Utskrift från www.yimby.se
....

Stockholm växer med ett Göteborg

 
Dagens Nyheter har idag en intressant artikel om en framtida utveckling av Stockholmsregionen. Och det finns ett ord som jag fastnade hos när jag läste artikeln, och det var ordet ”Stenstad”. 

”...Skillnaden kan beskrivas som att "Tät" ger mer stenstad och mer tunnelbana och "fördelad" fler trädgårdsstäder och busslinjer.
- Vi tar inte ställning mellan de båda alternativen och det kan mycket väl bli så att den slutgiltiga planen hamnar mitt emellan, betonar regionplanedirektör Sven-Inge Nylund.”

Jag tror att utvecklingen går mer och mer mot att vilja utveckla stenstaden och alla dess kvalitéer än att fortsätta trampa i samma gamla fotspår såsom, hus-i-park, förortsområden, menlösa gräsmattor som inga människor utnyttjar, områden som ”tvingar” människor att ha bil, långa avstånd, dött gatuliv, dåligt utbyggd kollektivtrafik, listan kan göras lång.

Jag har väldigt svårt att se att ABC städerna har en framtid och personligen så tycker jag att funktionalismen inte har funkat eller kommer att funka särskilt bra. Varför? Jo, för att funktionalismen kräver avstånd och splittrar staden i odefinierade områden, områden som upplevs som halvoffentliga, områden som i stort sett hålls ihop av cykel och gångvägar och någon krokig väg. Stockholm har väldigt mycket av dessa områden och väldigt lite stenstad och det är på tiden att den urbana stenstaden breder ut sig.

Jag tror även att rent ekonomiskt och miljömässigt så är stenstaden den självklara vinnaren. Miljömässigt så har jag svårt att se att bilen såsom vi använder den idag har svårt att överleva, och då måste alternativ finnas till de som väljer att ställa bilen hemma, och det är ju naturligtvis utbyggd kollektivtrafik, och helst då spårburen trafik. Ekonomin hänger ju ihop starkt med de miljömässiga skälen, det är dyrt att bygga hus-i-park. Värdefull mark utnyttjas inte till fullo. Låg exploateringsgrad gör det dyrt, få människor på en stor yta - detta leder till långa avstånd. Långa avstånd gör att du ”tvingas” ha bil, och cirkeln är sluten mellan ekonomin och miljön.

I artikeln så skrivs det en del om kollektivtrafiken och det är en mycket positiv läsning. Tunnelbana till Nacka, tunnelbana till Täby och Arninge, en ny tunnelbanegren från Liljeholmen till Universitetet. Mycket positivt, önskar bara att det första spadtaget tas i morgon, för framtiden är redan här, inte sen.

Det känns som Stockholm befinner sig i en brytningstid mellan dessa två olika stadsplaneringssätt, stenstad vs funktionalismen.

Vem går ut som segrare?
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Gustav Svärd (13 Juni 2008 22:37):
Vem som segrar får framtiden visa, men jag vet för vilken sida jag kommer agitera :)

"Mycket positivt, önskar bara att det första spadtaget tas i morgon, för framtiden är redan här, inte sen." så sant, hur länge har inte Blåa till Nacka varit med i regionplanerna? Inget har hänt på många, många år. Lätt att bli cynisk.
 0
L-Å (13 Juni 2008 23:08):
I DN-artikeln står "... att tunnelbanenätet byggs ut med en gren från Liljeholmen till Universitetet via Odenplan".
Det är en idé som jag aldrig sett i andra framtidsplaner! Spännande!
Men om man skall bygga en ny T-banesträcknin genom centrala stan, är det den mest "behövda" sträckan?
Och fick man önska en fortsättning åt andra hållet från Liljeholmen så skulle det vara Sös/Tanto - Skanstull ( - Hammarby sjöstad.)
Vilket vid närmare eftertanke ser ut som början till en ringlinje!
 0
Anders Widegren (13 Juni 2008 23:29):
Jag förstår inte riktigt beslutsfattarnas problematik här.
Stockholm växer, varför?
Kötiden för ett (vitt) hyreskontrakt i de centrala delarna av staden är 15-20 år, och sjunker sedan gradvis ju längre ut i förorten man kommer, varför?
Kvadratmeterpriset på bostadsrätter i centrala delar av staden ligger många hundra procent högre än för likvärdiga i ytterområdena, varför?

Svar: De flesta av oss som flyttar till Stockholm kommer hit för att vi vill bo i en urban miljö med närhet till aktiviteter, arbete och puls.
Förtäta staden och bygg högre för att ge fler möjligheten att ta del av stenstadens alla fördelar.

/En av de lantisar som ”valt” att börja bostadsresan i förorten/sovstaden.
 0
Hans Berglund (14 Juni 2008 00:47):
"Stenstad" som Madrid, Paris, Munchen, Wien
....eller
"Motorvägsstad" som Los Angeles, Dallas, Atlanta

Det ter sig ganska själklart hur vi vill att Stockholm skall vara i framtiden. Jag hoppas att det är fler än vi här som inser det också.
 0
Erik Sandblom (14 Juni 2008 01:28):
"Långa avstånd gör att du ”tvingas” ha bil." Okej, men avstånden är inte långa. Hälften av alla bilresor i Sverige är kortare än fem kilometer, vilket tar 15-20 minuter att cykla [1]. Hälften av alla bilresor i Göteborgsregionen är kortare än 8km [2]. Åttio procent av arbetsresorna i Stockholm stad är kortare än tio km och genomsnittliga sträckan för cykelpendling är 8,8km [3].

[1] http:​/​/​publikationswebbutik.​vv.​se/​shopping/​ShowItem_​_​_​.​.​
[2] Källa "Resvanor i Göteborgsregionen 2005" sidan 10: http:​/​/​www.​trafikkontoret.​goteborg.​se/​FineToolsAPI/​Dow.​.​
[3] Källa Utvärdering av cykelbanor och cykelfält 1998-2006, sidan 12.
 0
Fritz Halvorsen (14 Juni 2008 22:15):
Jag undrar när yimbyister ska sluta med löjlig polarisering mellan två utgångna stadsstrukturer, en som är två hundra år gammal och en som är hundra år gammal. I min värld är båda dessa strukturer oanvändbara som modell för den framtida täta staden. Resten av världen håller på att utveckla nya modeller som är mycket mera komplext samansatta med bostäder shopping och kontor, med innovativa gröntstrukturer och ekologitänk, med planprocesser där man styr parametrar och inte former. Detta känns som en diskussion om det är tidningen eller boken som är framtidens informationskälla...sorry, bättre kan ni väl?
 0
Mikael Hörnlund (14 Juni 2008 22:56):
Fritz:
Visst kan vi bättre, alla kan bättre, men om ingen säger sin mening om något så är det ju ingen heller som får ta del av vad som sägs, eller hur? Om inte vi "vanliga" döda säger att: "Jag är jäkligt trött på det som byggs idag och det funkar inte längre, osv" Det innebär väl inte att vi "vanliga" döda måste sitta inne med expertkunskaper i stadsplanering, för det kan du väl inte kräva av oss?
Du skriver:
"Bostäder shopping och kontor" är inte det lika med stenstad? Eller du tror väl inte att jag som skribent menade 1800 talets stenstad? Att vi vill att det ska byggas sekelskiftesinspirerade hus?
Du får gärna utveckla vad du menar om dessa nya modeller så att alla inom Yimby kan ta del av din information.
 0
Fritz Halvorsen (14 Juni 2008 23:06):
Det har jag gjort redan ganska många gånger i detta forum. Om det hadde funnits en sökfunktion, kunna jag ha länkat dit.
 0
Mikael Hörnlund (14 Juni 2008 23:21):
Fritz:
Men inte under denna artikel. Men, de ekologiska aspekterna är ju redan införlivade på många ställen i dagens byggande, men det som inte byggs i Stockholm(Sverige) är ju den urbana staden, sen kan vi diskutera i 38 år hur den urbana staden ska se, olika modeller osv. Modeller kommer och går och så kommer det nog alltid vara inom stadsplanering, men innan den diskussionen ens kan börja på allvar så måste det väl börja planeras och byggas urban stad, med utgångspunkt från de saker du nämner, bostäder, shopping, kontor, ekologiska aspekter, innovativa grönstrukturer, planprocesser där parametrarna är i fokus, listan kan göras längre.
 0
Fritz Halvorsen (15 Juni 2008 09:08):
Mikael, ledsen att jag var lite grumpy i gårkväll ska försöka utveckla hur jag tänker:

Städer växer lite som bröddegar. Lägger man en deg i en bunke växer den på höjden med sin topp i mitten. Efter ett tag kanske bunken blir för liten och degen väller över kanten. Då är det dags att hitta en större bunke.
I Stockholm har man istället valt att jäsa sin deg i mellan två bakplåtar i stället, där den översta bakplåten ligger fastlåst 19,5 meter över den andra (det är en premiss för stenstaden att den har en homogen taklisthöjd). Det ända sättet för degen att jäsa är utåt. Staden växer alltså i yta och inte i täthet. Det är inte en hållbar utveckling.
Innerstaden är färdigbyggt, samtidig finns det en stor efterfrågan på att bo i innerstaden. Men det finns (nästan)inga oexploaterade byggrätter i innerstaden. Att riva för att bygga nytt är inte ekonomiskt försvarbart för man kan i princip bara bygga lika mycket som det man river. Om staden skulle ta bort maxbegränsningen på exploatering och istället införa den som ett minimum skulle vi se en kraftig expansion av innerstaden. Kvarter skulle rivas, och nya högra byggnader skulle forma stadens gaturum. Säkerligen skulle andra parametrar begränsa utbyggnaden, tekniska och ekonomiska förutsättningar vid byggtillfället har en tendens att göra detta. Men dessa gränser flyttas med tiden.
 0
Theodor Adolfsson (15 Juni 2008 11:46):
Mikael: Inte är vi väl döda (än) ;(
 0
Mikael Hörnlund (15 Juni 2008 11:52):
Theodor:
:-) Precis, inte än, men med det tempo som finns i Stockholms vilja att bygga urbant så lär vi nog vara det.. :-)
 0
Mikael Hörnlund (15 Juni 2008 17:24):
Fritz:
No offense taken...
Gillar din liknelse med brödbunkar med deg. :-)Men vi pratar om samma sak, men använder bara olika formuleringar.

Visst är det så att det inte är en hållbar utveckling att staden INTE växer i täthet, det är ju det vi inom Yimby förespråkar. Men jag förespråkar inte att det ska rivas hit och dit i innerstaden för att göra den tätare.
Det som behövs är att innerstaden ska växa utåt och de områden som finns utanför tullarna idag måste förtätas väldigt mycket(på ett urbant sätt). Och naturligtvis måste k-trafiken byggas ut väldigt mycket mer och byggas ut mot de yttre delarna av Stockholm. Det är ju ingen bra idé att låta innerstadsborna få spåväg men låta övriga Stockholm vara utan. Det löser bara problemen på kort sikt, men inte på lång sikt som jag ser det. Och nej, jag är ingen bilhatare, om det nu var någon som trodde det. Det är bara det att bilen har fått diktera villkoren hur staden ska se ut de senaste 60 åren. Effekten av det är en massa barriärer spridda över hela Stockholm. Finns det någon som är glad och nöjd med dessa barriärer????
 0
Anders Gardebring (15 Juni 2008 18:59):
Fritz:
Jag ser inte riktigt var motsagsförhållandet i det som du skriver, och vad Yimby vill göra, ligger? Vi pratar ju om täthet, blandning, den ekologiska aspekten, "livable places", att vi skall bygga tätare och högre osv. Vi har hyllat rivningen av Klara postterminal där det nu uppförs just en högre och urbanare struktur. (Sedan kan man naturligtvis fråga sig varför man nöjer sig med fjuttiga 11 våningar på en så extremt attraktiv plats).
Men, det går inte att ohejdat gå fram och riva stora delar av innerstaden bara för att vi vuxit ur kostymen. Dels därför att vi då skulle få se en ännu värre backlash än när klara revs, och dels då det faktiskt bor människor i utmärkta hus på väldigt centrala platser. Skall vi börja expropriera boende från omtyckta och nyrenoverade sekelskiftesshus för att kunna riva och bygga nytt? Det känns inte som en särskilt bra lösning, och att så gjordes vid klararivningarna är i mångt och mycket anledningen till att Stockholm hamnat i den byggmotståndssituation som idag råder (tillsammans med de vansinniga stadsplaneringsidéerna naturligtvis).
Däremot finns det en hel del otrevliga kontorshus från 60- och 70-tal som nog skulle gå att plocka bort utan att någon skulle gråta...

Yimby tycker inte att Stockholm skall fortsätta att växa efter stenstadens norm och täthet. Det är alldeles för glest och för lågt för att fungera för den växande storstaden. Stenstaden byggdes ju som bekant under en tid då vi bodde avsevärt fler i lägenheterna än vi gör idag. Det är också därför som Stockholms innerstad bitvis är så "död". Det är helt enkelt för få människor där för att de urbana mötena skall uppstå. Vi kritiserar ju också detta väldigt hård i t.ex. vårt yttrande om Norra Stationsområdet, att man tänker i gamla skalor, och bygger glesare än delar av Stockholms befintliga innerstad när man tvärtom borde bygga tätare och högre.

Det som nu pågår i Stockholm city är en bra utveckling. På flera ställen ser vi en avsevärt ökning av skalan där 3-4 våningar läggs på befintliga hus och där andra hus med litet värde rivs och nya, högre, uppförs. Riktningen i city går åt rätt håll, även om det som uppförs fortfarande är i tveksamt liten skala, jag hyser dock visst hopp angående överdäckningen över spåren vid centralen, kanske kan vi få upp skalan en bit till där.

Men. Primärt handlar det ju om att bygga nya urbana platser, och när vi gör det, göra det på rätt sätt. Att vi idag gör på fel sätt på de flesta nya platser är ganska uppenbart. Man klarar inte ens av att bygga i skala gamla stenstaden, men pratar likväl om att man nu låter "stenstaden växa". Humbug!
 0
Peder (15 Juni 2008 22:44):
Anders: Stockholms innerstad är bitvis så "död". Det är helt enkelt för få människor där för urbana mötena skall uppstå.

Det är intressant att läsa om dito (över tro) på att många människor bidrar till positiva situationer på många sätt t ex bättre livskvalitet när många bor på samma plats. Övertecknad tror denna tanke (ide) kommer från dem som är uppvuxen i icke urban trakt(glesbygd) alt. de som längtar till stor folkmängd, menar att många människor t ex tunnelbana är exempel på att det INTE uppstår goda möten och integration när vi samman för folkmängder. Bättre lösning är att lägga större vikt i staden på kvalitet och mindre på volymbygga-stora-hus-eget-intresse. Att bygga 100 % tätt = överdriven exploatering är inget själv ändamål, på denna punkt finns det flera åsikter.

Husbyggnationer är för många kvalitetsfrågor inte marknads mässiga hänsyn och vinster. Stockholms bostads marknad förlorar på bostads spekulation t ex de som ser sin bostad som en aktie, tänker mest på pengar och som inte bryr sig nämnvärt om trivsel. Dessa synsätt skapar många förlorare

Låt oss ist välkomna mer levande stad i Stockholm. Vi som är födda i Stockholm tycker att Tunnelbanan är okej och vill inte se flera förorts spår t ex till Täby, kommunen har röstat nej till denna plan förut.
 0
Peder (15 Juni 2008 22:51):
Mikael: Jag har väldigt svårt att se att ABC städerna har en framtid ...

En strategi för att trivas och tro på Stockholm är att lyssna på oss som är födda, trivs och tro på platsens framtid. Problemen är inte större el annorlunda än andra platser, tvärtom erbjuder staden möjligheter och positiva lösningar

Varför ger många inflyttande (lantisar?) Stockholm negativa förtecken ? ... bara undrar :-)
 0
Mikael Hörnlund (16 Juni 2008 00:03):
Peder:
Personligen så är jag övertygad om att ABC staden inte har en framtid, men det är inte bara jag som ska vara övertygad om det. Det ska även stadsplanerna, byggbolagen, alla som på något vi är inblandad i en stadsplaneringsprocess, dvs, det krävs en förändring för att åstadkomma något. Ett sätt är att skapa opinion för ett urbanare tankesätt, som jag själv försöker göra. Om jag ska tolka ditt svar till Anders så låter det på dig som att allt utanför tullarna kan vi strunta och istället satsa på det som finns innanför tullarna, rätt eller fel?
 0
Anders Gardebring (16 Juni 2008 00:34):
Jag bodde de första sex åren av mitt liv i Norrköpings innerstad, sedan ett drygt år i miljonprogram i Upplands bro innan vi flyttade tillbaka till Norrköping igen för att där bo i en bostadsrätt strax utanför innerstaden. Efter ett antal år flyttade vi åter tillbaka in i stadsmiljö igen.
Jag tror ingen behöver gissa vilken boendemiljö jag trivdes bäst med.

Sedan 10 år tillbaka bor jag i Stockholm, men tydligen räknas jag ändå inte som Stockholmare enligt vissas sätt att resonera...
 0
Fritz Halvorsen (16 Juni 2008 08:41):
Mikael och Anders: Jag tror inte fastighetsägare som precis har renoverat sin sekelskifteskåk är så intresserade i att riva denna (min gissning bara). Och jag pratar ju inte om någon tvångsrivning av fastigheter i innerstaden, pålagd av någon myndighet. Jag tror den gatustruktur vi har i princip är bra. Jag pratar om att låta fastighetsägare som vill bygga högre i innerstaden få det. Idag får dem inte det. Det är mycket konstigt och onaturligt och motsatsen till vad som händer i andre större städer som växer organiskt.

I praktiken handlar det om två saker:
1. Att fimpa konceptet stenstad för framtida expansion av innerstaden. Att bygga tätare än kvarterstad/stenstad i de expansionsområder som ligger centralt är det enda möjliga. Kvarterstaden med sina höjdbegrensningar är helt enkelt ingen hållbar strategi.

2.Att tillåta en gradvis ändring av den helhet som innerstaden nu består av, genom att byggnader för växa på höjden innom den existerande gatustruktur. De argumenten som används för att försvara denna helhet är historiska/estetiska/symboliska och kan ifrågasättas på många sätt. Det känns idag viktigare att försvara komplexitet och olikheter än motsatsen.

I dag är tyvärr innerstaden ett reservat för de få.
Min vision är att alla som vill bo i innerstaden får möjlighet till detta genom en kraftig förtätning av city. Så kan vi börja riva misslyckade miljonprogramsområden och plantera skog där i stället.
Sen kan man alltid diskutera gränserna för city om det blir riktigt, riktigt trångt.
 0
Anders Gardebring (16 Juni 2008 10:49):
Fritz:

1. Fullständigt medhåll. Vilket också är precis vad Yimby propagerar för. Se våra yttranden om Norra Station och Hjorthagen.

2. Återigen. Fullständigt medhåll. Med en brasklapp för att det är olämpligt att riva vissa fastigheter. Just en gradvis ändring tror jag är rätt väg att gå. Det är också det som vi nu ser i city där den generella skalan faktiskt nu höjs, speciellt runt centralenområdet. Det är intressant att notera hur Clarion hotel Sign, som först såg ganska stort ut, plötsligt inte ser så stort ut längre, när övrig bebyggelse kommit till intill.

Angående din slutkläm så återigen, medhåll. Jag ser inte riktigt var du ser konfliktytan?
 0
Mikael Hörnlund (16 Juni 2008 11:54):
Fritz:
Att ha en kvartesstad som har höjdbegränsing är ingen bra lösning och jag tycker som att du att låta fastigehetsägare bygga på höjden om de så vill.

Jag tycker även att kvartersstrukturen och solitärstänkande kan vara kvar så länge det byggs tätt. Jag tror på att ha sömlösa slutna kvarter, kommersiell verksamhet i bottenplanet, bostäder och arbetsplatser blandat för att skapa flöden och variation och då menar jag även visuell variation. Stockholm har för mig en ganska tråkig sky-line(jag vet, smaken är som baken). Jag tror väl att det är ytterst få på Yimby som pratar stenstad med konceptet stenstad a´la sekelskiftet i åtanke.
 0
Fritz Halvorsen (16 Juni 2008 12:31):
Jag misstänker att ni tänker som jag in denna fråga, men det är viktig att använda begreppen rätt. När ni uttalar er i positiva ordlag om stenstaden och kvarterstaden ska ni veta att detta är just vad Stockholm är idag. Stenstaden som begrepp har funnits aktivt i Stockholm innerstad i säkert 15-20 år och som har används av skönhetsråd och andra för att sätta käppar i hjulen för en utveckling av Stockholms innerstad. Stockholm är Stenstaden som ska bevaras som den är till varje pris, och som ska bli mer och mer homogen. Jag tror det är feltänkt.

Stenstaden har per definition en maxhöjd. I dag är denna maxhöjden för de flesta gator i Stockholm satt till taklisthöjd 19,m meter över gatuplanet + 2-3 våningar innanför en taklutning på 45 grader. Så ser verkligheten ut och även nya detaljplaner för innerstaden utformas med dessa premisser. Det är konflikten i nyckeltal.

Att argumentera för att bygga mera stenstad/kvarterstad är alltså raka motsatsen till att bygga högt i innerstaden.
 0
Lars Hansson (16 Juni 2008 12:38):
Ett planerat område enligt konceptet kvarterstad med solitärer är Carlsberg-området i Köpenhamn. Ser fint ut tycker jag:
http:​/​/​www.​skyscrapercity.​com/​showthread.​php?​t=​646363
Jag gillar också att de vågar bygga lågt i vissa lägen. Det är vikigt för att skapa intimitet och urbanitet. Sedan tycker jag att vi ska släppa lös höjdbegränssningarna i vissa utvalda områden. Frågan är om inte city är ett sådant?
 0
Mikael Hörnlund (16 Juni 2008 13:10):
Fritz:
Visst tänker vi lika i denna fråga men som du säger så använder vi begreppen olika. Detta är uttdrag från sidan som Lars Hansson hänvisar till är för mig en bra mening som sammanfattar vad jag menar:

"Lets mix this classical approach with some tall towers creating identity and some unique squares, where people can meet."
För med handen på hjärtat, är det någon som kommer att uppfinna en ny modern variant på funktionalismen? Varför inte göra som i Danmark, blanda de olika stilarna och skapa identiteter, Där vågar de bygga högt och bygga lågt för att skapa variation. Där vågar man ta solitärtänket och kvarterstänket och låta de 2 sätten möta varandra på människans villkor, inte bilens villkor. Men tyvärr så har vi i Sverige under årens lopp blivit ganska identitetslösa när det gäller stadsplanering. Detta tankesätt skulle införlivas både innanför tullarna, i mån det finns plats och går OCH utanför tullarna -förtäta Stockholm på ett bra och modernt urbant sätt.

Lars:
Jag gillade oxå Carlbergs området, ser bra ut.. Tack för länken.
 0
Fritz Halvorsen (16 Juni 2008 17:12):
Jo, Carlsbergområdet är ett steg i rätt riktning, men är för mig inte så olikt det sättet vi har i Stockholm: kvarterstad med enstaka solitärer. Skillnaden här är bara att väsentligt flera solitärer har planerats in. Frågan om hur vi planerar kvarstår - hur ser detaljplanen för detta området ut? Jag gissar att kvarteren är definierade med en fast byggnadshöjd/form, för att man(planerarna) vill att staden ska bli precis så som man har drömt om. Min åsikt är att den staden blir betydligt mindre varierad, och värre - att den inte går att förtäta vidare. Annars ett intressant exempel.

Lars: Jag tror att det vore mycket intressant att släppa höjdbegränsningarna i city. Jag kan tänka mig att området som avgränsas av Kungsträdgården, Kungsgatan/ Norra Bantorget, Klarastrand och Tegelbacken skulle vara lämpligt som framtida högexploaterad innerstadsområde utan planmässiga höjdbegränsningar.
Jag tror vidare att nya stadsområden som Norra station och Värtahamnen/Frihamnen bör bli områden utan höjdbegränsning.

Och så ska man självklart utforma stadsrummen så att de blir trevliga att vistas i.
 0
Mikael Hörnlund (16 Juni 2008 17:24):
Fritz:
Jag undrar hur du vill att det ska byggas. Hur ser ditt "drömscenario" ut?
 0
Fritz Halvorsen (16 Juni 2008 19:31):
Mikael jag kan svara på din fråga på två sätt:

Först kan jag berätta om stadsmiljöer som jag tycker är inspirerande. Många av dessa stadsmiljöer finns i stora städer som Hong Kong (ex.Central) eller Rio de Janeiro (ex Leblon, Ipanema). Har du varit där vet du hur det är. Tätt, ganska högt och med stor variation i volym, höjder och byggnadsålder. Har du inte varit där åk dit med Google Earth och kolla in lite bilder.

Sen måste jag fråga hur stadsmiljöer blir på det sättet. Jag tror nyckelen ligger i stor formmässig frihet i planen.

Planen kanske regulerar antall kvadratmeter bruttoyta (BTA) eller bruksyta (BRA) per tomtyta. Den kanske anger funktionssammansättning (i procent bostäder, kontor, lokaler). Den kanske säger nåt om byggnadsmaterial (ex. ej brännbart). Men planen kanske inte är illustrerad? Måste man bestämma hur staden kommer att se ut?

Det är ju det man gör när man säger (klassisk) kvarterstad. Då får man byggnader mot gata som är 5-7 våningar, är 12-15 meter djupa och har en innergård som i bästa fall är grön och inbjudande och i värsta fall inte alls detta. Och dessa husen går sällan att bygga på, inte hur mycket som helst i alla fall. De blir statiska barriärer för framtida stadsutveckling, och man får en homogen och ensformig stad som växer utåt och inte uppåt.
 0
Mikael Hörnlund (16 Juni 2008 20:48):
Fritz:
"Jag tror nyckelen ligger i stor formmässig frihet i planen." Håller med dig där.

Om man vill applicerar detta på Stockholm så är ju frågan; Vem ska säga detta till vem? Vilken person ska ställa sig upp och säga nått i stil med "Ok, grabbar o tjejer, nu är det formässig frihet som gäller" Stadsarkitekten? Byggbolagen? Arkitekterna själv? Politkerna?, Stockholmarna(hela sverige för den delen)?

Det måste till en förändring i synsättet innan man kan applicera formmässig frihet. Annars kommer det fortsätta växa upp nyunkishus i Stockholms marker. Någon måste ha modet att slå näven i bordet för att få till stånd en förändring. Personligen så är jag innerligt trött på att se alla 5 - 7 vånings hus-i-park, nyfunkis snuttesnutt områden som smälls upp. Jag är helt med dig om att det behövs variation i volym, höjd, färg och form, osv.
 0
Anders Gardebring (16 Juni 2008 21:18):
Usch ja. Jag får kväljningar när jag går in och kollar vad våra byggbolag uppför. Det är idel trädgårdsstad, "naturnära", strålande solsken och idylliska kärnfamiljer med barnvagnar omgivna att embarmerligt trista femvåningshus i nyfunkis med tillhörande menlösa gräsmattor.
Hallå. Byggbolag. Vi vill inte bo såhär! Skall det vara så svårt att förstå?

För övrigt drar vi nu igång arbetsgruppen för RUFS 2010, så de yimbymedlemmar som är intresserade av att vara med kan maila till info (a) yimby.se
 0
Kalle (16 Juni 2008 23:04):
Fritz: Det du nämner är ju en bra ingång till en formalt mer dynamisk planering och skulle kunna vara en öppning för en stad som inte är låst till förbestämda bilder av kvartersstad, stenstad, modernistisk lamellhusstad eller vilken bild som nu gäller för tillfället. (Det kräver dock starka politiker (framför allt) och byggare som vill, vågar och klarar av att ge sig in i ett sånt system. Idag byggs Sverige ju till stor del av byggbolag som har extrema trygghetskrav i allt de företar sig.)

Jag ser dock att planeringsdiskussionen, när man kommer ned lite i skala, generellt alltför ofta reduceras till att diskutera formen för och bilden av staden i stället för vad man vill att staden ska göra. Man diskuterar hur man ska få staden att se varierad ut istället för hur man ska uppnå en innehållsmässigt varierad stad (ekonomiskt, demografiskt, fysiskt, etniskt, funktionsmässigt, etc).

Om man istället för att utgå från att en viss form producerar ett visst innehåll börjar med att definiera vilken typ av innehåll man vill ha och sedan jobba mot det på bred front (där formen ofta är en del och förhandlings- och skattepolitik, marknadföring och processtänkande andra) så tror jag att man kan nå ett resultat som är mer spännande, mer produktivt, mer "autentiskt", mer genuint urbant än den stad vi ser växa fram idag. Särskilt eftersom 2000-talets planering till stor del kommer att handla om hur man hanterar redan bebyggda miljöer.

Ett exempel på en sån planeringsstrategi kan man se i Norra Sorgenfri (bara namnet!) i Malmö.
http:​/​/​www.​arkitekt.​se/​s3490​1
Sveriges förmodligen mest spännande planeringsprojekt just nu.
 0
Lars Hansson (16 Juni 2008 23:42):
Sorgenfri, vilken underbar vision. Precis sådana miljöer som Stockholm behöver mer av. Det krävs att politiker och planerare sätter ned foten och tar täten. Annars tar byggbolagen över och det slutar med vita punkthus. Mer om projektet på Malmös hemsida:
http:​/​/​www.​malmo.​se/​bostadbygge/​utvecklingsomraden/​nor.​.​
 0
Niklas (17 Juni 2008 11:14):
Peder:
Det är smått lustigt att läsa dina inlägg. Man får lätt intrycket att du vill att Stockholm ska förbli som det är. Befolkningen ska inte växa osv. Är det din vilja?

Hursomhelst så är konstant befolkning inte ett alternativ. Vi har två alternaitv att välja mellan:

1 Befolkningen ökar med ett Göteborg och vi pyttsar ut den över hela länet. Dåliga kollektiva kommunikationer tvingar folk att skaffa bil, vilket ger igentäppta bilgator i innerstaden och sämre miljö lokalt och globalt.

2 Befolkningen ökar med ett Göteborg och man tillåter den ökade befolkningen bo centralt med goda spårburna kollektiva kommunikationer och korta avstånd så man underlättar för cykeltransporter.

Det verkar som att du ligger närmast att förespråka alternativ 1. Att du samtidigt (i andra inlägg) klagar på höga bullernivåer, höga partikelhalter i stan och att det borde vara mer praktisk att kunna använda bil i innerstaden (sic!), gör att man kan misstänka att du vill blunda för verkligheten. Mitt råd är att du istället öppnar ögonen och tar ställning för något av alternativen. Om du förspråkar alternativ 1, kan du inste samtidigt klaga på dagens höga partikelhalter i innerstaden.
 0
Niklas (17 Juni 2008 13:36):
Enligt artikeln så innebär alternativet "TÄT" att en regional kärna ska bildas vad Arlanda. Vad är egentligen det positiva med detta? Jag frågar vilket befolkningsunderlag vi har för en massa regionala kärnor här och där i Stockholms län. Riskerar inte sådana att bli just ABC-städer eller sovstäder alt. edge-cities.

Självklart bör inte Sergels torg inte vara den enda knutpunkten i Stockholm. Det borde finnas flera. Men dessa ska istället finnas i innerstaden, inte 40 km från kärnan. Exempel på innerstads-knutpunkter skulle kunna vara, Sergelstorg, Odenplan, Karlaplan, Värtan, Medborgarplatsen, Hornstull-Lijeholmen, Dandvikslösen, Gullmarsplan, Årstad, Sundbybergs Centrum, Solna City-Nationalarenan.

Kan förstå om Kista skulle kunna passa som regional kärna. Däremot skulle det knappast fungera med flera sett till Stockholms läns befolkning som idag ligger på knappt 2 miljoner och i bästa fall ligger på mellan 2,5 och 3 miljoner 2030.
 0
Niklas (17 Juni 2008 17:47):
Det nämns att alternativ "tät" innebär att de sk. "gröna kilarna" naggas i kanten.

Det skulle dock vara intressant hur mycket natur som kommer att exploateras om alternativ "fördelad" sätts i verket. Här handlar det definitivt inte om att "nagga i kanten"

Sett från en sådan jämförelse skulle det vara intressant hur t.ex mp och naturkyddsföreningen ställer sig i frågan:

Vad är viktigast: Att spara 5 kvadratkilometer grönområde i innerstadens absoluta närhet eller kanske 100 kvadratkilometer natur längre ut i länet?
 0
Peder (17 Juni 2008 18:12):
Niklas: ..." att Stockholm ska förbli som det är. Befolkningen ska inte växa osv. Är det din vilja? "

Vi vet att staden växer och förändras, så det är en ickefråga.
Du frågar om jag förespråkar sämre eller bättre stadsframtid Vad svarar man på ledande frågor. Tja, det som är bra för dig kanske inte fungerar lika bra för andra. Viktigt för stor-stad förstå andras olikheter och värderingar t ex i livets olika faser. I stor-stockholm ska det finns plats för alla, det uppfattar jag det gör nu.

Anders: många har åsikter om staden och alla uppskattar inte den för sina nuvarande tillgångar, med dess fel och brister.
Stor Stockholm är en hygglig plats att bo/leva/växa uti t ex behövs därför fler bostäder på många olika platser.

Min poäng är att, nästan alla önskar bo mer centralt men desto färre är beredd betala ett pris. Vi som känner staden har andra uppfattningar jämfört de som nyligen flyttat, menar att T-bana är en plats som vissa gillar, andra rädda eller obekväm åka ensam men så är det för många människor både i Stockholm och Gbg. Det tar tid lära känna en stad och trivas. Många år.
 0
Theodor Adolfsson (17 Juni 2008 19:04):
Peder: Det är väl rätt uppenbart att Storstockholm knappast i nuläget har plats för alla att bo på ett sätt som de vill. Det finns gott om bostäder där folk egentligen inte vill bo men en stor brist på bostäder där folk vill bo. Det finns en fråga som överskuggar alla andra bland unga Stockholmare - frågan om hur man ska få en bostad i innerstaden eller åtminstone så nära innerstaden som möjligt. Trycket på innerstaden är enormt och de flesta som vill bo där bor istället i förorter, eftersom det åtminstone är bättre än att bo kvar i Filipstad, eftersom man då någorlunda enkelt kan ta sig in till "stan".

Detta tryck har förstås till stor del skapats av att man under de senaste årtiondena byggt så lite stad men så mycket förort. Det är skrämmande att man fortsätter bygga områden där folk i första hand bor för att det ligger nära "stan" istället för att utvidga "stan" och låta fler bo där. Det är inte så att innerstaden är begränsad till att utvidgas 4 kilometer från centralen, istället bildas det nya knutpunkter i och med att innerstaden växer i yta och befolkning.
 0
Niklas (17 Juni 2008 19:09):
Peder:
Jo jag är infödd Stockholmare... Jag anser dock att alla som bor (infödda och inflyttade) i Stockholm har rätt att komma med relevanta synpunkter på stadsutvecklingen. Tänk på hur Stockholm skulle sett ut idag om vi under historiens lopp hindrat utomstående att sätta sin prägel på stadsutvecklingen.

Jag ställer frågan direkt till dig Peder. Nu har vi två alternativ att välja mellan: "tät" eller "fördelad". Vilket föredrar du? Föredrar du mer av kollektivtrafik eller vill du ha mer biltrafik i innerstaden. Det är faktiskt det som det handlar om. Om du föredrar alternativet "fördelad" så antar jag att du är nöjd med dagens partikelhalter i innerstadsluften och gärna ser att de blir högre.

Sedan säger du emot dig själv när du skriver:
"I stor-stockholm ska det finns plats för alla, det uppfattar jag det gör nu."

och i nästa andetag skriver du:
"nästan alla önskar bo mer centralt men desto färre är beredd betala ett pris."

Finns det plats för alla i storstockholm? Jo plats finns det, men kan storstaden erbjuda ett boende som är tillfredställande för alla invånare i Storstockholm? Du tycker det och det förvånar mig (med tanke på att du är engagerad i hyesgästföreningen). Det högre priset på lägenheter i centrala lägen beror på att utbudet av denna typ av boende inte på långa vägar matchar efterfrågan, vilket tyder på att du har fel angånde att alla Storstockholms invånare skulle vara nöjda med sitt boende. Ska det vara så svårt att förstå sambandet mellan pris/kötid ,utbud och efterfrågan. Det behöver inte vara dyrt bara för att det är centralt (Sthlm har bland de dyraste lägenhetspriserna i Europa). Däremot kan man göra det dyrt genom att se till att inte bygga centralt.

Slutligen: Du får även gärna utveckla ditt sista stycke:
Är det så att du tycker illa om tunnelbanor och tycker du att det bor för många i Sthlm och Göteborg? Ska jag förstå det som att man borde tvångsförflytta människor härifrån? Om det är så att du tycker att det bor för många i Sthlm så är det uppenbart att du blundar för verkligheten och inte vill ta ställning för något alternativ, då de båda innebär en avsevärd ökning av befolkningen.
 0
Adam (infödd Stockholmare) (18 Juni 2008 16:33):
Peder:
Du återkommer gång på gång med detta om "infödda Stockholmare" Vs "inflyttade Stockholmare" och att dom förstnämnda på något sätt skulle ha en mer rätt att "tycka" om Stockholms framtid än vad dom sistnämnda har.
Samtidigt låter det för mig som att du vill framställa det som om att infödda skulle ha en mer sansad och konservativ (i positiv bemärkelse) syn på byggande i Sthlm.

Då vill jag nu be dig att sluta utge dig för att vara en representant på dom "Infödda stockholmarnas" syn på saken då den inte stämmer.
 0
Marre (18 Juni 2008 17:48):
Visst har väl infödda stockholmare lite mer rätt att tycka till om Stockholms utveckling än inflyttade (som jag själv). Viss ödmjukhet är på sin plats som inflyttad, platsen dit man flyttar har en historia och man kan inte komma och tro att den började den dag man själv flyttade dit.
 0
Daniel A (19 Juni 2008 17:06):
Jag måste bara påpeka en sak som jag tycker är lite förvirrande i rubriken.
Dom syftar på att stockholms län växer med en Göteborgs kommun till 2030. Det är lite förvirrande när man blandar län, regioner och kommuner...
Men det är väl meningen som vanligt att förstora saker och ting.
 0
Theodor Adolfsson (19 Juni 2008 20:48):
Daniel A: Precis. Jag som alltid gnäller på sådant orkade dock inte den här gången :)
 0
Niklas (19 Juni 2008 21:58):
Eventuellt hänvisar man till Göteborgs tätort (som, i likhet med kommunen, ligger i storleksklassen 0,5 miljoner invånare)

Göteborg metro (storstadsregionen) har å andra sidan runt 900.000 invånare. Tyvärr växer dock Stockholm inte riktigt så fort.
 0
Dr Evil (20 Juni 2008 09:16):
Kalle: Sorgenfri är mycket lovande. Jag har i tidigare trådar förordat att staden skall ha en oganisk tillväxt, det närmar man sig i sorgenfri. Motsatsen till organisk tillväxt är den stadstillväxt som stockholms stadsbyggandskontor och stadsbyggnadspolitiker använder sig av. Där är det storslagna planer med enahanda stadslösningar. Norra stationsområdet är omhuldat och uppsakttat av stadsbyggare i stockholm, men se på skisserna vilken otroligt kall och stel stad det blir av detta.
 0
Anders Gardebring (21 Juni 2008 22:51):
Dr Evil:
Norra stationsområdet är ett dåligt skämt. Jag förstår inte var den här stadsdogmen om "homogena" områden kommer ifrån. Heterogena områden är ju själva definitionen på levande stadsmiljöer.
 0
Dr Evil (22 Juni 2008 00:49):
Anders: ärligt talat, jag blir lite rädd när jag ser bilder på norra stationsområdet. Så stelt, så kallt, så "planerat". Man försöker imitera stenstaden, en stad som tagit hundratals år att skapa och man kopierar den för att bygga något liknande på tio år. Jag säger det med en dåres envishet, det är fel på stadsbyggnadsprocessen i stockholm. Jag och Yimby har olika utgångspunkt för kritiken, men något är fel någonstans.

För att det skall finnas ett Yimby måste det finnas ett Nimby och det är i skärningspunkten mellan dessa motstridiga viljor som staden och framtiden skapas.
 0
Anders Gardebring (22 Juni 2008 01:15):
Dr Evil:
"ärligt talat, jag blir lite rädd när jag ser bilder på norra stationsområdet. Så stelt, så kallt, så "planerat"

Ja. Tyvärr lever tankarna om att man kan planera färdigt områden från början kvar. Ingen plats lämnas för framtida förändring eller utveckling. Man skapar en mall och sedan kopierar man ut den likt en matta över hela området. Det är precis samma tänk som man använt i våra förorter, man har bara bytt mallen.

"För att det skall finnas ett Yimby måste det finnas ett Nimby och det är i skärningspunkten mellan dessa motstridiga viljor som staden och framtiden skapas."

Hur märkligt det än må låta för att komma från mig så tror jag faktiskt att du har helt rätt där. Ingen enskild vilja bör själv få forma staden. De olika viljorna, konflikten, mötena, är ju en del av det som gör städer så intressanta. Och här tror jag att Yimby har en mycket viktig roll att fylla. Vi har blivit en samlande plats för att skapa denna konflikt. Vi som älskar Stockholm och därför vill se staden utvecklas (till skillnad från de som älskar Stockholm för att den står still) har tidigare gått och knutit handen i fickan i tron att vi är ensamma. Nu vet vi att vi inte är det, och i konflikten kan det bli något intressant. Så länge bara en sida av myntet får synas (och det gäller åt båda hållen) finns det alltid en risk för likriktning.
 0
Dr Evil (22 Juni 2008 08:38):
Anders: Någonstans kan man hålla med varandra. Det är ju roligt trots allt.
Trevlig sommar i vart fall. Är kanske åter till hösten.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter