Utskrift från www.yimby.se
....

Tvärbana till Solna 2013

 
Som YIMBY tidigare har rapporterat kommer innerstadsspårvägen snart att återinföras, inom tre år beräknas 7:an/"Djurgårdslinjen" nu under namnet "Tvärbana City" att ha förlängts till nordvästra Kungsholmen. Åt andra hållet beräknas den senare nå Ropsten. Nu har turen äntligen kommit till Tvärbanan. Efter alla dessa år av studier kommer Tvärbanan att förlängas till Solna.

Det talas om att planer och projektering ska vara genomförda till vintern och att byggstarten sker till våren eller försommaren nästa år. Då det kommer att ta fyra år att bygga sträckningen förutses invigningen ske under våren eller försommaren 2013.

Succén upprepas

Mellan Alvik och Hammarby Sjöstad reser det 35.000 personer varje dag vilket är en stor publikframgång. Nu förlängs Tvärbanan norrut mot Solna station vilket kommer medföra att det dagliga totala antalet resenärer kommer att uppgå till 100.000.

Trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (m) säger att det motsvarar mer än en tredjedel av vad pendeltågen transporterar per dag, något som kommer att minska belastningen för tunnelbanan.

På nästa SL-möte tar man beslutet att sätta igång bygget.

Vidare kan man rapportera att företag har intresse av projektet, att kommunerna är ivriga med att igångsätta bygget och att Tvärbanan är ett av de mest högprioriterade projekten inom Stockholmsregionen.

Den nya sträckan kommer att passera strax utanför Bromma flygplats, sedan genom Sundbyberg, Solna Business Park, Solna City (ersätter Solna Centrum som namn) och sluta vid Solna station i närheten av framtida Arenastaden och den nya nationalarenan. De tre sistnämnda områdena i Solna kommer att växa kraftigt med nya arbetsplatser och bostäder varför det här bygget kommer så lägligt. Ordföranden i kommunstyrelsen i Solna Stad, Lars-Erik Salminen (m) vill att man sätter igång med bygget så snart som möjligt då trafiken blir allt tätare, Tvärbanan blir alltså ett bra alternativ för dem som inte vill fastna i bilköer. Han tror också att den planerade tunnelbanesträckan från Odenplan till Karolinska, vilket YIMBY tidigare har skrivt om, kommer att förlängas till Solna station vilket kommer att medföra bra bytesmöjligheter mellan pendeltåg, spårväg och flera tunnelbanegrenar.

Restiden mellan Alvik och Solna station kommer att bli 16 minuter och den totala kostnaden för sju km ny spårväg och flera nya vagnar kommer att sluta på 3,6 miljarder kronor.

(SvD, City)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Nizze (12 Juni 2008 08:46):
Dax att köpa nya blommor åt Söderlund......för att han slutat!!! (Sorry, kunde inte låta bli) ;)
 0
Anders Persson (12 Juni 2008 09:11):
 0
Anders Gardebring (12 Juni 2008 11:01):
Anders Persson:
Försening är ju standardläget i Stockholm, så det är knappast förvånande... Men jag måste ändå säga att jag är positivt överraskad av den omsvängning som verkar ha skett i sittande majoritets inställning till spårburen trafik.
Det svänger ju katten! :)
 0
Karl (12 Juni 2008 15:21):
Har jag fattat det rätt att man inte längre tänker bygga en hållplats vid Bromma flygplats? Det verkar ju lite dumt om man ändå ska dra linjen upp genom Ulvsunda, eller?
 0
Gustav Svärd (12 Juni 2008 16:01):
Det har aldrig varit aktuell för Solnagrenen, men väl för Kistagrenen. Så den får vi vänta på några år till.
 0
Johan Eriksson (12 Juni 2008 19:16):
Det här är enbart glädjande och det är bara att gratulera till att Wennnerhol(m) fått igenom det här så pass snabbt! =)

Om det däremot är några som förhalat och segat och prioriterat billeder istället så är det (s)pårvägshatarna (s) som i spårvägsfrågan totalt sett bedriver en självmordspolitik! =(
 0
Karl (12 Juni 2008 22:54):
Ah, på det lilla viset. :)
 0
Jan Wiklund (13 Juni 2008 14:25):
Anders: Jag skulle vara ännu gladare om man kunde tänka sig något snabbare än spårvagn på gata i förorterna. Åtminstone egen banvall och så många planskilda korsningar som möjligt borde vara självklart.
Hade man råd på 30-talet borde man ha råd idag. Nuvarande gröna linjen var ju spårväg då. Med planskilda korsningar och allt.
 0
Johan Eriksson (13 Juni 2008 16:31):
Jan Wiklund: En annan anledning till fördröjningen av Tvärbana Norr är just att man tänkt om och gett den mer egen banvall och färre konfliktpunkter med bilarna medelst planskilda korsningar!

Du har rätt i att det finns några korta avsnitt där möjligheten till egen banvall saknas men de är betydligt kortare än på den existerande Tvärbanan genom Gröndal och den här gången tror jag signalprioritering räcker men däremot har vi ju det återkommande problemet med bilister som inte respekterar så elementära saker som stoppsignaler!

Om vi börjar med Solna Stad som av de tre städerna som banan passerar gjort mest för att uppnå högre genomsnittshastigheter så illustreras det tydligt på dessa kartor; Översiktskarta inkl tunnlar: http:​/​/​www.​solna.​se/​templates/​Page_​solna_​submenu_​_​_​_​30​.​.​
Bakgrund: http:​/​/​www.​solna.​se/​templates/​Page_​solna_​submenu_​_​_​_​30​.​.​
Pdf-kartor: http:​/​/​www.​solna.​se/​upload/​ChJ/​Projekt/​Tvärbanan/​Tvarb.​.​
Planbeskrivning, Detaljplan: http:​/​/​www.​solna.​se/​upload/​ChJ/​Projekt/​Tvärbanan/​Planb.​.​

Genom "Solna Business Park" går spårvägen i blandtrafik på Svetsarvägen vilket den kanske klarar smärtfritt pga dess korta längd och att den i bägge ändar har anslutande egen banvall men i värsta fall får även denna bit omgestaltas till spårvägens fördel vid behov.

Genom Sundbyberg Stad finns en i blandtrafik vilket som princip är olyckligt det är på en genomfartsgata där det till skillnad från Gröndal/Trekanten inte anläggs några hållplatser "mitt i gatan" i blandtrafik med bilar. Stenhårt vänstersvängsförbud och ännu bättre och tydligare fysisk tydlighet i gatuutformningen och absolut stoppförbud (förstås) kan vara tillräckligt men det torde vara möjligt med mer (sammanhängande) egen bana på Landsväger mellan Sumpans stn och den nya spårvägsbron över järnvägen: http:​/​/​www.​sundbyberg.​se/​download/​18.​33863e811764dfae5.​.​

Detaljplan för Tvärbana Norr, Solnagrenen, genom
Sundbyberg, Pdf: http:​/​/​www.​sundbyberg.​se/​download/​18.​33863e811764dfae5.​.​

Från och med den för tvärbanan nya Bällstabron är resten av sträckan ner till Alvik på egen banvall inkl en kort ny spårvägsbro vid Ulvsundasjön och ny tunnel under Traneberg som ansluter till den befintliga vid Alvik T-stn så nog finns här kraftiga inslag av "riktig" light rail i projektet. Däremot så tycker jag att hela Tvärbana med start i Sjöstaden kontinuerligt måste "uppgraderas" vartefter ogenomtänkta åtgärder använts, bättre skyltning/signalering, slopande av vänstersvängar vid merparten av alla tvärgator längs Hammarby allé, (och som du säger:) anläggandet av fler planfria korsningar för för gående och cyklister där behovet är som störst och som jag var inne på förut: mer fysiskt tydliga filmarkeringar m m i gatorna enligt fransk modell och inte bara asfalt/vita streck!

Med en sådan här "uppföljning" samt några andra åtgärder som tex öppna den 4e dörren på Tvärbanevagnarna så som de är förberedda för, fler nya vagnar för att mestadels kunna köra 2-vagnarståg i tätast möjliga trafik m m kan höja och förbättra kapaciteten på Tvärbanan inom en rimlig kort tid men det förutsätter att man inte bara erkänner misstagen utan även åtgärdar dem!
 0
Mikael Hörnlund (13 Juni 2008 17:26):
"Spårvägstrafiken växer i alla tillväxtregioner i världen där man satsar på en bra miljö." Wennerholm skickar samtidigt en klackspark till regeringen. Han säger: "Stockholmsregionen behöver rejält med resurser för kollektivtrafiken - det måste regeringen förstå." Säger Christer G Wennerholm, ordf i SL.
Det skriver jag under på.
 0
Jan Wiklund (14 Juni 2008 16:53):
Johan: Jag håller med dig om att tvärbanan bör uppgraderas. Till t-bana närmare bestämt. I synnerhet om närförorterna förtätas - vilket vi vill, eller hur? - så kommer det att bli nödvändigt.
 0
Johan Eriksson (14 Juni 2008 20:19):
Jan: I nuläget, idag, i den existerande verkligheten så går det att uppgradera och optimera det vi redan har för att uppnå en större kapacitet innan man helt avfärdar Tvärbanans potiential och tar steget över till full T-bana!

Våra resonemang behöver inte nödvändigtvis krocka då vi är överens om att förorterna växer och böra växa och därmed behöver en utökad k-trafik. Men man måste gräva där man står, ta vara på det man har och det finns dels flera saker man kan göra "nu" eller rättare sagt snart: öppna 4e dörren, fler nya vagnar, högre hastigheter, tätare intervaller m m, och dels finns det fysiska kompletteringar man tyvärr (kanske överens om det med?) bör göra i efterhand då man underskattat den moderna spårvägens attraktivitet på planeringsstadiet.

Man kan alltså separera banan mer men då på bilisternas bekostnad och det är där striden isaf står, vill dessa stackars bilister som oftast sitter en och en i sina miljöovänliga bilar ge plats åt tätare 2-vagnståg för 422 passagerare i fler miljövänliga spårvagnar? Om svaret är så visst går det att göra ännu mer men då blir det hårdare tag i Sjöstaden, Gröndal och Sundbyberg med delvis avstängda gator, fysiska hinder men väl tydliga p-fickor för varu- och servicetrafiken, mer separation och man kan trots det uppenbara missen bygga fler planfria korsningar för främst gång- och cykeltrafiken i efterhand.

Sen är det också sant att regionen/Sthlm + förorter behöver fler snabba spårförbindelser men de behöver inte stå i ett motsatsförhållande till varandra utan de kan komplettera varandra istället! Oroas åter av Jans automatbanedrömmer som helt ska ersätta Tvärbanan och där jag anser att du/ni istället borde lägga krutet på hur just en kompletterande linje (pendeltåg/T-bana) skulle kunna se ut och inte förkasta det vi redan har och som vi efter mycket möda nu äntligen bygger vidare på.....
 0
Jan Wiklund (16 Juni 2008 10:20):
Johan: Visst kan man göra det. Låt tvärbanan vara kvar tills vidare, det finns fler linjer att bygga.
 0
Johan Eriksson (16 Juni 2008 22:07):
Jan: Det tycker jag var en glädjande insikt från din sida! =)
 0
Jan Wiklund (17 Juni 2008 10:27):
Men det skrev vi redan i vårt kollektivtrafikhäfte. Eftersom den går där finns det angelägnare investeringar att göra.
 0
Johan Eriksson (17 Juni 2008 11:05):
Jan: Ja men då måste ni nyligen ha ändrat er ty det var tämligen nyligen hela Tvärbanan, och Nockeby-, Roslags- o Lidingöbanorna också för den delen, skulle läggas ned och ersättas av ny obeprövad teknik i den här skalan. Nypåkommet resurs- och miljötänkande alltså! ;-)
 0
CalleC (17 Juni 2008 13:39):
Tvärbanan ska ju helt klart vara kvar! En 10 år gammal spårväg kan inte ha hunnit "betala sig" för skattebetalarna, och kommer inte att vara uttjänt på flera decennier.

Vad som däremot borde göras är att bygga en (ring?)linje på T-banan, som får förbinda ...Fruängen-Älvsjö-Hagsätra-Farsta-Skarpnäck... (hur den ska dras ut från ändpunkterna har jag inte reflekterat över än). I tunnel, förstås. Sedan kan man faktiskt överväga att lägga ned varannan station på gröna linjen för att korta restiden. Det är något som inte riktigt stämmer när det går fortare att åka bil än tunnelbana från Hagsätra till Solna Strand i rusningstid.

Sedan tycker jag att det låter lite konstigt att tala om "miljöovänliga bilar". Gnället har låtit likadant sedan 60-talet, men sedan dess har bilarna fått avgasrening (1976) och katalysator (1988). Vid vilken emissionsnivå är bilmotståndarna nöjda?

Däremot är ju bilar ett trängselproblem i en större stad, och det avhjälps bäst just med effektivare kollektivtrafik.
 0
Jan Wiklund (17 Juni 2008 16:15):
Johan: Så småningom tycker jag att tvärbanan och de andra spårvägarna bör ersättas med något effektivare och snabbare, men det finns mer brådskande investeringar just nu.

CalleC: Det verkar som om hela klimatdebatten har undgått dig. Men mer relevant i Yimby-sammanhang är kanske att bilar inte får plats i en stad. Det är på grund av dem som staden har sprängts av en massa motorleder som skapar barriärer mellan stadsdelar.

Beträffande din idé om kompletterande t-banering är det inte dumt. Fler diagonallinjer som snuddar innerstadsgränsen vore också bra, bl.a. för att skapa incentiv för att vidga innerstan. Inte i någon annan stad i världen går alla linjer till en enda punkt.
 0
Gustav Svärd (17 Juni 2008 23:26):
Jo, Jan, i Oslo gör dom det. ;) Fast Oslos Tbane är i grunden en linje genom stan men med en himla massa grenar ut i förorterna.

CalleC - din tväridé för Söderort är mycket lik den dragning för Tvärbana Syd som progageras för i de områderna. Så dragningen kan faktist bli av, men som Tvärbana. Kopplar ihop heö vägen till Skärholmen-KungensKurva i väst faktist. Passagerarpotential så det förslår. Nya pendlingsmönster kommer uppstå.
 0
Jan Wiklund (18 Juni 2008 10:32):
Gustav: Jag tar tillbaka det jag sa. Det finns säkert flera städer som bygger på idén om busstorg. Fast då är det små städer som har bestämt sig för att vara små.
 0
CalleC (18 Juni 2008 14:15):
JW: Jag följer klimatdebatten men delar ej majoritetens åsikt i frågan. Och vill man minska CO2-utsläpp är Kinas kolkraftverk och Indiens heliga kor bättre måltavlor. De senare går bara och fiser CH4 till ingen nytta - de äts ju inte ens upp!

Tycker att det är bra om man kan ha en bil (gott om garageplatser) utan att jämt behöva ta den till jobbet (kollektivtrafiken snabbare än bilen). Man kan bygga stadsmässigt ändå.
 0
Jan Wiklund (18 Juni 2008 17:19):
CalleC: Givetvis, men om du låter bilen stå behövs ju inga breda vägar. Då räcker det bra med gator.
 0
Karl (18 Juni 2008 17:43):
Det är knappast klimathotet som är det stora problemet. Frågan är snarare om det är försvarbart att bygga motorleder när den kommande oljekrisen av allt att döma kommer tvinga oss att drastiskt skära ner på antalet vägtransporter inom 10-20 år?
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8646 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.
Uthyrningsdel
21 April 2023 15:51 av Gregor Fulemark

@yimbysthlm på Twitter