Utskrift från www.yimby.se
....

Söderlund i DN om staden

 
Mikael Söderlund, avgående stadsbyggnadsborgarråd, kommer i en artikel i Dagens Nyheter till tals om sin syn på stadens framtida utveckling, nu när han snart skall lämna över uppdraget till Kristina Alvendal.

Som Yimbyit kan man inte undvika att nicka instämmande när man läser vad Söderlund säger:

"Mikael Söderlund hoppas att stadsbyggnadsfilosofin med bostad, arbete och centrum på helt olika ställen är död för alltid."

Efter en första del av artikeln som handlar om trafik, där Yimby som bekant inte riktigt delar Söderlunds syn på vad som bör göras, så fortsätter artikeln att handla om staden:

"Mikael Söderlund älskar städer och han älskar stadsmiljöer med myller av människor, aktiviteter, butiker och trafik.

- Människor längtar till stan. Det är i stan vi möts, skaffar nya vänner, träffar vår blivande fru eller man och stöter på något som gör att vi blir gladare, ledsnare eller klokare. Alltså måste vi bygga stadsmiljöer där vi möts, förklarar Mikael Söderlund.

Han är en svuren fiende till stadsplanering som lägger en arbetsplats på en plats, bostäder på en annan, ett centrum på en tredje och låter vägar och spår gå ovanför, under eller vid sidan av allt annat."

Från Yimbys håll applåderar vi naturligtvis. Även om alltfler politiker börja förstå nyttan av den täta staden så är det få som än så länge har tagit så tydlig ställning. Vissa har helt missat tåget.

Mikael Söderlund säger följande om Hammarby Sjöstad:

"- Det är lite för lite lokaler i bottenvåningarna. Men det finns ändå ett liv här och det kommer att bli mer. Det tar säkert minst tio år att få en ny stadsdel att sätta sig, säger Mikael Söderlund.
Här byggs det tätt, men samtidigt som det finns ett liv med kaféer och affärer finns här lugna parkstråk.
- På det hela taget är Hammarby sjöstad lyckad. Det är så här vi ska fortsätta att bygga ut Stockholm. Om vi ska bli mer storstad måste innerstadens karaktär få växa utåt och eftersom Stockholms främsta attraktion är vattnet ska vi bygga vid vattnet på platser som i dag är öde eller halvt öde, säger Mikael Söderlund."

Att det finns för lite lokaler i bottenvåningarna instämmer vi fullt ut i. Däremot ifrågasätter vi att bebyggelsen i Hammarby sjöstad skulle vara särskilt tät. Dessa saker hänger naturligtvis ihop, för lite lokaler och för gles bebyggelse liksom bristen på väl definierade stråk. Hammarby sjöstad är en oerhörd förbättring jämfört med vad som under lång tid har byggts i Stockholm, men även här försvinner staden så fort du lämnar huvudgatan. Det går inte att bara bygga lokaler och hoppas att det blir butiker. Det måste också skapas ett underlag för det lokala gatulivet och det görs med människor som måste vara där och gå förbi där. Skall vi bygga de stadsmiljöer där människor möts, som Söderlund efterfrågar, måste staden arbeta vidare och bygga just mötesplatser för alla.

"
Liljeholmen, Lindhagen på Kungsholmen och Värtan är tre av flera vattennära områden som i framtiden kommer att vara hem för 100.000 människor. Mikael Söderlund tycker att de områdena mycket väl kan ha riktigt höga byggnader som verkligen syns.

- Jag tillhör inte de som jublar över att man lyckats bygga ett viktigt museum mitt i Stockholm och få det att bli nästan osynligt, säger Mikael Söderlund som har svårt att förlika sig med nya Moderna museet.
"

Här kan vi från Yimbys sida bara instämma.

"Som stadsbyggnadsborgarråd var Mikael Söderlund ansvarig för att det byggdes radhus i Rinkeby. Det är han stolt över, inte minst för att det finns en symbolik i att bryta satsningen på hyreslimpor i förorterna.

- Jag hoppas och tror på en positiv utveckling i förorterna. Det är bakvänt att det inte byggts mer butiks- och företagslokaler på Järvafältet där väldigt många faktiskt är entreprenörer, anser Mikael Söderlund."

Problemet med förorternas planering handlar bland annat om monofunktionell planering, endast en upplåtelseform samt brist på den täthet som kan ge underlag för ett lokalt affärsutbud. Tyvärr så verkar dock radhus presenteras som universallösning på förortens vidareutveckling, och i järvafältets fall dessutom kombinerat med stora rivningar. Radhus kan definitivt spela en roll för att blanda upp bebyggelsen, men något levande stadsliv blir det inte. Förorterna måste naturligtvis också förtätas med stadsmässig bebyggelse, framförallt längs huvudstråken, för att tillföra de urbana kvaliteter som idag saknas. Det måste ske i god dialog med de boende där man lyssnar på medborgarna.

"
Han önskar också att platser som Odenplan, Karlaplan och Fridhemsplan får ett lyft och rösten går nästan upp i falsett när han beklagar sig över att Lindhagensgatan inte blev en riktig esplanad, utan fick en grässträng i mitten i stället för ett promenadstråk."

Lindhagensgatan kommer framöver att få en ny spårvägslinje. Yimbys förhoppning är naturligtvis att man i samband med detta lägger spåren i ett eget gräsplanterat fält mitt i körbanan så att spårvagnarna slipper trängas med övrig trafik.


"Han anser också att det går att bygga mer på Gärdet. Varför inte höja husen på Sandhamnsgatan till 15-20 våningar och han skulle inte ha det minsta emot att se den framtida Österleden som en led för bilar och spår på en hög bro - som ett Stockholms Golden gate.

- Men det är nog lite väl djärvt. Det får bli tunnel om det ska bli något. Men det har hänt något på senare år som gör att folk ger oss beröm när vi vill bygga och inte bara gnäller, tycker Mikael Söderlund"

I egenskap av boende på Gärdet kan jag bara instämma. Det finns gott om plats att bygga på här, utan att för den skull ta bort park- eller rekreationsytor.
Söderlunds avslutande kommentar om att någonting har hänt, och att folk inte bara gnäller, har vi även inom Yimby noterat. Intresset för stadsbyggnadsfrågor har nästan exploderat. Kanske beror det på att många har märkt att världen inte går under för att man får några nya grannar, och kanske har även vi inom Yimby spelat en liten roll till att nyansera debatten och få Stockholmarna att se med nya ögon på förändring och utveckling. Att motståndet fortfarande är stort hos många råder det dock ingen tvekan om, men de står i alla fall inte längre oemotsagda.

Yimby vill passa på att tacka Mikael Söderlund för hans tydliga vilja att börja bygga stad igen under sin tid som stadsbyggnadsborgarråd. Vi har inte alltid varit överens, speciellt inte om trafikfrågorna. Avsevärt mer behöver också göras för att blanda upplåtelseformer där den stora övervikten av bostadsrätter i nyproduktion, samtidigt som bostadskön till hyresrätter växer, är ett stort problem. Dynamiska städer skapas inte genom att nästan bara bygga dyra bostadsrätter. Men det råder ingen tvekan om att Söderlund klart och tydligt har hjälpt till att styra in byggandet i Stockholm på ett ny form; mot staden.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Jonas Frejd (2 September 2008 20:23):
Tack säger även jag, Mikael har bidragit med mycket och var aldrig rädd för att stå för sina åsikter trots massivt motstånd.
 0
Patric Nilsson (2 September 2008 22:30):
Ja förutom parkeringsnorm och andra trafikfrågor, har han varit en frisk fläkt, och medverkat till attitydsvängningar i vad som tills helt nyligen varit en debatt helt dominerad av nej-sägare.
 0
Fredde Berlin (2 September 2008 22:49):
All heder till Micke Söderlund och hans visioner om att definitivt skrota ABC tänkandet. Och att det börjar hända lite mer i byggsvängen i Stockholmsregionen, positivt!

Men tyvärr finns det ganska brännande frågor t :ex bostadspolitiken trots att stadsbyggnadskontoret haft en hel högkonjuktur på sig att göra nåt så har ju inte särkilt mycket (som vanligt kan man ju säga om Sverige) hänt på den fronten!

Fick informationen någonstans ifrån att 300 000 sträcket närmar sig när det gäller bostadskön. inte bra inte alls bra!!
 0
Gustav Svärd (2 September 2008 22:53):
Japp, finns en hel del kvar att göra. Just trafikfrågorna var jag inte överens med Söderlund om alls (höja P-normen? say whaaat?) men i det stora tycker jag att han varit mycket bra för staden.
/inte alls moderat, mer sosse jag.
 0
Perra (2 September 2008 23:04):
Han tycker mycket den gode Micke, men vad har han förändrat, rent konkret? Visioner kommer man inte långt med om de inte förverkligas.
 0
Anders Gardebring (2 September 2008 23:30): Online
Perra:

För mig, som tittar på planförslag så gott som dagligen, är det uppenbart att någonting har hänt. Där det enkom var utströsslade punkthus och lameller bara för några år sedan finns det plötsligt kvarter. Ibland till och med slutna(!). Exploateringsnivån ökar sakta men säkert, och husen börjar så sakteliga att leta sig uppåt.

Det är mycket möjligt att den förändringen var på gång redan innan, men Söderlund har entydigt pekat ut riktningen och vågat sätta ner foten i frågor där andra bara vimsat runt. Gustav kan ge ett konkret exempel från så sent som idag...

Sedan har Söderlund också, rent retoriskt, varit mycket tydlig när han uttalat sig om staden. Vill skall återigen bygga den täta staden. Kvarter. Lokala butiker. Blandning. Han har entydigt vågat säga emot när det vanliga gnället har hörts, där andra politiker utan tvekan skulle ha vikit sig.

Finns det mycket att göra i Stockholm? Absolut! Bristen på bostäder, speciellt hyresrätter, är ett stort problem. De omständiga planprocesserna likaså. Söderlunds "legacy" är att han gjorde upp med modernismen och styrde in Stockholm mot staden igen. Nu är det upp till oss som medborgare att se till att den inslagna kursen hålls.
 0
Johan Eriksson (2 September 2008 23:31):
Instämmer i de positiva omdömena om Mikaels arkitektur-/stadsbildsuppfattning :)

Vad som suger är sånt här: http:​/​/​www.​dn.​se/​DNet/​jsp/​polopoly.​jsp?​d=​1298&a=​642939

-ingen vidare "modern" uppfattning av sakernas tillstånd men jag hoppas att låtit sig påverkas av sina kollegor i sitt parti och i alliansen till det bättre? Nu är ju spårvägslinje 5 (Hornsberg-Centralstationen-Waldermarsudde) och Tvärbanan till Solna stn redan beslutade och han ska avgå, men jag hade hoppats på att han hade varit lika klarsynt ang k-trafiken som om bebyggelsen. Viktigt att hans efterföljare inser vikten av fortsatt spårutbyggnad!
 0
Dr Evil (3 September 2008 00:06):
Skönt att han är ute ur bilden. Och hans självförhärligande gällande modernismens död är patetiskt. Jag har skrivit det förr: han är en politiker som bygger sin gärning på konfrontation och nedlåtenhet mot meningsmotståndare och han kör över andra med annan åsikt, vare sig de befinner sig i eller utanför hans parti. Det är ett handikapp snarare än ett styrkebevis.
 0
Dr Evil (3 September 2008 00:10):
Anders: hur kan du ta upp frågan om hyresrätter i samma andetag som du hyllar en moderat stadsbyggare. Det är ju moderaterna som står för utförsäljningen av just hyresrätter, det är de som skapar problemet just nu, idag.
 0
Joakim Runnedal (3 September 2008 00:19):
Någon som vet något om Kristina Alvendals linje i stadsbyggnadsfrågor? Vad kan förväntas av henne jämfört med Söderlund?
 0
Anders Gardebring (3 September 2008 00:26): Online
Dr Evil:
Var någonstans har jag hyllat moderaternas politik om hyresrätter? Det handlar om hur städer byggs rent fysiskt. Inget annat.
Jag inser dock att det kan vara på sin plats med ett tillägg om bristen på hyresrätter i nyproduktion, som jag ser som ytterst allvarlig. Jag har därför kompletterat inlägget.

Personlig sidonotis här: Den borgerliga alliansens oförmåga att se till att det skapas hyresrätter är överlag märklig. Om det är svårt för människor att komma in på bostadsmarknaden är det svårt att locka människor till en stad... Däremot ser jag inga större problem (återigen personlig åsikt) med att sälja ut hyresrätter till den som vill köpa, förutsatt att det säljs till marknadsmässigt pris, och att pengarna man får in används för att bygga nya hyresrätter. Så fungerar det ju dock tyvärr inte idag. Försäljning av hyresrätter bör dessutom framförallt ske i områden som domineras av hyresrätter, precis som man i områden som domineras av bostadsrätter bör bygga nya hyresrätter. Även här finns det problem i den förda politiken.
Blandning går åt båda hållen, inte bara mer hyresrätter bland bostadsrätterna, utan också mer bostadsrätter bland hyresrätterna.

De flesta politiker har under lång tid fört en politik som skapar problem, nämligen den utspridda förortens politik. Moderater likväl som Socialdemokrater och miljöpartister. Söderlund har tydligt gjort upp med den idén. Det förtjänar han faktiskt en tydlig eloge för, även om det finns problem med andra delar av den förda politiken. Mycket av den kritik som kan föras mot Söderlund handlar dessutom om rent partipolitiskt ideologiska frågor, vilket Yimby uttalat inte tar ställning i. Detsamma skulle gälla om vi hade ett socialdemokratiskt styre i Stockholm.
 0
Niklas (3 September 2008 00:46):
Evil:
Hellre att det byggs och andelen hyresrätter minskar än att ingenting byggs och förhållandet kvarstår.

Om du röstar på följande så finns ju risken att ingenting byggs:
(http:​/​/​blog.​mp.​se/​emiliahagberg/​archive/​20​0​8/​0​6/​19/​pro.​.​)

Och detta i ett läge då antalet bostadskön närmar sig 300.000 personer och att länet väntas öka med en halv miljon till 2030 (om nuvarande ökning (enl SCB) håller i sig är det frågan om en ökning på 688.000 till år 2030).

Man trodde ju att MP var ett parti som värnade naturen. Tyvärr verkar det som om de inte gör det, eftersom de föredrar att stora arealer skog skövlas framför att kapa ett och annat träd i närförort/innerstad.

Byggs det ingenting spelar det mindre roll hur stor andel som är bostadsrätter eller hyresrätter. Då har vi istället inom ett par år en ordentlig bostadskris samt totalt igenkorkade infartsleder och överpackade pendeltåg.
 0
Anders Gardebring (3 September 2008 00:55): Online
Miljöpartiets stadspolitik oroar mig. Och den förvånar mig också. Det verkar saknas en övergripande analys baserad på fakta i den förda politiken.
 0
Dr Evil (3 September 2008 07:28):
Anders: jag skrev att du hyllar en moderat stadsbyggare, alltså en person, inte politiken. Nu ser inlägget bättre ut och precis som du skriver är det inte enformighet som skapar staden utan mångformighet. Trots allt tal om integration och blandade upplåtelseformer så avvecklar moderaterna hyresrätten vilket för mig först framstod som okunskap, men jag inser ju nu att det är fullt medvetet, det är helt enkelt deras politik, dom tycker inte om hyresrätter helt enkelt.

Den billigaste hyresrätten är redan byggd, Att hävda att man skall bygga nya billiga hyresrätter är både ett tankefel och ett argumentationsfel. Det är helt enkelt inte möjligt att göra det.

För övrigt så säljs inte hyresrätterna ut till markanadspris, statistiken talar sitt tydliga språk där.
 0
Albin Törnberg (3 September 2008 10:27):
Dr Evil:

Varför skulle det inte vara möjligt att bygga nya billiga hyresrätter? Och vad är alternativet? Inte bygga alls? Vad leder det till i förlängningen?

Själv är jag en hyresrättsälskare och tycker att utförsäljningarna som de sker idag är fullständigt galna. Men hellre 200 000 nya svindyra bostadsrätter än ingenting.

Angående Söderlund:

Det smärtar litegrann att säga för mig som står långt åt vänster, men en bättre politiker i detta område har jag nog inte sett i stockholm. Det är nästan så man glömde hans bilkramande.

Jag hoppas bara att politikerna när det gäller stadsplanering kan bygga en enad front över blockgränserna. Vi behöver en konsekvent politik som gynnar staden, miljön och ekonomin, och som inte rycks upp och startas om efter varje val. Det har faktiskt inte särskilt mycket med vänster/höger att göra.

Det kunde nog också hjälpa mot mycket NIMBYism.
 0
Marre (3 September 2008 10:36):
Tycker det är mycket synd att Söderlund avgår, han har spelat en vital roll för en nygammal syn på staden och urbanitet.

Att han sedan inte gör vågen för varje föreslaget spårvagnsprojekt spelar ingen större roll. YIMBY är väl ingen spårvägsklubb?
 0
Dr Evil (3 September 2008 10:37):
Albin: Alltså. I en hyresrätt betalar man hyra. Hyran skall täcka drift, service och ränta och amorteringar. Även om en hyresgäst inte märker det så är även hyreshus byggda med lånade pengar för både byggnad och mark. Ju längre en hyresrätt har funnits desto större del av lånet är betalt. Därför är en byggd hyresrätt billigare, och en som är byggd för länge sedan är ännu billigare. Varför tror du gamla hyresrätter kan hålla lägre hyror än nybyggda? Jo för att lånen i stor utsträckning är betalda.

Alternativet är definitivt inte att låta bli att bygga hyresrätter, men om man har som mål, vilket moderaterna inte har uppenbarligen, att det skall finnas billiga bostäder så måste man undvika att sälja ut de färdigbetalada hyresrätterna och ersätta dem med nybelånade.
 0
Marre (3 September 2008 10:55):
Dr Evil: Fast man kan ju lika gärna sälja ut det gamla (och oftast attraktivt utformade och belägna) beståndet till marknadspris och använda pengarna till att bygga nytt, rusta upp eller sänka hyran i nybyggen.

Att sälja ut hyresrätter under marknadspris anser jag dock vara helt förksatligt. De gynnade få som kunnat åtnjuta billigt och subventionerat hyresboende i attraktiva lägen skall banne mig inte ha någon rabatt vid utförsäljning!
 0
Anders Gardebring (3 September 2008 10:58): Online
Marre:
Nej, Yimby är ingen spårvägsklubb. Däremot ser vi spårvägar som en självklar del av en väl utbyggd kollektivtrafik i Stockholm. Liksom bussar, tunnelbanor och pendeltåg. Söderlund har inte heller bara motsatt sig spårvägar utan också propagerat för en hög parkeringsnorm. Detta är i en inte så liten mån ett rakt motsatsförhållande till den täta och urbana staden och således ett lite märkligt ställningstagande. Men det sagt så har Söderlund varit oerhört viktig för Stockholms utveckling och han har gett staden en chans att skaka av sig den modernistiska stadsplaneringen en gång för alla.

Dr Evil:
(För att) "det skall finnas billiga bostäder så måste man undvika att sälja ut de färdigbetalada hyresrätterna och ersätta dem med nybelånade."

Det ligger förvisso en poäng i vad du skriver. Samtidigt flyttar väldigt många till Stockholm och det behöver således byggas många hyresrätter. Problemet med utförsäljningarna idag är väl primärt att försäljning inte sker till marknadspris och att pengarna inte används för nyproduktion av hyresrätter...
 0
Albin Törnberg (3 September 2008 11:11):
Ja, som både Marre och Anders varit inne på kan man ju vid en utförsäljning av ett hus där lånen redan är avbetalade, använda pengarna till nyproduktion, och på så sätt slippa de stora lånen.

Om jag inte minns fel sitter dessutom de allmännyttiga bostadsbolagen på ganska feta resurser till nybyggen.
 0
Dr Evil (3 September 2008 11:20):
Albin: med det resonemanget så ökar man inte antalet hyresrätter utan håller dem på en konstant nivå.
 0
Carl Johan Hall (3 September 2008 11:21):
AG: En annan grej som inte sker till marknadspris är uthyrning. Inte konstigt att få privata byggbolag bygger, äger och hyr ut lägenheter.

Jag minns när jag gick förbi (m):s valstuga på Odenplan -98 (långt innan de hade bytt ut sin ideologiska kompass mot en räknesticka). Utanför stod en skylt med budskapet "Vi vill INTE ha marknadshyror!" Om t o m moderaterna är för fega för att förespråka en marknadslösning, vem ska då göra det?

Och de borde ju förespråka laissez-faire i parkeringsnormsfrågan!
 0
Dr Evil (3 September 2008 11:25):
Om man säljer till marknadsvärde så skulle betydligt färre vara intresserade av att köpa. Därför säljs de med en rabatt på upp till 50%. Målet är att sälja ut, inget annat, det finns inget underliggande mål om att pengarna skall användas till något behjärtansvärt som man gärna kan önsketänka om. Om man hade velat använda stadens pengar till billigare bostäder så hade man gjort det. Mängder med hus har sålts ut och även ett antal lokala centrum (centrumkompaniet) så pengar finns, tro inget annat.
 0
Albin Törnberg (3 September 2008 11:34):
Dr Evil:

Ja, men man ökar antalet bostäder på det stora hela. Själv ser jag helst att man bygger mycket mer nya hyresrätter och inte säljer ut allt för mycket.

Carl Johan Hall:

Marknadshyror är problematiska. Själv är jag emot dem.

Ur ett rent marknadsekonomiskt perspektiv finns det ett antal problem:
1. Mycket liten konkurrens. Lägenhetsutbudet ägs och drivs av ett oligopol, mer eller mindre. De stora byggbolagen är också i oligopolställning, och intresset för att bygga väldigt mycket nytt, och därmed sänka värdet på husen, kommer knappast vara stort.

2. Mycket liten rörlighet på marknaden. Att flytta till en ny bostad är inte som att börja köpa ost av ett annat märke. Man kan inte heller, som med osten, välja att avstå. Detta betyder att den lilla konkurrens som finns slås ur spel.

Alltså: om värden i huset bredvid sänker hyrorna innebär inte det att jag kan välja att flytta dit hur som helst. Först och främst måste jag få tag på en lägenhet där, vilket som vi alla vet inte är lätt. Sen innebär flytten en massa problem och jidder den också.


3. Minskad trygghet för hyresgäster. En värd kan lätt göra sig av med en hyresgäst genom att höja hyran. Det är problematiskt, inte bara för den enskilda hyresgästen utan också för samhället i stort, då minskad trygghet i boendet och mer eller mindre tvångsmässig flytt från staden påverkar jobb, privatliv, privatekonomi osv. Förespråkare för s.k. "mjuka" marknadshyror säger sig vilja lösa detta genom att införa marknadshyror på nybyggen och kontrakt som omsätts. Detta kommer dock leda till att hyresvärdar vill att deras kontrakt omsätts, och de kan därför försöka bli av med folk på andra sätt.

Alltså: Med den stora brist på lägenheter vi har tror jag att marknadshyror enbart skulle leda till en chockhöjning av hyrorna. Det finns ingen anledning att tro att värdar skulle sänka hyran i förorten. De behöver inte göra det, helt enkelt.
 0
Carl Johan Hall (3 September 2008 12:22):
AT: Utan expertkunskap har jag svårt att argumentera i frågan ur något slags nyttoperspektiv, men är ändå marknadshyrevän av ideologiska skäl.

Men fungerar inte marknadshyror inom de områden där de redan finns, t ex lokaler, ganska bra?

Min prognos (läs: gissning) är att marknadshyror på bostäder skulle komma att ligga lite högre än boendekostnaden för motsvarande bostadsrätt i samma område. Tillägget på grund av att hyresgästen får betala ett premium för att inte bära någon finansiell risk, samt för att kunna säga upp sin lägenhet med kort varsel. Jämför med att leasingbil blir lite dyrare än egen bil, eller att hyr-TV var lite dyrare än att köpa en TV.
 0
Anders Gardebring (3 September 2008 13:29): Online
Vad vi nog alla kan vara överens om är att nuvarande system uppenbarligen inte fungerar. Det produceras väldigt lite hyresrätter för att det är svårt att få bra ekonomi i sådana (iaf jämfört med bostadsrätter). Det produceras väldigt mycket dyra bostadsrätter med en massa lull-lull som många inte behöver, trots att väldigt många inte har råd att köpa och bo i dessa. Att subventionera hyresrätter och låta stora kommunala bostadsbolag bygga och driva som man har gjort förr verkar inte heller fungera bra, vi får då lätt stora mastodontprojekt där man bara tittar på skalfördelar och produktionskostnad och väldigt lite på att skapa vad de boende egentligen vill ha. Det är bostadsbrist som gör att det går att sälja betonglimporna i förorten, inget annat.

Den extremt omständiga och stadsfientliga lagstiftningen kring bygglovsärenden förvärrar situationen än mer och gör att bara väldigt få privata stora aktörer agerar på marknaden vilket tillsammans med några få stora kommunala bostadsbolag skapar ett oligopol.

Vad borde göras då?
Det är naturligtvis någonting som Yimby som nätverk inte helt och hållet kan ta ställning till, men som privatperson ser jag flera möjligheter.

1. Reformera lagstiftningen. Gör det lättare att bygga stad. Gör det lättare att få bygglov och att bygga. Stimulera med olika medel fram nya aktörer på marknaden som kan konkurrera med oligopolet så att vi kan få en sund konkurrens på bostadsmarknaden.

2. Mindre ideologi, mer realism. Borgerliga politiker säljer ut hyresrätter på princip. Vänsterpolitiker tycker att staden och staten kan lösa saker bättre än individer, av princip. Med andra ord, lägg förutfattade ideologiska idéer åt sidan, lyssna istället på stadens invånare. Hur vill de bo, var vill de bo? Hur bygger vi en levande miljövänlig blandad och integrerad stad?

3. Marknadshyror eller hyresreglering? Hyresregleringen fungerar onekligen inte. Hyresfemmor i sekelskifteshus i innerstaden är billigare än nyproducerade bostadsrätts-treor i förorten. Att släppa på marknadshyror rakt av fungerar inte heller, det skulle bli en monumental utslagning av människor på bostadsmarknaden där tusentals människor plötsligt skulle stå på gatan. På sikt bör vi dock röra oss mot marknadshyror där man faktiskt betalar utifrån attraktiviteten av området där man bor. Varför skall den som bor på en oattraktiv adress betala mer än den som bor på en attraktiv adress? Men det går inte att släppa rakt på utan måste bli en gradvis övergång. Det första steget är att underlätta byggandet och se till att nya aktörer kommer in på marknaden. Först när oligopolet är brutet kan vi börja titta på en infasning av marknadshyror i nyproduktion. Och först när hyresmarknaden är stabiliserad, och tillgången motsvarar efterfrågan, kan vi börja titta på att eventuellt införa marknadshyror i hela beståndet, men kanske då med någon form av kontroll- och skyddsmekanismer för att säkerställa att det går rätt till.
 0
Albin Törnberg (3 September 2008 13:47):
Jag tycker att vi bör lämna diskussionen om marknadshyror. Dels är det inte något som vi behöver ta ställning till, i alla fall inte nu. Och dels är det något som vi knappast kommer kunna ta ställning till, i alla fall inte utan ett stort bortfall av medlemmar.

Jag håller inte med Anders angående marknadshyrorna, däremot håller jag med om att något bör göras. Jag tror vi alla kan vara mer eller mindre överens om att regelverken bör ses över för att underlätta riktigt stadsbyggande.
 0
Anders Gardebring (3 September 2008 14:14): Online
Albin:
Som jag skrev, Yimby tar inte ställning i frågan om marknadshyror eller hyresreglering. Det jag skrev är min syn som privatperson, inget annat :)

Det som Yimby kan verka för är att det skall strävas mot blandning av upplåtelseformer, hur man sedan gör det rent praktiskt inom politiken ligger utanför Yimbys område.
 0
Jan Wiklund (3 September 2008 15:00):
En gång tillät sig även Alternativ Stad - som ofta felaktigt ses som nån sorts vänster - att hylla Mikael Söderlund som framsynt. Det var i skriften "Kollektivtrafik för bilistens behov", och syftade på att han så starkt hade förordat tät stad.

Men nu tycker vi mest att han är okunnig eller alternativt en hycklare. För det går inte att på något rimligt vis å ena sidan säga sig vilja att stan förtätas samtidigt som å andra sidan vill ha motorvägar i stan. Mål och medel passar inte ihop. Det blir som Mbeki när han säger sig vilja bekämpa AIDS.

Det är kanske så att han gillar täta städer rent personligen. Men det han har gjort som politiker är att främja utglesningen genom att kräva fler motorvägar i stan. Samt litegrann motverkat detta genom att i enskilda fall förorda en tätare stadsplan.
 0
Daniel Jonsson (4 September 2008 11:51):
Jag tycker att när någon som gjort så mycket bra avgår efter 18 år är det rätt rimligt att man fokuserar på det positiva; dels eftersom det är trevligare så, dels eftersom det ändå är efterträdaren som har makten att ändra på det som är kvar att göra. Att styra om från modernism till stad igen är faktiskt rätt bra jobbat.

Sen tror jag Gardebring är lite blygsam i artikeln, Yimby-rörelsen har självklart mycket att göra med att stadshuset känner lite stöd i sina projekt!
 0
Jan Wiklund (4 September 2008 13:01):
Jag undrar om inte styrningen från modernism till stad började långt tidigare, med Jan Inghe som var den som drev projekten Södra stationsområdet och Hammarby sjöstad på Stadsbyggnadskontoret.

Inte för att jag vill förringa Mikael Söderlunds obestridliga insats för Västra Kungsholmen, Värtan och andra projekt idag - men det finns ändå en poäng i att se dubbelheten: justa stadsprojekt i centrum, ytterligare sprawl i utkanterna.
 0
Anders Gardebring (4 September 2008 13:20): Online
Den stora poängen med Söderlunds agerande är att han har vågat ta stark och entydig ställning. Även publikt, mot massmedia, mot meningsmotståndare. Inget springa undan med svansen mellan benen och hyvla ner projekt för att tillfredställa ett fåtal bakåtsträvare. Han vill bygga, han vill att staden skall växa, och han ser det som något entydigt positivt:
http:​/​/​www.​youtube.​com/​watch?​v=​zgWbxZ64dYU&fmt=​18

Sedan så ja, absolut, visst har det varit en stor koncentration mot innerstaden. Samtidigt har även innerstaden haft stora problem som man nu börjat åtgärda (och där ser det ut som att Nordin nu också börjar ta tag i trafikfrågorna på ett klart bättre sätt än Söderlund har gjort). Här har ju också Kristina Alvendal just också explicit nu talat om vikten av att se hela staden. Om det urbana tänkandet från Söderlund kan kombineras med Nordins trafiktänk kombinerad med att Alvendal börjar se helheten så kan det bli väldigt bra ur en rent urban aspekt. Sedan har vi ju såklart frågorna om var hyresrätterna tog vägen...
 0
Jan Wiklund (4 September 2008 16:11):
Oj då, har Nordin ändrat sig? Så bra, vad föreslår han? Vill han skrota motorvägarna? Vill han skrota den höjda parkeringsnormen? Eller är det något annat?
 0
Anders Gardebring (4 September 2008 16:45): Online
Jan:
Nej, men han är ett steg i rätt riktning genom att faktiskt prioriterar spårvagnen före bilarna på Hamngatan exempelvis. Det visar på en skillnad i inställning där man inte per automatik sätter bilen först. Christer G Wennerholm tycker jag också agerar kraftfullt för kollektivtrafiken. Det blir intressant att se var Alvendal placerar sig.
 0
Jan Wiklund (4 September 2008 17:47):
Fast det är fortfarande samma tudelning - en sorts normer i innerstan och en annan i förorterna.

Vi får väl se vad Wennerholm åstadkommer. Hans blogginlägg med anledning av vår SvD-artikel låter ju lovande.
http:​/​/​christergwennerholm.​blogspot.​com/​20​0​8/​0​9/​att-​tn.​.​
 0
Eric Thärnström (5 September 2008 02:02):
1. Bilen kan inte raderas. Man måste se verkligheten i vitögat och acceptera att den har en roll i systemet i överskådlig framtid. Därför är det ju väldigt lämpligt av Nordin att prioritera spårvägar, utan att helt förkasta bilen.

2. Inom lokaluthyrningsbranschen har man ändliga flerårskontrakt. Det är något som lokalägarna eftersträvar, eftersom det tryggar deras inkomster. I sådana kontrakt regleras hyran oftast av konsumentprisindex för att det helt enkelt inte ska uppstå några tvister kring den frågan. Hyresgästen vet vad det kostar och hyresvärden vet vad denne får in. När kontraktet går ut så omförhandlas det, oftast med inställningen att det ska förnyas. Man har en uppsägningstid på 9 månader, och kan således säga upp kontraktet innan det går ut. En trygghet både för hyresgästen och hyresvärden.
Det vore kanske intressant att oftare använda sig av den typen av ändliga kontrakt inom bostadsmarknaden. Hyresvärden kan ju då faktiskt se hur länge hyresgästen ska bo där. Hyresvärden ser ju på intäkten som "åtminstone 10 år", och inte "10 år, inte längre". Något att fundera på, kanske. Det skulle motverka chockartade hyreshöjningar.

3. Något som återigen inte diskuteras är ju uthyrningsdelar med andrahandskontrakt. Om det byggdes fler lägenheter med uthyrningsdelar så skulle vi kunna få en otroligt finkorning bostadsblandning. En uthyrningsdel ger:
...en hyresrätt
...en personlig kontakt med hyresvärden
...ett ekonomiskt tillskott till bostadsrättsägaren (välbehövligt med dagens prisbild och räntor)

Jag låter den här hänga i luften:
"...såväl vänsterliberaler, f.d. socialdemokrater, socialkonservativa, värde- och kulturkonservativa, anarkister, övrig vänster samt centerfolk och oberoende."

För övrigt anser jag att energideklarationer är det bästa som hänt byggsektorn under det här millenniet.
 0
Anders Gardebring (5 September 2008 09:46): Online
Eric:
Ditt sista citat där, var kommer det ifrån? Hittar ingen kommentar här ovan med den texten?
 0
Eric Thärnström (5 September 2008 13:42):
Anders Gardebring
Alternativ Stad's Historia, rubriken "Allmän ideologisk bakgrund". En liten faktakoll, bara.
"En gång tillät sig även Alternativ Stad - som ofta felaktigt ses som nån sorts vänster - att hylla Mikael Söderlund som framsynt" - Jan Wiklund
Jag hoppas att det inte bara var det som snappades upp. Punkten 3 anser jag vara mycket viktig. Jag ser den som en viktig, men inte enda, lösning på bra många stora problem.
 0
Jan Wiklund (5 September 2008 17:48):
Eric:
"en roll i systemet" - javisst. Men knappast så stor att det är rimligt att bygga en massa motorleder. Befintliga vägar räcker och blir över om rollen minskar till en rimlig nivå.

Det som uppenbarligen - rätta mig om jag har fel - är Söderlunds uppfattning är att vi ska ha en tät stad i centrum som förvisso får växa något, och i övrigt ett alltmer utsmetat sprawl därutanför som försörjs med biltrafik.

En rimligare vision, som jag önskar vore Söderlunds, är en tät innerstad som får växa samtidigt som det nu tyvärr alltför utspridda ytterområdet förtätas efterhand. Dit kommer man inte om man bygger motorvägar.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 2020 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter