Utskrift från www.yimby.se
....

Förvirring kring Norra Stationsområdet

 


För en tid sedan skrev vi om att Norra Stationsområdet riskerade att utvecklas till ett praktfiasko. Inte bara för att man skapar barriärer mellan stadsdelen och nationalstadsparken, utan också för att antalet bostäder i stadsdelen minskat från 4000  (en siffra som redan den är för låg) till 2500.

Nu har en tragisk reaktion på detta blivit att SL väljer att avvakta med utbyggnaden av den nya tunnelbanegrenen till Karolinska.

Svenska Dagbladet rapporterar:

"SL vill nu titta på andra trafiklösningar till området, framför allt buss eller annan spårväg, enligt vd Ingemar Ziegler.

- Utbyggnaden av tunnelbanan beräknas kosta 3 miljarder kronor. Det påverkar också andra projekt i SL:s budget, och därför vill vi gå igenom alternativa trafiklösningar, innan vi gör ett definitivt ställningstagande, säger SL:s vd Ingemar Ziegler.

Enligt förslaget, som behandlas av SL:s styrelse idag, bedöms nu det verkliga behovet av tunnelbana finnas först 2020. Därför vill SL vänta med ett definitivt genomförandebeslut. Osäkerheten rör dels finansieringen, men den också ihop med exploateringstakten i området. När Stockholms kommunfullmäktige den 30 mars tog ett inriktningsbeslut om byggandet av Norra stationsområdet hade antalet planerade bostäder minskat från 4000 till 2500.

- Förutsättningarna har ändrats. Det har skett en förskjutning både i volymer och i tid, bland annat när det gäller bebyggelsen i Norra stationsområdet. Vi drar ju inte tunnelbanan någonstans, där det inte finns folk, säger Christer Wennerholm (M), ordförande i SL:s styrelse, som dock understryker att planeringsarbetet fortsätter. SL har anslagit 100 miljoner kronor i budgeten för förberedelsearbete vid Odenplan, så att tunnelbanan ska kunna förlängas i framtiden när efterfrågan finns. "


Detta är ytterst allvarligt. Att Norra Stationsområdet får en kapacitetsstark kollektivtrafik är en grundförutsättning för att kunna skapa en tät, urban och välfungerande stadsdel i detta läge.

Norra station har beskrivits med visionen:
"Den nya stadsdelen kring Norra Station förenar i en unik miljö stadens kvaliteter med världsledande forskning, företagande och boende i Europas mest spännande tillväxtregion”

Planarkitekt Aleksander Wolodarski har benämnt området som ”Stockholms Manhattan”.

Att enbart betjäna ett sådant område med busstrafik rimmar ganska illa med de storslagna visionerna...

Lösningen är inte att stoppa tunnelbaneutbyggnaden. Lösningen är att öka exploateringsgraden till den grad som behövs för att bygga ut tunnelbanan. Om det behöver skjutas till pengar finns det med god marginal utrymme.

Men förvirringen verkar vara påtaglig. Dagens Nyheter rapporterade redan i Lördags om att planerna för Norra Station ser ut att vara på väg åt rätt håll igen bostadsmässigt. Andelen bostäder, fördelade på två olika detaljplaner ser nu ut att landa på 3.500, inte 2000. Fortfarande för lite, men en klar förbättring. Dessutom planeras det 14.000 arbetsplatser i området. Till detta kommer också det tryck som det innebär att ha Karolinska sjukthuset i området. Buss? Nej, inte speciellt realistiskt. Spårvagn? Det är naturligtvis en bättre lösning än buss, men har inte samma kapacitet som en tunnelbana. Tunnelbanan till Norra Station behöver dessutom så snart som möjligt dras vidare till Nationalarenan i Solna för att ge detta område en mer realistisk kollektivtrafikskapacitet.

Det är inte utan att man undrar hur det är med kommunikationen i maktens korridorer. 

I samband med artikeln om Norra Stationsområdet i Dagens Nyheter dök det, förrutom nyheten om att andelen bostäder inte sänks fullt så mycket som tidigare uppgivits, även upp andra intressanta uppgifter. Nu på torsdag väntas stadsbyggnadsnämnden fatta beslut om att ställa ut den första detaljplanen för området. I stadsdelen planeras, enligt uppgifter i DN, en bebyggelse på mellan 5 och 12 våningar. Vid Norrtull planeras en byggnad som kommer att vara i samma höjdskala som Wennergren Center, drygt 70 meter. Vid Vasagatan siktar man högre, med två tvillingtorn med cirka 100 meters höjd och 30 våningsplan.


Illustration: Stockholms stad


Illustration: Stockholms stad

Några förändringar av de bristande lösningarna för Norrtullsplatsen och barriären mot nationalstadsparken finns det däremot ingen information om i artikeln i Dagens Nyheter, det återstår att se om dessa bearbetats när planen ställs ut.

På en annan bild i Dagens Nyheter-artikeln ges en antydan om att en annan stor brist i planen i alla fall delvis har adresserats, nämligen de enahanda hushöjderna. I den nya skissen kan man se att några av husen bryter av från monotonin, och vi får hoppas att man med "5-12" våningar menar en blandning av våningshöjder utspritt över hela området.


En smärre variation i hushöjder intill den överdimensionerade Norrtullsparken. Illustration: Stockholms stad.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Leonardo Frithunanthz (21 April 2009 00:54):
Jag vill inte lägga sordin på stämningen men just när man inte trodde att man kunde bli mer pessimistisk och frustrerad så kommer det här, man får ta ett djupt andetag och andas ut...
Det finns en risk att man står där och ser ut som hunden Droopy. Suck.
Vart är den här staden på väg?
Nästan hela övriga Europa springer förbi oss...

Som du Anders skrev, så är allt det här ytterst allvarligt.
 0
Niklas (21 April 2009 00:57):
Ja hur lyckas man att få in bara 3500 på denna ganska stora yta är en gåta. Man talar ju om hög exploateringsgrad. Man skulle på denna yta utan vidare kunna klämma in en stadsdel för uppemot 50.000 invånare.

Hur kan man prata om Europas mest spännande område för forskning inom Life Science och samtidigt struntar i att dra tunnelbana till området. Skandal!

Hur kan man komma fram till att det kan vara ofördelaktigt att bygga t-banan i lågkonjunktur. Då är priserna som lägst och man ser dessutom till att mildra arbetslösheten. Och finansieringen är inga problem. 43 miljoner finns i kassakistorna och denna summa har inte med konjunkturen att göra. Den får inte (och bör inte) användas för löpande utgifter (men det kanske är det man vill).

Att man överhuvudtaget nämner bussar gör mig förbannad. Detta är inte någon dj.##%¤# förort. Tyvärr är jag inte jätte förvånad. Vi har att göra med SL, som lade ner spårvagnstrafiken på 1960-talet och på 90-talet drev igenom konceptet "tänk spårvagn- kör buss". Det är vad de vill: Köra buss. De verkar dock inte fatta att buss inte räcker till i detta läge.
 0
Leonardo Frithunanthz (21 April 2009 01:06):
SL borde heta SB, Storstockholms Busstrafik. SL står för "stoppar löften", "släcka ljusglimtarna", "storstockholms likgiltighet". Nu låter jag elak men måttet är rågat när det gäller Storstockholms akut skriande, ja blödande behov av många spårsatsningar! Måttet är rågat!
 0
Niklas (21 April 2009 01:09):
Det kanske är dags för en namninsamling för att trycka på.
 0
L-Å H (21 April 2009 01:35):
En namninsamling bör då gälla T-bana samt stort antal bostäder vid Norra station! Frågorna har en viss koppling till varandra, tycks det som!
 0
Johan Eriksson (21 April 2009 03:47):
Ja nu drabbas man av en stor portion "tröttma" igen! :(

T-banans förortsstadsdelar planerades för 10.000 inv/styck,
-så många bostäder+arbetsplatser kommer väl iaf den nya stadsdelen N stn/KS/KI att få vilket borde motivera trafikunderlaget!?

Spårväg tror jag inte heller på i detta fall, eller rättare sagt: jag tror inte på ett ostrukturerat spårvägsnät som plötsligt får grenar hit och dit beronde på vart vinden råkar blåsa just idag. Här finns faktiskt en poäng i nuvarande stomnät så till vida att det utgör de tyngsta linjerna med en bra fördelning belastningsmässigt. Hellre då 4an som spv och en ny permanent spvlinje som liknar dagens buss 77 fast går till Årstafältet i söder delvis över tvärbanans befintliga spår.

Men i dagsläget når inte ens bef 2ans stombuss KS/KI förrän Citybanan står klar 2017 vad det lider...
-det vore ju på tok för radikalt för SL att dra den dit igår eftersom passagerarunderlaget är uppenbart men då kan de störa biltrafiken under Norra länken-bygget och något sådant vill väl SL inte utsätta oss för!?

Efter en tids skärpning och nya initiativ, bl a fler spårvägar och T-bana till N stn, tycks det som SL och trafikpolitiken på flera områden f n dippar igen! -vad hände med visionerna???
 0
Ronnie Forsberg (21 April 2009 08:01):
Stockholm har förvandlats till en stad där de stora visionerna saknas i mångt och mycket. Enstaka större projekt drivs igenom i all snabbhet under de högkonjunkturer som kommer då och då, men långsiktigheten i planeringen verkar saknas. Långbänkarna dominerar (Slussen ett praktexempel!)

Speciellt vad gäller kollektivtrafiken står Stockholm handfallet (förutom Tvärbanan och Arlanda Express som faktiskt byggdes) och tunnelbanenätet borde vara föremål för en utbyggnadsstrategi som är fortlöpande.
Det behövs lite jävlar anamma i den här staden, det finns så mycket potential och jag ser Yimby som en av de starkare krafterna i denna "helomvändning"!

Vad gäller Norra Station så FÅR inte chansen gå förlorad att skapa en ny urban utvidgning av Stockholms innerstad med målet att länka ihop Stockholm med Solna. Får vi ett nytt Södra Station på Norra är det sorgligt.
Bygg ut tunnelbanan nu!
 0
Mikael Hörnlund (21 April 2009 08:48):
– Från vår sida är det viktigt att vi får en bra kollektivtrafik till Nya Karolinska. Vi tycker inte att buss är något långsiktigt alternativ, utan det bör vara tunnelbana eller motsvarande. Det blir ju fråga om att bygga fler parkeringar om man inte har en tillräcklig kollektivtrafikförsörjning, säger Tomas Philipp, kommunikationschef för Nya Karolinskas Solnaförvaltning.

Detta är verkligen på väg mot ett hejdundrande praktfiasko.

Namninsamling borde starta igår.
 0
Daniel (21 April 2009 08:49):
Jag tycker att det är intressant kostnad.
Nu vet jag inte hur långt dom ska dra tunneln ytterligare, men på bilden är det ung. 1,5km. Låt oss säga 2 km lång tunnelbana för 3 miljarder. det är rätt mycket pengar. Och det är viktigt att komma ihåg när man ropar på tunnelbana.

Varför kan solna för övrigt inte ta en del av kostnaden?
 0
Anders Gardebring (21 April 2009 09:12):
Daniel:
Kostnaden tas väl primärt av SL, inom sin budget? Inte av Stockholms stad.
 0
Jonas Frejd (21 April 2009 09:40):
Politiker, det är dags att ta erat ansvar.
 0
Martin Nilsson (21 April 2009 10:20):
Finns ju bara en, men dock enkel, lösning: öka exploateringen så att t-bana till Karolinska blir lönsam!
 0
Daniel (21 April 2009 10:48):
@Anders

Jo, kostnaden tas av SL då det är SL som kommer att driva anläggningen.
Men det kommer att komma Solna till godo ganska mycket, och den där järnvägstunneln som byggs nu ska visst bara handla om pendeltåg, men finansieras ändå av staten, flera landsting och flera kommuner bara för att den också kommer dom tillgodo.

Men å andra sidan, inte för att låta föraktfull mot Solna, men dom prioriterar nog sänkt skatt framför allt oavsett vad som händer eller skulle komma kommunen tillgodo.
 0
Jan Wiklund (21 April 2009 10:56):
Trean och Tvåan som spårväg genom Norra station-området vore väl i och för sig bra. Men i tät stad gäller ju inte antingen t-bana eller spårväg utan både och! Så är det ju i resten av innerstan (när vi får dit våra spårvägslinjer vill säga!).
 0
Anders Gardebring (21 April 2009 11:14):
Jan:
Visst är det så. På sikt behöver Norra Station både tbana och spårväg. Inte bara bussar....
 0
Ronnie Forsberg (21 April 2009 11:18):
Är det någon som vet varför man inte kan använda spåren mot Värtan för persontrafik som faktiskt skär genom hela Norra Stationsområdet? Man skulle kunna behålla Karlberg som station även efter Citybanan blivit klar och sedan ha en linje som viker av därifrån och ger stadsdelen bra direktkontakt med Centralen!
 0
Patric Nilsson (21 April 2009 12:43):
Mitt första intryck av de nya bilder av områdetsom Stockholms Stad presenterar är att arkitekturen känns väldigt amerikanskt 60-tal. Speciellt bild 2 med en paviljongliknande byggnad (vänster) känns mossig, för att inte tala om fasaden på Tors Torn (gillar dock den upp och nedvända trappstegs idén). Tyvärr tycker jag att artikelns optimistiska syn på varierad hushöjd känns förhastad, bilderna visar fortfarande i mångt o mycket en enahanda hushöjd med enstaka höghus insprängda.

Självklart är det rent komiskt att politiker och planerare skjuter varandra i foten, när de sänker den redan låga bostadsexploateringen (4000st) så försvinner också tunnelbanan... ibland undrar man om det är Molière som skrivit denna pjäs?

Hade vi haft sansade politiker och planerare så hade det varit självklart att höja den generella hushöjden ytterliggare, och minska den omotiverat gigantiska Nortullplatsen, och Nortullsparken, till förmån för ytterliggare bebyggelse... Norra Station klarar lätt att få plats med 8-10.000 (kanske än mer) bostäder och ända bibehålla de kommersiella lokaler som idag planeras. Med en sådan exploatering kan man motivera både spårvagn och tunnelbana. Betydligt miljövänligare, och ekonomiskt försvarbart än de menlösa planer som för närvarande ligger.
 0
Anders LP (21 April 2009 13:12):
LUGN I STORMEN!

Först och främst är det ingalunda Stockholmspolitikernas fel att de inte får använda sin skattkista.

"Hur kan man komma fram till att det kan vara ofördelaktigt att bygga t-banan i lågkonjunktur"
Om utbyggnadstakten minskar i lågkonjunkturen så tar det längre tid tills tunnelbanan kommer få någon större trafik. Dvs att en busslösning fungerar i en längre tid.

"Hur kan man prata om Europas mest spännande område för forskning inom Life Science och samtidigt struntar i att dra tunnelbana till området."
Vadå strunta? Jag ser ingenstans att SL lagt ner planerna. Däremot att man nu kommer investera i förberedande arbeten vid citybanan och att man valt ett bra stationsläge med möjlighet till vidare förlängning.
https:​/​/​sl.​se/​Upload/​styrelsen/​Styrelsehandlingar/​20​0​9.​.​
 0
Niklas (21 April 2009 13:59):
Detta visar på ett problem, där man från första början lagt sig på en på tok för låg exploateringsnivå. Hade man från börja inriktat sig på en riktigt hög exploateringsgrad, hade en sänkning inte gjort någon skillnad.

Ett annat ställe med på tok för låg exploateringsgrad är N Djurgårdsstan, där man planerar för 10.000 bostäder. En sänkning där få tråkiga följder. Lägger man sig initialt istället på 20.000 bostäder gör en sänkning ingen störr skillnad.
 0
Gustav Svärd (21 April 2009 14:21):
INTE lugn i stormen. Precis som med Norra Djurgårdstaden så kommer Norra Station bli ett hån mot Stockholm. Nu har det gått så långt med avskaffandet av visionerna av promenadsstaden och införandet av ännu mer bilberoende glesa förorter i direkt anslutning till innerstan att jag undrar var SAAB och Volvo får alla dessa lobby-pengar från.
/inte seriöst, men VA F*N!

Stockholms Manhattan?!? lmfao! det sades om Södra Station också, och där blev det ett dörr förortsområde mitt på Söder. Det verkar som planerarna och politikerna verkligen försöker hitta alla medel de kan för att stoppa alla försök till att bygga levande stad.

Norra Station som Stockholms Manhattan är en vision jag stödjer till fullo. Trist bara att den aldrig var på allvar. Hade den varit på allvar hade Tbana OCH spårvagn planerats och byggts direkt när området börjar exploateras. Exploateras till en rimlig grad dessutom, inte hela tiden minska planerna från Manhattan till så nära Bullerbyn det går att komma. Genomgående 12-25 våningar, med vissa tomter där höjden är fri (tomterna med de bästa K-trafiklägena). Blandat bostäder och kontor.
Men Manhattan var aldrig visionen, visionen som vi nu ser kristalliseras är inte Manhattan utan så glest kontors-campus det går att få igenom.

NIMBYismen vinner som vanligt, UTAN ATT BEHÖVA SÄGA NÅGOT. Beslutsfattarna är så livrädda för all kritik att de ger upp så fort någon alls säger bu!

Norra Station, Norra Djurgårdsstaden, Kistahöjden, ... får mig att bli hur cynisk som helst. Regionplaner, Översiktsplaner och uttalade visioner betyder inget så länge beslutsfattarna direkt går med på de glesa bilberoende förortsförslag i ALLLA lägen.
 0
Per Ankersjö (21 April 2009 15:26):
Det finns absolut skäl att känna oro inför SL:s märkliga besked.

Problemet om man prutar bort tunnelbanan är att exploateringsgraden förmodligen sjunker som en sten.

Nu gäller att staden och landstinget (SL) kommer överens om:

- HÖG exploatering
- Tunnelbana

...och sedan kör på så snart som möjligt. Innan vi får besked i tunnelbanefrågan blir det svårt att sätta spaden i backen för Norra station, inklusive sjukhuset. Dessutom är detta en osäkerhetsfaktor för både Citybanan och ombyggnaden av Odenplans T-banestation och servicen där.

Vi är några i allianspartierna som kämpar hårt för hög exploatering med spännande arkitektur och det är inte dags att ge upp än.
 0
Mikael Hörnlund (21 April 2009 15:35):
Jag är minst lika pissed off som många andra på alla dessa "visionärer". Där det är viktigare att komma med floskler än att vara visionär och ha entreprenörer vid sin sida och som låter dessa entreprenörer göra verklighet av visionerna.

Detta är inte ETT problem. Detta är ETT problem plockat ur någon slag j*vla hatt där problemen är så många att det är på god väg att rinna över.

I mina ögon så har Stockholm dragit ett väldigt stort löjets skimmer över sig. The Capital of Scandinavia.. Jo tjena...
 0
Mikael Hörnlund (21 April 2009 15:43):
Per Ankersjö:

Med all respekt så skulle jag vilja påstå att det verkligen finns skäl till att känna oro över denna stad och hur stadsplaneringen går till. Att ha visioner där man jämför sig med Manhattan och tar den visionen och bantar ner den till den mildra grad att det blir en förort av det. Då är det dags som politiker att dra i handbromsen och nypa sig i armen och börja ringa en massa samtal.

Tack dock för att du som poltiker kommer in på Yimby och skriver inlägg. Önskar att mer poltiker gjorde detsamma och tog del av debatten som försigås här. Inte bara "lusläsa" Yimby under fikapausen, utan är med och skriver inlägg.
 0
Kaj Ranén (21 April 2009 15:57):
Man kan backa vilken ideologi man vill, men det är svårt som yimbyit att inte hålla med Per Ankersjö om det mesta vad gäller stadsbyggnadsfrågor.

Öka trycket, Per, i Norra Stations-frågan! Ligg på som en gläfsande jäkla terrier! Detta, och sträckningen ut mot Solna, är verkligen den stora chansen att breda ut den urbana innerstaden. Den chansen får inte slarvas bort.
 0
Anders Gardebring (21 April 2009 17:05):
För att sätta lite i perspektiv. Tbana kommer att komma till Norra Station såsom jag tolkar det. SL fortsätter med förarbeten som sagt, vilket står i SVD-artikeln.
Men. Det är djupt olyckligt om det sedan dröjer 20 år innan bygget faktiskt blir av. Den risken är en full realitet. Det finns också en risk att exploateringsgraden går ner om inte tbanan finns, precis som att tbanan tas bort för att exploateringsgraden inte finns. Det blir en ond cirkel.
Här behöver olika delar av administrationen prata med varandra!
 0
Anders LP (21 April 2009 17:08):
Gustav, just det besked som SL kom med idag tycker jag är föga överraskande. Snarare en logisk följd av det riktiga fiaskot du nämner, att man skruvat ner planerna för Stockholms manhattan.

Jag vill också vara lika frustrerade som ni, men det jag kan se att SL kommit fram till är inte att man ska stoppa byggandet av tunnelbana, snarare så har man blivit säkrare i val av alternativ tunnelbanedragning. Man kommer också att utreda alternativ vilket inte behöver vara något negativt. Senare kan man dra den gröne vidare till Solna Centrum eller Solna Station. Det är ju bra att det så tydligt framkommer.

Det som däremot är riktigt negativt är stadsplaneringen i Norra Station med den där jävla Norrtullsparken som är en barriär i parkform och att man inte får bygga stad som angränsar till nationalstadsparken. DET ÄR KATASTROF!
 0
Anders LP (21 April 2009 17:08):
Anders, byt ut bilden i artikeln, den är grovt missvisande då SL inte förespråkar denna dragning!
 0
Thomas (21 April 2009 18:21):
Att däcka över Norra stations rangerbangård borde vara mycket kostsamt varför det känns som rent slöseri att inte passa på att bygga mycket flera bostäder än endast 3 500 stycken! Varför kan inte Vasastan få fortsätta norrut i exakt samma rutnät med lika stora kvarter tills de möter instutionerna på Karolinska? Har det någonting att göra med överdäckningen? Det här är ju det enda stället i Stockholm där det går direkt att bygga ut innerstaden. Den föreslagna parken är inget annat än en ren katastrof.
 0
Anders Gardebring (21 April 2009 18:40):
Fet G:
Bilden kommer från SvD. Ska jag byta ut bilden måste jag veta vara jag hittar den rätta...
 0
Anders Gardebring (21 April 2009 18:43):
Jag fick lite input från Alexander Ståhle idag apropå parken.
Ur en ren space-syntax-analyssynpunkt är den problematisk då den är för lång och smal. Ska den fungera som en park den är tänkt att fungera som behöver den enligt Ståhle skjutas ihop, så att den blir kortare, men bredare. Själv funderar jag på hur stort behöver överhuvudtaget är av en riktigt stor park i området, när ekoparken ligger precis intill. Jag tror på att minska parken, men göra den mer rektangulär, samt att kraftigt förbättra kopplingarna till ekoparken. Då löser vi behovet av rekreationsytor, samtidigt som vi frigör nya ytor för exploatering.
Det är inte speciellt knepigt.
 0
Anders LP (21 April 2009 18:52):
Anders, yimby hade en artikel om de olika alternativen för ett tag sen.
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​7/​alternativ-​for-​alternativ_​.​.​

Alternativ 1 är det som DN illustrerar vilket inte stämmer. Den rätta sträckningen finns i pdfen jag länkade till. Men jag gjorde grovjobbet och klippte ut bilden åt dig så du snabbt kan byta:
http:​/​/​i43.​tinypic.​com/​2w327tw.​png
 0
Niklas (21 April 2009 19:39):
Hushöjd: 5-12 våningar. Öka med runt faktor 2,0 - 2,5 (10-30 våningar generellt + ett antal högre byggnader). Då har man i ett nafs ökat till 8000-9000 bostäder. Bygg sedan ända fram till Uppsalavägen (utan avtrappning, tvärtom): Ytterligare 2500 bostäder.

Nu har man valt att knappt exploatera någonting väster om Solnavägen. Bygg fullt där med höga fasader närmast Solnavägen. Fortsätt sedan in mot täta kvarter ända fram till spåren. Detta skulle kunna ge ytterligare kanske 3000 bostäder.

KS kommer inte att ha mer än cirka 10 våningar. Lägg överlag på ytterligare 10-20 våningar med studentbostäder och vanliga bostäder: ytterligare 3000 bostäder.

Summa: 17.000 nya bostäder för nästan 40.000 nya invånare. Varför ska det vara så svårt?
 0
Gustav Svärd (21 April 2009 19:42):
^För att det finns de som inte vill ha stad, de förespråkar än stadsplanering modell Järvafältet på fullaste allvar som om det är den ideala lösningen.
 0
Anders Gardebring (21 April 2009 21:12):
Fet G_:
Tack. Bilden bytt.
 0
Daniel Jonsson (21 April 2009 22:48):
Nästa steg är väl att kompromissa ner "skyskraporna" till ungefär hälften också gissar jag?
 0
Daniel Bergqvist (21 April 2009 23:04):
Många idésprutor runt om i stadsapparaten och här på Yimby i synnerhet missar den mest centrala frågan om de olika finansieringsformerna. Finns öronmärkt kapital kan vad som helst byggas. Finns privat kapital är möjligheterna extrema. Tillåts privata aktörer att vara delaktiga i stadsplaneringen ökar riskvilligheten och därmed variationen (nya koncept och försök att tjäna pengar leder till variation - även i byggandet!). Politikernas fega inställning kan successivt luckras upp då de "slipper" ta det fulla ansvaret. Ta vara på privata aktörers kunskap och kapital och lägg upp en strategi där investerare ser framtida vinstmöjligheter! Var tillmötesgående och lägg upp grundläggande strategier tillsammans med flera olika aktörer och låt dessa konkurrera om de framtida vinsterna i området. Den övergripande kontrollen över stadsbyggandet finns kvar samtidigt som projektet finansieras av såväl små som stora aktörer. Lätta också på de tekniska kraven vad gäller buller, vibrationer och ljus - parametrar som bara skapa problem i stadsbyggandet.

Tror ni att Manhattan byggdes med kommunala medel?
Bekostade franska allmännyttan La Défance?

Så SL: knacka på hos investerare och byggkonsortium och erbjud andel av framtida vinster och delaktighet i planarbetet och utformningen av projektet.
Kan utomstående parter gå in som delfinansiärer ökar både viljan och möjligheten att sätta spaden i backen, inte minst nu när det är lågkonjunktur. Att hävda att det finns >40 miljarder i stadskassan är inte ett aktivt vapen för snabbt och villigt byggande. Staten och politikerna är långsamma och rädda. VÅGA släppa kontrollen! Riv upp PBL och minska möjligheten att överklaga. Låt investerare styra hur högt huset skall bli så slipper vi ideliga justeringar; "skyskrapan på 30 våningar justerades ner till 15 eftersom byggnaden gav upphov till för stor solskuggning av grönområdet".

Tänk nytt!

En uppstats i ämnet:
http:​/​/​documents.​vsect.​chalmers.​se/​CPL/​exjobb20​0​7/​ex20​.​.​
 0
Mattias Källman (21 April 2009 23:28):
Håller med de flesta föregående talare. Det här är så inihelvete urbota dumt att jag nästan börjar misstänka att SL försöker "utpressa" Stockholms Stad att öka exploateringsgraden.

Önsketänkande? Kanske. Alternativet är bara deprimerande.
 0
Anders Gardebring (21 April 2009 23:38):
Daniel Bergqvist:
Jag kan bara instämma. Nu ska ju förvisso inte bostads- och kontorshusen i Norra Station byggas med skattemedel men tunnelbanna, överdäckningen och Karolinska kommer däremot att göra det. Kan man få in privata intressenter när kommunen inte vill slanta upp, så varför inte?

Vad gäller PBL så är det något som tidigare också tagit upp, att regelverket måste göras om, så att det inte behöver vara så förbaskat krångligt att bygga stad.
 0
Per Hagwall (21 April 2009 23:51):
Ronnie "Är det någon som vet varför man inte kan använda spåren mot Värtan för persontrafik som faktiskt skär genom hela Norra Stationsområdet?"

Möjligheten att konvertera Värtabanan till persontrafik - efter att Värtahamnen bebyggts - finns med i Samrådshandlingen sid 13 (tyvärr ej på nätet ännu)
 0
Daniel Jonsson (22 April 2009 09:04):
 0
Niklas (22 April 2009 13:25):
^^
"Orsaken är oklarheter kring finansieringen."?

Låtsas man om som om de 48 miljarderna inte fanns? Eller är det så att man helst ser att staten till varje pris ska betala och själva är beredda att betala priset i form av försenade spårinvesteringar?
 0
Johan Eriksson (22 April 2009 14:51):
Men Kungshattsleden ska genomföras ändå till varje pris eller?

Hör jag en mer lögn från bilkramarna om att Sthlm "bara måste" bygga Österleden (också) därför att "alla andra europeiska huvudstäder redan har en ringled" så anmäler jag dem (var det M M eller (m) som hade affischtavlor med den texten uppe?) till KO ty det är rent skitsnack! -var finns ringmotorvägarna runt hela Oslo, Helsingfors och Köpenhamn tex?

Vad jag försöker säga är att om vägsatsningarna går vidare men inte k-trafikssatsningarna så är det inte bara en fråga om taskig ekonomi f n utan om att Sthlm isaf blir en fulländad amerikansk stad och då har man inget lärt om vare sig "grön infrastruktur", stadsbyggnad eller miljö!

Usch vad den senaste tidens nyheter gör en deppig tyvärr :(
 0
Leonardo Frithunanthz (22 April 2009 15:23):
"http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_2775735.svd"

Låt mig stava till det:

B-U-L-L-S-H-I-T

BULLSHIT!

Se, det var väl inte så svårt?

Nu gäller det att vi skrider från ord till handling.
 0
Anders LP (22 April 2009 16:19):
Det här är ju däremot verkligen BULLSHIT som Leonardo säger. Skuldbördan ligger nog här hos regeringen. Vägverket har tilldelats för stora resurser och Banverket för små.

Däremot kan man skaffa fram pengar på alternativa vägar. Länet och kommuner kan skjuta till resurser, liksom näringsliv, för att ändå få spårtrafiken utbyggd i tid. Byggstarten för Tvärbana Norr(Solna grenen) har redan försenats till efter sommaren, istället för i slutet av våren som man tidigare planerat. Det kommer bli riktigt pinsamt för Wennerholm och de andra styrande om byggstarten inte kommer igång snart, att orden visar sig vara tomt babbel.
 0
Virre (22 April 2009 17:08):
Hmm, en framtida spårvagnslinje över nya slussenbron. Det beror förstås på vad man menar med "framtid". Typ hundra år?
 0
Jan Wiklund (22 April 2009 18:28):
Fet G_: det är inte bara så att vägverket har "tilldelats" för stora resurser - eftersom det är vägverket som bestämmer - eller i alla fall föreslår - vilka infrastruktursatsningar som ska göras har de fått makten att tilldela sig själva för stora resurser.
 0
Jan Wiklund (22 April 2009 18:32):
Gustav Svärd: Beträffande Söders Manhattan kan vi nog vara glada över att HSB:s planer inte genomfördes. Vad de planerade var en 5-8 höghus i park, nånting i stil med Hagalund fast högre. Nu har vi i alla fall en struktur som fungerar; sen får vi se till att planbestämmelserna i framtiden kan möjliggöra lite mer variation.
 0
Virre (22 April 2009 18:37):
Vägverket satsar 40 miljarder på vägar i Stockholm. Tv4 Sthlm...
 0
Mikael Hörnlund (22 April 2009 18:46):
Av döma av antalet inlägg så är det ganska många som är upprörda över det som sker i denna stad. Jag själv tillhör en av dem, konstigt vore annars.

"Vägverket satsar 40 miljarder på vägar i Stockholm. Tv4 Sthlm... " Ja, hur många mer "bevis" behövs för att inse att poltiker och tjänstemän inte är särskilt intresserade av spårvägstrafik.
 0
Leonardo Frithunanthz (22 April 2009 18:54):
Micke: Inte bara spårvägstrafik. Spårtrafik i allmänhet. Vi behöver T-bana till Nacka/Värmdö. T-bana till Solna station. Dubbelspår på hela Roslagsbanan och inte bara vissa sträckor...
Rusta upp Lidingöbanan. T-bana från Skarpnäck och vidare mot Tyresö. T-bana mot Jakobsberg. T-bana mot Sollentuna. T-bana mot Täby Centrum. T-bana mot Älvsjö. Fler Tvärbanor. Flera stycken! Osv...
 0
nekav (22 April 2009 22:14):
Mikael Hörnlund: "Önskar att mer politiker gjorde detsamma och tog del av debatten som försigås här."

Absolut det jag hoppas också, men hur ska man få politiker att vilja läsa igenom artiklarna som skrivits här och kommentarerna? OM man skickar mail till dom så gör dom väl tvärtom bara för att j**las. dessutom är det väldigt få av dom som bestämmer som verkar bry sig om vad folket vill ha.

Daniel bergqvist: "Staten och politikerna är långsamma och rädda. VÅGA släppa kontrollen!"

Om dom inte släpper kontrollen snart kan vi lika gärna misstänka att dom har som agenda att ta kål på oss genom depressioner av allt fult,sterilt,abstrakt,platt och färglöst skit som dom bygger.

Gustav Svärd: "Det verkar som planerarna och politikerna verkligen försöker hitta alla medel de kan för att stoppa alla försök till att bygga levande stad."

håller med!!! dom är besatta av att bygga det som folk INTE vill ha och sånt som får folk i det undermedvetna att inte må bra.
 0
Anders LP (22 April 2009 22:28):
Jan Wiklund, ja det gör väl banverket också. Menar du att myndigheterna inte ska kunna få göra egna bedömningar angående hur mycket de behöver.
 0
Jan Wiklund (23 April 2009 11:06):
Fet G_: Nej, Vägverket gör de övergripande bedömningarna av vilken infrastruktur som behövs totalt, inkl järnvägar. Och självklart ger de då huvudrollen till sig själva, för att de ska få så mycket medel som möjligt.
 0
Anders LP (23 April 2009 12:22):
Jan Wiklund, jaha där ser man. Trodde du menade uppskattade behov av medel enligt framtidsplanen(2004–2015 etc). Har du någon källa på detta online?
 0
Daniel Jonsson (23 April 2009 12:29):
Jag tror inte man behöver gå så långt som att vägverket skulle vara illvilliga. Det kanske de är, men även det mest välvilliga vägverk skulle favorisera vägar.

Det "sitter i väggarna", som man brukar säga. Ett vägverk har rätt naturligt en kultur av att lösa transportproblem med vägar. Det skulle inte vara ett problem om det inte var deras uppgift att bestämma när det var rätt metod. Det stora felet ligger i att man förväntar sig av vägverket att de ska göra den bedömningen, att det gått som det gått ser jag som ofrånkomligt.

Man löser liksom problem med de verktyg man har. Om du ringer en städfirma och berättar om dina städbehov kommer de inte föreslå att du städar själv eller köper en dammsugarrobot, och det är inte heller deras uppgift.
 0
Dan Edholm (24 April 2009 16:32):
Ett av problemen är att man tvunget ska detaljstyra ett helt område. Det gör projektet stort och svårgenomförbart, minsta motvind så krymper planerna. Om man istället grovplanerade och sålde tomter till byggherrar (som inte var tvungna att betala markhyra för den boyta de valde bygga) skulle systemet reglera sig självt. Bort med den planekonomiska agendan alltså.

Planekonomi med centraliserade politiska beslut tillsammans med en tappad tro på Stockholm och Sverige gör att halvmessyrerna står som spön i backen. I början av 1900-talet fanns en helt annan stämning, då skulle problemen fixas och industrisamhället lovade att lösa alla problem. Nu ser vi svart och tänker motsatsen. Det gör stor skillnad i vad som byggs, hur det byggs och hur nimbys uppfattar progressiviteten. Det gäller att snabbt skaka av sig den negativa synen på framsteg och börja bygga för den framtid vi vill ha, annars får vi den fruktar.
 0
Niklas (24 April 2009 17:49):
Man kommer ganska snart inse sitt misstag att inte bygga ända fram till Uppsalavägen och tätare vid Norrtullsplatsen. Man kommer då vilja komplettera stadsdelen med bebyggelse. Och rent tekniskt är det säkerligen fullt möjligt att göra så.

Problemet är att om det inte finns en plan för detta innan de första flyttar in kommer dessa att betrakta grässträngen mellan stadsdelen och Uppsalavägen som "deras" park. Detsamma kommer säkert gälla den gigantiska rondellen: Om den förminskas begränsar man boendes "utblickar". Det är upp till politikerna att NU ta tag i detta och peka med hela armen att området bör exploateras tätare. Om man inte i ett första steg bygger ut till Uppsalavägen + Norrtullsplatsen bör detta planeras för exploatering inom en snar framtid så att man undviker ett framtida Nimby-gnäll.
 0
Per J (25 April 2009 16:39):
Visst var det på tok för lite lägenheter men ser det inte ganska ok ut i alla fall? Jag menar om man jämför med vad som tidigare byggts i Stockholm på senare år? Lite mer vågad arkitektur och högre bebyggelse än i vanliga fall.
 0
Niklas (25 April 2009 19:13):
^^
Jo speciellt gillar jag de nya bilderna med blandade höjder (sista bilden). Byggnaderna kunde dock gott få vara dubbelt så höga och höjdblandningen borde gälla hela vägen mellan Norrtullsplatsen och Solnavägen. Det är också bra att man satsar på ett sammanhållet stråk som i korsning med andra stråk bildar samlingpunkter. Jag vet inte om något sådant hänt de sista 70 åren (Det har mest varit matarvägar och återvändsgränder). Hammarby sjöstad har ju ett stråk men det led ingenstans och det korsar inga andra stråk. Jag gillar de nya bilderna på höghusen vid Torsplan. Jag hade svårt för dem tidigare men på nära håll ser det riktigt bra ut (lite som Taipei 101) men som sagt: De kunde varit ungefär tre gånger så höga. Området har tidigare benämnt som Manhattan så då borde man följa dessa intentioner fullt ut och inte fega ur. Det är denna urfegning som straffar sig nu.
 0
Anders Anttonen (26 April 2009 07:46):
Tja. Man blir luttrad....
Norra Stationsområdet är det enda stället i Stockholms innerstad som kan växa naturligt. I alla andra vädersträck finns vattenbarriärer eftersom staden ligger på holmar.
Jag skulle vilja säga till politikerna i stadshuset; Sumpa inte denna möjlighet att bygga en fortsättning på Stockholm på enda stället där det inte krävs broar! T-bana till Solna C enligt planförslag 2 är en självklarhet. Kanske dags för Yimby att bli ett sakfrågeparti i Stadshuset? "Stadsfrågepartiet Yimby" eller liknande ;)
 0
Niklas (26 April 2009 13:00):
^^
Till att börja med skulle man slå ihop kommunerna Stockholm, Solna, Sundbyberg och Nacka till en.
 0
Anders Anttonen (26 April 2009 17:30):
Niklas:
Jaa!
Och Segeltorp borde lämna Huddinge för Stockholm.
För att inte tala om Kungens kurva.
 0
Dan Edholm (28 April 2009 13:02):
Anders

Eller så kan man förlänga tunnelbanan från Fruängen in i Huddinge kommun, precis som man gjort i Solna och Sundbyberg. Nu slutar den abrupt vid kommungränsen i Fruängen. Systerlinjen på röda går ju mer än dubbelt så långt (till Norsborg, då mestadels inom Stockholm stad). Detsamma gäller Nacka. Vissa kommuner var visst inte kompis med Stockholm när tunnelbanan skulle dras...
 0
L-Å H (28 April 2009 19:29):
Från början var T-banan kommunal, därför stoppades den vid gränserna. Men nu är det ju landstinget som äger den, så nu är det möjligen de olika kommunernas planmonopol som kan ställa till problem. I Fruängen var mark reserverad för en förlängning tills för några år sedan, tror jag!

Undra varför inte Solna och Sundbyberg slogs samman på 1970-talet när nästan alla landets kommuner var med om kommunsammanslagning? Var de tillräckligt stora, befolkningsmässigt sett? Troligen! Var det risk att den nya kommunen skulle få "fel" politisk majoritet? Kanske!
 0
Daniel (29 April 2009 09:58):
Ang infrastruktur så vet ni väl att det bara finns avsatt 30 miljarder för dom närmaste 15 åren till nybyggnation av staten i hela Sverige. Resten av pengarna är redan intecknade i befintliga projekt och av landstingen.
 0
Jan Wiklund (29 April 2009 11:41):
Dan:
Naturligtvis har du rätt när du säger att "Ett av problemen är att man tvunget ska detaljstyra ett helt område" etc. Den nuvarande fördelningen av plan och marknad är den mest dysfunktionella som kan tänkas - marknad och plan får göra det de är sämst på. Marknaden får bestämma var det ska byggas och planen får bestämma hur det ska se ut.

I den traditionella stadsplanen - typ Sthlms innerstad - gäller motsatsen. Planen bestämmer var det får byggas och marknaden bestämmer hur det ser ut.
 0
Johan (12 Maj 2009 14:36):
Samrådshandlingen till Norra Stationsområdet finns på nätet nu: http:​/​/​planer.​sbk.​stockholm.​se/​SBKPlanTemplates/​SBKPla.​.​
 0
niklas (12 Maj 2009 18:08):
^^
Ja turerna kring N. Station ter sig allt mer pinsamma. Initialt talades det om ett Stockholms "Manhattan" - En för Stockholmska mått tät stadsdel. I förra turen hade man, istället för stadsdel, haft planer på ett fantasilöst område där alla hus var exakt lika höga (eller nja... snarare låga). Och nu har det filats ner ytterligare till bara 3500 bostäder. Det motsvarar nästan ett kvartals befolkningsökning i Storstockholm. Vi skulle sålunda kunna utvidga innerstaden med 3-4 N. Station per år. Och det senast har orsakat att t-banans utbyggnad till området äventyrats. Mycket mycket pinsamt!

Man undrar om de öht läst YIMBYS yttrande. Norrtull är idag dött. Med denna plan kommer det vara precis lika dött i framtiden. Detta kommer förstås leda till att parken intill N-tullsplatsen kommer vara död. Man har dessutom kapat av nordsydliga stråk, för att accentuera att KS inte ska vara en del av stadsdelen. Det är så man baxnar.

Tyvärr känns det litegrann som Södra Station där man trasat sönder alla potentiella stråk genom området. Om ingenting görs åt denna plan äventyrar man Solnas integration med innerstaden. Detta är en mycket känslig urban spridningskorridor.
 0
Mikael Hörnlund (12 Maj 2009 19:18):
En "rundvandring" i PDF dokumentet.

Titta på sidan 17 i PDF dokumentet och säg mig sedan om detta går ihop med vad som står på första sidan. "Norra Stationsområdet — den täta stadens attraktionskraft" Det är skrämmande att se hur pinsamt detta är, eller kommer att bli om dessa planer går igenom. Hur kan man kalla det för "Norra Stationsområdet — den täta stadens attraktionskraft" med denna megarondell är för mig en gåta och ytterst beklagligt att Stockholm inte har "lärt" sig läxan ännu. Vill man skapa barriärer så gör man precis som det ser ut på skissen på sidan 17.

På sidan 18 så fortsätter det med "Stenstadens ny front från Hagaparken" Jag blir mörkrädd när jag ser att osthyveln har varit i farten (igen). Det som är positivt är det som syns till höger på skissen, där är höjden på husen mer av det intressanta slaget för ögat. Varför inte fortsätta med det är en fråga jag skulle vilja ställa till berörda parter.

På sidan 20 så har de mage att lägga in en bild från parken Buttes-Chaumont i Paris. Observera att den parken i Paris är omsluten av tät stad, vilket Hagaparken inte är, och heller inte kommer att bli med den plan som presenteras.

På sidan 22 är det mer glädjande utsikter för ögat, men bara på den högra sidan ser det intressant ut. Strange..

Sidan 23 är vi tillbaka i förorten.

Sidan 25. Ja, vet inte vad jag ska skriva, bilden talar sitt tydliga språk tycker jag.

Sid 42. Varför envist hålla kvar vid att ha gång/cykelvägar till en park? En stad ska ha direkt anknytning till en park utan att behöva ta sig till parken med hjälp av gång/cykel väg. De flesta vet vid detta laget att gång/cykel väg anses vara otrygga miljöer, och är otrygga miljöer.

Resterande bilder på arkitekturen andas det typiska lagom Sverige ala Hammarby Sjöstad/Södra Station.

Jag vet att det jag skrev låter okonstruktivt. Jag skulle rekomendera Yimbys läsare att titta på det förslag Yimby lade fram förra året för Norra Station. I det förslaget som är framtaget av "glada amatörer" har mer av den urbana staden än vad detta förslag har. Betänk också att det inte är någon friggebod staden ska bygga. En friggebod som är lätt att riva om det inte blir bra. I detta fall går det inte att riva och göra om och göra rätt när väl allt är på plats. Därför är det viktigt att det blir "rätt" redan från början. Många är kritiska till de presenterade planerna för Norra Stationsområdet och det finns en opinion som vill se den täta urbana Stockholm, bokstavligt talat.
 0
Sven R (13 Maj 2009 08:14):
Niklas, "Detta är en mycket känslig urban spridningskorridor". Den var go den! :-D
 0
Gustav Svärd (13 Maj 2009 22:09):
Men ack så sann! Urbana spridningskorridorer är extremt sällsynta i Stockholm. Och här i dessa dokument ser vi hur men effektivt tar död på en möjlig sådan i säkert ett sekel till. Anti-stad lobbyn är av hävd så stark att dom inte ens behöver säga något högt längre, bara viska till lite om barn och djur- & växtliv så läggs planer på att bygga stad ner (helt oavsett hur relevanta dessa viskningar är) och vi får ännu en avhuggen urban spridningskorridor.
 0
Niklas Öhrström (13 Maj 2009 22:27):
^^
Obermüller menar att:
"De östra delarna av planområdet ingår i
Nationalstadsparken och tillbörlig hänsyn bör tas till parken
(rödlistad art funnen), detta även i frågan om visuell inverkan."
Snart är väl människan en rödlistad art i Stockholm.
 0
Gustav Svärd (14 Maj 2009 17:53):
Hm, ingår verkligen delar av planområdet i NSP? Varför i så fall? Enligt vedertagen tolkning av lagen så får ju i regel inte ett grässtrå röras i NSP, så varför ha med det i planområdet?

Jag håller helt med om att hänsyn bör tas. Dock tror jag att Obermüller har en helt annan syn på vad detta innebär.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter