Utskrift från www.yimby.se
....

Är Ekoparken till för Stockholm eller sig själv?

 
På Gärdet anläggs just nu två provisoriska fotbollsplaner som skall fungera som temporära ersättare under tiden som Östermalms idrottsplats byggs om. När ombyggnaden av idrottsplatsen är klar är tanken att ytan skall återfå sin roll som en del av en av Stockholms största gräsmattor.

Förbundet för ekoparken skräder inte orden när man i dagens upplaga av Dagens Nyheter (ej online) kommenterar denna "hemska" användning av, inte parkmark utan vad som av idrottsförvaltningens fastighetsavdelning beskrivs som en "diverseyta".

Richard Murray, ordförande i förbundet för Ekoparken säger:
"Jag blev överraskad och förbannad när jag såg att arbetet med fotbollsplanerna startat".

Naturligtvis har man all rätt att bli förbannad över att det anläggs två tillfälliga fotbollsplaner på ett till stora delar ganska oanvänt enormt gräsgärde mitt i Stockholms innerstad. Frågan är om det är en proportionerlig reaktion. Bakgrunden tycks, enligt DN:s artikel, vara ett tillägg som vägverket vill skriva in i miljöbalken. Tillägget handlar om att tillfälliga intrång i parken skall vara tillåtna, förutsatt att ytan sedan återställs till originalskick. Detta är någonting som Yimby redan tidigare uttalat stöd för. Vidare anser vi också att de delar av lagstiftningen som påverkar vad man får bygga utanför parken helt bör slopas. Det är inte rimligt att ha en lagstiftning som förhindrar byggnation av ordentlig stad vid stora delar av Stockholms innersstads gränser, vilket är precis vad som idag sker. Detta är tydligt i exempelvis de ytterst modesta planerna för byggnationerna på det gamla gasverksområdet i Hjorthagen. Resultatet blir naturligtvis mer utglesning, och allvarlig miljöpåverkan med förlorade naturområden och ökade transportbehov som följd.

Förbundet för ekoparken ser dock ingen poäng med en sådan lag då man, enligt artikeln, anser det uppenbart att den nuvarande lagen ändå inte hindrar vare sig tillfälliga eller permanenta intrång.

Detta är ett häpnadsväckande påstående. De smått surrealistiska turerna kring bygget av Norra Länken, där 255 meter gräsmatta anlagd på 1960-talet utan en lagändring tillåts kosta 1,6 miljarder kronor, är ett färskt exempel på just problematiken med dagens lagstiftning. Att förbundet för ekoparken protesterar mot vägbyggen är dock i sak förståeligt. Det är en miljöorganisation (iaf på papperet, i realiteten är deras agerande miljömässigt kontraproduktivt vilket vi påtalat tidigare).

Men var kommer då fotbollsplanerna in? Här kan det knappast finnas några miljöskäl att hänvisa till, tvärtom. Det är ju klart bättre att det anläggs fotbollsplaner i staden, så att människor kan ta sig dit från sina hem via till exempel cykel eller kollektivtrafik, istället för utanför stan, där bilen snabbt blir det troligaste transportalternativet. Dessutom handlar det här om ett provisorium. Att återställa en yta på Gärdet är inte särskilt svårt. Det är bara att lämna området för sig själv några år så har det förvildat sig till samma nivå som resten av Gärdet.

Dagens Nyheter ställer frågan om huruvida det inte är bra att nationalstadsparken används.
Richard Murray svarar:
"- Det finns ju redan en sportanläggning på Gärdet och här går man in på jungfrulig gräsmark. Ladugårdsgärde är närmast helig mark för många Stockholmare".

Murray missar här helt poängen. Sportanläggningen på Gärdet används redan. Om den inte gjorde det skulle staden knappast bemöda sig med att bekosta två nya temporära fotbollsplaner medan en annan idrottsplats byggs om. Att kalla en av människan nedhuggen och avröjd yta, som tidigare utgjorts av skog, för "jungfrulig gräsmark" blir mest bara märkligt. Om Gärdet idag hade bestått av skog, och någon skulle föreslå samma sak som kung Karl XIV Johan gjorde på sin tid skulle naturligtvis en del gå i taket både här och där. Detta är naturligtvis Richard Murray väl medveten om, varför påståendet knappast kan ses som något annat än ett billigt försök att ta emotionella poänger.
Att Ladugårdsgärdet ses som "närmast heligt" av många Stockholmare stämmer förvisso. Det är dock svårt att se hur det förhållandet skulle påverkas av ett par tillfälliga fotbollsplaner. Tvärtom är det snarare bra om Gärdet får lite mer liv och rörelse. Det kan jag som boende i närheten intyga att det finns behov av.

I slutändan handlar det om hur man ser på ekoparken. Är den en glasdocka som skall beundras på avstånd, men aldrig förändras, och helst inte ens användas? En park vars existens endast är till för sig själv? Eller är det en park för stadens invånare, en park som får utvecklas med sina invånare och användas av dem?

Yimby menar att ekoparkens mest centrala delar i egenskap av oanvänd och isolerad naturmark saknar existensberättigande. Det finns ingen mening med att behålla central mark på extremt attraktiva ytor i utmärkta kollektivtrafikslägen om inte syftet med parken är just att vara en resurs och en tillgång för stadens invånare. Idag präglas många av gränserna mellan park och stad av glest bebyggda och otillgängliga områden med obefintlig kollektivtrafik, ett direkt resultat av den olyckligt formulerade lagstiftningen. Just därför kämpar också Yimby för att den täta staden skall få byggas tätt intill parkens gräns. Först då kan parken komma till verklig gagn för stadens invånare och tjänstgöra som just en nationalstadspark och bli den fantastiska resurs som den har potentialen att vara.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Björn Nilsson (30 Juli 2008 08:23):
Det du skriver är logiskt. Men tar det hänsyn till vilken sorts människor som är inblandade på exploateringssidan? Där kan logiken vara en helt annan: om man inte kan gå in och exploatera direkt och öppet är det en möjlighet att i stället gråta sig till några temporära ingrepp som sedan permanentas, och sedan kommer man med nästa temporära ingrepp etc etc tills det inte finns så mycket kvar att gråta om - för någon. "Det är ju så lite ..." "Det är bara tillfälligt ..." "Man kan inte spara på allt ...". Exploateringssidan får faktiskt skylla sig själv när den blir misstrodd.
 0
Anders Gardebring (30 Juli 2008 09:46):
Björn:
Problemet ligger väl kanske lite i hur lagen är formulerad:

"7 § Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och kulturvärden i övrigt skadas. Lag (1994:1616)."

Frågan då är väl hur man definierar "parklandskap eller natur- och kulturvärden". Det blir lätt subjektivt. T.ex har jag själv ytterst svårt att se hur Gärdets natur- eller kulturvärden skulle skadas av en fotbollsplan. Dessutom anser jag att tät bebyggelse intill parkens gräns gagnar parkens kulturvärden, en bedömning vilken som bekant inte alla delar.
 0
Hans Berglund (30 Juli 2008 11:04):
Håller med allt i krönikan.
 0
Niklas (30 Juli 2008 14:29):
Anders G:
Subjektivt var ordet! Har mycket svårt att se något "parklandskap" på Norra Djurgården öht. Det mesta är skogsområden (finns även i överflöd i våra förorter), ett blåsigt och tomt fält (hundrastplats), ett relativt högt torn, några muséer samt några villor.
 0
Niklas (30 Juli 2008 17:57):
Björn:
Skulle du kunna ge exemepl på varför "exploateringssidan" skulle vara misstrodd. Är det så att exploateringssidan tidigare har uppfört något inom ekoparkens gränser (som infördes 1994) som var sagt att bli provisorisk men som sedan permanentats?
 0
Johan Eriksson (30 Juli 2008 19:07):
Undrar om Nationalstadsparken omöjliggör förtättning av studentområdet på Stora Lappkärrsberget och de redan bebyggda enklaverna vid Universitetet norra dvs närmast T-baneentrén?
 0
Gustav Svärd (30 Juli 2008 20:43):
Det beror på. Med gällande tolkning omöjliggörs en förläninging av Tvärbanan från Solna (dit den kommer snart) till Ropsten (via SU) om någon grönyta överhuvudtaget skadas - även under byggtiden! Även om man snabbt reparerar med nytt gräs så går det inte an. Skyddet är otroligt starkt.

/detta baserat på vad de studenter som gjorde den excellenta MKB:n om Tvärbaneostlänken sade om läget med för den i NSP.
 0
Johan Eriksson (30 Juli 2008 22:23):
Så Richard Murray & Co vill inte ha en utbyggd miljövänlig kollektivtrafik! -det kan dom gott få höra några gånger till sådana miljövänner som påstår sig vara :(
 0
Anders Gardebring (31 Juli 2008 00:06):
Johan:
Det är helt korrekt noterat:
http:​/​/​www.​nationalstadsparken.​se/​planer/​
Läs sista stycket.
 0
Johan Eriksson (31 Juli 2008 01:09):
De har iofs en poäng i att Tvärbanan borde dras i tunnel så som ursprungligen tänkt mellan Solna stn (tunnelrampen var tänkt att ligga något väster om E4an vid Haga Norra) och Universitetet men varför planera nåt smart när man alltid kan planera sämre?
 0
Martin Ek (31 Juli 2008 03:54):
"Lagstiftningen kring Nationalstadsparken är svårtolkad och parken saknar därmed tillräckligt skydd."

*Host host* Otillräckligt skydd?! Om det är något som den där parken har så är det skydd.

Dem tar förresten upp frågan "Men vad tycker medborgarna?"
Är det inte dags för lite namninsamling?
 0
Hans Berglund (31 Juli 2008 09:56):
Fasaderna är försedda med färgglada ljusskyltar som lyser in över Haga-parken. Kontorens belysning släcks aldrig och lyser också upp parken nattetid. Den som vandrar i Bergianska trädgården eller Hagaparken har för alltid berövats rätten att se en oförstörd parkmiljö och blir istället påmind om att staden finns och vill synas. En del hus har till och med små torn som kan användas som utsiktsrum mot parken.


hjälp!. Kontorsbelysning lyser in i parken. Dom får nog helt enkelt ta bort "stad" ur namnet nationalSTADsparken. Det hela blir lite löjligt med deras resonemang. Deras egen karta visar tydligt hur delar av parken ligger precis intill innerstaden till stockholm. En miljonstad. Klart att staden gör sig påmind att den finns i parkens yttergränser. Vilket är bra. Annars hittar väl ingen hem. :))
 0
Hans Berglund (31 Juli 2008 10:04):
Texten jag skrev ovan är givetvis tagen från
http:​/​/​www.​nationalstadsparken.​se/​planer

Jag kan inte editera mitt inlägg av någon anledning.
 0
Dan Edholm (31 Juli 2008 11:38):
Källa: http:​/​/​www.​nationalstadsparken.​se/​planer/​
"SL planerar för en förlängning av tvärbanan från Solna centrum via Bergshamra, Universitetet och sedan vidare till Ropsten och hamnområdet. Om planerna blir verklighet kommer det att kräva en ny järnvägsvall genom Nationalstadsparken som ytterligaren kommer att begränsa framkomligheten för de som vistas i parken. Det vore bättre att kombinera planerna med Norra länken så att den nya tvärbanan går under jord.
"

Eh...Och de tusen gånger fler som ska åka tvärbanan begränsas inte alls av parken och dess vurmare? Vad skulle Stockholm varit idag om samma parkvurmande hade funnits år 1900 eller 1300? I början av 1900-talet byggdes den "förskräckliga" innerstaden upp mitt i en fin "park". Större delen av Kungsholmen, Vasastan och Södermalm var "grönområde" med lite odling och industri. Nationalstadsparken anno 1900 skulle gjort ett Motala av Stockholm.

Man undrar om inte dessa parknimbys rörelse borde synas i sömmarna ur ett helhetsperspektiv. Tipsa media om orimligheterna i resonemanget. Alla extrakostnader för att tillfredställa nimbys innebär att andra kollektivtrafikprojekt faller ur planerna. Vill man bo på landet finns det gott om utrymme att välja bland och bostäder där är mycket billigare. Grönska finns det gott om i landet, värre är det med stad - Bygg stad i Stockholm!
 0
Eric Thärnström (31 Juli 2008 11:48):
Lite spännande att det är så hemskt att en park lyses upp om nätterna. Jag menar, det kan ju aldrig hända något i en mörk park...

"Ett större perspektiv" är också en intressant notering. Bostadskris och klimatförändringar har tydligen inte med saken att göra.

Jag tycker att vi borde ta en head-on-diskussion med dem angående Nationalstadsparkens egentliga värden anno 2000-talet, och försöka formulera dem på ett konkret sätt. Då kan vi ju få ett nytt lagförslag som inte är lika "svårtolkat".
 0
Anders Gardebring (31 Juli 2008 12:14):
Samrådstiden för att yttra sig om det nya lagförslaget har tyvärr redan passerats, och jag tror också att det i detta fall inte rörde sig om ett öppet samråd. Alltså att endast inbjudna (dit ekoparken hör) har lagmässig rätt att inkomma med inlagor. Det hindrar ju dock inte att vi från Yimbys sida formulerar en vision och en tanke om ekoparken. En del idéer beskrivs redan i inlägget som vi har etablerat sedan tidigare, men man skulle ju lite mer detaljerat kunna titta på lämpliga projekt och områden för att förbättra tillgången till och nyttjandet av parken, liksom dess gestaltning.
 0
Niklas (31 Juli 2008 13:09):
Har det överhuvudtaget förts en offentlig debatt om nationalstadsparken satt i ett helhetsperspektiv (dvs ekologiskt hållbar utveckling av staden och undvikande av sprawl, underlag för kollektivtrafik, Långa kötider/Extrempriser på urbant placerade lägenheter, varför har endast etablerats EN nationalstadspark i Sverige etc.)?

DN har ju tidigare tagit upp följande turer kring bygget av Norra Länken: (http:​/​/​www.​dn.​se/​DNet/​jsp/​polopoly.​jsp?​d=​1298&a=​737598)

Men problemet är ju mycket större än så, och skulle må bra av lite offentlig debatt på någon av de stora tidningarna. Förbundet för ekoparken tar förgivet att de företräder medborgarnas åsikter. Sett i det stora sammanhanget är detta INTE någon självklarhet.
 0
Carl Johan Hall (4 Augusti 2008 16:39):
"Det vore bättre att kombinera planerna med Norra länken så att den nya tvärbanan går under jord."

HA! Är det några som har filibustrat och försenat Norra länken-bygget är det väl Nationalstadsparknimbysarna.

Vad gäller att bygga på t ex Stora Lappkärrsberget finns restriktioner. När jag pluggade tyckte jag att det hade varit ett smart drag att bygga på Lappis med en våning till, men det hade inte gått. En viss förtätning av området (kv. Fysikern) gjordes dock år 2000.

Och det var ett himla gnäll om KTH Maskins nya hus (Brinellvägen 83-85), som ligger i parkens kant. Där är det ren skräpskog, inga hundraåriga ekar - hade det legat någon annanstans hade ingen brytt sig.
 0
Anders Gardebring (4 Augusti 2008 17:07):
Carl Johan:
"hade det legat någon annanstans hade ingen brytt sig."
Visst är det så! Det som sticker så mycket i ögonen på mig är här hur dessa grupper kramar så hårt om varenda grässtrå och snårigt buskage inom en viss gräns utritad på en karta på 90-talet, samtidigt som man inte knystar ett ord om de villamattor som fortsätter breda ut sig över orörda naturområden miltals ut från Stockholm. Man bryr sig mer om den konstgjorda miljön än den riktiga ostörda miljön.
 0
Eric Thärnström (4 Augusti 2008 23:58):
Snarare ogjord miljö gone wrong. Jag tycker att det är så hemskt med den typen av människor som vurmar för sina parker, eller hus för den delen, trots att de är i fruktansvärt dåligt skick. Istället för att kanske också renovera och vårda dessa områden så fullkomligt skiter man i dem! Jag hade kunnat förstå vissa nimbys mer om de faktiskt hade tagit hand om de områden de försvarar, men så är alltför sällan fallet. Disgusting.
 0
Mats Andersson (5 Augusti 2008 13:24):
Bra att Yimby tar upp den den helt fantastiska absurditeten nationalstadsparken. Att ett enormt, öde och totalt meningslöst gräsfält ska få uppta en stor del av Stockholms centrala delar är för mig helt obegripligt. All denna yta för några pinknödiga hundars skull, eller vad? Att nationalstadsparken dessutom har en sådan status att den kan lägga en död hand över infrastruktursatsningar, utvecklingen av Stockholms universitet och många andra stadsutvecklingsprojekt är helt skandalöst. Hur kan så orimliga restriktioner som att inga byggnader får synas mitt i en storstad få förekomma? Nationalstadsparkens vänner hur tänker ni? Hallå!
 0
Dr Evil (10 Augusti 2008 01:10):
Eftersom Ekoparken inte kan föra sin egen talan så är frågan i rubriken redan besvarad.

Diskussionerna om Årstafältet, Ekoparken och Gärdet har alla samma beröringspunkt: många människor vill ha öppna vyer. Därför vill man inte ha bebyggelse för nära inpå oexploaterade områden.
 0
Dr Evil (10 Augusti 2008 01:11):
Semestern är slut om ni undrar. Nu forsätter arbetet med att få ordning på de värsta yimby-fasonerna...
 0
Martin Ek (10 Augusti 2008 01:36):
"Därför vill man inte ha bebyggelse för nära inpå oexploaterade områden." Räknas villamattor eller husipark som oexploaterat?;)
 0
Dr Evil (10 Augusti 2008 01:56):
Nej.
 0
Anders Gardebring (10 Augusti 2008 02:09):
Dr Evil:
Ok. Fast då är det ju bara att välja. Folk kommer flytta hit vare sig vi vill eller inte... (Yimby vill :)

Många människor vill kanske ha öppna vyer. Men det är ingen mänsklig rättighet att begära det i centrala delar av vad som snart kommer att vara en miljonstad. Är öppna vyer en människas viktigaste prioritet här i livet torde det vara en minst sagt hyfsad felprioritering att bosätta sig mitt i en storstad. Observera här att jag med det inte menar att nationalstadsparken skall tas bort och bebyggas. Däremot bör restriktionerna för vad man får bygga utanför den slopas. Likaså måste naturligtvis universitetet få uppföra nya byggnader (det är inte direkt urskog på de områden som planeras bebyggas...) liksom tvärbanands föreslagna dragning genom nsp.
 0
Dr Evil (10 Augusti 2008 20:25):
De små stegens tyranni kallas det när man godtar en liten exploatering här och en liten exploatering där. Därför är det bara att säga nej när de tusen goda skälen hopar sig för bebyggelse.
 0
Anders Gardebring (10 Augusti 2008 20:57):
Att anlägga en stadspark där ett universitet ligger, och sedan tycka att universitetets byggnadsytor för all framtid skall räcka, måste väl vara något av det mest korkade man kan göra. Det hjälper inte att hålla för öronen och låtsas som att problemet inte finns. Universitetet behöver mer plats. Lämpligen uppför man denna nya bebyggelse tätt, just för att minimera ytan som behöver tas i anspråk.

Att motsätta sig en tvärbanedragning genom ekoparken leder direkt till utsläpp av miljöskadlig koldioxid. Hur rimmar det med det ekologiska? Här har vi perspektivproblemet återigen. Man ser trädet. Man ser busken. Man ser inte skogen, eller ännu större, naturen, klimatet och helheten.

Om vi rent teoretiskt föreställer oss ett inte särskilt trovärdigt scenario: Säg att en exploatering som skulle ta bort 50% av ekoparken kunde mer än halvera Stockolms utsläpp av koldiodix. Jag skulle säga ja till en sådan plan utan att blinka. För mig är naturen och klimatet viktigare än det enskilda trädet. Tyvärr har stora delar av miljörörelsen fortfarande problem med att hantera detta mycket enkla faktum. Med detta sagt så återigen, nej, jag vill inte ta bort ekoparken. Tvärtom menar jag att den har potential att bli en fantastisk tillgång för Stockholmarna. Men en sådan tillgång blir den först när den kan användas av Stockholmarna, vilket innebär att bebyggelse och god kollektivtrafik byggs intill dess gräns. Om inte ekoparken är till för Stockholmarna saknar den all legitimitet, då kan vi lika gärna anlägga en lika stor nationalpark ute i obygden någonstans.

Blir jag upprörd när universitetet vill uppföra en ny byggnad på en outnyttjad gräsplätt? Nej. Blir jag upprörd när man vill dra en spårvagnslinje genom ekoparken? Nej.
Däremot blir jag upprörd när ännu ett orört naturområde en bit utanför stan skövlas för ännu ett enahanda område med småhus i nyfunkis med tillhörande vägar. Märkligt nog hör man sällan några protester från alla de miljöorganisationer som vurmar för ekoparken då...
 0
Hans Berglund (11 Augusti 2008 00:34):
^^
Så sant så sant Anders.
 0
PeO (12 Augusti 2008 15:43):
Själv har jag min bostad inuti denna ekopark. Närmare bestämt i dess getingmidja på Gärdets högsta punkt. Borde därför ha all anledning att vara motståndare till varje form av provisoriskt eller permanent ingrepp i denna park men är det ändå inte. Visst måste man kunna göra något lite ingrepp i parken om det är väl motiverat. Som kuriosa skall sägas att Östermalms brandstation nu är under helrenovering. En provisorisk brandstation har byggts på Storängsbotten vilken ju utgör en del av ekoparken. Inte kan väl någon ha något emot ett sådant provisoriskt ingrepp i ekoparken.
 0
Anders Gardebring (12 Augusti 2008 17:48):
Storängsbotten ja. Att den räknas som del av nationalstadsparken är ju... intressant minst sagt. Känns väldigt mycket "nu bestämmer vi att vi drar ett streck på kartan här" och väldigt lite "nu har vi analyserat situationen och kommit fram till detta".
 0
Tore Kullgren (14 Augusti 2008 18:29):
Är det någon typ av öppen yta som är efterfrågad i Stockholm så är det fotbollsplaner. Låt planerna ligga kvar även efter att Östermalms IP öppnats.
 0
Beeblebrox (21 Augusti 2008 16:57):
Ursäkta mig herr Murray, men för vem är Ladugårdsgärde en "helig plats"??

För den upplevelsetörstande naturvandraren?
För den stressade stadsbon?

Knappast. De som vistas på det gamla exercis-/flygfältet idag är uteslutande hundägare. Företrädesvis vid fint väder på helgerna då övergödda, understimulerade östermalmslabradorer skall visas upp i bästa snusnäsduken så de får bajsa av sig innan man kommer till Djurgårdsbrunn.

Den gröna khmeren Murray, jägmästare Carpelan et consortes är en styggelse som borde få skjuts ut på landet. Långt ut på landet så de slipper hyperventilera över återsken.
 0
Anders Gardebring (21 Augusti 2008 18:51):
Beeblebrox
Tack för dagens asgarv :)
 0
Hans Guldevall (13 September 2008 10:45):
Grejen med nationalstadsparken är att det inte är en park. En stadspark borde väl ändå vara en park som omges av stad? Nationalstadsparken är en skog som omger en stad. Det är en skog som segregerar och utnyttjas dåligt.
Nothing more, nothing less.
 0
Anders Gardebring (13 September 2008 12:52):
Hans:
Det är en helt korrekt analys. Det är faktiskt ganska sorgligt att nationalstadsparkslobbyn försöker "skydda" parken till den grad att den inte ens används. Vad är poängen då liksom?
 0
Eric Thärnström (14 September 2008 07:11):
Jag tycker att vi borde ta upp den diskussionen med dem någon dag. Ställa oss upp mot "bevararna".
 0
Anders Gardebring (14 September 2008 13:58):
Någon form av öppet brev?
 0
Eric Thärnström (15 September 2008 07:15):
Jao, vid ett passande tillfälle. Helst skulle man ju få till en öppen debatt med dem i media, men det ligger väl en bit fram. Men vi kan ju ta upp stridsyxan med ett öppet brev.
 0
Lars Petersson (15 December 2008 00:10):
Jag blev förtjust, jag googlade lite allmänt på Gärdets historia och stötte på en YIMBY-åsikt.
vad trevligt, angående den här "utmarken" mitt i stan hittar jag alls inget tungt vägande skäl för fortsatt helighet.
Beslut har finns för gärdets helighet men beslut borgar på inget sätt för att de är rätt beslut.
Tvärtom, "helighet" som ett faktisk sakskäl är snarare ett tecken på avsaknad av rationell, omdömesgill, verklighetsförståelse. En sista utväg är att heligförklara det som ej går att försvara.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter