Utskrift från www.yimby.se
....

Vision Västra City

 
Några av oss från YIMBY träffade nyligen Rosenbergs Arkitekter. Arkitektbyrån är just nu aktuell för sitt arbete med Vision Västra City och stadsutvecklingsstudien över Gulmarsplan. Vi hade en intressant diskussion där vi fick lära oss mycket om de framtida planerna för Västra City och Gullmarsplan, samtidigt som vi höll en kort dragning om vad YIMBY är och vad YIMBY står för. Vi fick också en chans att på ett tidigt stadium framföra YIMBYs önskemål. Att vi som är kunder till det arkitekter, stadsplanerare, politiker och byggbolag bygger, redan i tidigt stadium får delta i diskussioner kring utvecklingen av staden är glädjande. Alla har vi en chans att påverka stadens framtid, bara vi gör vår röst hörd.

Så här skulle området kunna se ut när det är klart. De nya husen längs stranden är volymstudier. Hur husen slutligen kommer att se ut är inte bestämt. Den stora öppna ytan längs stranden är Tegelbacken som kommer att bli områdets största öppna offentliga yta.
Så här skulle området kunna se ut när det är klart. De nya husen längs stranden är volymstudier. Hur husen slutligen kommer att se ut är inte bestämt. Den stora öppna ytan längs stranden är Tegelbacken som kommer att bli områdets största öppna offentliga yta.
 


Vision Västra City går i linje med de flesta önskemål YIMBY har. Förslaget bygger på en hög exploatering över större delen av området. Den stora exploateringen gör det i sin tur möjligt att skapa några nya öppna offentliga ytor till staden. Vi hoppas att dessa offentliga ytor en dag blir multifunktionella ytor som passar bra för exempelvis rekreation och nöjesliv.

Enligt förslaget vill man ha en blandning av olika funktioner i stadsdelen som bostäder, kontor, handel, offentliga ytor och nöjesliv. Man vill också skapa fler naturliga gångstråk mellan City och Kungsholmen samt bygga ut kollektivtrafiken. Man planerar bland annat att bygga nya gångstråk genom nuvarande Cityterminalen samt bygga ut och binda ihop Stockholm Central, T-centralen, pendeltågstationen, spårvägstationer och busstationen. Även Cykeltrafiken tycks få en roll i denna nya stadsdel. Att blanda olika funktioner och göra det lättare för människor att ta sig till och från platsen på detta vis skapar en mer levande stadsdel under större delen av dagen. Det är också ett bra sätt att skapa en mer social stad som skapar fler möten mellan människor.

Enligt de uppgifter vi fått planerar man att bygga gott om ytor för verksamheter på bottenplan vilket ger levande gator och ett större utbud av verksamheter i staden. P-normen i området planeras bli under 0.5 vilket vi på YIMBY gläds över.

Så långt går det mesta i linje med YIMBYs önskemål. Men långt ifrån allt kring Västra City är beslutat. Många viktiga beslut kvarstår. Vi måste exempelvis lobba hårt för att de öppna ytorna och gatorna blir offentliga multifunktionella platser som alla har tillgång till. Det finns exempelvis starka intressen för att kommersialisera eller bygga parkeringsplatser över öppna ytor som exempelvis Klarabergsplan. Det är mycket viktigt att de offentliga ytorna förblir levande, inbjudande och öppna för alla som promenerar i staden

Det finns också en grupp människor som vill bevara den öppna bangården. Under 80-talet tänkte man från stadens sida att bangården skulle symbolisera slutet på innerstaden. En del intressen vill låta det vara så. YIMBY vill gärna se att man bygger över bangården för att ge oss Stockholmare en ny levande stadsdel, en kraftigt utbyggd knutpunkt för kollektivtrafiken samt bättre kontakt mellan stadens människor och vattnet.

Vi inom YIMBY vill samtidigt passa på att uppmana politikerna att bygga en varierad stadsdel. Många av oss som är kunder till byggbranschen vill se ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, handelsplatser, parker och nöjesliv. Vi vill med andra ord se fler miljöer som ger oss olika valmöjligheter. För att uppnå detta måste vi bland annat bygga olika typer av arkitektur med olika egenskaper som passar olika behov för olika människor under olika delar av livet – en standardlösning för alla är egentligen inte optimal för någon.

Modernismens låga platta silhuett där alla husen ser likadana ut och är lika höga står i stark kontrast till stenstadens varierade stadsbild. Vi ser hellre att man bygger varierad arkitektur med olika egenskaper, olika höjder och olika utseende. Den attityden hade man under stenstadens tid och den attityden ska vi återuppta för att visa stenstaden den respekt den är värd. Men några av de vi träffade från Rosenbergs Arkitekter tror att det kommer ske en förändring. De tror att framtiden ser ljus ut för de som vill höja kvaliteten och mångfalden i stadens arkitektur. Det låter positivt och vi hoppas att det blir så.

Västra City kommer att byggas i flera etapper. Bildserien nedan visar hur Västra City enligt nuvarande plan kommer att växa etappvis fram till 2030.

Utsikt när Stockholm Waterfront är färdigställt.
Utsikt när Stockholm Waterfront är färdigställt.
 
Vision 2012
Vision 2012
 
Vision 2020
Vision 2020
 
Vision 2030
Vision 2030
 


YIMBY noterar att ett av partierna i stadshusmajoriteten, Folkpartiet, inte delar visionen om utvecklingen av Västra City.

I tidningen City säger Abit Dundar från folkpartiet:
"- Jag har svårt att se hur skyskrapor i city kan tillföra något. De konkurrerar med kyrkorna och blir ytterligare en sorglig påminnelse om hur man förstört det ursprungliga city"

YIMBY vill för det första påtala att inga skyskrapor har föreslagits. Det rör sig om höghus. Men bortsett från det finns det en annan problematisk ståndpunkt i Folkpartiets ställningstagande, nämligen att det ses som ett problem att det planeras byggnader som, enligt Folkpartiet, "konkurrerar" med andra byggnader. YIMBY delar inte den synen på staden utan menar att olika arkitektur måste få plats, och att det är något som utvecklar staden och skapar nya spännande kontraster. Många av de byggnader som Stockholmarna idag är stolta över kritiserades på sin tid, såsom Globen och Stadshuset. För att få ny och spännande arkitektur som vi kan vara stolta över måste vi våga. Precis som vi gjorde när Globen och stadshuset byggdes.

Folkpartiet, liksom socialdemokraterna kritiserar också den så kallade "skyskrapebonusen" som moderaterna föreslog för en tid sedan.

YIMBY tycker att ordvalet "skyskrapebonus" är missvisande. Dagens system för tomträttsavgälder innebär att den som vill uppföra en byggnad betalar för varje kvadratmeter i byggnaden, snarare än den yta i markplan som används. Detta är ett mycket starkt styrmedel för att stimulera uppförandet av låga byggnader, då byggnader med flera våningsplan är dyrare att uppföra än sådana med ett eller få. Vad det handlar om är alltså en minskning av den låghusbonus som idag finns i Stockholm. Det argumenteras i Stockholm ofta mot högre bebyggelse med argument om att höga hus är dyra, eller att markpriserna ändå inte är höga nog. Samtidigt finns det ett starkt politiskt  ekonomisk styrmedel för att stimulera låg bebyggelse, vilket är viktigt att komma ihåg i debatten.

Folkpartiet i Stockholm har startat ett idéutvecklingsprojekt som bland annat tar upp stadsbyggnadsfrågor på fpstockholm.wordpress.com. YIMBY gillar denna vilja till dialog och hoppas att många medborgare bidrar med sina åsikter på sidan.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
David A (19 Maj 2009 22:20):
Jag gillar syftet, tanken med överdäckningen och är mycket positivt inställd till spännande, gärna högre, bebyggelse generellt.

Med det sagt. Bilderna är ju skitfula! Byggs de där husen flyttar jag till Göteborg. Jag vet att det bara är volymstudier, men så fort de här bilderna når stadshuset kommer en bestämmelse om att förbjuda all ny bebyggelse inom en tiomilsradie från Sergels Torg att röstas igenom illa kvickt.. Ett schackbräde och ett isblock?
 0
Edvard G (19 Maj 2009 22:43):
Planerna ser med Stockholmsmått riktigt bra ut men jag vågar inte tro på nåt tills jag personligen sätter foten i de färdiga byggnaderna.

En anmärkning är dock att jag skulle vilja se högre bebyggelse längre bort från Centralen, t.ex. en kompis till Bonnierhuset.
 0
Anders Gardebring (19 Maj 2009 23:11):
David A:
Som sagt, det är bara volymstudier. Vad gäller höghuset har det varit snack om en arkitekturtävling. I övrigt gillar jag din reflektion över bevarandementaliteten i Stockholm.... Den är bedövande.
 0
Oscar A (19 Maj 2009 23:43):
Vad är det för hemsk legobunkerkloss som syns nedanför höghuset (folkpartistiska skyskprapan)? Trodde inte waterfront-bygganden skulle ha så hemska alldagliga fasader á la 60-tal. Vad är det för fel på dagens arkitekter?

Inget ont om exploateringen av västra city i sig!
 0
Anders Gardebring (19 Maj 2009 23:49):
 0
Oscar A (20 Maj 2009 00:10):
Anders:
Ser något bättre ut än bilderna i detta inlägg, men framför allt beytdligt bättre än betongmonstret till postterminal.
Vidhåller dock att fasaden är tråkig. Hade väl inte förväntat mig någonting annat i och fö sig..
 0
Anders Gardebring (20 Maj 2009 00:13):
Oscar A:
Jag kan bara instämma i att byggnaden hade kunnat vara roligare. Det fanns också, om jag inte missminner mig, roligare förslag. Men dessa skulle ju kunna "konkurrera" med annan bebyggelse så man gjorde väl det "säkra" och "tonade ner" det hela lite...
 0
Martin C (20 Maj 2009 00:18):
Jag tycker nog att man kan hålla höjden rätt låg i det området. Ett hus blir för ensamt om det ska stå där bland kyrktornen. Då är det bättre att det byggs flera höga hus på samma ställe någon annanstans, tex. värtan, vid globen eller kista.
 0
Anders Gardebring (20 Maj 2009 00:27):
Martin C:
Huset är tänkt att kombineras med ett högt hus vid citybanans nya nedgång vid Vasagatan också.
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​1/​yimby-​i-​eftersnack-​ikvall_​.​.​
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​4/​stora-​planer-​for-​vastra-​c_​.​.​

Troligen kan det också bli fler höga hus på den kommande överdäckningen över spårområdet.
 0
Dan Edholm (20 Maj 2009 00:54):
Mycket bra skrivet inlägg. Det finns inte nog med stress för oss att lägga på ett omtänk om markpriserna. Detta måste vi ut med i fetstil, så länge medborgare inte förstår detta fattar de sina beslut i blindo.

I nuläget styr prissättningen mot samma bygghöjd som var gångbar innan armerad betong blev uppfunnet. Som om jordbruksproduktionen från en åker blev optimal när den kom på den nivå som var maximal innan plogen var uppfunnen. Ett helt absurt antagande som hämmar ett rationellt och demokratiskt beslutsfattande.

Jag tycker Waterfront är okej, men inte mer. Med tanke på läget hade man kunnat begära mer av arkitekterna (eller uppdragsgivarna). Det hela kommer inte falla väl i Yimbys påse, men vi får hoppas på ett mer än okej konferenshus.
 0
Dan Edholm (20 Maj 2009 01:03):
En viktig detalj i utförandet av "Västra city" kommer vara att se till så att stråk av verksamheter sammanbinder city med Kungsholmen. I nuläget kan man stå vid Klarabergsviadukten och se över mot Kungsholmen utan att se en enda verksamhet. Turisterna flockas till Stadhuset utan att passera en enda verksamhet förutom seniorhemmet och vårdcentralen Serafen, och någon korvkiosk mittemot Stadshuset. Detta är ju helt absurt. Vem hyr ut lokalerna....de är fullkomligt blåsta. Antagligen skattebetalarna som alltid.
 0
Eric Thärnström (20 Maj 2009 08:00):
Angående tomträttsavgälderna
Anledningen till att man bygger höga och täta hus, ur ekonomisk synvinkel, är att man vill få ut så mycket som möjligt för den mark man betalat för, balanserat av att kvadratmeterpriset blir större ju högre byggnaden blir då hållfasthetskraven ökar. Problemet med tomträttsavgälderna är att de förstör denna ordning och tar bort incitamentet att bygga tätt och högt. Med dagens system är det ekonomiskt mer fördelaktigt att bygga glesa punkthus och sälja dyrt per kvadrat, samtidigt som det ur ekologiska och sociala aspekter är väldigt olönsamt. Här finns en miss-match mellan ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt system som knappast ligger i tiden.
 0
Jan Wiklund (20 Maj 2009 08:15):
Det ännu mer absurda är att dagens byggrättsprissättning också styr till att bygga perifert. Detta trots att det blir dyrare för kommunen om man bygger perifert - då måste nämligen den infrastruktur det offentliga betalar vara mycket mer utsträckt och dyr.

Personligen är jag för att man styr byggande mot centrum genom att ta ett lägre pris där. Att man tar betalt för mark och ianspråktagen infrastruktur.
 0
Anders Anttonen (20 Maj 2009 13:04):
Jag har nämnt det förut och jag gör det igen: Stockholms central består av ett virrvarr av stilar. Täck över stationen och ge den en enhetlig karaktär och spara delarna från 1870-talet. Regntak och plattformar från 70-talet samt övre biljetthallen samt gångar i 80-talssnitt borde kunna ersättas av en enhetligare stil.
 0
Lucas Stensö De Marie (20 Maj 2009 14:49):
Som tidigare nämnt är skissarna inget vidare. Och vad kommer till höghuset säger jag som jag alltid sagt: bygg dem i kluster!

Ibland känns jag den enda på Yimby som ogillar ensamma "skyskrapor". Visst måste man börja någonstans men i och med Norra Station och Frihamnen har man verkligen möjlighet att skapa en urban, varierande och genomgående HÖG stadsbild.
 0
Lars Hansson (20 Maj 2009 17:22):
City är fel plats att bygga ett kluster med skyskrapor. Här tycker jag de mer ska ha karaktären av torn av mycket hög kvalité. Det blir lagom med två, tre riktigt höga hus i västra city och en framför centralstationen. Jag gillar skrapan som tittar fram bakom Stockholm Waterfront. I övrigt ser det riktigt trist ut. Ett stort öppet betongdäck och några sterila byggnader. Finns det inget annat sätt att fixa till tegelbacken? Problemet är väl biltrafiken och att det inte finns pengar just nu att gräva ner eländet. Hoppas bara att vi inte bygger fast oss i en permanent dålig lösning.
 0
Niklas (20 Maj 2009 17:30):
Kanske någon nämnt detta tidigare:
Det ser konstigt ut med endast ett höghus. Vill man inte få lite bättre ekonomi i överdäckningen? Bygg fem höghus så att horisontlinjen blir mer intressant. De behöver inte vara himmelshöga. Är de 70-110 meter är tycker jag man kommit en bra bit på vägen. Självklart ska det som byggs i Värtan tillåtas vara betydligt högre än så. Detta gäller även Norra Station, men där har man av någon outgrundlig anledning valt att inte bygga några skyskrapor.
 0
Virre (20 Maj 2009 20:46):
"Turisterna flockas till Stadhuset utan att passera en enda verksamhet förutom seniorhemmet och vårdcentralen Serafen, och någon korvkiosk mittemot Stadshuset".

Sant. Vore verkligen bra om man utnyttjade de döda ytorna till något vettigt och samtidigt fick bort lite trafikbuller. Idag är det en ful och ogästvänlig plats, men potentiellt skulle det kunna vara en av de finaste platserna i stan.
 0
Virre (20 Maj 2009 22:57):
Nu har jag suttit på hitta.se en stund. Området kring Tegelbacken där centralbron landar är ju enbart död yta (förutom trafiken). Vyn är ju trots allt ganska pittoresk med Strömsborg och vattnet. Miljön i sig mindre trevlig. Typ betong. Här skulle man verkligen kunna fixa till.

Många turister och Stockholmare tar vägen över Vasabron till Stadshuset. Som sagt, det skulle kunna vara ett väldigt fint område men det är det inte.
 0
Edvard G (20 Maj 2009 23:30):
Håller med dig Virre, Tegelbacken är ju en katastrof idag. Det är synd att området inte åtgärdas förrän "Vision 2030", och dit är det ju 21 år. Om vi går 21 år bakåt i tiden så var Die Hard ny, George Bush den äldre valdes till president i USA och Sojvet och Berlinmuren hade flera år kvar att leva. 21 år är alltså väldigt lång tid :(
 0
Jan Wiklund (25 Maj 2009 13:03):
Hela området mellan Stadshuset och Brunkebergstorg är en katastrof, med barriärer vart man än ser. Idealet vore att man kunde göra om Centralbron/Klarastrandsleden till typ aveny, utan alla dessa jäkla ramper, men om detta är omöjligt borde man i alla fall kunna få till några passager under, med verksamheter i, typ galleria eller Borough Market i London (Jerker Söderlinds idé).
 0
Rasmus Öhrstig Bratt (25 Maj 2009 15:28):
Jag gillar faktiskt höghuset bakom Waterfront. Av alla nya byggnader i volymstudien tycker jag att höghuset smälter in och respekterar den existerande staden bäst. Högsmala hus skymmer mer av himlen. I gengäld skymmer de mindre av staden. Det kunde kanske vara lite smalare och högre till och med.

En jättemur och en polygonlåda? Nej tack!
 0
Gustav Svärd (25 Maj 2009 20:23):
Alla bilder jag sett av planerna ser fina ut. dock ser versionen med höghus på överdäckningen (senare fas norr om Kalarabergsviadukten) lite för 50-tal ut. inte för att det är höghus (gärna fler och högre, tack) men för att det är en radda med klonade lådor som står i strickt rad med "torgytor" mellan; ren modernismstil likt Högtorgshusen eller Akallahöghusen. Usch. Vad har sådan planering med Stad att göra? ingen.

Hoppas bara Västra City inte urvattnas som i princip alla andra planer på "stad" gjorts de senaste decennierna.

Men i övrigt gillar jag i princip hela planerna. Överdäcka mot vattnet för att skapa en trevlig öppen yta för människor istället för att vi måste lirka oss under Tegelbackseländet? JA! Däcka över spåren med tät urban bebyggelse? JA! göra oss av med Centralens fugly betongdelar? JA!
 0
Niklas (25 Maj 2009 20:44):
^^
Jo det kommer bli urvattnat. Allt över 70 meter kommer säkerligen dras ner till runt 50. Självklart blir det planteringar runt alla byggnader. Och inte att förgömma: Den lilla bergsknallen med ett klätterträd invid. Vi måste ju tänka på barnen.
 0
Erik Tysk (27 Maj 2009 07:04):
Ja, varför inte fler höghus/skyskrapor? Jag tycker det skulle sitta fint med en riktigt skyskrapa på kanske 40-50 vånignar, plus kanske tre-fyra höghus på 20-30 våningar, exklusive det planeradde huset på vasagatan.

Vidare tycker jag att man borde kunna riva ytterligare kanske två tre 60 tals klumpar på vasagatan o bygga några höghus på 20+ våningar istället (det inklusive citybananhuset kanske blir tre-fyra höghus). Eller kommer någon sakna dom husen? Eftersom city redan "förstördes" för 40 år sedan borde man ju kunna få "leka" lite mer med den stadsdelen och inte vara så jävla rädd. Jag är övertygan om att city skulle må bra av att äntligen kunna bli ett riktigt "CBD" eller "downtown area" och inte ngt halvdant sossecentrum.
 0
Gustav (27 Maj 2009 10:09):
Yimby har missat en sak. För att Tegelbacken ska kunna bli ett levande område måste den motorväg som går där idag (Centralbron) grävas ner. Centralbron förstör Stockholms centrala/historiska delar genom buller, avgaser och betong. Endast en överdäckning av leden (vid Klara sjö/Tegelbacken) ger inte de positiva effekter för HELA city som en nedgrävning skulle ge.

Det är en stor skam för Stockholm att vi som enda stad i Europa, har en motorväg genom vårt historiska centrum.
Tänk vilket fint stadsliv vi skulle få runt Tegelbacken, Riddarholmskanalen och Söder Mälarstrand om denna motorväg försvann. Vi skulle få vårt egen Nyhavn, vårt eget Karlsbron, vårt eget Aker Brygge.

Nedgrävning av Centralbron är den enskilda åtgärd som skulle ge störst positiva effekter för Stockholms stadsliv.
 0
Lars Hansson (27 Maj 2009 11:00):
Precis Gustav. Centralbron kommer att förläggas i tunnel men idag finns det andra projekt som är högre prioriterade. Därför tycker jag den temporära lösning som byggs nu ska fungera även när motorvägen grävs ner om 20-30 år. Ett stort öppet betongdäck över alltihopa känns inte rätt väg att gå. Bättre att försöka få till kvartersstruktur och mindre torgbildningar ända ner till vattnet så gott det går. Kanske är det möjligt att omvandla en del av vägkarusellen till riktiga gator redan nu.
 0
Jan Wiklund (27 Maj 2009 12:39):
Eller alternativt Centralbron som vanlig bro med Klarastrandsleden som en kajgata à la Norr Mälarstrand eller Strandvägen.

Får inte all biltrafik plats so what? Masstrafik bör hänvisas till spår istället, där får den plats.
 0
Gustav Svärd (27 Maj 2009 17:12):
Jag gillar din idé starkt där, Jan. Vanlig gatubro med korsning(ar) vid Gamla stan och inte en motorväg med ramper över hela tegelbacken. I love it.

Dock motsätter jag mig beskrivningen av den föreslagna överdäckningen som ett "betongdäck". Visserligen kommer den byggas i armerad betong (vad annars?), men kommer det bli en yta av betong? knappast. Skulle mer tro på att denna öppna yta kommer utformas till något liknande Kungsan.
 0
Anders (2 Juni 2009 02:27):
Hela idén med dessa nya planer är att staden ska växa. Men varför ska den det? Ungefär så tänkte man på 60-talet. Och se vad vi har fått! Fula förorter och en förstörd citykärna (Klarakvarteren). Politiker och stadsplanerare är inte att lita på. Bäst är att låta staden vara som den är, istället för att köpa grisen i säcken och chansa. Fast ärligt... jag vet inte om jag tycker så här, men så känns det ibland...
 0
Anders Gardebring (2 Juni 2009 08:28):
Anders:
Hur exakt menar du?
Stockholm beräknas växa med runt en halv miljon människor fram till 2030. Detta är ett faktum, vare sig du tycker att det är bra eller inte. Det är inte så att politiker och planerare kan förbjuda folk att bosätta sig på en viss plats.
YIMBY ser inte befolkningstillväxten som ett problem, utan tvärtom som något bra som kan vitalisera och utveckla Stockholm. Fler människor innebär en större mångfald och möjlighet att skapa ett större utbud, effektivare kollektivtrafik och en intressantare stad.

Du har helt rätt i att vi historiskt har gjort många misstag, framförallt på 1960- och 70-talet, även om misstag görs också idag. Men det är ju dessa misstag som vi ska lära av, så att vi skapar den bra staden. Det är just detta som YIMBY jobbar med. Att påverka politiker, planerare, arkitekter, opinion osv.

Ditt sätt att resonera håller inte. Det går inte att blicka bakåt och säga "usch vad dåligt det blev" och sedan nöja sig med det och sluta utvecklas. Då dör staden. Städer är i ständig förändring och utveckling. Den enda stad som man kan "låta vara som den är" är den döende staden. Staden där befolkningen minskar, där ingen vill bo. Stockholm är, glädjande nog, inte den staden.
 0
Niklas (2 Juni 2009 14:53):
Anders:
"Hela idén med dessa nya planer är att staden ska växa. Men varför ska den det?"

Staden växer för att vi förökar oss och för att folk väljer och vill att flytta hit. Menar du att vi ska hindra alla (inkl. invandrare) som vill komma hit? Ska vi straffa de föräldrar som skaffar fler än ett barn?
 0
Anders Gardebring (2 Juni 2009 15:42):
Ibland brukar också argumentet "men Sverige är så stort" upp. Men det spelar ju ingen roll. Folk vill inte bo i obygden, de vill bo i storstäderna! Detta är en global trend, som Sverige är en del i. Det är inte bara kul att Stockholm växer, det är livsnödvändigt om vi ska kunna konkurrera i ett alltmer globaliserat samhälle. Sverige behöver en stark ekonomisk motor. Stockholm är den största staden, och den enda som har en reellt möjlighet att vara den motorn. Det är alltså samhällsekonomiskt klokt om staden växer till att bli en riktig metropol.

Dessutom finns det klimat och infrastrukturfrågor som spelar in, där en ökad folkmängd i Stockholm är positivt.
 0
Jan Wiklund (4 Juni 2009 20:20):
Njae - det finns för- och nackdelar. Fördelarna kan ni, så jag koncentrerar mig på nackdelarna:
- Det blir köer. Bostäder, sjukvård, kollektivtrafik, vad som helst, kommer inte att byggas ut i den takt som behövs. Det vet vi av erfarenhet.
- Om vitaliteten ökar här så minskar den i motsvarande mån där människor flyttar ut. Inte minst för att det är de unga arbetsföra som flyttar.
- Det är inte alls säkert att myndigheterna förmår ta vara på möjligheterna och bygga stad - risken är stor att de inte hinner lära sig hur man gör och bygger förort istället
- RUFS må föreslå att man koncentrerar tillväxten till ett antal täta kärnor, men RUFS har inte mycket till styrande kraft. Det är kommunerna som har planmonopol. Risken är stor att tillväxten sprids planlöst över Uppland och Sörmland.

Naturligtvis har ni rätt i att det är meningslöst att säga åt folk att de inte ska komma hit. Folk följer pengarna, oavsett om de flyttar från Turkiet eller från Sveg. Det är i Stockholm den ekonomiska, den politiska och den kulturella makten finns, så det är till Stockholms fördel det investeras och styrs. Alternativet till tre miljoner i Stockholm är ökad ekonomisk, politisk och kulturell autonomi i provinsen. Det tycker jag att man bör stödja, för det blir samtidigt lite tråkigt med alltför få städer i Sverige. Men det går att stödja först om det finns en politisk rörelse för det, baserad i provinsen.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter