Utskrift från www.yimby.se
....

Yimby lämnar in yttrande om Arenastaden

 


I Solna planeras som bekant en ny stor nationalarena, köpcentrum, hotell och bostäder. Planerna för området har varit ute på samråd. Yimby har lämnat in ett yttrande.

Vi ställer oss i huvudsak positiva till utvecklingen. Det föreslagna planområdet finns centralt i Stockholmsregionen och har god potential att tillföra goda stads- och upplevelsevärden till ett område som tidigare varit ett slitet och underutnyttjat industriområde.

Det pågår många projekt i Solna och i gränsen mellan Solna och Stockholm. Norra Stationsområdet är det största, men det finns också planer för en urban utveckling vid Solna Centrum (Solna City) samt nu Arenastaden och Nationalstadion. Yimby anser det viktigt att i arbetet med Arenastaden tänka stort och möjliggöra för en sömlös stadsintegration mellan dessa områden i framtiden. Även en framtida delvis överdäckning av spårområdet för att överbrygga den starka barriären där bör finnas med i tankarna inför framtida utveckling.

I planen tas vikten av lokalverksamheter i husens bottenplan upp, vilket är utmärkt. I yttrandet påtalar vi vikten av att dessa tankar får genomsyra hela området, samt också att köpcentrets fasader vänder sig ut mot gatan och skapar gaturum med butiksytor. Det är viktigt att köpcentret inte vänder sig in mot sig själv och skapar ödsliga bakgator.

I planerna för Arenastaden finns en hotellbyggnad intill nya Nationalarenan med ca 400 rum i 25 – 30 våningar. Det är bra att man har ambitionen att skapa en utstickande byggnad för att ge området en egen identitet. Vi menar dock att hotellbyggnaden är något för låg för att uppnå de positiva upplevelse- och marknadsföringsvärden som en sådan markörbyggnad är menad att ge. Ur internationell synvinkel är en hotellbyggnad i 25 våningar en låg byggnad och knappast någonting som fungerar som en PR-mässig magnet för området.

I den norra delen av området planeras det att uppföras 5 punkthus på 17-18 våningar. I normala fall skulle vi motsätta oss punkthusplaneringen, men då husen placeras på en sammanhängande sockel med affärsytor kommer ett sammanhållande stadsrum att kunna skapas i markplan.
Bostadshusen är identiska i sin utformning, någonting som vi kritiserar. Varje hus bör få ett eget uttryck, och höjderna bör varieras för att skapa en levande stadsbild.

Till öster om området, vid bilbrons fäste, finns ett utrymme som endast används som parkeringsyta. Det bör i planen förberedas för att kunna bebygga även denna yta.

Ovanpå gallerian redovisas i planen 8 låga skivhus på 5-7 våningar. Husen nås genom entréer och trapphus som förläggs mot Lokvägen. Mellan huskropparna finns sydvästvända, bullerskyddade gårdar med grönska, soldäck med mera. Bullerskyddet uppnås genom att sätta upp bullerskydd i glas mot järnvägen. Vi pekar i yttrandet på det orimliga i att bita sig fast i lamellhustänk och lösa bullerproblemet med glasväggar. Vi menar att det här är bättre att bygga kvarter, vilka automatiskt löser bullerproblematiken samtidigt som de också skapar plats för fler boende.

Norr om arenan finns en yta som används som bussuppställningsplats. Denna yta riskerar att bli ödslig och upplevas som osäker när det inte är evenemang på arenan. Ytan ovanpå bussuppställningsplatsen bör bebyggas.

Området runt Råstasjön behöver gestaltas så att besökare och människor boende i området kan ta del av de naturupplevelser som finns där. Önskvärt är att de norra bostadshusen får en tydlig koppling mot Råstasjön. Fokus bör ligga på att få människor och natur i harmoni och att det skapas en naturlig länk mellan området och Råstasjön. Med detta menar vi inte att det skall finnas en lös övergång mellan natur och stad, tvärtom skall en tydlig kontrast mellan dessa vara synlig, som inbjuder till nyttjande av naturresurserna. Gångvägen som går runt Råstasjön bör gestaltas hela vägen, då hela detta område ingår i helhetsupplevelsen av Arenastaden.

Det bör redan nu börja planeras för att dra den redan beslutade utbyggnaden av tunnelbanan till Karolinska sjukhuset vidare till Arenastaden. Inte minst eftersom det svenska och norska fotbollsförbundet har offentliggjort sina planer på att ansöka om EM 2016. Man bör ej upprepa tidigare misstag (Tensta, Skarpnäck m.fl.) där man först efter att ha byggt området har dragit dit spårburen kollektivtrafik med hög kapacitet. Tvärbanan är ett bra och utmärkt tillägg men det finns en risk att det inte kommer att räcka.

Parkeringsnormen är exceptionellt högt satt för bostäderna, vilket vi ser som mycket problematiskt. För höghusen som enligt planförslaget skall bli 17-18 våningar skapas 635 parkeringsplatser för 450-500 lägenheter. Detta är en häpnadsväckande hög siffra för ett sådant centralt läge med nära tillgång till kollektivtrafik. Parkeringsnormen sätts på en nivå som man kan förvänta sig i ett bilberoende villaområde, trots att det är stadsmiljöer som uppförs. För de 250-300 lägenheterna ovanpå Mall of Scandinavia skapas 300 parkeringsplatser. Det är något lägre men fortfarande för högt. Att år 2008, med de problem som bilberoende ger av både trängsel och miljöpåverkan, bygga stadsmiljöer med en så hög parkeringsnorm är ytterst anmärkningsvärt och något som vi kraftfullt ifrågasätter.

Som bilaga till yttrandet har vi tagit fram en skiss på hur de ändringar som vi föreslagit skulle kunna yttra sig.

Original:Yimby:s ändringar:Klicka här för att se en interaktiv jämförelse.

Hela yttrandet kan läsas här.

(DN, SvD)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Magnus (7 Juli 2008 11:39):
Vad snyggt med era 'interaktiva jämförelser'.
 0
Anders Widegren (7 Juli 2008 13:40):
Ni är grymma! Hoppas verkligen de ansvariga tar till sig era utmärkta synpunkter.
 0
Johannes Hulter (7 Juli 2008 14:18):
Bra jobbat! Mycket kloka synpunkter.
 0
Erik (7 Juli 2008 14:20):
Området ser ut att bli ungefär lika attraktivt som Globen... Och kollektivtrafiken som sagt, arenan som ska byggas kräver närliggande tunnelbana!
 0
Anders Gardebring (7 Juli 2008 14:27):
Erik:
Betänk dock att Globen inte var tänkt att bli så isolerad från början, det fanns vidare tankar om sammankopplingar. (Jag har hört ryktas om att dessa tankar är på väg att återupplivas, någon som vet mer?) Globen kan nog leva upp bara man kan sammankoppla det lite bättre med omgivningen. Dessutom är Globenområdet kraftigt dominerat av kontor, i Arenastaden är det faktiskt blandat, vilket skapar helt andra förutsättningar.
 0
Marre (7 Juli 2008 15:31):
Den gröna triangeln mitt i området, vad är det? Gräsmatta eller parkering till gallerian?

Vore det inte bättre att bygga bostäder på den ytan, och istället skapa parkeringsplatser genom att däcka över spåren?
 0
Anders Gardebring (7 Juli 2008 15:43):
Marre:
Den gröna triangeln är taket till Mall of Scandinavia.
Att däcka över spåren för att skapa parkeringsplatser är knappast ekonomiskt görbart. Det är mycket dyrt att göra den typen av överdäckningar. Nästan alla parkeringsplatser kommer att skapas under mark, och det finns redan för många i planförslaget.
 0
Gustav Svärd (7 Juli 2008 15:45):
Den gröna triangeln är taket på gallerian!

Det finns i övrigt tunnelbana nästan nära, det är c:a en km till Näckrosen och Solna Centrum fågelvägen.
 0
Johan Seltborg (7 Juli 2008 15:54):
Kan det vara så att några av parkeringsplatserna är tänkta för arenabesökare? I så fall låter det inte så ologiskt.

Mycket intressant läsning. Det känns som om Solna har en del spännande grejer på gång.
 0
Martin (7 Juli 2008 15:58):
Yimby är lite väl förutsägbart. I princip alla byggnader blir några våningar högre i era yttranden. Jag tror att ni måste komma med något nytt än att bara höja alla byggnader några våningar och slänga dit några skyskrapor om ni vill att någon ska lyssna på er.

För övrigt tror jag inte att höga hus är så lyckat nära arenan i detta fall. Det skuggar planen under matcher och får också gräset att växa sämre där.
 0
Gustav Svärd (7 Juli 2008 16:00):
Arenan och gallerian delar parkeringsplatser (tusentals), bostädernas parkeringar är helt separata. Med bra kollektivtrafikläge behövs inte mycket till parkeringsplatser ens för en arena av denna storlek (nya Wembley har egentligen inga för publiken).
 0
Anders Gardebring (7 Juli 2008 16:05):
Martin:
Är det inte snarare du som är förutsägbar när du hakar upp dig på en aspekt av många i yttrandet? (Det som *brukar* uppröra...) Att vi är "förutsägbara" är kanske inte så konstigt, vi eftersträvar tät och urban stad. På samma sätt är modernistiska stadsplanerare och arkitekter förutsägbara. Jaha, det blev visst punkthus på en gräsmatta igen...
 0
Gustav Svärd (7 Juli 2008 16:07):
@Martin - Vi är förutsägbara då vi har en åsikt som är ganska konstant. Vad vill du se för nytt? Högre & fler hus tätt placerade är ju själva grunden i det vi vill pusha för.

Att husen syns från ena läktarn ser jag inte hur det skulle vara dåligt, och skuggproblemen är redan rätt så centrala med tanke på att taket kommer stängas helt många gånger under ett år och skapa ett innomhusklimat därinne. Detta är något som experterna redan tittat på och funderat kring, finns det riktiga problem med det av att bygga högre är det upp till experterna att säga - inte ska vi begränsa oss i våra idéer för att det kanske påverkar på något sätt? Vi är flexibla och om det finns riktiga problem i detta så är det bara att backa i den detaljen.
 0
Leonardo Frithunanthz (7 Juli 2008 16:24):
Martin: Du har bara tittat på bilden som vi redigerade och inte läst yttrandet! Om du verkligen hade läst yttrande hade du inte kommit med något sådant och istället insett att den trissade hushöjden är egentligen en väldigt liten aspekt av allt som vi har arbetat med. Men det som syns på bild syns först och då kommer impulskritiken.
Sedan det här med gräset, nja. Om du hade läst på så skulle du inse att det finns många arenor runtom i världen som överskuggas av ibland inte 1, utan kanske flera "skyskrapor" (jag använder "" för 90 m är INTE skyskrapa) och deras gräs växer så fint så fint så. :-) Det finns teknologi numera och man behöver inte förlita sig så himla mycket på hur pass solens strålar faller över ett område.
 0
Eric Thärnström (7 Juli 2008 19:05):
Det känns som att det finns långt mycket större problem för gräsmattan i arenan än närliggande höghus. Givet breddgraden så skuggar arenan i sig så mycket att eventuell påverkan från höghus i närheten är marginell. Sen rör ju solen på sig...

Å andra sidan kan jag hålla med Martin i variationen på bilderna. Nu är det ju inte det som allt hänger på, men man kan ju utveckla den delen lite mer, i presentationssyfte. Det skulle kanske tysta den skara människor som inte orkar läsa, men som vill säga sitt ändå...
 0
Anders Gardebring (7 Juli 2008 19:33):
Hugande grafiker är mer än välkomna att höra av sig inför nästa yttrande... :)
Det är jag själv som fipplat med bilderna den här gången och jag är ingen grafisk artist så...
 0
Martin (7 Juli 2008 19:43):
Ok, jag ska ärligt säga att jag inte läste hela inlagan, men jag undrar hur många politiker som orkar/hinner göra det. Ni får jobba lite bättre med presentationerna, kanske köra lite sammanfattande punktlistor med de viktigaste synpunkterna eller liknande. Sen är det lite si och så med er argumentering. Varför vill ni egentligen bygga högt ute i förorten? Att mer variation är bra säger sig självt, men varför just högre?

Sen när det gäller hotellet kan ni ju inte ha några större åsikter. Det är ju anpassat för ett visst antal rum, och bygger man högre så blir det ju fler rum än vad man har kalkylerat/budgeterat för.
 0
Tor Brisfjord (7 Juli 2008 19:58):
Gillar det andra höghuset på andra sidan spåren av det lilla som man kan se:P
I övrigt tycker jag att förslaget är bra!!

Vad var det för misstag man gjorde när man byggde ut tunnelbanan?
 0
Anders Persson (7 Juli 2008 20:16):
Martin, Att bygga högt har många fördelar.
*Man sparar mark genom att bygga X bostäder och lokaler på så liten yta som möjligt.
*En tät bebyggelse ger bättre underlag för kollektivtrafik, vilket leder till en motiverad expandering av den.
*Den ger också underlag för närliggande verksamheter i bottenvåningarna, vilket gör att man slipper gå så långt för att handla eller besöka vårdcentral/polis mm.

Att endast med tveksamma estetiska skäl bygga lägre, trots att hög bebyggelse skulle vara lönsammare leder till bland annat ett ökat bilberoende(längre gångavstånd) och är dåligt för miljön. Därmed bör sådant skuggargument och annat trams ej tolereras. Möjligtvis vid vissa exceptionella fall.
 0
Carl Michael Gräns (7 Juli 2008 20:39):
Uppskattar mycket helhetsgreppet i ert inlägg, inte minst synpunkterna kring lokalverksamheten i bottenplan, överdimensionringen av p-platser och samspelet mellan olika delar av projektet, även hur omrâdet upplevs frân kringliggande begyggelse. Hoppas ocksâ att tunnelbanan dras frân KI till den nya arenan, men det trodde jag var själva tanken? Beträffande höghus är det naturligtvis inget självändamâl sig, men denna typ av markerande bibyggnad till arenan är väl just tänkt att "sätta tonen" för hela omrâdet och bör därmed fâ en ordentlig höjd pâ en ca 40 vâningar. Risken är annars att det, som sâ ofta i Sverige, blir varken högt eller lâgt, en olycklig kompromiss som Söder torn (där jag själv bor för övrigt), som snarare ser ut som en stubbe frân Medborgarplatsen (men gör sig bättre frân Fatbursparken).
 0
Anders Gardebring (7 Juli 2008 20:44):
Martin:
"Ok, jag ska ärligt säga att jag inte läste hela inlagan, men jag undrar hur många politiker som orkar/hinner göra det."

Vad du ser är ett yttrande från Yimby om de plandokument som Solna stad har ställt ut för samråd. Det är en del av den normala processen vid bygglovsärenden. Staden sammanställer plandokument och går sedan ut till allmänhet, intressegrupper och remissinstanser för att få deras syn på de utställda dokumenten. Det handlar alltså inte om att politiker "ska orka". Det är lagstadgat att yttranden diarieförs som offentlig handling och tas i beaktande vid vidare planarbete (ställt mot andra yttranden, lagstiftningsaspekter, ekonomi osv naturligtvis).

"Sen är det lite si och så med er argumentering. Varför vill ni egentligen bygga högt ute i förorten?"

För det första skulle jag kraftigt ifrågasätta ditt ordval som kallar detta för "förort". Det är det idag, absolut, men Solna håller successivt på att förtätas och bli mer och mer stadsmässigt. Följ gärna länken till "Solna City" här ovanför för exempel på andra planer i Solna. Norra Stationsområdet kommer också bebyggas och på lite sikt lär detta område vara sömlöst integrerat med Stockholms innerstad. Det är mycket små avstånd vi pratar om.
Här föreslås en ganska stadsmässig infill intill en halvurban miljö mycket centralt i regionen. Din mening är då att Yimby, i egenskap av stadsförespråkare, skall såga detta och istället föreslå att man bygger förort? Ja det verkar ju väldigt logiskt...
För det andra, du undrar varför vi vill bygga högt? Ja fråga Solna stad, det är deras officiella plandokument som pratar om bostadshus i 18 våningar och ett hotell på 25. Vi menar att den PR-mässiga effekt som hotellet, enligt plandokumenten, är tänkt att nå, inte kan uppnås med den höjden.

Läget är ur transportmässig synpunkt mycket bra, speciellt om tunnelbanan också byggs dit. Det vore resursmässigt vansinne att inte nyttja platsen väl. Du vill ha motivering till varför vi vill bygga högt? Det har du fått. Du får gärna motivera varför du menar att det finns ett egenvärde i att bygga lågt?
 0
Mikael Hörnlund (7 Juli 2008 20:48):
Martin:
Allas argument är välkomna enligt mig, men jag känner att jag måste skriva något om dina argument, som i mina öron ter sig lite märkliga. Det är väl en poliitkers/stadsplaneras jobb att läsa yttranden som kommer in, att säga att man inte orkar eller inte hinner är nonsens. Presentationen är redan sammafattad, läs en gång till och läs rubrikerna denna gång, enligt mig så finns inga, de viktigaste punkter, alla punkter är viktiga i sådana här sammanhang. Anders Person svarade på frågan om att bygga högre.
Solna kan inte räknas som förort i den bemärkelse om du jämför med exempelvis Bredäng. Solna ligger väldigt nära tullarna, direkt efter tullarna om du inte vet var Solna ligger. Att hotellet skulle vara anpassat och klappat och klart finner jag föga troligt, då detta bara är under planeringsstadie, således finns det utrymme för att påverka beslutsfattarna, som vi försöker göra i detta fall. Att öka antalet rum med X antal rum är bara positivt, -då det finns stor brist på hotell i Stockholm, och dess närhet. Du får inte glömma bort att det är en Nationalarenan som ska byggas, inte bara för sport, all typ av aktivitet kommer att ske i och runt omkring arenan, då behövs det hotell som kan svälja mängden människor.
Och till sist, det grafiska, betänk att detta är Sveriges största byggprojekt(rätta mig om jag har fel) att gå in och göra om i detta skede är inte det enklaste med tanke på grundmaterialet vi hade att jobba med, en lågupplöst bild från Solnas hemsida. Denna gång fann vi det lämpligast att skriva i text, snarare än med det grafiska, jämför med Yimbys yttrande om Norra Stationsområdet.
 0
Anders Gardebring (7 Juli 2008 20:49):
Carl Michael Gräns:
Tunnelbanan skall dras från Odenplan till Karolinska Sjukhuset/Norra Stationsområdet. Det är det enda som är spikat. Det finns planer på att sedan dra den vidare till Solna station, men det finns inget bestämt där.

Tor Brisfjord:
Misstaget står ju i texten. Att man drog dit tunnelbana först en tid efter att områdena blivit uppförda och människor flyttat dit.
 0
Martin (7 Juli 2008 21:23):
@Anders. Det jag menade var egentligen varför ni vill bygga högre än det som föreslås i planen. Jag tycker att det är fullt tillräckligt med 18 våningar. Varför vill ni ha 25? Sen tror jag inte att PR-effekten för hotellet ökar nämnvärt bara för att man fläskar på ett antal våningar. Det är läget det handlar om, och med det läget intill nationalarenan räcker 90 meter gott och väl. Det är tur att det inte är högre med tanke på den intetsägande arkitekturen. Jag tror egentligen inte att någon vill ha en ny ful koloss intill arenan ala Dallasskrapan. Men Yimby verkar ju förorda det mesta som är högt oavsett arkitektur. Även det planerade Scandic hotell i Kista är ju riktigt fult men det är ju högt, och därför vill ni ha det.
 0
Leonardo Frithunanthz (7 Juli 2008 21:25):
Tor Brisfjord:

Du får gärna tala med gamla Tensta- eller Skarpnäcksbor(det finns fler områden som har råkat ut för samma sak) om hur det var innan t-banan drogs dit. Speciellt i fallet Tensta var det jobbigt. Det flyttade i ett väldigt tidigt stadium väldigt många människor till Tensta, alla slags människor (underbart!!!! :-) ). Man hade utlovat att t-banan skulle dras dit till ett visst år men projektet försenades. Bussarna som skulle ta människorna till sta'n var ibland försenade och för fulla och speciellt på vintern kunde det tillkomma kraftiga förseningar p.g.a. vädret. Det var inte kul har de berättat för mig.
 0
Tor Brisfjord (7 Juli 2008 22:07):
Okej...läste texten lite slarvigt.
 0
Anders Gardebring (7 Juli 2008 22:26):
Martin:
Arkitektur och upplevensen av sådan är, som du vet, subjektivt.
Själv gillar jag arkitekturen i den föreslagna skrapan i Kista. Arkitekturen på höghuset i arenastaden är okej, men kunde arbetas lite mer med. Framförallt bör den göras högre för att fungera rent arkitektoniskt. Det handlar om proportioner. Jag tycker att detta blir väldigt tydligt i den jämförelsestudie som vi gjort. Se på Söder torn till exempel som är designad för att vara högre, men förkortades på grund av konservatism och nu ser ut som en termos istället för en vacker och smäcker byggnad.

Vikten av god arkitektur är också något som vi talar om i yttrandet. Att jämföra de planerade hotellen i Kista eller i Arenstaden med Dallas-skrapan fungerar inte alls i mina ögon, men som sagt, upplevelsen av arkitektur är subjektivt.
 0
Anders Widegren (7 Juli 2008 22:51):
Martin:
Eftersom du verkar ha vissa problem med att ta till dig innehåll i textform ber jag dig titta på bilderna och jämföra de fem punkthusen bakom arenan. Förslaget är dels att höja flera av husen, vilket jag tycker är bra, men även att diversifiera husen i höjdled och därmed skapa en mer levande stadsbild.
 0
L-Å (7 Juli 2008 23:05):
Just det att göra de fem husen väster om arenan olika höga ger ett betydligt bättre intryck. I ursprungsförslaget ser det nästan ut som en adventsljusstake. (Med fem i stället för fyra ljus.) Den typen av vy finns det redan tillräckligt av i Stockholmsmrådet!
 0
Mikael Hörnlund (7 Juli 2008 23:21):
Martin:
Du har missat en väsentlig del i hotellets höjd, och det är att den bör ha en höjd som överstiger Blåkullas höjd, betänk att detta område är tänkt att fungera även internationellt, och hur kul är det att sitta och titta in i Blåkulla från den planerade skybaren? Bättre är då att den överstiger Blåkulla för att på så vis ge hotellets besökare en vy som sträcker sig över i stort sett hela Stockholm.
 0
Anders Persson (7 Juli 2008 23:23):
Martin, du läste inte hela inlagan, men jag hoppas att du har läst mina argument om varför det ska byggas högt. 18 våningar är okej, men om man kan bygga högre så bör man oftast göra det.

Sen så är ynka 18 våningar pinsamt lågt ur ett internationellt perspektiv, för en byggnad som ska vara hög för ett PR syfte.
 0
Martin (8 Juli 2008 00:34):
Det är lite komiskt att ni i yimby å ena sidan förespråkar diversierade byggen och å andra sidan har en banner på hemsidan med Hötorgshusen. Men är det högt så duger det bra för Yimby. Nu är väl inte Hötorgshusen särskilt höga, men tillräckligt höga för att det ska vattnas i era munnar.

@Mikael. Hur som helst så passar inte läget för en skybar ändå. Hur kul är det att titta ut över ett spårområde?
 0
Anders Gardebring (8 Juli 2008 00:46):
Martin:
Men skärp dig människa. På riktigt. Nu letar du verkligen med ljus och lykta efter saker att haka upp dig på. Har du verkligen inget bättre för dig? Om du laddar om några gånger noterar du för övrigt rätt snabbt att det finns flera bilder som roterar i toppen som INTE har det minsta med höga hus att göra.
Urbant, tätt, blandat. Det är vad vi handlar om. Att du sedan väljer att bita fast dig likt en ilsken terrier vid hushöjder... ja, det är ju knappast vårt problem.

Jag väntar fortfarande på ett svar på var exakt problemet ligger, rent objektivt. Vill någon bygga och finansiera att man bygger högt i detta läge, så ser jag ingen som helst anledning att stoppa dem.
 0
Mikael Hörnlund (8 Juli 2008 00:50):
Martin:
Så det finns det ett väderstreck man kan ha en skybar åt?
 0
Martin (8 Juli 2008 01:06):
Urbant, tätt, blandat - och skyskrapor glömde du tillägga. Har Yimby någonsin varit negativa till en hög byggnad? Det tror jag inte. Möjligtvis har ni anmärkt på någon detalj, men ni vill ändå ha det byggt. Ni vill också att korta och högst ordinära byggnader ska bli ännu högre. Ni är så förutsägbara. Jag tycker att ni ska sansa er lite och inte hetsa efter skyskrapor i varenda inlaga ni gör. Stockholm är inte Dubai och kommer aldrig att bli. En 150-metersbyggnad vid nationalarenan är högst olämplig, speciellt när arkitekturen är menlös. Tänk på att byggnaden ska stå där i många många år. Tänk lite mer långsiktigt framöver och låt inte Stockholm göra om misstagen från 60-talet när det gäller att bygga fula höghus överallt.
 0
Anders Gardebring (8 Juli 2008 01:22):
Martin:
"Urbant, tätt, blandat - och skyskrapor glömde du tillägga"
Och varför skulle höga byggnader stå i motsats mot tätt, urbant och blandat? Nu tänker du inskränkt och svenskt. Du tänker Wennergren Center (eller för att ta ett modernt exempel, Turning Torso). Det gör inte vi. Lyft blicken och se dig om i världen istället :)
Om du går omkring i en tät urban stad, stör du dig på höjden på byggnaderna som omger dig? Eller tittar du på människorna omkring dig, i butiksfönstren eller ser dig för när du går över gatan?

"Stockholm är inte Dubai och kommer aldrig att bli."
Nej. Och det vore olyckligt då Dubai i väldigt många aspekter är en icke-urban stad. Solitärer överallt. Det är ingenting som Yimby eftersträvar. Däremot kan vi naturligtvis ta inspiration ur den arkitektur som där skapas.

"Tänk lite mer långsiktigt framöver och låt inte Stockholm göra om misstagen från 60-talet"
Like clockwork. Där kom den :) 60-talet ja. När 60-tals-argumentet dyker upp brukar det vara ett gott tecken på att meningsmotståndaren helt saknar sakargument.
Ja vi gjorde misstag då. Lärdomen vi skall dra av det är tydligen att aldrig våga göra någonting intressant eller utmanande igen. Istället skall vi tassa kring likt små möss för att säkerställa att det aldrig någonsin uppförs intressant arkitketur som kan glädja människor. Nej allt skall vara grått, trist och tja, en förlängning på just det 60-tal som du kritiserar.

Varför är du så rädd för framtiden? Hur länge kan vi gå framåt genom att titta bakåt egentligen?

Det är ju just 50-60-70-talsplaneringen vi i mångt och mycket kritiserar här. Jag föreslår att du blir lite mer diversifierad i ditt läsande än att söka efter "skyskrapa" på lämplig bloggsökmotor och klicka dig in till endast de artiklarna här på yimby.se

"Har Yimby någonsin varit negativa till en hög byggnad?"
Ja. T.ex här:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​5/​stadsmassigt-​i-​huvudsta_​54.​.​

"Jag tycker att ni ska sansa er lite och inte hetsa efter skyskrapor i varenda inlaga ni gör"
Varsågod:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​6/​yimby-​lamnar-​in-​yttrande-​_​.​.​
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​3/​yimby-​lamnar-​in-​yttrande-​_​.​.​
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​2/​yimby-​lamnar-​in-​yttrande-​_​.​.​

Var det något mer du önskade?
 0
Leonardo Frithunanthz (8 Juli 2008 01:46):
Samt att Dubai är en bilstad. En av bilstad i den förlovade oljans la..bälte. Där oljan är billig och avgaser är något man kan rynka åt. Dubai bygger mångt och mycket på den nordamerikanska villamattan (urban sprawl)- ett totalt bilberoende och miljöförstörande samhälle.
Nej, Stockholm är inte Dubai och med tanke på det ovannämnda så vill jag ej heller ha Stockholm som Dubai. Som Anders tidigare skrev, Dubai är i väldigt många aspekter en icke-urban stad. Vi är ett nätverk som verkar för stad. Men vi kan hämta inspiration från deras kreativitet. Att de har fantasi och tåga, speciellt tåga vilket vi ej längre har i Sthlm. Det betyder inte att vi ska eller ens kommer att bygga 800 m höga byggnader, nej.
 0
Andree (8 Juli 2008 02:41):
Men LOL @ Martin, snacka om att ha skygglapparna på sig. :) Man har nog större framgång att argumentera med en sten. Än en gång måste jag fråga mig: hur kan vissa bli så OTROLIGT fientligt inställda till skyskrapor? Vi har inte en enda skyskrapa i Stockholm, men ändå är de inte välkomna? Snacka om att vara rädd för utveckling. Kör du fortfarande på vänster sida av vägen Martin?
 0
Johan Eriksson (8 Juli 2008 04:26):
Vill bara påminna om att inte ens i centrala London fanns det ekonomi för tunnelbaneskytteln till Aldwych varpå den stängdes 1994 så om man tror på utopin med T-bana till en arena som har matcher lite då och då så är man orealistisk och verklighetsfrämmande!

Tvärbanetåg i skytteltrafik är däremot vad som ligger inom rimlighetens gräns såvida man inte badar i pengar!?

Sthlm har angelägnare trafiksatsningar inom kollektivtrafiken än att serva de i mina ögon fullständigt ohämmade sportnördarna i detta land som t o m kan stänga ner en tv-station i veckor i sitt frosseri (TV4). Det är ingen genetisk lag att alla måste sporta jämt och bli utmobbade redan i skolåldern om du inte är lika fantaskt intresseerad som stat, kommun och landsting och SVT vill att du ska vara och som dom i sin kulturrädsla prioriterat på bekostnad av alla annan kultur. Nä ni sportnördar får betala eran svindyra T-bana själva med privata pengar medan vi andra fortfarande står och väntar på de minst sagt naturliga men ofullbordade länkarna Hagsätra-Älvsjö ich Hjulsta-Barkarby. Endast en hög(re) exploatering med fler bostäder kan motivera förlängningen årets alla 365 dagar men då talar vi 7000-10 000 invånare så glöm det.
 0
Gustav Svärd (8 Juli 2008 08:58):
@Johan
Skyttel-Tbana är det ingen som föreslår. En förlängning av den gren av Gröna som kommer gå till NorraStation/Karolinska från Odenplan är det vi vill ha, något som även Solna Stad vill ha. Det skulle på en sådan linje finna plats för en station mellan Norra Station och Arenastaden. Första sträckan av grenen, den som är beslutad att bli av, till Norra Station är en av de mest samhällsekonomiskt lönsamma i Sverige i modern tid enligt de beräkningar som gjorts.
 0
Anders Gardebring (8 Juli 2008 12:18):
Johan Eriksson:
Själv är jag komplett ointresserad av sport. Ändå tycker jag en förlängning av tbanan vore bra. Det handlar inte om att dra tbana till arenan utan att dra tbanan till Solna Station och där då få en koppling till både tvärbana och pendeltåg. En kollektivtrafikknytpunkt. Arenastaden kommer också att innehålla både bostäder och ett stort köpcentrum. Vidare är detta endast etapp ett. Fler bostäder kommer att tillkomma i senare planer.
 0
Johan Eriksson (8 Juli 2008 12:44):
Gustav och Anders: T-banan Odenplan-KS-Solna centrum är ett bra förslag som jag tror på och någon skytteltunnelbana har jag inte föreslagit! Att dra T-banan till Solna station med motiveringen att det är bra ur bytessynpunkt är en jättebra motivering men det är väl knappast det (de bilburna) exploatörerna tänkt på utan de vill ha största möjlig avkastning på sitt projekt och då verkar det flashigt med T-bana som dessutom har kapacitet för många passagerare. Saken är dock den att bytespunkten ligger en bit från Arenan så om de vill ha T-bana ytterligare en station fram till entrén så tycker jag att de får betala själva för den extraservicen som gudarna ska veta inte gäller på en rad andra platser i Sthlm, men där de redan behövs bättre. Att Tvärbanan inte ens finns med som en mer realistisk möjlighet i deras vision säger allt!

Så vad pratar vi om, T-bana bara till Solna stn eller T-bana en stn till/Arenastaden?
 0
Anders Persson (8 Juli 2008 12:52):
Johan Eriksson, iom att gröna linjen ska dras upp till Täby, tillsammans med den röda Mörbygrenen, så kan man lika gärna ha en uppgång vid arenastaden. Där finns också Mall of Scandinavia som behöver tunnelbanetrafik, precis som Skärholmens centrum behöver det. Oavsett vad man tycker om sport(jag brukar inte kolla på fotboll), så kommer arenan rymma drygt 50.000 åskådare. Att uttrymma en sådan arena kan ingen fjuttig tvärbana göra. Inte ens en kombination av tunnelbana, bussar, spårvagn och pendeltåg kan göra det inom rimlig tid.
 0
Anders Gardebring (8 Juli 2008 12:59):
Johan Eriksson:
Tvärbanan till Solna Station är redan beslutad och kommer att byggas. Detta tas också upp i plandokumenten som något positivt.
Tunnelbana till Solna Station är ingenting som idag är beslutat, men någonting som vi trycker på för i vårt yttrande. Tbana direkt till Arenan har däremot ingen talat om (varken vi, Solna eller exploatörerna såvitt jag vet) och det verkar också onödigt. Avståndet är inte längre än att det går bra att gå.
 0
Martin (8 Juli 2008 13:27):
@Anders " Du tänker Wennergren Center (eller för att ta ett modernt exempel, Turning Torso). Det gör inte vi."


Och vad är det för skillnad på Turning Torso och höghuset vid Kvarteret Lusten som ni är otroligt positiva till. Ja förutom att höghuset vid Lusten är otroligt mycket fulare än TT. Det är ju också en solitär.

Yimby är ett gäng skyskraperunkande hycklare. Lev ut era fantasier i Sim City istället för att göra er till löje ute i offentlighetens ljus.
 0
Johannes Hulter (8 Juli 2008 13:31):
@ martin: Ja, att göra sig till löje i offentlighetens ljus är ju inte bra. Frågan är vem det är som gör det... ;)
 0
Anders Gardebring (8 Juli 2008 13:44):
Martin:
Vet du vad en solitär är?
Varsågod. En plankarta över kvarteret lusten:
http:​/​/​www.​stockholm.​se/​PageFiles/​66769/​kojan_​planskis.​.​
Höghuset placeras i kvarter 9. Som du ser är det helt integrerat mot gatan i två riktningar och mot annan byggnadskropp i en tredje. Att öppna upp ett torg i den fjärde riktningen är knappast något märkligt eller kontroversiellt.

Att TT är arkitektoniskt intressantare än höghuset i kv. lusten håller jag helt och hållet med om. Men det gäller ju också att kunna särskilja saker från varandra. Arkitektur är en aspekt. Stadsplanering en annan. Det bästa är naturligtvis när dessa kan kombineras på ett bra sätt.
 0
Johan Eriksson (8 Juli 2008 14:10):
Anders G: Ja men då är ju saken biff dvs bygg! :)
(-Tvärbanan till Solna stn har jag varken sagt nåt om eller har något emot!)

Då tycker jag (som också debatterades i en tidigare tråd) att det lilla tillägget som innebär en liten gren från Tvärbanan med nya spår Solna stn-Arenastaden med några extra uppställningsspår där för den extra trafiken vid stora sportevenemang är precis ett sånt typexempel där spårvägen är det perfekta mellantinget mellan buss och T-bana. Men fortfarande inget som kommunen ensamma bör finansiera utan här borde verkligen byggexploatörerna för Arenastaden gå in med egna medel, något de har allt att vinna på när tusentals människor vill fram ungefär samtidigt!
--

Om yimbys yttrande så är det ytterst glädjande, tillskotten "står och ber om det" och tänker då främst på det nya höghuset t v men också den vita låga "lådan" t h vars yta annars skulle bli en -klassisk- död yta. Borde inte byggarna i det här fallet älska er för att ni höjer tempraturen i blickfånget Arenastaden? ;-)

Deprimerande är dock min återkommande känsla att det är yimby som måste fullfölja arkitektbyråernas ofullständiga jobb, det är som om de lagt av efter att ha kommit lite över halvvägs in i sina projekt. Nu är ju yimby en påtryckargrupp eftersom det finns ett behov av yimbys visioner men det är lite som med spårvagnar på stomnätet i innerstan: det här borde de ansvariga ha kommit på och genomfört för länge sen för egen maskin! Nu är dock verkligheten en annan....
 0
Dan Edholm (8 Juli 2008 14:17):
Anders. Var har du sett planer på att dra gröna-linjen till Täby? Och tillsammans med röda? Det låter inte riktigt vettigt bara. Var det inte istället så att man diskuterade antingen förlängning av röda till Täby eller upprustning av roslagsbanan / pendeltåg till Arninge i först skeendet?

Eftersom det går pendeltåg till arenan (Solna station och Ulriksdal är bara några hundra meters promenad från arenan) tror jag inte att tunnelbana är ett absolut krav för att det ska funka. Lägger man till tvärbanan så har man ett fungerande förslag inom rimliga ekonomiska ramar. Givetvis kan man utreda om det finns samhällsekonomi i att förlänga tunnelbanan från Norra station/KS via Solna station. Det gör det antagligen men andra projekt bär större samhällsnytta.

Om man vill utgöra en respekterad samtalspartner måste man välja vilka hästar man förespråkar att satsa på. Vi kan inte alltid säga bygg ut i alla förslag, det är inte trovärdigt. Istället kan man föreslå att ett alternativ bör utredas och kanske ställas mot förlängning av blå mot Danvikstull/Nacka. Tro nu inte att jag ställer mig ens i närheten av Martin som ju är helt bindgalen, men jag menar att det är viktigt att vara nyanserad om man vill göra sin röst hörd och respekterad.

Om gröna förlängs till arenan blir det en ändstation. Ganska mycket ska förändras för att motivera förlängning upp mot Edsviken eller Täby. Det stora problemet med förlängning av gröna mot Norra station är flaskhalseffekterna detta framkallar på gröna över Odenplan. Eftersom denna linje är tungt belastad redan idag finns stora risker med minskad trafik på S:t Eriksplan och vidare som följd. Med Odenplan som ny pendeltågstation kommer pendelkapaciteten att öka varför jag tror det är en bättre lösning att mata arenan med folk. Man kan ju även tänka sig att anlägga en utgång i norra änden av perrongen vid Solna Station, i direkt anslutning till Arenan.
 0
Gustav Svärd (8 Juli 2008 14:30):
@Dan
Att det blir färre tunnelbanor till S:t Eriksplan är så gott som redan bestämt. Det får nämligen inte plats fler tåg på Gröna i rusningen, så vad jag uppfattat är att de tåg som idag går till Alvik istället kommer gå till Norra Station.
Pendeluppgången i norra änden av stationen finns med i denna detaljplan, den södra bron över spåren (gångbron uppe i vänstra hörnet av bilden) är just detta.
 0
Anders Gardebring (8 Juli 2008 14:51):
Dan:
Några svar (vissa delar riktade du också till Anders P så jag svarar på det som jag känner att jag bör svara på).

Angående samhällsnytta för att dra tbanan till Solna Station så är antagligen samhällsnyttan större för att dra den till Nacka. Det ena utesluter ju dock inte det andra, en förlängning av tbanan till Nacka borde redan ha gjorts för flera år sedan. Samhällsnyttan av att dra tbanan till KS/Norra station har uppenbarligen redan beräknats som positiv då denna utvidgning redan är beslutad. Det handlar alltså om huruvida den redan beslutade utbyggnaden till KS skall dras ett steg till eller inte.
En förlängning av gröna linjen till själva arenan tycker jag personligen ter sig ganska onödigt. Skall det göras måste det finansieras av arenstadens aktörer och det är knappast aktuellt. Något som arenastadens aktörer borde visa intresse för dock är att dra upp stickspår för tvärbanan så att vagnar kan köras upp hela vägen upp till arenan och där fyllas på med folk.
 0
Dan Edholm (8 Juli 2008 14:55):
Gustav. Minskad trafik på distansen Alvik-Odenplan kommer uppröra en hel del i västerort. Vet du hur fulla tågen är i rusning? Jag såg inte norra pendeluppgången. Mycket bra förslag både originalet och förbättringen genom Yimby-yttrandet. Är något sagt om byggtider?
 0
Anders Gardebring (8 Juli 2008 15:41):
Dan:
Arenan skall byggas 2009-2012 om inte planen ändrats.
 0
Richard Jacobsson (8 Juli 2008 16:26):
Anders Persson hävdar att gröna linjen och den röda ska förlängas till Täby?

Den som mer noggrant följer trafikutvecklingen i Stockholmsregionen vet att någon sådan investering inte är beslutad.

Persson har troligen av okunskap missuppfattat det med ett av fyra utredningsalternativ i Banverkets utredning kring framtida spårförbindelser till Roslagen:(http:​/​/​www.​banverket.​se/​sv/​Amnen/​Aktuella-​projekt/​Proj.​.​)

Enligt mitt sätt att se på saken är ett projeket "beslutat" då all nödvändig formalia, avtal, finasiering och tillstånd finns avklarade...

Dan Edholm förklarar också tydligt "riskerna" med en förlängning och ökad trafikbelastning på tunnelbana 1 söder om Odenplan, iofs inte någon nyhet då trafikanalyser på 1960-talet visade samma sak. Det är i sammanhanget tämligen ignorant att bortse från att Pendeltågen kommer att iom Citybanan att tangera också Odenplan, men med betydligt kortare restid dit.
 0
Gustav Svärd (8 Juli 2008 16:32):
Dan:
Inte åkt den i rusningen på många månader, nej, men kan tänka mig att det är rätt så trångt.
Tidplanen för Tvärbanan är mycket lik den för Arenastaden.
 0
Richard Jacobsson (8 Juli 2008 16:47):
Gustav Svärd:
Dock finns det i dagsläget två stora risker med projektet Tvärbana norr, dels förväntar sig landstinget statsbidrag (vi vet ännu inte vilken välvilja den nuvarande regeringen har för lokal spårtrafik) och så finns en olöst konflikt med Stockholms kommun kring upplåtelsen av depåmark vid Alvik.
 0
Dan Edholm (8 Juli 2008 17:42):
Richard. Vilket alternativ menar du är "spikat"?

Röda linjen blir väl billigast, gröna blir ju pushat av Arenastaden men pendeltågsalternativet är det som har bäst förutsättningar för framtiden. Snabbast tåg (måste ju vara öken att sitta (läs stå!) på tunnelbana i 25 min), Citybanan kan byggas med 4 spår (finns i utbyggnadsplan) vilket borde ge kapacitet på 60 tåg/h totalt. Dessutom kan man dra några tåg via Karlberg (typ 3/linje och timme vid maxtrafik) istf via Odenplan, mao efter befintlig pendelsträckning. Kapaciteten på tunnelbanan är väl inte obegränsad och lär väl utmanas rejält av de 500.000 nya invånarna som ska befolka länet och röra sig i/igenom stan 2030 på väg till jobbet.
 0
Anders P (8 Juli 2008 18:09):
Dan, planen att dra gröna linjen upp till Täby är ganska vettig långsiktig lösning, åtminstonde om man t.ex jämför med den förespråkade pendeltågsgrenen. Sen är det ingen fara med kapaciteten söder om Odenplan. Det kommer dock att bli ganska fullt mellan Odenplan och Roslags Näsby, men inte katastrofalt fullt. Mellan Alvik och Odenplan är sittplatsbeläggningen idag förhållandevis låg.

Richard, termen "ska" används ofta här i bloggen om projekt som inte uppfyllt dina krav för "beslutat", vilket är ett helt annat begrepp.
 0
Richard Jacobsson (8 Juli 2008 20:03):
Dan Edholm:

Inget alternativ är spikat från berörda instanser än så länge.

Anders P

Tunnelbana 1 till Täby är inte alls någon långsiktig lösning då de centrala delarna närmar sig sitt kapacitetstak. Om du har en annan uppfattning så hänvisa gärna till en studie som ger stöd för ditt påstående. En tunnelbana 4 däremot är i så fall en mer långsiktig lösning om en tunnelbana ses som ett viktigt mål för nordostsektorns kollektivtrafikförsörjning i sig.

Du glömmer också, kanske avsiktligt, det synnerligen intressanta alternativet i utredningen med tunnelförlängning av Roslagsbanan från Östra station till Centralen
 0
Anders P (8 Juli 2008 21:45):
Richard, som jag sa så är det inte kapaciteten i de centrala delarna på gröna linjen som riskerar att bli överbelastad, utan snarare sträckan mella Roslags Näsby och Odenplan. Det står i den rapport den förstudie du själv länkat till.

Enligt den så kan man också konstatera att en grön linje till Arninge ger störst totalt tillskott av kollektivtrafikresenärer. Den verkar också ge bättre restidsminskningar jämfört med ditt förslag till intressant alternativ. Tunnelförlängningen är något billigare, men man får inte lika mycket för det.

Det viktiga är att göra kollektivtrafiken mer aktiv inom nordostsektorn och mellan nordost-nordväst. Därmed bör man nog även bygga ut en och en annan billig tvärbusslinje. Men iom att man kan åka snabbt till Solna station så har man tagit första steget.
 0
Dan Edholm (9 Juli 2008 12:59):
Richard. Jag feltolkade dig, trodde du menade att ett alternativ var förordat mellan raderna.

Anders. Jag tror inte riktigt på analysen i Banverkets dokument, rörande kapaciteten på de centrala delarna av gröna linjen. Att det skulle vara trånga tåg från Täby till Odenplan för att sedan gå halvtomma mot T-centralen låter helt enkelt orimligt och måste bygga på att folk skulle byta till pendeltåg vid Odenplan när citybanan är byggd. Det ska man inte vara alltför säker på, se bara hur det gick för blå linjen. Tågen på gröna går idag så tätt de kan och då finns ingen möjlighet att öka kapaciteten om det skulle behövas. Jag räknar med att trängseln kommer vara värst på de centrala delarna av tunnelbanan i takt med att fler reser kollektivt samt att fler flyttar hit, det är lätt att missbedöma förväntade trafikflöden. Saker kan förändras; citybanan kan bli en ny Hallandsås, nya projekt kan dyka upp som sätter ytterliggare press på gröna linjen. Jag anser därför att det inte är en lösning för framtiden utan mer en "billig" paniklösning som riskerar allvarliga kapacitetsproblem i en viktig pulsåder.
 0
Anders P (9 Juli 2008 14:20):
Dan Edholm, vid Odenplan är det inte bara aktuellt för byte till citybanan, utan även för byte till Bromma/Hässelby, 4:an och andra bussar. Sedan så tror jag att i princip alla anläggningsarbeten är klara på citybanan innan man sätter igång första spadtaget av tunnelbana till arninge, även om den lösningen får laga kraft långt tidigare.

Men du har helt rätt i att man inte bör tro på vad banverket tror om kapaciteten på den gröna linjen mellan T-Centralen och Arninge. Det kommer nog faktiskt att bli bättre än vad de påstår. Helt enkelt för att de ännu inte har uträtt den lösning jag förespråkade i inlägg(2008-07-08 12:52), nämligen en kombination av röda och gröna linjen. Kostar ungefär lika mycket som gröna, men fördelar kapaciteten mellan sig. I väntan på denna utredning kan man bara kolla på vad de har för data för UA4 och UA5.

Och med ny teknologi kanske man kan öka kapaciteten på gröna linjen. Det ska man i alla fall kunna göra röda.
 0
Marre (9 Juli 2008 16:26):
Vore det inte bättre att enbart låta den röda linjen fortsätta ut mot Täby och Arninge?
Gröna linjen borde hellre svänga västerut efter Nationalarenan och via Solna Centrum och Sundbyberg gå ut mot Bromma flygplats, som väl måste komma att bebyggas i frantiden?

Ett alternativ vore att låta detta vara en helt ny linje (gula?) mellan Bromma flygplats och Arninge. Denna linje skulle få utomordentliga bytesmöjligheter till blå linjen (Sundbyberg och Solna Centrum), gröna linjen (Nationalarenan), pendeltåg (Sundbyberg och Nationalarenan), röda linjen (Mörby) samt med Tvärbanan och Roslagsbanan lite beroende på sträckning. Fast i o f s så kommer väl Tvärbanan att ha i princip denna sträckning, så kanske är det ändå bäst att förlänga röda åt nordost och gröna åt väster...
 0
Mikael Hörnlund (9 Juli 2008 17:59):
Marre:
Bra att du tog upp Bromma Flyplats. Här kommer ett lite exempel på hur illa ställt det är med kollektivtrafiken i Stockholm.

För att ta mig till Bromma Flyplats från Solna på ett smidigt sätt så är det buss som gäller. 152:an går direkt till Bromma, jättebra, -om du ska flyga på dagen vill säga. 152:an är bara en linje som går på dagarna och den tar 14 minuter på sig dit, och den går direkt dit. Annars är det detta som gäller från SL:s reseplanerare:

Ta blåbuss 176 från Höstvägen mot Stenhamra.
Den går från Höstvägen ca 18:36
och kommer till Voltavägen (Norrbyv) ca 18:43.

Vid Voltavägen byter du till buss 110 mot Bromma flygplats.
Den går från Voltavägen 18:57.
Du är framme vid Bromma flygplats 19:03.
Restid 27 minuter.

Trevlig resa!


Finns det någon som tycker detta är bra anno 2008? Byta buss? 27 minuter?
Det är 4.2 km från där jag bor och det skulle ta 12.7 minuter att cykla dit(enligt Hitta.se), jämför med 27 minuter med buss.
Varför inte knoppa av en gren från Västra Skogen? Västra Skogen är ju redan en bytespunkt idag. På så vis tillgodoser men de som bor Norr om tullarna kan ta sig till Bromma Flyplats på ett enkelt sätt.
Och knoppa av en gren från Alvik som oxå är en bytespunkt. På så vis tillgodoser man de som bor västerut och söderut har ett bra sätt att ta sig till flyplatsen.

Eller om du bor vid Solna Centrum, då är det ännu värre, inte mycket, men, men..

Ta buss 509 från Solna centrum mot Brommaplan.
Den går från Solna centrum 19:02
och kommer till Flygplatsinfarten ca 19:16.

Gå från Flygplatsinfarten till Ulvsundavägen.

Vid Ulvsundavägen byter du till buss 110 mot Bromma flygplats.
Den går från Ulvsundavägen ca 19:30.
Du är framme vid Bromma flygplats 19:33.

Restid 31 minuter.

Trevlig resa!


Japp, trevlig resa säger jag oxå...
 0
Richard Jacobsson (9 Juli 2008 21:13):
Dan Edholm har redan förtjänstfullt berört vissa delar av mitt tänkta inlägg.

Anders P

På sidan 83 i den aktuella rapporten framgår det gällande tunnelbana 1 att: "Några noggrannare analyser av vad som krävs för att systemet ska klara den antagna trafikmängden på 12 tåg per timme har inte genomförts."

I SL:s PLAN-rapport (2007:8) framgår det på sidan 17 att "Redan idag finns problem med trängsel i delar av tunnelbanan och pendeltågstrafiken. I tunnelbanan är de mest kritiska sträckorna, Medborgarplatsen – Slussen, Stadion – Östermalmstorg och Karlaplan – Östermalmstorg. Med dagens planer på utbyggnad av bostäder och arbetsplatser i såväl Stockholms innerstad som övriga länet, kommer situationen att förvärras om ingenting görs.".

En ytterligare påfyllning av de berörda banorna, utan stora ombyggnationer, avhjälper definitivt inte situationen eller ökar kollektivtrafikens konkurrenskraft vilket torde vara ett naturligt delmål för den som vill se ett kontinuerligt växande Storstockholm!

Vidare sammanfattas det på sidan 87 att det är "Små effektskillnader mellan alternativen". Samhällsekonomisk analys (eller Cost-benefit analysis) innehåller många svagheter och osäkerheter, men kan ge en god bild vid jämförelse av projekt där resultaten skiljer sig tydligt åt. Samhällsekonomiska analyser är inte det viktigaste kriteriet vid infrastrukturinvesteringar. Faktum är att i t.ex. Dennisöverenskommelsen var dessa inte alls prioriterade, utan man lät helt andra parametrar diktera paketets utformning.

Prognoserna visar också att enbart en förlängning av tunnelbana 1 mot från Odenplan/Karolinska till Täby ensamt inte räcker till för att uppnå SLs uppställda komfortkrav.

Men jag håller med dig helt om att en kombinerad tunnelbanelösning bör utredas vidare, förmodligen kommer de nu tillfrågade kommunerna att tycka så också, men jag hoppas även att det gamla konceptet om en tunnelbana 4 som inte passerar T-Centralen åter börja behandlas.
 0
Anders P (10 Juli 2008 00:16):
MH, Jag ser ingen som hellst anledning i att investera miljarder för att förbättra tillgängligheten till just Bromma flygplats, bland annat för att flyget då får större konkurrenskraft jämfört med tåget. Det är trots allt en central inrikesflygplats vi pratar om. Det räcker väl med fler bussförbindelser, till att börja med?

RJ, det är som sagt den kombinerade tunnelbanelösningen jag förespråkar.

Angående PLAN 2007:8 så vill jag gärna att du länkar till den, tills dess så får jag utgå ifrån Bvs uppgifter. Men utifrån din citering från denna rapport; Man kommer nog att höja kapaciteten på röda linjen från 24t per timme till 30 per timme genom signalåtgärder. Därmed förbättras situationen på sträckorna Östermalmstorg-Karlaplan och Östermalmstorg-Stadion. Situationen på Medborgarplatsen-Slussen kommer antagligen inte att förändras nämnvärt beroende på om roslagstunneln eller detta byggs. Bättre kan det dock bli där nere beroende på hur blåa linjen byggs ut till Nacka.
 0
Mikael Hörnlund (10 Juli 2008 00:27):
Anders P:
Naturligtvis så borde ju det ha dragits en spårvägstrafik ut till flygplatsen redan från början. Det handlar ju inte bara om att det ligger en flyplats där ute, och där i mellan är det tomt. Spårbunden trafik drar ju med sig positiva sidoeffekter förutom att bara forsla människor fram och tillbaka. Sen för det andra så ska flyplatsen vara kvar för en himla massa år framöver och det gör ju inte saken bättre för den urusla kollektivtrafiken dit. Visst, nya busslinjer ut dit, men väldigt många busslinjer skulle behövas för att tillgodose människors behov av att flyga.
 0
Marre (10 Juli 2008 13:29):
Min idé med t-bana till Bromma flygplats handlade om att man behöver tunnelbana för att försörja den nya stadsdel som man borde bygga där.

Flygplatsen i sig behöver ingen tunnelbana, det räcker gott med Tvärbanan som enligt planer jag sett kommer att få två hållplatser inom Bromma Center-området, varav den ena strax intill terminalbyggnaden.
 0
Jan Wiklund (10 Juli 2008 20:02):
Om jag får börja om från början på den här posten förundrar det mig att Yimby inte har invänt mot frånvaron av gator i planen. Eller dom kanske finns där även om de inte syns på skissen? Det ser ganska mycket ut som hus i park.
 0
Gustav Svärd (10 Juli 2008 20:18):
Det ser ut som hus-i-park mer än det faktiskt är. fyra av de höghusen till höger (väster) i bild har ett sammanhängande podium som vi föreslår bli högre än i planen (2 våningar mot arenan & 3 mot sjön istället för 1 resp. 2). De sex punkthusen längs den övre kanten i bilden står på gallerians tak och når på gatufasaden ner till gatan. Så värst mycket hus-i-park är det inte, men kvartersstad är det inte heller.
 0
Jan Wiklund (10 Juli 2008 22:50):
Det är förstås inte lätt att göra något åt läget. Det blir en utkant, visserligen besökt av en massa människor, kanske som universitetet ungefär. Men inget som tillför resten av staden något. En enklav, till yttermera visso begränsad av en bangård.

Frågan är kanske hur man ska utnyttja detta till att skapa något mellan arenan och resten av stan?
 0
Anders Gardebring (10 Juli 2008 23:07):
Jan:
Visst blir det en enklav nu. Jag hyser dock en viss förhoppning om att framtida projekt kan knyta samman området bättre. Solna planerar och bygger mycket nu.
 0
Dan Edholm (11 Juli 2008 12:50):
Om det blir byggt kommer det göra det attraktivare att bygga mer runt omkring. Problemet med att sammanfläta stad i Solna med innerstaden är ju flera, även om man får till det i Norra stationsområdet/KI/KS. Dels den gigantiska kyrkogården, barriärerna som ges av tågspåren och E4:an men även Hagaparken. Överdäckningen gäller ju bara en liten snutt av E4:an men innebär ju en lösning för både spår och väg. Värre är det med de väl tilltagna "parkerna" eller grönområden som ligger som en mur kring innerstaden. I mycket är det ju dessa gröna kilar som tvingar ut ny bebyggelse längs med spår och vägar runt om i länet. Detta koncept tycker jag borde utmanas. Man borde jämföra antalet besökare i grönområdena med antalet passagerare på pendeltåg och bil. Naturligtvis ska inte allt bebyggas men en snabb kik på karta eller satellitbild visar ju att det är en orimligt stor del grönt kring stan. Om stan ska växa utåt måste man tumma på principen att allt grönt är heligt.
 0
Anders Gardebring (11 Juli 2008 13:08):
Dan:
Helt rätt. Det behöver utredas hur de mest centralt belägna delarna av de "gröna kilarna" skall hanteras. Framförallt borde stadsmässiga bebyggelsestråk skapas genom dessa för att knyta samman idag isolerade områden. Och när jag skriver stadsmässigt menar jag det. Lite punkthus utkastade i skogen skapar inga samband.
 0
Eric Thärnström (11 Juli 2008 14:43):
Då ska vi se...

Bygg en förlängning av Södra Kolonnvägen förbi rondellen sydost om arenaområdet ner till Banvaktsvägen. Några kolonilotter får sätta livet till, men då får man en rakare förbindelse mellan arenan och innerstaden. Banvaktsvägen kan bli mer av en stadsgata med bebyggelse även på den östra sidan, och med en fortsättning norröver. Kopplingen till Solnavägen måste bli tydligare, med riktning mot innerstaden, en y-korsning. Det ser jag som en lösning.
 0
Jan Wiklund (11 Juli 2008 15:09):
Kanske en uppgift för en särskild grupp, ungefär som Norra Station-gruppen?
 0
Eric Thärnström (11 Juli 2008 15:13):
Lockande! Vi har väl inget pågående projekt att gå på, så det får väl bli en helt ny grej från vår sida, i sådana fall. Men jag är på!
 0
Jan Wiklund (11 Juli 2008 17:34):
Är det nån som har en plan över projektet och inte bara en skiss? Jag menar, så man ser exakt hur det ligger?
 0
Theodor Adolfsson (17 Juli 2008 14:41):
Naturksyddsföreningen har ett bås på jazzfestivalen där de har någon affisch som benämns något med gröna kilar. Jag får väl ta och gå dit ikväll och se hur de ser på det hela.
 0
Stefan Nilsson (19 Augusti 2008 16:01):
Arenastaden ligger så nära Bromma flygplats att det finns begränsningar på hur högt man får bygga. Någon som känner till var höjdgränsen ligger?
 0
Jan Wiklund (19 Augusti 2008 16:34):
Se där - ännu ett skäl att flytta flyget!
 0
Gustav Svärd (19 Augusti 2008 16:59):
Egentligen ligger det inte alls nära Bromma Flygplats. Nordvästra Kungsholmen är det nya området som ligger rakt under Brommas inflygningar, inte Solna. Men visst är det Bromma som avgör hur högt det får bli i Arenastaden (och som iirc avgjorde hur högt Blåkulla fick bli) då det ligger nära nog.
 0
Niklas (19 Augusti 2008 17:03):
^^
Någonstans i trakterna av 80 meter över havet.
Man måste dock ha i åtanke att även om avståndet till Bromma är litet (3-4 km) så ligger Arenastaden HELT utanför inflygningsrutterna/utflygningsrutterna (som går över Södermalm-Kungsholmen-Ulvsunda alt. Viksjö-Kälvesta-Spånga).

Det kan nämnas att DN-skrapan nästan når 95 meter över havet, ligger lite drygt 4 km från Bromma och i stort sett rakt under inflygningsrutten. Att åstadkomma någon form av dispans för Arenastaden borde väl inte vara någon omöjlighet. Om vi skulle vara slavar under Brommas höjdrestriktioner skulle man knappt få bygga högt någonstans i Stockholm.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8647 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter