Utskrift från www.yimby.se
....

Snabbare hantering av bygglov

 
Någonting som Yimby har efterlyst är en förenkling av bygglovsprocessen. Det tar idag alltför lång tid från förslag till genomförande och möjligheten för överklagande i upp till åtta instanser gör att enskilda personer kan förhala för staden nödvändiga byggprojekt i åratal. Långsamheten och de stora ekonomiska riskerna med bygglovshanteringen gör också att både spännande förslag lätt uteblir (då de riskerar att drabbas av mer protester) samt att de stora bolagen gynnas medan små företag inte klarar av att hantera de ekonomiska risker som byggen i Stockholms stad innebär. Idag dominerar ett fåtal stora bolag helt nyproduktionen i Stockholm vilket lätt leder till enformighet och standardiserade lösningar.

Dagens Nyheter rapporterar nu om att en förenkling ser ut att vara på gång.

Bland annat innebär det att rutinfrågor som bygge av balkonger, vindskupor och fasadarbeten på "grönklassade" byggnader skall hanteras direkt av stadsbyggnadskontoret utan att behöva involvera Stockholms stadsmuseum och skönhetsrådet.

"- På alla plan urholkas den demokratiska processen i såväl bygglovsärenden som i planärenden, tycker Cecilia Obermüller, miljöpartiets representant i stadsbyggnadsnämnden."

Det är i högsta grad tveksamt att kalla Stockholms stadsmuseum och skönhetsrådet för "demokratiska". Snarare är det i allra högsta grad stängda organisationer som allmänheten har obefintlig påverkbarhet över.

I de nya reglerna är inte heller stadsdelsnämnderna ordinarie remissinstanser. De kan dock även i fortsättningen inkomma med synpunkter på planförslag. Detta kan naturligtvis upplevas som problematisk av vissa stadsdelsnämnder. Samtidigt är det uppenbart att någonting behöver göras åt Stockholms internationellt sett mycket långsamma planprocesser. Kanske kan detta ge en bättre fördelning över staden när det inte endast är lokala önskemål som får gälla?

Stadsbyggnadsborgarrådet Mikael Söderlund (m) säger:
"- Det är en del i vårt arbete att minska plantiderna. Stockholm har orimligt långa plantider. Vi har genomfört förändringar i remissförfarandet både när det gäller stadsdelsnämnderna och internt mellan olika nämnder. Nu ska plantiden i snitt vara tolv månader. Det innebär inte att vi slopat samråd, men stadsdelsnämnderna bestämmer inte i planärenden."

Att få ner snittet på plantiden till tolv månader låter som en klar förbättring. Även samrådsprocessen finns fortsatt kvar så att allmänheten och närboende kan ge sina synpunkter på nya planer. Från Yimby:s sida hoppas vi också på möjligheten att kunna involvera medborgarna i ett tidigare skede där de kan inkomma med idéer redan innan ett planförslag har tagit form. Att kunna bidra med service och funktioner som invånarna i ett område anser sig sakna kan vara ett bra sätt att minska det idag ofta kompakta motståndet mot varje form av förändring och utveckling.

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Dr Evil (17 April 2008 01:27):
Det står:

"I de nya reglerna är inte heller stadsbyggnadsnämnderna ordinarie remissinstanser"

skall stå:

"I de nya reglerna är inte heller stadsdelsnämnderna ordinarie remissinstanser"
 0
Dr Evil (17 April 2008 01:28):
"Från Yimby:s sida hoppas vi också på möjligheten att kunna involvera medborgarna i ett tidigare skede där de kan inkomma med idéer redan innan ett planförslag har tagit form. Att kunna bidra med service och funktioner som invånarna i ett område anser sig sakna kan vara ett bra sätt att minska det idag ofta kompakta motståndet mot varje form av förändring och utveckling."

Miljöpartitet i Stockholm vill att det skall gå till på just det sättet. Det finns ett namn för det: "omvänd planprocess". Vet inte om andra partier också förordar det.
 0
Jan Wiklund (17 April 2008 08:12):
Det vore också bra med en ordentlig generalplan à la Lindhagens plan från 1866, som underlag för byggande i femti år. En sån kan man kosta på sig att diskutera i tio år eftersom utvecklingen sen är avgjord för lång tid.

Visserligen har man försökt att göra något liknande genom de s.k. regionplanerna från 50-talet och framåt. De har mötts med våldsamma protester, främst pga att de dominerats av förslag till motorvägar och sprawl, inte stad. Vilket kanske kan vara en indikation på att den sortens stadsbyggnad inte är så populär.
 0
Anders Gardebring (17 April 2008 09:55): Online
Dr Evil:
Tack för påpekandet! Jag är nog så van att skriva "stadsbyggnadsnämnd" så det blir så av bara farten..
Finns det mer info om den omvända planprocess som mp pratar om som man kan ta del av?

Jan Wiklund:
Ja, det ter sig alltmer uppenbart att en övergripande plan behövs, det tänks fortfarande alldeles för lokalt utan att ha en övergripande bild klar för sig. Kanske finns det en inneboende rädsla hos våra planerare pga just de protester du nämner men det kanske går bättre om man presenterar miljöer som människor faktiskt trivs i?
 0
Dr Evil (17 April 2008 11:56):
Jag vet vad det går ut på men vet inte var man kan hitta mer fakta. Jag torr inte det direkt finns någon färdig procedur utan det är ett sätt att reformera planprocessen för att få mer delaktighet och kanske slippa långdragna överklaganden.
 0
Leiph Berggren (17 April 2008 22:17):
Det kan väl vara bra med snabbare bygglovshantering. Men i vissa fall borde det inte behövas något godkännande alls.

Som fritidspolitiker så har jag föreslagit att om samtliga sakägare godkänner bygget, och alla skydds- och miljöföreskrifter är uppfyllda, så ska ett bygglovsärende med automatik godkännas. Jag utvecklar det lite mer på http://www.leiph.se/2007/03/05/en-storre-friggebod/

Än så länge är det bara en stor minoritet inom mitt parti som tycker att detta är en bra idé...
 0
karlr (18 April 2008 17:54):
Dr Evil, Gardebring mfl.

lite mer läsning i ämnet omvänd planering

http://approximationer.blogspot.com/2007/10/verktyg-fr..

Ön i Umeå planeras omvänt, eller försök till omvänt iaf.
 0
Olle Pettersson (21 April 2008 20:13):
Kortare bygglovshantering från 12 månader till 6 månader ska försvåra förhalning av byggnation, betyder att snabb(are) byggprocess ett medel för uppnå positiv effekt

Vi vet att byggnadskontor är skyldig begära remiss svar ca 3 månader återstod av tid omfattar i huvudsak förberedelser hantering av beslutsunderlag. Jag tror vi överskattar snabb handläggning det är inte 3 eller 6 månader som är svaret, menar att problemet har annan karaktär än några månader

Efterlyser en mindre grund analys av problembild
 0
Jan Wiklund (22 April 2008 09:42):
Anders: Ja, givetvis. Tyvärr har så mycket dåligt byggts under två generationer att folk tar för givet att en nybyggnad per definition blir en försämring som man måste protestera mot. Så var det absolut inte 1908. Det krävs lång botgöring där.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Vad händer med Rambergsparken
5 Juli 08:29 av Marsillpost Marsillpost
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter