Utskrift från www.yimby.se
....

Gröna städer, bruna förorter

 

Foto: Anders Gardebring

Förorter är miljöfientligare än stadskärnor. Två forskare har jämfört ett trettital städer i USA och konstaterar att om husen är ungefär lika gamla sprider man i grova tal 10-30 procent mer koldioxid om man bor i förorten än om man bor i stadscentrum. "Manhattan är en av de grönaste platserna i USA", säger författarna.

Spridningen är förstås enorm eftersom USA är så stort. I en del städer är det varmt, i andra är det kallt. Vissa stater, som California, har hårda miljöbestämmelser för uppvärmning och el medan andra har slappare. Vissa städer går över huvud taget inte att jämföra eftersom nästan alla nya energieffektiva hus ligger i periferin. Men tendensen är tydlig.

Inte bara så att innerstadsbor åker kollektivt korta resor medan förortsbor åker bil långa. Till och med uppvärmning och el tenderar att vara mindre skitiga i centrum. Det beror på att man, åtminstone i USA, tenderar att bo i stora hus i förorten medan lägenheter i centrum är mindre. Stadsbor är snålare med utrymmet, helt enkelt för att hyrorna är högre i centrum.

Författarna slutar sin uppsats med att uppmana miljörörelsen att ge upp sitt motstånd mot att bygga i centrala lägen av "miljöskäl". 

Bygger man inte där måste man bygga nån annanstans. Och det är sämre för miljön.

Jämförelsen gäller bara persontransporter, uppvärmning och el. En del debattörer har invänt mot slutsatserna och hävdat att mattransporter
drar väl så mycket energi, och att man i framtiden skulle kunna minimera dessa genom att odla mat på förorternas överdimensionerade gräsmattor. På så sätt, hävdar man, skulle det glesa byggandet bli mer miljövänligt än det täta.

Det är förstås möjligt, men det ter sig tveksamt att transport av ett par kilo mat per dag skulle vara lika viktigt som transport av 70 kilo människa. Men låt oss anta att vi istället för att odla maten i Grekland och Holland odlar den i Hökarängen. Visst skulle vi tjäna in en väldig massa koldioxidutsläpp på det.

Men problemet är att vi tjänar in nästan lika mycket genom att odla maten på Uppsalaslätten istället. Den som hävdar att transporten av mat de sista kilometrarna är så viktiga har bevisbördan för det.

Och så tillkommer ju det lilla problemet; Går det att odla all mat på gräsmattan utanför fönstret? Eller måste man i alla fall importera det mesta från omgivande landsbygd?
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Daniel Jonsson (10 Mars 2009 00:43):
Det är ju bara trams. Aldrig i livet att matdistribution på landet är effektivare än den i stan.

Det måste bygga på nån naiv idé om en handelsbod i en by bestående av en mjölnare, någon som odlar vete, en mjölkbonde och en kycklinguppfödare som bara handlar med varandra.

I verkligheten har alla ICA över hela landet ungefär samma sortiment och den stora skillnaden ligger i att de som ligger i glesbebyggda områden kräver att människor kör personbilar en och en mellan den och sitt hem lastade med två kassar mat à 5 kg.

Även på landet kommer lastbilarna dit från partihallarna i närmsta stad snarare än från de lokala bönderna och även de får alltså bara längre att köra.

Även om det växer potatis utanför knuten så kommer estrellachipsen ha åkt en hel del bil innan de är upphällda i skålen helt enkelt.
 0
Anders Gardebring (10 Mars 2009 01:00):
Ja. Hela den där tanken som delar av miljörörelsen har att vi ska odla potatis på gräsmattan utanför fönstret är väldigt mycket "gröna vågen", men saknar helt täckning i vad vi faktiskt vet om hur städer, distributionssystem, transporter och energieffektivitet hänger ihop.

En mycket trevlig rapport för övrigt, jag rekommenderar alla att läsa den.
 0
Erik Sandblom (10 Mars 2009 05:59):
DN: Biltur till mataffär miljöbov
http:​/​/​www.​dn.​se/​nyheter/​sverige/​biltur-​till-​mataffar-​.​.​
Att ta bilen till matbutiken frestar hårt på miljön. De transporterna släpper ut mer än alla andra transporter i livsmedelskedjan - sammanlagt.

Anders: Att odla potatis i stan är nog inte sämre än att odla gräs, buskar, osv.
 0
Johannes Lilleberg (10 Mars 2009 08:50):
Intressant artikel!

I takt med att befolkningen växer i världen och ekonomin expanderar ökar konkurrensen om jordens resurser. Vi måste lära oss att leva på det vi har.

Angående näringskedjan så är biltransporter till och från mataffären inget problem i väl planerade innerstäder där allt finns inom gångavstånd. Vill man vara ännu energieffektivare kan man beställa maten från caféer och restauranger.

Jag har nyligen läst en text av Jan-Olof Drangert (forskare inom ekologiskt hållbara arrangemang för sanitet och vattenförsörjning) som skrev att uppvärmning av bostäder och andra lokaler erfarenhetsmässigt anses stå för nästan två tredjedelar av landets totala energianvändning på 90Twh. Vi vet också att mindre hus som exponerar större yta mot uteluften kräver mer energi för uppvärmning än lägenheter där man bor vägg i vägg med grannen.

Problemen med biltransporter och uppvärmning kan man lösa (och i viss mån redan löst) i tätare innerstäder. Den stora frågan är hur vi ska få glesare områden att bli energieffektivare. Ännu har ingen gett oss svaren. Jag ställer mig frågande till om odling av mat i trädgården är praktiskt genomförbart i ett samhälle där vi mer och mer försöker tidseffektivisera hemmaarbeten. Men jag låter frågan vara öppen.
 0
Anders Gardebring (10 Mars 2009 09:47):
Erik:
"Att odla potatis i stan är nog inte sämre än att odla gräs, buskar, osv."

Det beror ju på vad man är ute efter. Gräs, buskar, träd, blommor osv i staden är ju en trivselfråga. Vi mår bra av att se grönt, så vi omger oss av grönt. Det är deras primära funktion. I viss grad agerar också grönska som partikeluppsamlare så det kan vara bra för närmiljön att plantera träd längsmed en gata exempelvis. Att odla föda i staden är en annan sak, för ett annat syfte.
 0
Martin Nilsson (10 Mars 2009 10:29):
Skulle väl tro att ganska många fler än jag veckohandlar mat på hemvägen från jobbet, så det blir m a o i dessa fall inget extrakörande för att handla.
 0
Sven Renquist (10 Mars 2009 12:17):
10-30% mer koldioxid är inte så mycket. Då får man också tänka på att USA:s förorter oftare består av villabebyggelse än i Sverige. Det är ungefär det som jag haft på känn, utsläppsargumentet för att bygga tätt är överdrivet. Då tycker jag det är betydligt viktigare att bygga tätt för att kunna skapa ett rationellt persontransportsystem.
 0
Anders Gardebring (10 Mars 2009 12:34):
Sven:
30% koldioxid "inte så mycket"?
Jag tycker att det är enormt mycket.
För övrigt är det ju rätt många svenskar som bor i villa, även om procentandelen är lägre än i USA, men runt hälften är det väl som bor i villa eller radhus om jag inte missminner mig?
Sedan är det inte så viktigt om man bor i gles förort eller villa om vi tittar på biltransportbehovet, ta en tur i valfri gles förort och notera de stora ytparkeringarna och de månghövdade garagelängorna.

Med detta sagt tror jag knappast att det är rätt väg att "förbjuda" folk att bo i villa. Många vill göra det och det är en stor utmaning att hitta lösningar på den problematiken. Däremot är det väldigt få som vill bo i en förorts-struktur, så den typen av områden kan vi med fördel dra ner på. Men det är dags att en gång för alla kasta den gamla sanningen att tät stad är dålig, och motsatsen bra, för miljön. Ett litet lågt hus är inte bättre för miljön än ett stort och högt. Sanningen är den motsatta.
 0
Jan Wiklund (10 Mars 2009 14:27):
Det skulle vara intressant att hitta motsvarande studie för Sverige. USA är inte riktigt jämförbart. USA har nästan tre gånger högre utsläpp än Sverige, per person, och Jan Owen Jansson, trafikforskare från Linköping (när jag kände honom sist) menar att detta beror på USAs mer utspridda städer. Men jag har inte källan.

Att vi har så relativt låga utsläpp i Sverige beror på vår höga andel vatten- och kärnkraft. USA kör mycket kolkraft. Så gör även Kontinentaleuropa som har mycket tätare städer än vi. Följaktligen kan man räkna med att trafiken står för en mycket större andel av utsläppen i Sverige än i åtminstone Europa och möjligen även USA.

Så man får akta sig för att hårdra den studie jag hänvisade till. Den håller för att slå fast att tät stad är miljövänligare än gles - allt annat lika - men inte så mycket till som jag ser det.
 0
Peder (10 Mars 2009 18:20):
"Studie slår fast att tät stad är miljövänligare"

Förtätning är samma som utveckling, förändring leder till ökad miljövänlighet ?? detta är tillväxt ideologi. Visst tycker vi om städer som växer men dessa blir inte miljö vänligare pga förtätning per definition. Utbredning sker på bredden och höjden, hus blir högre och vi bygger bättre miljö anpassade hus idag. Vi lägger mer energi på alla hus och bör ev. släppa taget om förtätad stad som en ultimat lösning.
Jag uppfattar rapport som ett slag för(pro) sky skrapor/höghus

Jan, vad är skillnaden mellan gles och tät stad, vad menar du med förtätad miljö vänlig(are) stad, enligt din uppfattning ?
 0
Erik Sandblom (10 Mars 2009 19:01):
Anders Gardebring och Johannes Lilleberg

Hörni äpplen växer inte på träd precis ;-)

Självklart kan vi odla vad vi vill i stan, så länge det inte tar upp för stor plats.
 0
Niklas (10 Mars 2009 19:32):
Erik:

Var hade du tänkt att odlingarna skulle vara? Längs med gatorna? I parkerna?

Jag skulle inte vilja äta gatuodlad majs. Vad gäller parkerna bör de till 100% vara till för att vistas på, inte några hindrande vetefält där tack!

PÅ balkongerna? Absolut. Man det är väl ingen som hindrar någon ifran att odla sin mat på balkong idag? (eller jo, man måste först och främst ha en balkong och klimatet kan nog sätta stopp för odling av vissa grödor.)

Odling på bakgården? Javisst. Om man kan komma överens med sina grannar att bakgården ska användas till detta ändamål så bör väl ingen hindra dem.

Fruktträd längs med gatorna? I Rom har man apelsinträd längs med vissa gator och i Stockholm funkar väl körsbär fint (de bli tyvärr inte så stora). Däremot är nog äpplen och päron svåra att odla mitt i staden.
 0
Erik Sandblom (10 Mars 2009 19:47):
Niklas: jättebra förlsag du kommer med tycker jag!

Det finns ju redan körsbärsträd på en del ställen i stan. Man kanske kan ta vara på körsbären?
 0
Fet G_ (10 Mars 2009 22:00):
Jag skulle nog inte vara den som protesterar mot odling av körsbär, hallon, blåbär, jordgubbar, päron, äpplen integrerat i parker/boulevarder. Bara de är fritt för vem somhellst att plocka och äta dem. De bör dessutom placeras på attraktiva plockavstånd. Så att man t.e.x kan sitta på en parkbänk och sträcka ut handen å plocka. Plocka från gångstig/gata mm.

Men de får inte bli sidoområden mellan fasad och gatan, ej heller privata odlingar inne i stan som man inte får röra.

Det får dock inte ske förvirringar så att man inte vet om något är ätbart eller inte. Det kan undvikas med lämplig skyltning eller att man bara inte odlar giftiga frukter o dyl.
 0
Erik Sandblom (10 Mars 2009 22:33):
Fet G_, "Bara de är fritt för vem som helst att plocka och äta dem." Det är en intressant tanke, men om man jämför med blomrabatter i en park så är det inte okej att plocka blommor hur som helst. Alla ätbara växter i stan behöver inte vara allmänna.
 0
Anders Gardebring (10 Mars 2009 22:34):
Peder:
Jag uppfattar rapporten som ett slag för sanningen.
Siffrorna finns där, inte så mycket att bråka om. Sluta slåss mot väderkvarnarna och kom in i matchen nu.

Men visst. Om du är av annan åsikt föreslår jag att du då lägger korten på bordet. Var finns den forskning som visar att en gles stad är miljövänligare? Och jag vill inte se någon av dina vanliga kringelkrokar nu. Jag vill se länkar till forskningsrapporter.

Du verkar mena att tillväxten i sig är ett problem. Men då missar du att befolkningen i Stockholm ökar, alldeles oavsett om du vill det eller inte. Det handlar alltså om att diskutera hur vi bäst hanterar befolkingsökningen. Det handlar om att diskutera hur vi bygger. Inte om.
 0
Fred (11 Mars 2009 11:39):
Många skolor i stan har försökt med fruktträd, de frukterna som lyckades växa upp där jag gick (Gärdesskolan, nära Valhallavägen) blev konstiga till formen och små. De smakade illa och vi hade krig med dem för det var det enda de dög till. Ingen föda att prata om och definitivt inget att sälja. Det fanns äpplen och plommon, plommonen var gula och såg giftiga ut. Med tanke på den luftkvalitet som råder kring tex Valhallavägen eller Hornsgatan så skulle jag absolut inte rekommendera fruktträd kring liknande stråk eller ens i närheten av dem. Hellre då att vi bygger höga hus med plantager på taken som kan försörja det huset eller liknande. Problemet är att det kostar en del att upprätthålla en sådan standard på växterna och träden att det inte skulle löna sig.
 0
Erik Sandblom (11 Mars 2009 11:53):
Frukterna blir fina om man sköter träden. Man måste beskära dem. Kanske något för biologitimmen?

Med tanke på luftkvalitén så borde man göra något åt det. I Helsingfors förbjuds privatbilar och priset på parkering i centrum höjs när luften är särskilt dålig. I Danmark är det fler som dör av trafikens avgaser än av trafikolyckor.
http:​/​/​www.​hbl.​fi/​text/​helsingfors/​20​0​7/​9/​23/​w60​0​3.​php
http:​/​/​politiken.​dk/​indland/​article395915.​ece
 0
Peder (12 Mars 2009 10:52):
Anders Gardenbring: ... korten på bordet, forskningsrapport.

Stockholms förtätning sker utifrån två perspektiv. Hård innåt och mindre glest utåt. I bägge fall håller tät stad lösningen men forskning ger idag ej 100% faktabasert bevis att miljö mässigheten ökar enbart inåt och höghus i förort är miljö ovänligt och bör därför stå tillbaka.

Vi fortsätter att bygga energi effektiva hus i gles förort OCH innerstad. Det är olyckligt behöva lägga (debatt)energi på att förort inte får växa miljövänligt på bekostnad av innerstad.

Således, ogörligt att gömma sig bakom forskning t ex hävda faktabaserad uppfattning att gles förort blir smutsig(are) när vi bygger riktigt stad i utkanter så som ytter innerstad
Lösningarna ägs av politiken/folket och forskning bör INTE styra riktning för dessa bygg linjer. Vem äger bevisabörda,
jo de som hävdar att forskning i USA m.fl. som säger att förtätning i innerstad är miljövänligare och att detta ska ställas mot t ex förortens tillväxt.

Låt oss värna om förtning av Stockholms förorter och jag anser att vi inte bör ställa inner stadens tillväxt i strid mot dito byggnationer i ytter/inner och ytter/ytter områden.
 0
Anders Gardebring (12 Mars 2009 11:11):
Okej Peder. Återigen misslyckas du med att presentera ens de mest basala underlag för dina påståenden. Jag bad dig underbygga dina påståenden med fakta. Du säger att du gör det, för att sedan helt undvika att göra det.
En forskningsrapport är alltså inte samma sak som dina personliga subjektiva åsikter...

Vad gäller förtätningar i innerstad eller förort föreslår jag att du tar reda på vad YIMBY vill innan du börjar påstå en massa märkligheter. Det faktum att vi förespråkar en förtätning av delar av Södermalm innebär ju inte, vilket du verkar insinuera, att vi motsätter oss en stadsmässig förtätning av förorterna. Tvärtom finns det ungefär precis hur många blogginlägg som helst på yimby.se där vi pratar om att innerstaden just behöver växa och att förorternas kärnor behöver urbaniseras och att förorterna måste kopplas samman med varandra. Tyvärr verkar din selektering av YIMBY:s åsikter och ställningstaganden i väldigt hög grad koncentrera sig inom några kilometer från där du själv råkar bo, vilket gör att diskussionen lät blir lite platt o tråkig...

Din första mening i det tredje stycket förstår jag inte. Din andra mening i tredje stycket är naturligtvis dumheter. Naturligtvis måste forskning vara en del i diskussionsmaterialet kring stadens utveckling. Att innerstadens utveckling på något sätt skulle vara en motsättning mot förortens utveckling förstår jag inte alls. Det är inget som YIMBY tycker iaf. Men du brukar förvisso tycka om att pådyvla oss åsikter som vi inte har så det förvånar mig inte.

Din sista mening kan jag bara instämma i. Men det går ju åt båda hållen. En förtätning i innerstaden står inte i ett motsatsförhållande till en förtätning i ytterstaden. Förtäta och urbanisera bör vi göra där det är lämpligt att göra så. Oavsett om det gäller Södermalm, City eller Älvsjö.
 0
Oskar Sirland (12 Mars 2009 11:18):
Hmm, undrar om den "forskningsraporten" någonsin var korrekturläst med tanke på alla felsyftningar och uppenbara sär skrivningar... (ja, pun)

Vad jag tror Anders (och jag håller med honom) säger är att vi kan bygga ytterstad istället för förort, eftersom förort i de flesta fall är ytterst tråkig och miljömässigt ohållbar. För mycket mark går åt och en massa mellanrum skapas som kunde haft bättre utnyttjande av marken.
 0
Peder Poulsen (12 Mars 2009 11:53):
Oskar: bra att klara av att läsa och förstå inlägg som inte är korrekturläst, sorry ;-) också min uppfattning att vi kan bygga ytterstad av förort, vilket är dåligt belägat nu pratar många om om innerstadens förtätning jag ser inga hinder att förtäta utåt också.

Anders: ditt misstag, när du skapar debatt ställer olika åsikter mot varandra genom att underbygga misstolkningar. Jag försöker inte belägga alla argument med fakta och forskning utan pekar på att åsikter går isär vad som önskvärt, möjligt och vetenskapligt bevisat. Det är oredligt att bevisa att miljövänliga hus i förorter står i strid med förtätning med innerstad. Du och många med dig förespråkar mycket tydligt hård exploatering av ex innerstad, vilket är kontroversiellt. Det är intressant att föra ett resonomang om dessa frågor hur vi kan bygga stad av förort utan att förstöra bra riktiga parker i innerstaden. Tantolunden med flera parker är hotad och detta gäller andra gröna områden i hela Stockholm.

Vi är många som är organiserade i dessa frågor Vi vill också bygga fler bostäder och välkomnar därför förtätad stad på flera platser men inte detta tydliga överdrivna bygg-fokus-på-alla-ytor i innerstad, med förtätning mest/enbart inåt.
 0
Anders Gardebring (12 Mars 2009 12:10):
Peder:
YIMBY vill se fler parker, inte färre, i Stockholm. Det finns det också ett flertal blogginlägg om här på YIMBY och är också något vi tagit upp i kontakter med media många gånger.
Återigen, ta reda på vad vi vill, innan du börjar anta saker.
Notera dock att YIMBY gör en tydligt åtskillnad på parker och oanvänd impedimentmark. En bit mark som är grönmarkerad på en karta innebär inte per automatik att det är en park. Det enda en sådan inställing innebär är att nedvärdera värdet av parker, vilket blir kontraproduktivt för syftet att skapa bra och uppskattade parkmiljöer.
 0
Peder (12 Mars 2009 12:55):
Anders:
Delar delvis din syn på impedimentmark t ex sunkig gräs/skog inte behöver framställas som park. Blir lätt trött på att grönt mellanrum beskrivs av media m.fl. som park. Föredrar och definierar gärna dessa som gröna strukturer.

Har hyffsad koll på vad flera byggintresse grupper håller högt och prioriterar. Hård förtätning av t ex city ligger högt upp i mångas intressen vilket hotar el förstör ovärderlig egendom. Vi känner många kultur byggnader som har eller håller på att försvinna med dåliga belägg. Helt okej till att reda bättre och mer i dessa uppfattningar, förstå och tolka drivkrafter
för oss som vill förtäta, bidra till bättre Stockholm.
 0
Anders Gardebring (12 Mars 2009 13:09):
Peder:
Beskriv gärna vilka dessa värdefulla kulturbyggnader skulle vara. Vi har inom YIMBY hyfsad koll på vad som planeras runtom i staden och jag upplever inte att det skulle råda någon hotbild mot kulturhistoriskt värdefulla byggnader i dagsläget. Däremot föreslås det ombyggnader av en del av de mindre lyckade byggnaderna från framförallt 60- och 70-talet, vilket YIMBY inte ser några problem med.
 0
Peder (12 Mars 2009 13:36):
Anders:
Ang. kulturminneshus. Mest närliggande rivningshot jag känner är Tobaksmonopolets byggnad(er). Hela området höll blå klass högsta till ca år 2003. Två kultur hus på TM är hotat: Maria Bang 6 & Matsal. Håller papper på detta från Stadsmuseum + SBK. Rivning av renoverade och verksamma hus (TM) är obskyrt.
 0
Linda Kummel (12 Mars 2009 14:37):
Jag skulle inte gärna äta frukt som vuxit längs med trafikerade gator...
 0
Anders Gardebring (12 Mars 2009 14:46):
Peder:
YIMBY har klargjort sin ståndpunkt för dig vad gäller Tobaksmonpolet tidigare. Ingenting har ändrats.
Vi ser gärna, precis som tidigare, att man tittar mer på möjligheterna att spara fler av de befintliga byggnaderna och istället bygger på fler våningar på dessa, samt fyller i de urbana gluggarna i området med nya byggnader. Det är dock på intet sätt så att dessa byggnader är synnerligen bevarandevärda. Det finns många byggnader med likartad arkitektur från samma tidsperiod i Stockholm och på andra platser. Med andra ord: Om det är omöjligt att utveckla området utan vissa rivningar så uppfattar vi inte det som ett stort problem.
Jämför gärna med vårt yttrande om kvarteret Engelbrekt där vi kommer till en liknanda slutsats.
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​12/​yimby-​lamnar-​in-​yttrande-​_​.​.​
 0
Kaj Ranén (12 Mars 2009 15:10):
Sen Parkaden, på Regeringsgatan, blev blåmärkt för ett par år sedan (och därmed likställd med exempelvis Stadshuset), har det här med byggnadsminnesförklaringar blivit hyfsat svårt att ta på allvar.

Se och njut:
http:​/​/​sv.​wikipedia.​org/​wiki/​Parkaden
 0
Anders Gardebring (12 Mars 2009 15:26):
Kaj:
Ja, tyvärr har stadsmuséets inställning till några av 60- och 70-talets största misstag gjort att min respekt för deras klassningar har sjunkit. Det är i ett större perspektiv väldigt olyckligt. Jag ser en stor poäng i att ha ett organ som hjälper politiker och allmänhet att se vad som är värdefullt. Men när de klassar något som så uppenbart är väldigt o-omtyckt av många Stockholmare blir det väldigt olyckligt.

Jag förstår stadsmuséets principiella inställning, att klassning inte ska ha något med skönhet eller huruvida byggnaderna är omtyckta att göra. Men i realiteten kan man inte vara fullt så dogmatisk.

Dessutom har jag svårt att se att "stora betongschabrak" skulle vara en speciellt hotad byggnadstyp i Sverige...
 0
Peder (12 Mars 2009 16:05):
Det är möjligt att utveckla området utan att riva allt enligt förslaget. Sparas kvarter från omställning är helhets intryck av miljö bestående värdefull. Betonghus mittemot MariaSkolan kan ev. rivas men ej naturmark ca5 000 kvm och verksamheter som erfar obskyr känsla när det mesta ska ev. bort ersättas med stora bostäder. Att spara delar av området har stort värde.

Linda: området ligger utmed 'lugna gatan' Maria Skolg/Bang. några hus planeras intill trafikerad gata Ringv/Maria Skolan.
 0
Jan Wiklund (12 Mars 2009 16:09):
Anders:
Du skriver att "Det är dock på intet sätt så att dessa byggnader är synnerligen bevarandevärda. Det finns många byggnader med likartad arkitektur från samma tidsperiod i Stockholm och på andra platser."

Det finns ett egenvärde i att spara äldre hus oavsett deras arkitektoniska värde, och det är ekonomiskt. Det är bra om det sparas lite gamla skrutthus som kan hyras ut billigt för att de redan är betalda, eftersom det finns massor av verksamheter som inte har särskilt gott om pengar men som på grund av sin kreativitet är av värde för staden.

Dit hör inte bara kulturella aktiviteter, vilka framhålls av Yimbys yttrande om Stockholm som kulturstad (kommer någon ihåg länken dit?). Dit hör också en massa politisk och/eller social verksamhet vars syfte inte primärt är pengar. Och dit hör också en massa kommersiell verksamhet som är i sitt försöksstadium och som kan bli lönsam framöver men ännu inte är det.

Gamla fabriksbyggnader brukar vara perfekt för den sortens verksamheter. Vi har inte särskilt mycket sånt i Stockholm, och i synnerhet inte i centrum. Mycket av det som finns är också, tyvärr, förfärligt lågintensivt byggt och består av envåningsskjul. Tobakshuset vore perfekt för den sortens bruk.
 0
Anders Gardebring (12 Mars 2009 18:24):
Jan:
Jag är mycket medveten om det som du pratar om, och jag instämmer till fullo.
Även jag kan min Jacobs...
Vad jag menade var att om alternativet blir att inget händer alls med området så ser jag hellre att något sker med området.
 0
Peder (12 Mars 2009 18:45):
Anders/Jan:

Fabriksbyggnad TM har stor utvecklingsmöjlighet utan rivning. Aberdeens köp för ca 980 miljoner syftar till höja beläggning. NCC önskar riva perfekt bevarade lokaler på Maria Bangata nr6 + Matsal vilka inte står direkt i vägen för flertal hus. Motsättning ligger i att bygga 100-tal eller 250 bostäder. Nu siktar byggplaner högst (och mest) möjligt ... med rivningar.

Vad jag vill tillägga om värde för staden är att anpassad plan kan resultera i 100-tal bostäder och värna fabrik + trädgård
Det går att behålla unika värdefulla hus och utveckla staden.
 0
Jan Wiklund (14 Mars 2009 16:02):
Anders:
Om du satt i fullmäktige och således var en beslutsinstans skulle jag applådera ditt val.
Men Yimby är en opinionsbildare och folkbildare, och då ska vi inte nöja oss med halvdana alternativ, vi bör inrikta oss på de bästa.
 0
Anders Gardebring (14 Mars 2009 23:36):
Peder:
Jag tror inte nödvändigtvis att dessa två värden står i motsats. Byggbolagen behöver bli kreativare. Alternativen är inte bevarande eller rivning.
Alternativen är bevarande, rivning och utveckling. Jag föredrar alternativet utveckling. Vidareutveckla byggnaderna och bygg på dem där så går.
 0
Erik Sandblom (15 Mars 2009 09:14):
Linda Kummel:
Jag skulle inte gärna äta frukt som vuxit längs med trafikerade gator...

Blanda inte ihop symptomen med sjukdomen. Avgaser från biltrafik dödar 3400 personer varje år i Danmark. Trots att dom äter "ren" frukt! I Sverige uttrycker man sig mer diplomatiskt och talar om "luftföroreningar".

Trafikforurening er farligere end trafik
http:​/​/​politiken.​dk/​indland/​article395915.​ece

Luftföroreningar orsakar mer än 5000 dödsfall per år i Sverige
http:​/​/​www.​ivl.​se/​nyheter/​startsidenyheter/​luftfororen.​.​
 0
Peder (16 Mars 2009 09:39):
Anders:
Olika värderingar skapar konflikter t ex bygg politik för Tobaksmonopol/Tanto. Vi vet att jakten på hus i Tanto lever.

Många jagar 'mesta möjliga' vilket står i motsättning till att värna befintlig natur. TM eftertraktas för största möjliga bygglov med minst 16 våningar och 270 lägenheter. Viljan att maximera TM/innerstaden mark föder rovdrift som får folk att blunda för andra värden. Uppskattad natur+kultur kan rivas med tomma löften om tryggare stadsmiljö t ex TM/Tanto står som måltavla för massiva byggnationsplaner med rivningar av natur.

Delar uppfattning att byggbolag m.fl. kan bli kreativare. Men bygglov styrs av SBN med Alvendal i spetsen. Diskussion om Ringvägen synliggör att staden kan prioritera många bostäder på bekostnad av kultur och förminskad miljö, när Alvendal förespråkar minst 16 våningar och hoppas på flera storskaliga projekt utmed Ringvägen. Alvendal ökar motsättningarna.

Södermalmsnytt intervju i senaste nummer K.Alvendal citat, hennes värdering: "parker kan flyttas, ... grönområden på TM., S.malm kan byggas när Tantolunden ligger nära”. Vem tro att vi får se förslag på återhållsamma byggplaner med några få mindre hus utmed Ringvägen? Mark säljs för storskalig politik, vi pratar om motsättning mellan grönt Tanto och brunt Hornsgatan. Vi har anledning att befarar att Tanto område utmed Ringvägen utvecklas till mest brun stadsmiljö. En lösning vore att släppa fram kreativare förslag för att minska konflikterna.
 0
Linda Kummel (16 Mars 2009 10:56):
Erik: Frukt som odlas längs med trafikerade gator tar upp en del av de föroreningar som kommer av trafiken och det är inte rekommenderat att äta frukt (i stor mängd) som odlats nära trafikerade vägar. Gör man det skall den sköljas noga och helst skalas först. Grönsaker, främst spenat och andra storbladiga växter skall man inte äta alls om de odlats nära väg. Dessutom är det så att avgaserna, framför allt marknära ozon, faktiskt dödar en del av det som odlas. Förlusterna uppgår till 500 MSEK enl IVL, vilket ju är en hel del pengar. Dessutom kan man ju fundera på vad avgaserna gör med människorna om växterna dör.
 0
Erik Sandblom (16 Mars 2009 11:16):
Linda: självklart. Och därför är det viktigt att minska utsläppen från trafiken, eller hur? Både med effektivare fordon men också genom att överföra mer trafik till gång, cykel och elektrisk kollektivtrafik.
 0
Linda Kummel (16 Mars 2009 13:19):
Erik: Absolut. En minskning av utsläppen från trafiken är det primära, och först när utsläppen minskat kan en självförsörjning i större skala vad gäller frukt och grönt möjliggöras.
 0
Anders Gardebring (16 Mars 2009 13:26):
Och jag kommer fortsätta att betala någon annan för att försörja mig med frukt och grönt. För det första är jag totalt ointresserad av att stå o påta i grönsakslanden. För det andra kan jag inte ens hålla liv i mina krukväxter...
 0
Carl Johan Hall (16 Mars 2009 16:28):
Anders: Paradisträd! Dödar du den växten är du duktig.

När det gäller partiklar från dubbdäck har jag ofta funderat på om man kunde minska dem genom att sluta salta gatorna. Då får man ju heltäckande snö och is under större del av vintern.

Undrar hur många som dog av luftföroreningar, säg, i slutet av 1970-talet? Jag tror att innerstadsluften var som skitigast ungefär då (blyhalten toppade t ex 1978).
 0
Niklas (16 Mars 2009 17:12):
Betyder detta (odling i innerstaden) att alla träd som inte bär ätlig frukt ska portförbjudas?

Själv gillar jag lind, hästkastanj, ceder (tyvärr svårodlad i vårt klimat), bok, ek och platan (som snart inte lär vara några problem att odla med tanke på den globala uppvärmningen). Tyvärr bär dessa inte någon, för människan, ätlig frukt.

Äpple- och päronträd längs gatorna skulle inte se speciellt snyggt ut och tänk på vilken trafikfara de skulle utgöra under hösten med all fallfrukt. Annars blir väl fruktträd inte speciellt stora och då förlorar men dess primära funktion, att skänka svalka under varma, soliga sommardagar (som vi lär få fler av i framtiden).
 0
Anders Gardebring (16 Mars 2009 17:30):
Blir väl en väldans massa ruttnande fallfrukt att ta hand om också... (Fan vad neggo man kände sig nu då ;)
 0
Hans H (16 Mars 2009 17:51):
Nä, fruktträd är nog ingen höjdare längs med stadsgator (tyvärr). Låter kanon i teorin, men vi har ju våra menlösa gräsmattor i hel och halvförorter, som ingen vill vistas på och då är fallfrukt inget bekymmer. Fast då är risken att folk börjar uppskatta de överflödiga gräsmattorna även av rationella skäl och då blir det ju svårare att använda dem till stadsbebyggelse... ;)

Fast det är nog ingen risk att fruktträd kommer placeras där, då tar det ju längre tid att klippa gräsmattorna och det vill man inte med så mycket gräs som man har att klippa.
 0
Erik Sandblom (16 Mars 2009 18:55):
Körsbärsträd är vanliga på gator och torg, t ex Järntorget i Göteborg. På våren blommar de skärt. Det är väldigt fint. Sen är min tanke att det inte ska bli någon fallfrukt i och med att man plockar frukterna...
 0
Alf Larsson (16 Mars 2009 19:32):
Jag har sett bilder på "skyskrapsodlingar"

Den miljövänliga artikeln hade bland annat gjort ett bildmontage på en ungefär 40 våningars grönsaksskrapa vid Sergelstorg!

Det är väl nåt som behövs i centrala Stockholm?
 0
Martin Nilsson (17 Mars 2009 13:04):
Nej, i centrala Stockholm behövs stadsbebyggelse!
Jordbruk kan man med fördel förlägga till landsbygden...
 0
Anders Gardebring (17 Mars 2009 13:40):
Jag måste hålla med Martin här. Just genom att bygga tät stad får vi också landsbygden direkt inpå staden, och således korta transportsträckor för den mat som där odlas.
 0
Alf Larsson (17 Mars 2009 18:52):
Bilden såg bara löjlig ut. Dels därför att det skulle vara helt omöjligt att bygga grönsaksskrapan på grund av det "visuella intrycket och omgivande bebygggelse" och om det nu skulle gå att bygga en skrapa i centrala Stockholm så borde det naturligtvis inte bli en grönsaksskrapa.
 0
Erik Sandblom (18 Mars 2009 12:26):
Jag tror alla är överens om att jordbruk inte platsar i stan. Frågan är vad som rimligen kan kallas "jordbruk". Är en lönn "jordbruk"? Ett äppelträd? En rabatt med tulpaner? En botanisk trädgård? En rabatt med morötter?

I Berlin finns en järnvägstation som heter "Zoologischer Garten" efter den djurpark som ligger i anslutning till den. Parken öppnades 1844, har 15 000 djur och tre miljoner besökare om året. Det verkar vara en grönyta som fungerar eftersom där finns saker att göra och lära sig, och det drar folk.
http:​/​/​de.​wikipedia.​org/​wiki/​Zoologischer_​Garten_​Berlin

I och för sig är det ingen bedrift att dra folk intill en järnvägstation i centrala Berlin. Min poäng är att stadsparker inte behöver vara enbart estetiska, de kan ha inslag av interaktivitet också.
 0
Niklas (18 Mars 2009 15:50):
Själv skulle jag gärna se att vi hade någon botanisk trädgård lite mer centralt (varför inte ta norra delen av Humlegården i anspråk, eller kanske Tanto). Det är bara att jämföra Bergianska med Botansik Have (Kph) eller botaniska trädgården i Hamburg. Bergianska är ju ett under av folktomhet och det har inte att göra mer ointresse utan förmodligen att det ligger extremt illa till.

Ett alternativ vore ju att låta staden växa norrut så att Bergianska blev en stadspark (och då självklart med en gångbro över till Haga och kanske en konstgjord ö däremellan)
 0
Anders Gardebring (18 Mars 2009 17:07):
Niklas:
Jag delar fullt ut din tanke där. Varför måste allt intressant ligga så långt ut? Jag skulle vilja ha en urbant kopplat botanisk trädgård, liksom en urbant kopplad djurpark i Stockholm.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter