Utskrift från www.yimby.se
....

Framtiden förfaller

 
I Svenska Dagbladet kan man läsa om att skolorna behöver rustas för miljarder. Det är skolor som håller på att vittra sönder och samman där tak läcker och ventilationen är så dålig, allt det här skapar en grogrund för mögel och andra skadliga partiklar som utgör en allvarlig fara för elever och personal.

Vi talar om Sveriges största arbetsplats med 1,4 miljoner barn och 235 000 anställda.

Nu har höstterminen börjat för majoriteten av skolbarnen och det är nog många av dem som har våndats inför det, inte bara p.g.a. rädsla för t.ex. mobbning utan också för den fysiska miljön. Claes Eriksson, huvudsekreterare i Rådet för arkitektur, form och design ska i september presentera en rapport om skolmiljön. Han är bekymrad och menar att situationen är allvarlig.

"– Vuxna människor skulle knappast acceptera att deras arbetsplatser såg ut så som många skolor gör. Men barn ska tydligen bara acceptera läget. Det är en märklig inställning, inte minst eftersom vi har skolplikt och eleverna är tvingade att gå i skolan."

Och ja, jag kan bara hålla med Claes. Det är tragiskt. Tydligen får barn finna sig i det som många vuxna aldrig någonsin skulle acceptera.

Svenska Dagbladet skriver att idag är det ett tiotal myndigheter som på ett eller annat sätt är inblandade i skolmiljön.

Och då kan man undra, är det här ett fall av "ju fler kockar desto sämre soppa"? I så fall, vilken soppa!

Claes Eriksson säger:

"- Ingen tar frågan om gestaltningen av den fysiska miljön på riktigt allvar och det gör att den ofta faller mellan stolarna. I England, Finland, Danmark och Norge har man på ett helt annat sätt tagit tag i de här problemen och lyft upp dem till en gemensam nationell nivå. Det skulle vi också behöva göra."

Vi måste bli mer ödmjuka och våga inse att vi inte längre är "#1" inom många områden och att vi måste ta intryck från länder som löser frågorna bättre än oss.

Enligt en annan undersökning som gjorts av Boverket och Energimyndigheten på 131 skolor och förskolor konstaterar man att i nästan tre av fyra skolor är luftproblemen så elakartade att "personal och elever får besvär med till exempel trötthet, huvudvärk och heshet".

Legionellabakterier riskerar att spridas i flera av de granskade skolorna. Legionärssjuka är en mycket farlig sjukdom som kan leda till döden om den inte behandlas i tid.

Magnus Persson, utredare vid Boverket säger följande om det:

"- I flera skolor har de vattensystem som leder till onödigt hög risk för legionellaspridning. Det kan handla om avkapade och igenpluggade rör med ljummet vatten eller låga temperaturer i varmvattenberedare där bakterier kan växa till."

Nikolaj Tolstoy, chef för Boverkets bygg- och förvaltningsenhet menar att problemet med att åtgärda allt det här är att det saknas medel varpå Magnus Bengtsson kontrar med följande:

"- Man glömmer bort att det medför stora dolda kostnader om man låter skolorna förfalla. Vandaliseringen ökar och undersökningar visar att elevernas studieresultat försämras. Därför borde man se underhållet av skolorna som en investering i framtiden snarare än som en kostnad."

Och jag tror att det är här som problemet ligger. Man ser på tok för kortsiktigt i allt och ser i allt som "kostnader" när man istället bör tänka "investeringar". Man ser kortsiktigt och glömmer bort framtida resultat av investeringar, att om vi satsar på att rusta upp skolorna så kan allt fler elever trivas bättre vilket i sin tur leder till att allt fler kan prestera bättre som i sin tur gör att fler och fler kan vidareutbilda sig och bidra till vårt samhälle. Samtidigt, om fler och fler anställda mår bättre så kan de bli mer produktiva i att hjälpa barnen och då kan dessa personer rentav leva längre(!).

Samma resonemang kan man applicera på boendeproblematiken där 650 000 lägenheter från miljonprogrammets dagar håller på att... ja, just ja, vittra sönder och samman. Låter det bekant?
350 000 av nämnda lägenheter är i så pass dåligt skick att de behöver renoveras inom 5 år.

Samma politiska mentalitet kan också ses i frågan om de svenska järnvägarnas allvarliga situation som häromdagen berördes igen, denna gång i Aftonbladet.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Mikael Hörnlund (23 Augusti 2008 00:10):
Håller med dig Leonardo. Tyvärr så är det inte bara skolor, järnvägar som berörs. Detta kan appliceras inom många områden, - sjukvården är en annan del av samhället där detta kan appliceras på, stadsplanering ingår tyvärr i detta också.
Det mesta idag går ut på kortsiktighet, kostnader, allt är produkter som kostar, inklusive oss själva. Vinster ska maximeras till max. Dvs, ett kortsiktigt tänkande utan perspektiv och helhetssyn om samhället och dess uppbyggnad och behov.
 0
Theodor Adolfsson (23 Augusti 2008 01:45):
– Vuxna människor skulle knappast acceptera att deras arbetsplatser såg ut så som många skolor gör.
Är det inte just det de gör? Lärarna har väl i princip samma arbetsmiljö som eleverna.
 0
Leonardo Frithunanthz (23 Augusti 2008 07:31):
Theodor: Jag tror att han syftade på andra branscher där man inte jobbar med barn.
 0
Eric Thärnström (23 Augusti 2008 10:10):
Undrar om skolorna har någon renoveringsfond. Jag tror knappast det.

En skola som inte uppfyller ventilationskraven får betala böter på miljonbelopp årligen. Men samtidigt är det ofta 9-siffriga belopp det handlar om när man väl ska renovera, så böterna är mycket billigare. Nu skulle det ju inte trolla fram en massa pengar om man höjde böterna, utan det skulle bara förvärra misären. Man kan, förvisso, göra om systemet så att bötespengarna går till en underhållsfond. Man tvingas lägga pengarna i en fond, och slipper på så vis den kostnaden, samtidigt som man får ett konstruktivt sparande som man kan nyttja.

Men det krävs förstås externa medel för att klara renoveringarna.
 0
Tore Kullgren (23 Augusti 2008 15:47):
Skulle förstatligande av skolan kunna lindra problemet?

Vi vet ju att högstatuskommuner (som Stockholm och de "blå" kranskommunerna) är beredda att snåla på allt för att kunna sänka kommunalskatten några öre. Det är ju inte direkt så att invånarna kommer börja flytta från Stockhsolms kommun för att skolorna är i så dåligt skick.

Staten skulle förhoppningsvis ta större hänsyn till långsiktiga effekter av undermåliga byggnader.
 0
Anders Gardebring (23 Augusti 2008 23:46):
H G:

Knappast. Snarare är det ju faktiskt så att statligt drivna skolor ofta har sämre miljö än friskolor. En friskola måste locka elever, alltså tvingas man erbjuda en miljö som gör att föräldrarna vill sätta sina barn i den aktuella skolan.

Att skylla skolornas situation på den regering som regerat Sverige de två senaste åren är i allra högsta grad att missa målet. Sanningen är att socialdemokratin under lång tid hanterat skolfrågan dåligt, och att den nya borgerliga regeringen fortfarande hanterar frågan dåligt. Partipolitik blir i den här frågan bara okonstruktiv pajkastning som helt missar var problemet ligger. Att tro att ett maktskifte löser någonting är att göra skolan en stor otjänst. Det är ett systemskifte som behövs, där man gör just det som Leonardo skriver, att man istället för kostnader ser investeringar. Och det tror jag att både en borgerlig eller en socialdemokratisk framtida regering skulle kunna göra, bara de vill och vågar.

Samma resonemang kan för övrigt appliceras både på sjukvårds- och infrastrukturfrågorna. Det här handlar om rena systemfel, inte vem som råkar hålla i trådarna för tillfället.
 0
Tore Kullgren (24 Augusti 2008 06:37):
Saken är den att grundskoleutbildning är en långsiktig investering, eftersom skolan präglar människors hela liv. Tidshorisonten är alltså över 50 år. Dessutom är det en nationell investering, snarare än en kommunal, eftersom de flesta svenskar byter hemkommun under livets gång.

Jag lägger inte ansvaret på regeringen Reinfeldt, utan på kommunstyrelserna. Den politiska färgen är inte hela frågan, men i allmänhet brukar högern ha snålare budgetar än vänstern.
 0
Eric Thärnström (24 Augusti 2008 09:11):
Högern brukar också vara mer positivt inställd till nämnda friskolor, som de facto har högre standard på fastigheterna.

Jag håller fast vid mitt förslag om att införa renoveringsfonder för skolorna. Böterna för att inte uppfylla olika krav ska gå till den fonden. Det avhjälper knappast det akuta problemet, men kan minska kostnaderna i framtiden. Idag behövs det nya satsningar för att rusta skolorna, och det kan ju vara ett projekt för byggbranschen i den kommande lågkonjukturen.
 0
Henrik Nilsson (24 Augusti 2008 13:13):
Ett förstatligande skulle knappast hjälpa, staten har inte ens råd med elementär infrastruktur. Det är knappast i Stockholm eller dess borgerligt styrda kranskommuner som skolorna håller på att ruttna bort. För övrigt hoppas jag att alla är medvetna om att skolans kommunalisering genomfördes av den vittberömde skolministern Göran Persson(s).

Man kan ju fråga sig varför skulle någon kommun satsa på att underhålla skolor då tendensen att bränna ned dem är så stor som den är?
 0
Albin Törnberg (25 Augusti 2008 13:54):
 0
Tore Kullgren (25 Augusti 2008 16:44):
Svenska Dagbladet idag skriver att budgeten för skolmaten skiljer sig enormt mellan olika kommuner.

http:​/​/​www.​svd.​se/​nyheter/​inrikes/​artikel_​161350​3.​svd
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter