Utskrift från www.yimby.se
....

Alvendal: Stockholm blir en promenadstad

 
I dagens Svenska Dagbladet kan vi läsa ett intressant utspel av Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Kristina Alvendal. I utspelet presenterar Alvendal en vision om en ny översiktsplan för Stockholm där inriktningen benämns som "Promenadstad".

"I år slår Stockholm det nästan 50 år gamla befolkningsrekordet och redan år 2030 kommer en miljon människor att bo i kommunen. Därför behövs en ny översiktsplan för Stockholm med inriktning på en tätare, tryggare och miljövänligare stad.

Den nya visionen för Stockholm kallar jag för ”promenadstad”. Den 23 oktober fattas beslut om att gå vidare med en ny plan och få stockholmarnas synpunkter i ett brett samråd.

För snart 150 år sedan beslutades den så kallade Lindhagensplanen. Det var en djärv plan för att skapa en större kostym för det då lantligt betonade Stockholm.

Stadsplaneraren Albert Lindhagen stod bakom planen som gjorde det möjligt för staden att växa vidare och lade grunden till offentliga stråk som Ringvägen, Valhallavägen och Karlaplan.

Nu står Stockholm inför en ny historisk möjlighet att växa. Det kräver en ny översiktsplan som fokuserar på de kvaliteter som den täta och miljövänliga staden ger."


Utspelet är utifrån Yimbys idéer för Stockholm och dess utveckling naturligtvis alldeles lysande. Vi har flera gånger påtalat hur viktigt det är att sluta att tänka på Stockholm i öar och som enskilda projekt, och istället ta ett helhetsgrepp. Att ta fram en översiktsplan som skapar en plan för stadens utveckling för många år framöver. Albert Lindhagens översiktsplan för Stockholm från 1866 är ett bra exempel på tät och klassisk stadsplanering, med väl definierade stadsrum och stora gröna stadsparker, även om idéerna naturligtvis måste uppgraderas för dagens behov.

"Stockholms nya strategi för stadsbyggandet kallar jag för promenadstad. Det betyder att vi ska skapa många fler stadsmiljöer som bygger vidare på innerstaden men leder långt utanför tullarna.

Den täta stadens form är den mest attraktiva stadsmiljö vi idag känner till. För att möta den efterfrågan som finns måste vi helt enkelt bygga en mer tät stad.

Stockholms innerstad har på 30 år gått från att ha varit en avfolkningsbygd till en miljö så attraktiv att priser och bostadsköer skjutit så i höjden att alla som vill bo där inte får plats med dagens mått.

Slutsatsen är att innerstaden måste växa och bli större.

I promenadstaden ska det vara möjligt att gå i en sammanhängande stadsmiljö från till exempel Södermalm till Aspudden, Årstafältet och sedan tillbaka via Gullmarsplan."


Yimby kan bara instämma. Framförallt så måste fokuseringen på den befintliga innerstaden minska och istället få ge vika för en expanderad innerstad. Det finns inte så många platser kvar att bygga på innanför tullarna, men gott om plats att skapa nya stadsmiljöer utanför. Här är projekt som Nordvästra Kungsholmen ett bra exempel där man utvidgar innerstadens värden till nya områden.

"En sådan strategi för stadsbyggandet skapar inte bara en tryggare stad som saknar mörka barriärer utan kortar också transporter och skapar förutsättningar för mer kollektivtrafik. Bilens roll kan vara viktig, men den måste underordnas stadens villkor."

Om denna strategi också kan omsättas i handling vore det ett klart trendbrott från tidigare förd politik. Det återstår att se om det kan bli så. Hittills har vi fått se en höjd parkeringsnorm, höjda hastigheter och diskussioner om att ta bort cykelbanor. Trafikpolitiken i Stockholm, förd av företrädare för både blocken i många år, har satt sina tydliga spår i staden. Antalet svårt skadade i trafiken har nästan fördubblats i Stockholm sedan 1990, samtidigt som de minskat med drygt 70 procent i Göteborg. Diskussionen får inte handla om svart eller vitt, bilen eller gångtrafikanten, allt eller inget. Vad det handlar om är att bilarna måste anpassa sig till stadens villkor, inte att staden skall anpassa sig till bilens villkor. Hoppfulla tecken, som spårväg city, finns, även om man även där gör en del tveksamma trafikprioriteringar.

"Strategin med promenadstad är ett brott mot den stadsplanering som under stora delar av förra seklet ökat avstånden i Stockholm. Ända fram till 1980-talet byggdes perifera områden som förutsätter kraftig biltrafik för att fungera."

Sådan områden byggs tyvärr fortfarande. Punkthus långt ut, nya villamattor. Stadens egen Vision för Järva 2030 pryds av ett förvisso arkitektoniskt intressant, men ändock typiskt o-urbant bostadsområde:Det finns nog anledning att påminna våra politiker om vad en tät blandstad egentligen är.

"Då var Stockholm världsledande i den så kallade grannskapsplaneringen, som innebar att det byggdes små öar av bostadsområden med barriärer i form av trafikleder eller skogsområden. Från dessa skiljdes arbetsplatser, och alla trafikslag separerades från varandra.

Med facit i hand kan vi idag konstatera att denna planering misslyckats."


Ett politiskt öppet erkännande av den modernistiska planeringens misslyckande är mycket välkommet. Vi hoppas att detta är förankrat hos alla partier i alliansen, och skulle naturligtvis också glädjas åt om övriga partier i stadshuset anslöt sig. På riksnivå är socialdemokraternas bostadspolitiska rapport intressant läsning.

"Resultatet har blivit områden som är döda under stora delar av dygnet och som saknar naturliga kontaktytor människor emellan. Följden är otrygghet, vantrivsel och segregering.

Men möjligheterna att skapa en bättre fungerande stad är också mycket stora.

Med en ny översiktsplan som fokuserar på att fylla i otrygga tomrum och ge hela Stockholm mer innerstadskaraktär kan såren läkas. Den nya planen ska knyta an till arvet efter Lindhagen och ge Stockholm förutsättningarna att än en gång växa för framtiden.

Jag hoppas på många synpunkter i samrådet från stockholmarna och på ett brett stöd för att fortsätta byggandet av promenadstaden Stockholm."


Stöd för visionen är lätt att ge. Men det gäller också att visionen får bli mer än en vision, och omformas i realpolitik och i just en riktig stadsplan som sedan faktiskt följs. Myterna, missförstånden och motståndet mot staden finns fortfarande hos många. Här ligger ett stort arbete hos politiker och planerare att sakligt skilja fakta från myt, och att involvera Stockholmarna i processen på ett givande sätt.
 
Visionen om blandstaden har vunnit en framgång. Nu gäller det att göra det till mer än en vision.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Eric Thärnström (17 Oktober 2008 06:42):
Kristina Alvendal som stadsbyggnadsborgarråd: Ännu ett steg i rätt riktning!

Promenadstaden, staden där benen utgör bästa färdmedel är sannolikt den bästa formen av stad. Den minskar inte bara biltrafiken, utan all annan form av trafik till förmån för ett promenerande klimat som öppnar upp för en tryggare, mer levande och varierad vistelse i städerna. Efterfrågan kommer att öka ännu mer, och då får tätheten bara utvecklas. En fantastisk utveckling!

Mycket glädjande!
 0
Jonas Frejd (17 Oktober 2008 08:57):
Visst var man lite orolig då Mikael Söderlund avgick att fokus på byggandet av blandstad skulle försvinna, men uttalandet från Alvendal bådar riktigt gott.
F.ö. så tycker jag att begreppet promenadstad är lysande!
 0
Paul (17 Oktober 2008 10:08):
Förutsatt att men med promenad även inkluderar cyklande.
 0
Magnus Orest (17 Oktober 2008 10:46):
Jättebra! Känns lovande för stadsutvecklingen, det är just i det halvcentrala bandet den här utvecklingen behövs.
 0
Jörgen Sundström (17 Oktober 2008 11:00):
Det ser lovande ut. En flygande start av Kristina Alvendal. Hennes förslag till ny översiktsplan är precis vad Stockholm behöver. Hennes tidigare förslag där Stadsmuseet får minskat inflytande är också mycket bra. Hoppas hon tänker om när det gäller parkeringsnormen. Det var korkat att höja den. Ta bort den helt i stället. Varför tvinga byggherrarna att bygga fler P-platser när det leder till högre hyror och ökat bilberoende.
 0
Niklas (17 Oktober 2008 11:14):
Det verkar också som att fokus i diskussionen gått ifrån höga hus till tät expanderad stad, där dessutom bilismen måste underordna sig denna (det återstår dock att precisera vad som menas med detta). Detta bådar mycket gott.

Hoppas nu bara att detta inte blir en höger-vänster-fråga. Jag är övertygad om att denna vision gagnar alla oavsett politisk hemvist.

Det är mycket roligt att Albert Lindhagen nämns. Detta är precis vad som behövs - En översiktlig plan som inte petar i detaljer (som exakt byggnadshöjd eller om byggnaden har en eller två våningar med kommersiella lokaler osv), utan som lägger upp en sömlös struktur. Om detta blir verklighet kan Stockholm säkert vara en riktigt trevlig stad om 20-40 år.
 0
Anders LP (17 Oktober 2008 11:59):
Men det gäller också att visionen får bli mer än en vision, och omformas i realpolitik och i just en riktig stadsplan som sedan faktiskt följs.
Precis. Och det verkar vara svårt. Vid Norra Bantorget har man lyckats ganska bra, även om man kunde ha gjort bättre. Vid Sabbbatsberg har man byggt urbant. Men det mesta som idag byggs är av ondo. Villor och radhus ökar fortfarande sin andel i boendeform gentemot flerbostadshus. Och flerbostadshus byggs oftast i förorter och dessutom med en icke urban stadsplanering som inte tillför omgivningen närhet till urbana aktiviteter.

Nej, för att visioner ska bli verklighet får vi inte vara naiva och vänta på att så ska ske utan göra vad vi kan för att medverka till en sådan utveckling.

Ett bra sätt att påverka är att prata om det och bilda opinion. Myter kring urbanitet måste bort. Speciellt inom miljöpartiet!
 0
Niklas (17 Oktober 2008 12:19):
"Då var Stockholm världsledande i den så kallade grannskapsplaneringen"

Ska man vara stolt eller ska man gråta?
 0
Leonardo Frithunanthz (17 Oktober 2008 12:28):
Gråta.
 0
Anders Gardebring (17 Oktober 2008 12:33):
Japp. Gråta, och bli lite irriterad också. Grannskapsplaneringen är verkligen social ingenjörskonst på hög nivå. Byråkrater på höga hästar med pekpinnar som skall styra folket in på "rätt väg".
 0
Patric Nilsson (17 Oktober 2008 14:57):
Det absolut viktigaste hindret för att kunna bygga en tät stad är dock parkeringsnormen, den bör avskaffas helt.

"Promenadstad" är dock ett mycket aptitligt begrepp som jag tycker vi borde använda här på Yimby när vi talar om tät stad.

En ny Lindhagenplan skulle vara mycket bra för att motverka enklavbyggandet i Stockholm. Staden behöver en sammanhängande struktur.
 0
Johannes Hulter (17 Oktober 2008 15:32):
Jag uppmanar verkligen alla att gå in och titta och lyssna på gårdagens stadsbyggnadsdebatt i kommunfullmäktige - oerhört intressant: http:​/​/​79.​136.​112.​58/​ability/​show/​xaimkwdjn/​kf20​0​810​16.​.​

Välj avsnittet "Stadsbyggnad" i webb-tv menyn
 0
Kalle (17 Oktober 2008 16:58):
Tack för länken, Johannes. Intressant.
 0
Jan Wiklund (17 Oktober 2008 19:08):
Skulle vi - med utgångspunkt i Alvendals artikel plus de relevanta styckena i socialdemokraternas program - kunna skriva ihop något där vi avkräver Stockholms alla partiledare ett svar?

Däri bör förstås finnas några punkter som konkretisering, typ
- tät eller utspridd RUFS-2010
- motorleder eller spår
- tillstånd eller inte tillstånd till glest byggande i ytterkanterna
 0
Gustav Svärd (17 Oktober 2008 20:23):
Jag gillade Alvendals text när jag läste första gången, och jag gillar den fortfarande. Vad jag skulle vilja se är något liknande från (s), för som jag ser det stämmer den täta blandstaden - promenadstaden - mycket väl in med sossarnas program, det är något som skulle passa utmärkt.

Promenadstaden vs bilköstaden är INTE en höger vs vänster fråga.
 0
Anders Gardebring (17 Oktober 2008 20:33):
@Gustav: Word på den. Här kan vi också se att både (s) och (m) klassiskt har varit stora bilkramare.
 0
Peter D (17 Oktober 2008 22:29):
Skönt att se att även politikerna är på väg åt rätt håll!
 0
Anders Gardebring (18 Oktober 2008 01:09):
Jan:
Du har ett bra förslag där. Ställa partierna mot väggen i frågan. Angående tät eller utspridd var ju några från Yimby på RUFS-seminariet häromdagen och de flesta verkade överens om att tät var vägen att gå, vilket ju är väldigt positivt!
 0
Jan Wiklund (18 Oktober 2008 12:10):
Både MJV och Naturskyddsföreningen (särskilt de senare) har drivit kampanj mot externa butikslador och vad jag förstår inte haft nån vidare framgång. I t.ex. Tyskland går det inte att bygga sånt längre, kanske det finns läge att ta upp frågan igen?
 0
Johan Eriksson (18 Oktober 2008 14:21):
(and now for a complete change of moods: ;-)

Om det är något vi faktiskt (redan) har i Sthlm så är det många och fina promenadstråk. De är en stor tillgång för staden men de kan behövas kompletteras lite här och där för att bilda (just det och återkommande:) sammanhängande gångstråk. (-det där ordet har vi ju som bekant lite trassel med i olika sammanhang).

En hel del har faktiskt skett till det bättre, under åren har tex Söder Mälarstrand fått en riktig kaj/promenadväg att gå på och mer nyligen blev den sluttande rampen från Mejan/Rosenbad under Vasabron klar. Fler såna kompletteringar!

Kaj/vattenstråken är man alltså rädda om men då tycker jag det är värre ställt med utlovade gågator, och då i sammanhängande form, det verkar helt ha gått i stå!?

Till och med i den betongbrutalistiska ultramodernistiska trafikromantiserade planen "Söder67" med alla sina rivningar och planfria korsningar gick man betydligt längre än idag, eller vad sägs om (på Södermalm) hela Swedenborgsgatan, Södermannagatan, Torkel Knutssonsgatan söder om Hornsg, Götsbacken t o m Folkungagatan tex? -undrar vad som hände med de storstilade planerna ty vad vi fått är (förutom den ofärdiga Götgatsbacken) ett ynka kvarter på Södermannagatan mellan Skånegatan och Bondegatan, och den är förstås inte heller stensatt/belagd!

Är övertygad om att K Alvendal är inne på rätt tankar om en ny uppdaterad och mer omfattande plan: Om man dessutom tar lite hänsyn till Lindhagens och Sthlms stenstad så som den efter drygt 100 år har kommit att användas så är det ganska givet vilka gator som borde få bli gång- och kollektivtrafiksgator! Det är oftast invanda butiksstråk i de olika stadsdelarna som Norrtulsgatan, Rörstrandsgatan, Hantverkargatan, mer av Nybrogatan norrut, Skånegatan mfl.

Man kan säkert gå längre om man riktigt värnar om Sthlm och på många av gatorna ovan är det absurt många fler meter körbana i relation till den stora mängd gående, på Skånegatan har folk börjat göra som dubbelparkerarna och går delvis på trottoaren delvis i gatan och här känns det som om alliansen vill att folk ska bli påkörda!

Istället bör vi slå ett slag för, och framhäva flanörismen! ;-)
---
Gillar även Jan Wiklunds förslag om att försöka trycka på för att få, likt tyskarna, få ett slut på denna over-kill av antalet butikslador = Edge City Revisited!
 0
Johannes Hulter (18 Oktober 2008 15:11):
Jag håller med om det mesta som sägs här men vill hissa varningsflagg för just gågator. Gågator var väldigt populära på 60-70-talet när man försökte göra om innerstäderna till funktionalistiska köpcentrum. Det passar bilstadens separeringstänkande som hand i handske.

Det finns dock ett lysande och urbant alternativ: gångfartsgator. En mix av trafikslag men på de gåendes villkor. Vi har ett gäng här i GBG och de är mycket populära - även bland fastighets-/butiksägare.

Jfr: http:​/​/​documents.​vsect.​chalmers.​se/​CPL/​exjobb20​0​7/​ex20​.​.​
 0
Johan Eriksson (18 Oktober 2008 16:51):
Håller med dig om "gångfartsgator", men inte heller några såna är aktuella. Just nu känns det tyvärr som om det går åt fel åt: sedan "snedparkeringsplatser" införts på flera gator i 30 km-zonen Sofia med sin skola med mycket spting över Bondegatan + stombuss 2, så har farterna hos bilisterna ökat påtagligt. Man kör runt runt kvarteren allt mer otåligt i jakt på de "nya" p-platserna, men jag kan på ett sätt förstå dem för det är (tvärtemot den s k "skyltdjungeln") dåligt skyltat just vid infarterna till 30-zonen, och det skulle behöva upprepas vid Sofiaskolan och Bondeg/Klippg.

Ingick den för höga farten och farliga trafikmoralen i alliansens löfte om (fler) "snedparkeringar"?
 0
Johannes Hulter (18 Oktober 2008 16:59):
@ johan: Trist. Det är klart innerstaden är "farlig för barn" om det är fullt med frustrerade stadsjeepar som blåser runt kvarteren. Ja, det är ju farligt för vuxna med. Anpassa staden för människor istället för bilar så blir den säker - dvs. max 30km/h. På mindre gator ska det vara gångfart och gående ska ha företräde. Bondegatan lär väl vara hyfsat attraktiv att flytta till ändå...
 0
Erik Sandblom (18 Oktober 2008 18:16):
Jag förstår inte riktigt varför gångfartsområden är så mycket bättre än gågator. Eftersom trafiken ändå sker på fotgängarens villkor så är skillnaden marginell, eller?
 0
Peter D (18 Oktober 2008 18:28):
Johan Eriksson: Den farliga trafikmoralen beror på att det finns för många platser med alldeles för låga hastighetsgränser. Om man bara sänker sänker och sänker så slutar folk bry sig till slut. Okej det ska va 30 utanför skolor under skoltid, men inte på en öde förortsväg mitt i natten.
 0
Ninja (18 Oktober 2008 23:15):
Tack för ditt inlägg i min blogg....jag funderade nog mer på människors attityder än själva tillväxtprocessen...när städer växer är den anonymitet det skapar ett problem att fundera över...kan vi skapa städer med samhörighetskänsla och engagemang så vore det önskvärt!
 0
Johan Eriksson (18 Oktober 2008 23:15):
Johannes Åsberg: Okey jag är medveten om att det är önskvärt att bo i dessa trakter men jag ser det inte riktigt så därför jag bodde här som liten, sen på W Yxkullsg, och sedan ca 20 år här igen, mitt hus är definitivt inte lyxsanerad bostadsrätt och den taskiga trafikmoralen blir väl inte bättre för att området är "attraktivt"?

Peter D: Håller med dig om överdriften med hastighetsbegränsningarna och mitt i natten behöver man definitivt inte krypa i 30 vare sig det är på "en öde förortsväg" eller på tex Bondegatan. Men man måste fråga sig vad som gäller och om det är värt att följa gemensamma regler? Ska jag utgå från att folk ändå inte bryr sig så de kör (för) fort (-så som det är), eller ska jag utgå från att det var nån slags "stadsdelszon" jag träder in i vid infarterna och därmed kan jag koppla av lite?

Jag menar att vid all trafikplanering så är det fysiska omgestaltningar som är den enda trovärdiga vägen att gå. Vid skolor, hållplatser, välbesökta affärs- o restaurangdelar etc kan gatorna göras smalare medan andra delar av samma område, kanske mindre tvärgator, inte behöver lika mycket åtgärder.

Ett "gupp" eller så och avsmalningar med trottoar över de större korsningarna men poängen är att uppfattar man bara fysiskt vad som är viktigt att respektera så är det lätt att få med bilisterna på de förhållandena! Som det är nu är det (i Sofia men det gäller alla möjliga områden i både inner- och ytterstad!) bara några vägmärken och några nedkörda gupp, inte mycket att respektera öht! På det här området har en rad andra mindre städer än storebrorstuffingen lyckats betydligt bättre så det går det går ju.....
 0
Eric Thärnström (19 Oktober 2008 09:55):
Jag skulle vilja flika in en grej angående hastighetssänkningar. Jag bor nästan i förorten i Uppsala och häromkring finns ett par villaområden. I dessa områden finns det fortfarande ett antal grusvägar kvar, men det beror på att de boende vill ha dem kvar. När bilisterna kommer så märker de av det dåliga väglaget och sänker hastigheten över hela sträckan.
Ett farthinder (gupp), däremot, skapar irritation. Man tvärnitar helst framför guppet, smyger över och gasar sedan därifrån. Resultat: De boende blir störda av gasande motorer, och miljön mår inte bättre av bilar som bromsar och accar hela tiden. De boende i villaområdena vill ha kvar sina grusvägar, för att bilisterna sänker hastigheten på hela sträckan.
Ergo: Inga gupp, men däremot alternativa underlag (t.ex. kullersten).
 0
Peter D (19 Oktober 2008 11:52):
Johan Eriksson: Håller med dig, det enda som kan på allvar sänka hastigheterna är fysisk stadsplanering, ett beslut och en skylt räcker inte. Tvärtom bör stan rensas från de flesta skyltar.
Den fysiska planeringen bör dock vara genomtänkt inte gupp och avsmalningar till en körbana där man inte kan mötas. Större delar av centrala stockholm bör beläggas med gatsten, då får vi dessutom en vackrare stad.
 0
Jonas Frejd (19 Oktober 2008 21:56):
Tanken är god, tyvärr skapar gatsten en väsentligt högre bullernivå än vanlig asfalt.
 0
Peter D (19 Oktober 2008 23:40):
Bullret ökar hur du än gör om du vill sänka hastigheterna. Använder man sig av gupp och avsmalningar ökar motorbullret vid alla onödiga accelerationer.
 0
Theodor Adolfsson (20 Oktober 2008 01:49):
Själv ser jag ingen större anledning till att inte ha 30-gräns i i princip hela innerstaden. Även om det inte leder till att alla åker 30 lär det åtminstone leda till sänkta hastigheter om man riskerar att få fortkörningsböter i innerstaden. Visst har bilen en plats i staden, men inte som ett snabbt transportmedel för enbart människor.
 0
Eric Thärnström (20 Oktober 2008 01:54):
Ett annat problem med gatsten är vibrationerna som skadar omkringliggande byggnader, men ni förstår säkert principen med det "dåliga väglaget". Det borde finnas andra lösningar. Gupp och avsmalningar är dock, som sagt, inte bra lösningar.
 0
Anders LP (20 Oktober 2008 11:33):
Jag är för 30km/h i innerstan. Fast alliansen skulle nog inte gilla att man ger bilister längre pendlingstider. Å andra sidan så minskar ju antalet upptagna p-platser om fler åker kollektivt pga längre tid i bilen, vilket leder till mindre rundkörning och därmed minskade pendlingstider med bil.

Buller i innerstan reduceras om man går ner från 50 till 30. Det kanske innebär att vi får se mer urbant byggande längst tättrafikerade vägar/gator.

En eventuell sidoeffekt är att bilister i högre utsträckning söker sig till motorlederna runt om staden för att spara tid. Vilket skulle öka trycket på dessa.

För den som vill fördjupa sig så finns det en förstudie av Vägverket angående detta:
http:​/​/​www.​vv.​se/​templates/​page3_​_​_​_​2120​.​aspx
 0
Jan Wiklund (20 Oktober 2008 13:29):
Det finns också andra knep att hålla farten låg - bort med alla enkelriktningar (utom kanske på gator i stil med Vintappargränd), öppna upp tvärgatorna, lägg buss/spårvagnsfiler i mitten, med refuger. På så sätt framstår inte de fartdämpande åtgärderna som bara klåfingrighet utan innebär också något positivt.
 0
Johan Eriksson (20 Oktober 2008 16:55):
Jan W: Där sa du det, och det är lite samma sak som jag for efter i mitt Sofia-exempel även om här inte finns några spårvagnar ännu. En spårvagnshållplats inne i en 30-zon, tex vid Sofiaskolan, är den perfekta hastighetsdämparen och ja, som bilist får man vänta de sekunder det tar för folk att gå av och på!

(Inte för att jag upplever en sådan hpl eller spårvägstrafik som "hindersam" som man tyckte på 60-talet men det är lite ironiskt att samma negativa argument då kan vara något positivt idag.)
 0
Johan Eriksson (20 Oktober 2008 17:00):
Det är nåt hopplöst vid inloggningen här, ena gången kan man redigera sina inlägg -vilket skulle behövas ovan!- och nästa gång inte, förstår inte riktigt vad som händer?
 0
Johan Eriksson (20 Oktober 2008 17:01):
Och så hände det igen! -jag kan redigera inlägget ovan men inte det som blev fel med för mkt fet stil!?
 0
Anders Gardebring (20 Oktober 2008 17:05):
Johan:
Vad gäller inlägget så gör du fel med taggarna. Rätt sätt är alltså
<tagg>Din text</tagg>
Där då tagg kan vara b, i, u eller s.

Jag har fixat till ditt inlägg.

Inloggningen vet jag inte riktigt vad som hände med.
 0
Johan Eriksson (20 Oktober 2008 17:19):
Tack Anders, man "åker ut" emellanåt och måste logga in igen!
 0
Anders Gardebring (20 Oktober 2008 17:33):
Johan:
Ytterst märkligt, själv är jag inloggad utan problem(!).
Får väl ta en titt på det o se om jag kan se ngt vajs.
 0
Peter D (20 Oktober 2008 22:24):
Theodor A: Det främsta argumentet för att inte ha 30 i hela stan är att skyltarna då blir meningslösa. Man kan inte bara hitta på en massa nya regler man måste göra nåt på riktigt istället.

Om det är 50 ena dagen och 30 nästa utan att något förändras utom skylten så är den nya gränsen meningslös då de flesta kommer att strunta i den.
 0
Johannes Hulter (20 Oktober 2008 23:49):
@ peder: Det finns säkert goda argument mot att ha 30 i stan men just det där är lite konstigt: "Om ingen följer lagen är den meningslös", det är väl snarare tvärtom, vi har ju lagar just för att det finns de som inte följer dem.

Sedan tror jag det finns mycket man kan göra, övergångsställena tex. borde vara i samma höjd som trottoarerna - då måste bilarna sakta ned när de närmar sig. I den utredning jag nämnde http:​/​/​documents.​vsect.​chalmers.​se/​CPL/​exjobb20​0​7/​ex20​.​.​ listar de vilka åtgärder som funkar bättre/sämre när det gäller gångfartsgator.
 0
Jonas (21 Oktober 2008 10:30):
En storstad behöver bilar och lite allmän kaos :) Vem vill bo i en outdoor mall? Gillar mycket av Yimbys ideer men förstår inte varför man vill gräva ner bilen? Visst är en den för närvarande inte speciellt miljövänlig, men hybridtekniken håller på att ta över på allvar och attityder kommer ändras.

Om 10 år tror jag plug-in hybriden är den mest sålda biltypen i Stockholm. Man laddar bilen under natten och kör till jobbet på el utan att släppa ut några avgaser. Då blir bilen tyst, miljövänlig och accepterad. Man får inte ha inställningen att bilen kommer försvinna för det kommer aldrig ske.

Vad händer med de områden som i dag byggs eller byggts med för lite parkeringsplatser när bilen blir miljövänlig? Redan i nuläget är parkeringssituationen i exempelvis Hammarby sjöstad ohållbar. Man räknade på strax under en bil per hushåll vilket visade sig vara på tok för lite.

Man måste planera staden för framtidens bilar som redan står och väntar runt hörnet. Chevrolet startar försäljningen av sin plug-in hybrid Volt om redan två år. Med Volt kan man efter laddning (om jag inte minns helt fel) köra en sträcka på 60 km på enbart el innan bensinmotorn tar över.

Bygger man Stockholm för enbart fotgängare uppstår den framtida risken att bilburna stockholmare väljer att köra till stora köpcentrum och handelsplatser med gott om parkeringar. Jag tror det är viktigt att man håller staden i liv genom att ge plats för bilen och att man planerar för framtiden som garanterat kommer innebära en ökad trafik!
 0
Anders Gardebring (21 Oktober 2008 10:57):
Hej Jonas!
Yimby har inte som nätverk tagit ställning för en bilfri innerstad. Själv ser jag bilen som en ytterst viktig del av just storstadens puls. Problemet är inte att det finns bilar i staden, problemet är att staden anpassats efter bilen. Istället bör man låta bilen anpassa sig efter staden. Idag handlar biltrafiken ofta om bullernormer, säkerhetsavstånd, avgasnivåer, eftersom man tvunget skall kunna köra i full fart rakt genom stan. Det är en olycklig utveckling menar jag, som också är onödig. Låt biltrafiken anpassa sig till stadens villkor, så blir också bullernormer, säkerhetsproblem och avgasproblem mindre. Jag ser inte stadsgator som ett problem, däremot ser jag det som ett problem när man tar motorvägens geometri in i den centrala staden. Motorvägen är en barriär, en avdelare, en segregerare, på ett helt annat sätt än en stadsgata eller en boulevard är. Jämför Sveavägen (gata) med det sår som centralbron river upp t.ex.

Visst är utvecklingen av plug-in-hybrider oerhört spännande! Jag är mycket intresserad av den utvecklingen och blir glad varje gång jag ser en Prius på stadens gator. Men man lurar sig själv om man tror att det är hela lösningen. Stockholm är en storstad. I en storstad handlar biltrafik om mer än avgaser. Det handlar om rent fysiska förutsättningar. Skall man få plats med så många människor på en liten yta kan helt enkelt inte alla åka omkring i varsin stora plåtlåda på ett drygt ton. Det får inte plats helt enkelt. Ett enda tunnelbanetåg ersätter en bilkö på över en halvmil. Så visst måste vi planera staden för att det kommer att finnas bilar också i framtiden. Men vi kan inte (som alliansen gör) planera den för att alla skall ha en bil. Det handlar inte om att vara bilfientlig, det handlar om naturlagar. Alla bilarna får inte plats.
 0
Peter D (21 Oktober 2008 10:57):
Jonas : Jag kan hålla med dig till viss del, bilisterna ska inte förtryckas, de får redan betala tillräckligt för sig. Men att vi ska ha fler parkeringsplatser i t ex Hammarby Sjöstad låter helt galet. Bor du i Hammarby Sjöstad ska du inte behöva ha bil. Där finns bra kollektivtrafik. Resonemanget med att de bilburna kommer att söka sig till stora köpcentrum istället förstår jag inte, de som bor i förorterna gör ju redan det men det är inte för att det finns mycket parkeringsplatser utan för att det är det enda alternativ som finns. Hade det funnits en matbutik på gångavstånd hade med all säkerhet de flesta valt den.
 0
Markus T (21 Oktober 2008 11:18):
Jonas: Visst är bilar en del av en levande stad, men även om vi löser problemet med utsläpp och (delvis) buller så kommer trängselproblematiken att kvarstå. Alla kan helt enkelt inte ta bilen in till stan om vi ska ha någon stad kvar. Med en väl utbyggd kollektivtrafik så bör man inte behöva ta bilen in till de centrala delarna mer än i undantagsfall.
 0
Jörgen Sundström (21 Oktober 2008 11:20):
Jonas:
Bilarnas utsläpp är bara en liten del av problemet. Miljövänliga plug-in-hybrider tar upp lika mycket plats som bensindrivna bilar. Även om bilarna blir miljövänliga håller det inte i längden att fortsätta planera staden efter ständigt ökande massbilism. Bygg ut innerstaden och avskaffa p-normen istället för att bygga ut barriärlandskapet.
 0
Johan Eriksson (21 Oktober 2008 11:51):
Pter D mfl: Att ge bilismen vissa trafikregler är inte att "förtrycka bilisterna" etc, och det är inte svart/vitt dvs antingen är man "för" eller "emot" bilismen. Däremot är en minskning eftersträvansvärd!

Tycker det här sättet att resonera är väldigt ihåligt (även om jag överdriver lite nu): "jag betalar så mycket bilskatt och deras trafikregler är bara till för att jävlas med oss, dessutom var bostadsrätten så dyr och jag har det så tufft på jobbet att jag tycker man kan få göra lite som man vill i sin egen bil"! = Det finns en enkel anledning till dessa 30-zoner och fartbegränsnigar finns och den är att utan dem så gör bilisterna lite som de passar. Det gör de iofs ändå men det är nåt trotsigt tonårsbetéende över att tycka sig kunna strunta i de regler som nu finns. Annars kan vi ju lika gärna skita i dem allihop och införa fullständigt kaos helt enligt den nya individualismens tankebanor!

Om "plug-in-hybrider" är just problemet att även om man kommer bort från det knepiga utsläppsproblemet så ger de en inte automatiskt carte blanche därför, som sagt, staden är inte byggd för ett oändligt antal bilar! Dessutom så blir gatorna totalt dominerade av en massa skrymmande plåtlådor som tar upp mycket plats, plats som ofta kan användas till något bättre. Sedan snedparkeringarna infördes känns det mer och mer som om man går runt i en bilsalong och här nånstans krockar "barnfamiljsdrömmen" och bilbehovet i den ständigt (för snabbt) pågående hastighetsjakten efter den perfekta parkeringsplatsen.....
 0
Jonas (21 Oktober 2008 16:23):
Oj vad många som svarade på mitt inlägg :) Jag menade aldrig att jag vill bo i ett hav av bilar, jag syftade bara på att man i framtida trafik planering inte ska glömma bort bilen bara för att den för tillfället ses som en miljböv.

Man måste se till att det finns parkering även för de som vill bo centralt. Tyvärr så hör jag allt för ofta vänner och kollegor säga att de måste flytta längre bort från stan för att det är omöjligt att hitta parkering. Med den attityden ökar risken för urban sprawl. Jag hoppas Stockholm blir högre och får mer stadskaraktär samtidigt som man ger plats för bilen. Ett lysande exempel på god stadsplanering är Portland, Oregon, USA.
 0
Anders Gardebring (21 Oktober 2008 16:28):
Jonas:
Jo, som jag (och andra) skrev, bilen har en plats i staden. Samtidigt är det omöjligt att planera staden för att alla skall ha bil. Täta storstäder ser helt enkelt inte ut så. I innerstaden ligger bilägandet idag på runt 0,45 bilar per hushåll. I den mer glesa ytterstaden ligger det på 0,53-0,84 och i vissa villaområden hamnar den på runt 1,0. För att ta ett exempel på ett mycket tätt område, Manhattan, så ligger bilägandet där på cirka 0,25.

I den nya parkeringsnormen som alliansen har lagt måste man bygga med normen 1,0 och ibland 1,1, även när stadsmiljöer uppförs (enligt andrahandsuppgifter jag fått innefattar detta även studentbostäder(!)).
Jag tror att det är fler än jag som ser problemet här...
 0
Gustav Svärd (21 Oktober 2008 17:50):
En liten tanke: om man "måste" flytta bort från stan ut i förorten för att få parkering för sin bil kanske det är mer en fråga om prioriteringar? Bilen är viktigare än att bo i stan. Inte en fråga om transport/kommunikation då möjligheterna för för flera hundratusentals 08or är klart bättre om man bor inne i stan (utan bil) än om man bor långt ut (med bil). Självklart finns det de som kommer i kläm av detta, men det är långt fler som kommer i kläm om man kräver en parkeringsplats per bostad (vilket kommunen nu gör) eftersom det antingen blir färre bostäder (händer redan) eller ren förortsplanering (nästan allenarådande idag) i nybyggena.
 0
Anders Gardebring (21 Oktober 2008 18:20):
Jonas skriver:
"Man måste se till att det finns parkering även för de som vill bo centralt. Tyvärr så hör jag allt för ofta vänner och kollegor säga att de måste flytta längre bort från stan för att det är omöjligt att hitta parkering. Med den attityden ökar risken för urban sprawl. Jag hoppas Stockholm blir högre och får mer stadskaraktär samtidigt som man ger plats för bilen."

Som jag skrev finns det rent fysiska aspekter att ta hänsyn till. Man kan önska hur mycket man vill att alla i en tät stadsmiljö också skall kunna äga en bil. I realiteten blir detta mycket svårt att uppnå. Hur skulle Manhattan och Tokyo se ut om alla där ägde bilar? Det skulle bli fullkomligt kaos naturligtvis, trafiksystemen skulle fullständigt braka samman och ingenting skulle fungera. Genom att bygga tät stad, med utmärkt kollektivtrafik, behöver man helt enkelt inte en bil för det mesta. Naturligtvis behöver en del fortfarande bil, och det är så staden måste planeras. Om jag inte missminner mig har hälften av Stockholmarna under 30 år inte ens körkort. Andelen som äger en bil är naturligtvis ännu lägre. Själv är jag 31 år gammal och har aldrig ägt en bil i hela mitt liv. Inte heller mina föräldrar ägde någon bil under min uppväxt (inte för att vi var fattiga eller "gröna vågen" utan för att vi helt enkelt inte behövde någon).
 0
Erik Sandblom (21 Oktober 2008 18:22):
Personbilens roll i transporterna i Sverige är allmänt överskattad:

Hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer [1]
Hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från sina arbeten [2]
Större delen av befolkningen bor inom fem kilometer från en järnvägstation [3]

Fem kilometer tar 15-20 minuter att cykla.

[1] http:​/​/​publikationswebbutik.​vv.​se/​shopping/​ShowItem_​_​_​.​.​
[2] infrastrukturpropositionen sidan 150 http:​/​/​www.​riksdagen.​se/​webbnav/​?​nid=​37&dok_​id=​GW0​335
[3] http:​/​/​www.​banverket.​se/​sv/​Amnen/​Jarnvagen/​Undersida-​2.​.​
 0
Jonas (21 Oktober 2008 18:55):
Anders Gardebring

Jag tror inte att trafiken i Stockholm kommer öka för att parkeringsnormen höjts. Jag tror inte man kan bygga bort bilar med en lägre parkeringsnorm. De jag känner med bil innanför tullarna använder den ytterst sällan eftersom nästan allt finns inom gångavstånd. Problemen uppstår snarare när bilen väl använts och jakten på parkeringsplatsen är är igång. Ibland kan man på exempelvis kungsholmen i Stockholm tvingas cirkulera i närmare en timme innan man hittar en ledig (och laglig) plats.

Jag tror att dom som behöver, eller tror sig behöva, en bil kommer köpa en oavsett parkeringsnorm, och då är det ur miljösynvinkel bättre om det finns lediga parkeringsplatser att komma hem till. Vad jag hört från min vän som bor i Hammarby sjöstad (där parkeringsnormen sattes till 0,6 tror jag) är att det råder extrem brist på parkeringsplatser och det sprids oro bland grannarna att situationen kommer förvärras med yttligare hus som byggs i området. Parkeringsnormen i Hammarby sjöstad blev altså för låg och jag tror situationen hade sett bättre ut med en högre norm.
 0
Erik Sandblom (21 Oktober 2008 19:10):
Jonas! Aaarrghhh, vad ska man med bil till om den ytterst sällan används? gggnnnnnnnnaaajjjjjmmmmnnn......

Det finns ju taxi och hyrbil...
 0
Anders Gardebring (21 Oktober 2008 20:09):
Jonas:
Har man bil använder man den naturligtvis. Mer eller mindre ofta. Men det är "besides the point". Det handlar idag med den parkeringsnorm som är satt inte om att behålla den mängd bilar vi har i staden, utan att kraftigt höja antalet. Som jag redan har skrivit så ligger befintlig bilinnehav i Stockholms tätbebyggda områden (vilket i princip nästan bara är innerstaden) på 0,45. Inte ens hälften av hushållen äger alltså en bil i innerstaden. I nybyggda tätbebyggda områden tvingas nu exploatörerna bygga med parkeringsnorm 1,0 - 1,1. Låter det vettigt? Det är en ökning med drygt 130% mot faktiskt befintligt innehav. Man räknar här alltså kallt med att samtliga lägenhetsinnehavare också äger en bil. Trots att inte ens hälften av de boende i innerstaden idag äger en sådan. Om man sätter en parkeringsnorm, borde inte den avspegla faktiskt bilinnehav istället för att aktivt öka bilanvändningen mha politiska beslut? Själv är jag fundersam till varför vi överhuvudtaget skall ha en parkeringsnorm. Låt marknaden styra det. Då slipper den som köper en lägenhet och inte äger en bil betala hundratusentals kronor för en parkeringsplats som vederbörande aldrig kommer att använda (att bygga parkeringsgarage är inte billigt).

I undantagsfall tas normen ner något till 0,9-0,8, men det är fortfarande en fördubbling mot faktiskt befintligt bilinnehav. Knasigt? Det är inte ens förnamnet.

Att det idag är förhållandevis många som har bil i Hammarby Sjöstad beror såklart på de som bor där, primärt i dyra bostadsrätter. Genom att bygga mer blandat med även billigare lägenheter minskar också andelen som har bil.

Sedan kan man förstås fundera på varför man lägger ner stora belopp på att äga en bil när man nästan aldrig använder den.
 0
P-O (21 Oktober 2008 20:43):
Jag tror att bilägare i Stockholm till slut måste inse att det inte är en mänsklig rättighet att äga och köra bil. Vill man ändå ha en bil i innerstaden får man nog räkna in kostnaden för en garageplats.
 0
Anders Gardebring (21 Oktober 2008 21:36):
P-O:
Visst är det så. Det är så det fungerar i de flesta andra länder. I Stockholm har vi planekonomi på parkeringssituationen vilket är något märkligt.
 0
Peter D (21 Oktober 2008 21:50):
Johan Eriksson: Självklart måste det finnas regler och begränsningar, men dessa regler måste upplevas rimliga av de som ska tillämpa dem. När både vägverket och stockholms stad bara sänker hastighetsgränserna samtidigt som bilarna blir säkrare och bättre så börjar man ju undra om dessa myndigheter över huvud taget vet vad de sysslar med.
 0
Erik Sandblom (21 Oktober 2008 21:52):
Study: City Residential Parking Requirements Lead to More Driving
http:​/​/​www.​streetsblog.​org/​20​0​8/​10​/​15/​study-​city-​resid.​.​
That's the implicit finding of a new study by University of Pennsylvania planning professor Rachel Weinberger
 0
Jonas (21 Oktober 2008 22:49):
Erik,
Jag har ingen bil och inget behov heller. Jag lägger mina pengar på resor och snabbmat :) Men jag förstår varför mina vänner har bil, den ger frihet, och hur skulle man få hem sina grejer från IKEA om det inte vore för deras hjälp?

Anders,
Jag har mer eller mindre utgått från bostadsrätter. Hade ingen aning om att det fortfarande byggdes hyresrätter i Stockholm ;) Men tror du verkligen hyresgäster äger färre bilar? Borde inte dom ha mer cash över?

Den som lever får se vad den högre parkeringnormen resulterar i, men jag är ganska säker på att vi inte kommer uppleva någon större ökning av trafikvolymen. Jag tycker det är bra att man planerar för ett eventuellt ökat bilinnehav som kan komma att ske när plug-in hybriden tar över.
 0
Anders LP (21 Oktober 2008 22:57):
Anders, precis. Att alla ska ha en bil är inte bara planekonomi, utan även en av de sämsta planekonomiska idéerna jag hört.

Dels så finns det inga härliga fantastiska mål man tänkt att uppnå med detta, förutom att minska rundkörningen lite. Inte heller verkar det vara det minsta genomtänkt. Bostäder kan ju innehålla olika många boende. Är man singel så ska man ha en bilplats. Är man sambo så ska man ha en parkering. Har man 4 barn och fru varav 2 av barnen har körkort vilket blir 4 bilförare med frun så ska det vara en parkering. Är man singel och handikappad så ska man ha en parkering. Har ingen i huset körkort så ska man tamejfan ha en parkering för bostaden.

Och givetvis så ingår ju priset för en bostad en andel av alla de våningar av nedgrävt parkeringsgarage som byggherren varit så tvungen att anlägga oavsett om man vill ha en parkering eller inte.

---

Annars så finns det ju negativa effekter för den urbana näringen som alltför mycket rundkörning kan orsaka. Att man väljer lador utanför stan för att handla kläder än att man väljer att köra in, om man kommer utifrån. Därför kanske man bör inrätta något slags system som kan visa bilförarna var lediga p-platser finns så att de kan köra till rätt ställe från början istället för att leta genom rundkörningen. Är det brist på parkering så bör det stå det på skyltar vid infarten som kan guida bilister till infartsparkeringar istället.

Även centrala områden med skyhöga avgifter men garanterad tillgång bör finnas för sådanna som måste ta bilen för att komma i tid och kan betala hyffsade summor. Sådanna skulle exempelvis kunna finnas vid statliga verk och privata huvvudkontor. Detta skulle antingen kunnas sköta av marknaden eller av staden.
 0
Anders Gardebring (21 Oktober 2008 23:10):
Jonas:
"Men jag förstår varför mina vänner har bil, den ger frihet, och hur skulle man få hem sina grejer från IKEA om det inte vore för deras hjälp?"

?? Ikea har hemkörning. 495 slantar får man betala. Avsevärt billigare än att äga bil de där två gångerna om året man åker dit eller så. Och så kan man ju hyra som man tvunget vill släpa in och ur grejorna själv ur bilen, själv tycker jag det är rätt skönt att slippa...

"Men tror du verkligen hyresgäster äger färre bilar? Borde inte dom ha mer cash över?"

Nu är det ju så att folk med gott om pengar i Stockholm köper sig lägenheter på attraktiva lägen (alltså i stan, hyresköerna i stan ligger på ett par decennier, har man råd väntar man ogärna så länge). Folk med mindre pengar bor ofta i hyresrätt, eftersom de inte får lån på banken, alternativt inte vill lägga ut ett par mille på en lägenhet för att kostnaderna blir för höga. Själv har jag köpt mig en brf i stan eftersom jag vill bo i stan innan jag blir pensionär. Jag skulle utan problem ha råd att köpa en bil. Men jag vill inte ha någon.

"men jag är ganska säker på att vi inte kommer uppleva någon större ökning av trafikvolymen."

Och den studie som Erik länkade till pekar tydligt på motsatsen. Det finns också andra studier som pekar åt samma håll.

Jag noterar att du fortfarande inte svarat på frågan om hur alla bilar skall få plats. Tänk här på att ett (japp, ett enda) tunnelbanetåg ersätter en bilkö på 6-7 kilometer.
 0
P-O (22 Oktober 2008 06:52):
Taxiresor, hyrbilar och bud kan också vara ett alternativ till egen bil. Men på grund av att hela samhället är uppbyggt kring det faktum att alla ska kunna äga en egen bil anses taxiresor vara väldigt lyxigt, nästan dekadent.

Ibland brukar det beskyllas Konsumentkooperationen att varenda citykärna i varenda svensk stad mejades till marken under 1960- och 1970-talen, men huvudsyftet var ju trots allt att alla skulle kunna ratta den fantastiska bilen direkt till stadens mest centrala delar. Nästa logiska steg på denna utveckling blev såklart att handelsföretagen insåg att de lika gärna kunde flytta ut till billigare shoppingmalls i stadens utkant, men stadsförstörelsen får vi leva med ännu idag. Och bilideologin har tyvärr fortfarande ett mycket starkt grepp i människors medvetande.
 0
Jan Wiklund (22 Oktober 2008 08:14):
Igår var jag på ett möte, arrangerat av City i samverkan - cityhandlarnas organisation - där ingen mindre än Sten Nordin sa att det inte fungerar om alla ska köra bil i stan. Och när det kommer från det hållet är det ett ganska starkt uttalande.

Annars upptäcktes regeln redan på 50-talet när stadsplaneraren Victor Gruen skulle göra den perfekta bilstaden av Fort Worth. Han tvingades också konstatera att bilar inte får plats i en stad och det enda man lyckas konstruera om man försöker är stockningar.

Så nu kanske vi kan gå över till vad Alvendal faktiskt sa - Stockholm som promenadstad (för övrigt ett program som även cityhandlarna tog positivt upp). Hur ska programmet förverkligas?

Det är nog viktigt att vi - eller någon - kommer med ett förslag till förverkligande innan idén fuskas bort. Det brukar ju bli så, vilket också representanten från Statens Fastighetsverk konstaterade på mötet: man har ståtliga visioner men när de kommer till förverkligande blir bara en tumme kvar.
 0
Carl Johan Hall (22 Oktober 2008 10:10):
Jonas:
De flesta av mina vänner (vilket förstås är något av ett ostatistiskt urval) är hyfsat bilintresserade. Själv har jag bara en bil (har inte råd med fler just nu), men en del av mina kompisar (i Stockholm) har väl en 3-4 stycken. På bilpoolsbilar kan man inte välja lack eller fälgar, och ofta har de väl serviceavtal så att man inte "behöver" meka med dem. Motorhobbyn är större än många tror.

Att man kan frakta junk från IKEA till tippen med mellanlagring i hemmet är väl mest en bonus...
 0
Magnus Orest (22 Oktober 2008 16:14):
Carl Johan -> Med risk för att låta lite dryg, många av mina kvinnliga bekanta (och manliga med, för den delen) är väldigt hästintresserade. Innebär det att vi ska anpassa staden efter deras hobbies, på bekostnad av det gemensamma och offentliga rummet i staden?

Där har vi annars kärnan i problemet med många bilintresserade. De inser nämligen inte att det är fråga om en hobby som bara är möjlig så länge den tillåts existera på andras bekostnad. Det fungerar om man bor i förort eller ute på landet. Men om vi skulle anpassa innerstan efter de normerna skulle vi tvingas riva ungefär var tredje byggnad för att göra plats för alla fordon.

Därför är det bra att tänka lite på hur man gör sina avvägningar. En urban livsstil ÄR svår att förena med en bilburen sådan, och det är endast tack vare att många andra avstår bilen som det är möjligt för vissa innerstadsbor att ha bil.
 0
Jan Wiklund (22 Oktober 2008 16:34):
Jag är nog ganska övertygad om att om vi bara fick bort den vanliga slöbilismen - genom tätare stad generellt plus många nya t-banelinjer och annan uppryckning av kollektivtrafiken - så kan vi nog tillåta entusiasterna att ha sina hobbies. Det finns båtfantaster som har sina båtar vid Norr Mälarstrand också, och det stör ingen trots att deras hobby tar plats.

Hur som helst är bilfreaksen en minskande skara - bil är så att säga inte symbol för "det moderna" längre som det var på femtitalet. Det är bland annat därför, tror jag, som allt färre av Stockholms ungdomar tar körkort.

Men över till Alvendals tema: Hur skapar man kontinuerlig promenadstad i det uppsplittrade Stockholm? Vad har Alvendal för visioner för Södertäljevägen - promenadstråket från Söder mot Hägersten? Vad har vi för visioner?
 0
Peter D (22 Oktober 2008 16:36):
Magnus Orest Hur menar du att bilhobbyn existerar på andras bekostnad? Kan hålla med om att så är fallet om en person ska parkera ett antal bilar i stockholms innerstad annars är bilhobbyn en av de absolut dyraste man kan hålla på med och den skapar både sysselsättning och statliga inkomster.
 0
Carl Johan Hall (22 Oktober 2008 16:52):
Magnus Orest: Jag har inte sagt att man ska "anpassa" det offentliga rummet efter någon. Jag belyser bara en anledning till att många har bil - många kör nog med ett kombinerat bruks/hobbyfordon. Brukshästar är väl mera sällsynt förekommande i stan :-)

Jan Wiklund: Jag är en mycket omodern människa. Egentligen tycker jag inte så mycket om Stockholm heller, tror jag. Flyttade bara från Västerås för att plugga (KTH råkade ligga här) och blev sedan kvar. När det gäller bilar minns jag att det jag såg fram emot när jag var fattig student var att 1)slippa laga mat (ha råd att äta ute jämt) och 2) slippa ta tricken (ha råd med bil). Och nu har jag det! Kanske skulle jag trivas bättre i Houston eller någon sådan stad.
 0
Jonas (22 Oktober 2008 17:24):
Anders,

Jag har så mycket jobb att göra att jag hinner inte svara pa allt just nu men jag ska svara på det sista du skev.

"Jag noterar att du fortfarande inte svarat på frågan om hur alla bilar skall få plats. Tänk här på att ett (japp, ett enda) tunnelbanetåg ersätter en bilkö på 6-7 kilometer."

Jag nämnde tidigare Portland, Oregon. Jag var där 2 veckor sommaren 2006 eftersom en vän till mig pluggade där. För 500 dollar i månaden hyrde hon en ca 30m2 nybyggd studio i centrala Portland i vilket en garageplats ingick i hyran (hon utnyttjade den aldrig). Hon berättade att i studios och lägenheter med ett sovrum ingår en garageplats och i större lägenheter ingår två platser. Det samma gällde för de flesta husen i området. Hela kvarteret var byggt i Hammarby sjöstad stil men husen var något högre. Jag upplevde inte att det var mer biltrafik där än i Stockholm, snarare rådde det ett lugn över hela området. Varje gata hade cykelbana och spårvagnen gick precis utanför huset. Fungerar det så bra i Portland (där bensinen kostar 5kr litern) så kommer det fungera även i Stockholm. Den största skilnaden mot Stockholm var att få bilar var parkerad längs med gatorna och att det inte pågick nån jakt efter parkeringsplatser.
 0
Anders LP (22 Oktober 2008 20:40):
Det största problemet med de tomma garageplatserna i Portland är att byggherren måste betala. Därav skyfflar man över en onödig kostnad på de som bygger och de som har intresse att nyttja bygget iom högre hyra, samt att bygget inte blir lika högt som det annars kunde bli.

På Göteborgs Yimby skrivs det en del intressanta saker om p-platser, bland annat detta angående en samrådsredogörelse: Att "behovet" av p-platser tillåts begränsa våningsantalet är om något ett bevis på att p-normen behöver justeras ordentligt eller avskaffas helt.
 0
Jonas (22 Oktober 2008 21:52):
Anders Gardebring,

Jag letade upp hennes hus åt dig på google maps, skriv in adressen: 856 NW 11th Ave, Portland, OR 97209 och välj street view. Helt underbart område trots parkeringsnormen som borde ligga på nånstans runt 1,5. Huset ligger snett till höger bakom det högsta huset.

För er som inte känner till google street view så rekomenderar jag er att prova, det är kul om man är intresserad av arkitektur. Tyvärr finns det än så länge bara bilder från USA, Japan och Australien.
 0
Jan Wiklund (23 Oktober 2008 12:59):
Och Frankrike.
 0
Anders Gardebring (23 Oktober 2008 15:24):
Jonas:
Varför skall jag betala för din parkeringsplats?

Portland är intressant dock. Det finns flera mycket positiva aspekter med planeringen i Portland. De jobbar uttalat med de urbana värdena och har ett ganska välutvecklat gatu&snabbspårvägs- och pendeltågsnät. I planeringen av ny bebyggelse arbetar man uttalat med att människor skall ha tillgång till bra kollektivtrafik. Det gör naturligtvis sitt till att planera på det sättet. Portland är dessutom en mindre stad än Stockholm. När städer växer blir det också allmer vitalt att mer och mer av trafiken sker via kollektiva färdmedel.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter