Utskrift från www.yimby.se
....

Det är bra för miljön att bygga tätt

 
I Stockholms fria tidning publicerades den 10 januari ett debattinlägg från miljöpartisterna Mats E P Lindqvist och Cecilia Obermüller, som tar upp vikten av storstadsnära natur, och som också kritiserar stadens förtätningspolitik. Debattinlägget kan läsas här.

Då YIMBY menar att en förtätning inte är ett hinder, utan snarare ett krav, för en god tillgång till storstadsnära natur, har vi valt att skriva en replik, som kan läsas här.

Vårt svar är återgivet nedan i sin helhet.

I ett debattinlägg den 10 januari skriver miljöpartisterna Cecilia Obermüller och Mats EP Lindqvist om vikten av storstadsnära natur i Stockholm. Vi instämmer. För att få attraktiv natur med biologisk mångfald är det viktigt att natur får vara natur. Men det förutsätter även att stad får vara stad, vilket krävs för att skydda den äkta naturen. Det innebär att vi främst bygger på oanvänd mark i redan urbaniserade områden.

Allt fler vädjar om att bygga täta städer. Bland dem finns Nobels fredspristagare Al Gore, USA:s största miljöorganisation Sierra Club liksom Naturskyddsföreningen och Länsstyrelsens miljödirektör Lars Nyberg. Ju tätare vi bor desto mer plats får naturen. Täta städer minskar energiåtgången för uppvärmning. Om vi blandar bostäder med arbetsplatser och affärer, samtidigt som vi effektivt förtätar och binder samman stadsdelar, kan vi promenera och cykla oftare. Det minskar energi- och transportbehoven, vilket är bra för miljön.

Skribenterna tar upp exempel där man i Paris och Berlin skapat nya grönområden och frågar varför Stockholm inte följer deras exempel. Men här handlar det om städer som inte är jämförbara då de består av mycket stad, men lite natur. I Stockholm gäller det omvända. Vi har lite stad men mycket natur. Samt en stor del förorter som är varken eller, någonting som gör Stockholm internationellt unik – resultatet av en starkt styrd ideologi och ett starkt planmonopol. Det har lett till bilberoende, segregation och en innerstad som blir alltmer exklusiv, samt ett kulturliv som har svårt att hitta lokaler. Stockholm behöver förtätas och byggas samman, för att spara den äkta och orörda naturen.

Skribenterna menar att det inte finns någon byggbar mark kvar och att Stockholm och grannkommunerna växt samman. Men en flygbild visar att det finns mycket mark kvar. Det handlar istället om att insikten nåtts att det är ohållbart att låta staden breda ut sig över orörd natur som tidigare. Samma flygbild visar också att vi är isolerade från varandra. För att uppleva Stockholm och dess grannkommuner som ”sammanvuxna” måste man åka bil. Den som vill promenera, cykla eller åka kollektivt får problem.

Den utspridda staden är ett resultat av massbilismen och massbilismen krävs för att upprätthålla den. Det låter motsägelsefullt, men en miljövänlig promenadstad kräver att vi ibland bygger på vad som i dag är grönytor. Samtidigt finns det inget som hindrar en tätare stadsbyggnad som på sikt gör att vi kan lämna tillbaka i dag exploaterade ytor till naturen.

Vi delar synen att olika intressen måste vägas i stadsutvecklingen. Det är därför glädjande att man rör sig i en sådan riktning. Tidigare har staden setts som ett nödvändigt ont, en plats för människor som egentligen nog vill bo på landet. Men många vill inte vill bo i tysta sovstäder. Vi är många som vill kunna promenera till kaféer, restauranger, parker och affärer.

I artikeln kan vi läsa att ”Bara i Stockholm kan man påstå att grönområden utgör barriärer mellan stadsdelar”. Tyvärr kan skribenterna inte sin historia. Att grönytor kallas för barriärer beror på att de är aktivt planerade att vara just sådana. I Generalplan 1952 presenterades ”grannskapsplaneringen”. Där förordades en ”cellvis uppbyggnad” med grönstruktur som ”delar upp stadsbyggnaden”. Denna ideologi har satt djupa spår och finns med i planeringen till denna dag.

I artikeln konstateras att det i dag byggs tätare, men fristående, utan inbördes sammanhang. Här håller vi med. Det byggs fortfarande många isolerade bostadsområden i Stockholm, men få områden med tät blandstad.

Frågan blir då varför miljöpartiet kritiserar förtätningen. Är det inte utspridningen som är problemet? När vi tar del av uttalanden från miljöpartiet är kritiken hård när det byggs stad. Husen står för tätt och de är för höga. Kvarteren ska brytas sönder så att mer grönska ”får plats”. Byggnation på impedimentmark - det vill säga oanvända restytor – nära tunnelbanestationer kritiseras.

Här finns skäl till oro för miljövänner. YIMBY har visat miljöpartiet relationen mellan täta och glesa stadsmiljöer och grönytorna som blir kvar. Av svaren har vi förstått att man även här ser förtätningen som ett problem då det blir mindre yta natur per person i närområdet. Men miljövänlighet handlar inte om att ha en folktom skogsdunge utanför fönstret. En sann miljövän förstår det.

Alexander Ståhle visar i avhandlingen Compact sprawl att den upplevda tillgången till grönytor inte minskar med tät stadsbyggnad. Tvärtom ökar den. Boende på Östermalm anser sig ha närmare till grönytor än boende vid Järvafältet.

Vi vet genom diskussion, samtal och mejl att det finns många miljöpartister som inte delar den officiella linjen. Det finns miljöpartister bland YIMBY:s medlemmar. YIMBY och miljöpartiet borde kunna enas kring grundreglerna för hur staden ska byggas – miljövänligt och tätt.

Vi hoppas att miljöpartiet framöver gör oss sällskap som förespråkare av den miljövänliga staden.

Anders Gardebring • Nätverket YIMBY

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas (26 Januari 2009 23:07):
Obermüller och Lindqvist skriver:

"Man vill självklart gärna utvecklas, men man satsar på kvalitativ utveckling, inte som i Stockholm på kvantitativ."

De syftar på stadsutveckling. Citatet är klart bättre applicerbart på grönutveckling.
 0
fetg_ (26 Januari 2009 23:56):
Hon är i allafall emot höga parkeringsnormer.
 0
Christian (27 Januari 2009 00:35):
Undrar hur mycket naturmark/skog det skulle finnas kvar i Stockholmsregionen om alla 2 miljoner invånare skulle bo i villa eller i en isolerad förort som miljöpartiet förespråkar. Någon som vet vad miljöpartiet vill göra för dem 25-30000 nya invånare som tillkommer i Stockholm varje år?
 0
Niklas (27 Januari 2009 00:50):
^^
Jo mp har en hel del bra att komma med. Tyvärr är de inte konsekventa (vilket även kan sägas om de som vill bygga tät stad samtidigt som p-normen tillåts vara kring 1,0). Man får en känsla av att de accepterar staden på nåder bara för att den råkar vara miljövänlig, men att de i själva verket i grund och botten hellre förespråkar en grön våg och utglesad "grön" stad, för att det passar bättre med deras bild av vad som är miljövänligt.

Man får intrycket att de förkastar stadsparker och hyllar naturområden mellan "stads"delar bara för att de är billigare att underhålla (man vinner grönt i kvantitet, men förlorar i kvalitet). Att de inte fungerar för människor, utan isolerar och segregerar verkar man ta lätt på tyvärr. Martin Hansson som kommenterade i http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​1/​gron-​ungdom-​tar-​stallning_​.​.​ verkar inte anse att staden inte är en bra plats för barn eller äldre, i synnerhet inte barn som mår bäst av en massa grönplättar omkring sig. Finns det några empiriska data som stöder ett sådant påstående? Att rena gissningar ska behöva styra in stadsbyggnadspolitiken i en återvändsgränd, där våra stadsutvecklingsområden, istället för stad, blir förorter, är mycket olyckligt.

Tyvärr har jag inte så mycket förhoppningar vad gäller mp. Man kanske kan hoppas på en generationsväxling med mer pragmatiska och mindre dogmatiska miljöpartister i framtiden. De måste ju åtminstone kunna leva upp till sitt namn kan man tycka.
 0
Anders Gardebring (27 Januari 2009 01:21):
Christian:
MP förespråkar knappast att man ska bo i villa. Däremot har MP just i Stockholm en märklig motsättning mot byggande av stad. I andra städer, liksom i ungdomsförbundet, verkar man ha kommit längre med detta tänk.
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (27 Januari 2009 09:28):
Det kan hända att det är lättare att konkretisera vilken skada som utspridningen har gjort i mindre städer. Det är lätt att vara emot utspridningen när man ser vad den har förstört.

I en Liten stad som t.ex. Linköping så har vi tre konkreta exempel på utspridda stadsdelar som har raderat ut natur bara 4-6 kilometer från centrum av staden: Ryd, Skäggetorp och Ekholmen. De byggdes (så vitt jag vet) på gammal ängsmark och lummig blandskog med bland annat ek under 1960-1980 talen. I Ryd finns fortfarande en fin gammal herrgård från 1700-talet som står mitt i miljonprogrammet.

Vilka naturområden har utplånats i Stockholm? Stockholm har växt otroligt snabbt och mycket så att det är svårt att peka på vilka naturområden som hade kunnat sparas. Vilka naturområden som helst av de exploaterade hade kunnat sparas, men inte alla naturområden, för det behövdes ju lägenheter för att lösa trångboddheten.
 0
Mikael Hörnlund (27 Januari 2009 12:08):
Bra skrivet och bra att Yimby belyser miljödebatten. Detta behövs, och kommer att behövas belysas ännu mer. Jag ser gärna mer artiklar där miljö och tät stad belyses och visar på att miljö och tät stad inte motsätter varandra.
 0
sjult (27 Januari 2009 12:13):
Mycket bra inlägg Anders.
 0
Lasse Kärrbäck (27 Januari 2009 15:59):
I dagens DN finns det en insändare som säger:
"Bygg i Norrland - inte i Stockholm".
Jag vet inte hur många som läst den, tyvärr så går det inte att länka. Jag hittar den i alla fall inte online.
Insändaren vänder sig mot all förtätning och har allehanda dumma argument för att belysa värdet i sin insändare.
Det står Nimby i klartext över hela insändaren.
 0
Lasse Kärrbäck (27 Januari 2009 16:06):
 0
Gustav Svärd (27 Januari 2009 17:27):
Mycket bra inlägg i debatten, Anders.

En förkortad, förenklad version:
En förtätning av Storstockholm bör ske genom förtätning/urbanisering/förbättringar i befintliga bebyggda områden, inte genom att sprida ut bilberoende låghusområden i det som finns kvar av naturen.

Det är inte så svårt.
 0
Edvard (27 Januari 2009 17:40):
@Lasse: Med formuleringar som "Brott mot 50-talets stadsplanering" och "...som små byar där barnen kunde känns sig trygga." gör ju att man vill ta sig för pannan. Sen att föreslå att man ska bygga i Norrland där de redan har överskott på hus och underskott på människor är ju skrattretande. Grädden på moset är också referensen till almbråket, något som måste stå som symbol för nimbyismens fäktning mot väderkvarnar.

På det stora hela tycker jag dock mest synd om honom.
 0
Niklas (27 Januari 2009 17:59):
Angående insändaren:

Raimo Saarinen har mullrat ett tag nu med stadsfientliga insändare i både city och Metro. Nu var det alltså dags för DN-läsarna att läsa hans smörja.
 0
Anders Gardebring (27 Januari 2009 19:43):
Bakom almstriden var alternativ stad drivande. Samma alternativ stad som till 100% stöder förtätningsstrategin och kraftigt kritiserar den 50-tals-planering som Raimo skriver om... Man bör kanske kontrollera sina argument innan man använder dem?
 0
Magnus Orest (27 Januari 2009 20:51):
Ah, det är Raimo som är i farten igen. Skrattade gott när jag läste hans insändare. Terrorister som härjar i Stockholm, minsann...
 0
Magnus Orest (27 Januari 2009 20:55):
Hur som helst, almbråket ser jag mer som någonting positivt, eftersom man ju bokstavligt talat var på väg att riva hela innerstan, för att anpassa efter luddiga modernistiska ideal där massbilismen var det nya bruna. Nu håller vi på att reparera de misstagen, och återigen göra Stockholm till en riktig stad.
 0
Eric Thärnström (28 Januari 2009 17:17):
Staden ska ju växa fram kontinuerligt och organiskt, inte i ett svep. Det är de små men många förändringarna som gör att en stad utvecklas och följer sin tid.
 0
Edvard (28 Januari 2009 22:17):
DN skriver idag om arbetet med RUFS 2010 och glädjande nog verkar de flesta remissinstanser stödja alternativ "tät". Finns en del intressant, bl.a. skiss på t-bana Lijleholmen-Fridhemsplan-Norra station. Har dock inte hittat dokumentet nånstans, någon som vet var det kan finnas?
 0
Edvard (28 Januari 2009 22:20):
Tänk va lite googling kan göra:
http:​/​/​www.​rtk.​sll.​se/​Publikationer/​Samradsforslag-​RUF.​.​

Såg också att ni redan lämnat in ett yttrande, såg ju bra ut :)
 0
Anders Gardebring (28 Januari 2009 22:48):
Edvard:
Klart vi har lämnat in ett yttrande! :)
 0
Linda Kummel (4 Februari 2009 11:31):
För några år sedan skrev jag en rapport för Naturskyddsföreningen om stadsutglesning, och tog då just upp de miljömässiga fördelarna med att bygga tätt. Det blev aningens problematiskt för just beställaren då många i föreningen hade en annan syn på vad som är "korrekt miljömässigt byggande". Att bevara stadsnära natur och protestera mot förtätningar går inte riktigt hand i hand med att lyfta fram den täta staden som miljömässigt fördelaktig.
 0
Anders Gardebring (4 Februari 2009 12:14):
Linda:
Just här har ju miljöpartiet, speciellt i Stockholm, idag ett problem. Trädet utanför fönstret har blivit viktigare än skogen man inte ser. Bara en sådan sak som att MP förespråkar alternativ fördelad i RUFS 2010, trots att miljökonsekvensbeskrivningen visar på tydliga miljönackdelar med alternativ fördelad är en tydlig indikator på denna konflikt, och att det tyvärr är miljön som får stryka på foten i den konflikten.
Grön Ungdom har ju (glädjande) tagit tydlig ställning för den täta staden och, såsom jag förstått det, numera även naturskyddsföreningen?
 0
Edvard (4 Februari 2009 12:31):
En intressant artikel jag sprang på för några år sedan: http:​/​/​money.​cnn.​com/​20​0​6/​0​3/​24/​news/​economy/​oil_​crisi.​.​

De konstaterar samma sak vi gör, tät bebyggelse främjar effektiv kollektivtrafik vilket är bra för miljön.
 0
Linda Kummel (4 Februari 2009 12:37):
Om några veckor skall jag hålla ett föredrag för MP/S/V (Sthlm) om vad samhällsplaneringen kan åstadkomma vad gäller transportbehovet. Lite stockholmsvinkling på problematiken behöver jag nog skaffa mig tills dess, även om problematiken och diskussionerna i princip är desamma i alla städer. Vi får se vilka reaktioner jag får då jag propagerar för den täta staden.
 0
Anders Gardebring (4 Februari 2009 12:46):
Linda:
Kul att höra! Både (MP) och (V) har en lite otydlig syn på miljövänlighet vs täthet vs förorternas villkor. Inställningen tycks vara att man valt att bosätta sig i förorten eftersom det där är "ljust och luftigt" och att det skulle finnas stora motsättningar mot förtätningar där. Sanningen är snarare tvärtom, alltså att det finns större önskemål om kompletteringsbyggande i förorterna, än i stadskärnan. Det märker vi inom YIMBY på samrådsmöten till exempel. Dessutom är det ju tyvärr så att många inte alls har valt att bosätta sig i våra förorter, utan helt enkelt bor där det går att få tag i en lägenhet. I stadskärnorna bor däremot i större utsträckning folk som valt att bosätta sig där, eftersom köer är långa, och priser är höga. Att som politiker lojt tycka att "det är bra som det är" är ganska respektlöst när det bevisligen finns problem med till exempel lokalbrist och osäkra miljöer. Dessutom går det inte att bortse från de stora miljömässiga skälen i att utnyttja befintlig spårinfrastruktur.

Hur (s) ställer sig till förtätningar i förorterna har jag inte så mycket koll på, de har hållt sig lite tysta i den diskussionen, eller så har jag missat det.

Även på den borgerliga sidan behöver man lyfta den här diskussionen, då det ofta pratas om kompletteringsbebyggelse med småhus och radhus som "lösningen" för förorternas problem. Vi som är urbanister kan nog vara överens om att de kommer att göra väldigt lite, om något, för att förbättra läget.

Nu planerar man att däcka över E18 på två ställen (vilket är utmärkt) och att där kompletteringsbebygga (vilket är utmärkt) med mer förortsbebyggelse (vilket är riktigt uselt).
http:​/​/​stockholm.​city.​se/​nyheter/​20​0​9/​0​1/​19/​Graset_​kom.​.​
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​4/​mer-​forort-​i-​fororten_​520​.​.​.​
 0
Johannes Lilleberg (4 Februari 2009 13:25):
Lycka till Linda!
 0
Linda Kummel (4 Februari 2009 14:05):
Tack! Jag behöver nog det:)
 0
Johannes Lilleberg (5 Februari 2009 09:14):
Jag hoppas Linda att du efteråt berättar för oss hur det gick...
 0
Jan Wiklund (8 Februari 2009 13:32):
Alla Yimbyister är hjärtligt välkomna till Alternativ Stads 40-årsfirande på Kulturhuset lördag den 14 februari.

Bland annat ska vi rita en stadsplan för hela Söder om Söder, som ett alternativ till de lite snuttifierade förslag som ligger i arkitekttävlingen om Årstafältet. Ett förslag som bygger på principen om riktig stad som en funktion av närhet, täthet, blandning och frånvaro av barriärer.
 0
Jan Wiklund (17 Februari 2009 11:22):
Jag hade just en muntlig diskussion med Cecilia Obermüller, och hon hade faktiskt en poäng: Hon är inte kategoriskt emot allt stadsbyggande men tycker att mycket förtätning bara innebär att man bygger till fler förortshus. Detta lägger inte till något, tycker hon, och det kan hon ha rätt i.

Vi kommer alltid att ha en opinion mot förtätning så länge förtätning bara innebär "more of the same". Jag tror att även Cecilia Obermüller skulle kunna förlikas med en förtätning som innebar att riktiga blandstadskvarter spred sig över förorterna.

Låt oss alltså sluta tala om "förtätning", låt oss tala om blandstadskvarter.
 0
Anders Gardebring (17 Februari 2009 11:29):
Jan:
Du har en poäng i vad du skriver, och i att förtätning ofta görs fel kan jag bara instämma i.

Men tyvärr så har jag läst protokoll från stadsbyggnadsnämndens möten där Cecilia Obermüller vill bryta sönder slutna kvarter för att "få in mer grönska". MP i Stockholm är tyvärr dessutom allt annat än tydliga i sin stadsbyggnadsstrategi där man protesterar mot byggen, men väldigt sällan pratar om vad och var man borde bygga (det finns många positiva skrivningar i strategidokument och partiprogram, men dessa verkar ge väldigt lite utslag i faktiskt förd politik i Stockholm).

Detsamma kan naturligtvis också sägas för andra partier.

Socialdemokraterna i Stockholm skriver i sitt bostadspolitiska program att exempelvis bullernormer kan bli kontraproduktiva för ett miljövänligt och stadsmässigt byggnande, samtidigt kräver s i Stockholm en sänkt bullernorm.

Moderaterna i Stockholm pratar om att bygga den täta blandstaden, promenadstaden, men avkräver fortfarande en parkeringsnorm på 1,0.

Vänsterpartiet motsätter sig förtätningar i förorterna, trots att många av de boende i förorterna är positiva till förtätningar (avsevärt positivare än de boende i stadsmiljöer). En motsättning till förtätning i förorterna förstärker också den sociala segregationen mellan inner- och ytterstad, vilket knappast kan ligga i vänsterpartiets väljares intressen.

Politiken är på rätt väg, men det finns mycket kvar att göra.
 0
Jan Wiklund (17 Februari 2009 20:09):
Det kan naturligtvis vara så att Obermüller argumenterar på ett sätt med mig och ett helt annat sätt i andra sammanhang. Så gör jag också; försöker anknyta till motpartens ståndpunkter och argumentera utifrån dem.


Men det kan ändå vara en fördel att ta henne på orden, inte minst för att hon säkert gör sig til tolk för mångas uppfattning där.

I övrigt kan jag inte annat än hålla med dig Anders. Politiker har ingen förståelse för orsak och verkan, vilket kan göra en mörkrädd ibland.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter