som inte gått ett antal år på en arkitektur- eller sammhällsplaneringsutbildning inget värd? Jag menar, vi skall ju bara bo i områdena som "experterna" planerar, vad vet vi? Det är ju verkligen bra stadsplanering och arkitektur när man behöver gå ett antal år på en utbildning för att uppskatta den...

För övrigt är påståendet likväl grovt felaktigt då Yimby har både samhällsplanerare och arkitekter som medlemmar.

Det är också fascinerande hur signaturen påstår sig veta bättre än både empiriska undersökningar och faktiskt prisläge. För det är ju så att stadsbebyggelse är populärare än förortsbebyggelse, alldeles oavsett var denna stadsbebyggelse befinner sig. Att påstå att miljonprogrammens upprepade och stereotypa arkitektur inte är monoton medan innerstadens klart mer varierade (men tyvärr under efterkrigstiden ganska avstannade) skulle vara det tyder återigen på en ytterst märkvärdig oförmåga att se verkligheten för vad den är.

Oförmågan att förstå hur arkitektur och stadsplanering inverkar på ett områdes karaktär, sociala struktur och attraktivitet är likaså märklig och faktiskt inte så lite upprörande.

Dags att vakna upp från funktionalismens indoktrinering kanske?

Inte med det sagt att allt som byggs bör vara av "innerstads"-karaktär. Villor, radhus och liknande behövs också. Dock inte i lika stor grad som stad då vi har en mycket stor stadsbrist idag. Bostadsområden finns det ingen som helst anledning att bygga. De är en skrivbordsprodukt som inte fungerar bra i verkligheten, det vet vi med all önskvärd tydlighet sedan länge.
 0
Magnus Orest (17 Februari 2008 22:40):
Jag läste till Miljonprogrammet är utmärkt stadsplanering och arkitektur i "Howards Roarks" inlägg. Det säger allt om hur insiktsfull personen bakom detta alias är.

Mata inte trollen.
 0
Howard Roark (17 Februari 2008 22:42):
Gardebring: Ta det lite lugnt och läs ordentligt vad jag skriver. Du kommer ingenstans med fria fantasier om min bakgrund, personangrepp och demagogi. Så länge du är tongivande här på det sättet går det inte att ta er på allvar. Sov gott.
 0
Anders Gardebring (17 Februari 2008 22:45):
Som sagt Magnus, jag tror du har rätt.

Här finns för övrigt ett inlägg för den som vill tänka till:
http://www.yimby.se/2008/02/narforortens-tillbakagang_..
 0
Leonardo Frithunanthz (17 Februari 2008 22:51):
Tack Magnus.
 0
Viktor (17 Februari 2008 23:09):
Howard: Skulle vara intressant att höra hur du kommer fram till att de flesta som bor i förorterna trivs där? Jag bor själv i ett av miljonprogrammets områden och enda anledningen till detta är att det knappt går att få tag på en lägenhet mer centralt. Detsamma gäller de flesta av mina kompisar som också bor i typiska miljonprogramsområden. Man kan ju också fundera över varför många av dessa områden fått så låg status, när de var nybyggda var det ju det modernaste som fanns. Kanske pga folk inte uppskattade områdena och så fort man fick råd flyttade man?
 0
Johannes Hulter (17 Februari 2008 23:42):
Enligt Louise Nyström (arkitekt, prof. BTH) är Söder den arkitekttätaste stadsdelen (kolla SA:s matrikel). Men de kanske inte vill bo där egentligen?
 0
Gustav Svärd (18 Februari 2008 09:21):
Dr Evil: det var vi som startade Yimby (jag, Anders G, Leo & Jonas F) som gjorde det med anledning av http://yimby.se/2007/12/mikael-soderlund. Sen finns det även frågor vi ställer oss starkt emot hans politik (http://yimby.se/2008/02/vad-har-stockholms-handel_452...).

Det verkar som vissa tror allt det som är med i SvD:s illustration kommer uppföras inom närmsta 5 åren. Sanningen är att för många av områdena har planprocessen knappt börjat och är fortfarande i idéstadiet. Först ska det till en översiktsplan för området (som kan överklagas friskt) sedan kommer detaljplaner för enstaka tomter (som i sig kan överklagas i många år). Planerna kommer genomföras på kanske 20+ års sikt! Att kalla det här för värre än Klararivningarna är för mig, bara med tanke på detta, helt verklighetsfrämmande. Sedan håller jag med om att planerna i sig inte alls förstör innerstan, utan om något ger oss mer av det goda.
 0
Dr Evil (18 Februari 2008 11:12):
Skickar ni då taggbuskar om ni inte gillar hans planer? Att skicka blommor är en stark symbolhandling. Ni kanske har alla yimbymedlemmer bakom er, inte vet jag, själv är jag inte medlem och det var väl tur det, med tanke på det som stod i artikeln...
 0
Gustav Svärd (18 Februari 2008 11:21):
Nej ,det har vi inte gjort. Men vi har en namninsamling igång där vi starkt motsätter oss hans tvekan om spårvägen, idag på nätet och lösa planer om att stå ute på stan för att samla namn. Det är också en stark symbolhandling.
Vad gäller blommorna tyckte vi det var motiverat, dels med tanke på att en politiker vågar stå för förändringar i stadsmiljön och dels för att media klankade ner ordentligt på honom för det.
 0
Jan Wiklund (18 Februari 2008 13:03):
Kommentar till Howard/Yimby-debatten:

Arkitekturen spelar kanske roll, men som mäklarna säger spelar läget en större. Ingen människa vill bo perifert och har aldrig velat göra det - såvida de inte bor i "eget hus" med tomt. Konceptet perifert hyreshusområde har alltid varit impopulärt, oavsett hur det har utformats.

När Hammarbyhöjden och Traneberg byggdes på 30-talet fick de hyra ut lägenheterna gratis för att fylla dem. 1947 eller 1948 gjorde Stockholms stad en marknadsundersökning och fann att 50% ville bo i centrum och 50% ville bo i småhus medan knappt en jävel ville bo i hyreshus i förort.

I början av 70-talet, då det för en kort period rådde lägenhetsöverskott i stan, var det de mest perifera flerfamiljshusområdena som tömdes.

Och så är det fortfarande, att döma av prisnivåerna, som någon så riktigt framhöll ovan.

Och när man har konstaterat detta, dvs att folk vill bo i centrum, kommer nästa steg: vad är centrum?

Det rimligaste svaret på den frågan är att det avgörs av kommunikationssystemet (endast från T-Centralen kan man nå hela Stockholm). Och av var staden är som mest koncentrerad. Dvs innerstan. Där finns flest människor, flest butiker, mest av allting. T.o.m. de bästa parkerna finns där, enligt http://www.arch.kth.se/sad/publications/thesises/as_li..
 0
Anders Gardebring (18 Februari 2008 13:14):
"GIS-analysen visar att innerstadens rutnätslika stadsstruktur, t.ex. Östermalm, med definierade parker sammankopplade av gröna esplanader distribuerar grönområdena effektivare än den uppbrutna stadsstrukturen och de segregerade grönområdena i framförallt stadsområdena från efterkrigstiden, t.ex. Rågsved."

Visst är det så. Jag bor själv i stadsmiljö med Tessinparken nära inpå, en park som är väl inramad åt i alla fall tre håll och den fungerar mycket bra. Gärdet däremot, som nästan helt saknar inramning, använder jag aldrig.

Sedan, vad gäller "centralt" så är det just kvartersstaden som upplevs som "central" i en större utsträckning än de utspridda bostadsområdena. Närheten till service i form av affärer, restauranger, caféer, samhällsservice och så vidare som skapar de levande gatorna och de levande kvarteren. Det kan man också se på det faktum att priserna på bostäder i kvarters-strukturer är högre än priserna på bostäder i "hus i park"-miljöer även en bra bit utanför Stockholms "innerstad".
 0
Jan Wiklund (18 Februari 2008 13:44):
Oj, det var intressant! Har du några siffror, Anders?
 0
Anders Gardebring (18 Februari 2008 15:17):
Jag har sett sådana siffror ja, men lyckas (efter en stunds googlande) inte hitta dem nu.
Men det vore t.ex. intressant att jämföra vad kvadratmeterpriset i de stadsmässiga delarna av Aspudden ligger på och jämföra det med priserna i Örnsberg som ligger precis intill.
Jag skall gräva mer och se om jag lyckas hitta till dem igen.
En artikel-länk från man 2007 kan jag bjuda på nu iaf:
"–På sista tiden har priserna stuckit iväg ordentligt. Kvadratmeterpriserna i sekelskifteshusen i Aspudden ligger mellan 40000 och 45000 idag."
http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_226305.svd
 0
Johannes Lilleberg (18 Februari 2008 15:46):
Jag har erfarenhet av budning på 60-70 bostäder i Aspudden/Midsommarkransen. Priserna är märkbart högre i sekelskiftesområdet i midsommarkransen än i smalhusområdet från 40-talet som ligger andra sidan vägen. Man kan även se liknande skillnader i Aspuddens stenstadskvarter i jämförelse med smalhusområderna.

Sedan ska man naturligtvis lägga till att priserna inte enbart beror på vilket värde köparen sätter på produkten utan även kvoten mellan efterfrågan/tillgång.

Jag har läst en Stockholmsstudie som jämfört efterfrågan mellan olika typer av stadsplaner och olika typer av hus. Jag ska leta reda på den vid tillfälle.
 0
P-O Karlsson (18 Februari 2008 16:27):
Ja, vi bygger ännu fler miljonprogramområden för "problemen ligger inte i stadsplaneringen eller arkitekturen" har vi fått lära oss av experterna!

Tydligen ligger problemet hos de onda mäklarna som indoktrinerar oss att tycka bättre om tät innerstadsbebyggelse. Hur kan det då komma sig att inte fler av experterna själva bor i de fina miljonprogramsområdena i så fall?

Allvarligt talat tycker jag det är förskräckligt att läsa så nedlåtande kommentarer från "experter". YIMBY är faktist ett mycket bra exempel på demokrati i reell tillämpning. Perspektivet som YIMBY står för har saknats både i arkitektur- och stadsbyggnadsdebatten såväl som inom den offentliga debatten. Det kan ju inte vara oviktigt vad stadens invånare faktiskt tycker.
 0
Lasse (18 Februari 2008 23:22):
Jag bodde ett slag på Norra Guldheden i Göteborg, ett bostadsområde som ligger ganska centralt men som inte byggdes ut förrän på 40-talet p.g.a brant topografi. Det ser ut som Bagarmossen eller Danviksklippan, lamellhus och punkthus. Nedanför berget låg Linnéstan, stenstad från sekelskiftet med mycket restauranger och skön innerstadskaraktär. Jag bodde faktiskt närmare centrum än dom i Linnéstan gjorde, ändå betalades lägenheterna där ofta till dubbla priset! Det är sant. Och det ska tilläggas att även Norra Guldheden har hög status, det är mycket fina lägenheter där. Jag trivdes som en fisk i Götet! Men helt klart, priserna talar ett entydigt språk, utbudet av innerstadboende möter inte efterfrågan på långa vägar.
 0
sara (23 April 2008 10:27):
Hej!

Jag har inte varit med i diskussionen men jag är på jakt efter någon som vet om det finns en övergripande bild om var i stockholms stad man håller på ocj river? Större rivningar då.

mvh Sara
 0
Anders Gardebring (23 April 2008 10:47):
Sara:
Det rivs överlag väldigt lite, en kraftig majoritet av det som byggs är i nya stadsutvecklingsområden eller så kallade "infills", alltså att tidigare hål i bebyggelsestrukturen fylls igen. Det som rivs när det rivs är primärt olika former av skjul, enklare industribyggnader och så vidare. Mig veterligen är rivningarna vid centralen med klara postterminal och gamla kungsbrohuset de största rivningarna i stan för tillfället.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8643 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
21 April 15:51 av Gregor Fulemark
Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter