Utskrift från www.yimby.se
....

En av citys skamfläckar byggs om.

 
En av Stockholm citys mindre roliga byggnader torde vara Salénhuset, och speciellt dess fasad ut mot Mäster Samuelsgatan, helt dominerad av Klaratunnelns trafikapparat. Fasaden mot Mäster Samuelsgatan är tidstypisk för de inte alltför uppmuntrande byggnadsidealen på 70-talet och är allt annat än rolig att passera.

Glädjande nog är detta nu på väg att förändras. Ett fastighetsbolag har köpt fastigheten och planerar nu en omfattande ombyggnad och upprustning av huset som kommer att göra det avsevärt mer stadsmässigt.

Salénhuset idag. Fasaden mot Mäster Samuelsgatan domineras av Klaratunnelns mynning och ogästvänliga och stängda fasader.
Salénhuset idag. Fasaden mot Mäster Samuelsgatan domineras av Klaratunnelns mynning och ogästvänliga och stängda fasader.
 

Orangemarkerade områden tillkommer.
Orangemarkerade områden tillkommer.
 

Framtida fasad mot Mäster Samuelsgatan med en förminskad och trafiksignalerad tunnelmynning, trottoarer och öppna glasade butiksytor i bottenplanen liksom nya kontorsytor i de nya påbyggnaderna.
Framtida fasad mot Mäster Samuelsgatan med en förminskad och trafiksignalerad tunnelmynning, trottoarer och öppna glasade butiksytor i bottenplanen liksom nya kontorsytor i de nya påbyggnaderna.
 

Korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan idag
Korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan idag
 

Korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan efter till- och ombyggnad.
Korsningen Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan efter till- och ombyggnad.
 

Det man kan anmärka på i planen är att det skapas få direkta kontakter från butiksytor i Saléngallerian ut mot gatan, det är i huvudsak skyltytor med ingångar till gallerian på ett flertal ställen.  Det vore önskvärt med fler direktkontakter mellan butik och gata för att skapa ett mer levande gaturum. Det är dock en avsevärd förbättring mot idag då flera nya ingångar byggs.

Det hade också varit önskvärt om man kunnat lägga på några våningsplan till med bostäder. Det hade dessutom gett en önskvärd höjdvariation för att bryta av monotonin i fasaden.

Överlag är detta dock en mycket lovvärd utveckling som omvandlar Mäster Samuelsgatan från ogästvänlig passage till en del av staden. Den uppbrutna och förortsmässiga strukturen ut mot Mäster Samuelsgatan ersätts av ett slutet och levande stadsrum.

 

 

 

Om man hade byggt på några våningsplan med bostäder skulle både bostadssituationen förbättrats, och den arkitektoniska bilden blivit intressantare:

Vision med bostadspåbyggnad.
Vision med bostadspåbyggnad.
 

Vision med bostadspåbyggnad.
Vision med bostadspåbyggnad.
 


Mer information om planerna kan hittas på Stockholms stadsbyggnadskontors hemsida.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (22 Juli 2008 00:33):
Från planbeskrivningen:
"Stadsmuseet har 2006-2007 inventerat Salénhuset och grönklassat kvarteret, vilket innebär att byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I värderingen anges att anläggningen utgör en betydelsefull representant för 1970-talets ideal inom stadsbyggandet och har ett samhällshistoriskt värde."

Lyckligtvis ser det ut som att den klassningen blir överkörd i det här fallet. Har inte någonting slagit slint när byggnadsklassningen gått såhär långt?
 0
Erik Sundin (22 Juli 2008 01:20):
Samhällshistoriskt värde som avskräckande exempel möjligen...
Det är väl bara att grönklassa allt i staden så är det klart.
 0
Andree (22 Juli 2008 01:26):
Kommer bli en rejäl förbättring, men varför inte ge den några extra våningar? Stockholm är i desperat behov av varierande byggnadshöjder, så se för fan till att bryta er loss ur 8 våningsgränsen för innerstaden. Vi vet att ni kan!
 0
Hans Berglund (22 Juli 2008 08:58):
Det ser ganska bra ut. Kanske ett par extra våningar kunde göra det ännu bättre!?! Det ser ut som att endast kontorsentréer blir längs med långsidorna. Synd. Det borde kunna gå att få dit ett par galleria eller butiksentréer också.
 0
björn (22 Juli 2008 10:04):
[borttaget av admin]
 0
jones (22 Juli 2008 10:25):
Kan ngn vänlig själ ta bort den mkt sjuka människan som skrivit inlägg här ovan.Tyvärr är det inte bara arkitektur och stadsplanering som inte fungerar i dagens sverige.Uppmanar Björn att söka sig till närmsta psykiatriska öppenvårdsmottagning för att dosera upp sitt neuroleptikum.
 0
Johannes Hulter (22 Juli 2008 11:09):
Planbeskrivningen är verkligen intressant läsning:

Uppenbarligen vill man ha en "en tydlig horisontallitet [sic]" för att inte bryta för mycket med den tidigare fasaden. Med tanke på den tidigare fasaden tror jag det snarare vore en god idé att bryta med den.

Ombyggnaden påverkar också "Spåren av 1970-talets brukarinflytande och uttrycken för 1970-talets vision om stadsplanering". Men som tur är så räddas vissa kulturhistoriskt intressanta miljöer: "Parkeringsgarage med lastfart kvarstår oförändrat under marken". Ja, p-garage är nog det bästa uttrycket för 70-talets stadsplaneringsvisioner. Good call Stadsmuseet!

Annars är det bara att hålla med i slutklämmen:

"Sammanfattningsvis innebär förslaget till om- och tillbyggnader en förändring av exteriör och till en del av vissa kvarvarande funktioner. Gångpassagerna via gångbroar, passager och rulltrappor fick emellertid aldrig avsedd användning eller har ens kunnat möta grundläggande krav avseende trivsel och säkerhet i denna del av City. Dessa har därför tidigare tagits bort. Gårdarna tillgänglighet och betydelse för allmänheten har redan avsevärt reducerats i och med att det publika gångsystemet i stort har tagits bort. Kvarterets i idag mångt och mycket slutna fasader i gatuplan utgör en brist i gatulivet. Dessa brister kan nu åtgärdas på ett önskvärt och positivt sätt genom att en redan tidigare påbörjad förändring av kvarteret kan avslutas. Aktuellt planförslag syftar till att förbättra kvarterets närmiljö, främst mot Mäster Samuelsgatan, genom att skapa mer innerstadsmässiga gaturum. Detta bidrar till en tryggare stad och en mer levande stadsbild."
 0
Mikael Hörnlund (22 Juli 2008 12:07):
Det kan inte hjälpas att det drar i smilbanden när jag läser orden från Stadsmuseet. Håller med om att det gott och väl borde läggas på några våningar för att skapa ett intressantare blickfång. Lägg på puts på fasaden medans jobbet ändå är igång.
 0
Mats Åhrman (22 Juli 2008 12:14):
Just i detta fall kan jag nästan tycka att dom sparade fasadbitarna passar in, alltid kul med lite bevis på hur otroligt tråkig den där delen av city var för bara några år sedan.
 0
Anders Gardebring (22 Juli 2008 13:12):
Johannes:
Jodu. Jag skrattade högt ett flertal gånger när jag läste stadsmuseets klassificering av byggnaden. Det är lätt att skratta åt absurditeten när man sätter stort värde på en faktiskt ganska horribel byggnad uppförd så sent som 1978. Betongvurmarna lever än...

"I värderingen anges att anläggningen utgör en betydelsefull representant för 1970-talets ideal inom stadsbyggandet och har ett samhällshistoriskt värde"

Jo. Det må väl så vara. Faktum kvarstår likväl. Byggnaderna från denna epok är ofta hyfsat otrevliga historier. Vi kan inte hålla på och behålla dem som de är enkom av historiska skäl. Nu har man ju lyckligtvis i det här fallet valt att gå vidare ändå, men alltför ofta tillåts sådana här klassificeringar sätta stopp för förnyelse.

Om man skall dra saker till sin spets: Hur många våldtäkter och knivrån är betongbrutalismen värd? För det är ju faktiskt vad som händer. Mörka och ödsliga områden fulla av betongbrutalismens ideal skapar grogrund för otrygghet.

Mikael & Mats:
Jag tycker likt Mats att de sparade fasadbitarna faktiskt passar in ganska bra. (dock inte nödvändigtvis som påminnelse om hur trist denna del av City var, utan för att jag tycker det ser ganska bra ut). Huset blir ganska intressant genom blandningen. Dock tycker jag att de nya glasdelarna borde fått skjuta upp ett par-tre våningar ovanför den befintliga nivån. Som det ser ut nu blir det ganska platt och det är lite trist.
 0
Johan Eriksson (22 Juli 2008 13:36):
Positivt men väntat, visionsbild 5 får ombyggnaden att påminna mycket om Södra Nämndhuset på Rosenlundsg/W Yxkullsg/T Knutssonsg/Krukmakarg och så oerhört fantastiskt är inte den ombyggnaden, och inte den här heller i det att man är rätt stram och tråkig med bara räta linjer och absolut ingenting alls som sticker eller gör just det här kvarteret unikt bland de andra Lego-lådorna i det "nya" City. Är det ingen arkitekt numera som tycker det kan vara en poäng att skilja sig från de andra på M Samuelssgatan?....

Stadsmuseets enda argument för bevaring, och det håller inte det heller, vore att spara Oxen Större som ett exempel på vad som händer när man gått för långt för en sketen biltunnels skull så oerhört mycket problem som den skapat sedan -79, den är en bilmagnet som leder mer trafik in i City istället för tvärtom och är ur planeringssynpunkt en misslyckad halvmesyr som aldrig borde byggts.

Då tycker jag så här istället bästa kritiker:
Hörnhuset M Samuelssg/Regeringsgatan från 1755, fasadtillägg 1892, bör åtminstone fasadmässigt återuppbyggas även om det är lägre (4 höga våningar). Nu får jag väl alla på mig men det är inte 1970-tals arkitekturen i City vi bör värna om utan någon/några av de ca 450 fastigheter som revs 1951-2002! Det går aldrig och jag vill inte återuppbygga hela gamla Klara men jag vill se några byggnader återuppförda av dubbla skäl: Dels pga av den totala bristen på historia i City idag, dels bristen på något "extra", något lockade mitt bland det nya och en återuppbyggnad av det klassistiska 1700-talshuset i Oxen Större skulle definitivt vara en sådan magnet och följdaktligen finns det en ekonomisk vinst att hämta om man vågade satsa.

Säger inte att det måste göras på det knepigaste sättet utan hänvisar till Dresden och området runt Neumarkt/Frauenkirche där man sedan 15 år med modern teknik återskapar några kvarter utbombade sedan 12-13.02.1945 och gissa om det drar folk!?......, klicka runt på Neumarkts hemsida och häpna!: http:​/​/​www.​neumarkt-​dresden.​de/​aktuelle-​fotos.​html

Som sagt, annars blir bara Oxen Större precis lika tråkig som illustration 2 uppifrån, ett välmenat försök att göra mer kapitalism av modernismen men så fyrkantigt och Lego-artat att jag är övertygad om att de gamla arkitekterna, liksom hela planeringsgruppen bakom efterkrigs City, skulle ha bejublat White för att helt följa i deras "City62/67"-anda, m a o: det är ingen vidare dramatik i denna "nya" arkitektur och som nån skrev så hade det varit kul med något högre inkl ojämna takhöjder.

Säkert för visionärt för Sthlm som har uppenbara problem med att hantera sina "årsringar" men jag menar att så pass utbombat som Sthlms, och de flesta andra svenska städers, centrum är så är några få tillskott av historia/återuppbyggnader viktiga för stadens respekt och identitet! Tyvärr är min erfarenhet av mina förslag att det är ännu mera fel än att spara 70-tal, man blir anklagad för att vara "historieförfalskare" m m och endast nybyggda hus kan frälsa oss från tidigare misstag, men då undrar jag dels vad är för fel på lite historia, går det inte att blanda? -och varför Dresden idag är en sådan smash-hit magnet om det var så vansinnigt fel och tokigt med återuppbyggnader???
 0
Mikael Hörnlund (22 Juli 2008 13:49):
Johan:
Jag håller med dig i det du skriver, så jag tänker inte hoppa på dig och dina ideér du har. Jag har själv haft sådana tankar om att varför inte återskapa? Men så fort sådana här ideér dyker upp leder det till en diskussion om Klara rivningarna, -jag tänker inte starta en sådan diskussion. Ett problem som Stockholm, eller rättare sagt så gott som hela Sverige, det är att vi lider brist på respekt för historien, medans i Dresden där har de respekt för historien. Jag köper ideén helt och hållet om att återuppbygga vissa historiskt viktiga byggnader.
 0
Jörgen (22 Juli 2008 13:50):
Är majoriteten av 60- 70-tals klossarna i Klara/City numera K-, blå- eller grönmärkta? Är det någon som vet? Visserligen har man här valt att gå vidare ändå men utan grönmärkningen hade det kanske funnits större frihetsgrad att göra en ännu bättre ombyggnad av fastigheten, t.ex varierad höjd. Det verkar som om vi har ett stort och växande problem med att nästan allt K-, blå- eller grönmärks. Det vore ju ett stort misstag om man nästan lägger en död hand över utvecklingen av Klara och för den delen även över en del miljonprogramsområden. Klantigt om man spelar bort en massa framtida möjligheter att förändra dessa områden.
 0
Jörgen (22 Juli 2008 13:56):
Johan Eriksson:
Mycket bra förslag. Man skulle kunna få en mycket större blandning och variation än med det aktuella förslaget.
 0
Anders Gardebring (22 Juli 2008 14:04):
Mikael:
Nja. Problemet är väl inte att vi inte har respekt för historien. Problemet är väl att vi bara har respekt för den historiska bild som idag råder. Den senaste versionen är alltid den mest giltiga. Således ses det inte med blida ögon om man föreslår uppförande av byggnader i klassisk stil, medan det blir ett jämrans liv om man vill riva någon horribel 70-talskåk. "Minns klara" hörs då klagolåten (vilket ju är hyfsat absurt...). Själv ser jag inga problem med uppförande av pastischer, men det får inte bli ett egenmål, något slags nostalgiskt försök att återupprätta det klara som revs (med slumkvarter och allt). Men som infill här och där i ett av 60- och 70-talet helt dominerat city skulle det inte alls vara fel. Inte heller skulle det skada med något sådant här och där i nyfunkishomogena områden som t.ex. Hammarby Sjöstad.
Viktigt är ju dock att man också går åt andra hållet. I en revitalisering av city måste även nyskapande modern arkitektur får ta plats. Några arkitektoniskt riktigt intressanta och nyskapande byggnader i city vore mycket välbehövligt. Det saknas idag i stort sett, trots den cityförnyelse som pågått i flera års tid.

Aversionen inom arkitektkåren mot den här typen av pastischer är något märklig. Den idag så omhuldade nyfunkisen är ju faktiskt just en pastisch!
 0
Anders Gardebring (22 Juli 2008 14:07):
Jörgen:
Såvitt jag vet är alla byggnader i innerstaden klassade (förrutom de som uppförts de senaste åren då). Sedan kan ju klassningen innebära att byggnaden har givits liten relevans men det verkar som de flesta byggnader ändå anses ha någon form av bevarandevärde. Även stora delar av förorterna är idag klassade. I andra länder river man sina betongklossar, här kulturklassar vi dem...
 0
Mikael Hörnlund (22 Juli 2008 14:23):
Anders:
Så kan man också se på saken, -att vända på steken. Och jag håller med dig i att det är den senaste versionen som gäller, -mycket trist.
Grundproblemet ligger i att det inte finns en respekt för HELA historien. Hade vi haft det så tror jag inte det skulle vara några problem att återuppbygga vissa byggnader. Det skulle heller inte vara några problem att riva några 70-tals kåkar. Helhetsynen skulle vara större än vad den är idag. Och visst är det viktigt att det byggs modern arkitektur i City, precis som du påpekar behövs verkligen något som revitaliserar City.
Ombyggnaden av husen vid Mäster Samuelsgatan är rätt väg att gå. Min personliga åsikt är att det fortfarande känns som en halvmesyr, -men det är bättre än ingenting. Jag har dock svårt att nöja mig med "bättre än ingenting"
 0
Frans (22 Juli 2008 16:46):
"Stadsmuseet har 2006-2007 inventerat Salénhuset och grönklassat kvarteret, vilket innebär att byggnaden är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I värderingen anges att anläggningen utgör en betydelsefull representant för 1970-talets ideal inom stadsbyggandet och har ett samhällshistoriskt värde."


Ska man skratta eller gråta? Jag kan inte bestämma mig.
 0
Anders Gardebring (22 Juli 2008 17:15):
Frans:
Tja. Skall man vara torr (och det tenderar ju stadutvecklingssdebatten i Stockholm att vara) så kan man ju alltid argumentera för att en byggnad har ett samhällshistoriskt värde. Allting som existerar kan sägas ha ett samhällshistoriskt värde. De visar ju någonting som har uppförts, och kan alltså sägas tillhöra historien. Den stora frågan är väl i vilken utsträckning vi skall låta en sådan värdering av erkänt o-omtyckta byggnadsideal styra stadens utveckling (eller därav brist på).

Jag har överlag svårt för den särställning som just byggnader har fått. Den borde ifrågasättas, inte bara av intressenätverk som oss, utan från officiellt håll. Applicerade vi samma absurda tankesätt på bilar skulle vi inte få skrota vår avgasbolmande Ford Escort från 1981 eftersom då "ett samhällshistoriskt värde" skulle gå förlorat. Att avgaserna inte är bra för oss, liksom betongbrutalismens byggnadsideal, är underordnat. Eller att måla över den där storblommiga tapeten från 1976. Nej gubevars! Historiska värden går ju förlorade! Det är nog lika bra att vi återgår till V-jeans och batik-tröjor när vi ändå håller på... Historia är viktigt har jag hört...
 0
Daniel Jonsson (22 Juli 2008 17:18):
Det är ju jättebra det där, en klar uppryckning från "skamfläck" till "precis som allt annat i den här stan". Det är ganska bra jobbat eftersom det som jag förstår det bara är tal om en ombyggnad, inte en helt ny kåk. Att hänga på nya våningsplan på gamla hus tror jag inte är en grej som låter sig göras hur lätt som helst rent byggnadstekniskt, faktiskt.

Förut var ju smålandsgatan väster om norrlandsgatan en liten bakgata och "extrainfart" (dvs man körde in där, svängde höger och korsade mäster samuelsgatan ner i tunneln, mycket omotiverat) till klaratunneln, men den är ju ersatt med en stor pampig ingång till Nordea i glas nu. Det känns som om det är helt i linje med det där, avsiktligt eller ej. Mycket bättre blev det iaf.

Sen det här med klassning -- att klassa allting och att inte klassa nåt är samma sak. Gör man så förlorar det sin särskiljande egenskap och går inte att använda till nåt. Det är självklart att alla byggnader som uppförts har ett litet kulturhistoriskt värde, det innebär inte särskilt mycket.

Uppdatering: Och Anders Gardebring som skrev inlägget ovan medan jag skrev det här har som vanligt helt rätt.
 0
Anders Gardebring (22 Juli 2008 17:21):
Daniel:
"Sen det här med klassning -- att klassa allting och att inte klassa nåt är samma sak. Gör man så förlorar det sin särskiljande egenskap och går inte att använda till nåt."

Exakt så. Klassnings- och bevarandetänket har slagit fullständigt slint i Stockholm. Risken är stor att vi kan få en backlash där man helt tappar fokus och bevarar byggnader som ingen (förrutom en liten kulturelit) vill ha samtidigt som byggnader som verkligen är omtyckta och bidrar till en bra stad rivs ner.
 0
Anders Gardebring (22 Juli 2008 17:55):
Apropå diskussionen om modern arkitektur så tycker jag ju att vi har fått ett ganska trevligt nytillskott, nämligen Clarion Sign vid Norra Bantorget. Lätt att glömma bort då det varit en del av staden som man inte besökt tidigare. Om några år tror jag dock att det området är en självklar del av innerstaden. Det skulle dock också behövs en revitalisering arkitektoniskt i de områden där de stora flödena av människor rör sig, runt centralen/hötorget/sergels torg. Centralen är väl mest aktuellt, där finns utrymme att bygga. Vi får väl se hur Kungsbrohuset och den nya kongressen utfaller i verkligheten. Alltid svårt att bilda sig en uppfattning från arkitektbilder allena.
 0
Harald Åberg (22 Juli 2008 21:16):
Att göra något åt Sahlénhuset är välkommet, dessvärre är det kvarteret (och flera av de omgivande) mina främsta kandidater till att jämna med marken och bygga nytt över ruinerna. Att smeta på glasfasader kommer inte göra huset så där våldsamt mycket roligare trots allt.
 0
Ragnar Lind (22 Juli 2008 21:45):
Jag tror mig minnas att det här kvarteret, när det var färdigbyggt, fick väldigt bra kritik i DN. Jag har för mig att den gick ut på, "att här byggdes äntligen lite variationsrikt och säkert för fotgängarna, till skillnad från det som tidigare under 60- och 70-talen byggdes i city". Något i den stilen-
Ja, allting är relativt, det finns grader i helvetet.
Bra att det byggs om. Glasfasaderna är ändå rätt bra här. Det kunde gott byggas på lite bostadsvåningar också, tex i hörnorna. Det fattas ju bostäder i city, bygg mer bostäder på modernismens hus i city! Över huvud taget talas det väldigt mycket om kontor, hotell och konferensanläggningar, planeras det i city bostäder i någon större omfattning?
 0
Magnus Orest (22 Juli 2008 22:15):
Ja, just det här med att Salén-huset erbjöd en säker passage för fotgängarna minns jag själv. Den gick över den där terrassen som löper från Regeringsgatan till Norrlandsgatan, som den sedan anslöt till via rulltrappor. Sedan fick någon en snilleblixt och stängde av den där terrassen, vilket tvingade ut alla fotgängare på den minimala trottoaren som löper utmed Mäster Samuelsgatans södra sida, och som dessutom korsar Klaratunnelns infart. Väldigt genomtänkt.

Ovanstående gör att Stadsmuseets argument om grönklassning ter sig ganska märkliga, eftersom Salén-huset (hela komplexet) faktiskt INTE ser ut som det ursprungligen gjorde. Och det är det ursprungliga som Stadsmuseet hänvisar till när de vill bevara. Känns inte särskilt förtroendeingivande, IMHO.

Hela området har förändrats under de senaste 20 åren. Ganska lite ser idag ut som det gjorde när det byggdes under 60-, 70- och 80-talet. Ingenting av det Stadsmuseet vill bevara verkar ju ändå finnas kvar...
 0
David M (22 Juli 2008 22:55):
En banal, förutsägbar ombyggnad i enfaldens tjänst. Det här är inget projekt som får mig att höja på ögonbrynen, snarare stönar jag över bristen på nytänkande, på "följa-John"-syndromet som tycks besjäla varje fastighetsombyggnad i centrala Stockholm där byggherrarna gör sitt yttersta för att pressa in några mer kvm2 i kontor eller överprisade bostadsrätter inom det befintliga husbeståndet.

F.ö. undrar jag vad "det levande" kommer att bestå i: Kontorsråttornas leverne som kommer att observeras strikt 09-17 vardagstid, inkluderat karriäristers och städerskors arbetstider kommer säkerligen några fler ränna omkring därinne till efter midnatt. Hela huset verkar vara utanför sitt sammanhang, verkar vara en isolerad ö där de som arbetar där endast där och ingen annanstans kan prestera sitt maximum, där flanörer erbjuds ännu en intetsägande glasfasad och stadsbyggnadskontoret firar ännu en exploatörers och finansiärers bekväma triumf över de andra, icke översedda och icke bedömda, möjligheterna av den här platsen.


När kvarteret byggdes i slutet av 1970-talet (invigt 1979) var det av hänsyn till att man kom att få en in/utfart till/ur Klaratunneln i huset. Prio ett, om man nu vill ha mer av mänskligt liv på platsen, måste vara att få bort denna trafiktekniska helt olämpliga anslutning. Antingen får man förlänga tunneln till Nybroplan, eller en stängning av östra tunnelgrenen om det skulle visa sig omöjligt. Felet består inte i att huset inte är anpassat för tunneln, utan att omgivningen inte är det; olämpligtvis måste trafiken till/från tunnelmynningen köra på Regerings/Norrlandsgatan.

Kan nu inte tunnelmynningen försvinna, så låt oss då liva upp terrasserna istället! Hur vore det med "hängande trädgårdar" och trappor upp så att även folket fick tillträde?
Ta en titt på den här bilden:
http:​/​/​yimby.​se/​photos/​imageloader.​aspx?​url=​5d16cfc4-​9.​.​
Tänk er nu, hur mycket inbjudande hade det inte sett ut med lite grönska på däcket ovanför tunnelmynningen och med uppluckrade fasader mot Mäster Samuelsgatan! Om man nu inte kan få till stånd en stängning av den där förbaskade tunneln, det vill säga. En stängd tunnelmynning, låt oss hoppas på det, kunde bli en utmärkt lokal för en nattklubb. Huset ovan är som sagt var byggd för att stå emot tunnelväggarnas vibrationer.
 0
Eric Thärnström (23 Juli 2008 07:08):
Det är såhär stad ska byggas, enligt mig. Nya ägare förädlar, exploaterar och anpassar för sina egna behov, gör sina egna tillägg till byggnader och, istället för att ta bort historia, skapar ny historia istället.

Personligen tycker jag, liksom Anders Gardebring och fler därtill, att de nybyggda glaspartierna kunde göras några våningar högre, men man får ändå uppskatta den radikala förändring (förbättring i mina ögon) som gjorts vad gäller arkitekturen. Glasfasader ska inte vara ett egenmål, men det finns tillfällen, som detta, då det behövs för att förändra.
 0
Mikael Hörnlund (23 Juli 2008 14:31):
Bara för att testa hur det skulle se ut med högre höjd på husen så slängde jag ihop ett litet test lite slarvigt. Personligen så tycker jag att det ska vara mer höjd på de 3 glasbyggnaderna. Det ger ett mer intressantare intryck för det området och att 70-tals lådornas dominans försvinner en aning.
http:​/​/​www.​koreaband.​se/​mgatan.​jpg
 0
Johannes Hulter (23 Juli 2008 14:53):
@ mikael: right on! Nu börjar det likna något...
 0
Magnus Orest (23 Juli 2008 15:30):
Skitbra förslag, Mikael. Om man dessutom varierade höjden och utformningen på glashusen skulle man skapa ännu mer dynamik i stadsbilden.
 0
Mikael Hörnlund (23 Juli 2008 15:38):
Magnus:
Precis min åsikt också. Mer variation och varierande höjder så kan detta bli något intressant för Stockholm. Jag ska testa att jobba vidare med idén.
 0
Leonardo Frithunanthz (23 Juli 2008 15:42):
Snyggt Mikael!
Det lustiga är att ditt förslag ser nästan ut som ett höghus intill de andra, men i många andra innerstäder i världen är en sådan höjd faktiskt standard(!).
 0
Mikael Hörnlund (23 Juli 2008 16:00):
Tackar!
Ligger en ny bild uppe. Min åsikt är att mittenhuset ska ha den högsta höjden av de 3. Och de andra 2 har oxå varierad höjd. Och tittar man på mitt snabbt ihopslängda nya förslag, så visst, ser det högt ut, men 15 våningar är inte särskilt högt tycker jag. Det är dags att Stockholm tar tag i saken och börjar skapa en intressant stad, inte bara för Stockholmare och övriga svenskar, även för turister.
Jag provade också att ändra fasadens färg mot det gråa, mest för att se hur intrycket skulle bli.
För att skapa lite variation, varför inte lägga hiss utanpå? Med små enkla medel så går det att skapa något som är intressant för ögat.
http:​/​/​www.​koreaband.​se/​hiss.​jpg
http:​/​/​www.​koreaband.​se/​mgatan.​jpg
 0
Anders Gardebring (23 Juli 2008 16:04):
@Mikael:
Grymt snajdigt! Kan inte du skicka över en version som är lite mindre komprimerad så lägger jag upp den i blogginlägget?
 0
Mikael Hörnlund (23 Juli 2008 16:06):
Anders:
Kommer till en maillåda nära dig..
 0
Anders Gardebring (23 Juli 2008 16:30):
Mikael: It's up.
Jag tweakade också till en version med originalfasadfärgerna.
 0
Mikael Hörnlund (23 Juli 2008 17:01):
Bra Anders!
Jag har lite svårt att förstå hur planerare och arkitekter tänker. Med små medel och PS i datorn så blir området genast intressantare. Jag tror att detta område, som idag är en trist plats, skulle må bra av att skapa något som skulle fungera som en magnet. White förslaget kommer inte att göra det, känns mest som lite kosmetika. De nya tillbyggnaderna kommer inte att synas på håll, alltså tar man sig inte dit. Skapar man något som drar blickarna till sig, då kommer folket dit. Bygger man på med fler bostäder då kommer området att livas upp, även efter kontorstid. Att inte planerarna och arkitekterna kan se och förstå det tycker jag är anmärkningsvärt.
 0
Oscar A (24 Juli 2008 23:38):
Fantastiskt! Äntligen görs något åt den hemska gatan. Trodde knappt att jag något sådant, i min livstid, skulle få uppleva.
 0
nNick (26 Juli 2008 10:27):
Varför tycker jag att det blir ännu värre än den är?
De glas akvarium som numera byggs är SÅ motbjudande, kalla och långtråkiga.
Dessvärre inte ens tidens gång gör de bättre, glas hus inte ärgar sig vackert som andra material gör. Om den enda merit är att "äntligen görs det NÅGOT" - låt hellre det bli och börja planeringsarbetet om.
 0
nNick (26 Juli 2008 11:54):
..eller är glas fasad kanske ett tecken att byggnaden redan har en rivningsplan i närmaste tiotals åren? Glas strukturer är troligen mycket lättare att rivas och återvinnas än sten och andra material.

Sedan svar till Andree "Stockholm är i desperat behov av varierande byggnadshöjder"

Om hög hus i överhuvudtaget..
Stockholm har redan ett mycket varierande landskap som gör det att oavsett man inte har nu byggt höga hus med över 30 våningar så finns det ändå goda möjligheter att byggnaden kommer att vara mycket synlig - och att man har en utmärkt utsikt in i från byggnaden också. Det här fenomen finns överallt i Stockholm eftersom Stockholm ligger på tiotals öar som oftast har rätt stora nivåskillnad till vatten och stränderna går därmed upp i höjderna automatiskt.

Om man vill titta höjdvariationer på det som människan har skapats och hur den passar in i bilden med det som markytans variation ger, så kan man gå på Slussens höjder i Söder Mälarstrand och tar en titt mot Gamla stan. Eller göra det motsatta och gå i Riddarholmen och titta hur hela Söder Mälarstrand går upp i höjder... utan att en enda skyskrapa finns med i bilden.

Vill man titta innerstaden från höjder från andra sidan kan man ta sig till t.ex. artonde våning i ett höghus som redan står på en kulle vid universitetet
http:​/​/​tinyurl.​com/​5eod8a.​

Går man utanför innerstaden till närförorten så dyker in i bilden igen den det samma fenomet som gör att hus med bara arton våningar har en effekt om trettio våningar. Tar man en promenad längst Trekantens strand mot Liljeholmen och tittar man upp höghus som ligger på andra sidan den lilla sjön så syns effekten utan tvekan. Och samma fenomen bara forsätter hela vägen ändå till Hammarby Sjöstad.
Forsätter man promenera så kan man ta vilken som helst strand väg så ser man det upprepa om igen och igen. Jag är inte alls säkert att det krävs särskilt många höga hus i Stockholm för att skapa landskap variation för variationen redan finns där. Inte överallt men i stort sätt.
Visst finns det flack områden men man ska fundera noggrant innan man bygger. Man ska tänka om det verkligen behövs och hur hög huset egentligen ska vara. Väldigt höga hus som dyker upp i stadsbilden kraftigt börjar ofta kännas rätt tråkiga i längden eftersom de är så närvarande. De tar helt enkelt så mycket plats i omgivningen. Lite samma sak som att ha en egoist som granne året ut året in.
 0
Johannes Hulter (26 Juli 2008 12:54):
@ nnick: Ja, antingen kan vi sitta ner och fundera väldigt, väldigt länge innan vi bygger något överhuvudtaget. Tills vi slutligen bygger ett fyravånings nyfunkis-punkthus. Eller sätter vi igång och bygger, men ställer högre arkitektoniska och urbana krav på det som byggs. Den här institutionaliserade apatin börjar bli lite tröttsam.
 0
Eric Thärnström (27 Juli 2008 08:41):
Någonstans i det här finns det ändå en brist på fantasi. Det kan vara White, det kan vara alla arkitekter, men egentligen ser det ju likadant ut alltihop. Jag saknar generellt lite Art Deco, lite Art Nouveau, i dagens arkitektur. Någonstans en organisk framväxt av arkitekturen, och inte den monolitiska form som kännetecknar både nyfunkis och glaspalats som detta kvarter kommer bli. Det ser så... dött ut i mina ögon. Varför inte skapa något med mer former och artikuleringar som vem som helst kan kalla för vackert. Vad hände med cirkeln, ellipsen, spiralen, hyperbeln i arkitekturen? Den domineras ju av rektanglar och trianglar idag, överallt.
 0
Mikael Hörnlund (27 Juli 2008 12:42):
Eric:
Jag är också en av dem som saknar dessa former du nämner.
För att vara lite elak mot arkitektkåren så är min åsikt om avsaknaden av det du nämner; De har nog för dålig kunskap om 3D och 3D program. Mig veterligen så är det i 2D/3D program som de flesta hus ritas i. Det krävs mycket av den som jobbar med 3D för att skapa de former du nämner, och att det skulle ta mycket längre tid att rita ett hus. Det är då lättare att fortsätta med nyfunkisstilen som består mest av raka former.
Sist men inte minst så tror jag att hantverkstraditionen har gått näst intill förlorad, och i denna hantverkstradition/stolthet fanns cirkeln, ellipsen, osv. Dessa former var en naturlig del i arkitekturen. Det kanske dags att ta tillbaka hantverkstraditionen och skapa något som fungerar anno 2008.
 0
Eric Thärnström (28 Juli 2008 14:21):
Mikael Hörnlund
Precis så! Någonstans har hantverkarkonsten försvunnit, strävan efter att bygga något vackert, istället för något rent funktionellt. En annan som fått bevittna hur det byggs idag kan konstatera att även funktionen och kvaliteten håller på att dö ut. Det mesta som byggs idag är egentligen bara skräp. Det är väldigt synd att det ska vara så. Jag tänker inte gå in på mina teorier om hur det kan ha blivit så, men jag skulle vilja se en lite djupare diskussion om hur man skulle kunna återinföra hantverket, konsten och kvaliteten i modernt byggande.

Som det är nu så behövs inga arkitekter. Allt är ju ändå massproducerat. Man kan fråga sig varför man ska ha ingenjörer också när ekonomerna stramar åt hela tiden. Tänk va mycket mer intressant den moderna arkitekturen skulle vara om arkitekterna vågade offra en extra kafferast bara för att kläcka den där fantastiska idén, om ingenjörerna stannade upp och tänkte efter någon gång för att få till den optimerade lösningen. Kompromisserna ska bort, nu handlar det om att låta funktionen och designen blomma ut.
 0
Anders Gardebring (28 Juli 2008 14:26):
Problemet ligger väl också i brist på konkurrens. Det är ett fåtal stora byggbolag som idag i princip kontrollerar hela marknaden. Mycket tack vare hur PBL och rättigheterna till överklagande ser ut. Det är bara stora bolag med gott om advokater och stor förståelse för byråkratiska processer som kan och har råd att bygga. Minskad konkurrens leder också till att de aspekter som vi tar upp här blir lidande. Uppfinningsrikedomen och variationen hos de som själva bygger hus (normalt sett då ganska välbeställda som inte beställer kataloghus utan vill ha eget) är ju oftast klart större än i den mer massproducerade nyfunkisen som de stora bolagen skapar.
 0
Eric Thärnström (28 Juli 2008 14:50):
Anders Gardebring
Det är nog den största orsaken: För dålig konkurrens p.g.a. byråkratin. Frågan är bara vad man kan göra åt den.
 0
Anders Gardebring (28 Juli 2008 14:58):
Det viktigaste är väl att göra om PBL, att börja beskriva vad man inte får göra istället för vad man får göra, att minska möjligheten till överklagande (åtta instaner kostnadsfritt är väl liksom ändå lite att ta i?) osv. Det verkar ju också som att den politiska förståelsen för detta börjar öka, det är ju politiker från både borgerligt och socialdemokratiskt håll som uttalat sig kring problematiken med de omständiga byggreglerna. Inte minst är ju detta också viktigt i stora infastrukturprojekt som citytunneln och framtida höghastighetsbanor t.ex.
 0
Jan Wiklund (28 Juli 2008 17:48):
Intressant diskussion. Har också undrat över varför det ser ut som det gör.

Vinkeln med datorprogrammen är ny, såvitt jag vet. Kan det vara som musikprogrammen - en gammal låtskrivare från 70-talet klagade på tv över att de program dagens låtskrivare använder förbjuder såväl byte av tonart som byte av takt inne i en låt; har man börjat på ett sätt måste man fortsätta. Ett skäl enligt honom till varför så mycket ny musik låter tråkig.

Andra betonar enkelspåriga utbildningar - en norsk designprofessor klagade på sin webbplats vars adress jag inte har tillgänglig över att design numera per definition var detsamma som modernistisk design. Allt annat var förbjudet i läroplanerna. Och lär sig inte studenterna något annat kan de inte använda det.

Och en svensk arkitekturprofessor klagade muntligen över att arkitektskrået var en sekt som försvarade Mies van der Rohes och Le Corbusiers gamla dogmer från 30-talet. Ett stort komplex som vi skulle behöva diskutera mer om.
 0
Anders Gardebring (28 Juli 2008 17:58):
Jan:
Jag kan av egen erfarenhet vittna om att det finns arkitekter som ser detta som ett problem. Jag har samtalat med flera arkitekter som ogillar den rådande dogmen inom arkitektur, och faktiskt även det faktum att det dessutom är just vad byggbolagen beställer. Dessa arkitekter vill gärna göra annat, men de får inte (även arkitekter behöver mat på bordet). Det är alltså lite enkelspårigt att bara klaga på arkitekterna när det faktiskt är byggbolagen som beställer (och accepterar) ännu fler kopierade lådor som ser ut som alla andra lådor. Sedan finns det naturligtvis också gott om arkitekter som gillar de enkla lådorna. Det stora problemet är nog att dessa dogmor finns på flera nivåer, både inom stadsplanering, arkitektur och hos beställarna.
 0
Ragnar Lind (31 Juli 2008 09:37):
Tittade på Dresdenbilderna, härligt! Varför vågar man återuppbygga så här i Tyskland, men inte i Sverige? Mer av sån´t i Stockholm, gärna också i nya stadsdelar. (St Erik finns förstås - vacker 20-talspastisch - blev väl genast utskällt av arkitekterna?) Sen ska det ju också finnas plats för nyskapande, modern arkitektur också: görs den bra kan den nog utmärkt samspela med de äldre stilarna.
 0
Anders Gardebring (31 Juli 2008 10:55):
Ragnar:
Precis! Det ena behöver ju inte utesluta det andra. Blanda friskt och brett I say..
Fast just S:t Erik är jag inte så jätteförtjust i, men det är nog mest för att det är lite för lungt och småputtrigt för att vara något som tilltalar mig personligen.
 0
Anders Gardebring (31 Juli 2008 14:47):
Jag kan för övrigt meddela att jag gick förbi den aktuella platsen idag. Bygget verkar ha påbörjats.
 0
Ragnar Lind (31 Juli 2008 22:23):
Anders: Ja, jag vet - vi hade ju tidigare en diskussion om St Erik. Själv gillar jag just småputtrigheten och lugnet. Men jag säger: Tur att människor är olika, hur skulle annars världen (och stan!) se ut?
 0
Anders Gardebring (31 Juli 2008 23:57):
Ragnar:
Precis! :-D
 0
Carl Johan Hall (5 Augusti 2008 13:56):
Att så många dussinkåkar är kulturskyddade tror jag är ett institutionellt problem. Den som har i uppgift att göra bedömningen är generös med klassningen - han vill förstås inte få sitt jobb att framstå som onödigt, med risk att få dess existensberättigande ifrågasatt. Lite som forskare som skriver "larmrapporter" (t ex om akrylamid i chips) med dubiös relevans.

Anledningen till att Klaratunneln slutar just här är en kompromiss. Egentligen skulle den ha fortsatt till Karlaplan, var det tänkt.
 0
Erik (24 September 2008 12:01):
Kommer in lite sent i debatten.. Men skulle ändå vilja säga några saker:

Jag tycker att Salénhuset är ett av de få lyckade 70-talsbyggena i city. Det är genomtänkt och har en egen karaktär. Det innehåller en blandning av material, vinklar, ljusinsläpp, gårdar och gröna planteringar som är spännande och ovanligt för ett 70-talshus. I Japan och Danmark kunde man bygga såhär under den tiden, men i Sverige finns få exempel. Huset är besläktat med Peter Celsings och Ralph Erskines arkitektur.

Det som inte fungerar i kvarteret är den märkliga rampen mot Mäster Samuelsgatan. Rampen och trottoaren borde byggas om, och butiker öppnas åt gatuhållet. Man måste kunna gå längs Mäster Samuelsgatans norra trottoar för att kvarteret ska fungera, vilket inte är möjligt idag.

Men att förstöra Salénhusets kvaliteter för att något fastighetsbolag vill tjäna pengar är fel. De bilder som publicerats här visar att man tänkt sig kontorsarkitektur av allra simplaste typ. Arkitekturen hade lika gärna kunnat finnas i Kungens Kurva, Kista, Arlanda, eller var som helst där någon vill hyra ut kontorslokaler. Finns ingenting av stockholmskaraktär eller stadsmässighet i den.

I city finns många andra exempel på 70-talsbyggen som inte alls är bra och som skulle behövas byggas om. I kvarteren runt Drottninggatan finns stort behov (departementskvarteren), och längs med Norrlandsgatan och Regeringsgatan har en del saker redan hänt.
 0
Anders Gardebring (24 September 2008 12:07):
Erik:
Jag håller delvis med dig. Jag kan inte påstå att jag gillar salénhuset, men förslaget till förändring är väldigt enkelt, men det åtgärdar samtidigt också det viktigaste felet med huset. Ibland måste ekonomi också tas med som en faktor, och salénhusets ägare lär inte öppna upp bottenplanet bara "på skoj".

Vad gäller regeringskvarteren är de ju faktiskt hemska. Finns dock en del planer där, bl.a. med öppnande av de idag stängda bottenplanen. Så det finns positiva tecken.
 0
Marre (24 September 2008 13:20):
Gick in på länken från Johan Eriksson ovan, och håller med om att de i Dresden gör ett gott arbete med att återskapa en förlorad stadsbild.

Tips: Klicka på Geschichte i vänsterkanten, och scrolla ner till bilden av Polishuset, en fruktansvärd betongskapelse från 1979. Skillnaden är att man i Dresden rev skiten 2005. I Stockholm hade det nog snarare K-märkts!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8635 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter