Utskrift från www.yimby.se
....

YIMBY lämnar in Yttrande om besökscentrum för södra Djurgården

 

Förslag på ny bebyggelse. Illustration: Studio I II arkitekter

Stockholms stad arbetar med en plan för att skapa ett besöks- och informationscentrum vid Djurgårdsbrons fäste.

Nätverket YIMBY ser det som mycket positivt att staden nu tar ett helhetsgrepp på entrén till djurgården, en av Stockholms populäraste och viktigaste tillgångar för evenemang och friluftsliv med cirka 10 miljoner besökare årligen.

Förslag på ny bebyggelse. Illustration: Studio I II arkitekter


Vi delar fullt ut stadens analys av behovet av en tydlig entré som kan välkomna besökare till området. YIMBY instämmer i planbeskrivningens analys av planområdets nuvarande status, och välkomnar en uppstädning och förtydligande av parkmiljön inom det aktuella området. Vi ser gärna, som föreslås i planbeskrivningen, att träden gallras så att området blir mindre skuggigt och kan uppfattas som mer inbjudande och sammansatt.

Vi ser mycket positivt på planerna att flytta Galärvarvsvägens infart söderut för att samordna infarterna för de olika verksamheterna i området. Det skapar en trivsammare och mer sammanhållen gatubild och en trivsammare parkmiljö.


Illustration över förslag till Djurgårdsvägens uppdelning (White Arkitekter AB 2007)

Även planerna på en omgestaltning av Djurgårdsvägen ser vi som mycket positiva och vi ser gärna att den plan med en ihopsamling av fordons- och spårtrafik till Djurgårdsvägens mitt som föreslås genomförs. På den illustration som visas på planbeskrivningens fjärde sida illustreras spårvägen på en gräsbesådd banvall. Vi ser mycket gärna att denna illustration får bli representativ för faktisk utformning. Gräsbesådd banvall för spårvägen skapar en trivsam gatumiljö och förhindrar också att andra fordon utnyttjar det utrymme som är reserverat för spårvägen. Det tillför också på ett effektivt sätt grönska i gaturummet utan att ta onödigt utrymme i anspråk.

Vad gäller själva byggnaden ser vi det som viktigt att den utformas och planeras på ett sätt så att den kan fungera bra både sommar- och vintertid. YIMBY ser gärna att staden aktivt arbetar för att tillföra mer aktivitet till Djurgården även vintertid. (Här är den planerade utbyggnaden av Cirkus ett exempel på ett projekt som vi ser mycket positivt på).

De skisser på den nya byggnaden som vi har tagit del av i de utställda dokumenten övertygar inte. Byggnaden upplevs som ganska intetsägande i sitt formspråk och det finns skäl att fråga sig om det inte bör läggas ett större arkitektoniskt arbete på en välkomstbyggnad för en av Stockholms absolut största turistattraktioner.

YIMBY föreslår att byggnadens arkitektoniska utformning får ta ett av två möjliga spår. Det ena spåret är att arbeta med Djurgårdens historia och där kanske ansluta till ett formspråk som anspelar på Stockholmsutställningen 1897, med en arkitektur som kan ses som typiskt "Djurgården". Det andra spåret är att arbeta med ett modernt arkitektoniskt formspråk där vår tids arkitektur får synas. Vi menar att det aktuella förslaget missar på den punkten.

Som illustrativt exempel på hur en byggnad med ett mer modernt formspråk skulle kunna gestaltas har YIMBY tagit fram ett förslag på en mycket publik byggnad som domineras av glas och transparens. Som inspiration till byggnaden kan nämnas Louvrens Glaspyramid i Paris och Apples kända butik i glas på Fifth Avenue i New York.


Apples butik på Fifth Avenue i New York. Foto: Anders Gardebring

Vi tänker oss en byggnad som får grönska också inuti och som förlänger Djurgårdens grönska in i byggnaden. Vintertid blir den upplysta kuben med sin året-runt-grönska en varmt inbjudande plats som också anspelar på det som Djurgården är mest känt för under sommarmånaderna.


Video: Patric Nilsson.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klicka här för att se alla bilder

Illustrationer: Patric Nilsson.

YIMBY är medvetna om att den föreslagna byggnaden har en stor volym som av vissa kan uppfattas som alltför massiv, även om transparensen minskar byggnadens påtaglighet i stadsbilden. Vår utgångspunkt i arbetet har varit att tillfredsställa de besöksvolymer som vi tror är möjliga till platsen och att tydliggöra platsens roll som en av stadens viktigaste turistattraktioner. Samtidigt ska de visionsbilder som YIMBY har tagit fram inte ses som slutgiltiga förslag, utan idéstudier som kan bearbetas vidare i fråga om form och volym.

Plansidan hos Stockholms stadsbyggnadskontor hittar du här.

Hela YIMBY:s yttrande hittar du här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Micke (1 Maj 2009 19:01):
Schöst! Originalförslaget känns väl ungefär som en halvt övergiven busskur som råkar ha egen vykortsförsäljning. Har visserligen aldrig själv förstått grejen med glasfasader, men jag håller med om alla poänger. Det här är inte rätt läge för en feg byggnad.
 0
Johan Eriksson (1 Maj 2009 19:51):
Jovisst en "infoport" till Djurgården = bra men jag skulle vilja ta upp själva förutsättningarna att ta sig till alla (nya och gamla) attraktioner på ön, och då tänker jag inte på de allmänna kommunikationerna utan för konsten att ta sig dit gående eller på cykel:

Djurgårsbron är väldigt smal, egentligen för smal för all sin somartrafik. Detta uppfattade SBK och dåvarande Gatukontoret redan ca 1971 och ritade ett i mitt tycke bra förslag med en ny gång- o cykelbro över vattnet i Torstenssonsgatans (= 2 kv väster om Narvav.) förlängning till Galärparken på Djurgårdsön nordvästra spets.

Med en kompletterande gång- o cykelbro en bit före Djurgårdsbron från centrum sett skulle kunna ge en välbehövlig avlastning till den enda bron i området! Bron pekar rakt på det redan färdigställda gångstråket genom Galärparken mot Wasa m m och skulle på så sätt kunna blåsa mer liv i detta fina men lite döda hörn på ön, och man kan se den som en del av gångstråket längs vattnet längs hela ön.

Främsta anledningen till den nya gång- och cykelbron är dock att det redan är, och kommer att bli ännu trängre på den mycket smala Djurgårdsbron som snart inte kan svälja fler flanörer sommartid! Och: -har ni försökt att cykla på stans smalaste cykelbanor som är ca 75 cm breda bland turister och barnvagnar? Det är ju jätterart av TK att ge oss cykelbanor men här är de ett typexempel på hur man medvetet byggt in en trafikfälla istället, -det är för trångt vilket i sin tur är en dålig entré/öppning på äventyret Djurgården oavsett vart man ska sedan på ön!
 0
Theodor Adolfsson (1 Maj 2009 23:37):
Oj vad förvånande att det officiella förslaget är trist, färglöst och småskaligt. Det kunde jag aldrig ha gissat.
 0
Anders Gardebring (2 Maj 2009 01:38):
Jag vill ge en stor applåd till Patric Nilsson som hjälpt till med de superproffsiga illustrationerna!
 0
Edvard G (2 Maj 2009 11:01):
Gillar faktiskt det officiella förslaget bättre, ert alternativ känns ganska krystat och vulgärt.
 0
Magnus Orest (2 Maj 2009 12:34):
Inte för att jag vill vara den som är den, men... Har vi inte själva precis upprepat den klassiska arkitekttabben att visa en skiss av förslaget under optimala ljusförhållanden dito väderlek?

Överlag gillar jag idén. Glas & buskage går ofta finfint ihop. Men hur ser det ut när det är ett tjockt lager snö på taket? Går det att bygga en sådan konstruktion i en stad som Stockholm? Tänk nu på att Apples butik i princip bara är ett överdimensionerat trapphus. Glaskuben på Djurgården blir många gånger större, och kommer att kräva många gånger kraftigare konstruktion för att bära dels sin egen vikt, dels vikten av den snö som samlas ovanpå när det är vinter.

Jag tror personligen att det kommer att krävas en hel del stålbalkar för att bära upp en sådan konstruktion. Och då försvinner en stor del av charmen med det hela. Så en annan form tror jag skulle behövas, så att det blir bra avrinning på det platta taket.
 0
nekav (2 Maj 2009 13:09):
Jag absolut avskyr platta glasfasader utan själ...
MEN jag har full förståelse för glaset eftersom ni vill ha träd/grönska i byggnaden... så i detta fall så förstår jag glasets syfte och gillar det pågrund av syftet.

Deras förslag ser ut som en barack/skjul med ihopsäckat hustak... urusel design på den byggnaden... deras byggnad är totalt det som jag avskyr med många av husen som byggs i sverige just nu, barnsligt ritad hus form.
Ser rucklig ut ,inget rejält osv.

Men erat Nilson/Gardebring förslag har syftet att ha just en året runt grönska i huset.

Hittade en bra glasutformning på denna länk som kanske kan passa just för eran idee, är inte så imponerad av hustaksformen men kanske skulle passa för att fånga in mer solljus.

http:​/​/​www.​flickr.​com/​photos/​21786849_​_​_​ATSIGN_​_​_​N0​0​/​20​3982519/​

Dom har lyckats med att få en tråkig enbart-glasbyggnad att se mer rejäl ut och inte bara platt, fyrkantig och klen.

Jo, jag vet att ert förslag inte är färdig "designat".
jag vet. Det är trots allt en samlingsplats och erat förslag är bättre än deras.

Yimby rules!
 0
Anders Gardebring (2 Maj 2009 13:09):
Edvard G:
Det är helt i sin ordning! Upplevelsen av arkitektur är något subjektivt :)

Magnus:
Som det står så är det bara en idéskiss och inget färdigt förslag. Jag tycker personligen att byggnadens volym är något för stor för platsen men gillar i övrigt idén starkt.
 0
nekav (2 Maj 2009 13:11):
Kopiera länken, den blev korrupt... :)
 0
Patric Nilsson (2 Maj 2009 13:13):
Magnus Orest:

Arkitektabben beror helt enkelt på att jag inte är tillräckligt duktig på de program jag använt för att göra modellen... däremot har du rätt när det gäller ljussättningen. Du kan dock se lite mer av en variation av ljussättningen i videoklippet. Likväl så kommer kuben att vara ljussatt under kväll och natt, något jag inte kunde visa, då programmet inte tillåter utplacering av ljuskällor för rendering.

Ang. snö och is. Jag förutsätter att man på något sätt värmer glasytan på taket så att man undviker snö och isbildning där. När det gäller hur kraftig konstruktionen måste bli för att hålla upp denna volym, har jag ingen aning? Men det är klart att det finns en gräns där konstruktionen kan motarbeta känslan av transparans. Jag antar att man måste använda de senaste materialen och en avancerad byggnadsteknik för denna byggnad. Vilket kan göra det intressant rent arkitektoniskt.

Edvard G:

Egentligen är det ju bara själva glaskuben som är förslaget, den interna arkitekturen kan ju varieras, och bytas när man har lust till det. Låt inte min "vulgära" inredningssmak förstöra själva idén. ;-)

Anders Gardebring:

Tack förde vänliga orden.
 0
Anders Anttonen (2 Maj 2009 14:10):
Tack, Anders G, tack Patric N.
Infopaviljongen påminner mest som ett lotteristånd i planförslaget. Jag tycker Patrics förslag är bra och som man kan spinna vidare på. Naturligtvis blir det komplicerat med platt glastak. Snö är som bekant tungt. (En helt nybyggd simhall i Moskva kollapsade för ett par år sen på grund av snötyngd, med många dödsfall som följd av byggfusket) Men jag tycker att det var ett bra initiativ av dig, Patric.
 0
Edvard G (2 Maj 2009 14:14):
Patric: Applebutiken och Louvrepyramiden använder glaset för att kontrastera mot de massiva sten- och betongbyggnaderna som omger dem. Jag tycker att den typen av byggnader gör sig bättre i sådana miljöer än på Djurgården. Dock är det kul att ni kan presentera ett såpass genomarbetat förslag!

Magnus Orest, OT: Har du sett att Epstein har dedikerat ett blogginlägg till dig?
 0
Anders Gardebring (2 Maj 2009 18:11):
Edvard:
Bakom glasbyggnaden skulle förvisso Nordiska muséet finnas som skulle kunna agera kontrastverkan på det sätt som du avser.
 0
Gustav Svärd (2 Maj 2009 19:53):
Jag är inte helt 100% bakom Yimbys alternativ här. Men om valet står mellan glaslådan och den där camping-toa/kök grejjen så är valet lätt. Jag håller till fullo med om att det antingen måste till synlig modern järv arkitektur eller något som mycket tydligt är mer nationalromantiskt. Den föreslagna dussin-lådan ger jag inte mycket för - och tror turisterna får svårt att se den och svårt att förstå att detta är en nybyggd häftig entré.
 0
Anders Gardebring (2 Maj 2009 21:00):
"camping-toa/kök grejjen"

*lol*
 0
A (3 Maj 2009 12:05):
Om man ska ta YIMBYs förslag på allvar bör den (som är a & o egentligen) illustrera byggnaden i dess rätta miljö, det är nämligen som det är just nu omöjligt att bedöma förslaget!
Gör om, och gör rätt! De kan nämligen vara ett bra förslag men det lär vi inte få veta förens dess!

(tex. kommer ni nog upptäcka att volymerna är helt orealistiska)
 0
Niklas (3 Maj 2009 12:20):
Yimbys förslag är klart bättre än orginalförslaget. Om man nu ska bygga ett infocentrum måste man se till att bygga ett som syns ordentligt. Annars kommer man inte använda det. Gustav satte ord på mina känslor infor orginalförslaget. Är det så att det är reglerna om NSP som sätter käppar i hjulet, dvs att man inte får bygga något så att karaktären ändras?

De första ord jag associerar orginalförslaget förslaget till är "Barnens Ö", "Bullerbyn", "60-talsvilla", "Fuktskador", "Rivningsobjekt"
 0
Johannes Lilleberg (3 Maj 2009 12:21):
Personligen är jag inget stort fan av glasboxar. Men Glasfasader kan vara snygga om de speglar omgivningen eller visar inredningen genom transparansen. Hur som helst så skulle jag vilja ha en mer sevärd byggnad än ursprungsförslaget.
 0
Peter D (3 Maj 2009 12:28):
Två olika glasboxar, lite pest eller kolera tycker jag...
 0
Johannes Lilleberg (3 Maj 2009 13:46):
Jag vill dock säga att bilderna och videon var snyggt gjorda! Enda reservationen är det som Orest var inne på tidigare.

För er som gillar glastak. Fiera Milano:

http:​/​/​www.​apcom.​net/​bin/​content_​3/​Newsletter/​imgs/​C_​3.​.​

http:​/​/​mocoloco.​com/​archives/​fiera_​milano_​isalone.​jpg
 0
Anders Gardebring (3 Maj 2009 14:25):
A:
Tyvärr har inte YIMBY samma resurser som stora arkitektfirmor så det är svårt att tillgodose alla sådana aspekter är jag rädd.
 0
n-justdettaprojekt-imby (3 Maj 2009 16:53):
Jag är vanligtvis stort fan av yimby, men detta var inte särskilt bra. Det ser tyvärr ut som ett studentprojekt - man tar en väl publicerad referens och gör nåt liknande, fast sämre. Glasfasaden i sketchupbilderna är helt orealistisk, och kommer tyvärr att bli rätt klumpig och 80-talig på riktigt. Dessutom blir det asvarmt inuti Att jämföra med apple i new york, som antagligen har oändligt mycket större budget och helt andra förutsättningar är bara löjligt.

När yimby säger att det bara är ett skissförslag gör man samma misstag som de arkitekter man brukar kritisera. Så fort man ritar något får man se till att det är bra nog att man kan stå för det, annars ska man låta bli. Bra arkitektur handlar inte om resurser, det handlar om resultatet!
 0
n-justdettaprojekt-imby (3 Maj 2009 16:54):
Lobba för en SA-arkitekttävling istället!
 0
Anders Gardebring (3 Maj 2009 20:43):
Jag tycker att det är lite tråkigt att vissa av kommentatorerna avkräver ett idéellt nätverk som YIMBY arkitekturbilder i klass med vad stora internationella arkitektkontor tar fram. Sådana studier kräver resurser och likvida medel som YIMBY inte har tillgång till. YIMBY är ett helt idéellt nätverk som "finansieras" med medlemmarnas tid. Inget annat.
Patric har gjort ett hästjobb med bilderna som jag tycker är väldigt proffsiga, speciellt med tanke på de begränsade resurser som YIMBY har tillgång till.

Jag skulle därför uppskatta om vi kunde återgå till sakfrågan...
 0
Johan Eriksson (3 Maj 2009 20:58):
Anders:

Nja, jag tror vad som hänt här är en klassisk generations- /smakklyfta. Ingen har nog egentligen något emot behovet av en nybyggnad men desto fler verkar ha fastnat på själva presentationen liksom jag som tycker det ser för mycket serietidning ut samtidigt som jag förstår att det är en "smakskola" delvis nyskappad ur datorgrafikens ökande möjligheter.

Min sammanfattning av det hela är: bygg infobyggnaden, gärna lite mer synlig men inte så monumental, inte där, inte om man har något väldigt bra/unikt att komma med som platsen kräver, men däremot är artikelförfattarens ambition helt rätt = Sthhlm har för få monumentalbyggnader oavsett skala!
 0
JAK (3 Maj 2009 23:44):
Haha, rekord i yimbykonstigheter :-D
Detta måste väl vara så nära Speers Grosse Halle som yimby hittills kommit!
Nästa steg blir väl ett Rikskansli i stål och glas på den tomt som idag kallas "Kungsträdgården". Varför inte ett partihögkvarter (sedvanliga 14 våningar anbefalles) i Humlegården. Det blir perfa! Moderat såklart! Tänk positivt!
 0
Patric Nilsson (4 Maj 2009 01:21):
JAK:

underbart rolig kommentar!!!!...kommer att skratta gott åt den. :D
Och ingen ironi, jag är helt allvarlig när jag säger att den var rolig.
 0
Anders Gardebring (4 Maj 2009 01:26):
JAK:
Det är naturligtvis tråkigt att du inte tycker att den föreslagna byggnaden är något bra, men sådär är det med arkitektur.
Vad gäller din sista kommentar "moderat såklart" så vet jag inte riktigt var du vill komma med det.

YIMBY är ett tvärpolitiskt nätverk, men den som inte håller med oss brukar ibland roa sig med att beskylla oss för att vi skulle liera oss med den sida av partipolitiken som den som kritiserar själv inte tillhör. Således har vi blivit beskyllda för att vara både moderater, centerpartister, socialdemokrater, miljöpartister och vänsterpartister.

Det tycker jag är ett gott betyg på att vi klarar att hålla den tvärpolitiska linjen.
 0
Gustav Svärd (4 Maj 2009 08:06):
@Anders:
Glöm inte Stalinister or Nazister! Vi har blivit beskyllda för mycket...
 0
Anders Gardebring (4 Maj 2009 09:16):
Gustav:
Och icke att förglömma. Naturligtvis vill vi också riva gamla stan och bygga "betong" där...
 0
Leonardo Frithunanthz (5 Maj 2009 21:43):
...Fast klassikern är att vi vill jämna hela innerstaden med marken och bygga kilometerhöga skyskrapor.
 0
Erik (5 Maj 2009 23:17):
Jag gillar grundkonceptet, finns modellen att ladda ner så att klåfingriga jag får experimentera med byggnaden? Jag tror jag fick en idé som jag skulle vilja pröva.
 0
Anders Gardebring (5 Maj 2009 23:50):
Erik:
Den har Patric, så vi får se vad han säger..
 0
Patric Nilsson (7 Maj 2009 14:57):
Erik kan du berätta om idén?
 0
Sven R (8 Maj 2009 01:21):
Om man ser det så här, info-byggnaden ska bli en slags grindstuga för dem som är på väg till Djurgården med alla dess attraktioner. Hur vettigt är det då en sådan byggnad är mer monumental och spektakulär än själva destinationen?

Jag tycker arkitektförslaget påminner ganska mycket i sin stil om de nya paviljongerna i Kungsträdgården. Känns helt ok om detaljeringen görs fint.
 0
Patric Nilsson (8 Maj 2009 12:00):
Sven R:

Personligen tycker jag det är svårt att överträffa de spektakulära och i vissa fall monumentala attraktioner som Djurgården har, och vårt förslag gör det definitivt inte. Däremot markerar det imho just den betydelse Djurgården har i Stockholm.

Anders, kul med Ankersjös länkning.
 0
Theodor Adolfsson (8 Maj 2009 13:29):
Säga vad man vill om förslagen från staden och från oss. Men de tydliggör åtminstone skillnaden mellan vår och stadens vision om hur Stockholm ska se ut i framtiden. Monumentala och vågade byggnadsverk eller dusch- och toalettutrymmen hämtade direkt från campingplatser :)
 0
Johannes Lilleberg (9 Maj 2009 09:28):
Ett annat exempel på skillnad mellan YIMBY och många andra är Stockholmsarenan. Många lägger en massa förbud på ny arkitektur. En del vill att arenan inte ska synas från Skogskyrkogården (några kilometer bort) o.s.v. Men vi på YIMBY vill att när man ändå bygger något så stort så måste vi poängtera vikten av att skapa något sevärt. Att vi lägger så stor vikt på att höja kvaliten på ny arkitektur och låta den spela fint mot äldre arkitektur står i kontrast till en del andra åsikter i stan som istället lägger betoning på att gömma något nytt från något gammalt.
 0
nekav (9 Maj 2009 09:47):
Mycke bra sagt Johannes L !
Och om en del inte vill inte vill se stockholmsarenan ifrån några kilometerbort oavsett plats, så ÄR det juh uppenbart hur viktigt det är att man bygger estetiskt vackert å spektakulärt.
Samma sak gäller såklart bostäder och kontor...
När man har planerat rätt funktionell blandning, så fattas bara att göra allting sevärt också, att bygga tråkigt och grått när man egentligen kan bygga mycket elegant, vackert och färgglatt
är idiotiskt. Det är förresten inte svårt att bygga snyggt om man anlitar arkitekter som vet hur man bygger rejält och Wow!
 0
Theodor Adolfsson (9 Maj 2009 11:33):
Visst är det så. Det går ju inte att nog påpeka att det inte går att utgå från det som finns och gömma det som ska byggas nytt, i en stad som ökar så kraftigt i befolkning som Stockholm. Logiken blir absurd om man utgår från samma tankesätt men går tillbaka 100 år. Och lika absurd blir den ju om man tänker kontrafaktiskt och inser att vi skulle kunna haft många fler innerstadsstadsdelar om det bland annat inte vore för tanken på att nya områden inte ska synas.
 0
Martin (18 Maj 2009 13:53):
Studio 1 11 ligger verkligen mer i tiden än Yimbys förslag. Bara glas är så tidigt 2000-tal. Nej. Det är bättre med tidlöshet och samtid.
 0
Gustav Svärd (19 Maj 2009 19:16):
^Hur ligger den mer i tiden? Visserligen har campingplats-arkitekturen ett drag av tidlöshet, men det är väl inte det vi vill åt? Är Yimbys förslag det bästa som någonsin kan skapas? nej, men det lilla ursäktande (i mening att den ber om ursäkt för att den finns till) förslaget som verkar vara på väg att byggas är sorgligt tråkigt IMO.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter