Utskrift från www.yimby.se
....

Vad hände med skolgårdarna?

 
Idag kan man läsa om att det blir alltmer sällsynt att skolor har egna större skolgårdar. Istället måste många av skolbarnen söka sig till parker i närområdena.

Enligt Petter Åkerblom, landskapsarkitekt som forskar kring barnens utemiljö, är skolgårdarna närmast att betrakta som utrotningshotade. Han berättar också att markerna används istället till bl.a. uppförandet av nya parkeringshus (!).

För oss i YIMBY är det närmast chockerande att man väljer att prioritera bilar framför våra egna barn, framtiden. Att parkeringshus skulle vara mer angeläget än skolgårdar för våra lekande barn hade vi ingen aning om. Ska barnen leka på parkeringsplatser? Är det bättre? Vi ser istället att man använder de anvisade markerna till just skolgårdar och att man istället satsar på kollektivtrafik såsom hållplatser och cykelbanor för en renare och mer barnvänlig miljö och framtid.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Patric Nilsson (28 Augusti 2008 17:54):
Vansinne. Avskaffa parkeringsnormen helt, den hindrar en sund stadsutveckling.
 0
Marre (28 Augusti 2008 18:26):
Erkänn att ni inte brytt er ett skvatt om ungarnas skolgårdar om man istället byggt skyskrapor på dem...? ;-)
 0
Anders Gardebring (28 Augusti 2008 18:36):
En grej som var vanlig i Japan var att lägga skolgårdar på taket. Jag föreslår inte att vi nödvändigtvis skall ersätta skolgårdarna med konstruktioner ovanpå tak, men där det är ont om plats kan man ju faktiskt också använda takytan, något som vi i Sverige generellt sett är usla på.
 0
Leonardo Frithunanthz (28 Augusti 2008 18:46):
Marre: Hur kan du säga sådant?

Jag kan inte tala för alla de 2771 medlemmarna, men jag bryr mig i alla fall.
 0
Eric Thärnström (28 Augusti 2008 18:52):
Anders Gardebring
Det är kanske en anledning till att vi inte ska få bygga högt: Folk ska inte få för sig att titta ut över detta hav av tak och tänka tanken att bygga något på dem.

Marre
Tvärtom! Vi vill ju ha kvalitativa parker som man kan använda till något, istället för gröna plåster utefter husfasaderna. En väl planerad skolgård är ju i allra högsta grad en kvalitativ park. Vi har aldrig föreslagit att man ska bygga på en kvalitativ park.
 0
Dr Evil (28 Augusti 2008 21:19):
Ett argument för grönytor kanske...
 0
Tore Kullgren (28 Augusti 2008 21:42):
Skolgårdar är viktiga, men ett problem i sammanhanget är att skolor och förskolor, slösar bort mark.

För det första så ligger många förskolor i envåningsbaracker, mitt i parker. Det är förstås önskvärt att förskolebarn slipper trappor, men det bästa är om de kunde inrymmas i bottenvåningen på höghus, där det oftast finns en massa lediga grönytor. Se vidare http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​116

Många skolgårdar är omgivna av stängsel. Det må behövas för de små skolbarnen, men vid högstadie- och gymnasieskolor blir de onödiga barriärer.

Bättre är i så fall att integrera skolgårdar med parker, så att hela området kan användas av elever under skoltid, och av allmänheten under kvällar, helger och sommarlov. Jag har ett sådant förslag för Kungsholmens gymnasium: http:​/​/​www.​yimby.​se/​forum/​thread.​aspx?​id=​48
 0
Niklas (28 Augusti 2008 22:37):
Anders:
Att lägga skolgårdar på tak är en alldeles lysande idé. Om man får tro min mor så gick hon (på 60-talet) i en skola vid korsningen Odengatan - Dalagatan (vid det gamla posthuset). Taket där användes faktiskt som skolgård. Det ansågs nog säkrare att ha ungarna springande där än att de skulle springa över till Vasaparken.

Hursomhelst... Låt oss prova detta koncept i Stockholm.
 0
Dr Evil (28 Augusti 2008 23:03):
Håller också med om ett totalt avskaffande av parkeringsnormen. Det leder till mer diversifierat byggande. vill du ha en eller två bilar mitt i stan, betala för det. Vill du inte ha någon, bo billigare...
 0
Tore Kullgren (28 Augusti 2008 23:21):
Minskat bilberoende fordrar å andra sidan förbättrad kollektivtrafik. Så för att få större skolgårdar behöver vi mer spårväg.
 0
Anders Gardebring (29 Augusti 2008 01:02):
Dr Evil:
Du skriver:
"Ett argument för grönytor kanske..."

Vad är en "grönyta"? För mig är en grönyta precis just det. En grön yta. Det saknas tanke eller analys bakom en "grönyta". Behövs den? Används den? Förbättrar den de boendes situation, eller förvärrar den de boendes situation? (Och jodå, grönytor kan förvärra situationen för de boende, liksom den kan förbättra den, allt handlar om planering och hur saker hänger ihop).

Vad säger oss ordet "grönyta"? Ingenting. Är det ett planerat stycke mark med en idé, eller är det bara kvarlämnad oplanerad yta?
Däremot säger oss parker, gräsmattor, strandpromenader, alléer, gårdar och skolgårdar någonting. Men den odefinierade termen "grönyta" vänder jag mig starkt emot. Det är ett precis lika intetsägande ord som att kalla allt som är bebyggt för "bebyggd yta". Bebyggd yta säger oss absolut ingenting. Är det en parkeringsplats eller en skyskrapa? Precis lika meningslöst är "grönyta" som term när vi diskuterar staden.

Tyvärr har vi som samhälle i mångt och mycket tappat bort förståelsen för och skillnaden på stad och landsbygd. Strösselplanerade förorter har luckrat upp denna tidigare tydliga avgränsning och det är idag ofta svårt att veta vad som är stad och vad som inte är stad. På landet finns det grönområden, ej planerade ytor. Men i en stad har sådant ingen plats. En stad är, per definition, en av människan planerad yta. Men kan i en stad låta en skog vara en del av planeringen, men då är det fortfarande ett val, något planerat, något som finns där för att fylla ett syfte. Så fort den distinktionen lämnas, så har vi också lämnat staden.
 0
Sven R (29 Augusti 2008 01:12):
Dessutom är sällan en skolgård en grönyta.
 0
Jan Wiklund (29 Augusti 2008 11:03):
1. Förskolan jag gick i på 50-talet i Västberga hade lekplats på taket. Det var kul, minns jag, det gav möjligheter att titta ner på folk på gatan utan att bli sedd.

2. När trängselavgifterna debatterades berättade någon att lärare som hade parkeringsplats på skolgården åkte bil medan de som inte hade det åkte kollektivt. P-platser eller inte p-platser vid jobbet är ett oerhört starkt styrmedel.

3. Vad är det för fel med att ungar springer i trappor? Det är väl då de har behov av att röra sig, så de bygger upp muskulaturen?
 0
Eric Thärnström (29 Augusti 2008 13:52):
En lekplats på taket är ju en säkerhetsfaktor också. En lekplats på taket är mycket svårare att nå för någon utomstående med otrevliga avsikter. Man måste ta sig genom skolhuset för att komma upp. Istället för att barnen ska springa rakt ut i närmaste buskage... och inte ses mer. Det är en fördel för det extrema, men det kan ju ändå spela in som en trygghetsfaktor.
 0
Anders Gardebring (29 Augusti 2008 14:27):
Eric:
Fast i paragrafsverige ses det säkert som en negativ säkerhetsfaktor. Barnen kan ju slå sönder staketet och hoppa ner o slå ihjäl sig (oavsett hur icke-troligt ett sådant resonemang är).
 0
Eric Thärnström (29 Augusti 2008 14:39):
Anders Gardebring
Jag skulle vilja kalla just det för naturligt urval, men det går kanske inte hem i debatten. Men det finns ju annars väldigt stora möjligheter med att bygga en lekplats en skola istället för bredvid den. Om det ska vara så extremt så kan man väl köra modell ESB och ha 4-metersstängsel... för en fallhöjd på en våning.
 0
Anders Gardebring (29 Augusti 2008 14:41):
..och helst linda in barnen i vaddering och låta dem ha hjälm på sig dygnet runt. (Ok, jag spårar ur något nu känner jag men ibland blir jag lite trött på trygghetsnarkomanin...)
 0
Carl Johan Hall (29 Augusti 2008 15:17):
En grej som faktiskt är bra med grönområden är att de är kul att leka i. Då menar jag just oplanerade, kvarlämnade naturpartier. Mina kompisar och jag tyckte i alla fall att de var mer spännande än mer genomtänkta parker. Vi bodde på Skallberget i Västerås, ett 40-talsområde som är rätt likt Bandhagen eller Hökarängen.
 0
Anders Gardebring (29 Augusti 2008 15:35):
Carl Johan Hall:

En skogsdunge eller en bergsknalle är inte en "grönyta". Det är en skogsdunge respektive en bergsknalle. Jag menade alltså inte med mitt inlägg ovan att alla rekreationsområden måste vara "planerade" i sig själva, men de skall vara en del av en bärande stadsidé. Behåller man en bit skog gör man det av en anledning. Är du med i hur jag resonerar?
Det är den slentrianmässiga nedvärderingen av rekreationsytor till den odefinerade och, menar jag, nedvärderande termen "grönyta" som jag vänder mig mot.
 0
Carl Johan Hall (29 Augusti 2008 15:46):
Ja, ungefär! Fast jag tror att skogspartiet där det var så kul att leka 1985 mest hade blivit över. Mig spelar det inte så stor roll om det uppkom spontant eller var medplanerat, eftersom resultatet blev bra i slutändan.
 0
Jan Wiklund (29 Augusti 2008 17:12):
Återigen kan man hänvisa till Alexander Ståhles avhandling Mer park i tätare stad - http:​/​/​www.​spacescape.​se/​pdf/​as_​lic_​thesis.​pdf

Tes: folk i innerstan är nöjdare med sina parker än folk i förorterna. Orsak: innerstans parker är mer genomtänkta.
 0
Dr Evil (29 Augusti 2008 17:13):
Anders: Men ordet stad är lika odefinierat, det råkar bara i er vokabulär stå för något positivt eftersom ni har lagt in positiva värden i det. En stad kan också se ut på tusen olika sätt, småstad, storstad, stadspark, huvudstad, sjöstad, mfl mfl.

Grönyta är inget bra ord men som ett allmänt hållet begrepp som i sin vidd omfattar många olika slags platser med åtminstone en gemensam nämnare: utan är inte hårdgjord utan det kan växa saker på den, bland annat gräs, buskar och träd.

Ordet 'odefinierad' är också det ett yimby-ord som egentligen bara betyder att en plats inte har de attribut som passar yimby-iter.

" Det saknas tanke eller analys bakom en "grönyta". Behövs den? Används den? Förbättrar den de boendes situation, eller förvärrar den de boendes situation?"

Ja så ser det ut i Stockholm idag, till men för samtliga grönytor, bra eller dåliga.
 0
Jan Wiklund (31 Augusti 2008 15:47):
Dr Evil: Annars talar väl Yimby om tät stad kontra gles, om man ska vara noga?

Beträffande grönytor är detta var Ståhle redogör för, se mitt förra inlägg. Han urskiljer flera dussin olika användningsområden som en grönyta kan användas till, och ju mer den kan användas till desto bättre är den. Åtskilliga är varken hackade eller malda, enligt Ståhle; de kan inte användas för någonting. Det är den sorten vi inte har något till övers för.

Ett exempel: den vanliga sortens överblivna icke hårdgjorda markyta är ofta för liten för att användas som natur. Och för föga påkostad för att användas som park. Det finns inte stort mer att göra än att rasta hunden på den. Behövs så mycket av detta som det finns i Stockholm idag?

Personligen misstänker jag att när man säger "grönyta" eller "grönområde" är det denna sorts oanvändbara restmark man menar. De lämpar sig bara för abstrakta ord eftersom man inte kan göra nåt med dem. När man syftar på en park säger man park, när man syftar på en skog säger man skog och när man syftar på en blomsteräng säger man blomsteräng. Man använder konkreta ord för sånt man kan ha en direkt relation till.
 0
Ann-Charlotte (4 December 2008 11:46):
Politikerna i Stockholm säljer ut barnen för att tjäna pengar. Engelbrektsskolans skolgård står under ett direkt hot. Hjälp oss att påverka politikerna att ändra sitt beslut.. det handlar om framtiden i stockholm
 0
Anders Gardebring (4 December 2008 11:59):
Ann-Charlotte:
YIMBY har studerat planerna för Engelbrekt och det är mycket troligt att vi kommer att stödja bygget. Inte minst för att det ser ut att kombinera flera positiva faktorer som bättre lokaler för barnen, en bättre, tryggare och trivsammare stadsmiljö (som kommer de redan boende till del), fler lokala butiker, fler bostäder i bostadsbristens Stockholm i ett mycket bra kollektivtrafiksläge. De enda negativa aspekter vi kan se av bygget handlar om störningar under byggtiden. Sådant är naturligtvis jobbigt när det pågår, men Stockholm är en stad som växer varför temporära störningar är en naturlig utveckling i arbetet för att skapa en bättre stad för fler människor.
 0
Gustav Svärd (4 December 2008 13:57):
Engelbrektsplanerna har jag börjat skriva om, i mycket positiva ordalag. Av just de anledningar som Anders nämner. Skolgården är inte under hot, såvida hot inte innebär "kan komma att rustas upp ordentligt".
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter