Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY i Södermalmsnytt om förtätning

 
I det senaste numret av Södermalmsnytt skrivs det om förtätningen av Södermalm.

Landskapsarkitekten Alexander Ståhle, som doktorerat på ämnet förtätning, intervjuas och pekar på några av de många positiva värden som en förtätning innebär exempelvis för miljön.

Södermalmsnytt skriver:

"För Alexander Ståhle är det en självklarhet att Stockholm ska förtätas och byggas inåt. Trenden att folk flyttar till storstäderna finns i hela världen och går inte att stoppa. Och det finns flera fördelar med bygga staden tätt: det är miljövänligt eftersom det sparar på mark och minskar behovet av transporter. Det är socialt och gör att folk kan bo nära varandra och leva det storstadsliv som så många gillar. Och det är ekonomiskt eftersom det skapar underlag för företagande. Som samhället utvecklas är det inte en fråga om Stockholm ska förtätas utan hur. De centrala delarna av Söder är väldigt tätbebyggda, men i stråket utanför Ringvägen till exempel kan man kanske bygga mer."

YIMBY kan bara nicka instämmande. Och här gäller det att kunna göra en åtskillnad. Samtidigt som det är viktigt att både behålla värdefulla och välanvända parker och torg, och också bygga nya, så är det viktigt att samtidigt kunna bygga nytt på oanvänd överbliven mark.

I artikeln får också Hans Edler, som nyligen anordnade en demonstration mot fler byggen på söder, komma till tals. Enligt Södermalmsnytt har Hans Edler räknad fram att parkmarken per invånare på söder har minskat med 40 procent sedan 1990-talet och antalet invånare har ökat med 30.000 personer.

Problemen med en sådan jämförelse är flera.

För det första säger en per capita-jämförelse naturligtvis ingenting om den faktiska ytan. Ökar befolkningen minskar per capita-tillgången. Minskar befolkningen så ökar per capita-tillgången, utan att en enda grönyta behöver tillskapas eller bebyggas. En ökad befolkning innebär också större möjligheter till kvalitativa grönytor. Jämförelsen problematiseras vidare av den nedvärdering av gröna ytor som har skett i Stockholm under lång tid, där man inte gör någon egentlig skillnad på en välskott park och en slyig och oanvänd gräsmatta mellan två vägar. Jämförelsen är ointressant då den inte gör någon sådan åtskillnad. Att oanvänd impedimentmark i redan urbaniserade områden får en funktion är någonting positivt. Vad Edler också undviker att nämna är att Stockholms befolkningsutveckling vände nedåt på 1970-talet, en nedgång som inte vändes förrän just på 1990-talet. Edler utgår således i sin jämförelse från en period då Stockholm hade genomgått en avfolkning under flera decennier.

Edler säger:

"Att förtäta Söder mer är rent vansinne. Politikerna spottar oss i ansiktet. Den här stadsdelen är färdigbyggd för länge sen. Sverige är ett stort land, Stockholm kan växa utåt, det går också att bygga nya städer."

Här ger Edler exempel på den felaktiga tron att en stad kan bli färdigbyggd. Men den enda stad som är färdigbyggd är den övergivna staden. Där det bor människor sker också förändring för att nya behov uppstår, gamla behov försvinner och för att staden utvecklas.
Att Stockholm ska växa utåt kan YIMBY bara instämma i, vilket sker i projekt som exempelvis Nordvästra Kungsholmen, Norra Stationsområdet, Liljeholmen, Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden med flera. Men att det finns plats "någon annanstans" är inte i sig ett argument mot att förtäta i den befintliga staden på lämpliga platser. Staden måste också växa inåt, då markutnyttjandet i många delar av Stockholm är mycket dåligt. Argumentet att "man kan bygga nya städer" måste ses som ganska märkligt. Varför bygga en ny stad när det redan finns städer som många vill flytta till? Varför exploatera i orörd natur och lägga mångmiljardbelopp på att bygga upp ny infrastruktur i en konstgjord stad utan ett upparbetat kulturarv, stadsliv och historia? Det finns ett fåtal exempel i världen där man gjort så. De är sällan lyckade.

Edler avslutar:

"Att lämna ett kulturarv vidare till nästa generation är inte egoistiskt."

Att uppförandet av nya byggnader automatiskt skulle förstöra vårt kulturarv saknar täckning. Kulturarvet är stadens samlade historia. Att konservera staden i en given form vid ett givet årtal är om något att inte lämna ett kulturarv till nästa generation. Det enda vi då efterlämnar oss är ett mausoleum.

Även Erika Nettelbladt, medlem i YIMBY, och själv boende på Södermalm, får komma till tals. Erika säger:

"En storstad kan väl inte vara färdig, den måste leva och förändras. Och förtätning behöver inte betyda att man tar av grönområden. Att säga att en stad är färdigbyggd när man själv redan har ett förstahandskontrakt eller en bostadsrätt där är förmätet. En stad lever, rör sig och växer. Alla säger bygg gärna men inte här. Vi behöver lyfta blicken lite. Bostadsbristen är ett problem och unga kan inte flytta hemifrån."

Södermalmsnytt skriver:

"Därmed inte sagt att hon tycker att man ska bygga igen populära parker. Det finns fortfarande områden på Söder som är glesa, mörka och otrygga. Längs Ringvägen vid Tanto är ett exempel där Erika Nettelbladt tycker att mer liv skulle vara en fördel.

- Man borde också kunna ta av områden som bara är gjorda för bilar. Hela norra delen av Söder är helt förstörd av alla billeder. Visionen för innerstan borde vara att man kan leva här utan bil. Ändå planeras det för en parkeringsplats för varje nybyggd lägenhet.

Erika Nettelbladt tycker att många stockholmare verkar rädda för förändring. Det som byggs ser alltid likadant ut med vit puts. Hon är positiv till djärvare byggprojekt som märks och sticker ut.

- Jag gillar när det händer saker i stadsbilden."

Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Gardebring (17 Februari 2009 00:43):
Grymt jobbat Erika! :)
 0
Niklas (17 Februari 2009 01:40):
Bra poäng där Erika: "många stockholmare verkar rädda för förändring.".

Detta är ohälsosam rädsla (på gränsen till fobi för vissa) som bör botas.

Södermalmsnytt kommer med en felaktighet: "Stockholm är en storstad där det bor ovanligt många människor centralt.". Detta stämmer nog om man jämför med vissa amerikanska storstäder. Däremot kan jag inte komma någon Europeisk stad med mer än 1,5 miljoner invånare i storstadsområdet som har en mindre innerstadsbefolkning än just Stockholm. Vissa delar av centralaste Stockholm kan nästintill räknas som glesbygd.

Sedan misstänker jag en gnutta språkförbistring: Vad menar Edler med att staden ska växa utåt? (och därmed inte inåt). På detta forum är vi nog alla överens om vad "växa inåt" betyder: Att man bygger igen onödiga impediment och gluggar. Vad gäller "utåt" är det lite mer svårdefinierat. Man brukar säga att staden växte utåt under efterkrigstiden. "Utåt" betyder här att staden försågs med fler och fler förorter, längre och längre ut. När vi Yimbyiter pratar om utåtväxt menar vi att innerstaden expanderar utåt (och då helst en kontinuerlig utväxt istället för separata enklaver). Men samtidigt växer staden inåt eftersom detta innebär att man fyller igen onödiga gluggar och impediment i halvcentrala bandet.

Jag misstänker att Edler förespråkar just en utväxt av "efterkrigsmodell" med separata enklaver i förortsgestaltning. Det är möjligt att jag har fel.

Edler säger att "Enligt hans beräkningar har parkmarken per invånare på Söder minskat med 40 procent sedan 1990-talet. Och antalet invånare i stadsdelen har ökat med 30 000 personer."

Snyggt här att redovisa två siffror som inte är oberoende av varandra, men som om de vore det. Om den totala parkytan skulle hållas konstant, medan befolkningen ökar med det dubbla, skulle naturligtvis andelen parkyta PER KAPITA självklart halveras. År 1990 bodde det 87.080 invånare och i slutet av 2007 bodde det 114.657 (skillnad på 27.577). Om totala parkytan per kapita minskat med 40 procent sedan dess betyder det att den totala "park"ytan minskat med 20% sedan 1990 (vilket är mycket mindre än 40%). Nu vet man inte varifrån han får siffran 40% (har hört den siffran tidigare och tar den för hörsägen, men han påstår att det är hans egna beräkningar och eftersom han är insatt på området med expertkompetens så får man väl lita på hans ord). Vad jag vet är det ingen parkyta som bebyggts de sedan 1990 så han måste räkna in en massa impedimentmark i denna yta. En minskning innebär därmed att vi går mot rätt håll om man bara lyckas bygga på rätt sätt.
 0
Christian (17 Februari 2009 03:42):
"År 1990 bodde det 87.080 invånare och i slutet av 2007 bodde det 114.657 (skillnad på 27.577)"

Glöm inte bort att Södra hammarbyhamnen räknas till Södermalm.
Av dessa 27.577 står Hammarby sjöstad för kanske hälften så befolkningsökningen på själva Södermalm ligger nog snarare runt 10-15.000.
 0
Anders Anttonen (17 Februari 2009 07:13):
Jag har skrivit ett litet inlägg i nästa nummer av ovan nämnda söderblaska. Jag hoppas att det blir publicerat. Är granne med Hans Edler.
Bra, Erika, tycker även jag.
 0
Daniel A (17 Februari 2009 10:20):
Jag undrar om man inte kunde titta än längre bak i historiken.
Hur var befolkningstätheten på 1900-talet, 1950-talet m.m.
Med tanke på att 3-barnsfamiljer kunde bo i en etta utan att folk reagerade. För detta resonemanget om att titta på en viss tid, men inte titta på tidigare siffror för att det inte stödjer ens teorier är ganska vanligt. Se bara på statistik om inbrott och butiksrån. Båda siffrorna har gått ned på lång sikt, men då siffror svajar från år till år så blir det helkonstiga rubriker i tidningarna. Så alla tror att kriminaliteten aldrig har varit högre än nu, så är det snarare tvärt om.
 0
Magnus Orest (17 Februari 2009 10:31):
Håller med, bra jobbat av Erika! Och bra jobbat av motståndarna också. Det är just den här ogina attityden som gör att de förlorar sympatier hos utomstående - "här är ni inte välkomna, vi var här först", ungefär. Förtätningsförespråkarna säger å sin sida att det finns plats för alla.
 0
Harald Åberg (17 Februari 2009 15:10):
Även jag stämmer in i hyllningskören, bra jobbat Erika.
Det rent surealistiskt absurda i Hans Edlers önskan om att bygga nya städer framstår i en extrem kontrast till Erikas ganska sunda och realistiska inställning. Man önskar bara att NIMBY-folket kunde se samma sak.

Nyskapade städer att lära av:
http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Brasilia
http:​/​/​en.​wikipedia.​org/​wiki/​Naypyidaw
...
 0
Harald Åberg (17 Februari 2009 15:14):
Brasilia är visserligen på UNESCO:s världsarvslista, men har såvitt jag vet varit plågad av samma saker som andra städer något miffo dumpar ner mitt i ingenstans ändå.
 0
Theodor Adolfsson (17 Februari 2009 15:16):
På spårvägsmuséet såg jag en skylt där det stod, om jag minns rätt, något i stil med att det 1940 i innerstaden bodde 450 000 invånare eller liknande. Jag vet inte riktigt hur innerstaden definerades men som mest lär det ju vara ytan som idag utgör innerstad, där det idag bor 300 000 invånare. De centrala delarna måste ha varit väldigt mycket mer tätbefolkade än vad de är idag. Ja, centrum är ju knappt alls befolkat idag, men även norra och centrala Södermalm och liknande områden måste nog ha varit betydligt tätare än idag, trots att många av husen var lägre.
 0
Niklas (17 Februari 2009 15:34):
^^
1940 hade innerstaden 469.564 invånare. Man bodde nog ganska trångt på den tiden.

källa: http:​/​/​www.​usk.​stockholm.​se/​arsbok/​Tabell%20​2.​1.​htm
 0
Fredrik (17 Februari 2009 16:16):
Jag håller med Erika. Gick förbi sabbatsbergsområdet idag. Man vill ju skjuta sig själv när man ser husen.
Det finns många fula hus i stockholm som är byggda för längesen. Inte så mycket att göra åt det just nu. Men när man bygger nya hus som ser så förjävligt fula ut. Är inte det då ett betydligt större hot mot det kulturarv som alla bakåtsträvare pratar om. Om 10 år kommer vi bo i världens fulaste stad där alla hus ser likadana ut det inte finns någon glädje eller skaparlust. Jippie !
 0
Richard Ahlsröd (17 Februari 2009 19:17):
Mycket bra kommentar av A. Gardebring på artikeln i Södermalmsnytt! Jag läser ofta i Söderort och ovan nämnda tidning om insändare där skribenter som H Edler motsätter sig exploatering. Jag tycker det är aldeles för få av oss som gillar denna utveckling som skriver motartiklar mot "nejsägare" till nybyggen. Jag har själv skrivit en del insändare, även om en del aldrig publicerades. Jag "har en känsla" av att också journalister i ovannämnda tidningar är emot den stadsutveckling som sker trots att de borde hålla sig neutrala i frågan och bara belysa situationen. Hur görs urvalet av artiklar som skall publiceras eller ej? En artikel som den A Gardebring skrivit här borde publiceras i Södermalmsnytt för att tidningsläsare skall få information från andra håll än bara från "nejsägare"!
 0
Ralf (17 Februari 2009 20:13):
Håller med Fredrik om den nybyggda delen i Sabbatsberg, man blir gråtfärdigt när man ser vad de lyckats åstadkomma :-(

Skönhetsrådet sover som vanligt när de verkligen borde vara vaket och tvärtom.
 0
Anders Gardebring (17 Februari 2009 20:14):
Richard:
Själv bor jag på Östermalm och har fått några artiklar publicerade där. Jag rekommenderar alla att skriva till sina lokaltidningar om dessa frågor (argumentationen ovan är naturligtvis fri att använda :)
 0
Kaj Ranén (17 Februari 2009 21:42):
Fredrik och Ralf:

Sabbatsbergsområdet förtjänar både ris och ros. Det positiva är att det är byggt enligt rutnätsstruktur och med gott om kommersiella lokaler i bottenplanen. Samt att arkitekturen är hyfsat varierad. Det negativa är att arkitekturen knappast kan beskyllas för att sticka ut; allra tristast är att det mest exponerade huset -- det mot Dalagatan -- också är det allra fulaste.
 0
Tobias (17 Februari 2009 22:10):
Sabbatsbergsområdet har visserligen många fördelar, men det är också ruskigt tråkigt. Jag misstänker att det är någonting med enformigheten. Det är och förblir en samling bakgator. Det finns ingenting som drar mig som förbipasserande in i miljön. Det är kanske för lite småbutiker, kafféer etc.

Det kan också var någonting med själva utseendet på husen, ett problem som man väldigt ofta har i helt nya områden. Finns det äldre områden finns det en möjlighet att skapa kontraster genom att kontrastera mot de äldre husen, om man får för skönhetsrådet med flera, vill säga. Svensk stadsbyggnad har en tendens att sträva efter att nya hus skall passa in i redan existerande miljöer, en inställning som verkligen inte bidrar till att göra miljöerna särskilt spännande.
 0
Tobias (17 Februari 2009 22:11):
Längre tillbaks i historien vågade man åtminstone blanda gammalt och nytt.
 0
Dr Evil (17 Februari 2009 23:03):
Vad söt hon är Erika, är hon singel?
 0
Theodor Adolfsson (18 Februari 2009 01:04):
Dr Evil

Att hen är Yimby är förstås ett krav, hur som helst, antar jag.
 0
Magnus Orest (18 Februari 2009 01:46):
Dr Evil, vad har intervjuoffrets utseende med saken att göra? Menar du kanske att det är överordnat innehållet i artikeln?
 0
Fredrik (18 Februari 2009 08:51):
När det gäller sabbatsbergsområdet så kan jag hålla med om att det inte är helt misslyckat. Det känns ju i alla falla betydligt roligare nu än förut och det kan nog bli en del verksamheter i bottenplanet i huset mot dalagatan som kan locka till sig folk.

Men det jag uppgivet menar är att huset som jag kallat stockholms fulaste nybygge som ligger ut mot dalagatan faktiskt är det finaste i området. (enligt mig). Då förstår ni hur sjukt fula och intensägande resten är.

Vilket jävla skämt det är egentligen. Det är ju fan nya hus vi pratar om. Sitter det bara blinda personer på arkitektbyråerna och hos staden. Man skäms ju !
 0
Mattias Källman (18 Februari 2009 09:52):
Att tidningarna - särskilt de lokala - traditionellt har en NIMBY-inställning beror väl på att det, rättvist eller orättvist, betraktas som default. Vad som är "bra journalistik" bygger i allmänhet på att hitta en inneboende konflikt och sätta fokus på den, och när det då finns en röststark och envis kategori människor som gör sig till språkrör för "den lilla människan" versus "de stora politikerna" är det väldigt lätt att göra något som åtminstone vid en hastig betraktelse ser ut som journalistik.

Nimby-argumenten måste bemötas med samma envishet, men förhoppningsvis större saklighet. Det är jävligt jobbigt och tröstlöst att bilda opinion, det är därför haverister hörs mest. De har inget bättre för sig.
 0
Ralf (18 Februari 2009 11:13):
Kaj:

Du har rätt i din kommentar, jag reagerar vid närmare eftertanke främst emot fronthuset som går emot Dalagatan.

Som tidigare kommentatorer påpekat så är det extremt låg nivå på det viktigaste huset i området - nämligen det som går emot Dalagatan. Det är riktigt fult (både som friliggande byggnad och som närliggande byggnad till omgivande hus på andra sidan gatan) och inbjuder inte som fronthus att man kliver in i området.

Försöker förstå men förstår inte hur ett hus med sådan utformning har klubbats igenom, någonstans i processen så borde berörda parter ha reagerat.
 0
Erik (18 Februari 2009 15:25):
Tja! Varför använder ni Snapshots?
Det känns bara i vägen!

Grym artikel Erika!
 0
Jakob Wilhelmsson (18 Februari 2009 16:27):
Lite off topic, men jag tycker att snapshots är en bra funktion. Det blir en väldig massa klickande annars när jag vill stilla min nyfikenhet.
 0
Theodor Adolfsson (18 Februari 2009 17:23):
Vet inte om jag håller med om att tidningarna faktiskt har en NIMBY-inställning. Däremot är det ju fler NIMBYs som gnäller och därför får plats i tidningen. Det blir ju lite av den lilla människan mot staten när Gunnhild och Veine står mot ett par stora grävskopor.
 0
Dr Evil (18 Februari 2009 20:24):
Jag använde mig bara av lite härskarteknik mot Erika. Inget personligt Erika.

Visst kan det förtätas på Södermalm, ser inga större problem med det, men med tre förbehåll.
1) Som A Ståhle säger själv i tidningen så krävs det parker/grönytor med kvalitet.
2) Glöm parkeringsnormen 1 eller där över. Då är man inte seriös i sin strävan att förtäta, då bygger man in ett problem i förtätningen som bland annat gör människor förbannade.
3) Försök, jag säg f ö r s ö k, förstå människan i sammanhanget. Ni har en sån von oben attityd i era diskussioner så man blir rädd. YIMBY-elitism.
 0
Magnus Orest (18 Februari 2009 20:37):
Dr Evil, du försökte använda dig av en härskarteknik mot Erika. Sådana fungerar bara om de används obemärkt. Nu var vi flera som lade märke till ditt klumpiga försök så snart vi läste ditt inlägg. Och eftersom den du angrep överhuvudtaget inte gjorde sig besväret att ge dig någon form av återkoppling var det väl knappast mödan värt?
 0
Theodor Adolfsson (18 Februari 2009 21:04):
Dr Evil:

"3) Försök, jag säg f ö r s ö k, förstå människan i sammanhanget. Ni har en sån von oben attityd i era diskussioner så man blir rädd. YIMBY-elitism."

Kan du ge exempel på när vi visat en sådan attityd? Konkreta exempel.
 0
Magnus Orest (18 Februari 2009 21:08):
Theodor, det är ytterligare en härskarteknik som han försöker använda. Som även den föll platt eftersom du inte försökte försvara dig/oss, utan ifrågasatte påståendet som sådant.
 0
Anders Gardebring (18 Februari 2009 22:42):
Evil:
Du får nog ursäkta, men är det nån som är Von Oben så är det faktiskt du.
 0
Dr Evil (18 Februari 2009 23:12):
Magnus: det var givetvis inte seriöst menat. I mitt vanliga liv ägnar jag mig inte åt sådant, jag såg det som ett respektlöst inlägg, så överdrivet och nedlåtande att det inte skulle kunna tas på allvar.

Anders: Argument tack.

Theodor:

"Att säga att en stad är färdigbyggd när man själv redan har ett förstahandskontrakt eller en bostadsrätt där är förmätet."

"Erika Nettelbladt tycker att många stockholmare verkar rädda för förändring"

"Detta är ohälsosam rädsla (på gränsen till fobi för vissa) som bör botas."

"Man önskar bara att NIMBY-folket kunde se samma sak. "

"Alla säger bygg gärna men inte här. Vi behöver lyfta blicken lite."

Det är bara att klippa och klistra från hemsidan, det finns hur många formuleringar som helst.

I stort håller jag med, det går att förtäta söder, men som vanligt, som jag har skrivit förut så ta gärna med människorna lite tidigare i processen. Kvarteret Plankan är ett tydligt exempel där någon på fullt allvar tror att de boende skulle acceptera ett bostadstron på sin innergård. Det är nästan patetiskt att personer som arbetar med stadsbyggnad kan tro att det skulle accepteras.

Jag vill inte ringakta engagemanget här på yimby, det är ärligt menat det förstår jag, men ni kan verkligen inte låta bli att se ner på de som inte är lika intresserade av drastiska förändringar som ni är. För er är inget heligt i en stad och om man motsätter sig denna sköna nya värld som ni vill skapa, ja då är man en egoistisk "nimby". Ni gör det väldigt enkelt för er själva genom att etikettera motståndarna så som ni gör.
 0
Johannes Hulter (19 Februari 2009 00:13):
@ dr evil: Du har helt rätt i att det är viktigt med självkritik...
 0
Dr Evil (19 Februari 2009 00:57):
Johannes: Åtminstone en som har förstått...
 0
Adam Blomberg (19 Februari 2009 02:05):
Möjligt. Men med det argumentet så kan man ju bortförklara alla rörelser som bygger på en stark gemensam vision eller idè.
Tror att dom flesta härinne (inte alla) har gemensamt att dom faktiskt vill ha en radikal förändring i stadsbyggnadskulturen i det här landet, då kan förstås diskussionerna låta ganska radikala sinsemellan då man tror sig pratar med "sina egna"
 0
Magnus Orest (19 Februari 2009 02:05):
Dr Evil, oavsett om det var "seriöst menat" eller ej var det just så det var. Det är inte alltid man själv är medveten om att man använder härskarteknik. Det innebär på ren svenska metoder för att kränka, provocera och trycka ner. Är du medveten om det?

Den frågan lämnar jag öppen för var och en att avgöra.

Dina inlägg är i alla fall nästan uteslutande uppbyggda kring sådana metoder, snarare än på argumentation. Och det slår bara tillbaka mot dig själv. Men det verkar du inte själv förstå.
 0
Fredrik (19 Februari 2009 11:53):
Dr Evil har rätt i en sak även fast många här inte håller med honom och hans sätt att skriva är väl inte alltid klockrent.

Det blir lätt lite väl uppskruvat här. Maniskt kan man säga. Man måste faktiskt förstå att folk inte vill att vissa saker ska hända där de bor. Särskillt om ingrepp gör att värdet på deras bostad kan gå ner.

Jag ser samma sak när det gäller Djurgårdens arenafråga som jag är relativt insatt i. Alla djurgårdare ser enbart en sida av frågan och tycker att svaret är sjukt uppenbart och att resten bara ska anpassa sig efter oss djurgårdare. Lite samma mentalitet börjar ju smyga in här.

Även om jag själv förmodligen är en av de mest radikala och hatar NIMBYism väldigt mycket så måste vi alla ta det lite lungt.

Det viktiga i stockholm enligt mig är inte massor med höga hus för att efterlikna New York eller någon annan stad. Det viktigaste är att ha kvalitetsparker istället för många skitparker som det är idag. Och En högre kvalitét på arkitekturen är ett måste. Annars kommer inte Stockholm vara en av världens vackraste städer längre. Utan förmodligen den tråkigaste.
 0
Anders Gardebring (19 Februari 2009 12:22):
Fredrik:
"Man måste faktiskt förstå att folk inte vill att vissa saker ska hända där de bor. Särskillt om ingrepp gör att värdet på deras bostad kan gå ner."

Detta är något som vi många gånger har påpekat. Det är oerhört viktigt att man från stadens/exploatörens sida redan i ett tidigt skede börjar prata med de redan boende för att ta vara på de konstruktiva synpunkter och tankar de kan ha. Och tittar man på de konstruktiva tankarna kommer ofta ett mönster fram, man vill inte förlora de värden som man har. Därför är det väldigt viktigt att exploatärer tänker utifrån den aspekten att ett nytt projekt ska tillföra positiva värden även till de som bor där. Med andra ord, bygg hellre ett nytt hus längsmed vägen, med butiker i bottenplanen, än ett punkthus på gräsmattan utanför fönstret. Punkthuset tar bort två värden: Grönyta och ljus. Huset längsmed vägen tillför istället tre värden: Bullerskydd, Lokalt butiksutbud, och genom det även en tredje aspekt, ljus och trygghet. Det är ofta så lätt att det blir ett meningslöst och okonstruktivt ställningskrig istället för att människor diskuterar med varandra. Det är ju det här som vi inom YIMBY otaliga gånger har påpekat. PRATA med varandra! Jag tycker att vi håller den linjen väl i vår officiella kommunikation. Vad som skrivs i kommentarer kan naturligtvis inte nätverket som helhet ta något ansvar för.
En bra gjord förtätning ökar dessutom värdet på befintliga bostäder, vilket tyvärr många verkar glömma bort.

"Lite samma mentalitet börjar ju smyga in här."

Det är naturligtvis i så fall allvarligt. Syftar du på officiell kommunikation från nätverket, eller på kommentarer på siten? De två är ju av förklarliga skäl olika saker.

"Det viktiga i stockholm enligt mig är inte massor med höga hus för att efterlikna New York eller någon annan stad."

Nej, och det har YIMBY aldrig heller påstått. Möjligen kan man få det intrycket om man ensidigt läser någon enstaka tidningsartikel men om man följer vårt arbete vet man att den nidbilden inte stämmer.

"Det viktigaste är att ha kvalitetsparker istället för många skitparker som det är idag. Och En högre kvalitét på arkitekturen är ett måste. Annars kommer inte Stockholm vara en av världens vackraste städer längre. Utan förmodligen den tråkigaste."

I det kan jag bara instämma, och också säga att det är kärnan i vad vi jobbar med. Dessutom är Stockholm inte alls en av världens vackraste städer. Vi har en bitvis väldigt vacker klassisk stenstad, men det är bara en bråkdel av Stockholm, och en väldigt låg del av befolkningen bor där. Större delen av Stockholm består av förorts-spaghetti med motorleder, impedimentmark, långa avstånd och döda sovstäder.
 0
Johannes Lilleberg (19 Februari 2009 12:42):
YIMBY har från dag 1 försökt engagera människor i stadsbyggnadsfrågor och arkitektur. Vi vill att alla medlemmar ska få säga sin mening om stadens utveckling. Denna inställning ska vi vara stolta över. Men det finns nackdelar. När man låter alla uttrycka sina åsikter på YIMBY blir det lätt för motståndare utnyttja situationen. Det finns många som är intresserade av stadsbyggnadsfrågor men som inte är lika bra på att uttrycka sig respektingivande och visa förståelse och respekt. Det finns för övrigt säkert många 12-15 åringar som blir medlemmar på YIMBY och skriver inlägg. Samtidigt finns det naturligtvis några motståndare som utnyttjar detta genom att kritisera och lyfta fram de YIMBYister som inte är bra retoriker och uttrycker sig på ett stötande vis, var av en del för övrigt säkert är tonåringar…

Antingen fortsätter vi på YIMBY att låta alla tycka till eller så lägger vi locket på och förbjuder alla förutom ett fåtal människor representera YIMBY. De flesta företag och partier gör det senare. Vi på YIMBY vill däremot låta alla tycka till. Men om vi ska kunna fortsätta med det så måste vi alla hjälpas åt att skapa en konstruktiv debattmiljö där alla känner sig respekterade. Samtidigt måste våra motståndare och vi själva visa förståelse för att de som skriver debattinlägg här kan vara vem som helst. Allt ifrån erfarna talespersoner till oerfarna nybörjare.

YIMBY startade en gång i tiden för att skapa en röst för en stor grupp människor i debatten. Vi upplevde att det diskuterades mycket om nackdelarna med stadens förändring och befolkningstillväxt samtidigt som få påtalade nyttan med tillväxt och utveckling. YIMBY har gett de som ställer sig positiv till utveckling i staden en röst. Vi vill också se det gemensamma allas bästa istället för att bara höja klagomål om vad som händer i ens backgård. Detta har vi fått mycket positiv beröm för från alla håll. Denna positiva och konstruktiva inställning tycker jag vi ska eftersträva att ha även här på forumet.
 0
Fredrik (19 Februari 2009 16:56):
Anders:

Jag tycker det som skrivs på sajten Yimby.se är perfekt. Alltid bra skrivet och med bra tankar och funderingar. Det var mer kommentarerna som jag syftade på.

Fortsätt det goda arbetet precis som ni gör.
 0
Dr Evil (19 Februari 2009 20:58):
Anders: "Detta är något som vi många gånger har påpekat. Det är oerhört viktigt att man från stadens/exploatörens sida redan i ett tidigt skede börjar prata med de redan boende för att ta vara på de konstruktiva synpunkter och tankar de kan ha."

Välkommen till Utopia. Med nuvarande kvaliten på styrande politiker och Stadsbyggnadstjänstemän kommer detta aldrig att hända. Det är inte för inte som Stockholmare ses som ohyfsade och oartiga av andra delar av Sveriges befolkning, det återspeglas dels i det politiska klimatet, retoriken och behandlingen av medborgarna.

Magnus: jag försöker vara medveten om när jag använder härskarteknik (när det nu kan tänkas ske gud förbjude). Jag trodde att ironin skulle framstå som tydlig när jag skrev det avsiktligt nedlåtande inlägget, men det skulle jag förstås inte ha trott.
 0
Anders Gardebring (19 Februari 2009 21:48):
"Med nuvarande kvaliten på styrande politiker och Stadsbyggnadstjänstemän kommer detta aldrig att hända."

Nej, om man har den inställningen så kommer det såklart inte att göra det...

"Det är inte för inte som Stockholmare ses som ohyfsade och oartiga av andra delar av Sveriges befolkning"

Nja, vetifan om inte det där ändå är lite av en myt. Jag är uppvuxen i Norrköping och jag kan inte minnas att vi såg ner vare sig på Stockholmare eller Göteborgare. Och det faktum att en väldans massa folk från mindre orter flyttar just till Stockholm rimmar ganska illa med idén om att alla skulle se Stockholmare som ohyfsade och oartiga. Men det är en tacksam nidbild att dra fram, frågan är hur pass sann den är. Den sanning som ändå finns i det bottnar nog mer i den svenska avundsjukan och jantelagen i så fall.
 0
Edvard G (19 Februari 2009 21:52):
Dr Evil: Du tror alltså att din ironi över åsikterna som går fram i artikeln ska framgå om du enbart kommenterar intervjuoffrets utseende? Don't quit your day job, du skulle aldrig klara dig som ironiker.
 0
Magnus Orest (19 Februari 2009 22:13):
Att stockholmare inte alltid är så poppis har en del med dialekten att göra. Stockholmska låter lite ironiskt och sarkastiskt i mångas öron. Vilket leder till en del missförstånd.

Det är dock bara en av förklaringarna. Men en stor del av "kritiken" mot stockholmare är både osaklig och orättvis. Men det är ett helt annat ämne, som inte behöver tas upp här.
 0
Niklas (19 Februari 2009 22:26):
Tv4 nyheterna tog upp denna nyhet och där fick lokala NIMBYs minsann komma till tals. ABC:s nyheter var lite mer balanserat och tog upp det faktum att det byggs 4000 nya bostäder.
 0
Dr Evil (19 Februari 2009 23:16):
Anders: Det kommer väl inte an på mig att ändra politikerna och tjänstemännen? Eller är det nu mitt ansvar?
Om du inte upplever politikerna som toppstyrda och toppstyrande i Stockholm säger jag grattis, du är redan i Utopia.

Magnus: ohyfsade och oartiga - en annan diskussion. Jag släpper det spåret.

Edvard G: ok. Jag misslyckades där.
 0
Edvard G (19 Februari 2009 23:43):
Dr Evil: <Det kommer väl inte an på mig att ändra politikerna och tjänstemännen? Eller är det nu mitt ansvar?>

Klart det är det är ju du som har valt dina politiker, då måste det väl vara upp till dig att påverka dem?
 0
Dr Evil (19 Februari 2009 23:46):
Edvard G: "Klart det är det är ju du som har valt dina politiker, då måste det väl vara upp till dig att påverka dem?"

Ok, då tar jag tag i det från och med nu. Jag återkommer när jag har fått världsherravälde.
 0
Edvard G (19 Februari 2009 23:50):
Gör så.
 0
Johannes Hulter (19 Februari 2009 23:53):
Det är knepigt med ironi, min ironi t.ex. gick spårlöst förbi. Cest la vie!
 0
Kaj Ranén (20 Februari 2009 00:13):
Johannes:

Problemet med ironi på internet är smilgubbarnas förbannade intrång. They're trying to put an end to guys like me, som fortfarande vägrar smilgubbar!

Dr. Evil verkar dock ha större problem än förmågan att nå fram med sin ironi.
 0
Dr Evil (20 Februari 2009 00:21):
Ja den här tråden är inte nån av min bättre insatser...det måste medges.

Men förutom missad ironi och härskarteknik så kvarstår mina åsikter om ett antal yimbysars syn på de förhatliga medborgarna.
 0
Anders Gardebring (20 Februari 2009 01:22):
Johannes:
Din ironi gick inte förbi hos mig...
 0
Dr Evil (20 Februari 2009 01:30):
Inte hos mig heller, jag låtsades bara inte om den...
 0
Johannes Lilleberg (20 Februari 2009 09:37):
DrEvil:

Angående några kommentarer från dig ovan om bland annat YIMBYs syn på medborgare så vill jag säga att Yimby är ett nätverk som har sina rötter hos medborgarna. YIMBY kommer nerifrån, inte uppifrån och YIMBY är det snabbast växande nätverket för engagerade medborgare om stadens utveckling.

Yimby jobbar hårt ideellt för att engagera och ge medborgarna en starkare röst i stadsbyggnadsfrågor. Anders har exempelvis lagt ned många hundra timmar (kanske närmare tusen timmar) av sin fritid för att ge oss alla (även dig) en möjlighet att engagera oss i stadens utveckling på denna sajt. Även många andra medlemmar har gjort ett imponerande arbete på sin fritid. Yimby består av engagerade människor som inte bara står och tittar på när politiker och stadsplanerare gör sitt jobb. Utan Yimby går till handling. Denna insats för medborgares inflytande över stadens utveckling förtjänar beröm. Och det har Yimby också fått. Du kan också lita på att YIMBY kommer jobba hårt med att engagera medborgarna i stadens utveckling ännu mer i framtiden!

Yimby har också visat prov på lyhördhet. Exempelvis har engagerade och konstruktiva småbarnsföräldrar och miljöaktiva påverkat Yimbys inställning till mångfalden. Denna flexibilitet och förmåga att utvecklas förtjänar positiv uppmärksamhet i ett samhälle där allt för många partier och nätverk har haft problem med att utveckla sina åsikter när samhället förändras.

Jag tycker däremot inte att vi ska vara mätta för det. Utan vi måste ständigt visa intresse och respekt för vad andra säger. Vi måste ständigt ta in nya intryck och lärdomar från andra. Det är så man utvecklas. Om YIMBY ska kunna fortsätta att påverka samhället måste vi föra en konstruktiv dialog med andra parter som människor kan ta till sig. Detta kan man alltid bli bättre på och naturligtvis ska vi alla jobba på att skapa en så konstruktiv och respektfull inställning till varandra här på forumet. Där har du en poäng.
 0
Johan Eriksson (20 Februari 2009 11:52):
Kaj Ranén mfl:

Ja smilgubbarna kan vara till förtret men det är inte alla som har nån (svart) humor (nu kan man fråga sig om här ska komma en smilgubbe?).

Totalt ointresserad av "härskartekniker" i allmänhet på yimby i synnerhet och hoppas vi kan hitta tillbaka till min hat/kärleks-stadesdel Södermalm istället och själva sakfrågan, är det möjligt?
 0
Johan Eriksson (21 Februari 2009 14:22):
Förtätningsdebatten fortsätter även denna lördag med ett nytt nummer av Södermalmsnytt där det på förstasidan heter att "Parker hotas när Södermalm växer" och jag tycker tidningen har klara problem med att veta vilken fot man ska stå på, eller om man ska (försöka) vara neutral:

Alla rubriker är överdrivet dramatiska (omslagen och repotagen) och man verkar ursprungligen kritisk mot vidare mot vidare ny exploatering och det hela inger nimby-känsla.

På senare tid kanske en o annan på tidningen, eller om det är tidsandan, ha en annan lite mer proggresiv syn på byggandet så nu gör man så här (nr 7 som finns länkad ovan): Dramatisk rubrik med tre längre artiklar varav två är positiva och den tredje som säger nej till allting. Så förra veckan fanns balans!

Den här veckan (nr 8) är man mer tillbaka i sin "vanliga" stil med dramatisk rubrik och i artikeln förklarar journalisten svenska normer dvs avståndet till närmsta park och tar området kring Götgatan som exempel på hur det inte bör vara och nästan tvingar sig till ett förstående av verkligheten: "visst, vi bor mitt i en storstad och detta är riktlinjer, men det säger ändå något om hur stadsdelen är uppbyggd och förklarar möjligen motståndet mot förtätningen".

Vadå riktlinjer och från vilken tid då undrar jag?
Ska vi riva alla kvarter mellan Götgatan och Östgötagatan hela vägen från N Hammarbyhamnen och upp till Mosebacke och göra park av det så att alla överdrivet många hundägare (med hemska avelshundar) på Söder blir nöjda enligt "riktlinjer" om plats för alla alltid överallt? -isaf kanske det är bättre med någon modernistisk skyskrapestad med jättemycket plats för barn och hundrar som ligger i ett enda stort parkområde ungefär som Le Corbusier tänkte sig Söder på 30-talet?

-nej detta är Sthlm med en stadsplan från 1800-talets senare del (förvisso med fler lgh än idag som senare slagits ihop) och då får man antingen anpassa sig eller flytta till någon av de jättemånga svenska småstäderna som har nära till hur mycket natur som helst!

Förbud är inte riktigt min stil men i det här fallet skulle det göra påtaglig skillnad och flyta bättre om alla med mer än två barn och två hundar "hänvisades annorstädes" om det inte ska sega ihop totalt på Söders trånga trottoarer....., -inte särskilt realistiskt men vad jag syftar på är att ingen talar om några begränsningar i sin livstil utan det är bara självklart att parkerna ska räcka till för alla som tycker det är trendigt med minst tre hundar per familj.

Eget ansvar för en god bomiljö också?, -och utifrån vilka förhållanden tar man fram dessa "riktlinjer", önskade eller reella?
 0
Theodor Adolfsson (21 Februari 2009 15:04):
Ser man på. Jag får hämta upp ett exemplar nere i gallerian när jag går till födelsedagsfesten ikväll (promenadstad). Det kan nog bli ett bra diskussionsmaterial där :)

För övrigt är det ju knappast hundarna som tar plats i staden. Södermalm är i sin helhet inte ett dugg trångt och där det är trångt på trottoarerna så beror det på att bilarna tar upp större delen av gatans plats. Myllrande eller trånga gator är dessutom en av poängerna med städer. Många människor på samma plats, och för den delen en del djur också. Om jag inte drömde så såg jag en häst rida förbi på Götgatan igår, visserligen med en polis på sig, men ändå. Svinen i Bläcktornsparken tror jag skulle må bra av att tas ut på en promenad på Götgatan. Man kanske skulle kunna ordna en kapplöpning mellan dem från Skanstull till Medborgarplatsen.
 0
Johan Eriksson (21 Februari 2009 16:57):
Mycket sant, trottoarbreddningar skulle göra susen och på de mest belastade sträckorna börjar det bli akut!

Verkar dock inte som om alliansen är särskilt förtjusta eller vad hände med trottoarbreddningen av Götgatan mellan Folkungagatan och Ringvägen där det tidigare utlovats en kärfältsminskning med ett bilkörfält i vardera riktningen skulle bort till flanöristernas fromma?
 0
Jörgen Sundström (23 Februari 2009 18:46):
Erika, bra inlägg i Södermalmsnytt!

Ett lyckat exempel på förtätning på Södermalm som jag vill lyfta fram: Husen som byggdes på den smala tomtremsan mellan Högbergsgatan och Högbergsbacken.
Arkitekturen är OK. Butikslokaler i bottenplanet utmot Högbergsgatan. Man har skapat ett gaturum i stället för bara en öppen och död plats.
Innan dom skulle byggas kommer jag ihåg att det var mycket tjafs. Nu är det nog svårt att hitta någon som är kritisk.
 0
Magnus Orest (23 Februari 2009 23:15):
Bra exempel där Jörgen. Väldigt luftiga lokaler, t o m, som bjuder in.
 0
Erika N (28 Februari 2009 15:20):
Tack, tack för alla fina kommentarer!

Johan Eriksson: Har det kommit sådana löften? Var det på andra sidan majoritetsskiftet, eller vad hände?
 0
Johan Eriksson (28 Februari 2009 17:22):
Erika N:

Ja det var före Mikael S och (m)´s bilkramarpolitik, inte en millimeter tillbaka till en av Söders två största och tätatste affärs- och gångstråk trots 4-fältig parallel biltunnel sedan 1984. Jag är sur på detta då det bara blir fler och fler fotgängare som behöver ytan samtidigt som bilarna uppmuntras och kör för fort på den alldeles för breda Götgatan (-också 4-fältig + parkering).

Anders A "yimbyit" som skrivit en insändare i nr 9 av Södermalmsnytt:

Bra insändare och lagom provokativ för 4-parksinvånarna vid Metargatan, men vad menar du med:
"Jag tyckte det var roligt när träden på Hornsplan sågads ned under Julhelgen när många var bortresta och inte kunde protestera. En taktik att anamma i framtiden?"

1, vilka träd?
2, "Hornsplan" bytte (tyvärr) namn till Hornstull 1959!
3, Om slutklämmen: Det är ju precis så man gjort alltid överallt i den stan under hela efterkrigstiden vill jag starkt påminna om!

Sagerska husen på Hamngatan (t h om NK) revs på sommaren 1970 trots att det t o m fanns sparat i "City62" (men inte i "City67") och även många av planerarna tyckte husen var värda att bevaras (-are kiddin´ me?)

"Hotell Göteborg" som låg brevid tegelhuset i kv Göta Ark sydvästra hörn som revs sommaren 1981 trots att det skulle sparas och som det finns en utsparing för i nybbygget = återuppbyggnad genast tack så som stadsplanen redan anvisar!

Öht är det tyvärr vanligt i Sthlms nutidshistoria med fega "smygrivningar" just på sommaren när folk är borta och taktiken är redan anammad.
 0
Anders Gardebring (28 Februari 2009 19:28):
Nu har även jag läst Anders A:s insändare. Jag ser gärna mer sånt, att yimbysar tar sig tid och skriver insändare! I stort är den utmärkt, men slutklämmen kan nog misstolkas som att vi inte vill ha träd i staden, och det vill vi ju! Jag skulle väl säga att YIMBY vill ha fler träd i staden...
Sedan ser jag det som en tveksam strategi att från stadens sida försöka köra över en högljud opinion. Stadens uppgift måste istället vara att sakligt lyssna och argumentera. Ovidkommande gnäll från ett fåtal bör man lägga liten vikt vid (men bemöta sakligt och korrekt, stadsbyggnadskontorets anställda förtjänar all respekt när de på samrådsmöte efter samrådsmöte får utstå spott och spe utan grund), medan konstruktiv kritik bör lägga större vikt vid. Även YIMBY har ju vid flera tillfällen kritiserat byggprojekt. Det viktiga är att vår kritik aldrig är grundad i okonstruktivt gnällande, utan baserade på saklig kritik och alltid presenterar ett alternativ.
 0
L-Å H (1 Mars 2009 01:24):
Johan Eriksson:
Hornsplan var väl den "trafiktrekant" där spårvagnarna stannade och som nu till viss del är bebyggd med ett äldreboende, eller liknande. Men det fanns en liten grusplan kvar närmast Liljeholmsbron som endast brukades av A-lagare samt korsades av en och annan som ville passera ner till Tantos gräsytor.

Nu skall den grusplanen bebyggas och området spärrades av för en tid sedan, och genast kom det upp någon banderoll som talade om hur viktiga träden på denna grusplan var! Nu är träden fällda.
 0
Johan Eriksson (1 Mars 2009 16:50):
Tack för svar och nu var det jag som var lite trög, självklart pratar vi tomten framför servicehuset/äldreboendet och jag saknar namn som "Hornsplan" på mötesplatser, tyvärr blev det inga väntande spårvagnspassagerare som väntade just där och "planen" blir väl en innergård när det nya huset byggs? (-bilder?)

Historiskt intressant med den gröna kosmetikan kring platsen:

På en triangel möttes alltså förr spårvägslinjerna 4 (ung samma linje som idag), 10 som vände här och sedan gick hela Hornsgatan till Slussen och som saknar ovanjordisk ersättning sedan 1967 trots att Hornsgatan är ett av de två största affärsgatorna på Söder!
Vidare hade man på Hornsplan linjerna 13, 14, 16 och 17 mot Mälarhöjden och Fruängen som 1964 ersattes av T-banan men några direktlinjer (dåv 13 o 14) till Fridhemsplan blev det inte utan istället ett byte vid T Hornstull tills busslinje 77 dök upp för några år sedan. Här gick även en drös direktbusslinjer som efter 1964 blev matarbusslinjer till T-banan så man kan säga att själva Hornsplan (även om den bytt namn 5 år tidigare) dog i samband med detta. 4an blev ensam kvar som spårvagn över platsen till 1967 men redan -64 hade man flyttat hållplatsen till det nuvarande läget på Långholmsgatan.

Själva triangeln som varit Hornsplan fick efter högeromläggningen en massa kosmetika i form av gräsmattor och gröna rabatter på den stora f d mötesplatsen och på kringliggande refuger. Här hade verkligen motoristmodernisterna lyckas toppenbra med en jättestor ytkrävande rondell som gräset till trots bara blev en dånande trafikslum och när servicehuset byggdes nångång ca 1983(?) gjordes en T-korsning av alltihopa och det gröna försvann. Lite mer stadsmässighet även om det nya huset förstås inte gick hela vägen fram till Långholmsgatan/Liljeholmsbron = nya grönska men 25 år senare sågas även de ned för ett fulländande av (hela) kvarteret.

-Det hela känns som ett av de bättre skolexemplen på Sthlms tveksamma, kompromissande, småfega hållning när det kommer till återskapandet av riktiga stenstadskvarter under 80- och 90-talen och hur man tvs försökt smälla i folk att platsen är "färdig" med hjälp av temporär kosmetisk grönska!

Tror på det nya huset som sagt och vad det kan göra för stadsbilden men trots föreslagna förbättringar (och ett nytt mindre hus) på Långholmsgatan framför T-banan så är och förblir både Hormsplan och Hornstull dött som en bra bytespunkt för kollektivresenärer ovan jord ty det finns inte nån vidare plats över till förbättringar....
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström
Vega station
1 Mars 2020 18:01 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter