Utskrift från www.yimby.se
....

Miljonprogram katastrof för Stockholms hemlösa

 
Följande debattinlägg är infört i marsnumret av Situation Sthlm:

Stockholm är en stad med skriande bostadsbrist, segregation och tusentals hemlösa.

Nätverket Yimby är ett nystartat nätverk som vill att staden skall få växa till en storstad med plats för alla människor. Inte som idag, bara för ett fåtal.

Bostadsbristen, både för den som bor i andra hand, på en soffa, eller för den som inte har någonstans alls att bo, är ett allvarligt problem i Stockholm. Ett annat stort problem är den inställning till nybyggnationer, förändring och "obekväma" verksamheter som alltför många Stockholmare har. Allting som inte är omedelbart positivt utifrån en snäv personlig synvinkel nära där "jag" bor orsakar protester, överklaganden och förhalanden i åratal. Många gånger stoppas det helt. Att det föreslagna ofta är positivt för Stockholm och stadens utveckling i ett större perspektiv glöms ofta bort.

Vi vill se fler bostäder i en blandad stad. Blandade funktioner, även sociala och andra verksamheter som måste få finnas i en stad som Stockholm. Men även blandade upplåtelseformer för bostäder inom samma områden. Det leder till minskad segregation jämfört med dagens rena borätts-, hyres- eller kontorsområden. En tät och blandad stad med många människor leder även till att färre slår bakut när det föreslås olika typer av sociala hjälpverksamheter då en blandning av mäniskor med olika bakgrund är någonting som man är van vid.

I områden som byggs i den funktionalistiska stil som i stort sett gällt de senaste 50 åren, med uppbrutna isolerade bostadsenklaver utspridda i skogen, opponerar sig boende i området direkt mot samhällsviktiga funktioner som inte direkt ökar värdet på deras bostäder. Områden som dessa blir dessutom kalla, döda sovstäder. Och i staden får bara de med god ekonomi plats vilket gör att många inte heller är välkomna där.

I Stockholm stads "Vision 2030" räknas med en inflyttning av uppemot 600 000 människor till Stockholmsregionen. Med tanke på att det redan råder en stor bostadsbrist med bostadsköer på flera år och att vi dessutom har många hemlösa (vars problem Stockholms beslutsfattare inte verkar kunna lösa) så hyser vi en stor oro för Stockholms framtida utveckling. Kommer vi tvingas bygga ett nytt miljonprogram? Med ännu fler omänskliga, fientliga och segregerade miljöer som följd. Dessa nya miljonprogram skulle vara lika olämpliga för sociala institutioner och möjligheter att få komma in i samhällsgemenskapen igen som dagens problemförorter.

Yimby vill att Stockholm återigen börjar bygga blandade stadsmiljöer. Vi måste lägga de impopulära stadsbyggnadsprinciper som fortfarande till stor del dominerar arkitektur, stadsbyggnadsplanering och de flesta nyproducerade områden bakom oss. Att man överhuvudtaget bygger "bostadsområden" är ett grundläggande feltänk. Vi måste fortsätta bygga stad, att man slutade med det är för oss helt obegripligt. En äkta stad har blandning som stomme, vare sig det handlar om bostadsformer, arkitekturstilar eller olika sorters invånare. En blandad storstad har en tolerans och en acceptans för olika kulturer, bakgrunder och livssituationer, något som man aldrig kan uppnå i isolerade och glesa bostadsområden.

En annan viktig del av en stad är en väl fungerande och miljövänlig kollektivtrafik som är till för alla. Då dagens trafiklösningar nästan enbart är till för bilburna så exkluderar man en stor del av befolkningen som av olika skäl inte kan eller vill åka bil. Rådande trafiklösningar spär på polariseringen i "vi" och "dem", de som har råd och de som inte har det. Det är ingen hållbar stadsutveckling, vare sig det handlar om Stockholm eller någon annan stad. Att sedan trafikleder skapar barriärer som bekräftar och förstärker uteslutningen och isoleringen i samhället visar på att problemen med ett helt bilberoende samhälle inte endast är ett rent miljöproblem. Kollektivtrafiken är och ska vara till för alla.

Yimby vill att staden tar tag i problematiken med hemlöshet. Instegsboenden har stoppats av ideologiska skäl med argumentet att inga "andra klassens boenden" skall finnas. Detta tycker vi är verklighetsfrånvänt och omänskligt då alternativet ofta blir att bo på gatan. Vi måste gemensamt i samhället kunna hjälpa den som vill bli hjälpt och instegsboenden som ett första steg mot en helt egen lägenhet har visat sig fungera bra. Att det inte satsas mer på dessa utan att människor istället tvingas köa utanför natthärbärgen, där man ofta inte har tillgång till ett eget rum (om man ens får plats), är ovärdigt ett rikt samhälle som Sverige.

Anders Gardebring
Leonardo Frithunanthz
Gustav Svärd
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Axel Strandell Erstorp (7 Mars 2008 01:48):
Applåderar som vanligt när yimby kommer med i media! Bra artikel, välformulerad och bra åsikter, åter igen som vanligt!
 0
Johan Eriksson (7 Mars 2008 09:32):
Grattis till bra artikel, -yimby´s tankegångar och visioner är efterlängtade och angelägna!
 0
Gustav Svärd (7 Mars 2008 10:09):
Dags för mig att åka in till stan och köpa en Situation STHLM.
 0
Philip (7 Mars 2008 10:13):
Jäkligt bra skrivet grabbar!
 0
Johannes Hulter (7 Mars 2008 11:23):
Kowtow! Det finns många aspekter på funktionalismens misslyckande, det är därför viktigt att närma sig frågan från många olika håll. Det gör ni med den äran.
 0
Anders Gardebring (7 Mars 2008 12:24):
Tack för alla värmande ord!
 0
Christer Tengblad (7 Mars 2008 13:38):
Håller också med. Det verkar vara lättare att ha ett fadderbarn i tredje världen än att vara solidarisk nog att ge männniskor med olika sociala problem en chans i sitt närområde.
Tänkte slänga in en för mig något svårare fråga. Projekt typ järvalyftet där man ska rusta upp så att en del inte har råd att bo kvar. Å ena sidan är det givetvis bra med en bättre blandning av olika socialgrupper, å andra sidan känns det lite konstigt med en social rensning. Som om man kommit på att Husby har tunnelbana, nära till Kista och natur och så "slösas det bort" på invandrare och låginkomstagare.
Det bästa vore kanske att rusta upp "lagom" samt bygga nya bostadsrätter. Vad tycker ni?
 0
Anders Gardebring (7 Mars 2008 13:49):
Järvalyftet är oerhört uselt skött. Leonardo Frithunanthz håller just på och tittar närmare på det.
 0
Oskar Sirland (7 Mars 2008 16:19):
Christer: det finns en term som beskriver en sådan förändring som kan vara kul/intressant att kunna. Det kallas för gentrifiering (eller gentrification) men brukar oftast bero på att byggbolag ser med nya ögon på ett område och bestämmer sig för att rusta upp det, juppies etc flyttar in och driver priserna uppåt. Det är ganska ovanligt att en kommunledning driver en sådan förändring då kommuner brukar vara bättre på att behandla alla rätt så "bra" och lika men jag antar att eftersom det i sverige är så vanligt att kommunerna äger marken så blir det på det viset.
+1
Jan Wiklund (7 Mars 2008 19:19):
Kanske skulle det vara möjligt att inte bara köpa Situation Sthlm utan rentav prata med dess säljare eller någon annan form av organisering av Sthlms hemlösa?
Kanske det skulle kunna gå att göra en gemensam manifestation i samband med vårt Norra Stationsförslag, när det nu blir av att det ställs ut?
 0
Rolf Nilsson (17 Mars 2008 17:48):
Att det skulle vara av ideoligiska skäl dessa "stegboenden" stoppas är en ren och skär lögn. Varför de stoppas är av den enkla anledningen att människor placerade i dessa cementeras i denna lukrativa sekundära bostadsmarknad. Frågan som borde ställas av oss som medmänniskor är:
Hur kan det komma sig att Sveriges medborgare så förbehållslöst köper det som landets frivilligorganisationer och socialtjänsten påstår att människor behöver? Dessa organisationer uppehåller sig uteslutande vid de olika diagnoser och symtom som individen uppvisar. Att människor saknar ett tryggt hem att gå till förvandlas i de hjälpandes ögon till en åkomma. En åkomma som bara förvärras för varje dag den drabbade tvingas gå med på de hjälpandes villkor. Tror verkligen Sveriges skattebetalande medborgare att hemlösa individer har särskilda grundläggande behov? Skiljer sig deras behov sig från en människa med ett hem att gå till? Vid de föreläsningar jag håller brukar jag ställa en fråga till åhörarna: "Om ni blir tvungna att välja bort jobbet eller bostaden, vilket skulle ni välja" På denna fråga har ingen ännu valt bort bostaden vilket jag tar som en bekräftelse på hur viktig den anses vara för vår existens. Har människor som förvägras ett hem inte samma grundbehov? Sveriges medborgare borde känna en djup oro kring det faktum en hemlös missbrukas så systematiskt av de som säger sig vilja hjälpa. Så som det ser ut i dag utgör den hemlöse en stor inkomstkälla för ett stort antal organisationsmänniskor. Något som bara kan fortgå så länge definitionen hemlös kvarstår. Det finns idag ca 900 organisationer i Sverige inriktade på hemlöshet, dessa sammanslutningar avlönar tillsammans ca 30 000 människor, sen plus alla volontärer de sysselsätter som hjälp åt våra ca 18 000 hemlösa. Så i praktiken blir hjälpen avsedd för våra hemlösa istället en hjälp att sysselsätta redan etablerade människor.
 0
Gustav Svärd (17 Mars 2008 17:56):
Så lösningen är alltså att inte bygga? Vad vi vänder oss mot är att alternativet oftast är just att inget byggs. En sundare bostadsmarknad är enligt oss lösning. Hur kommer vi dit? Som vi ser det genom att det byggs fler bostäder i långsiktigt hållbart planerade områden. Den grava bostadsbristen hjälper ju inte alls de som har svårt att hitta bostad...
 0
Anders P (17 Mars 2008 19:28):
Ja, det ska bli intressant att läsa om yimbys alternativ till järvalyftet.

I övrigt så är det väl inget fel med andrahandskontrakt, enligt min erfarenhet. Man kanske trivs med att bo hos någon och samtidigt få relativt billiga levnadskostnader på köpet.
 0
Anders Gardebring (17 Mars 2008 19:38):
Rolf: Instegsboenden har stoppats av ideologiska skäl.
Eller; Politiker har i alla fall uttryckt det så. "Inga andra klassens boenden skall finnas" var den ordagranna ordalydelsen. Minns inte vem som sade det nu dock, tror det var en socialdemokrat i förra majoriteten men jag kan ha fel.
 0
Rolf Nilsson (18 Mars 2008 00:57):
Att en politiker eller någon annan som anser sig ha någon speciell position i vårt samhälle uttrckt sig så förvånar mig inte. Men jag antar det fån början kommer från forskning på området, där bland flera andra forskarna i hemlöshet Cecilia Löfstrand och Caharna Thörn är mycket kritiska mot denna form av boende. Då deras och även andras slutsats är att människorna fastnar och cementeras i något av alla de steg dessa "vårdighetsuppfostande" boenden innhåller. Dessa moderna koncentrationsläger bygger på en diskriminerande människosyn, där vissa inte anses vara värda ett tryggt hem.
 0
Rolf Nilsson (18 Mars 2008 01:05):
Och självklart är grunden för att hemlöshet som fenomen ska försvinna att det byggs så mycket bostäder att de räcker till alla. Men inte för hemlösa där, psykiskt sjuka där, invandrarna där eller haltande på vänster fot där. Integreringen är inte en etnisk fråga utan gäller alla medborgare, annars hjälper vi till med skapandet av problemgrupper i samhället.
 0
Rolf Nilsson (18 Mars 2008 01:06):
Och självklart är grunden för att hemlöshet som fenomen ska försvinna att det byggs så mycket bostäder att de räcker till alla. Men inte för hemlösa där, psykiskt sjuka där, invandrarna där eller haltande på vänster fot där. Integreringen är inte en etnisk fråga utan gäller alla medborgare, annars hjälper vi till med skapandet av problemgrupper i samhället.
 0
Anders Gardebring (18 Mars 2008 02:06):
Rolf: Jag förstår inte riktigt vad du kritiserar då. Just blandningen är ju något som Yimby kämpar för, något som vi också ger uttryck för i debattinlägget.
 0
Rolf Nilsson (6 Oktober 2008 08:43):
I vårt “välfärds och rättighetssamhälle” där alla medborgare enligt lag ska behandlas lika och ingen får diskrimineras, finns i det fördolda ett mycket välutvecklat systematiskt förtryck mot bland annat våra hemlösa medborgare.

Denna bidragsnedtystade grymhet som försiggår inom dessa uppbyggda system utförs mot människor som av olika anledningar är hemlösa och därmed fråntagits alla möjligheter till ett någorlunda fungerande och värdigt liv. Detta medför då i sin förlängning också en omöjlighet att anpassa sig till de normer samhället kräver för att återfå sin värdighet och sina rättigheter. Samhällets regler är skrivna av människor utifrån helt andra livsvillkor och förutsättningar än vad våra hemlösa lever under.

Hur kan vi då kräva av hemlösa människor att följa samhällets regler, då inte samma grundläggande rättigheter ges som övrig befolkning har för att möjliggöra detta? Ett tryggt integrerat hem måste anses vara grunden för oss människor att överhuvudtaget ha något vi kallar ett liv, då över nio miljoner människor i vårt land behöver det. Men utifrån det också ett eventuellt sjukdomsanpassat och/eller ekonomiska stöd för att behålla det för de som vill och behöver det. I lugnet av ett tryggt hem, behålls en även en viss värdighet hos människor, genom känslan av samhällstillhörigheten och möjligheten till ett privatliv.

Men för att samhällets “regelryttare” och moralister ska kunna fortsätta känna sin egen “förträfflighet” och “självgodhet”, verkar människor behöva kvarhållas i detta tillstånd. Därför skapas en massa arbetstillfällen för dessa i kortsiktiga och i grunden verkningslösa hemlösaprojekt, på människor i avsaknad av ett tryggt hem och mänskliga rättigheter. Men vår tids krav på vetenskaplig evidensbasering verkar inte alltid gälla våra rättigheter.

Detta är en värderingsfråga utanför den så kallade kontrollerade vetenskapen! Kontrollerad vetenskap kan inte ha med värdegrundsfrågor att göra. Värdegrunden ska grundlägga kontrollerad vetenskap, inte tvärtom!

Hemlösa människor är precis som alla andra individer. Somliga med behov av specifikt stöd anpassat efter individens personliga historia och problem, andra inte. Men det våra politiker, tjänstemän, frivilligorganisationer och andra aktörer gör, är att försöka skapa ”speciellt anpassade” arbetsplatser, metoder och ”boenden” för hemlösa. Som om de vore en egen art. I dessa hemlösasystem vill man varken se eller tala om de strukturella bristerna, utan istället gömmer de sig bakom etiketten hemlöshet. Där man med generella åtgärder försöker hitta en lösning för individer som är lika olika varandra som dag och natt.

Detta leder i sin förlängning till ett systematiskt icke-lösande av frågan och så fortsätter det hela om och om och om igen. Och då satsar vi ännu mer på att lösa ett problem med generaliserade system som systematiskt undviker att hjälpa individen och det blir därmed en självunderhållande mekanism. Vilket då i sin tur blir till ett skuldbeläggande av den hemlöse som alltså kan skylla sig själv.
Detta pågår medan vi som är i systemen är så “goda” och “hjälpsamma” att vi betalar skatt och ger någon gåva i en bössa för att avlöna alla dessa ”problemorienterade social/frivilligproffs”, där en massa uppsökare kan erbjuda hemlösa människor en bulle eller en plats på ett härbärge för 20 000- 30 000 skattekronor i månaden.

Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa
Tel: 0736-76 42 86
 0
Anders Gardebring (6 Oktober 2008 09:15):
Rolf:
Vad tycker du borde göras? Rent praktiskt alltså.
 0
Rolf Nilsson (2 November 2008 09:30):
Ingen av de hundratals debatter som varit kring frågan hemlöshet har på allvar handlat om en lösning av det ständigt ökande antal hemlösa. Vilket är att våra hemlösa ytterst ytterst sällan eller aldrig får komma till ett tryggt integrerat hem, med allt vad det innebär. Utan debatterna handlar oemotsagt om hur vi på olika sätt ska ”vårda” och få hemlösa att vara "tacksamma" över de ”gudagåvor” som skänks på nåder.
Om någon mot all förmodan tar upp den skriande brist på billiga integrerade hyresrätter i någon debatt, då kopplar ofrånkomligt politiker, tjänstemän och frivilligorganisationers representanter på sina robothjärnor och frågan förskjuts direkt till att handla om pengar och verkningslösa kategoriboenden för hemlösa. Dessa ”boenden” drivs då självklart av samma aktörer till detta motstånd att agera mot "pudelns kärna".

Ett av många exempel på ett sådant boende är den ”Tak över huvudet garanti” (härbärgen) både frivilligorganisationer, privata aktörer, höger och vänsteralliansen använder sig av. Detta kanske beror på att någon eller några vill och försöker dölja den muntliga omformulering som gjorts av vår egen regeringsform (grundlag) i och med denna ”tak-garanti”. Detta har man gjort helt godtyckligt och utan en tanke på att följa de regler som krävs för en sådan grundlagsändring. I regeringsformen står att läsa om allas ”rätt till bostad”, men inte ett ord om någon ”tak över huvudet garanti”. Denna påhittade ”garanti” verkar till och med viktigare att efterfölja än vår grundlag om man följer debatten i denna fråga.

Förutom alla härbärgen som finns för individer som går under begreppet hemlös, finns lågtröskelboenden, mellanstegsboenden, högtröskelboenden, referensboenden och olika former av hotellboenden för att nämna några i denna snabbt växande lukrativa sekundära bostadsmarknad för hemlösa. Dessa "leder ingenstans boenden” skapas för att ge arbetstillfällen åt social och frivilligproffs inom ”hemlösaboendesfären”. Det finns över 30 000 avlönade ”hjälpare” inom denna sfär åt våra cirka 18 000 hemlösa.


Dessa konstruerade ”uppfostringsstegar” som finns utspridda i våra kommuner, innebär varje nytt steg nya kvarhållande överraskningar för den hemlöse. Dessa överraskningar handlar uteslutande om varför övrig befolknings "rättigheter" inte innefattar just dig som hemlös.

Vi medborgare tycks vara invaggade i någon falsk tro om att alla dessa snuskigt påkostade reklamkampanjer olika organisationer indoktrinerar oss med i det allmänna rummet, skulle med deras ”godhet” och dina gåvor ge hemlösa människor allas våra mänskliga rättigheter tillbaka och få bli en fullvärdig medborgare. Nej, allt detta handlar bara om ett välorganiserat tiggeri till organisationerna, där alla inblandade för fram en förljugen bild av sanningen och verklighetens livsvillkor för våra hemlösa.


Rolf Nilsson
Ordf. Föreningen Stockholms hemlösa
Tel: 0736-76 42 86
 0
Anders Gardebring (2 November 2008 13:43):
Hej igen Rolf.
Tack för ditt långa svar.
Vad gäller billiga integrerade hyresrätter så är det ju något som nätverket Yimby just pekar på. Att skapa mer integrerad stad, med bostäder för olika människor med olika inkomster, intill varandra i blandstaden. Dock kanske jag kan tycka att ditt resonemang ovan missar en aspekt, nämligen de människor som av olika anledningar har svårt att hantera en lägenhet själva, t.ex. på grund av psykologiska problem. Förr i tiden satte vi människor på "anstalt". Det är ingen bra lösning. Idag skall folk "klara sig själva". Det är uppenbarligen inte heller en bra lösning eftersom hemlöshet ofta blir resultatet. Hur tycker du att man bör hantera den problematiken?
 0
Jesper (6 December 2015 18:13):
När det gäller minskning av hemlöshet finns det ett par nödvändiga steg. Första steget är att minska mängden kategorier hemlösa så problemet hemlöshet kan närma sig ett bostadsproblem. Här är införandet av en ny Lösdriverilag ett absolut måste, för bristen på lag mot kriminell livsstil gör det möjligt att upprätthålla och tjäna pengar på hemlöshet som inte på något sätt har med bostadsbrist att göra.
Och att det ofta görs uppmärksam på hur mycket skattepengar det finns mot hemlöshet varje och vart pengarna försvinner helt utan att det finns den minsta intention om att bygga bort den. jag frågade en gång redaktören för Situation STHLM om hon visste hur mycket pengar det finns i myndigheternas budget mot hemlöshet. Det visste hon inte och var dessutom skeptisk till det fakta att det finns 300.000kr för varje person som får kallas hemlös, inte bara de få som sovar ute när det inte är för kallt. Och här räknas inte med alla de pengar välgörenhetsorganisationer lurar folk på varje år.
Blir för mycket att skriva om alla mina erfarenheter och fakta om korruptionen inom hemlöshetspolitiken här så kontakt min mail för mera helt ofattbara verkligheter som censureras bort i media. knarkmissionen@hotmail.com
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter