Utskrift från www.yimby.se
....

Centerpartiet: Gör ett Central Park i Stockholm

 
Centerpartiet föreslår i en motion till Stockholms stadsfullmäktige att en överdäckning av spåren norr om centralen bör aktualiseras och skyndas på i och med bygget av citybanan. Detta ser ut att vara nästa steg efter den skyskrapa som centerpartiet föreslog för några veckor sedan.

I motionen står det bland annat:

"Det handlar om en unik möjlighet att läka ett av stadens största sår samtidigt som man kan skapa en ny stadsmässig miljö som både tillgodoser efterfrågan på bostäder och lokaler i innerstaden/City och uppvärderar Klara sjö med dess stränder som stadspark, en oas för stockholmarna.

Planer finns redan för att överdäcka delar av spårområdet nära centralen. Staden bör ha högre ambitioner än så och redan nu börja arbeta för att realisera överdäckning av spåren och Klarastrandsleden ända fram till Karlberg.

Genom en hög exploateringsgrad kan området ge Stockholm en ny dynamisk stadsdel och samtidigt möjliggöra anläggandet av en helt ny centralt belägen park. En park med joggingstråk, picnic- ytor och träd. Den höga bebyggelsens inramning i kontrast med parken och vattnet kan skapa en Central Parkinspirerad stadsmiljö, en oas mitt i City.

Det nya området är en utmärkt plats för förnyelse av stadens arkitektur och silhuett. Med start från platsen för blivande Stockholm Waterfront och norrut över dagens spår- och vägområde till Karlberg finns nu chansen att på mestadels jungfrulig mark skapa ett stråk med vacker, spektakulär, storstadsmässig arkitektur. Skyskrapor, såsom begreppet definieras internationellt, ska vara en självklar del av denna bebyggelse."

Utan att ha sett några mer specifika planer på hur ett sådant område skulle kunna se ut så låter det som ett utmärkt förslag. Detta under förutsättningen att ett sådant parkområde uppförs på stadens villkor och får just den klara och definierade kontrast mellan stad och park som gör Central Park så lyckad. Detta i motsats till de oftast löst definierade parkområdena i dagens Stockholm. Uppförda byggnader måste naturligtvis också få en god urban koppling, de skall vara en del av den urbana stadsbilden och inte stå inne i själva parken, utan runt den. Det torde dock vara tanken eftersom just Central Park används som referens i motionen. En sammankoppling med det nya området vid Norra Station bör naturligtvis också ske vid en sådan överdäckning.

Då ny parkmark skapas med detta förslag kan också möjligheterna att istället exploatera annan mindre använd parkmark i närheten också undersökas.

Det är utmärkt att det poängteras att det med skyskrapor menas den internationella definitionen. Den svenska är ytterst märklig då ett tiovåningshus kan kallas för skyskrapa.

Det är egentligen en ganska märklig situation som Stockholm befinner sig i. Vi har väldigt många naturområden, men det är svårt att ta sig till många av dem, många känns osäkra då få människor rör sig där (då innerstadsmiljön med många människor är långt borta). Parkernas underhåll är också ofta eftersatt. Stockholm har helt enkelt stor kvantitet, men lite kvalitet, i sina parker.

Att ett sådant här förslag skulle gå att genomföra torde det inte råda några tveksamheter om. Läget är extremt attraktivt och finansieringen kan lösas just genom att tillåta en kraftig exploateringsnivå. Med den låga exploateringsnivå som idag dominerar Stockholm blir ett förslag med park på detta läge däremot så gott som omöjligt att genomföra.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johan Brunzell (27 Mars 2008 17:02):
Ett toppenförslag!!!
Förutom skyskrapornas eventuella höjd (för att de sägs förstöra stadens "skyline") så torde Nimbysarna inte kunna klaga på så mycket. Det är ju inte direkt något attraktivt område att bevara på något sätt. Men de kommer säkert på något. Det skall bli kul att se vad det skulle kunna bli.
 0
Anders Gardebring (27 Mars 2008 17:06):
Var inte så säker på det Johan. Jag har stött på människor i diskussionen som på fullt allvar tycker att det är viktigt att bevara detta öppna sår på grund av historiska värden...

Det är samma typ av tänk som kan ses hos samfundet S:t Erik när de motsätter sig hela principen om Norra Stationsområdet, att utvidga innerstaden. De menar där att barriären måste behållas och norra station byggas som "hus i park". På grund av kulturhistoriska värden för att man skall kunna se den gamla stenstadens gräns...

Visst är det skrämmande!
 0
Mikael From (27 Mars 2008 17:30):
Ett underbart förslag som jag väntat länge på! Ytan mellan Kungsbron och Barnhusbron är ju som gjuten för hög exploatering. Även vidare mellan Barnhusbron och fram til Atlasområdet kan man få till en tät stadsdel som överblickar Karlbergskanalen. I höjd med Birkastan kan man fortsätta Rörstrandsområdets gatustruktur. Ser fram emot illustrationer och mer ingående förslag. Det enda är att jag kan inte se det framför mig hur denna överdäckning ska gå till utan att gräva ned spårväg och Klarastrandsleden? Tittar man på området skulle det se ut som att "marken" efter överdäckning skulle börja typ 15 meter upp(?)
 0
Niklas (27 Mars 2008 17:38):
Det är svårt att ta ställning till detta eftersom detaljer saknas. Jag är lite skeptisk till att parken ska börja redan vid Sthlm Waterfront. En bättre sydlig ändpunkt vore Kungsgatsbron.

Själv har jag tidigare förespråkat kvarterbebyggelse fram till vattnet med nedgrävda spår och Klarastrandsleden som en strandboulevard. Nedgrävning är, som jag ser det, nödvändigt pga att höjdskillnaden gentemot vattenytan annars skulle bli för stor.

Men med en stadspark kan man klara sig med att endast däcka över spåren (vilket sannolikt också är billigare) eftersom en park gärna får innehålla höjdskillnader.

På Kungsholmensidan är det redan parkartat. Om det blir en park på city-sidan, är det viktigt att det finns förbindelser (gångbroar) över till Kungsholmen. En viktig aspekt är att man måste ta hänsyn till det blåsiga läget. Detta går säkert att lösa.

I detta fall är det tänkt att anlägga en park på Sveriges kanske mest attraktiva tomtmark. Om detta inte endast ska bli ytterligare ett slöseri av markresurser är det av yttersta vikt att marken runt omkring exploateras maximalt (m.a.o en allmän bygghöjd på minst 15 våningar och skyskrapor på upp till 40-50 våningar). Även på Kungsholmen finns det möjligheter att bygga relativt högt på de ställen där St. Erks sjukhus och S.t Eriks gymnasium ligger på idag. Man skulle eventuellt kunna bygga intill TryggHansa-huset.

Det är också viktigt att parken inte börjar direkt där byggnaden slutar. Det ska alltod finnas en gata emellan.
 0
Gustav Svärd (27 Mars 2008 17:46):
@MikaelF - det är min stora fundering kring det här också, gäller att få nivåerna att funka. Men vill man så kan man nog arbeta fram bra lösningar.

Håller i övrigt helt med Anders, byggnaderna som byggs måste vara urbana och ansluta till staden, inte hus-i-park. Om planen dimensioneras bra vad gäller park/byggnader bör den kunna betala sig själv...
 0
Niklas (27 Mars 2008 17:48):
Mikael:
"Det enda är att jag kan inte se det framför mig hur denna överdäckning ska gå till utan att gräva ned spårväg och Klarastrandsleden?"

Mellan Klarabergsgatan och Kungsgatan är redan idag Klarastrandsleden överdäckad. Detta betyder enligt en (av mig) grov uppskattning, att man får en slänt ner mot kanalen med höjdskillnad på 7-8 meter. Jag tror man klarar sig utan att gräva ned spår eller led.
 0
Barba (27 Mars 2008 18:05):
Det här kan nog bli jävligt bra om dom sköter sig!
Håller dock med om att parken borde börja på andra sidan kungsgatan...
 0
Marre (27 Mars 2008 18:49):
Remsan längs Klara Sjö som skulle kunna överdäckas är ju inte så bred (ca 80 meter?), så det blir ju ingen jättepark a la Central Park. Enda stället där det är lite bredare (ca 200m) är bakom nya hotellet Sign vid Norra Bantorget, men även där skulle man inte få till en park större än halva Humlegården.

Fast det viktiga är kanske inte att parken blir jättestor, utan att den blir välplanerad och urbant stadsparksmässig.

Vad gäller bebyggelse på överdäckningen, så skulle riktigt höga hus passa bäst söder om St Eriksbron samt norr om nuvarande Karlbergs pendeltågsstations perrong.
Man bör i alla fall se till att inte täppa till sommarhalvårets eftermiddags- och kvällsljus längs Rörstrandsgatan i alla fall, då detta är en viktig faktor för det krog- och affärsliv på gatan och i förlängningen i hela Birkastan.
 0
Anders Gardebring (27 Mars 2008 19:02):
"Fast det viktiga är kanske inte att parken blir jättestor, utan att den blir välplanerad och urbant stadsparksmässig."

Exakt. Stockholm har redan en massa kvantitet var gäller park. Kvaliteten däremot är det ganska illa ställt med.
Just delen bakom Sign är nog den som passar allra bäst, just av det skäl du nämner. Högre upp där det smalnar av bör det endast vara bebyggelse, förrutom då en tunn remsa ut mot vattnet som kan få bli en urban strandpromenad med matställen, uteserveringar, båtplatser och så vidare.
 0
Johan Brunzell (27 Mars 2008 20:48):
Oj jag kan knappt vänta. Jag vill se detta klart nu. Börja bygg! Helst redan i morgon!
 0
Per Ankersjö (27 Mars 2008 23:02):
Hej, kul att läsa alla kommentarer. Vi hade nog inte tänkt park ända från Waterfront, däremot får gärna ett ingångsvärde vara att kunna promenera längs med vattnet med grön inramning därifrån. Likheterna med Central Park blir som flera påpekat inte storleken, snarare närheten till riktig stad och den utmanande kontrasten mellan grönt och riktigt hög bebyggelse. Vi tror också att en sådan park inrymmer mer verksamhet än Stockholms parker vanligen gör - kanske uthyrning av trampbåtar och kanoter etc.

Det har funnits planer tidigare på att utveckla området med överdäckning. Vi kan inte förstå varför det ska gå så långsamt. Det finns ganska färska funderingar (som inte går så långt som våra planer men ändå) och ca 99-00 hade man samråd om att utveckla Västra City.
 0
Paul (27 Mars 2008 23:24):
Ett problem med de flesta parker i Stockholm är att de inte är helt omgärdade av stad. Det är i stort sett bara humlegården och kronobergsparken som är, i min mening, riktiga stadsparker.
Det är en förutsättning för att man skall få bra genomströmning och få döda ytor.
 0
Niklas (28 Mars 2008 01:26):
Med denna park är det ju möjligt att Barriärparken i det kommande Norra Station blir överflödig.
 0
Barba (28 Mars 2008 01:47):
Den är redan överflödig...
 0
Anders Gardebring (28 Mars 2008 01:51):
Ja. Norra Station är ju ganska sorgligt...
 0
Oscar Fredriksson (28 Mars 2008 10:52):
Som ett tillägg till förslaget om Trifoliumskrapan och "Stockholm Central Park" har Alliansen på Kungsholmen nyligen fattat beslut om en mycket ambitiös satsning på att rusta upp våra grönområden.

http://www.stockholm.se/Extern/Templates/Page.aspx?id=..

Det känns som om Stockholm med Centerpartiets hjälp nu får den upprustning och utveckling av stadsmiljön som vi så länge behövt.

Mvh
Oscar Fredriksson, Kungsholmscenterns avdelningsordförande och Kungsholmsalliansens talesperson i stadsmiljöfrågor
 0
Anders Gardebring (28 Mars 2008 11:32):
Oscar:

Det pågår helt klart en mycket intressant utveckling på Kungsholmen nu. Trafik-ghetton åtgärdas och omvandlas till stadsgator vilket får bort barriärer, nybyggnationer som är iaf hyfsat stadsmässiga (men gärna fler slutna kvarter!) och flera höga byggnader som får bli en del av staden istället för att stå för sig själva. Att det dessutom i kombination också satsas på att höja kvaliteten på parkerna är ju alldeles lysande!

Jag hoppas här också att ni törs jobba för att bygga tydliga gränser mellan park och stad i det nya som uppförs (brukar vara lokala protester mot sådant trots att slutresultatet brukar bli mycket bra), det är idag ett stort problem i Stockholm att parkerna är svåråtkomliga då människor ofta bor en bit ifrån dem och stråken till parkerna på grund av utspridd och ostrukturerad bebyggelse fungerar dåligt. Målet bör vara att det inte skall behövas finnas några stråk till parkerna. Parkerna skall ligga i direkt anslutning till kvartersstaden, det är då de fungerar bäst.
 0
Erik Sandblom (28 Mars 2008 12:16):
Fantastiskt förslag! Men jag tror inte man kan få en bra slänt ner mot vattnet om man låter motorvägen/bilvägen vara kvar. Jag tycker förstås inte att motorvägar ska finnas längs centrumnära stränder iofs. Riv motorvägen och bygg ingen ersättning. Det har man gjort i Seoul och Portland.

Jag har skrivit om det aktuella förslaget, och snott bilden dessutom:

http://www.ecoprofile.se/2_911_Jarnvag_foreslas_dackas..
 0
JOCA (28 Mars 2008 14:11):
Öh... "motorväg"?
Det är en tvåfilig bilväg - alldeles för underdimensionerad - som skulle behöva byggas ut till motorväg.
 0
Anders Gardebring (28 Mars 2008 14:24):
JOCA: Motorvägar har ingenting i städer att göra.
Det är ett tänk som hör hemma i mitten av förra seklet då bilen var alltings frälsare. Vi vet bättre nu.
Motorvägar bygger man för att ta sig mellan och förbi städer. I städer bör de skys likt pesten. Om de trots allt måste finnas bör de grävas ner eller överdäckas.

Klarastrandsleden i sin nuvarande utformning är vidrig och förstör oerhört mycket i Stockholms stadsmiljö.
 0
Philip (28 Mars 2008 14:33):
Exakt. Ett bra exempel av motorvägsnedgrävning är "the big dig" i Boston. Visserligen ett dyrt och långvarigt projekt men staden blir som förändrad både i atmosfär och tillgänglighet.
 0
Erik Sandblom (28 Mars 2008 14:34):
Med "motorväg" menar jag en väg med bilar i hög fart och som bildar en barriär för fotgängare, cyklister och i viss mån kollektivtrafik. Det bullrar mycket och det finns inga övergångställen. Har man bilperspektivet så är Klarastrandsleden ingen motorväg, men ur alla andra perspektiv så uppfyller den alla kriterier för motorväg. Biltrafiken har väldigt liten kapacitet i förhållande till ytan. Om vägytan ersattes av gångtrafik, cykling och kollektivtrafik så skulle kapaciteten öka markant.

Nu tror jag som sagt att backen blir för brant mellan järnvägsöverdäckandet och stranden om inte motorvägen slopas helt. Antag att en kontaktledningstolpe är 13m hög över rälsen så har man något att utgå ifrån.
 0
Erik Sandblom (28 Mars 2008 14:45):
Philip, i Portland slopade man som sagt motorvägen helt utan ersättning. Den blev en park med strand. I Seoul ersattes motorvägen av en park med bäck och av utbyggd busstrafik. I Paris görs motorvägen om till sandstrand på sommaren. Det finns alternativ till dyra tunnlar.

http://www.ecoprofile.se/1002_784_Stadsmotorvagarna_so..
http://www.ecoprofile.se/2_876_Parismotorvag_blir_sand..
 0
Johan Brunzell (28 Mars 2008 14:45):
Klarastrandsleden har jag hatat så länge jag kan minnas. Hur man kan lägga en genomfartsled på sidan om en så vacker kanal är utanför min fattningsförmåga. Kan man och vill man nu göra någonting åt denna skamfläck så blir ingen gladare än jag.
 0
Anders Gardebring (28 Mars 2008 15:06):
Erik skrev:
"Med "motorväg" menar jag en väg med bilar i hög fart och som bildar en barriär för fotgängare, cyklister och i viss mån kollektivtrafik."

Faktum är att den också bildar en barriär för lokal biltrafik. Varutransporter, för de boende som äger bilar och så vidare. Du måste ta långa omvägar för att ta dig mellan områden som ligger nära varandra.
Så till och med bilägare i staden borde se problem med den här typen av konstruktioner som skär genom staden.
 0
Philip (28 Mars 2008 15:24):
Erik, absolut. Det finns alternativ helt klart.

Däremot i Bostons fall så behövs fortfarande motorvägen av kommunikationsskäl. Så nu valde dom att gräve ner den. Tunneln har inte bara legat på tapeten i flera årtionden men blev till och med ett federalt ärende på 80-talet då Reagan först lade in sitt veto till att ekonomiskt bidra med federala resurser. Kongressen valde dock att skicka Reagans veto med sin majoritet.
 0
PO Hallberg (28 Mars 2008 15:34):
Eller varför inte strunta i park och bygga stad. Stockholm har parker så det räcker och blir över. (Eller varför inte kohandla om nationalstadsparken).
 0
Philip (28 Mars 2008 15:52):
Ja bygg gärna tät stad i stället!

På tal om grönområden: är det någon som fattar vitsen med den enorma gräsmattan öster om Östermalm (mellan Nobelparken och kaknästornet och strax norr om Sjöhistoriskamuséet)? Finns ju fortfarande plats åt en hel stadsdel i innerstan. Självklart skulle Nimby-protester bli en barriär emot eventuell bebyggelse men gräsmattan är ju helt oanvänd. Det e ju inte ens en park. Har länge funderat över detta men jag kanske har missat något.
 0
Niklas (28 Mars 2008 16:52):
Johan:
Ja jag har också svårt att förstå detta.
Anledningen till att det ser ut som det gör är att det sedan länge har varit ett spårområde. Man har sedan utnyttjat den befintliga strukturen/infratrukturen och byggt på denna.

Problemet är att i detta fall kanske strukturen var felbyggd från början. Frågan man kan ställa sig då är: Ska man bygga ut en dålig struktur eller ska man skapa något helt nytt?

I Stockholm har man av tradition varit väldigt dålig på att skapa något helt nya strukturer, utan för det mest byggt på befintlig med kompromissande som följd.

Ibland måste man tänka nytt.
 0
Niklas (28 Mars 2008 17:10):
Angående släntproblemet:
Karlbergskanalen är som smalast vid Kungsbrostrand, ca 30 meter. Det aktuella området är på sina håll mer än 100 meter brett och på hela området norr därom är det alltid mer än 60 meter mellan Klarastrandsleden och Kungsholmsstranden. För att slänten inte skulle bli så brant skulle man kunna fylla ut längs hela stråket så att kanalen istället blir 20-30 meter bred.
 0
Oskar Sirland (28 Mars 2008 17:42):
Niklas: Jag tror att du får hela miljöeliten mot dig om du föreslår att fylla ut en kanal (som är en å/fors egentligen), det är ju sånt man gör i såna miljöförstörarländer som USA eller sydeuropa (ja, jag är ironisk). Jag har inte sett ett enda förslag eller genomfört projekt i stockholm som innefattat att förändra mark så mycket som en markfyllning av en kanal skulle göra.
 0
Niklas (28 Mars 2008 18:59):
Oskar:
Du har helt rätt i det. Däremot är jag inte säker på att miljön skulle förstöras så väldans av en utfyllnad. Vad vi vet är att miljön redan är väldigt dålig i området. För att ge "miljöeliten" något tillbaka skulle man kunna kombinera utfyllnaden med någon lösning för Klarastrandsleden som leder bort bilavgaserna långt från kanalen och därmed förbättrar miljön i området.

Jag tror inte heller att naturupplevelsen skulle gå förlorad av utfyllnad. Däremot tror jag att man skulle få en bättre anknytning till vattenytan med en lösning då slänten inte är alltför brant.

För övrigt är stora delar av Gamla Stan byggt på just utfyllnad.
 0
Oskar Sirland (28 Mars 2008 19:07):
Problemet är inte om miljön skulle förstöras på ytan utan att det är när man ändrar naturens lopp (som man gör genom att smalna av en å tex) då man kan få problem med eroderingar i de utfyllda ytor etc. Problemet man får med miljöeliten är om man i grunden SKALL förändra naturens lopp (en ganska banal diskussion) men som ändå behöver hållas troligtvis då vi svenskar i stor utsträckning värnar om den "naturliga" naturen såsom naturbetesmark som om den inte var betad på inte alls skulle se ut som den gjorde, dvs vi vill bevara något som är "tillgjort" och markerar det genom att kalla det naturligt, finns det något sätt att motsäga det i media, nej, miljönissarna har lyckats.
 0
Niklas (28 Mars 2008 19:24):
Jag köper helt klart argument såsom att erodering kan innebära vissa problem i sammanhanget. Däremot köper jag inte alls argumentet att man måste bevara naturen (i en storstad) för bevarandets skull. I en stad ska naturen formas efter stadens premisser, inte tvärtom.
 0
JOCA (28 Mars 2008 20:50):
Skitsamma om Klarastrandsleden är ett hatobjekt.
Med tanke på att marken näppeligen kan utnyttjas till annat så lär det aldrig bli verklighet av "central park" i alla fall.

1. Spårområdet (enligt ovan)
2. Den vackra kanalen har mycket gifter i sig - kreosot och annat på botten. Börjar man rota runt i det där så blir det nog liv i luckan. Bara för att det råkar vara vatten behöver inte betyda att det automatiskt ska vara vackert.
3. Att smalna av var ju absolut inte aktuellt då man ville bredda Klarastrandsleden. Det kan inte bli aktuellt för att bygga en park heller.
4. Att bygga bostader är nog knappast möjligt heller, då man får överdäcka hela spårområdet upp och förbi Karlberg för att det ska funka. Annars lär det ju inte bli någon bra möjlighet att ta sig till och från bostäderna med fordon. Och för den som har bilen som hatobjekt, kan det behövas några lastbilar när folk ska flytta in.

När det gäller Klarastrandsleden som barriär, så tror jag att Karlbergskanalen är minst lika stor barriär.

Man kan hata Klarastrandsleden så mycket man vill, men säg mig: var skulle den trafiken ta vägen, menar man, om man stänger ner den? Essingeleden, som ju redan är nära kollaps? Österleden, som man inte tycker om heller?

Man kan kalla mig 1900-talist så mycket man vill, men ett faktum är ju att bilen är här för att stanna. Det hjälper inte så mycket att några "vet bättre". Bilarna kommer inte att försvinna i alla fall. Så vad hjälper det att hata Klarastrandsleden...
 0
Gustav Svärd (28 Mars 2008 21:55):
Jag är en av dom som jättegärna ser att Klarastrandsleden helt försvinner. Men först efter att Österleden byggts. Som JOCA påpekar är det orealistiskt att bara ta bort Klarastrandsleden med tanke på hur få alternativa rutter det finns över mälarsnittet (jag ser alltså Klarastrandsleden som primärt en väg genom stan, inte till stan).

Att smalna av vattnet ytterligare (har ju gjorts förr - Centralen är ju mest sånt) ser jag som orealistiskt det med. Men par till broar över skulle inte skada.
 0
Anders Gardebring (28 Mars 2008 22:19):
JOCA:
Centerpartiets förslag handlar inte om att ta bort klarastrandsleden så jag förstår inte riktigt hur du menar?
Planer på överdäckning finns och det råder stor koncensus om att det skall ske. Frågan gäller när och hur.
Ett överdäckningsprojekt är redan på väg att uppföras nu och det är kontorshuset vid centralen som byggs över spåren.

Gustav:
Det skulle fakiskt vara mycket intressant att titta på. Om man bygger klart hela ringleden, hur skulle det påverka möjligheterna att minska eller ta bort flödena vid Klarastrandsleden?

Att bygga klart ringleden är jag helt för men i samband med det bör man också fundera om det kan ge möjligheten att styra om andra flöden i staden.
 0
sjult (29 Mars 2008 00:22):
Tror man ska tänka tätt hellre än högt just utmed klarastrand. passar bättre med riktigt högt i city i så fall.
 0
Gustav Svärd (29 Mars 2008 00:34):
Anders Ja, med en klar ringled och med utbyggd kollektivtrafik, finns det då möjlighet att göra sig av med eller kanske minska dimensionerna på genomfartslederna?

Sjult Tätt hellre än högt? nu förstår jag inte alls. Att det måste vara tät urban stad är vi väl alla överens om (förutom på biten som kan bli park)? att bygga högt är på inget sätt överhuvudtaget en motsatts till att bygga tätt, snarare tvärtom.
 0
JOCA (29 Mars 2008 08:34):
Det kan hända att det inte är C förslag, men det kändes så när några här kommenterade det.

Det där med överdäckning, hur mycket skulle det kosta, och vem ska betala? Det är nog snarare det det handlar om än "när", om nu alla är i konsensus.

Det är en sak att bygga ett kontorshus, en helt annan sak att däcka över (med risk för att jag missuppfattat) hela spår/vägsnittet. Det måste ju vara ganska höga kostnader med det.

I en stad finns det alltid "fula" sår, som spår och vägar. Det kan man inte undvika, tror jag. Det hör liksom till en urban miljö.
 0
Niklas (29 Mars 2008 11:52):
JOCA:
"I en stad finns det alltid "fula" sår, som spår och vägar."
Du har delvis rätt. Men vägar behöver inte innebära några sår i en stad. Sveavägen är ett exempel på detta. Självklart ska vi ha vägar i Stockholm. Sedan finns det andra typer av vägar såsom motorleder och motorvägar. Dessa innebär sår i urbaniteten, då de tillför väldigt lite till det vi definierar som urbant liv. Istället skapar de barriärer.
Det kan finnas olika orsaker till att den typen av vägar går genom en stad. En är att staden expanderat till områden där motorvägar finns (detta kommer t.ex att ske den dag då innerstaden expanderar till Midsommarkransen). En annan orsak är en följd av inkompetent stadsplanering då man byggt genomfartstrafik i form av motorvägar/leder i befintlig stadsmiljö. Detta var ju som bekant vanligt på 50-70-talen, och enligt mig helt onödigt.
Att sår "hör" till en urban miljö håller jag inte alls med om. Ta exemplet söderleden som däckades igen helt i slutet av 80-talet (ungefär). Detta var ett hemskt sår och idag är det en ihopläkt och urbaniteten har helt klart tjänat på detta. Det är väl ingen idag som tycker att detta sår tillfört mycket tillstadslivet på söder.
Att döma av kommentarerna på denna tråd verkar det mycket svårare att däcka över spåren+Kl-leden hela vägen till Karleberg då den, till skillnad från Söderleden, inte ligger nedsänkt.
Ett alternativ är förstås att gräva ner allt, vilket förstås blir dyrare. "vem ska betala" i så fall? Man får väl beräkna hur mycket marken skulle vara värd och vilka intäckter staden skulle kunna få av dessa (man måste även försöka räkna urbanitet som en intäckt trots att detta är svårt att mäta i pengar) och ställa dessa kostnader mot kostnaden att gräva ner.
 0
Erik Sandblom (29 Mars 2008 13:22):
Det aktuella förslaget säger inget om motorvägen men den kan ändå komma ivägen, varför de är aktuellt att diskutera den.

Samtidigt måste jag bemöta påståendena om att "motorvägen behövs fortfarande av kommunikationsskäl". Som jag har visat finns flera exempel på slopade motorvägar som inte ledde till trafikkaos. Trafik är inte som vatten som forsar fram oavsett. Stoppar man biltrafiken på en väg så kan den helt enkelt avdunsta. Detta kan man dra stor nytta av i attraktiva innerstadsområden där det snabbt växer fram matställen, parker och andra mötesställen på de platser där bilarna tidigare dominerade. Jag har redan nämnt Portland/Oregon, Seoul och Paris.

http://www.ecoprofile.se/1002_784_Stadsmotorvagarna_so..
http://www.ecoprofile.se/2_876_Parismotorvag_blir_sand..

Det finns fler exempel. I San Fransisco ville miljövännerna riva Embarcadero Freeway på åttiotalet. Det gick inte igenom pga farhågor om trafikkaos. Emellertid förstördes motorvägen i en jordbävning 1989, trafikkaoset uteblev och motorvägen återuppfördes aldrig. Likadant hände med Central Freeway in San Fransisco som byggdes om från motorväg till boulevard.

"After the freeway was removed, in 1991, real estate values in adjacent neighborhoods went up by 300 percent. Entire new neighborhoods, oriented to the waterfront, were built and thrived in areas that had been hard to develop when the freeway stood as a wall that cut them off from the waterfront."
http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysEmbarcader..

"Ultimately, the city decided to remove the Central Freeway and replace it with a ground-level boulevard, which opened up land for new housing and led to the revival of the surrounding Hayes Valley neighborhood."
http://www.preservenet.com/freeways/FreewaysCentral.ht..

Kanske råder inte exakt samma förhållanden i Stockholm som i Portland, Paris, Seoul och San Fransisco. Men det ska inte ses som en självklarhet att slopade motorvägar måste ersättas av annan bilkapacitet.
 0
sjult (29 Mars 2008 15:13):
Jag menar bara att jag inte tror att det blir så snyggt med en hög "fond" utmed vattnet. lite för avskärmande. möjligtvis en eller två höghus precis vid kungsbron (och definitivt på överdäckningen mellan kungsbron och klarabergsgatan)
 0
JOCA (30 Mars 2008 10:22):
Det här med att skapa "barriärer" är ju ett underligt argument i detta fall, då en ganska naturlig barriär i form av vatten existerar. Så jag vet inte vad vare sig vägen eller järnvägen skulle ha för extra barriärskapande kvalitéer.

Längs med Klarastrand har det ju "alltid" gått såväl järnväg som väg. Med tiden har järnvägen breddat sig och tryckt ut vägen mer mot vattnet.

När det gäller Söderleden, visst håller jag med om att överdäckningen var lyckad. Å andra sidan så skapades Söderleden på 30-40-talet nån gång (andra tankar, andra förutsättningar, annan teknik, mindre trafik), en massa hus revs och det blev en lång ravin genom stadsbebyggelsen. I det fallet tjänade man på en överdäckning för det innebar att det blev fler kontaktytor mellan västra och östra delen av Söder.

Det finns ju inga direkta naturliga kontaktytor mellan Kungsholmen och Vasastan på samma sätt som det fanns på Söder.

Lika lite som det ska ses som självklart att slopad kapacitet måste ersättas, så ska det ses som självklart att slopad kapacitet är bra. Stockholm har ju ett tämligen svårt läge vid Mälarens utlopp. Vi behöver inte göra det svårare.
 0
Oskar Sirland (30 Mars 2008 13:53):
Varför inte bygga bort den barriär som vattnet innebär med fler broar, intressanta arkitektritade broar som är både för trafik och gång/cykeltrafikanter? Det finns bara så mycket som vatten kan göra, iom att vi förstärker barriärerna genom att endast ha 5 broar som kopplar kungsholmen med vasastan/solna är ju för lite, dessutom är alla utom en (Karlsbergsbron borträknad) byggd för gångtrafik.

Det är bara att se på London att vatten inte behöver förstärka barriärer, bygg nära strandkanten och se till att det kan användas av allmänheten. Hur många "strandpromenader har vi egentligen? Inte ens gamla stan är bra byggd för gång och cykeltrafik, stadsgården är värdelös då den är helt kal, norrmälarstrand är undermåligt skött och håller på att falla ner i mälaren samt att man inte utnyttjar de broar som kopplar samman öarna för alla människor utan för bilar.

Det enda halvlyckade ställe som ett trevligt vattennära stråk existerar är strandvägen och den är ändå full av barriärer.
 0
Oskar Sirland (30 Mars 2008 13:54):
Hmm, jah korrekturläste inte alls den tidigare texten, ha överseende med att vissa meningsbyggnader är ofullständiga... ;)
 0
Niklas (30 Mars 2008 14:15):
JOCA:
I fallet järnvägen+Klarastrandsleden är det möjligt att det upplevs mer som en barriär idag än det gjordes när järnvägen byggdes (då Kungsholmen knappt var innerstad). I och med att Kungholmen urbaniserats och att trafiklänken breddats är det möjligt att det uppfattas mer som en barriär idag.

Då kommer man till frågan: Ska man skapa kontaktytor mellan stadsområden som historisk alltid varit separerade?
Ja, om det är möjligt. En fler kontaktytor med city o Vasastan skulle kunna bryta den isolering som K-holmen delvis lider av (kvarteren kring östra Flemminggatan sjuder ju inte precis av liv). Om barriären är alltför stor, vilket är fallet mellan Kungholmen och Södemalm, kan man ifrågasätta om kostnaderna för fler kontaktytor uppväger vinsten i form av urbanitet (en bro på detta ställe skulle nog få miljörörelsen + St. Erik + Skönhetsrådet att gå i taket).

Jag håller med dig om att slopandet av Klarastrandsleden i dagsläget vore lite konstigt. Däremot i framtiden skulle det kunna vara bil verklighet då Österleden + Förbifart Stockholm byggts (under förutsättning att dessa inte genererar mer biltrafik och att politiker under tiden vågar satsa på kollektivtrafik)
 0
Erik Sandblom (30 Mars 2008 15:40):
Klara sjö är främst en attraktion och ingen barriär. Folk tycker det är ballt att bo eller fika vid vattnet. Järnvägen och motorvägen är däremot barriärer eftersom folk inte vill fika brevid motorvägen.
 0
Gustav Svärd (31 Mars 2008 09:13):
Dessutom, om man bygger par nya broar som inte angör 20m upp från vattnet utan på rimlig nivå från stranden, så skapar man nya sammanbindningar över vattnet.
 0
Erik (31 Mars 2008 22:57):
Motorvägar bör ses som ett nödvändigt ont på några ställen som t.ex. essingeleden, bergshamraleden, värmdöleden, nynäsvägen etcetera. Vi kan ju inte skyffla in de hus som skvättes ut i t.ex. tumba, sollentuna fisksätra m.fl. men vi behöver ju inte fortsätta bygga motorvägsberoende stad. lite offtopic kanske i den här tråden som handlar om innerstaden :)
 0
Johan Eriksson (1 April 2008 03:44):
Tror (ttyvärr) inte att det är ekonomiskt realistiskt -och dessutom väldigt svårt och störningskänsligt- att överdäcka järnvägen, men ser det inte som ett problem att man får gå "en (halv) trappa upp" för att nå en däremot eftersträvad överdäckning. Det kan däremot öka "dramatiken" mot Torsgatan arkitektoniskt.

En poäng med en överdäckning (utan att sänka spåren) är att Klarastrandsleden "byggs in" i den och får ett tak och därmed inte syns men under alla förhållanden lär det behövas minst 1 avgastorn! =( Om det är något som bör sänkas så är det Klarastrandsleden och inte järnvägen men då får det nog finansieras av tomträtterna för det lär bli dyrt.

Inte för att jag tror på det själv men det finns väl stora bilvänliga politiska partier som fortfarande vill bredda K-leden!?....
 0
Gustav Svärd (1 April 2008 08:59):
Visst är järnvägen störningskänslig, och att överdäcka blir dyrt. För mig är det självklart att exploateringen måste betala sig själv, går inte det så är det inte så intressant (Stan har annat att lägga pengar på).
 0
Erik (1 April 2008 10:42):
"För mig är det självklart att exploateringen måste betala sig själv."

Vilket den borde göra(?)
 0
Gustav Svärd (1 April 2008 12:40):
Ja, med en rimligt hög exploateringsgrad så borde den göra det. Om det mest blir park och/eller 5-6 våningar så gör den nog inte det.
 0
Jan Wiklund (1 April 2008 13:49):
Det skulle vara intressant om någon som läser den här bloggen visste hur man räknar ut sånt. Det känns lite otillfredsställande att bara anta att om man bygger lite tätare så räcker pengarna.

Jag frågade professor Hans Lind på KTH:s fastighetsekonomiinstitution vilka faktorer som ingår, och hans svar var väldigt svävande. Jag fick känslan att det är så många faktorer som spelar in att det är svårt att säga någonting med säkerhet. Och eftersom alla projekt alltid tycks bli dubbelt så dyra som man hade tänkt kanske det stämmer.

Men även med alla osäkerheter vore det bra med rimliga tumregler. Behövs det sju våningar, eller sjutton, eller sjutti? Hur mycket ökar värdet av en tomt för varje våning?
 0
Erika N (1 April 2008 16:29):
@ Jan Wiklund: Det där är jätteintressant. Det måste finnas viss kunskap om det där som tex. sbk & byggföretag tar med i beräkningarna. Efter många års erfarenhet har de säkert en liten aning om vad som gäller och jag har svårt att tro att de höftar på måfå! Efterlysning på sådan kunskap alltså!
 0
Niklas (1 April 2008 18:12):
Apropå något annat. Läste ni dagens punkt.se? Där kan man läsa om de sk."hoten" mot nationalSTADSparken.

Vilka var dessa hot?

Jo förbättad kollektivtrafik i form av tvärbanedragning genom parken så att den passerar universitetet.

Ett annat hot var den nya stadsdelen i Hjorthagen som inte ens ligger i nationalstadsparken.

Det tredje hotet var Norra Länken, vilken byggs under jord. Detta bygge påverkar i storlekordningen en tiondels promille av parkens totala yta totalt.

Att detta helt oreflekterat beskrivs som "hot" mot nationalstadsparken tycker jag är upprörande (för övrigt har de kopierat denna mening från nationalstadparkens hemsida (http://www.nationalstadsparken.se/planer/). Denna hemsida kan inte ses som speciellt objektiv i denna fråga). Jag uppmanar alla till att skriva till redaktionen på punkt.se och protestera (http://www.aftonbladet.se/punktse/)
 0
Barba (1 April 2008 21:05):
Om exploateringen lönar sig e väl ganska enkelt att räkna ut, allt handlar ju om antal lägenheter och hur dyrt man kan sälja dom... Jag tror inte riktigt att det finns tumregler då allt handlar om marknadens priser vs. byggkostnad som varierar...
 0
Dr Evil (1 April 2008 23:54):
Att dra en tvärbana genom NSP är sannerligen ett hot...
 0
Niklas (2 April 2008 00:36):
Jaså??? Men Dr Evil, i så fall får du förklara på vilket sätt något som bidrar till att minska biltrafiken på t.ex Norrtäljevägen o Bergshamraleden vara ett hot mot NSP.
Mer och bättre kollektivtrafik bidrar till minskat bilanvändade och därmed mindre avgaser. Detta borde väl vara bra för miljön i NSP. Dessutom... En tvärbana genom området gör att fler kan utnyttja parken vilket är positivt då det idag är en ganska död plats med få besökare.

Det enda som håller upp parkens officiella årliga besöksantal är att ett av Nordens största universitet ligger på platsen och att parken inrymmer bostadsområden (då blir man ju ofrivilligt besökare om man råkar vara student).
 0
Johan Eriksson (2 April 2008 01:57):
Förutom att jag tycker att det är vansinne att Universitetsområdet, Albano och Husarviken hamnat i en byggförbudszon så är detta rent struntprat från nationalstadparkens hemsida: "Om planerna blir verklighet kommer det att kräva en ny järnvägsvall genom Nationalstadsparken som ytterligaren kommer att begränsa framkomligheten för de som vistas i parken. Det vore bättre att kombinera planerna med Norra länken så att den nya tvärbanan går under jord."!

Förvisso har man yxat till det ordentligt och byggt den befintliga delen av Tvärbanan i en bitvis överdriven järnvägsstandard men det finns inget som säger att det behöver upprepas utan det går bra att bygga i en mer spårvägsmässig standard i markplan! Nu ska (tyvärr) Tvärbanan dras i båge runt Brunnsviken just där det skulle behövas "järnvägsstandard" i form av tunnel under vattnet -och så planerades det också tills nyligen- så att en snabb förbindelse kan uppnås mellan Solna Stn och Universitetet. Men förra gången en sådan tunnel var uppe så passade inte galoscherna heller så det lite av ett Moment 22 i deras inställning!
 0
Niklas (2 April 2008 18:44):
Johan, Det där med järnvägsvall... Det ser enligt planer ut som om att tvärbanan planeras dela banvall med Värtabanan. I övrigt verkar det som om den skall löpa parallellt med Roslagsbanan. Detta betyder att tvärbanan kan byggas på järnvägsvall utan att framkomligheten påverkas någonting i negativ riktning jämfört med idag. Men man måste ha i åtanke att de värsta ekoparksfanatikerna vill att Värtabanan ska läggas ned eller placeras i tunnel under parken.
(Det där med tunnel håller jag iof med om men bara om den går under stadsbebyggelse)
 0
Theodor Adolfsson (2 April 2008 20:40):
Bara inte tvärbanehållplatserna vid universitetet hamnar ännu längre bort än tunnelbanestation. Den ligger tyvärr inte så överdrivet nära stora delar av universitetsområdet.
 0
Niklas (2 April 2008 23:24):
Ja naturligtvis borde tvärbanan vika av mot universitetet vid Bergianska. En hållplats vid Allhuset vore idealiskt.
 0
Martin (5 April 2008 13:52):
Löjligt att glorifiera New York. Stockholm har absolut inget som helst att göra med New York, kommer aldrig att bli New York och aldrig bli något ens i närheten. Däremot har Stockholm andra kvaliteter som inte New York har, exempelvis en massa trevliga parker osv. Det är bättre att Stockholm satsar på att vara Stockholm och odlar sina egna kvaliteter och New York satsar på att vara New York.
 0
Niklas (5 April 2008 15:02):
Martin:
"Löjligt att glorifiera New York"
Varför då? Om den staden har något bra som vi kan lära oss av så är väl det bra.

"Stockholm har absolut inget som helst att göra med New York"
Jo. Båda är städer. Stockholm är visserligen en färre invånare. Detta betyder inte att vi inte kan lära oss av New York. Detsamma gäller t.ex en del av Paris' kvalitéer - En större stad som vi kan dra lärdomar av.

"Däremot har Stockholm andra kvaliteter som inte New York har, exempelvis en massa trevliga parker osv"
Åk till NY så ska du nog se att det finns en massa trevliga parker på Manhattan. Sedan skulle jag vilja veta vilka (tydligen "en massa") parker du menar skulle vara trevliga i Stockholm. De jag kan komma på är Humlegården, Vasaparken, Tegnérlunden och Mariatorget. Utöver detta så finns ett antal delvis kultiverade grönområden såsom ekoparken och Tanto, men som saknar kontakten med kvarter för att kunna kallas riktiga parker. Sedan har vi en massa otrevliga parker och grönplättar som ingen besöker.

"Det är bättre att Stockholm satsar på att vara Stockholm och odlar sina egna kvaliteter och New York satsar på att vara New York."
Du får gärna tycka så. Personligen tror jag att Sverige skulle vara ett väldigt tråkigt land om vi börjar isolera oss och tycka att alla utländska influenser är av ondo. Nej, vi bör lära oss av de goda exempel som finns runt om i världen. På samma sätt mår även NY bra av att ta in goda utländska influenser (vilket i stor grad redan skett). Mer kontakt mellan kulturer ger en kulturellt rikare värld.
 0
Gustav Svärd (5 April 2008 15:33):
Dessutom: Stockholm har redan hämtat en otroligt viktig del från NYC: Tunnelbanan! Stockholms tunnelbana är en nästan-kopia på ett av NYC:s nät vad gäller tekniken.

Löjligt att hata New York.
 0
Anders Gardebring (5 April 2008 16:36):
Martin skriver:
"Löjligt att glorifiera New York. "
Själv tycker jag det är löjligt att definiera vilka städer man får ta intryck av och vilka man inte får ta intryck av...
Att du skriver att Stockholm har en massa trevliga parker medan New York inte har det gör att jag gissar att du aldrig har besökt staden. Gör det.
 0
Joakim Runnedal (9 April 2008 00:29):
Re: Gustav
Helt rätt, till skillnad från de flesta andra europeiska tunnelbanor är Stockholms tunnelbana ursprungligen byggd med amerikansk teknik (Westinghouse m fl företag) och förebild från NYC:s tunnelbana. Det syntes utseendemässigt särskilt på de äldre vagnarna av modell C1-C5. Dessa hade amerikansk teknik i såväl pådrags-, broms-, signal- och koppelsystemen. Även i de mellangamla vagnarna C6-C15 fanns amerikansk teknik i grunden. Nuvarande vagn 2000 (C20) har dock en mer europifierad teknik. Notera t ex skillnaden på kopplen mellan vagnarna; C20 har s k Scharfenberg-koppel (tysk teknik) medan C1-C15 hade Westinghouse-koppel (amerikansk teknik).
 0
Oskar Sirland (9 April 2008 00:43):
Dom är dock byggda av Bombardier som är ett nordamerikanskt företag (Kanadensiskt).
 0
Leonardo Frithunanthz (9 April 2008 01:32):
^^
Egentligen av Adtranz som senare köptes upp kanadensiska Bombardier. Adtranz stod för ABB Daimler Benz Transportation och var ett samarbete mellan ABB och tyska Daimler-Benz (som senare blev Daimler-Chrysler). Adtranz köptes upp 2001.
 0
Gustav Svärd (9 April 2008 11:11):
@Joakim - därav att jag alltid använder "subway", inte "underground" eller "metro", när jag pratar engelska om Tbanan :)
 0
Marc Bergqvist (16 Juli 2009 09:44):
Bra! Jag bor vid klarastrand och t-centralen och tycker det vore jättebra och kapsla in dessa. Då kanske man till och med skulle kunna rena luften från klarastrandsledens trafik?

Börja bygg nu!!!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter