Utskrift från www.yimby.se
....

Stockholms regionala utvecklingsplan 2010

 
Den nya regionplanen för Stockholm, som skall börja gälla från 2010, "RUFS 2010", är ute på remiss.

Målet med regionplanen anges vara att utveckla vår region till "den mest attraktiva i Europa". Det är ett bra och högt ställt mål som dock tyvärr riskerar att rinna ut i sanden (inte olikt visionerna för Norra Stationsområdet).

I förslaget til RUFS 2010 tas många viktiga saker upp. Den alltmer påtagligt problematiska situationen för vårt klimat och vår miljö, den ökande urbaniseringen (och de positiva effekter utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer som detta leder till) och mycket annat.

Några få exempel på konstateranden bland många:

"När många människor lever och arbetar nära varandra uppstår informella mötesplatser, och nätverk skapas."

"Sociala spänningar i Stockholmsregionen kan till exempel utvecklas mellan olika etniska grupper eller mellan dem som har arbete och dem som inte har arbete." (Vår anmärkning: Här har som bekant strukturen och sambanden i staden en viktig funktion att fylla)

"Den främsta orsaken till klimatförändringarna är förbränning av fossila bränslen."

"Ur miljösynvinkel erbjuder den täta staden fördelar. Här finns bra underlag för kollektivtrafik och förutsättningar för hög energieffektivitet"

Allt detta låter ju alldeles utmärkt, eller?

Både ja och nej. Problemet är att RUFS-förslaget har två olika varianter att ta hänsyn till. Alternativet "tät" och alternativet "fördelad". Grovt förenklat kan man säga att "tät" innebär att vi bygger blandstad medan "fördelad" innebär mer av det som stockholm redan har alldeles för mycket av, gles bilstad.

I samrådsförslaget kan vi läsa:

"Andelen flerbostadshus är 67 procent och småhus 33 procent, vilket motsvarar en fördelning av befolkningstillväxten med 53 procent i flerbostadshus och 47 procent i småhus." (vår fetning)

Att en sådan formulering överhuvudtaget kan leta sig i ett dokument som beskriver det som vi kunde läsa ovan är ytterst märkligt. Det är inte Paris eller New York som får agera förebild, snarare Los Angeles vidsträckta bilförorter. Enligt samrådsförslaget är basen i kollektivtrafiksystemet spårburen i alternativ "fördelad". Med andra ord mer av långa restider på pendeltåg till stadskärnor där arbetsplatserna finns, och med de många nya småhusen, mer igenkorkade bilköer på motorväg. Och inte minst, enorma landarealer av natur och det djurliv som där finns förstörs, helt i onödan då den här typen av utglesat boende blir allt mindre efterfrågat.

Alternativet "tät" ter sig klart bättre:

"I alternativ tät är andelen flerbostadshus 78 procent och andelen småhus 22 procent. Detta motsvarar en fördelning av befolkningstillskottet med 65 procent i flerbostadshus och 35 procent i småhus. I alternativet tät eftersträvas en allmänt ökad bebyggelsetäthet, i synnerhet i de regionala kärnorna. Mer specifikt ingår fortsatt omvandling och förtätning i den utvidgade centrala regionkärnan norrut i norra Solna och söderut mot Årsta, Västberga och Älvsjö"

Att alternativ tät är överlägset utifrån miljö-, integrations-, attraktivitets- och utvecklingshänséende borde vara självklart, men så är tyvärr inte fallet.

Något problematiskt är dock att det täta alternativet begränsar sig till ett fåtal områden. Risken kan bli att det förvisso förtätas i dessa områden, men att den glesa staden breder ut sig i de andra. Att tro att delar av Stockholmsregionen skall sluta växa är inte realistiskt, varför strukturtänket måste få löpa över hela regionen. Förtätning kan mycket väl ske på fler ställen i regionen på flera av de platser som tas upp i alternativet "fördelad", men bör följa bebyggelsestruktursidéerna i den "täta" planen. Regionplanen bör förvisso inrikta sig på ett antal specifika områden för förtätning med extra hög exploateringsnivå, men samtidigt också att man arbetar mot den här typen av strukturer i alla utvecklingsområden i Stockholmsregionen.

Dagens Nyheter skriver idag om den föreslagna regionplanen:

"Fram till år 2030 växer Stockholmsregionen med ett Göteborg. Den nya regionala utvecklingsplanen som ska ut på remiss har två alternativ - ett med mer stenstad och tunnelbanor och ett med fler radhus och bussar."

Det stämmer att två alternativ finns. Alternativ två är dock knappast radhus och bussar, snarare radhus och bilar. Mer av den sedan efterkrigstiden dominerande stadsplaneringsideologin i Stockholmsområdet med andra ord. Ytterstadsbussar med avgångar en gång i timmen i ytterkanten av småhusområden kommer inte framstå som särskilt attraktivt i framtiden heller.

"Alternativet "Tät" naggar de gröna kilarna som leder nästan in i innerstaden mer i kanten än "Fördelad". Vid Barkarby och i Huddinge smalnar kilarna av så pass att de byter namn till "grönt samband"."

Detta kan vid en första titt av många ses som negativt, men klarar man istället att lyfta blicken inser man snabbt att det ur just miljö- och "grön" synpunkt är positivt. Stockholms stadsplanering har under lång tid kännetecknats av att natur som människor ser skall sparas, medan man fritt får skövla natur så fort det inte finns en utsikt från närboende att ta hänsyn till. Det är därför 155 meter gräsmatta kan kosta 1,5 miljarder kronor, medan villa-, småhus-, och "hus-i-park"-mattor ostört får sprida ut sig över enorma landarealer. Delar av miljörörelsen har fortfarande inte förstått detta och hänger kvar vid den romantiserade bilden av den röda stugan i skogen (men glömmer bort den stora jeepen utanför) vilket ur just miljösynpunkt är kontraproduktivt och djupt beklagligt.

Yimby har, liksom många andra intresseorganisationer, fått en förfrågan från Stockholms läns landsting att inkomma med våra synpunkter, vilket vi naturligtvis kommer att göra.
Om du vill engagera dig i arbetsgruppen, ta kontakt här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Andrée (13 Juni 2008 16:00):
Hoppas herr Anders Sundström läser detta och inser att en del människor kan genomskåda hans vinklade artiklar.
 0
Anders Gardebring (13 Juni 2008 16:42):
Andrée:
Jag tycker inte att artikeln är vinklad, på vilket sätt skulle den vara det menar du? Det är ju knappast Sundströms fel att slutsatserna kring kollektivtrafik i regionplanens förslag är felaktiga. Jag har snarare intrycket av att just Anders Sundström är en av få journalister i Stockholmspressen som klarar av att hålla sig hyffsat objektiv i de här frågorna.
Att de gröna kilarna nämns ser jag inte heller som något konstig, de är ju onekligen ganska heliga för vissa grupper.
 0
Martin (13 Juni 2008 18:06):
Fan, du är en lysande skribent Anders!
 0
Theodor Adolfsson (13 Juni 2008 19:11):
När jag läste artikeln störde jag mig också på det där med bussar. Inte är det för att komma nära busslinjer som man flyttar till villa. Finns det några villaägare som inte äger bil? Bränslepriserna som kan få bilen på fall kommer ju dessutom att drabba även bussarna.
 0
Anders Gardebring (13 Juni 2008 20:10):
Martin:
Du skriver ju så man rodnar ;)
 0
Anders Gardebring (13 Juni 2008 20:11):
Theodor Adolfsson:
Nej, precis. Planerar man för att 47% av populationen skall bo i småhus kan man rätt snabbt räkna ut att de flesta av dessa kommer att använda sig av en bil ganska ofta.
 0
Karl (13 Juni 2008 20:56):
Jag tycker att det är mycket oroväckande att man fortfarande planerar för ett så stort bilberoende. Tar man sig en titt på exempelvis:

http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Oil_​price_​increases_​since.​.​

så behöver man inte vara expert på området för att begripa att det inte kommer ta så många år innan en hyfsat stor del av de där 47% inte kommer ha råd att använda sig av bil "ganska ofta". Och då är frågan hur de ska ta sig till mataffären och till jobbet? En sporadiskt trafikerad busslinje kommer i alla fall inte att räcka.
 0
Barba (13 Juni 2008 21:37):
Det sjuka är dock att priset på SL-kort har stigit betydligt snabbare än oljepriset...
 0
Karl (13 Juni 2008 21:47):
Priset på SL-kort har väl ändå inte femdubblats på fem år?
 0
Johan Eriksson (13 Juni 2008 22:33):
Anders Sundström på DN har som enda större media smällt av helsida efter helsida om positiva spårvägsnyheter i god jourmalistisk anda med en mängd researcharbete innan och har i denna unika roll till en viss grad varit opionsbildande så den inledande kommentaren här är direkt falsk, -tack Anders för att du är så engagerad säger jag istället! ;-)

Annars undrar jag om det Region- och Trafikplanekontoret, RUFS och det de sysslar är något konstruktivt öht då deras planer idag, precis som 1960, innehåller samma gamla Kungshattsled och L A "Edge City"-planer då som nu och öht ändras deras planer vad väg- och trafiknätet mycket litet över åren och det går inte att påverka dem, de har inga av de självklara spårprojekt med som tex spårvagn på Sveriges mest belastade busslinje: 4an eller ens T-bana Hagsätra-Älvsjö som bygger vidare på deras T-banevision. De är helt låsta och att besöka deras kontor och se deras regionplaner hängandes på väggen med sina små förändringar under de senaste 50 åren är i själva verket en av grundbultarna till den urbana skräck vi så tydligt märker av nu, de älskar ju utspriddhet!

Om alternativet "fördelad" är det som Sthlm kommer att verka efter så har vi en ännu segare uppförsbacke framför oss tyvärr! =(
 0
Johan Eriksson (13 Juni 2008 22:35):
Oj oj oj, massa för mycket understruket i det där but I know you understand problems!... ;-)
 0
Anders Gardebring (14 Juni 2008 00:43):
Johan:
Jag fixade till ditt inlägg :)
 0
Jan Wiklund (14 Juni 2008 16:50):
Om dessutom regeringen i sin infrastrukturproposition i höst låser oss till Cederschiöldöverenskommelsens alla motorvägar lär det bli alternativ "Fördelad" som vinner, tyvärr. De snabba motorvägarna ger skjuts åt utglesade villaområden så länge det finns bensin.

Syftet bakom Västerleden (90-talets namn på Förbifart Sthlm) var också uttalat att gynna expansion i de yttre förorterna. Och Cederschiöldöverenskommelsens motiv för Förbifart Stockholm är att med "ändrad markanvändning" läs mer utglesning ökar biltrafiken med 80%.

Så dom jävlarna ger sig inte. Tät stad är farligt, då kan ju folk träffas och komma på hemska saker tillsammans...
 0
Johan Eriksson (14 Juni 2008 17:26):
Jan Wiklund: Här var vi väldigt överens! Jag tycker inte det är pessimistiskt att påstå att det råder ett klar "1936-läge" på både miljön och Sthlms sätt att hantera den, typ "att kunna men inte vilja". Den här modernistplaneringen som inleddes med propagandaskrifter med namn som "acceptera"(1931) är ett gigantiskt experiment som om förlängningen in i nutid i alternativ "Fördelad" vinner uppenbarligen ska köras hela vägen och sedan i botten eller!?...

Jag brukade innan Wennerholm & Nordin stakade ut vägen säga om spårvägar att "svenskar/Sthlmare inte lär av vår nära omvärld tex EUropa men här har man efter ett oändligt (s)pårvägshat som funnits där sedan nedläggning(s)beslutet 1957 nu slagit in på en ny bana och man har tagit till sig. "Fördelad" är som de där tre aporna som inte hör, ser eller lyssnar och bygger på en livsstil som vi redan vet är direkt livsfarlig med pågående miljöutveckling, men agerar man därefter? -nej man kör på som vanligt som om jordens resurser var outtömliga! =(

I en insändare i City häromdan påstår tex några av Kungshattsledens förespråkare att "vid tiden för färdigställandet av leden finns det 100%-miljöbilar varför miljöaspekten faller bort", -det är ungefär lika smart som de där ungdomarna i Ryssland som injicerade sig själva med hivsmittat blod ca 1990 för att på så sätt få ut sjukbidrag: "men det gör inget för sen om 5 år så finns det ett vaccin mot hiv så jag blir bra igen"!

Jag ska försöka leta fram den där insändaren så ni får läsa själva men vad det går ut på är att de redan anser är framtiden är fixad så vi behöver inte göra något åt saken, det löser sig av sig självt, och så uppfattar tyvärr allt för många verkligheten idag. Att kunna men inte vilja, äh varför ska jag bry mig om nån annan än mig själv? -drar och tjackar en Baghdadjeep och börnar runt lite på Saltismotorvägen för att se om den verkligen toppar 230 som det står här, = yeah, me, myself and I-kulturen applicerad på stadsplanering serverad av RUFS, suck!
 0
Anders Gardebring (14 Juni 2008 23:34):
Johan:
Det sjuka är ju att alldeles oavsett miljön så vill ju alltmer likfan bo i täta stadsmiljöer! Så vi ser alltså en situation där man skiter i miljön och helt missar på att pejla av vad folk vill ha, allt för att man sitter fast i gamla regelverk och stelbent tänkande.
 0
Martin Ek (15 Juni 2008 03:27):
Någon annan som såg kvällens dokumentär på SVT 2? Den visade hur världen skulle se ut år 2075. Ganska komiskt att man använde dom obrukbara bilarna till att bygga murar för att skydda sig mot sanddynorna... Synd att inte alla politiker får se den. Fast den har nog otillräckliga vetenskapliga underlag. eller vänta nu! Den var ju baserad på FNs klimat rapport.
 0
Fredde Berlin (15 Juni 2008 18:10):
Varför inte ett tredje alternativ: bygga högre både i innerstan men även ytterförorter och förstäder. Men det går förstås emot den svenska social frihets mentalteten då människor a la 1800 tal tvingas att bo på samma yta och trångbodhet och människor kanske som Jan var inne på tvingas att se andra människor på gator och torg usch !! vad läskigt.

Att bygga mer stenstad innebär det indirekt att det byggs högre hus eller?
 0
Fredde Berlin (15 Juni 2008 19:13):
London tycker jag är ett exempel på bra planerad stad som utgår ifrån att i första hand att människor orkar ta sig till en busshållplats ellet t-bana och sen i andra hand bygger för biltrafik.

Stockholm län har trots sin utspriddhet en bra fungerande kollektivtrafik om man ser till befolkningsmängden så där tycker jag att det inte finns nånting att klaga på.

Problemet ligger ju som sagt på samällsplaneringen där det planekonomiska tänkandet fortfarande regerar till viss del (bostadspolitiken,Kommunikationer,Infrastruktur)

Rädslan att lägga ut vissa områden på entrepenad förstår jag inte. T:ex förbifart Stockholm eller stora andra projekt som verkligen skulle behövas byggas nu inte om 10 år för om 10 år kommer Stockholm och hela Sverige ha ännu större problem än idag.
Man ska ta i beaktning att den Svenska välfärden bygger på att svensk ekonomi går bra. Och dessa jätte projekt så som city tunneln och förbifart Stockholm är väldigt viktiga för den Svenska ekonomins framtid.

Anlednigen till att jag är för byggandet av förbifart Stockholm är den simpla anledningen att motorvägar släpper inte ut koldioxid utan det är fordonen som kör där som släpper ut skit. Motorvägar behöver inte byggas med asfalt utan betong som i vanliga hus grunder. I och med teknikutvecklingen så kommer ju fordon kunna åka på andra grejer än olja.

Verkligen bra skriven inlaga Anders Gardebring!
 0
Anders Gardebring (15 Juni 2008 20:43):
Fredde:
Vad gäller förbifart Sthlm så ser jag mycket hellre Österleden byggd före förbifart Sthlm. Det avlastar trafik i befintliga områden, och i närheten av bef. områden. Det ökar attraktiviteten för att bygga mer just där. Bygger vi förbifarten riskerar vi istället att skapa underlag för mer perifer exploatering, inte direkt vad Sthlm behöver mer av... Men det är onekligen en svår fråga; det största problemet med förbifarten tycker jag är att man verkar ha dammat av en plan från 60-talet o nu kör man. Man borde istället återgå till ett förutsättningslöst stadium och komma på den bästa lösningen utifrån både ekonomiska och miljömässiga aspekter. Jag tror att Essingeleden kan avlastas betydligt utan att behöva kasta tiotals miljarder på en förortsled...

Sedan, ett påpekande. Det här är inte den "inlaga/yttrande" som Yimby kommer att skicka in angående RUFS, utan bara ett blogginlägg som påtalar att vi kommer att skicka in ett yttrande :)
 0
Mikael Hörnlund (15 Juni 2008 20:57):
Anders:
Jag håller med dig, det är ett knepigt problem det där med förbifart Stockholm. Det är ju problem med trafiken för de som bor i Stockholm. Sedan är ju genomfartstrafiken ett problem, dvs, de som inte bor här utan åker bara igenom Stockhom för att ta sig söderut eller norrut. Är det någon som vet hur många % av trafiken genom Stockholm består av människor som bara passerar, utan att ha något direkt ärende i Stockholm?
 0
Gustav Svärd (15 Juni 2008 21:34):
%-talet är försvinnande litet. Den enda utredning som tagit fram en siffra som jag sett var en statlig sådan och antalet är, hör och häpna, 211 fordon om dagen. Förbifarten är således inte en förbifart, utan en ytterförortsled.
 0
Jan Wiklund (16 Juni 2008 10:12):
Vad är det för knepigt med "Förbifarten"? Det är en trafikled som man ursprungligen planerade just för att underlätta exploatering i de yttre förorterna, och den egenskapen lär den ha kvar.

Ingen ansåg 1990 att den hade någon funktion för den trafik vi har, inte ens Elve Nilsson. Det var uteslutande framtidens trafik man tänkte på, dvs den som kommer till sedan Stockholm har glesats ut ytterligare.

Idag är det ca 200 fordon per dag som går från söder om Stockholm till norr om Stockholm, enligt SIKA:s beräkningar. Det behövs det inga motorvägar för.

Jag är helt för ytterligare ett antal broar över Mälaren. En vid Eolshäll t.ex, och gärna en där dom har tänkt sig förbifarten. Samt en från Södertälje rakt norrut. Men varför motorvägar? Sånt är anti-stad. I städer behövs inga leder eller vägar, i en städer ska vi ha gator.
 0
Anders Gardebring (16 Juni 2008 10:56):
Jan:
Word. Det är överhuvudtaget märkligt att Essingeledens trängsel används som argument för förbifarten. Det har väl inte med saken att göra? Skall vi avlasta Essingeleden bör vi väl förutsättningslöst utreda det då?
 0
Mikael Hörnlund (16 Juni 2008 11:17):
Tack Anders och Gustav för siffrorna. Det var onekligen intressant läsning... Inte många bilar där inte. Jag tar tillbaka det jag skrev om att det skulle vara knepigt med förbifarten, hade inte siffrorna då jag skrev. Håller med dig Jan, i städer behövs inga leder eller vägar. Men tyvärr så finns de där och jag är inne Anders linje, ska vi avlasta Essingeleden så utred det då och lägg ner ytterförortsleden.
 0
Dan Edholm (16 Juni 2008 14:00):
Angående SIKA:s rapport och bedömning att 211 fordon passerar Stockholm per dygn, måste jag bara uttrycka min skepsis. Sant är att mycket trafik över Mälarsnittet är intraregional, och mycket långväga gods går på väg 55, men 6 personbilar per dygn är långt från en rimlig bedömning. Det räcker ju med ett begravningsfölje på väg från Uppsala till Nyköping för att den kvoten ska vara passerad.

Jag kan iofs tänka mig att Österleden får bättre effekt, men Förbifarten öppnar för ett bättre utnyttjande av mälaröarna som ju nästan ligger i innerstan. Hur går det med tvärlederna, i söderort gäller kvartersgator med 30 km/h-sträckor, är det rimligt? I frånvaro av södertörnsleden är Norrortsleden enda ljuset i mörkret.
 0
Jan Wiklund (16 Juni 2008 15:10):
Gillar man utglesning är Förbifarten ett rimligt val.
Gillar man tät stad är det kontraproduktivt.
Så enkelt är det.

Åtminstone på kort sikt. När Förbifarten väl står klar är det frågan om vi har råd att använda den.
 0
Fredde Berlin (16 Juni 2008 19:48):
Självklart så är jag för en tät stadsmiljö Anders Gardebring. Men problemet kvarstår och blir värre för varje år som går.
Både Österleden och förbifart Stockholm behövs inte bara för att villaförortsmänniskor ska ha det bekvämare till och från jobbet utan det handlar mer om tunga lastbilar varutransporter som jag pratar om, Visst kan man transportera saker och ting på tåg men där har Stockholm ett ännu större problem att hanskas med. Kapaciteten på järnvägen har ju slagit i taket i Stockholms regionen, den så berömda flaskhalsen. Jag vet att city tunneln är på väg att byggas först om 10 lååååånga år för att Stockholm så klart inte lade ut skiten på entrepenad så att bygget skulle ha gått snabbare.

Man behöver inte stå många minuter vid essingeleden för att inse att att trafiken är mördande på denna motorväg. Och nånting måste göras nu inte sen!!!

Visst Yimby jag har ochså en utopi att alla ska åka kollektivt till jobbet och ställa bilen hemma men riktigt så ser ju inte verkligheten ut för tillfället tyvärr.
Men en sak är ju positiv och det är ju att Stockholm äntligen vågade fatta beslutet att bygga city tunneln och det är bra!!

Och angående Sikas undersökning så skulle 211 fordonsom inte tillhöra Stockholmsregionen!!?
Sika har nog inte insett att ett antal utlänska lastbilar kör i Stockholmsregionen varje dag och det för att järnvägen är för opålittlig i Sverige (U-landsjärnväg i Sverige)

Det är bara att inse fakta att Sveriges infrastruktur och kommunikationsnät är uråldrigt och borde förnyas och utvecklas, jag vet att det är på väg men det tar på tok alldeles för lång tid att utreda.

Och Anders Gardebring jag vet att Stockholm inte behöver mer utkastade områden ute i bushen och Stockholm går ju faktiskt in i en fas då man bygger tätare kring kollektiva färdmöjligheter ute i ytterområdena och förstäderna faktiskt om man jämför med 60-70 talets byggboom ute på åkerfälten!
 0
Anders Gardebring (16 Juni 2008 21:23):
Fredde:
Jag tror möjligen att du missuppfattade mig något. Min kritik mot förbifart Stockholm grundar sig i mycket på att vi lägger för mycket pengar på fel sak. Problemet är att Essingeleden är överbelastad. Då är det väl det vi skall försöka lösa? Inte damma av ett 60-tals-förslag med det uttalade målet (när det från början lades) att förenkla mer perifer exploatering? Vad jag efterlyser är en förutsättningslös utredning där man tittar på hur man effektivast avlastar Essingeleden. Sedan ser jag mycket hellre att man bygger klart ringleden (inkl. kollektivtrafiksskörfält) innan man ens börjar fundera på en förbifart.
 0
Anders Gardebring (16 Juni 2008 21:24):
Nu drar vi igång arbetsgruppen för RUFS 2010, så de yimbymedlemmar som är intresserade av att vara med kan maila till info (a) yimby.se
 0
Kalle (16 Juni 2008 23:54):
Intressant! Alternativet tät ser ju onekligen mer lockande ut. Saknar dock en tydligare vision för hur förorterna ska förädlas och urbaniseras. Tvärkommunikationer är ju en bra start, men sen då?
Transformationen och urbaniseringen av 1900-talets förortsstad är (tillsammans med hållbarheten) 2000-talets stora stadsplanefråga för västvärldens storstäder. Det är där vår tids urbana uttryck kommer födas (tror jag, tralala).
 0
Kalle (17 Juni 2008 00:01):
I Paris har man börjat ta den utmaning och möjlighet staden utanför Peripheriquen innebär. Just nu utreds ett trettiotal visioner om hur ytterstaden kan utvecklas i ett projekt initierat av Sarkozy. Ska bli intressant att se.

Och här är en intressant artikel om hur den amerikanska förorten på gott och ont håller på att utvecklas till den nya amerikanska staden.
 0
Jan Wiklund (17 Juni 2008 10:26):
Jag har ett förslag istället för "Förbifarten" (som alltså inte är nån förbifart utan ett sätt att underlätta utglesning):

Bygg fler t-banelinjer och spårvägslinjer. Eller ännu hellre ännu lättare former av spår än så för att det ska bli billigare.

T.ex. komplettering av tvärspårvägen med fler linjer både norrut och söderut, som löper samman på Essingeleden.

På så sätt kan man avlasta Essingeleden utan att behöva bygga några stadsutglesande motorvägar.
 0
Theodor Adolfsson (17 Juni 2008 13:37):
Vad skulle hända om man tog bort Essingeleden? Kanske skulle det vara effektivt för att förbättra de kollektiva förbindelserna :P
 0
Dan Edholm (17 Juni 2008 14:46):
Som jag sagt tidigare köper jag inte på långa vägar Sikas siffror på genomfartstrafiken. Är det ingen annan som ser orimligheten i att endast erbjuda fyrfilig motorväg genom stadskärnan till transittrafiken? Österleden skulle avlasta en del för Essingeleden, men innebär fortsatt tung trafik på Essingeöarna, över Kungsholmen och de områden norr om innerstan som förväntas bli utbyggd stenstad. Med Förbifart, tvärleder och trängselskatt på Essingeleden kommer folk i söderort och norrort att använda sig av Förbifarten i större utsträckning. Bättre kommunikationer till ytterområden gör att arbetsplatser och industrier flyttar ut ur innerstan och ger plats för bostäder och nöjen. Buller, partiklar och trafik avlastas innerstan, samt gör trafiken mindre känslig för störningar. Essingeleden är snart uttjänt så hur som helst kommer något nytt att krävas.
Argumentet att förbifarten skulle leda till en glesare stad faller om man samtidigt tror det är en dålig trafiklösning för Stockholmare (-då skulle ju ingen köra i tunneln, bara de 211 fordon som SIKA tror passerar stan!) Det finns inte någon motsättning mellan de som vill bo i staden och de som vill bo i villa/radhus utanför, det handlar mer om individens val. Det är planeringsfasen som hindrar att man förtätar närliggande ytterområden i form av stendöd trädgårdsstad, istället för att uppnå mer stadsmässig miljö. Detta är ju helt frikopplat från Förbifarten. Om folk vill bo i stan har de ju möjligheten bara om det byggs tillräckligt så priserna är överkomliga. Man önskar ju att planerna kunde vara mer i linje med det som gör stan attraktiv, alltså högre hus och tätare, vilket ger mer service. Om det inte byggs tvingas ju folk att flytta till närförort av den orsaken, oavsett om Förbifarten finns eller inte.
 0
Jan Wiklund (17 Juni 2008 16:09):
Theodor: Jag skulle gärna ta bort Essingeleden och ersätta den med Essingeavenyn. Leder passar inte i städer, där ska det va' gator. Det är helt OK att de är breda, men biltrafiken ska underordna sig staden, inte tvärtom.

Dan: Motorvägar triggar utglesning. Skälet är enkelt. Exploatörer gillar att bygga perifert, det är billigt - men bara om stat och kommun dvs skattebetalarna står för infrastrukturen. Bl.a. de motorvägar som behövs om stadsstrukturen är gles.

Byggs inga motorvägar är ingen intresserad av att bygga glest. Byggs de skapar man det utrymme som behövs för den perifera exploateringen.

Jag är helt oenig med dig om "individens fria val" mellan tät och gles stad. Den glesa staden bygger på subventionering och jag har ingen lust att subventionera andras överdrivna markkonsumtion och bilkörning. Vare sig i form av pengar eller slöseri med energiresurser.
 0
Dan Edholm (17 Juni 2008 18:53):
Jan: Visst, exploatörer gillar att bygga perifert eftersom det är billigt. Utan förbifart och motorvägsbyggen blir det med samma argument fler bostäder vid pendeltågens ändstationer. Om det enbart är upp till exploatörerna blir effekten densamma, med eller utan utbyggd motorväg. Ett enklare sätt att lösa detta problem är att låta marknaden bygga staden i större utsträckning. Individen konsumerar bostäder och byggföretagen anpassar sitt byggande efter deras behov. Om nu folk inte vill bo i tät stad, vem är du att tvinga dem till det? Det hela kan låta lite magstarkt i plan-Sverige, men det finns många kompromisslägen. Om man vill styra byggandet kan man tänka sig olika lättnader för byggande av tät stad med höga hus kontra punkthus i periferin. Mycket av mekaniken vi ser idag bottnar i de planer och regleringar som gäller. Om inte någon ritade alla hus lika höga i t ex Norra Stationsområdet skulle inte planen se så stel och tam ut. Jag håller med dig angående subventionerna, men de har du hur du än vänder på det i form av nya tunnelbanestationer, utbyggd tvärbana o s v. Staden (vi skattebetalare) bygger infrastrukturen och ger bra lägen åt byggherrarna. Det blir svårt att komma ifrån samspelet mellan byggarna och den växande stadens olika mål.
 0
Fredde Berlin (17 Juni 2008 19:28):
Jag förstår vad du menar Anders Gardebring, Men att Stockholm stad ska finansiera till stora delar citytunneln, österleden eller förbifart är bara idiotiskt. Att tro att man kan finansiera såna stora projekt med allehanda skatter är naivt. Stockholm, landstinget eller regeringen skulle som sagt inte behöva "kasta" bort pengar om man tänkte några steg längre rent finansiellt och lägga ut projekten på entrepenad. Norge t: ex gjorde det vid ett stort vägprojekt och det gick alldeles utmärkt, likadant gäller järnvägsbyggen, tunnelbana etc.

Jag är självkrart för en tät stad, men jag vet inte om nån läste det men miljöpartiet sa nej till en tunnelbana till Nacka för att man hellre ville satsa på spårbilar eller vad det nu var!? (Nacka och Värmdö är två av Stockholms län mest växande kommuner i befolkning)

Jag håller med dig Dan Edholm Stadsbyggandet är för politiskt färgad för Stockholms eget bästa.
Om tillgång och efterfrågan fick styra i högre utsträkning så skulle bostadsköerna inte vara ett så stort problem längre.
 0
Anders Gardebring (18 Juni 2008 01:24):
Fredde:
Angående att lägga ut mer projekt på entreprenad så kan jag bara ge fullständigt medhåll. Jag bör dock poängtera att det är min personliga åsikt. Som nätverk tar Yimby inte ställning i finansieringsfrågor och åsikterna om det är lika delade som medlemmarnas politiska övertygelse. Det är helt enkelt inte en fråga för nätverket att avgöra, vi propagerar för vad som bör göras. Hur det sedan löses rent praktiskt är upp till de politiska makthavarna att avgöra.
 0
Dan Edholm (18 Juni 2008 10:16):
Låt mig förtydliga mig själv. Jag är för en tätare stad och tror de boende också uppskattar de mervärden som då tillkommer; resturanger, affärer, service och folk i rörelse. Jag är samtidigt för att ge tillgång till boende i villa utanför stan - med goda kommunikationer från regionalt centrum. Det vi inte behöver mer av är flerbostadshus i form av trädgårdsstad i innerstadens utkant, det låser positionerna för innerstadens expansion. Nybyggnation i utkanten av innerstaden bör vara av innerstadskaraktär med möjlighet till verksamhet i bottenvåning. Detsamma gäller lokala centrum i förorten.

Håller med Fredde om att finansieringen av infrastrukturprojekten är en nyckel till om de överhuvudtaget ska bli till. En variant skulle kunna vara privatfinansierad Förbifart med avgift för transittrafiken och en ännu högre avgift för Essingeleden. Inkomsterna skulle kunna användas till antingen Österleden eller kollektivtrafiksatsningar. Om bilisterna på så vis får betala för de vägar de vill ha, gynnas kollektivtrafiken som staden (skattebetalarna) då kan stå för.
 0
Jan Wiklund (18 Juni 2008 10:30):
Dan: Efterfrågan styr aldrig i en storstad med stor inflyttning. Där är det alltid säljarnas marknad. Ingen efterfrågar förorter, de byggs för att det är billigt - skattebetalarna betalar merkostnaderna. Alternativt, med din lösning, de som hamnar där får betala infrastrukturkostnaderna i efterhand.

Jag vidhåller att det är en bättre lösning att redan från början styra stadsbyggandet mot en tätare struktur, som då givetvis försörjs med kollektivtrafik eftersom sådan tar mindre plats. Och då är det meningslöst att slösa bort resurser på stora biltrafikprojekt.
 0
Dan Edholm (18 Juni 2008 14:19):
Jan: Jag håller bitvis med dig som du förstår; staden bör satsa på kollektivtrafik och tät transporteffektiv stad. Men i mitt förslag handlar det inte om att staden slösar bort resurser på kostsamma vägprojekt, istället är det de som väljer att bo i förorten som betalar merkostnaden för vägarna. En kostnad de delar med den trafik som går i transit. Bra kollektivtrafik ger förortens invånare ett val mellan stadens kollektivtrafik och biltransport med dess avskräckande avgifter.

Vi kan önsketänka allt vi vill kring detta men realiteterna består. Biltrafiken igenom Stockholm upphör inte utan förbifarten (och troligtvis inte fullkomligt med den heller). Frågan är om vi vill ha denna trafik igenom innerstan eller om vi vill ha den på förbifart.
 0
Dan Edholm (18 Juni 2008 14:20):
Lyckades posta samma två gånger, Radera denna post plz admin
 0
Marre (18 Juni 2008 14:28):
Efter mycket kort koll: SIKAs siffror tycks enbart gälla "nationell genomfartstrafik med första anhalt efter Stockholm" men en hel del gods lastas väl om söder (och norr) om stan just för att slippa passera innerstans trängsel och räknas då inte av SIKA?
Man bortser också från all regional och interregional trafik.
Dessutom nämns inte alls personbilspendlingen. Bara på Ericsson i Kista finns det massor av folk som bor söder om innerstan och måste köa sig fram på Essingeleden varje dag.
 0
Theodor Adolfsson (18 Juni 2008 14:52):
Man måste väl bo en bra bit söder (eller snarare sydväst?) om innerstaden för att det ska löna sig att ta förbifarten istället för essingeleden? Nog verkar det vara en väg som fräst är till för att underlätta för de som bor allra längst ut i Stockholmsregionen, vilket rimligtvis kommer att leda till att än fler bosätter sig där.

Miljön lär vinna väldigt mycker mer på att man lägger pengarna på en förtätad och utvidgad innerstad med förbättrad kollektivtrafik. Man borde få bra mycket sådant för samma pris som förbifarten, som dessutom kommer att ta väldigt mycket miljö i anspråk lokalt samt öka på koldioxidutsläppen globalt. Bilar som inte släpper ut nämnvärt med koldioxid tror jag först på när jag ser dem. Däremot är kollektivtrafik med mycket små utsläpp vid framförandet sen länge verklighet. De bilar som säljs idag kommer att finnas kvar när förbifarten står färdig. Dessa bilar är knappast utsläppssnåla på något vis.

Argumentet att vissa måste använda bilen för att det går mycket snabbare än kollektiva förbindelser är ju verkligen inget argument för att bygga en ny stor väg. Istället är det ett argument för att förtäta bebyggelsen och förbättra kollektivtrafiken, åtminstone om man är en Yimby:it. Som sådan borde det vara självklart att vara emot ett vägprojekt som så uppenbart syftar till att sprawla befolkningen än mer.
 0
Marre (18 Juni 2008 16:41):
Theodor: Håller med om att en mindre perifer dragning (t ex Kymlingelänken-Ulvsunda-Hägersten) kanske hade varit bättre. Då hade man även kunnat skapa tillräcklig transportkapacitet (i a f på tvären) för att kunna bebygga Bromma flygplats.
 0
Marre (18 Juni 2008 16:44):
Men att inte göra något alls åt situationen för genomfartstrafiken är ingen lösning. Situationen är akut. Det var min poäng.

Sedan skall man givetvis satsa på utbyggd innerstad och kollektivtrafik, men det ena behöver inte utelsuta det andra. Båda behövs.
 0
Jan Wiklund (18 Juni 2008 17:18):
Dan och Marre: Bygger vi en infrastruktur för mer biltrafik - Vägverket säger 80% mer till 2030 - så får vi dom bilarna. Inte bara på "förbifarten" utan överallt. Detta enligt Vägverkets egna beräkningar, som räknar med ökad trängsel överallt, trots "förbifarten".

Man får det man planerar för, i regel. Hittills har alla "avlastningar" i form av fler vägar lett till att biltrafiken har växt och skapat ny trängsel nån annanstans. Precis som Vägverket säger.

Vi kan inte dela upp Stockholm i en enklav för dom som vill bo centralt och slippa biltrafik och en annan enklav för dom som vill bo glest och är beroende av biltrafik. Vi kommer alla att ha ärenden överallt. Det är den ena helheten eller den andra som gäller - RUFS' version "utspridd" eller version "tät". Vi måste välja. Vi kan inte ha både och.
 0
Dan Edholm (19 Juni 2008 03:03):
Jan: Man måste också planera med det man har. I ett glesbefolkat land finns en glesbefolkad huvudstad där befolkningen i stor utsträckning har bil därför att det är praktiskt och kollektivtrafiken är undermålig. Så kommer det vara i många år från nu.

Att förtäta staden är en lösning, liksom trängselskatt, byggandet av kringled för bil och förbättring av kollektivtrafiken. Vi kan inte bara sticka huvudet i sanden och tro att bilarna försvinner utan att ring- och kringleder byggs. Resultatet av sådan önskepolitik är förvärrat frustande av bilköer på Essingeleden, Centralbron, mitt i stan.

Det Vägverket menar är att deras åtgärder (resurser) inte hinner parera utvecklingen. Trafiken ökar även om inga nya vägar byggs. Du kan inte göra bilen obsolet idag, men du kan få en situation som Londons, genom kringled och vägtullar.

Theodor: Förbifarten går i tunnel vilket inte tar särskilt mycket miljö i anspråk. Koldioxidutsläppen blir samma eller mindre mot idag, men partikelutsläpp och buller hamnar utanför stan istället för där vi har dem nu.

Att förtäta stan kräver att folk vill bo där, att det är ett attraktivt alternativ som vi jobber för. Om jag får gissa tror jag många unga par gärna byta en 2:a i stan mot ett radhus i barnvänlig förort under ganska många år framöver.
 0
Jan Wiklund (19 Juni 2008 10:32):
Dan: Du tycks vilja äta kakan och ha den kvar. Du vill ha en tätare stad och samtidigt bygga motorleder, som är den starkaste drivkraften för utglesning enligt Anders Hagson på Chalmers som har studerat sådant. Det är att helt bortse från orsak och verkan. Det är inte intellektuellt hederligt.

Jag inser mycket väl att man måste göra den stad vi har idag hanterlig. Dit hör att överlastade stråk som t.ex. Essingeleden måste avlastas. Det görs bäst genom mer spårtrafik i dessa stråks riktning. Dessutom får man gärna för mig bygga fler broar över Mälaren, så länge det är vanliga broar som är integrerade i det vanliga vägnätet, kan nyttjas av alla, och inte bidrar till att slå sönder staden. Typ Västerbron.
 0
Dan Edholm (19 Juni 2008 12:07):
Jan: Jag håller med dig om att motorvägar generellt sett kan leda till utglesning av staden, men det är också så att de byggs för att staden är tätbefolkad. När du kikar på kartan ser du också att stora städer har mer motorväg än små. Det handlar naturligtvis om balans, utförande och situation. Eftersom Förbifart har karaktär av just förbifart, och inte är en väg in i staden, så borde den inte locka alltför många stadsbor att bygga bo utefter den. Ekerös attraktivitet ökas i viss mån men i övrigt kan jag inte se några större sådana effekter (vilket iofs kan användas som ett argument emot Förbifarten). Genom avgift på Essingeleden avlastar den istället innerstadens trafik, och med förbättrad kollektivtrafik finns då goda förutsättningar att få en tät attraktiv stad med mindre biltrafik. Skilj mellan förbifart och väg in i staden.

Jag vill naturligtvis både äta kakan och ha kvar den, vem vill inte det? Jag håller inte med om att mina argument är intellektuellt ohederliga.
 0
Dan Edholm (19 Juni 2008 12:16):
Låt mig tillägga att i takt med att staden växer kommer förbifarten att bli mer av ringled för transport inne i staden. Alltså samma scenario som för Essingeleden, från dess byggande till nu.
 0
Eric Thärnström (24 Juni 2008 23:35):
(Bättre sent än aldrig, som det heter...)

Jag tycker fortfarande att man ska ta bort de centrala på- och avfarterna kring Essingeleden. Effekten skulle, enligt mina naiva gissningar, bli att:
...den regionala trafiken omfördelas till de mindre gatorna, vilket skapar ett behov av bättre integration mellan regionerna. Jag antar att det är något som vi alla vill.
...belastningen på Essingeleden skulle minska.
...det kollektiva resandet ökar marginellt. De flesta tar fortfarande bilen, men man kan i alla fall nämna den lilla minoritet som väljer bort den lilla fyrhjulingen.

Antalet på- och avfarter som ska tas bort avgörs av reslängderna. Ju fler man tar bort, desto fler upplever att det finns kortare resvägar än de via Essingeleden. Naturligtvis får man räkna med de som fortfarande tror att de tjänar på en omväg via en "motorväg".

Jag håller med Anders i att man ska fokusera på problemet Essingeleden istället för "lösningen" Förbifarten. SIKA verkar tycka samma sak i deras kritik mot hur planen utförts.

Sen är det min ytterst personliga åsikt att Vägverket är en väldigt ålderdomlig myndighet som säkert skulle må bra av ett antal rejäla näsbrännor.

Vidare håller jag med Fredde Berlin om att man faktiskt bör väga in finansieringen mer i diskussionerna kring allehanda projekt, även om jag förstår och respekterar Yimby's policy att vara politiskt obundet.
 0
Mikael Hörnlund (26 Juni 2008 17:33):
Det behövs väl inte överbevisas att när man bygger bra och genomtänkt spårvägsbunden trafik minskar bilismen. Att tro att man löser problemen med att bygga mer motorväg är ett gammalt tankesätt som inte funkar i dagens verklighet, -man trodde att den skulle funka, men tyvärr. Det handlar bara om att vilja göra något åt saken och att tänka om.

Detta vill man göra i Skåne.
http:​/​/​www.​skanetrafiken.​se/​upload/​Dokumentbank/​Utredn.​.​

Och titta på Paris, Strasbourg och andra städer i Europa, där är det spårvagn som gäller och inga motorvägar, så varför ska vi ens fortsätta diskutera om förbifart Stockholm när det är dömt på förhand att det inte kommer bli bra?

Jag håller med Jan och Eric i att Essingeleden borde det göras något åt. Ett bra alternativ är som Jan skrev, Essingeavenyn eller vad vi ska kalla den för, men det viktiga är som Jan skriver att bilen ska underordna sig staden, inte tvärtom.
 0
Niklas (26 Juni 2008 20:59):
Dan:

"När du kikar på kartan ser du också att stora städer har mer motorväg än små"

Många större städer har mängder av motorvägar. Frågan är hur mycket själva innerstäderna har vuxit jämfört med förortsbebyggelse sedan motorvägarna färdigställts.
 0
Jan Wiklund (27 Juni 2008 10:48):
Dan: Enligt Anders Hagson är snabba vägar den största enskilda drivkraften för utglesning. Dvs det mest effektfulla som en myndighet kan göra för att driva på utglesning. Se http:​/​/​publications.​lib.​chalmers.​se/​cpl/​record/​index.​x.​.​

Utglesningen har förstås andra drivkrafter i grunden - främst att exploatörer hellre bygger på billig mark än på dyr (eftersom skattebetalarna står för infrastrukturen). Men de bygger förstås hellre centralt om det inte finns några snabba vägar så deras kunder enkelt kan ta sig dit.

Därför har Hagson ändå rätt. Om myndigheterna vill påverka, och verka för tätare stad, så avstår de från de snabba vägarna och bygger spårväg och t-bana istället. Det koncentrerar bebyggelsen kring spåren.

Man kan inte göra både och.
 0
Albin Törnberg (4 Augusti 2008 17:55):
Nu har det gått mer än två månader sedan denna arbetsgrupp bildades, har det hänt någonting? Det vore kul att få se skisser och idéer till förslaget, även om de inte är färdiga. Kanske finns det inget att lägga upp på sidan, men om ni kunde maila det ni har till oss som är intresserade så kan ni ju få lite feedback och idéer tillbaka.
 0
Anders Gardebring (4 Augusti 2008 17:57):
Albin:
De har inte hänt så mycket än då de flesta är iväg på olika former av sommarledigheter. Arbetet kommer igång på allvar om någon vecka när folk börjar komma tillbaka igen.
Om du vill gå med i arbetsgruppen så skicka ett mail till mig (info at yimby.se)
 0
Charlie Helin (8 Augusti 2008 18:56):
Det ar sa lustigt varenda gang en person utalar sig om New York som aldrig bott har. Det ar ungefar som att fraga en Japan som turistat i Stocholm hur alla bor. Denna skulle med storsta sannolikhet saga alla bor i gamla stan.
Pa Manhattan sa ar 8 procent av befolkningen under 18. Detta inkuderar China Town och Little Italy som har hogre forhallande av unga.
Sedan ar det mest fattiga omraden i direkt anslutning till Manhattan. Forst darefter kommer den stora majoritetens och ovre och mellanklassen boende i villaforstader.
Jag kan inte utala mig for Paris, eftersom jag bara turistat i staden. Men jag kan saga att er bild av NYC ar uppfattningen av en turist eller tv tittare.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter