Utskrift från www.yimby.se
....

Nimbyism i Bredäng

 
I Bredäng finns planer på att bygga två stycken höghus på 15-17 våningar nära tunnelbanestationen.

Bredäng domineras idag av skivhus på 8-9 våningar uppförda på 60-talet i typisk modernistisk stil.
De nya byggnaderna ser arkitektoniskt ganska intressanta ut och kan bli en intressant och välbehövlig brytning mot den monotona arkitektur som idag finns i området:


Byggnaderna planeras att uppföras nära tunnelbanestationen, vilket är utmärkt ur trafiksynpunkt:Men detta innebär naturligtvis en förändring, vilket inte oväntat orsakar protester från närboende. Lokaltidningen Södra Sidan har tagit upp detta och trycker i sitt senaste nummer en helt okritisk artikel på sidan två med den något roande rubriken "Skyskrapor möter motstånd".

Först får Gunnar Nordfeldt, vd och delägare i Byggvesta Bredäng AB, komma till tals och menar att man måste bygga högre för att få ekonomi i projektet. Målet med de nya bostäderna verkar vara att kunna hålla hyrorna nere något, vilket är minst sagt välbehövligt och lovvärt i nyproduktion i Stockholm.

Per Olgarsson, byggnadsantikvarie på Stockholms stadsmuseum, tycker däremot (utan att ens ha studerat planerna) att byggprojektet låter "problematiskt" och motiverar sitt ställningstagande såhär:

"Hela bostadsområdet byggdes i ett svep och allt är genomtänkt med balansen mellan gröna områden och bostadshusen, höjden på husen och terrängen. Själva husen är placerade med visst avstånd för att släppa in ljus och luft. Två 15-våningarshus mitt i centrum kan förstöra balansen."

Och här finns ju problemet. Hela bostadsområdet byggdes i ett svep. Helt fräckt räknade dåtidens stadsplanerare med att de kunde planera det perfekta bostadsområdet, som aldrig skulle ha behov av förändring.

De hade fel
.

Uppgiften våra stadsplanerare har idag är att fundera på hur dessa misstag kan rättas till istället för att krampaktigt hålla sig kvar vid en modell som visade sig inte fungera. Hur omvandlar vi monotona och osäkra sovstäder till dynamiska och levande stadsdelar fulla av liv?

Per Olgarsson ges också utrymme i artikeln att påtala att han tycker att området är intressant ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Med tanke på att Per Olgarsson är just byggnadsantikvarie så är det knappast så märkligt, frågan är hur stor relevans vi skall låta kulturhistoriska värderingar på hela områden utgöra när vi planerar för en massiv inflyttning av människor. Att skydda enskilda byggnader kan ofta vara relevant. Att lägga ostkupa över hela områden verkar mindre lyckat och är ur miljösynpunkt dessutom djupt olyckligt. Här finns väl utbyggd spårburen infrastruktur, låt oss använda den!

"- Bredäng har en tidstypisk karaktär från 60-talet som är värdefullt och som vi måste vara rädda om."

Här ges Per Olgarsson tolkningsföreträde. Vem är "vi"? Och varför måste gräsplätten invid stationen fortsätta att vara just en gräsplätt? Ingen har föreslagit ombyggnad eller rivning av befintliga byggnader, det handlar om ett nybygge vid tunnelbanestationen, invid byggnader som redan idag avviker från skivhusarkitekturen i övriga området. Varför blir dessa nya hus ett problem, medan de som redan finns, men avviker, inte är det?

Fyra personer i området har blivit tillfrågade om vad de tycker om planerna. En av de svarande säger:

"Bygg gärna bostäder om det behövs men inte där. Jag har bott här i 35 år och gräsplanen har alltid funnits. Folk promenerar där och har picknick. De ska inte förstöra den."

Bygg gärna bostäder, men inte just här... Känns det igen?
Att man har bott länge på en plats har naturligtvis ingen som helst relevans som sakargument. Picknickytor är det inte heller ont om i området.

En annan säger:

"Det är katastrof. Gräsplättarna behövs verkligen. Här kan man andas. Varför måste de bygga just här? Det är redan för många hus."

Katastrof. Superlativ är inte ovanligt när det protesteras mot planerade projekt. Superlativ är  dock i sig inte ett argument. För många hus klagas det också på samt att man inte längre kommer att kunna "andas" om det nya huset byggs (ett fullkomligt absurt påstående naturligtvis, vilket vi snart skall se).

En tredje röst:

"Vårt hus kommer att skymmas av höghuset. Det är redan tättbebyggt. Det är inte bra att folk bor så tätt inpå varandra. Fast man förstår att bostäder behövs."

Här är det inte bra att bo "tätt" inpå varandra. Någon motivering till detta påstående ges inte. Forskning pekar snarare på motsatsen. Människan är ett socialt djur som vill interagera med andra människor. Det finns en anledning till att isoleringen används som straffåtgärd i fängelser.
Slutligen läggs ett "fast man förstår att bostäder behövs" till. Men inte just här...

Och slutligen en fjärde:

"Jag är lite kluven. Det är egentligen ett smart att förse människor med bostäder genom att bygga på oanvänd mark. Men grönområdet blir mindre och det är synd."

Det blir här väldigt tydligt hur irrelevant argumentation kring "minskade grönytor" här verkligen är:
(Bilden är klickbar)Forskning visar att boende i modernistiskt planerade områden upplever sig ha mindre tillgång till grönområden än boende i stadsmiljöer. Någonting är det uppenbarligen som inte fungerar med den här planeringen när de boende trots en av grönt dominerad flygbild över området klagar på för lite grönt, medan boende i täta stadsmiljöer i mycket mindre utsträckning gör detsamma.

Ett problem med planen för det nya husen är att de lever vidare i den modernistiska planeringen. För där har faktiskt Per Olgarsson på stadsmuséet rätt. Om vi bara förtätar med fler hus med samma planering som redan finns i området blir det inte bra, och vi får också dessa ryggmärgsreaktioner från närboende. Vi behöver istället tillföra nya värden till områden som dessa. Nya värden som också de redan boende har nytta av. Varför inte bygga ett underjordiskt garage vid den horribla parkeringen precis intill tunnelbanestationen och där istället placera ett med urbana byggnader omgärdat torg? Med de nya höghusen på andra sidan upplyfta mot gatan, istället för utkastade på gräsmattan som ytterligare en solitär, och med lokalytor i bottenplanet, kan det bli en intressant och mycket bra utveckling för området. Genomfartsvägen (som heter Bredängs allé) blir också plötsligt en stadsgata. Allé kommer från franskans aller. Att gå. Inte många vill idag gå längsmed Bredängs allé. Målet borde vara att omvandla "allén" till just en allé, omgärdad av stadsmässighet som får lyfta områdets urbana värden.

Vi kan inte förtäta "färdiga" områden med mer av det som de är färdiga med.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Hulter (1 Juli 2008 00:08):
Right on! Det är något oerhört beklämmande reaktivt med vår nuvarande stadsplanering. Istället för att göra det alla säger att de vill göra - bygga stad - så fegar man ur och försöker peta in något punkthus här och en lamell där och hoppas att folk inte ska märka det, vilket de naturligtvis gör ändå. Resultatet: Planerarna får kämpa i år med överklaganden och antikvarier för att slutligen kunna bygga något halvldant. Det är patetiskt.
 0
Alexander Larsson (1 Juli 2008 00:25):
"Jag har bott här i 35 år och gräsplanen har alltid funnits." Tänk om alla hade sådana argument, då hade aldrig Bredäng (eller något annat för den delen) funnits. Allt ska vara som det alltid har varit. Suck. Picknick-argumentet känns inte heller så relevant - tittar man på flygbilden ser man att platsen är en tom gräsmatta med två korsande stigar, med andra ord används "grönområdet" för att ta sig från punkt A till punkt B.
Tycker även de planerade husen ser riktigt lovande ut. Det kan nog bli riktigt bra.
 0
Jonas Fredö (1 Juli 2008 00:38):
Om man nu bebygger denna grönyta i detta modernistiska område, borde kontentan vara att man upplever det som att får tillgång till mer av detsamma. Så kan det gå!
 0
Olle (1 Juli 2008 02:49):
Herregud, hur kan boende i Bredäng vara emot att man satsar på området med två höghus? Det är ju som sagt otroligt monotont idag och ser riktigt trist ut när man åker förbi med t-banan. Att grönområdena minskar är ju så dumt så det finns inte. Flygbilden säger ju allt som sagt.
 0
Patric Nilsson (1 Juli 2008 02:56):
Bredängsboende som också blivit av med en del service under senare år, pga a för lågt befolkningsunderlag, borde verkligen välkomna dessa hus.
 0
björn (1 Juli 2008 06:39):
[Raderat]
 0
Hans Berglund (1 Juli 2008 09:06):
Dom där nya kåkarna skulle höja statusen på området. Dom ser bra ut tycker jag.

"Bygg någon annanstans". Om alla tänker med den inställningen så kan vi lägga ner Stockholm. Ingen kommer kunna skaffa sig ett eget boende längre. Jag hoppas att NIMBYisterna får se den där flygbilden om det kan ändra deras inställning. Stockholm är en av europas glesaste städer. Man tycker att ett par hus av denna storlek borde kunna byggas utan dessa klagomål!?

Vad är värt att rädda? En till synes tom gräsplätt i en förort, eller orörd natur i dess utkanter.
 0
Mikael Hörnlund (1 Juli 2008 09:06):
Undrar hur många människor det egentligen är i ett område som är negativa till nybyggen? Eller är det bara något för media att skriva om, för att det så att säga ingår i bilden att skriva om dessa gnällspikar?
Och det är samma argument som går om och om igen, oavsett var i landet du befinner dig. I detta fall så drar dessa Nimbys(och alla andra Nimbys för den delen oxå) ett löjets skimmer över sig själva, -för vem vill sitta och fika vid en parkering?

"Det är katastrof. Gräsplättarna behövs verkligen. Här kan man andas. Varför måste de bygga just här? Det är redan för många hus."

Andas?? Vid en parkeringsplats?

Jag får andnöd bara av att titta på detta 60-tals missfoster till stadsplanering.

För många hus? Var är det tätt med hus?

Och så har vi den ultimata klassikerna som ALLTID finns där som den självklara floskel det är:
"Men grönområdet blir mindre och det är synd."

Sug på den ni..

Ja, frågan är ju då, när ska dessa argument för all framtid smulas sönder för att aldrig mer dyka upp i stadsplaneringsfrågor? Det vore en sak om argumenten hade relevans i sammanhanget, men i mitt tycke så har de inte det. Det är bara rent gnäll och en väldigt stor rädsla för förändringar som lyser igenom hos dessa personer. Som sagt, vi lever i en storstad då ska dom väl oxå inse det på alla plan. Tanken om den röda stugan med vita knutar är bara en illusion så länge du lever i en storstad.
 0
Jan Wiklund (1 Juli 2008 09:36):
Återigen: det är naturligt att vara skeptisk till det stadsplanerarna kommer dragande med. Spåren förskräcker. Det enda de kan göra för att vända trenden är att i fortsättningen presentera sånt som blir omtyckt.

Jag kan inte säga att förslaget andas särskilt mycket stad. Snarare ser det ut som "more of the same", om än stiliserat på ett lite annorlunda vis. Tänk om man istället hade presenterat mycket mer, så mycket att det hade kunnat ge underlag för allt sånt som nu inte finns i Bredäng utan man är tvungen att åka till Skärholmen för att få tag på?
 0
Anders Gardebring (1 Juli 2008 09:54):
Jan:
Som du ser sist i inlägget så är det precis det som vi efterfrågar också. Förtäta inte modernism med mer modernism. Skapa nya stadsvärden istället.
 0
Ronnie F (1 Juli 2008 10:31):
Läget är bra. Grundkonceptet är bra. Men låt husen bli ordentligt förankrade i området med en basbyggnad för butiker och verksamheter mot gatan. Ytterligare solitärer behövs inte i Bredäng. Detta är hus i park.
När man ser flygbilden önskar man en stadsmässig bebyggelse utmed hela den gata som löper förbi projektet ner till bildens nederkant. Med tvärgator som alstrar rörelse och folkliv.
 0
Jonas Frejd (1 Juli 2008 12:00):
Förlåt om jag låter okänslig, men argumenten till protesterna kring detta är ju skrattretande...
 0
Dan Edholm (1 Juli 2008 12:21):
Tänk om man kunde förbjuda byggandet av punkthus inom ett rejält tilltaget område kring stan... Det borde även vara krav att hus inom vissa kluster skulle ha verksamhetslokaler i hela bottenvåningen mot gata. Det är helt obegripligt hur man kan planera vidare på konceptet trädgårdsstad. Har det gjorts någon undersökning bland bostadskonsumenterna eller är det en kvarleva från 70-talet som aldrig ifrågasatts? Vill folk bo i sovstad och behöva ta tuben till jobb, resturang och affär eller vill de ha en levande stadsbild utanför dörren?
 0
Johan Eriksson (1 Juli 2008 12:48):
Annars kan man ju tycka att just såna här typiska T-förorter inte allls borde vara främmande för ett höghus som markör vid centrum, se på Högdalen tex men det finns fler, som alltså byggde ett sådant redan från början (om än lägre och tråkigare). Det aktuella förslaget känns därför dubbelt rätt och det här snacket om att ungarna inte har nånstans (dvs plätten utanför just mitt hus) att spela boll på etc köper jag inte utan det är som någon annan skrev bara att titta på flygbilderna, -och så ska jag passa på att lägga in en käck kommentar till dem som kommer att tvingas att gå 1-2 "kvarter" längre pga exploateringen: -det är nyttigt med lite motion också vikingar!? ;-)

Blir detta inte av så får vi "ostkupa" 1 på Nybohovsberget = "det ska vara lika trist som när det byggdes på 60-talet tack!" och ostkupa 2 i Bredäng = "det ska vara lika trist som när det byggdes på 60-talet tack!" efter att vi redan haft en ostkupa över Skärholmsborna forna förhoppningar om att få lite gladare färger på fasaderna vid renoveringen för några år sen: "det ska vara lika trist som när det byggdes på 60-talet tack!"

Slutsats om du bor på röda linjen sträckan Liljeholmen-Norsborg (Aspudden-Mälarhöjden undantaget) 2008: Du ha de sämsta T-vagnarna, de längsta avstånden till T-stn, de tråkigaste husen och du ska banne mig inte komma här och tro att du nånsin ska få det bättre/kunna påverka din näromgivning, få lite gladare färgsättningar på husen etc. Nej du ska lida förortstristessen fullt ut ty så tycker Stadsmusset, jo förresten du kan få "Heron City" att glo på från bilen så kanske du blir lite gladare? -suck!

Ja fy bubblan vilken ångest denna infart till Sthlm ger en och vad jag välkomnar projekt som Bredängsskrapan och Konstfacks redan etablerade flytt inkl planerade spännande nybyggen i trakten av Telefonplan, mer sådant snarast tack, inte minst för att motverka det faktum att just dessa "T röd"-förorter har (delvis stora) sociala problem!

Ett följdpåstående lite vid sidan av det hoppfulla Bredäng men tycker inte ni också att Södertäljevägens infart till Sthlm är enormt enahanda och tråkig? -och går det att göra något åt saken?: överdäckningar vid tex Kungens kurva, huskroppar över motorvägen, ihopknytande av förorterna på var sida om leden etc?
 0
Jan Wiklund (1 Juli 2008 12:52):
Johan: Här är ett förslag för Södertäljevägen: http:​/​/​www.​alternativstad.​nu/​resources/​sodertaljevagen.​.​
 0
Johannes Hulter (1 Juli 2008 12:57):
@ jan: vilket trevligt förslag!
 0
Hans Berglund (1 Juli 2008 12:59):
Ofta så skrivs det här om hur det är bra med butiks och verksamhetslokaler i bottenvåningarna. Jag håller med. Det skulle verkligen ge liv åt många stadsdelar. Men det är under förutsättning att det gå att hålla verksamheterna igång. Så ofta så ser man att butiker mm får lägga ner. Och det är inte så konstigt när diverse stormarknader ploppar upp lite varstans. Det är trist när inte butikerna kan vara kvar. Det ger ingen levande stadsbild, utan ger en känsla att området är övergivet. Är det någon som vet hur butikerna i Bredäng går idag. Kanske är det mer så att dom här nya kåkarna behövs för att ge ett bättre kundunderlag för dom butikerna som redan finns i området. ?
 0
CalleC (1 Juli 2008 13:06):
Snyggt hus!

Jag förstår precis varför folk är Nimbys när det gäller att få en fyrverkerifabrik, en flygflottilj eller ett fängelse som granne. Det skulle jag också vara. Men bostäder? Är Bredängsborna folkskygga? Eller har de så hemska grannar att de fruktar fler av samma sort?

Av flygfotot att döma är gräsplätten vid tuben den SISTA plats jag skulle välja för en picnic. Buller och gnissel från tåg. I min fantasi rastas pundarhundar där. Ängen ser sank och fuktig ut.

Bemanna bulldozrarna! Bortrationalisera Bredäng!
 0
Hans Berglund (1 Juli 2008 13:09):
@Jan:

Ja det ser verkligen trevligt ut och jag gillar verkligen idén, men är det inte E4/E20 söderut som går genom hela området!? Det skulle aldrig vara möjligt i det här landet. Inte med en sådan trafikerad väg som lokalgata. I riktiga storstäder som Tokyo, Mexico city går det säkert bra med 4,5,6,7-filiga lokalgator, men här?? En liknande lösning som denna fast utmed en mindre trafikerad väg hade varit kanon.
 0
Dan Edholm (1 Juli 2008 13:30):
@Hans:

Jag tror det handlar om kritisk massa. Ligger det ett enda café i ett punkthus vid ett vanskött torg med tung biltrafik så går affärerna nog inte så bra. Med mer uttalad omfattning av verksamheten och ett annat planeringstänk kommer synergieffekter. Platsen blir mer attraktiv för en fika just för att det ligger flera caféer och butiker i närheten. Genom att förtäta blir det också fler bostäder, alltså större kundunderlag. Verksamheten gör området mer attraktivt för boende och de boende gör verksamheten mer attraktiv; en spiraleffekt. Givetvis måste man utgå från kluster som senare kan sammanbindas och genom detta utökas innerstaden och gör helheten mer attraktiv för alla som bor där.

@Jan:
Skulle du vilja bo där? bil- och lastbilstrafiken lär bli sju resor värre än valhallavägen efter ett stort arrangemang på Stadion (fast hela tiden, hela dygnet). Tyvärr, annars fin idé.
 0
Hans Berglund (1 Juli 2008 13:57):
@ Dan: Du har helt klart en poäng där. :)
 0
Mats Andersson (1 Juli 2008 14:08):
Jag har alltid förundrats över enkelspårigheten i tidningarnas rapportering av planerade nybyggen. De är nästan utan undantag hårdvinklade på ett sätt som är otänkbart i andra sammanhang. Vinklingen är av typen: "barnens älskade gräsmatta skövlas", "jättegrävmaskiner sliter sönder områdets gröna lunga", "planer på femvåningars skyskrapa i Fnyshult - politikerna vägrar ta sitt förnuft till fånga". Sedan intervjuas ett antal personer som helt oblygt, men antagligen också omedvetet, uttalar ett antal Nimby-argument i olika former. Det går inte att parodiera en Nimby. Det räcker att öppna en tidning.
 0
Jan Wiklund (1 Juli 2008 15:46):
Till alla kritiker av mitt förslag till Södertäljeväg: Idén förutsätter förstås att kollektivtrafiken byggs ut kraftigt. Om så sker tror jag inte det blir fler bilar på Södertäljevägen än det är idag på Sveavägen. Där har jag bott, och jag tyckte bättre om det än att bo i den avlägsna förort där jag bodde innan.
Denna nya kollektivtrafik blir dessutom attraktiv just för att man bygger på Södertäljevägen. För därmed går det långsammare att köra bil medan det alltså går fortare att åka kollektivt.
Och innan nån börjar prata om utopi - idén är inte utopisk på något annat sätt än att politiker är födda konservativa. Oljan tar snart slut. Atmosfären fylls av koldioxid. Och värdet av den mark som idag tas upp av Södertäljevägen skulle utan vidare kunna finansiera projektet.
 0
Anders Gardebring (1 Juli 2008 15:50):
Mats:
Tack för dagens garv :)
 0
Anders Gardebring (1 Juli 2008 15:51):
Jan:
Det är väl i Paris man har rivit upp motorvägar utan att bygga nya? Verkar ha fungerat ändå.
 0
Johannes Hulter (1 Juli 2008 16:05):
Jag tycker inte Jans idé är naiv. Att tro att motorvägar genom städer och mer sprawl är lösningen - det är naivt.
 0
CalleC (1 Juli 2008 16:16):
JW: Förslaget är intressant. Dock är jag skeptisk till att genomföra det just där.

Såväl global uppvärmning- som peak oil-hypotesen är omstridda, och osäkerheten är mycket stor kring potentialen för ny teknik (vätgas- och elbilar samt syntetiska bränslen). Därför tror jag att det bästa är att lägga Förbifart Stockholm på is och behålla Essingeleden som den är. Om bilismen visar sig ha en framtid blir det ju dyrt att först förstöra Essingeleden och sedan bygga om den till motorväg igen. Däremot går det nog att däcka över vissa avsnitt av E4.
 0
Hans Berglund (1 Juli 2008 16:17):
Ja sprawl är naivt, men man kan inte bara trolla bort tung trafik. Den kommer alltid finnas.
 0
Gustav Svärd (1 Juli 2008 17:04):
Ja gillar platsen för förslaget och husen i sig är helt ok (om än lite väl låga). Som i princip alla här tycker jag dock att den modernistiska anti-urbana planeringen är kass.

Själv skulle jag hellre se ett eller helst två slutna kvarter på den ytan. Ett eller två höghus i hörn i kvarteren och delen mot tunnelbanestationen kan med fördel göras som kontor (så slipper man kravet på att kunna ha öppna fönster utan buller mitt i rusningstrafik.
 0
Michael Falk (1 Juli 2008 17:09):
Vad de borde göra i Bredäng är ju att förlägga det nya huset på andra sidan gatan, där det idag är en parkeringsplats. Då blir det nog inga protester... Sedan måste man ju givetvis lägga en ny p-plats där det nya huset skulle ligga, men då har eventuella nimbys plötsligt alla bilister emot sig :-)
 0
Theodor Adolfsson (1 Juli 2008 18:02):
Peak-oil-hypotesen är väl ungefär lika omstridd som en hypotes om att ett paket smör förr eller senare tar slut vid upprepad användning.

Inte heller uppvärmningsteorin är särskilt kontroversiell i vetenskapliga kretsar. Det är i huvudsak personer som inte är vetenskapligt skolade i något som rör klimatet som är skeptiska till den. Man kan jämföra med hur en hel del skeptiska röster finns i media mot evolutionen medan den sedan länge är ett oomstritt faktum inom vetenskapen. Nu har teorin om människoskapad uppvärming naturligtvis inte lika starkt empiriskt stöd som grundteorierna om evolutionen men det är det överlägset bästa förklaringsmodellen som existerar i nuläget och stöds därför i stora drag av en stor majoritet vetenskapsmän inom de relevanta facken.
 0
Patric Nilsson (1 Juli 2008 19:20):
Jan Wiklund: Fantastiskt förslag, gillar allt i dokumentet.

Dan Edholm: Jag skulle gärna bo där, liksom jag skulle vilja bo på Sveavägen eller Stockholms mest förorenade gata Hornsgatan. Se bara till att bostäderna är välisolerade och har bra luftrening, så är det inga problem.

Mats Andersson: "planer på femvåningars skyskrapa i Fnyshult - politikerna vägrar ta sitt förnuft till fånga" -ASGARV!!!
 0
CalleC (1 Juli 2008 19:51):
TA: Peak-oil- och peak-butter-teorin skiljer sig åt i ett väsentligt avseende. Smörpaketsteorin bygger på att man inte kan ta margarin på mackan i stället.

Om man t ex skulle tillverka fordonsbränslen (som t o m går att tanka dagens bilar med) med Fischer-Tropsch-processen blir peak oil mer komplicerat, speciellt om detta görs ur helt förnybara energikällor såsom biogas.

Elbilar, stirling-hybrider och dylikt är än så länge mer av science fiction, men torde ha stor potential i framtiden. Redan 1995 rattade jag en fullt fungerande elbil.
 0
L-Å (1 Juli 2008 21:39):
Lite långt från ämnet, men här är en länk till vetenskapsradions temavecka om global uppvärmning, och kritik mot växthusgasteorin:
http:​/​/​www.​sr.​se/​cgi-​bin/​p1/​program/​amnessida.​asp?​Prog.​.​

Och en debattartikel i Expressen: http:​/​/​www.​expressen.​se/​debatt/​1.​1212479/​kasta-​inte-​pe.​.​
Och en svarsartikel:
http:​/​/​www.​expressen.​se/​debatt/​1.​1214314/​vaxthuschocke.​.​
Klimatbluff, eller inte?

Angående Bredäng: När förorten var ny, och T-banan bara gick till Sätra, ja då fann det varuhus och hyfsade butiker i Bredäng! Sedan konkurrerades de ut av stormarknader och av Skärholmen, och Bredängs centrum blev tomt och tråkigt!
Fler bostäder kanske kan ändra på det? Eller åtminstone vända trenden?
 0
Lars Hansson (1 Juli 2008 21:48):
Är ett par nya punkthus allt de har att erbjuda Bredäng? Ett helhetsgrepp borde tas på hela området - som är en katastrof. Helst borde hela stället jämnas med marken men det är väl tyvärr inte genomförbart. I ex Paris hade man satt en sprängladdning under varje hus. Det är kanske lite brutalt men det finns i alla fall en vilja att göra förorterna mer attraktiva. I Stockholm är det tvärtom. Vi bygger fast oss i eländet.

Res några skyskrapor kring tunnelbanestationen och bygg en parkering under detta område. Undvik att skapa ett förortstorg - funkar sällan. Låten istället vägen som går under tunnelbanan bli en ny "storgata" för området, typ huvudgata i en småstad. Flödet borde vara så pass stort att lokaler kan överleva i bottenvåningarna. Bygg ut gatunätet så långt det går och låt vägarna kantas av bebyggelse i 2-5 våningar. Parkering och ingång till husen sker i direkt anslutning till gatan. Skapa några vettiga parker. Som inspiration kan planererarna kika på yttre innerstaden i London. Där finns många attraktiva tunnelbaneförorter.
 0
L-Å (1 Juli 2008 22:39):
I Södra Sidan (sid 16 i länken ovan) finns en artikel till om nybygge i Bredäng! Det är den stora gräsytan mellan T-banespåret och infarten till campingen som skall bli platsen för en rumänsk(!) kyrka. "Alla är positiva till nya kyrkan" lyder rubriken! Inga nimby-tongångar här inte!
 0
Johan Eriksson (2 Juli 2008 00:42):
Jan: Gillar ditt förslag i princip men har några frågor angående den något luddigt uttryckta Pdf:en: "Under avenyn, i ytligt läge, går snabbtunnelbanan mellan Botkyrka och Liljeholmen, med endast ett stopp vid Kungens kurva och ett under T-banan mellan Västertorp och Fruängen – med rulltrappa från perrong till perrong. Istället kör vi med spårväg in mot stan."

Vad menas, ny kompletterande T-bana in till Liljeholmen och sedan byte till ny spårväg härifrån för vidare färd in till stan? Förvisso anser jag det som självklart att när 4an blir spårväg även bygga en sammanbindande länk mellan denna och Tvärbanan genom en ny kort spårlänk på Liljeholmsbron som dels ersätter nuv buss 77 mot KS, dels utnyttjar 4ans investering bättre, men om man/du vill vara "radikal" och föreslå nya (välbehövliga) T-banor så borde de väl inte sluta före tullsnittet, i det här fallet Liljeholmen? Och i vilken förort börjar spårvägen? Förstår inte sammanhanget men det kan finns redovisat i någon annan plan?
 0
Ronnie F (2 Juli 2008 09:49):
Apropå butiker i bottenvåningar så tror jag att det kan vara svårt att få till det underlag som krävs för att kunna ha butiker i varenda bottenvåning.
Men ambitionen måste ändå finnas där.
Och funkar det inte med butiker och krogar så kan alltid en naprapat, tandläkare eller redovisningsbyrå flytta in, det är verksamheter i sig som är det viktiga.
Just i miljonprogrammets förorter så råder utan tvekan en brist på små lokaler för den som vill starta upp en verksamhet.
I Tensta har man t ex byggt om ett garage till en butiksbasar.
Och funkar inga verksamheter över huvud taget som på små tvärgator t ex så måste husen utformas med tydliga entréer mot gatan. Det finns butikslösa fastigheter lite varstans i innerstaden men de anpassar sig bra till sammanhanget ändå, de ligger i gatulivet, har förhöjd bottenvåning (företrädesvis) osv.
Vissa förorter har ju embryon till stadsgator som t ex Västertorp, utveckla dessa!
 0
Dan Edholm (2 Juli 2008 10:39):
Ang debatten om biltrafikens framtid.

Peak oil är givetvis ett faktum hur man än vrider det. Antingen efterfrågas oljan medan produktionen avtar eller så finns ett alternativ som minskar efterfrågan och produktionen avtar. Kärnan i teorin är att oljeproduktionen kommer eller har "peakat".

Jag noterar att bilismen inte har något högt värde i detta forum, men trots det så åker folk bil. Det är verkligheten på gott och ont. Att planera med fina ideal och huvudet i det blå leder till dålig planering för det är i verkligheten planerna ska verka. Det luktar sovjet och är dömt att misslyckas. Folk sitter redan nu i sniglande bilköer och värre lär det bli om man täpper igen infarterna. Det är bättre att förbättra kollektivtrafiken än att förstöra bilismen, och på så vis vinna utan att göra folk griniga. Byggandet ska givetvis ske med kollektivtrafiken i centrum, inte bilen. Syftet är stad med synergier, inte förort. Att sänka E4:an som är viktigaste länken till allt norr om stan (Uppsala, hela Norrland osv) är inte realistiskt före förbifarten är byggd. Tänk på att planerna ska hålla längre än dagens attityder. Hela anti-bil-tänket kan falla pladask om vi om 25 år kör runt i elbilar och oljan kostar $1000/fat. Mer attraktiv stad och mindre död förort lär inte gå samma öde tillmötes oavsett scenario.
 0
Kalle (2 Juli 2008 11:28):
Du är nåt på spåret, Dan.
 0
Johan Eriksson (2 Juli 2008 12:31):
Även om vi så uppfinner en bil som går på luft och kostar 1000 spänn så får inte alla plats därför att Sthlm -liksom de flesta europeiska städer- inte är byggda för dem alla och inte har den tillräckliga kapaciteten för att känna "flyt"!

Jag är absolut inte "anti-bilist" men man behöver inte många års grundskolematte för att räkna ut att ett kollektivt transportmedel som tex spårvagn är enormt mycket mer ytsnål än biltrafik och följdaktligen så måste trängselskattemedel tas till moroten utbyggd k-trafik som ett realistiskt alternativ till massbilismen och på köpet ger en minskning av densamma nödvändigt utrymme får den trafik som verligen måste fram (varu- service- akutfordon etc)!

Jag är mycket oroad över tendensen "allt löser sig i framtiden med ny teknik så det är bara att spänna av-tänkandet" för vad du inte säger Dan är att baksidan av "elbilslösningen" är att de är lika skrymmande som vanliga bilar och det blir inte mer kapacitet i vägnätet bara för att bilarna inte längre släpper ut något skräp, alltså måste vi ändra vårt resande iaf och detta genom att omedelbart styra över mer medel till den miljövänliga kollektivtrafiken och inte vansinnighetsprojekt som "Kungshattsleden" som ekonomiskt urgräper många såna möjligheter!
 0
Johannes Hulter (2 Juli 2008 12:46):
@ ronnie f: Det där är viktigt. Poängen med lokaler i gatuplanet är inte att alla gator ska ha myller hela tiden. Men ett stort utbud av lokaler ger en större prisvariaton och ger områden möjlighet att förändras och utvecklas (en gata lever upp, en annan slumrar till).
 0
Anders Gardebring (2 Juli 2008 12:54):
Johan Eriksson:
Exakt. Detta är en aspekt som ofta missas. Den sprawl vi ser idag är ju också ett direkt resultat av massbilismen. Fler människor har bilar ju glesare det är byggt. Ju tätare byggt det är, ju färre har bilar. Detta är inte bara en effekt av effektivare kollektivtrafik utan också en fullständig nödvändighet. Om alla i staden hade bil, skulle staden se ut som förorten. Eller så skulle alla bilar stå lika stilla som i Beijing (ni som varit där vet vad jag menar). Det är också en av anledningarna till att den höjda parkeringsnormen är väldigt oroande.

Jag tror dock mer på morötter än på piska. Med andra ord, skapa attraktiv kollektivtrafik som får konkurrera ut bilpendling som attraktivt alternativ. Skapa effektiva godstransporter via tåg som får konkurrera ut lastbilstransporter. Statens satsningar på ny infrastruktur bör naturligtvis också gå i det här tänket. Idag är det tyvärr tvärtom.
 0
Dan Edholm (2 Juli 2008 13:27):
Johan. Jag är för trängselavgifter men mot att stänga E4:an. Precis som du tycker jag staden ska satsa på kollektivtrafik. Jag tror definitivt inte "allt" löser sig med ny teknik men du verkar säker på att allt bara blir värre? Vad jag menar är att attityder ändras med tid och utveckling. Kostar din bil som går på luft 1000 kr så finns det ju gott om pengar till underjordiska leder och garage. Kanske din bil också går per automatik och vips reser alla dörr till dörr via superbillig taxi. Då ser det rätt surt ut för den typ av kollektivtrafik vi suttit och värnat om. Vad jag menar är att det är svårt att sia om framtiden varför det ofta är dumt att låsa sig.

Jag är alltså för att minska biltrafiken i stan pga trängsel, säkerhet, buller och luftmiljö. Både morot och piska. Konkret:
För förbifarten med avgift (och om den blir av skulle jag välkomna Jans förslag för isf "gamla" E4, givetvis med avgift för Essingeleden också.)
För utbyggd kollektivtrafik med statliga och kommunala medel. Spårvägar får gärna inkräkta på parkeringsmöjligheter och biltrafik i innerstan.
För byggandet av mer yteffektiv stadsmiljö kontra sovande punkthus.
För införandet av vägavgifter så att bilismen betalar för sitt eget kalas.
För införandet av ytterliggare trängselavgifter för biltrafik inom stan (idag kan man ju köra hur mycket bil man vill helt avgiftsfritt bara man inte åker ut på Essingeleden).
 0
Jan Wiklund (2 Juli 2008 23:01):
Dan: Jag har sagt det förr och jag blir tydligen tvungen att säga det igen: Snabba vägar är det kraftfullaste offentliga verktyget som finns för att skapa utglesning.

Det är fullständigt möjligt att skapa avlastning för Essingeleden/E4 på annat sätt än motorvägar. T.ex. ett antal t-banor, ett antal spårvägar - och gärna flera broar även för biltrafik över Mälaren. Men inga motorvägar. Vad kan inte folk köra i 50 för? Vi kollektivtrafikanter får ju hålla till godo med mindre än så.
 0
Jan Wiklund (2 Juli 2008 23:01):
Dan: Jag har sagt det förr och jag blir tydligen tvungen att säga det igen: Snabba vägar är det kraftfullaste offentliga verktyget som finns för att skapa utglesning.

Det är fullständigt möjligt att skapa avlastning för Essingeleden/E4 på annat sätt än motorvägar. T.ex. ett antal t-banor, ett antal spårvägar - och gärna flera broar även för biltrafik över Mälaren. Men inga motorvägar. Vad kan inte folk köra i 50 för? Vi kollektivtrafikanter får ju hålla till godo med mindre än så.
 0
Hans Berglund (3 Juli 2008 00:07):
Jan:
Precis. Lite av problemet är att det finns för få gator som trafiken naturligt kan fördela sig över. Det naturliga gatunätet i innerstan försvinner vid tullarna och en stor mängd trafik ska utanför samsas på ett mycket mindre antal vägar. Problemet är lite att det finns en otrolig mängd återvändsgator vilket leder till att om man ska ta sig en lägre bit inom stan blir det automatiskt en hårt trafikerad väg man får ta. Innan stan får fler naturligare bilflöden längre ut i förorten så kan inte essingeleden eller andra större vägar göras om till lokalgator/avenyer.

Tilläg:
Fast mer kollektivtrafik behövs givetvis också.
 0
Eric Thärnström (3 Juli 2008 00:39):
Jag håller med Hans Berglund, Dan Edholm och Gustav Svärd i det mesta som de skriver här.

Angående bilar...
1 a): Dagens förbränningsmotorer avger växthusgaser som ökar den globala uppvärmningen.
b): Dagens förbränningsmotorer avger partiklar och gaser som är direkt skadliga för människors hälsa.
2: Oljan kommer att ta slut. Det är naivt att förlita sig på den i framtiden.
3: 100 människor i 100 bilar tar mer plats än 100 människor på en spårvagn. I en tätare stad blir platsen på vägarna en viktigare fråga.
Bilismen måste minska. Det är inte att den "bör" minska, varpå jag går emot mina egna principer och istället säger att ett enstaka piskrapp måste till bland morötterna för att det ska gå. Kollektivtrafik i sig är inte så glänsande attraktivt att en bilägare väljer att göra sig av med bilen och gå mot ljuset i t-banetunneln. Det behövs fler incitament och bättre möjligheter.

Angående Bredäng:
Jag tror att det ska mycket mer till för att Bredäng ska leva igen. Det där punkthuset är slöseri med mark, och man borde bygga något mycket större istället. Jag tycker att vi tar Jan Wiklunds Södertäljeväg och applicerar den på Bredängs Allé istället.

För övrigt anser jag att arkitekturen på höghuset är undermålig.
 0
Jan Wiklund (3 Juli 2008 16:13):
Hans: Så riktigt! Det är det osunda SCAFT-tänkandet, att man samlar all trafik till ett ställe som därigenom blir helt förslummat, samtidigt som alla andra områden där ingen trafik alls får gå också blir förslummat, pga isolering.

Låt biltrafiken få gå överallt, men underordna sig staden och köra långsamt. Den som har bråttom får ta t-banan.

Tyvärr kommer det att kräva mycket ombyggnad innan vi har en sådan överallt-tillgänglig stad. Inte bara av Södertäljevägen.
 0
Jan Wiklund (3 Juli 2008 16:17):
PS. Rekommenderar skriften som ligger överst på http:​/​/​www.​arch.​chalmers.​se/​tema/​stad-​trafik/​hagson.​ht.​.​
Särskilt del fem.
 0
CalleC (4 Juli 2008 12:46):
En invändning mot JW:s förslag ur bränslebesparings- och utsläppssynpunkt:

Det ligger en park/gräsmatta mitt i huvudgatan rätt långt till höger i bild. Detta är slöseri med bränsle. En bil som kommer från vänster i bild måste göra fyra inbromsning-sväng-accelerationscykler.

En del av förslaget som jag tycker verkar bra är att bebygga den gröna remsan mellan Elsa Brändströms gata och E4:an.
 0
Ragnar Lind (15 Juli 2008 17:29):
Är det verkligen sant att man inte får ändra färgerna på de grå husen i Skärholmen? De som bestämt detta kan inte ha varit med på "Skärholmsdebattens" tid (1968). När Skärholmen var färdigbyggt bröt det ut en kritikstorm som kom att ändra hela den allmänna opinionen. Den blev en vändpunkt. Kritiken riktade sig mot monotonin, det grå, bilberoendet. Stad som skulle se bra ut från luften eller den intilliggande motorvägen, men som i marknivå blev omänsklig. Brutalismen, kommersialismen, etc, etc.
Nu har allt detta tydligen blivit kultur, som inte får förändras det minsta. Det är ju fullständigt bedrövligt. Allt i miljonprogrammet är ju inte dåligt, nej en hel del visade sig i efterhand ha goda värden. Men varför får man inte förändra det som faktiskt var dåligt?
 0
Anders Gardebring (15 Juli 2008 17:43):
Ragnar:
Ja. Tyvärr finns det många kulturkoftor (som själva normalt sett inte bor i dessa områden) som sjunger bevarandets melodi.

Vi har tagit upp det här ett par gånger tidigare:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​5/​en-​gang-​betonggratt-​allti_​.​.​
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​3/​byggnader-​ar-​viktigare-​an_​.​.​

Till dessa bevarandeorganisationer hör framförallt Samfundet S:t Erik, Stockholms stadsmuseum och skönhetsrådet. Det kanske kan anses relevant i Stockholms stadsmuseums fall att de inkommer med synpunkter ur en rent antikvarisk synvinkel, men att även samfundet S:t Erik och skönhetsrådet sjunger samma melodi känns inte lika självklart. Alla dessa tre organisationer hör ju dock i mångt och mycket ihop och många av medlemmarna sitter dessutom på dubbla stolar. T.ex. har Samfundet S:t Erik en egen plats i skönhetsrådet, samtidigt rådfrågas ofta både samfundet och skönhetsrådet som remissinstanser.

Problemet är ju inte i sig att det finns organisationer som påpekar de antikvariska värdena i byggnader. Problemet är när staden tappar fokus, rim och reson och dessa värden helt får överskugga de faktiska värdena för de som bor i området. Ett annat problem är naturligtvis också att stadsmuséet har fått nippran och klassat snart varenda hus i Stockholm, innerstad som ytterstad. Problemet då blir ju naturligtvis att man riskerar att inte se skogen för alla träd. Man missar vad som verkligen är bevarandevärt och risken på sikt är ju då naturligtvis att vi börjar riva bebyggelse som det är olämpligt att riva. Tyvärr är intrycket jag idag får av dessa tre organ (skönhetsrådet skall dock i ärlighetens namn sägas har börjat skärpa till sig iaf lite grann) är en treåring som ligger och slår händerna i marken och skriker nej nej nej nej!. Den antikvariska klassningen har helt gått överstyr idag tyvärr.
 0
Niklas (16 Juli 2008 00:49):
Anders G:

Apropå detta att allt SKA bevaras till varje pris:

(http:​/​/​www.​dn.​se/​DNet/​jsp/​polopoly.​jsp?​d=​2198&a=​796661)

Detta kommer som sagt få till följd att det verkligen bevaransvärda inte på sikt kommer att kunna bevaras.
 0
Anders Gardebring (16 Juli 2008 01:45):
Jadu... Swartlings.. Det ligger ett stenkast från där jag bor och är en kvarglömd bit landsbyggd mitt i staden. Att man vill behålla det lilla gula trähuset är från min synvinkel anmärkningsvärt. Det är ett ytterst ordinärt trähus. Ganska nedgånget också.
Däremot tycker jag att man gott kan behålla tegelbyggnaderna (jag är osäker på var de finns med i planen). Genom att renovera och bygga till och om dem kan man få väldigt intressanta nya stadsrum istället för att smälla upp ännu en våg av nyfunkis. I det här fallet innebör ju dock en byggnadsminnesmärkning att de skall behållas exakt som de är, och således finns det heller ingen som kan använda dem till något vettigt och så står de och förfaller under tiden.

Det här är en ganska olycklig inställning som ofta finns idag. Antingen behåller vi hus som de är. Och då skall det vara som de är. Period. Eller så hävs skyddsmärkningen, huset rivs, och en trist klipp-o-klistra-kåk i putsad nyfunkis kastas upp istället. Varför inte mötas halvvägs? Utnyttja tegelbyggnaderna genom att förädla och utveckla dem.
 0
Omar Bilaja (9 Oktober 2008 13:53):
Jag tycker att ni ska bygga dem 2 hög hussen det behövs bostad och det skulle bli jätte fint säkert
 0
Nisse (10 November 2012 09:13):
Som f d Bredängsbo (har inte bott där på väldigt länge)hittade jag denna artikel. För mig framstår det som oerhört märkligt att ens komma på tanken att bygga nya hus på gräsplätten. Bredäng får anses vara en tidstypisk men ful förort där man försökt klämma in så mycket folk som möjligt på en begränsad yta. För att dämpa skadan av en stor samling höghus har grönytor reserverats för att ge förorten åtminstone en viss luftighet.

Jag måste säga att jag är glad att idag kunna konstatera, då jag nyligen gjorde ett tillfälligt stopp i Bredängs centrum, att stolleplanerna på att förtäta området synes ha gått i graven.

Det vore intressant att veta vem som kom på idén. Någon byggherre med för lite deg på ingång som ivrigt letade efter någon relativt stadsnära plats där motståndet förväntades bli lågt emot en byggnation. Någon som vet?
+1
Anders Gardebring (10 November 2012 10:45):
Bredäng är inte tätbebyggt om man jämför med en stadsmiljö (o sådana betingar avsevärt högre priser o längre kötider vilket säger en del om attraktiviteten), däremot skapar den modernistiska typologin med glesa hus i grönska lätt intrycket av att det bor många personer i området och att det är ont om just grönska. Boende i täta stadsmiljöer uppfattar sig ha mer tillgång till grönska och nyttjar grönskan mer än boende i modernistiska flerfamiljshusområden (googla mer park i tätare stad, Rådberg).
+1
Jan Wiklund (12 November 2012 14:15):
Jag kan tänka mig att det finns ett kompensatoriskt drag av "här finns ingenting, då ska vi väl banne mig åtminstone få ha lite natur". Och då bortser man från att skälet till att det inte finns nånting är just att det finns så få människor och så mycket natur. Tyvärr fungerar det ju inte, man får ett slags helt onödigt, självskapat glesbygdsproblem mitt i stan.

Alternativet är ju inte att bli av med naturen också, det är att få dit lite av allt det där som inte finns...
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter