Utskrift från www.yimby.se
....

Utmärkt om slussen!

 
I går skrev vi om Slussen och de olika debattinlägg i Svenska Dagbladet som kritiserar planerna för nya Slussen. Idag publiceras glädjande nog ett lysande inspel från Lars Marcus och Alexander Ståhle. Lars Marcus och Alexander Ståhle är docent respektive tekn. doktor i stadsbyggnad och är således väl insatta i hur stadens flöden fungerar. Marcus och Ståhle konstaterar, helt korrekt:

"Diskussionen om  Slussens framtid har nu pågått i två årtionden. Trots det lever förhoppningen om att någon därute sitter på en lika genial och förlösande idé som nuvarande Slussen felaktigt betraktats som. Vi tror denna förhoppning saknar fog. Om det finns någon stadsbyggnadsfråga i Stockholm där alla har kunnat komma till tals och där otalet alternativ redovisats är det Slussen"

och fortsätter:

"Faktum är att stora steg har tagits med de senaste två arkitektutredningarna, vilka vi på uppdrag av Stockholms stad har haft möjlighet att följa från nära håll. I den förra utredningsomgången arbetade White och Nyréns med att jämföra effekterna av ett bearbetat klöverblad och ett nytt trafiksystem.

Här blev det tydligt hur ett bevarande av klöverbladslösningen skapade allvarliga begränsningar för stadslivet. Detta beror på att Slussen idag har mycket lite bebyggelse, vilket skapar ett stort glapp mitt i Stockholms innerstad, men också på att platsen är mycket komplicerad att röra sig i och saknar generösa vistelseytor. I förlängningen skapar detta dåliga förutsättningar för folkliv, handel och upplevelsen av trygghet."


Det här sätter fingret just på Slussens problem. Det är inte en plats för människor, det är inte en plats där man vill stanna. Att som Jöran Lindvall gjorde i måndags, kräva en återuppbyggd kopia av dagens slusskonstruktion enkom på grund av en förskönad historisk chimär är att helt missa poängen med Slussen.

"Medan många drömmer om det förlösande Alexanderhugget menar vi att en kunskapsprocess redan ägt rum som steg för steg klargjort allt mer av Slussens inneboende problematik och även fött fram principer för det fortsatta arbetet mot en ny lösning."

YIMBY kan bara instämma. Det är dags att fatta ett beslut nu.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Magnus Orest (21 Januari 2009 13:10):
Sketabra, Anders. :-)
 0
Patric Nilsson (21 Januari 2009 14:50):
Vill fortfarande gräva ned tunnelbanebron och centralbron om minsta chans finns. Om nu inte denna möjlighet finns så är Stålhe och Marcus förslag bra.
 0
Anders Gardebring (21 Januari 2009 15:00):
Patric:
Det som framförallt är bra med Ståhles och Marcus artikel är just det som jag refererade ovan, förståelsen för problematiken och vilken situation vi har. Vilken av de föreslagna nya lösningarna man sedan föredrar är ju mer en personlig åsikt.
 0
Magnus Orest (21 Januari 2009 17:00):
Patric, vad vi i första hand behöver är en ändamålsenlig lösning som gör att staden fungerar. Vad som ser snyggt ut kommer i andra hand. Visst skulle man kunna ha nedgrävning som mål på längre sikt. Men det är inte realistiskt nu.
 0
Niklas (21 Januari 2009 17:53):
Patric:
Tycker nog att t-bana ovan jord tillför en hel del (inte bara buller, utan en känsla). Om man i likhet med Nouvels förslag bygger ett stråk ovanpå blir det finemang.

Kan dock hålla med om att Centralbron bör grävas ner. Nedgrävning av t-banan är dock ingen förutsättning för detta. Lägg centralbron i tunnel och koppla ihop den direkt med Klaratunneln. Gräv ner spåren mellan Centralen och Karlberg och gör om Klarastandsleden till en strandboulevard.
 0
Eric Thärnström (21 Januari 2009 18:53):
Blås bort hela Slussen och låt staden krypa närmare. Gör om klöverbladet till en enkel korsning, byt ut bilbroarna mot en smäcker högst 4-filig väg (4 filer totalt) som går rakt in i en Y-korsning. Låt kvarteren sluka det som en gång var Slussen, och glöm att den ens existerade där. För vad är det egentligen som lockar vid Slussen? Ingenting. Bygg bara bort den.
 0
Bengt O. Karlsson (21 Januari 2009 22:07):
Av hjärtat håller jag med dem som tycker att det har snackats nog och att det är dags att börja bygga. Jag skulle gärna vilja vara med och se det slutliga resultatet men för varje år som går minskar den chansen...

Nu får ni förlåta en icke-specialist för följande synpunkter. Det finns flera fina förslag (och ett par idiotiska) och nog kan man hitta ett som duger. Men enligt min mening gäller det här inte bara den rent planmässiga och arkitektoniska utformningen. Jag talar absolut inte för någon ”historisk chimär” men kanske skulle man ändå inte göra sig alldeles urarva. Jag tänker på följande:

1 Det har funnits 4 olika öppningar mellan Mälaren och Saltsjön av vilka två fortfarande existerar och ytterligare en kan urskiljas. Vi talar här om Drottning Kristina, Polhem och Karl Johan. De flesta förslagen gör rent hus med dem.

2 Genom århundradena och landhöjningen har Åsön och Gamla Stan långsamt växt ihop i en organisk process. De flesta förslagen hugger brutalt av de båda stadsdelarna från varandra och eliminerar landhöjningen som haft så stor betydelse för området på båda sidor om Slussen.

3 ”Göta Landsväg” (tror jag att det heter) (med minnen från Gustav Vasa, Kristina, den döde Gustav II Adolf osv) gick från stadens mitt över Åsön och nuvarande Skanstull söderut: Den kan fortfarande anas men med de flesta av de nya förslagen kommer den att ränna in i en betongmur vid nuvarande Södermalmstorg.

Nog borde det vara möjligt att ta en viss hänsyn till liknande synpunkter vid nybyggandet oavsett hur nu detta kommer att se ut. Det speciellt brutala i praktiskt taget alla de förslag som lagts fram är den Berlinmur av kontorsbyggnader som kommer att avskärma utsikten från Götgatans slut över staden dvs. förmodligen den utsikt som genom århundradena mött alla långväga färdande mot huvudstaden med budskapet: Nu är vi framme. (Hur kommer f.ö. utsikten från Katarinahissen och Gondolen att bli, en av de vackraste i staden?)

” Det är inte en plats för människor, det är inte en plats där man vill stanna.” Jag har sagt det förut: varför måste det vara en plats där man vill stanna? An inconvenient truth: platser där man ”vill stanna” förfaller snabbt med klotter, droger, våld osv. I framtiden kommer väl resurserna för att hålla ordning på sådant att ytterligare reduceras, varför då skapa nya möjligheter? Verkligheten kommer inte att se ut som de kyska gipsmodeller vi kunnat se på Stadsmuseet. Låt Slussen vara en plats där man enkelt och säkert kan komma från en del av stan till en annan med alla möjliga sorts fordon eller till fots och tillräckligt med möjligheter för att lämna kemtvätt eller ta en fika medan man väntar på någon som kommer från ett annat håll. Onödigt att göra Stockholm till ett ”Eskilstuna by the Sea” – vackra och lugna platser vid vattnet finns det redan gott om.

Hoppas man inte blir utesluten från nätverket Yimby nu. Vill därför upprepa att jag menar att det är hög tid att börja bygga men nog kunde man väl tänka litet på det som varit? Och då menar jag inte klöverbladet.
 0
Anders Gardebring (21 Januari 2009 22:28):
Bengt:
Här skall det inte bli någon utesluting inte ;)
YIMBY har ju inte tagit ställning i frågan om vilket förslag som är bäst. Det enda vi säger är att det är dags att ta ett beslut nu, och att ett förslag som går ut på att återuppbygga klöverbladslösningen inte är rätt väg att gå.
 0
Patric Nilsson (22 Januari 2009 00:10):
Magnus Orest:

"vad vi i första hand behöver är en ändamålsenlig lösning som gör att staden fungerar. Vad som ser snyggt ut kommer i andra hand."

Är det inte just det Yimby brukar kritisera, att välja ändamålet över estetiken är ju vad nyfunkisförespråkarna gjort sedan länge.

Imho detta är en så central plats och synlig över stora delar av Stockholm, att estetik måste få ta överhanden över ändamålsenlighet. Vi behöver låta ändamålsenlighet och teknik anpassa sig till estetiken här.
 0
Magnus Orest (22 Januari 2009 15:54):
Nej Patric, det är inte det Yimby brukar kritisera. Vad Yimby brukar kritisera är att man stoppar förändringar på rent estetiska (banaliteter) grunder. Form och funktion går hand i hand. Estetik är dock inte någonting mätbart. Det är däremot ändamålsenlighet.
 0
Anders Gardebring (22 Januari 2009 16:36):
Varken form eller funktion går att se som separata enheter när vi pratar arkitektur och stadsplanering. De går in i varandra.
Problemet i Stockholm är ju att man så ofta bara ser till funktion. Men andra problem uppstår om vi bara ser till form.
 0
Eric Thärnström (22 Januari 2009 18:44):
Det som eftersöks är ju eleganta och estetiskt tilltalande lösningar på praktiska problem. Det är ju blandningen av design och funktion som ska utvärderas, inte funktion eller estetik för sig. Vidare är det ju inte fel om en nyuppförd byggnad uttrycker något. Det finns mycket att göra.
 0
Lars (24 Januari 2009 19:05):
Det finns mycket tänkvärt att hämta i det oberoende förslaget "Utblick Slussen" på http:​/​/​www.​utblickslussen.​se. Detta förslag har verkligen tagit vara på de värden kring vistelseytor och utblickar som det nya Slussen bör begåvas med.
Förslaget innehåller även andra detaljer och lösningar värda att ta till sig närmare.
 0
Magnus Orest (24 Januari 2009 20:04):
Lars, det ser ut som ett intressant förslag. Och säkerligen genomförbart. Personligen tror jag att det skulle fungera mycket bättre än något av de andra alternativa förslag som jag har sett.

Men problemet är att det är ont om tid, och svårt att utvärdera ytterligare förslag. Slusseriet måste ju i princip rivstartas, om vi ska hinna riva eländet innan det rasar av sig självt.

Å andra sidan bygger det väl på samma grundläggande plattform som de officiella förslagen? Då borde det inte vara helt omöjligt att komma in sent. Tävlingen handlar ju främst om gestaltningen som ska göras efter att den planerade trafikapparaten är byggd.
 0
Martin Ek (24 Januari 2009 21:34):
Skulle man inte kunna bygga bostadshus längs bergsluttningen vid Stadsgårdsleden? Och göra om denne till aveny?
Taken skulle kunna sluta vid ytan där uppe så att man kan anlägga en park eller liknande där. Då skulle sikten inte bli skymd får några hus uppe på malmen samtidigt som det skulle bli mycket trevligare att gå där uppe och kolla på utsikten...
 0
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (3 Augusti 2009 20:15):
Niklas: Det lät som ett tämligen realistiskt förslag. Synd att det kommer tio-femton år för sent.
 0
Eric Thärnström (3 Augusti 2009 20:53):
Det där att fondbolag och pensionsbolag skulle äga hyresfastigheter som trygga investeringar har jag många gånger funderat på själv. Ett fastighetsbolag med flera hyresfastigheter (fördelad risk) och en god underhållspolicy måste ju vara bland den säkraste tillgången man kan ha. Folksam, som vill bygga tornet vid Vasagatan, borde satsa på att bygga hyresfastigheter också. Det vore ju genialt!

Som Rasmus säger så är det väl kanske ett bra förslag, om än väldigt krävande. Det kommer dessutom minst 20 år försent, givet tiden det skulle ta att projektera hela rubbet.
 0
Henrik Cederlund (3 Augusti 2009 21:36):
Intressant förslag, men knappast realistiskt med tanke på de resurser som Slussen kräver. Samt slussens mycket mycket dåliga lösningar både för gående, bilister, men även kommunikation i övrigt. En väldigt otrygg plats som skulle må bäst av att sänkas i sjön.
 0
Niklas (3 Augusti 2009 23:59):
Man får snarast intrycket att de kräver kapacitetsförtärkning för att sedan kunna riva ett antal broar vid Gamla stan. Vi behöver dessa kapacitetsförstärkningar, men inte några rivna broar.

Annars så har de förstås en del intressanta idéer. Det ska inte förnekas. Och när man nämner att Slussen inte behöver åtgärdas nu är det tydligt att de inte har någon förankring i verkligheten. Om vi först ska bygga en massa nya linjer kommer Slussen att rasa.
 0
Anders Gardebring (4 Augusti 2009 00:50):
Jag tycker att inlägget känns smått oseriöst. De vill ha massiva satsningar, vänta med att göra om Slussen till dessa är färdiga (vilket skulle ta ett par decennier med planering, överklaganden, finansiering osv om vi, vilket vi inte kan, skulle sätta igång idag), gräva ner centralen(!) och på den bygga en ny stadsdel "med normal Stockholmsskala". Det verkar gå åt väldigt mycket pengar för att gräva ner ett par broar och för att "slippa" höga hus i Västra City-projektet...

Satsningarna på tbana behövs förstås. Men de kommer att ta tid, och det går inte att villkora slussenombyggnaden mot dessa.
Det är tyvärr resultatet av stadens senfärdighet.
 0
Jan Wiklund (7 Augusti 2009 15:42):
Ni har väl förresten sett Lars Marcus oerhört ambitiösa analys av Slussenförslagen på http:​/​/​www.​spacescape.​se/​pdf/​Stadslivsanalys_​Slussen_​S.​.​
 0
Henrik Cederlund (7 Augusti 2009 19:34):
Jan, det var väl bland det första man såg :) Intressant och även så var det väl Ståhle som var projektansvarig för just slussen?
 0
Jan Wiklund (7 Augusti 2009 22:53):
Så bra då!
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter