Utskrift från www.yimby.se
....

Rinkebystråket byggs om

 

Rinkebystråket idag. Foto: Benkt Eurenius/Dagens Nyheter.

Dagens Nyheter skriver om att Familjebostäder inom ramen för Järvalyftet vill omvandla Rinkebystråket i Rinkeby till en boulevard kantad av butiker och andra arbetsplatser.


Förslag på utformning efter ombyggnad. Bild: Stadshuset.

Upplevd otrygghet är ett problem i många av våra modernistiskt planerade områden, och Rinkeby är inget undantag. Det handlar om hur man i den fysiska planeringen av dessa områden har skapat avstånd, separation och ödsliga stråk som upplevs som otrygga. Att bygga om Rinkebystråket från dagens trafikseparerade och trottoarlösa SCAFT-mardröm är en välgärning. 

Tanken bakom ombyggnaden är att tillskapa mer folkliv och trygghet samtidigt som en del av den synnerligen allvarliga lokalbristen, som bland annat YIMBY påtalat i sitt yttrande om Vision Järva 2030, kan åtgärdas. Ombyggnaden av Rinkebystråket blir troligen en av de första förändringarna som kommer att genomföras inom ramen för Järvalyftet, och det är en förändring som YIMBY varmt applåderar.

Det finns dock ett problem med förslaget, vilket vi kan läsa om i Dagens Nyheteras artikel:

"Tack vare att Rinkeby är så pass kuperat finns det också utrymme för att bevara gångbroarna över Rinkebystråket så att det inte behöver bli någon strid mellan gångbroälskare och gångbrohatare."

YIMBY konstaterade i sitt yttrande till Vision Järva 2030 att trafiksepareringen är ett problem, och det finns fog att ställa sig frågan om den idag inte ger mer problem än fördelar. YIMBY ser inte trafikseparering som en bra stadsbyggnadsprincip, då det handlar om att bygga utifrån bilars istället för människors behov. Om Rinkebystråket omvandlas till en stadsgata med övergångsställen och trottoarer så försvinner syftet med gångbroarna, och YIMBY menar att dessa med fördel kan rivas. Detta har till exempel gjorts i Tureberg i Sollentuna, med mycket goda resultat.


Vissa broar är det faktiskt bra att riva... Foto: Jonas Forslin

YIMBY uppmanar familjebostäders och stadshusets representanter att åka ut till Tureberg för att ta del av det lyckade resultatet.


Rinkebystråket i YIMBY-tappning, utan 60-tals-bilplanering.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders Anttonen (30 Maj 2009 06:15):
Skönt att slippa dom J***A gångbroarna...
 0
Ronnie Forsberg (30 Maj 2009 09:26):
Som uppvuxen i Rinkeby anser jag att just gångbroarna och de diken de sträcker sig över är en av både Rinkebys och Tenstas stora nackdelar, så riv!
Tureberg verkar mycket intressant, ska besökas så fort som möjligt!
 0
Henrik Cederlund (30 Maj 2009 09:43):
Att ta bort separering inom städer är i de allra flesta fall bra. Däremot kanske att tänka tvärtemot, att gående/cyklister får en genare väg medan bilarna går i tunnel/över på en bro. Sen är det väl ingen som anser att separering t.ex. längs större vägar som E4 eller E20 är av ondo?
 0
Johan Eriksson (30 Maj 2009 11:20):
Jaaa vad välkommet o glad blir man!

Men det är inte alla gångbroar som rivs va? -det är ju tex en kvar på bild 2.....
 0
Anders LP (30 Maj 2009 11:35):
Gardebring, det finns en bro kvar i horisonten på YIMBYs visionsbild. Gör om, gör rätt!

Johan Eriksson, det finns 2 broar i båda bilderna från DN. Inga broar rivs!
 0
Anders Gardebring (30 Maj 2009 11:54):
För att förtydliga. Det är alltså tyvärr inga gångbroar som rivs i det förslag som har lagts fram.
 0
Anders Gardebring (30 Maj 2009 11:57):
Anders LP:
Vilka falkögon! :)
Nu är även den bortre bron borta.
 0
Micke (30 Maj 2009 14:20):
Lite kusligt hur DN har brassat på rejält med extra färger, men ändå får gatan att se stendöd ut. Hoppas det blir en stilbildande omdaning.
 0
Anders Gardebring (30 Maj 2009 16:23):
Micke:
Det har du ju faktiskt helt rätt i! Färgerna känns inte äkta. Intressant iaktagelse. Jag tog mig friheten att faktiskt dra ner intensiteten på färgerna lite o lägga upp en ny version.
 0
Victor (30 Maj 2009 17:22):
Ser gärna en totalt nedjämning av Rinkeby. Gör om gör rätt!
 0
Ronnie Forsberg (30 Maj 2009 18:20):
Victor:
Jag tror det blir bättre att göra åtgärder i det befintliga i stället för att jämna allt med marken. Utmaningen blir större och resultatet förmodligen bättre.
 0
Gustav Svärd (30 Maj 2009 20:05):
Gillar starkt de planer som nu förs fram, att göra om motorledstrågen till gator. Att bevara gångbroarna ser jag dom som rätt meningslöst. En där höjdskillnaden är som störst kanske, men inte alla. De blir mest ett effektivt sätt att leda folk BORT från dessa nya affärer.
Att med medel som detta bygga bort den modernistiska planeringen lär bli ett gigantiskt hatobjekt för Stadsmuseet och därigenom hjälpa att försvaga "Stockholm är ett museum"-falangen. Grejt! :)
 0
Anders Gardebring (30 Maj 2009 20:19):
Victor:
Det är onekligen lätt att bli frustrerad över en del av våra modernistiska miljöer, men att jämna Rinkeby med marken är varken önskvärt eller realistiskt. Realistiskt skulle det bli väldigt dyrt och sätta många människor på bar backe (nyproduktion innebär avsevärt högre hyror som många inte har råd att betala). Och vad gäller önskvärt så är det sällan en bra idé att rycka upp hela stadsdelar med rötterna. Det har gjorts förr och är om något ett utslag av modernistiska planeringsidéer. Lösningen för Rinkeby är en stegvis ombyggnad och upprustning och en tillförsel av nya verksamheter för att bryta den monofunktionella planeringen med enbart bostäder.
 0
Anders LP (30 Maj 2009 20:32):
Vilken skillnad! Nu ser man bara halva bron :P
 0
Ronnie Forsberg (30 Maj 2009 20:49):
Anders G:
Håller helt med dig!
 0
Niklas (30 Maj 2009 23:05):
Victor:
En del modernistiska miljöer är utmärkta objekt för omdaning. Rinkeby skulle funka. Hallunda likså och Blåkulla. Husby skulle vara svårare (då alla bilvägar går i regelrätta vallgravar).

Vad gäller Rinkebygstråket har man lagt upp små högar vid sidan av vägen för att skapa en höjdskillnad mellan bron och vägen. Det vore nog knappast några problem att ta bort dessa... Eller jo förresten... Jag gick in på Stadsmuséets hemsida och där jämförde de broarna med Venedig. "Gångvägarna leds på broar över de nedsänkta bilgatorna. Dessa broar är ett viktigt stadsbildsmotiv utmed Rinkebys gator, och de skulle enligt Igor Dergalin anspela på Venedig med broar och kanaler. Gångstråk öster om i Rinkeby centrum. Gångväg nära Rinkeby centrum, med hårdgjord mark, planterade lövträd och en skulptur."

http:​/​/​www.​stadsmuseum.​stockholm.​se/​kma.​php?​artikel=​10​.​.​

Finge stadsmuséet bestämma skulle de nog vara kvar. Inte vill man ta bort något som kan mäta sig med Venedigs kulturarv.
 0
Jörgen Sundström (31 Maj 2009 00:19):
^^^
Stockholms Stadsmuséum!!!
Inte nu igen!
 0
Anders Gardebring (31 Maj 2009 01:25):
Att jämföra gångvägarna med Venedig är förstås mest patetiskt, men det är ju inte stadsmuseet som säger det utan Igor Dergalin, en av arkitekterna bakom Rinkeby.
 0
Niklas (31 Maj 2009 03:47):
^^
Jag såg att jag uttryckte mig på ett sätt som kunde misstolkas (eller nja, jag uttryckte mig fel helt enkelt). Men eftersom det tydligen fanns en estetisk tanke bakom broarna, kan man urskönja en risk att de kommer att försvaras av dessa skäl.
 0
Daniel (31 Maj 2009 09:48):
Att broarna är ett påtagligt inslag i stadbilden är ju ett faktum. Och kanske kan man se talet om Venedig som ett försök att mjuka upp inställningen hos de (jag misstänker att de fanns) som spontant inte gillade broarna genom att hänvisa till ett sammanhang där broar kunde ses som nåt positivt. Läser man vidare på Stadsmuséets sida: "Till skillnad från många tidigare stadsdelar är tunnelbanan dragen i tunnel under bebyggelse – man ville slippa avskärande spårområden och kunna koncentrera bebyggelsen så mycket som möjligt." Att ta bort broarna skulle kunna ses som att bygga vidare på detta genom att också slippa avskärande vägdiken och kunna koncentrera ytterligare. Samtidigt som man i funktionalistisk anda utnyttjar kunskap och erfarenheter, i detta fall sådan som saknades när områdena byggdes om den begränsade säkerhetsnyttan med trafikseparering då gående inte slaviskt följer de tänkta gångvägarna. Ett sant funktionalistiskt/rationellt sinnelag inom stadsbyggande borde inte behöva vara fel. Och skulle då också omfatta en flexibilitet för framtida förändrade behov och nya kunskaper.
 0
Erik Tysk (31 Maj 2009 11:09):
Verkar vara ett riktigt bra projekt som säkert kommer förbättra miljön i Rinkeby! Men skulle inte detta kunna vara ett utmärkt tillfälle att testa en ny bostadsform i sverige, nämligen så kallade "shophouses"? Dessas är ju vanligt förekommande utanför sverige (speciellt i asien) och eftersom Rinkeby är väldigt "internationellt" så lär ju en relativt stor del av befolkningen där redan vara van vid konceptet.

Eller om det av olika anledningar itne skulle vara genomförbart med just shophouses, skulle man inte kunna lägga till en eller två våningar med bostäder iaf (även om dom inte är direkt "kopplade" till butikerna under dem)? Skulle ju onekligen öka exploateringsgraden och bidra till mer folkliv på gatan.
 0
Ronnie Forsberg (31 Maj 2009 11:19):
Erik Tysk:
Är det något liknande "bokaler" du menar? Bostad och lokal i ett? Det har testats i t ex Hammarby Sjöstad med tveksam framgång.
Dock tror jag genomslagskraften skulle vara betydligt större i Rinkeby!
 0
Erik Tysk (31 Maj 2009 11:28):
Jag tänker främst på just det här med shophouses att man slår två flugor i en smäll lite grann; dels bidrar det ju till ett trevligt stadsrum, dels ges nya möjligheter för invandrare att driva små butiker och restaunranger. I mellanöstern och asien råder ju en ganska annorlunda syn på familjeförsörjning än i sverige (jag tänker nu främst på små familjeföretag som exempelvis en restaurang där alla i familjen hjälper till på ett eller annat sätt). Men med tanke på lokalbristen i sthlm är ju detta lika svåråtkommligt för många poteniellt framgångsrika entreprenörer med invandrarbakgrund, som en eventuell fastanställning på svenskt företag.

Varför inte då ta tillvara på deras kunskaper samtidigt som detta skulle bidra till ngt mycket trevligt i stockholm. Jag menar, tänk er själva om hela rinkebystråket i och med detta skulle förvandlas till ett litet "mecka" kantat med orientaliska/asiatiska/afrikanska restauranger och butiker där man kan käka god o genuin mat från världens alla hörn, köpa orientaliska råvaror, indiska filmer, persisk musik etc etc. Jag skulle iaf garanterat åka dit nästa gång jag var i stan!

Visst finns det säkert redan sådana ställen där idag, men inte alls i samma utsträckning att det blir värt för gemene svenne att ta "risken" att åka dit.
 0
Erik Tysk (31 Maj 2009 11:30):
Ronnie;

Bokal är väl mer en lokal som används som bostad men kan i framtiden förvandlas till lokal... Ett shophouse är båda saker i ett, lokal på gatuplan, samt bostad ovanpå. Som ett townhouse fast med lokal längst ned alltså...
 0
Ronnie Forsberg (31 Maj 2009 11:38):
Erik Tysk:
De bokaler jag såg i Hammarby Sjöstad hade en lokal i framkant och en bostadsdel i bakkant in mot gården. Men det finns kanske flera typer.
Jag tycker i så fall ett shophouse låter some ett bättre alternativ då man tydligare separerar bostad och lokal i huset.
 0
Erik Tysk (31 Maj 2009 12:01):
Ok, ja, det vikigaste är väl att bostaden är tillräckligt stor för att få plats för en hel familj + ev. generationsboende ngt som kanske blir svårare om "bokalen" är indelad på det sättet.

Sen känns ju Hammarby sjöstad oavsett som helt fel av område för den typen av hus. Vit, kontorsarbetande medelklass känns ju rent spontant som helt fel målgrupp... (även om den typen av hus säkert skulle kunna liva upp även sjöstaden en hel del)
 0
Anders (1 Juni 2009 17:31):
Gångbroar kan vara bra för dem som har svårt att gå upp och ned för backar, trappor osv. Tillexempel föräldrar med barnvagnar, rullstolsburna, gamla som går med rullator osv. Även om YIMBY mest består av pigga ungdomar så måste de förstå att alla inte är som de.
 0
Niklas (1 Juni 2009 17:49):
^^
Vad gäller Hagstråket i Tensta kan detta vara relevant. Men tittar man på Rinkebystråket ser man att backarna inte är naturliga. Man har lagt dit byggmassor för att göra det möjligt att göra gångbroar istället för övergångsställen (tips: Kolla gatuvy på Hitta.se).

Att jämna ut dessa högar vore väl snarast att underlätta för äldre så att de slipper backarna.
 0
Anders Gardebring (1 Juni 2009 20:24):
Anders:
Som Niklas redan har påtalat så är ditt resonemang bakvänt eftersom gångbroarna i fallet Rinkebystråket försvårar för rörelsehindrade.
Faktum är att det är på relativt få ställen som en borttagning av gångbroarna och en uppgörelse med trafikseparationen leder till några nämvärda negativa effekter ur tillgänglighetssynpunt, på många ställen leder det tvärtom till klara förbättringar när man slipper ta långa omvägar förbi trafikleder och ta sig upp på broar eller ner i gångtunnlar.

Det är dock en viktig fråga som du nämner, och det är helt klart viktigt att komma ihåg när frågan diskuteras.

Sedan är din syn på vilka som är med i YIMBY inte helt korrekt, men det är ju en annan femma.
 0
Magnus Wassborg (14 Maj 2010 00:15):
Förhoppningsvis så sänker man vägen en meter så att det blir lite mer utrymme under broarna, en del varutransporter och liknande kommer inte under dagens utformning.
 0
Alf . (20 Augusti 2013 17:20):
BRA ^^^^^^^^

Bilder och artikel från DN.
http:​/​/​www.​dn.​se/​sthlm/​sa-​ska-​nya-​rinkebystraket-​se-​ut/​

"Sammanlagt skapas 26 lokaler i olika storlekar när slänterna grävs ut och utrymmet breddas."
 0
Für Alle (27 Augusti 2013 16:26):
Gamla öst-västliga riksvägen i Hässleholm:

http:​/​/​goo.​gl/​maps/​p3nzf

Det är inte så många som flanerar där, men en del cykeltrafik. Pizzerior är omtalat vanligt förekommande i Hässleholm. Mittemot finns en Ica Kvantum, med baksidan mot vägen. Ett nytt höghus har byggts lite till vänster, men utan direkt koppling till genomfarts/butiksstråket.

Till höger ligger ett lugnt område ("baksidan" av stationsområdet), med trappor upp från vägen.

Det är alltså inte så många som promenerar, trots att det är endast några hundra meter till resecentrum som besöks av 10.000 personer/dag (järnvägsknut, busstation).

Tätorten präglas av till stor del breda gator med nattligt parkeringsförbud (datumparkering) och låg exploateringsgrad. Mindre än hälften av kommunens befolkning bor i centralorten.

Men man kan gissa sig till att det en gång funnits ett mer uttalat köpstråk här. Dock tycks man inte ha tagit fasta på det när man utvecklade området till vänster i gatuvyn.
+1
Anders Norén (28 Augusti 2013 15:00):
Für Alle: Gamla landsvägen genom Hässleholm är Röingegatan-Finjagatan. Sträckan Kristianstadsvägen-Tredje avenyen-Helsingborgsvägen byggdes 1962 (och fungerade som riksvägsgenomfart till 1993, då nuvarande förbifart byggdes), vilket också syns på arkitekturen till höger i den länkade gatuvyn.

Vad allt detta nu har med Rinkeby att göra.
 0
Für Alle (17 Januari 2014 15:30):
Norén: 60-talsgenomfarten (riksväg fram till 1993) kan sägas ha strukturella beröringspunkter med Rinkebystråket, speciellt om det tillförs butiker i Rinkeby. Jag tackar för klargörandet, men om du ifrågasätter värdet av jämförelser och utvikningar står det dig ändå helt fritt att hoppa över dessa.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8650 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter