Utskrift från www.yimby.se
....

Lidingö vill ha spårväg till city

 


Lidingö Tidning rapporterar att Lidingö stad vill koppla samman Lidingöbanan med den nya spårväg city. Det skulle innebära en ny spårvägslinje hela vägen från Gåshaga till Hornsberg.

"- Det vore ologiskt att inte koppla ihop Lidingöbanan med en ny bana som kommer söderifrån från Djurgården och City, säger kommunstyrelsens ordförande Paul Lindquist (m).

Nu avancerar planerna på Tvärbanan City. Lidingö Tidning har tidigare berättat om den nya stadsspårvägen mellan Ropsten och Hornsberg på västra Kungsholmen som också knyter an till dagens Djurgårdslinje. Den ska stå klar 2011.
Lidingö stad är en av de remissinstanser som får säga sitt om förslaget.
- Vi är mycket positiva. Det är en satsning helt i rätt riktning, säger Paul Lindquist.
De nya spåren ska gå från Ropsten genom Värtaområdet. Där planeras 10 000 nya bostäder och 30 000 nya arbetsplatser. Lidingö stad menar att spårtrafik är det kollektivtrafikslag som bäst tillgodoser framtidens miljö- och tillgänglighetskrav. Den har också hög kapacitet

För Lidingöborna blir en framtida tvärbana till city främst ett komplement till tunnelbanan. En viktig förutsättning för att arbetspendlingen från södra Lidingö ska underlättas är att den nya tvärbanan kopplas samman med Lidingöbanan så att inget byte behöver göras i Ropsten.

- Det skulle innebära ett enormt ökat värde för
Lidingöbanan, säger Paul Lindquist."


Från Yimbys sida ser vi det naturligtvis som glädjande att politikerna på Lidingö vill satsa på den flera gånger nedläggningshotade Lidingöbanan.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
muu (10 Oktober 2008 14:49):
Om de nu bara kunde bygga färdig tvärbanan också... Till slussen 2008 var det meningen. Det går ju bra.
 0
Björn Nilsson (10 Oktober 2008 14:54):
Vad skall Lidingö med den där banan till? Har de byggt tillräckligt mycket nya bostäder för att vara kvalificerade att vara med i klubben? Eller tillhör de möjligen det gäng av kommuner som tycker att "någon annan" får ta hand om den inflyttning i storleksordningen ett nytt Göteborg som förväntas i stockholmsregionen under de kommande årtiondena? I så fall kan de få sitta på sin ö och vara fina i avskildhet!
 0
Tore Kullgren (10 Oktober 2008 15:25):
Björn: Jag förstår inte ditt argument. Lidingö kommun är den femte mest tätbefolkade i Sverige, och befolkningen ökar stadigt. Lidingöbanan kantas av höghus med upp till 16 våningar. Även om Lidingöbanans nuvarande sträckning inte är optimal, så behöver Lidingö spårtrafik.
 0
Niklas (10 Oktober 2008 15:27):
Björn:
Kan inte se det som annat än positivt att spårtrafiken byggs ut, oavsett om det rika eller fattiga områden.

Men vid en upprustning skulle man förstås låta banan gå på den nyare breda Lidingöbron. Detta skulle ske på bekostnad av bilutrymmet. Detta skulle öka incitamentet för att Lidingöborna verkligen skulle använda banan istället för att ta bilen.

Det borde också villkoras mot en kraftig urban förtätning vid Torsvik mot Centrum. Banans sträckning borde ändras så att den passerar centrum istället för Millesgården.

Angående inflyttning: Det är väldigt positivt att befolkningen i länet ökar. Det rimligaste och mest miljövänliga vore om den i första hand koncentreras till de centrala delarna länet. Dit räknas stora delar av Stockholms kommun, Sundbyberg, Solna, västra Nacka och de västra delarna av Lidingö.
 0
Marre (10 Oktober 2008 15:37):
Niklas: det absolut säkraste sättet att sabotera planerna på en upprustning av Lidingöbanan vore att reta upp folk genom att låta spårvägen stjäla utrymme på bilbron.
 0
Johan Eriksson (10 Oktober 2008 16:03):
Vi vill kunna resa direkt och helst utan byten, det är självklart, fråga vilken bilist som helst. Före september 1967 kunde man ta lidingötågen 20 och 21 direkt från Humlegårdsgatan dvs nästan Stureplan och sen rakaste vägen mot både södra och norra Lidingön, självklart är det en standardsänkning som fortfarande saknas!

En förlängd T-bana till Lidingö C skulle ge ett fåtal direktresor men för de flesta skulle det bara bli en flytt av bussterminalen hit från Ropsten, och en sådan T-förlängning skulle spela mycket på att folk måste gå en längre bit för att komma till de få uppgångar som finns/planeras. Detta finns redan att uppleva i allt för hög grad på den röda, men främst den blå linjen och är en föga kompensation när alternativet är en direktgående spårvägslinje!

Tycker det lossnar lite även om det tagit sin ringa tid, 5an byggs hela vägen till Hormsberg, vagnhallen läggs i Frihamnen, Lidingö vill ha 21an till City via nyss nämda depåspår. Det är en bra början som visar på enkelheten i att bilda ett "system" genom att länka ihop olika former av spårvägstrafik för att, så småningom, få ett större nät/system.

Återstår -fortfarande- 4an som definitivt skulle visa att Sthlm menar allvar!
 0
Jonas Frejd (10 Oktober 2008 20:16):
En grundregel för spårväg är att den i sig skapar underlag för hög en befolkning inom en viss radie av stationerna, därmed så behöver ingen kommun eller stadsdel "kvalificera sig" för att få den.
 0
Gustav Svärd (10 Oktober 2008 20:59):
^Jo, men det gäller ju bara om man FÅR bygga nytt! Däri ligger ett problem.

Att koppla ihop Lidingöbanan med 5an ser jag som en självklarhet. Även om det inte blir genomfartstrafik i början måste man väl koppla ihop spåren? Att inte göra det vore grovt tjänstefel av planerarna.
 0
Eric Thärnström (11 Oktober 2008 07:17):
Jag funderar lite över spårbredder och liknande. Blir man tvungen att lägga nya spår för att förlänga spårvägen till Lidingö, eller skulle man hypotetiskt kunna använda Lidingöbanans spår?

Fortfarande bra att Lidingöborna markerar. Att som remissinstans för spårvagn säga "Ja! Och dra den gärna hela vägen ut till oss när ni ändå håller på!" känns väldigt bra. Rena rama Yimbytakter! Om Lidingö kan visa intresse så borde andra stadsdelar vara lika optimistiska.
 0
Gustav Svärd (11 Oktober 2008 08:25):
Lifingöbanan är standardbredd och (spårvagnsspänning). Alla spår i länet utom är standardbredd utom Roslagsbanan. Dessutom landar Lidingöbanan i gatunivå på fastlandet, den har ju förut fortsatt in till centrala Östermalm! Så att koppla ihop bore vara fullt möjligt till en fullt rimlig kostnad.
 0
Magnus Orest (11 Oktober 2008 11:50):
Jag ser inte heller några problem i att koppla ihop banorna med varandra. Det som kan strula till det är att det handlar om två olika typer av system, som kräver olika typer av vagnar - innerstadsspårvagn kontra förortsbana. Vi kan inte köra förortsvagnar i innerstan, eftersom det inte finns plats, och eftersom dessa kräver en annan inredning och konfiguration. Då får man köra sådana vagnar även på Lidingöbanan. Men om lidingöborna tycker att det är OK med något långsammare vagnar med en aning färre sittplatser och lite väl många dörrar, ser i alla fall inte jag några problem med lösningen.
 0
Tore Kullgren (11 Oktober 2008 12:36):
Det finns redan spår mellan Lidingöbanan och Värtahamnen, men de är begravda under asfalt. Och den stora kostnaden för järnväg/spårväg är inte själva spåret utan banvallen.
 0
Johan Eriksson (11 Oktober 2008 16:16):
Magnus Orest: Vadå "strul"? -så olika är de två banorna inte och det är inte alls omöjligt att köra "förortsvagnar" i innerstan då Djurgårdslinjen redan är byggd för 2,65 meter breda vagnar och har kört sådana från 2,65m-vagnar från Göteborg. Problemet är snarare att om man väljer en smalare vaagn för innerstan och de sen ska sticka ut till Lidingön så får man ett glapp mellan dörrarna och plattformskanten. Följdaktligen vore det smart med 2,65 meters vagnar överallt men det finns en estetisk och delvis praktisk anledning till att tveka och välja en smalare, om man så vill "smidigare" vagn för innerstan då de breda (förstås) tar lite mer plats.

De gamla mustangerna före -67 var 2,2 m breda och hade 2+1 sittplatser i bredd. Högerbussarna har sedan vant oss vid 2+2 och en SL-buss är faktiskt 2,60 bred, men å andra sidan finns det moderna låggolvsspårvagnar som bara är 2,40 eller 2,50 med 2+2 sittplatser i bredd utan att upplevas som för trånga så den biten av det hela är godtagbar med en smalare innerstadsvagn.

Problemet är som sagt plattdormskanterna vid olika bredder och vad ska man göra då när en smal vagn kommer till Lidingön? -ha utskjutande plattor som överbryggar skillnaden? Det blir svårt att standardisera alla spårvägshållplatsser och på så stt göra dem handikappanpassade om man inte väljer en vagn med samma bredd gemensam för alla Sthlms spårvägslinjer, och jag vet inte vad SL tänkt göra åt saken!?
 0
Magnus Orest (11 Oktober 2008 18:44):
Johan, det handlar om en bana som inte är byggd än. Att förortsvagnarna fungerar på Djurgårdslinjen är en sak (den löper uteslutande på stora boulevardliknande gator där det finns gottom plats), det var ju där de provkördes en gång i tiden. Men nu talar vi om en spårväg som ska dras från Hornsberg till Ropsten, och där svängarna kan bli snävare. Följdaktligen kommer det att krävas smalare vagnar med fler leder än vad våra nuvarande A32:or har.

Jag ser annars inga problem med varierande bredd på de olika vagnarna. Olika miljöer kräver olika lösningar. En lösning för alla är inte optimal för någon - one size fits nobody.
 0
Richard Jacobsson (12 Oktober 2008 00:10):
Magnus, jag kan inte se några avgörande hinder mot den i Stockholm numera vedertagna banstandarden med vagnar som har 2,65 meters korgbredd på "Spårväg city". Den bredden är f.ö. i tysk trafiklagstiftning (Bo-Strab) maxbredden för spårvagnar i gatutrafik. Det är inte särskilt stora skillnader mellan 2,40 och 2,65 med tanke på att ett normalt körfält är mellan 3,00 och 3,50 meter bred. Den egentligt viktiga punkten är vilken sorts placering spårvägen får i gaturummet.

Förmågan för en vagnstyp att hantera snäva kurvradier med små svepradier beror till största på placeringen av boggier och ledsektioner. I fallet A32 är det just det långa axelavståndet i kombination med ledens placering som gör den i praktiken obrukbar på en typisk gatuspårväg.
 0
Magnus Orest (12 Oktober 2008 01:47):
OK, det verkar som om jag uttrycker mig lite oklart, så jag gör ett försök till förtydligande:

Jag bryr mig inte om exakt hur olika spårvagnar på olika spårvägar ser ut. Vad jag ser som viktigt är att vi inte försöker skapa någon allenarådande standard som bara måste tillämpas överallt, bara för att den råkar finnas. Sådana tilltag kan komma att begränsa utvecklingsmöjligheterna för spårtrafiken i framtiden.

Detta innebär i förlängningen att vi anpassar och skräddarsyr varje lösning efter det sammanhang som gäller. A32:orna är inte avsedda för stadstrafik, och deras begränsningar innebär att linjedragningarna måste anpassas efter tekniken, inte efter behoven. Och då har vi skapat en dålig lösning.
 0
Eric Thärnström (12 Oktober 2008 07:16):
Magnus Orest
Jag skulle annars se det som bättre för utvecklingen att man har så lika system som möjligt så att man kan bygga ut och koppla ihop spåren som man vill. Vi behöver inte ha klumpiga A32:or, men vi borde ha vagnar som är lika breda men smidigare. Då kan vi ju förr eller senare byta ut A32:orna mot de nya vagnarna på den gamla Tvärbanan, och vi kan ha samma vagnar på alla andra system, även om kurvorna på de andra spåren är snävare.
 0
Johan Eriksson (12 Oktober 2008 08:54):
Precis Eric, -även om 5an och 21an tvs kan ha en annan vagntyp så är ju 22an, Tvärbanan, också tänkt att förlängas (från Solna stn) till Ropsten i framtiden, men så fort man blandar vagntyper med olika bredd så får man problem med avståndet mellan vagn och plattformskant!

(A32orna har iofs en mängd trafikår framför sig så man bör tänka till rejält nu!)
 0
Anders Anttonen (12 Oktober 2008 09:41):
Klart att Lidingöborna tycker att 21:an ska kopplas ihop med Tvärbana City. Men är dom villiga att ta sin del av smällen, som tex att det måste byggas dubbelspår med allt vad det innebär på DERAS bakgård?
Det är nödvändigt ifall Lidingöbanan skall ingå i ett större trafiktätt komplex.
Det är lätt att vilja ha nånting om man slipper uppoffringarna.
 0
Eric Thärnström (12 Oktober 2008 12:22):
Anders Anttonen
Det är möjligt att de kanske inte riktigt vet vad de säger ja till. Samtidigt är de nog väldigt intresserade av att få en byteslös förbindelse till City. Då är de säkert beredda på den utbyggnad som krävs. Alternativet är att man inte bygger något andra spår, gör en vändplan vid Ropsten och låter bara kanske vartannat eller var tredje (eller färre?) av tågen fortsätta in i Lidingö fram och tillbaka på ett spår. Alltid en början! Vill de sedan ha fler turer så får de bygga ett till spår.
 0
Tore Kullgren (12 Oktober 2008 13:07):
 0
Magnus Orest (12 Oktober 2008 17:16):
Eric, visst är det bra att standardisera in i det längsta. Men förr eller senare ställs man inför problemet att de system man vill koppla ihop skiljer sig så mycket åt att det slutar med en dålig kompromiss.

Lidingöbanan och Tvärbana City bör gå att koppla samman, så länge det inte slutar med någon kompromiss mellan förortsbana och stadsspårväg. Jag tycker själv att det är en bra idé. Och jag ser inga problem i att använda en vagnstyp avsedd för stadstrafik på Lidingöbanan. Med det menar jag vagnar med många leder, gott om dörrar, men relativt få sittplatser - Lidingöborna kan alltså räkna med att få stå en stor del av resan.

Det jag oroar mig för är framtida krav på att Tvärbana City ska anpassas för förortsvagnar (liknande A32), bara för att vi råkar ha gott om den sortens vagnar. Det vore förödande för stadsmiljön, eftersom vi då måste anpassa dragningen av spårvagnslinjerna efter vagnstyper som inte är avsedda för den miljön. Jag hoppas att de som idag åker med Lidingöbanan är införstådda med att det är en ny typ av spårvagnar som ska användas i stan, och inte de relativt snabba och bekväma vagnar som nu rullar på Tvärbanan.

Så länge vi håller fast vid att vi i stan ska köra med innerstadsspårvagnar med korta sektioner och många leder, tycker jag att det är helt OK med en sammankoppling av banorna. Men jag vill inte se några dåliga kompromisser, som klumpiga förortsvagnar i innerstadstrafik - och det är i princip den enda synpunkten jag har på den här idén.
 0
Eric Thärnström (13 Oktober 2008 07:12):
Magnus Orest
Point taken. Det vore väldigt olyckligt om A32:orna skulle leta sig in i staden. Nu tror inte jag att man sätter in de vagnarna i City när väl banan är byggd, och när man har satt in stadsvagnar så vill man nog inte sätta in förortsvagnar på den sträckan senare.
 0
Johan Eriksson (13 Oktober 2008 14:04):
Jo den poängen har gått fram, men den andra poängen jag försöker göra verkar inte nappa!? = Vi är överens om att A32orna inte funkar i innerstan och att det behövs en annan vagntyp i innerstan. Vad händer då om en innerstadsvagn/linje går ut på Tvärbanans spår vars plattformar är byggda för 2,65 meters vagnar? -Jo det blir ett glapp mellan vagnen och plattformen om en smalare s k "smidigare" vagntyp väljs!

Det betyder i sin tur att om 4an blir spårväg så kan man inte köra 4ans vagnar över Liljeholmsbron till Liljeholmen/Årstaberg (och ersätta busslinje 77 med en ny spårvägslinje) utan att barnvagnar och rullstolar och ev andras föttter åker ner i glipan mellan vagn och plattformskant, utan då måste en separat hållplats byggas med "rätt" mått parallellt vilket är mindre smart!

Samma sak om Tvärbana förlängs från Solna stn till Ropsten: Väljer man en smalare vagn för Lidingöbanan så kan inte A32orna angöra dessa ty de blir för bredda för plattformarna, inte heller det särskilt smart!

En 2,65 meters vagn behöver inte vara ett "monster", det beror mycket på designen. Däremot kan jag hålla med om att det av estetiska och utrymmesskäl vore bättre med en smalare vagn. Men då kan som sagt inte linjerna samköras obehindrat vilket (se ovan) skapar nya problem.

Och så snälla, kan vi inte kalla "5an" för just "5an" nu när t o m SL övergett det löjliga namnet "Tvärbana City"!? ;-)
 0
Carl Johan Hall (13 Oktober 2008 15:29):
Förortsvagnar har körts i innerstan förut. Örbyvagnarna, som var sin tids tyngsta och snabbaste vagnar, kördes på Söders gator från 1930 till 1933.
 0
Fredrik (13 Oktober 2008 15:38):
Ursäkta om min tanke är befängd, men skulle inte perrong-problemet gå att lösa med någon form av utskjutande ramp från själva tåget? Ramp ger lite fel signaler, det låter provisoriskt. En stabil lösning som skjuts ut från sidorna under dörrarna.

Hur har de gjort i andra städer? Jag har själv bott i en förort till Amsterdam (typisk spårvagnsstad) och vad jag kommer ihåg gick samma sorts tåg såväl i innerstaden som utanför.

I Porto kör de förresten tåg som är precis likadana som vår tvärbana som tunnelbana. När det börjar närma sig utkanterna av staden går de sedan på gatorna och fungerar mer som spårvagnar. Kanske inte helt relevant i just den här diskussionen, men kanske en idé för framtida förortsanslutningar.
 0
Göran Grahn (13 Oktober 2008 16:03):
Såsom boende utmed Lidingöbanan och reguljär resenär på densamma så är vi nog glada åt vilken modern vagn som helst. Bredder och plattformar är tekniska detaljer som kan lösas och restiden från Ropsten till Gåshaga är endast 20 minuter. Vi är vi det här laget luttrade men trogna resenärer med några av världens äldsta spårvagnar i trafik. När vi fick förmånen att provåka vagnen från Madrid några veckor förra året var det som en metamorfos, och man kunde verkligen känna i vilket bra skick bananläggningen faktiskt är sedan de senaste decenniernas upprustning.

Hastigheten: Nuvarande vagnar och bananläggning har högre tillåten hastighet än Tvärbanan.

Spåret: Sträckan Baggeby-Aga är dubbelspårig sedan 1949, markreservat för dubbelspår finns på resten av sträckan. Det är inte Lidingö som bygger eventuella nya spår utan vi får lita till SL:s och Landstingets goda vilja. Vi behöver inte kvalificera oss för banan eftersom den redan finns där, man måste också som i Schweiz lägga med det existerande värdet i jämförelse med en nyanläggning av Lidingöbanan. Inom kort kommer det att byggas c:a 1000 lägenheter i Dalenuområdet vid aga.

Sammankopplingen: Lyckligtvis verkar det som att parantesen med avkortningen vid Ropsten kommer att ta slut. Ropsten är Stockholms Läns sämsta trafiklösning, ingen har något ärende dit utan man står endast där och fryser medan man skådar den grå betongen. När banorna kopplas ihop kommer resandet säkert att öka med uppåt 30% om inte mer, bytet gör att folk tar bilen och ställer på parkeringen i Ropsten, dessa parkeringsplatser kan sedan istället läggas utmed banan. Efter närmare 30 års kamp för att behålla banan känns det nu som om det äntligen lättar. Jag minns hur bekvämt det var att åka direkt på 30 minuter från Gåshaga till Humlegården.
 0
Johan Eriksson (14 Oktober 2008 02:55):
Göran Grahn: "Bredder och plattformar är tekniska detaljer som kan lösas = jo jag är den förste att förstå att Lidingöborna längtar efter något fräschare än 60+ gamla spårvagnar men som vanligt vid sån här panik där man skjutit upp beslut allt för länge så blir inget bättre av att man har så bråttom att man inte har tid att tänka efter. Tro mig, det kommer att bli ett himla gnäll om trafikeringen inte är handikapp/barnvagnsanpasssad fullt ut pga av ett panikbeslut nu och jag fattar inte varför det inte går att "tänka till innan"!?
----

Hade ett långt snack igår med en av huvudplanerarna för cykelbanor på Trafikkontoret som iofs var mycket själkritisk och som samtidigt satte ord på det som gjort att jag dragit mig ur den aktiva trafikpolitiken och 17 års lobbande för spårväg på stomnätet: "Vi ligger minst 40 år efter (omvärlden)", "den funktionalistiska "free-flow" bilkramarpolitiken har inte tagit intryck av vare sig miljön eller andra (EU-)länder", "det saknas en enhetlig trafikplan där alla drar åt (i stort sett) samma håll utan var 4e år ändras förutsättningarna", "nya 5an kommer att skapa problem för framkomligheten" dvs man ser bara problemen men inte lösningarna och möjligheterna utan man håller i klassisk svensk stil på och ojar sig och "neggar" med påföljande handlingsförlamning nånstans mellan Edge City-motorvägsideal och mer sunda krafter som ständigt verkar i motvind!

Ursäkta mig men från att ha varit en stad som en gång (tex) byggde T-banan med stor framförhållning, energi och entausiasm så andades hela telefonsamtalet precis det jag redan räknat ut för länge sen = den här stan är inte smart nog att fatta sitt eget bästa och har definitivt inte de krafter som behövs vare sig i Tekniska Nämndhuset eller i politiken för att göra något vettigt åt saken! Istället "småsnickras" det lite här och där och duttas med halvfärdiga cykelbanor som inte bildar ett sammanhängande system, ett T-nät som inte förlängts en millimeter sedan -94, och ett kollektivtrafikssystem där det tex saknas ynka ca 400 meter mellan Tvärbanans Sickla Udde och Saltsjöbanans stn Sickla. En situation där det allt som oftast just från de ansvarigas håll heter att "ja ja, det är ju fler som åker blåbuss på 4an än det var på gamla buss 54", "ni(?) har ju fått eran Djurgårdslinje så vad klagar ni(?) på?", "det har ju byggts jättemånga nya cykelbanor och Tvärbanan har tillkommit" -och allt i en anda av "vad är det nu ni vill?, är det inte klart snart med krav?" ungefär som om man kunde komma till en punkt där staden var helt färdigt och där alla dessa tjänstemän och politiker bara andas en stark trötthet och brist på entausiasm för de problem de är satta att lösa!

Jag vill mer än gärma verka för en förändring åt det bättre (heja yimby!) men vi befinner oss inte där utan i ett läge där alliansen mycket kraftigt dragit ner på gatuunderhåll och gatuombyggnader (Götgatsbackens försvunna stensatta gågata tex), utan istället vill dessa reaktionärer lägga 25 miljarder (minst) på Kungshattsleden och riva upp träd och cykelbanor på tex Folkungagatan!

Nedslående läsning? -Ja, men om tillräckligt många inte orkar engagera sig för en bättre framtid så får vi såna här halvmesyrer som stombuss, olänkade spårsystem och cykelbanor samtidigt som det är så enormt synd om bilisterna som inte får sitta en och en i sina plåtlådor och få absolut och total frihet att röra sig precis på varenda kvadratmnillimeter av hela stan. Kortsiktigt tänkande utan visioner som urholkar kraften hos folk och där jag mfl inte orkar ägna ett helt liv åt att stångas mot idioter som inte ens orkar åka ut i Europa (alt använda internet) för att se något annat än deras eget navelskådande inkl poltiskt tjäbbel om självklarheter.

Ja det var en ordentlig salva men verkligheten är inte alltid så vacker och vi kan ju börja med att försöka vara ärliga i beskrivningen av denna eftersläpande "låt gå, det löser sig sen"-politik/attityd om det någonsin ska bli (radikalt) bättre!

Okey, hit me....! ;-)
 0
Johan Eriksson (15 Oktober 2008 02:32):
Ja det var inte mycket till debatt det här...., men om ni tycker jag är för pessimistisk så läs vad Sthlms Handelskammare tycker om att ändra livs- och trafikstil: "Tidsvinsten för kollektivresenärerna blir i bästa fall 3 min på hela sträckan från Klarabergsgatan till Djurgården, tidsförlusterna för biltrafiken troligen mycket större: http:​/​/​www.​chamber.​se/​?​id=​4984&rid=​97720​

Har pratat med denna besser-wisser som som inte vill göra ett dyft för att förändra status quo utan blir förbannad om han förlorar 3 minuter i sin bil. Vrålar domderar och hotar hela tiden med att slänga på luren när jag försöker påtala hur omvärlden utanför Sthlm, Sverige ser ut och att det visst går att lösa trafikproblemen om man -till skillnad från HK- vill.

Jag hävdar att HK inte alls är ute efter Sthlms bästa utan är direkt farliga och kontraproduktiva, inte gör de sig någon bra reklam heller med deras uppblåsta, på snudd till diktatorsfasoner inkapabla att föra ett vanligt lugnt samtal!

Tycker HK och (m) är som vuxna tonåringar som inte kan se längre än till nästa helg och som blir väldigt otrevliga när det kommer till begrepp som "miljö" och "framtid". En bekvämlighet som mest andas lathet och ovilja och där de fullkomligt struntar att deras egna barn kommer att få betala notan för deras ständiga krav på fler motorvägar "breddning av infarterna" i den mest naiva av 50, 60-talsdrömmar.

Se upp för dessa framtidsstrypare!
 0
P-O (15 Oktober 2008 06:57):
Johan Eriksson

Dina inlägg på yimby må vara bittra men har i alla fall fått mig att inse vad problemet är när det gäller stockholms trafik-och kollektivtrafiksituation.

Tidigare åkte jag faktiskt okritiskt bil till jobbet ganska ofta och klagade oreflekterat över bristen på p-platser i Hammarby Sjöstad. Nu åker jag tvärbanan och låter bilen stå i garaget. Samtidigt måste jag i princip fortfarande ha tillgång till bil för att kunna göra större dagligvaruinköp då min bostad ligger lite för långt från Sickla köpkvarter där alla butiker och all service ligger samlat.

Det ironiska är att när det gamla atlasområdet skulle bevaras så fanns inte ens tanken på vare sig att där skulle kunna byggas blandstad där de gamla byggnaderna integrerades med nya eller att det skulle varit fantastiskt bra för området om det åtminstone länkades ihop med Hammarby Sjöstad med hjälp av tvärbanan. Alla skulle vunnit på detta men vad vi istället fick var något som i det närmaste kan liknas vid en gigantisk parkeringsplats då området är jättestort och otroligt utspritt. I centrum ligger parkeringshavet och uttryckt på kanterna ligger ladorna där vi ska shoppa.
 0
Johan Eriksson (15 Oktober 2008 10:19):
Jag vet inte om det är inläggen så mycket som verkligen som är bitter? Inom arkitekturen är det lättare att påverka och där sker nu också en omställning/nytänkande även om det sker långsammt (se typ nästan alla inlägg på yimby och yimby som fenomen i sig själv).

Inom kollektivtrafiken är det (ännu) segare med nytänkandet därför att det idag handlar om att ta tillbaka en del av de revir som massbilismen snott åt sig och som den ogärna vill lämna ifrån sig! Det är en kamp som man kan tycka borde lösa sig av sig självt om samtliga partier tog miljöhotet på allvar, men de gör de inte utan istället vill allt för få göra uppoffringar dvs ställa bilen.

Jag hävdar att resa kollektivt varken behöver vara tråkigt eller en klassfråga om vi vänder blickarna mot EU och städer som Zürich, Strasbourg eller Amsterdam mfl. Men det beror som sagt om man tror på den och vill investera i den!? I Zürich åker banktjänstemännen spårvagn därför att man hela tiden trott på den och investerat i den, den går helt enkelt snabbast i centrala stan och så skulle det kunna vara i Sthlm med, -om tillräckligt många vill det dvs!

För att åstakomma ett sådan omfattande nytänkande, och inte minst för att vi ligger så långt efter, krävs dock ett stort politiskt engagemang men om k-trafiken brukar jag säga: "alla har en åsikt om den men ingen, eller rättare sagt, alltför få gör något för den rent konkret!" Saken blir inte bättre av att allt för få är politiskt aktiva utan det anses som något "tråkigt", tyvärr.

Så ev bitterhet har en reell anledning men annars anser jag mig vara en glad o positiv prick som dock inte längre är lika aktiv därför att sådana här trafikfrågor lätt förtar livsglädjen om man börjar gräva på djupet. Försöker balansera det hela genom att syssla med konst och (historie)böcker (Stockholmiana) vilket är desto mer upplyftande, och tycker nog att det är Sthlmstrafiken i sig och dess olika turer som är mer bitter än mig. Men det att sätta ord på situationen är inte så lustigt, sanningar är inte så roliga alla gångar men "skjut inte på budbäraren", -sätt press på SL och främst alliansens bilkramarpolitik istället så att vi kan vända läget till något roligare! :)
 0
Magnus (15 Oktober 2008 20:17):
Johan Ericsson

Jag är imponerad av att du kontaktar personer som bestämmer i dom här frågorna och talar om vad du tycker, som du skriver ovan. Det är nog inte många som har tid eller ork att göra det. Själv tänker jag väl ungefär att det är ingen ide ens att försöka, det är ändå dom med mest pengar(bilar) som bestämmer till sist hur det ska se ut i stan. Fast så ska man ju iofs inte tänka, så bra jobbat, du är min idol :)
 0
Johan Eriksson (15 Oktober 2008 20:53):
Magnus: Det är just det som är problemet, "alla har en åsikt om k-trafiken men nästan ingen agerar" -och så ser det ut som det gör också!

Det känns inte så mycket lättare av den oerhört lilla respons det blir här som ska föreställa nån slags opposition, är det så tråkigt med kollektivtrafik tycker ni att man kan "låta dem som kan det bäst (SL?) få sköta saken" med ytterst bekanta nedslående resultat?

Det senaste: "x minuter till nästa buss-skyltarna släcks ned en efter en", en bit in i ABCs 19.15-sändning: http:​/​/​svt.​se/​svt/​road/​Classic/​shared/​mediacenter/​inde.​.​
 0
Magnus (15 Oktober 2008 21:30):
Tittade på den där ABC sändningen, det låter ju som ett skämt att dom inte kan fixa det. Fast å andra sidan har jag väl aldrig fattat vitsen med dom där tidsskyltarna. Om man ska med en buss måste man ju ändå stå på hållplatsen och vänta, vare sig det är nån nedräkning eller inte.

Bussar i Stockholms innerstad försöker jag undvika så långt det går(hellre tunnelbana och pendeltåg) eftersom det går så långsamt. Tycker det är skandal att alla måste gå på framme vid föraren, för det första tar det lång tid vid varje hållplats när många ska på och sen tycker jag synd om äldre som ska försöka gå bak i bussen när den kör, svänger osv.

Jag antar att man ska få gå på var som helst i en ev ny spårvagn i Stockholm, är det nån som vet? Har nästan aldrig åkt spårvagn, men gjordet det några ggr för många år sedan i Göteborg och då fick man iallafall gå på var som helst har jag för mig.
 0
Tore Kullgren (15 Oktober 2008 21:56):
Det finns en del poänger med att veta när nästa buss går.

Om man vet att bussen dröjer, så kan man promenera om det är kort väg, ta en alternativ resväg om det finns, eller fördriva tiden i någon butik om det finns tillfälle.
 0
Magnus (15 Oktober 2008 23:46):
Jo så är det ju. Vad jag menade, men iofs inte skrev är att min erfarenhet av tidsskyltarna är att dom inte riktigt stämmer även om dom fungerar. Ibland går 'tiden' för snabbt eller för långsamt.
 0
Johan Eriksson (16 Oktober 2008 01:15):
Skandal 1: Tiderna stämmer inte alltid precis som Magnus säger och det jävligaste jag har hört av dessa SLs "trafikvärdar" som ska kolla våra kort vid vissa större hållplatser i högtrafik är "de stämmer inte så det är inget att tro på" -och sen nöjer sig dom med det konstaterandet = gör nåt åt saken då och påtala det uppåt i SL-hierakin så det åtgärdas istället för ett slappt konstaterande typ "det är inte mitt jobb ändå så jag skiter väl i det"!

Dessa "trafikvärdar" i sig är en skandal eftersom det tagit just SL just i Sthlm tusen år att fixa det smart-card system ("access") som nu äntligen ska tas i bruk men vad värre är:

Skandal 2: När access-korten väl börjar fungera så ska man inte få gå in genom alla dörrar på stombussarna utan i SLs missriktade försök att komma åt gratisåkare ska man även fortsättningsvis trängas vid den främre dörren!

Jag tycker det är ren övervakningsfacism att det just i vår stad till skillnad från alla andra i hela Europa inte finns något förtroende från SL för sina "kunder". Men de biter sig själva i svansen -förutom att de sviker ett demokratiskt fattat beslut om ingång genom alla dörrar- därför att poängen med att slippa att bara gå in genom framdörren var att minska hållplatstiderna och snabba upp trafiken (och ev locka en eller annan ny resenär till ett snabbare bussnät). Som det blir nu kommer det att bli fortsatt segt att gå på bussen och segt att åka stombuss!

Skandal 3: Det finns redan signalprioritering vid trafikljusen vars poäng är att de ska slå om till grönt så fort bussen närmar sig och på så sätt snabba upp resan. Men i allt för många fall (merparten?) så är de inte ens intrimmade eller inte ens påsatta! = att kunna men inte vilja och sen klagar SL/TK självkritiskt att "stombuss inte fungerar som det var tänkt", -nä det är klart det inte gör när de inte ens använder den dyra tekniken!

Skandal 4: Enligt politikerna, vare sig det är (s) eller (m) så hävdas det att stomnätet aldrig kommer att fungera fullt ut förrän Österleden är byggd, alltså först fler motorvägar och sen kan vi få ett fungerande bussnät = skitsnack, man har inte ens försökt!

Spårvagnar på stomnätet har definitivt inte gått att diskutera för de spårvägsfientliga (s) förrän än det flyter på fint för massbilismen med både Kungshattsleden och Österleden och därför är det en stark nagel i ögat på (s) att alliansen trots alla pessimister i den här stan klubbat igenom nya 5an till Centralen och Hornsberg!, men:

Skandal 5: "Den nuvarande majoriteten har höga ambitioner att öka framkomligheten för alla trafikslag" dvs jag tror inte att den nya spårvägen (5an) har en chans till en succé om inte de stackars bilisterna ska få göra nån uppoffring öht. Allt handlar om hur det görs/utformas och om inte spårvägen ges egna körfält, signalprioritering och andra självklarheter så riskerar den att bli en flopp tyvärr!
 0
Jan Wiklund (16 Oktober 2008 11:09):
Annars upplever jag en viss upryckning hos SL efter de rent katastrofala 80- och 90-talen. Man har t.ex. köpt nya t-banetåg som är riktigt trevliga.

För tjugo år sen kunde det låta så här:

En kompis till mig som då var ingenjör på SL var tillsammans med tekniska chefen i Uppsala och såg där bussar med stora linjenummer och slutstationsangivelser. Titta där, sa han, kan vi inte köpa sånt nästa gång vi köper bussar så att folk ser vart bussarna går?
Nä, sa chefen. Då kommer folk bara att kräva det överallt.

Den attityden är i alla fall på väg bort, tror jag.
 0
Magnus (16 Oktober 2008 12:06):
När det gäller det där accesskortet så läste jag nånstans att det egentliga orsaken till att det har tagit så lång tid är inte själva systemet i sig, den dom använder nu har varit färdigutvecklad i många år och har använts i många andra städer länge, utan istället ska det vara själva krypteringen på nåt sätt som har hackats hela tiden. Om det nu är så så verkar det lite paranoid av SL. Allting går ju att hacka och fuska med, ingenting är ju 100% fusksäkert, man får väl ha mer kontroller och hårdare straff istället.

Jag har ett sånt där accesskort(säsongskort) nu, och det är oftast väldigt smidigt, särskilt att man kan ha kvar kortet i plånboken i jackfickan och bara hålla jackfickan i närheten av läsaren när man går in i tunnelbanan, otroligt smidigt.
 0
Johan Eriksson (16 Oktober 2008 12:46):
Javisst börjar det så smått ske en förändring hos SL, och det välkomnas verkligen efter den överjävliga perioden som jag menar följt dem sedan starten 01.01.1967 och, precis som Jan säger, kulminerade under 80- och 90-talen. Kanske de lärt sig en läxa, en som kanske hänger ihop med att Sverige inte längre är så ekonomiskt rikt och inte som förr, sett ur deras synvinkel, är världens centrum!?

Trist för mig och mfl bara att den kompetens jag skaffat om trafik- och spårvägsplanering lett till att de inte ens orkat lyssna på några utomstående i 17 år enligt deras besser-wisser-fasoner. Men nu är ett möte på gång och det kommer i rättan tid ty jag höll på att krokna rejält på dem annars. Får se vad det ger men jag har inte särskilt stora förväntningar tyvärr. De har iaf tills ganska nyligen inte klarat av att någon annan än dem själva kanske skulle kunna bidra till utvecklingen i en positiv anda.

Om access-korten så är man ju i princip mycket positiv, konstigt -eller bara "naturligt"?- att det just i vår stad ska ta sån förbannat lång tid att ordna med såna här tekniska självklarheter. Och som sagt, helt hackningsfri teknik är väl svår att finna när det finns typer som lyckats hacka sig in i Pentagon! ;-)

Som tillägg till min "skandallista" ovan vill jag i ärlighetens namn säga att det säkert kommer att gå lite snabbare att gå på bussarna även om det bara finns kortläsare framme hos föraren, men det är lögn och båg att SL haft för avsikt att utforma stombuss precis som en modern ledspårvagn med ingång genom alla dörrar. Detta har man frångått och det märks även på de nya Volvo och MAN-bussarna som saknar en dörr längst bak. Annars är just dessa bussar en fröjd att åka med i jämflrelse med de "OmniShity" som rullar på 1an och 4an och som forcerades fram för att hinna vara i trafik till 4an-premiären 1998. De fick skickas tillbaka till leverantören i omgångar för att åtgärda mängder av fel och det förvånar mig mycket att Scania med sina tidigare bra bussar (jämfört med Volvo) öht lyckats ta fram en så dålig produkt. Naturligtvis så skulle barnsjukdomarna drabba just Sthlm och Sveriges mest belastade busslinje och det var väl EU/internationell upphandling redan då? -Men det blev en svensk modell! Det var först när de nyare Volvo/MAN-bussarna kom som stombuss började likna stombuss s a s, och som vi slapp vara försökskaniner åt den svenska bussindustrin.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter