Utskrift från www.yimby.se
....

Fortsatt underproduktion av bostäder

 
Dagens Nyheter rapporterar om den fortsatta bostadsbristen i Stockholm. Stockholms län behöver för att hantera befolkningsutvecklingen bygga ungefär 12.000 lägenheter varje år. Men den mängden lägenheter har bara producerats under två av de senaste tio åren, 2006 och 2007. Enligt länsstyrelsen kommer det år 2009 endast att påbörjas cirka 6000 lägenheter, samma siffra som för 2008. Bostadsbristen i Stockholm kommer således inte bara att finnas kvar, utan också förvärras.

Det är framförallt byggandet av småhus och bostadsrätter som nu skjuts upp, medan nybyggnationerna av hyresrätter inte har minskat lika mycket. Enligt Henrik Weston, utredare på länsstyrelsen, är efterfrågan på hyresrätter fortsatt stor.

Jagvillhabostad.nu uppmärksammar också frågan och påtalar dessutom vikten av hyreslägenheter för unga. YIMBY delar oron. 56.000 unga stockholmare saknar idag egen bostad och de kommande åren kommer stora årskullar från slutet av 1980- och början av 1990-talet att vilja flytta hemifrån. Var ska de ta vägen? Det är, som jagvillhabostad.nu konstaterar, skarpt läge.

Det finns naturligtvis ett flertal parametrar som bidrar till den låga takten i bostadsbyggandet, men den ekonomiska krisen håller inte som förklaringsmodell eftersom den låga takten, med undantag för två år, hållit i sig de senaste tio åren.

Ett enormt problem som behöver behöver lyftas upp på en ny politisk nivå är plan- och bygglagen (PBL) som, vilket Jan Jörnmark skrev om här på YIMBY häromdagen, mest verkar syfta till att förhindra nybyggnation snarare än uppmuntra den. PBL, och andra regelverk, skapar idag ett sammelsurium av regler som inte ens politiker och planerare själva fullt ut kan överblicka. Det sätt som samrådsprocessen och överklaganden idag hanteras på är dessutom ett stort demokratiskt problem där det ofta inte är allmänintressen som vinner, utan istället den som skriker högst och orkar bråka mest. PBL behöver en haverikommission.

Ett annat problem som förhindrar byggandet, och som är speciellt allvarligt när det gäller byggen som är kostnadskritiska (exempelvis hyresrätter för unga), är den parkeringsnorm som idag finns i Stockholm. Innerstadens hushåll har idag i genomsnitt 0,40-0,48 bilar per hushåll. I ytterstaden varierar antalet mellan 0,53 och 0,84. Men för varje bostad som produceras kräver Stockholm att det produceras minst 1,0 parkeringsplats. Alltså en aktiv politik för att öka bilinnehavet. Huruvida byggaren eller de som ska bosätta sig i huset är intresserade av en sådan spelar ingen roll. I vissa fall kan normen förhandlas ner något, men detta är på inget sätt en sjävklarhet och det kräver dessutom erfarenhet och goda kunskaper om lagar och regler.

YIMBY tycker att det är märkligt att en stad som stolt proklamerar att man blivit vald till Europas miljöhuvudstad 2010, och där ledande politiker proklamerar utmärkta visioner om promenadstaden, samtidigt kräver att det ska produceras minst en parkeringsplats för varje hushåll. Att bygga en p-plats i garage kostar i dag upp till 400 000 kronor per plats. YIMBY har svårt att förstå varför den som inte vill ha en parkeringsplats ska tvingas betala för en. Det är hög tid att avskaffa parkeringsnormen.

Ett tredje problem som staden behöver ta tag i är låghusbonusen. Dagens system för tomträttsavgälder innebär att den som vill uppföra en byggnad betalar för den sammanlagda producerade golvytan i byggnaden, snarare än den yta i markplan som används. Ingen avräkning sker med fler våningsplan, trots ökade kostnader för byggaren.

Detta är ett mycket starkt politiskt  ekonomisk styrmedel för att stimulera låg och utspridd bebyggelse med bland annat höjda kostnader för infrastruktur, försämrat markutnyttjande och större miljöpåverkan som följd.
Moderaterna har föreslagit en "skyskrapebonus". YIMBY ser idén som ett stort steg i rätt riktning, men ser helst att den utvecklas så att den kommer alla byggprojekt till del. På samma sätt som att markutnyttjandet blir bättre om man bygger 40 istället för 20 våningar blir det också bättre om man bygger 7 istället för 4.

Sammanlagt finns det många problem att hantera, och YIMBY vill uppmana bostadssökande, allmänhet, politiker och andra aktörer att höja rösten för att möjliggöra en lösning på bostadsbristen.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Anders LP (3 Juni 2009 19:44):
Skyskrapebonusen är ju ett illa valt namn om det innebär att staden bjuder på några våningskostnader som egentligen inte kostar någonting. Skyskrapeavdrag kanske det skulle heta istället.

Jättebra att du lyfter upp dessa tre anledningar. Givetvis så nådde man ju en peak under 2007 iom att Odell tog bort bostadsubventionerna så att alla byggherrar skyndade sig att komma igång med sina projekt för att inte gå miste om dessa, men jag anser inte att vi nödvändigtvis måste ha tillbaks dessa. Snarare ska de väl ha fungerat som någon komplementering till de sanslöst dåliga förutsättningar som byggherrarna har pga de anledningar du radade upp. Istället för att lindra symptomen så bör man nog ge sig på själva anledningen till situationen.

När så många som 56.000 ungdomar inom regionen saknar egen bostad, när många bor ofrivilligt hemma hos sina föräldrar eller inneboende hos andra så är det oförsvarligt att man inte genast tar tag i PBL, reformerar den och slutar påtvinga byggherrarna parkeringsplatser!

Mörkertalet är nog ännu större om man räknar de ungdomar som ofrivilligt bor i förortsmiljöer och som hellre vill bo i stadsmiljöer men inte har möjlighet pga stadsbristen.
 0
Joakim Bjerhem (3 Juni 2009 22:23):
Kanonbra skrivet! Men glöm inte bort riktvärdena för buller. Dessa gör det i praktiken omöjligt att bygga innerstad igen, då hela Hornsgatan exempelvis är i praktiken olaglig.
 0
Anders Gardebring (3 Juni 2009 22:58):
Joakim:
Absolut. Bullervärdena är ett problem. De är dock, om jag inte missminner mig, en del av PBL, medan låghusbonusen och p-normen är något som man på kommunal nivå har större påverkansmöjligheter på. Men det skadar såklart inte att påtala dem också.

En av anledningarna att det idag överhuvudtaget går att bygga något som påminner om stad i Stockholm är för att man gått "trixxat o fixxat" med bullernormerna och kör med tyst sida.
Notera här att det stora problemet inte är bullernormer i byggnader, detta kan man lösa med ljudisolering, utan bullernivå intill fasad alltså på utsidan av byggnaden. PBL är alltså helt anpassat för småhusboende och bostadsområden på något ödsligt skogsgärde, där man utan problem kan ställa en norm som kräver tystnad fast man har fönstret öppet mitt på dagen. Att ställa samma krav på en tät stad är naturligtvis fullkomligt barockt.
 0
Alf . (4 Juni 2009 11:03):
Bra skrivet YIMBY behövs...

Den här låghusbonusen som finns i Stockholms kommun är den enbart kommunal? Hur funkar det i de andra ”centrala kommunerna” exempelvis Solna, Sundbyberg eller Nacka har de också låghusbonus?
 0
Linda Kummel (4 Juni 2009 15:12):
Riktlinjerna för buller har just granskats av riksrevisionen pga brist på samsyn från Boverket, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen. Bullerriktvärdena finns alltså inte i PBL, utan det trafikplanerarna går efter är oftast de riktvärden sm satts av någon av de ovan nämnda verken. http:​/​/​www.​riksrevisionen.​se/​templib/​pages/​NewsPage_​_​_​.​.​
 0
Anders Gardebring (4 Juni 2009 22:29):
Linda:
Tack för informationen. Det var mer än jag visste. Det *är* verkligen en snårskog med lagstiftningen..
 0
Daniel Jonsson (6 Juni 2009 09:22):
Det är klart man ska reglera buller. Buller är i stora mängder jobbigt.

Men det är nog mer produktivt att reglera hur mycket buller man får göra än hur mycket man får höra.

Attackera problemet vid sin källa, liksom. Vi har testat att göra Hornsgatan olaglig ett tag nu, men det verkar inte hjälpa, den fortsätter bli nedsmutsad och bullrig av all trafik som passerar.
 0
Fredrik (6 Juni 2009 12:03):
Bra skrivet!
Apropå högljudda protester har nu aktion "stoppa bygget vid Gärdet" kommit ut med säkerligen sitt 5e propaganda dokument, denna gången är det i fyrfärg och en bild på uptown i New York ska symbolisera gärdet i framtiden med texten "vill vi ha det så här, betong och åter betong och inga grönytor". Som vanligt finns inga protestlistor FÖR nybygget. Jag tycker någon kan trycka upp lite propaganda från yimby och visa Stockholm i framtiden med en bild från Flint (mer eller mindre en spökstad) och se hur många som vill ha det så. Skillnaden kanske är att jag önskar att Stockholm blev mer som uptown i NY.
 0
Virre (6 Juni 2009 12:55):
Håller nog med Daniel. Jag ser inget värde i buller. Går det bör man minimera det och gränsvärden behövs. Forskning har ju faktiskt visat att det är ohälsosamt. Urbana miljöer är som trevligast när buller- och avgasnivån inte är för stor. Det är min åsikt i alla fall.

Jag tycker även man kan ifrågasätta stadsjeepar i innerstan. Dom tar ju upp otroligt mycket yta när dom parkerar etc. I framtiden hoppas jag att bilindustrin utvecklar stadsanpassade bilar som är små, smidiga att fickparkera och självklart eldrivna. Det skulle verkligen göra gott för storstäder.
 0
Henrik Cederlund (6 Juni 2009 17:07):
Frågan är väl om PBL i sig är problemet eller om det är de individer som är emot förändringarna som är "problemet". PBL i sig är ju ingen total reglering av vad som får byggas etc. Den ska vara vägledande men det torde snarare vara politikerna som ligger bakom, antas inte DPer i den utsträckning som "krävs" så torde ju inte PBL vara hindret. Sedan finns det ju enligt PBL inga styrningar mot varken våningshöjder eller exploateringstal t.ex. utan det är politikerna och till viss del samråden som avgör.
 0
Gustav Svärd (6 Juni 2009 19:27):
Visst är inte PBL hela problemet, men nog är den en stor del av problemet! Om den tolkades på "rätt" sätt skulle den gå att leva med nog så väl, men att bara skylla på tolkarna som har starka egennyttiga skäl att göra de tolkningar de gör är absurt. PBL borde vara utformad så att den tar hänsyn till att så kommer vara fallet. Lagen skall fungera i verkligheten. PBL måste göras om.
Politikerna och övriga makthavare som tolkar PBL står så klart inte klanderfria. Det finns gott om klander att sprida i denna fråga - det är dock mycket viktigt att den inte hamnar fel eller missar viktiga mål. Och PBL ÄR viktig att klandra.
 0
Anders Gardebring (6 Juni 2009 20:24):
Daniel Jonsson:
Naturligtvis är buller ett problem. Ingen har påstått annat. Men sättet att hantera buller som finns idag, att stirra sig blind på "bullernivå vid fasad" är inte ett bra sätt att hantera problemet (och där verkar vi ju vara överens). Risken är att en sådan blind hantering blir rakt kontraproduktiv eftersom bebyggelsen då måste spridas ut, avstånd skapas mot vägar osv, vilket ju som bekant leder till större avstånd, bibehållna trafikleder genom städerna (istället för gator) och således ett totalt sett ökat bullerproblem.
Det finns också verktyg som idag kan användas för att minska bullret i urbana miljöer. Ett klassiskt exempel är slutna kvarter, vilket blockerar ut mycket av bullret från gatan. Dessa verkar dock planerare, arkitekter och byggbolag vara livrädda för av någon outgrundlig anledning. Man kan också titta på hastighetsbegränsningar, inte tillåta tunga fordon vid vissa gator men framförallt, som du säger, eliminera problemet vid källan. Kanske skulle man kunna fasa in lagstiftning under ett antal år för hur mycket bilar som användas i stadsmiljö får låta t.ex. Det borde passa väl in med miljömål och ökad användning av elbilar också.

Fredrik:
Tyvärr är bygget vid Kampementsgatan stoppat. Nimbysarna vann denna gång (som vanligt med rena sakfel i argumentationsbagaget).
http:​/​/​svtplay.​se/​v/​1582729/​abc/​alvendal_​stoppar_​husby.​.​

Henrik cederlund:
PBL är, som Gustav redan påtalat, inte hela problemet men en inte oviktig del av det. Som konstateras i den artikel som Jan Jörnmark skrev här på yimby nyligen är lagstiftningen så komplex och oförutsägbar att inte ens de som jobbar med dessa frågor yrkesmässigt klarar av att hantera lagen. Dessutom, de individer som protesterar mot förtätningar av särintresseskäl, kan ju göra detta just på grund av det sätt som PBL är utformad.
Jag tycker samtidigt att det är viktigt att poängtera att privatpersoner såväl som särintressegrupper även i framtiden ska kunna göra sin röst hörd, liksom överklaga ärenden. Däremot bör inte, som idag, enskilda individer (helt kostnadsfritt) kunna överklaga projekt i flera instanser så att de förhalas år efter år. Processerna måste också bli lättare, snabbare och mer överblickbara så att även mindre aktörer på byggmarknaden kan konkurrera med de "stora drakarna".
 0
Niklas (6 Juni 2009 20:32):
Skandal att det bygget stoppades. Man mår illa när man hör de boende skandera "Det ska vi fira". Fira att färre bostäder byggs under rådande akut bostadsbrist.
 0
L-Å H (6 Juni 2009 22:38):
På onsdag (10/6) är det öppet hus/samråd om ny bebyggelse vid Nybohovsbacken. Jag fruktar att detta kan utvecklas på samma sätt som på Gärdet! (Är förmodligen inte i Stockholm den dagen.)

Risken är att den bebyggelse som eventuellt blir av kommer att vara mindre urban än bebyggelsen nere vid Liljeholmen. Åtminstone om man ser på befintliga förslag.

http:​/​/​planer.​sbk.​stockholm.​se/​SBKPlanTemplates/​SBKPla.​.​
 0
Henrik Cederlund (7 Juni 2009 16:52):
Anders Gardebring:
PBL är ju i sig inte problemet utan snarare tillämpningen av den. Och det är ju där politikerna kommer in, vilka tyvärr inte alltid ser till samhällets utveckling och väl.
Att göra sin röst hörd och delta i t.ex. planprocessen är en sak men att kunna överklaga projekt in absurdum har jag erfarenhet på relativt nära håll. http:​/​/​www.​pitea-​tidningen.​se/​nyheter/​artikel.​aspx?​Art.​.​ Där en person fördrjöt bygget av ett permanent bostadshus med ett par år.
Att den mindre aktörerna kan konkurrera med de stora drakarna, den finns ju redan idag, men byggentreprenadsidan har ju tyvärr ett par stora drakar som tar de stora jobben.
 0
Alf . (7 Juni 2009 18:09):
Kampementsgatan.

Det var ett bedrövligt inslag och inte ett ljud om att 56 000 Stockholmare saknar bostad, bara glädje att det inte skapas 88 nya hem.

Och reportern snyftade med henne i slutet inslaget borde granskas av granskningsnämnden och jag borde sluta betala tv-licens
 0
Anders Anttonen (8 Juni 2009 16:49):
Jag har min alldeles egna teori om bostadsbristen i Stockholm. När jag fick min lilla första lgh på Söder -81, var det nästan lika stor bostadslöshet som idag. Södra station hade inte börjat byggas ännu, men däremot delar av norra Hammarbyhamnen.
Jag minns att jag tänkte att dom som äger en bostadsrätt ibland har intresse av att det inte byggs fler lägenheter. Bristen på bostäder skulle höja priset på de bostadsrätter som finns.
Hyresrätter skulle helst inte byggas alls, verkade en del borättsinnehavare tänka...
En del politiker har intresse av dåligt byggande då de besitter en borätt.
Nån som delar min konspiratoriska tanke?
Det har inte byggts närmarevis så många bostäder som verkligen skulle ha behövts under dessa 30 år sen jag kom in till stan.
 0
Anders Gardebring (8 Juni 2009 17:18):
Anders A:
Din teori är nog inte helt fel ute vad gäller hur en del bostadsrättsinnehavare ser på saken. Men jag äger själv en bostadsrätt och är likväl inte det minsta orolig.
Saken är ju den att bostadsbristen är så stor, inflyttningen så stor, och stadsbristen så stor, att det inte är troligt att nyproduktionen kommer att hinna ikapp så mycket att bostadsrättspriserna går ner i absoluta belopp. (Nu pratar jag om bostadspriserna ställt över de senaste kanske 4 åren, de excesser i prislägen som skedde precis innan finanskrisen är det mer osäkert med).
Däremot skulle bostadsrättspriserna på sikt normaliseras i takt med inflationen.
 0
Anders Anttonen (10 Juni 2009 06:53):
Anders G:
Kv. Karets lägenhetsinnehavare (borättsförening) protesterade mot nya Liljeholmsgallerian för ett par år sen. Inte mot gallerian i sig, utan mot bostäderna ovanpå (hyresrätt). Dom tyckte att det blev för många boende vid torget. Naturligtvis vill de boende i "Karet" inte ha konkurrerande hyresrätter i sitt närområde. Gallerian i tre våningar accepterade de i alla fall. Gudskelov blev det bostäder ovanpå gallerian.
 0
Anders Gardebring (10 Juni 2009 09:30):
Anders A:
Usch, jag blir verkligen illa till mods av sådan öppen och oförblommerad egoism. Liljeholmsgallerian ser ju inte ut att bli jätterolig nu heller, men utan bostäderna ovanpå hade det ju verkligen inte blivit bra.
 0
Anders Anttonen (11 Juni 2009 06:10):
Välkommen till verkligheten i Stockholm, Anders! ;)
Du ska bara veta hur dåligt en del "rest-hyresgäster" blir behandlade, dom som inte hade råd att köpa vid en ombildning till bostadsrätt. Där ser man den sorts egoism hos de som hade råd att köpa.
 0
Henrik Cederlund (11 Juni 2009 18:23):
En viktig sak som funnits med i PBL länge är ju tillgänglighetsfrågorna, HIN mm. Hur ser _vi_ på den delen, är det något som sak regleras i lagtexter och byggregler eller ska det styras av marknaden? Jag anser att marknaden själv ska göra åtgärderna men med riktlinjer som finns i lagtexter och föreskrifter. Sen att det inte ens följs vid nybyggnation ger ingen bra bild över Sverige. (Gångpassager, övergångar, gågator, entréer osv, allt ska ju vara tillgängligt till 2010, vilket känns som en omöjlighet)
 0
Johan (11 Juni 2009 22:32):
När man är ute och reser med pendeln kors och tvärs så lägger man märke till att mycket av det som byggts nytt senaste åren är låghus på 2-3 våningar, kanske 4 våningar som mest. Inte undra på att tillskottet av nya bostäder blir därefter.

Bara i värta området skulle man kunna klämma in 200.000 nya bostäder om man byggde klassiska stängda stadskvarter med en vettig densitet, minst 10 våningsplan.
 0
Anders Anttonen (13 Juni 2009 12:06):
Tråkigt med Kampementsgatan. Jag har följt projektet från början. Första versionen hade 2 punkthus, längre bort från servicehuset Rio. Sen blev det tre lägre punkthus och i sista förslaget 7 hus "á la Askrikegatan" fast i modern tappning.
(Askrikegatan ligger i 30-tals-Gärdet)
Kanske jag tyckte den sista versionen var bäst.
PBL är en lag som har några år på nacken och skulle behöva reformeras. Inreder man en vind till en enskild lägenhet måste hiss kunna dragas upp till lägenheten. Ingår vindsinredandet åt en redan existerande lgh krävs inte hissen. Skumt va?
 0
Anders Gardebring (13 Juni 2009 21:13):
Det "roligaste" med Kampementsgatan-debaclet är ju nu de glada utropen över att "naturen" och "det gröna" har räddats.
Det rör sig om oanvända nedskräpade sly-ytor. Och ska man tro utsagor från YIMBY:ister i närområdet verkar den största oron handlat om att man skulle ta bort parkeringsplatser.

Fast det får man inte komma med i tidningen om man säger förstås...
 0
Anders Anttonen (14 Juni 2009 08:11):
Att Kristina Alvendal "la sig så platt" för de boende i Rio förvånar mig. Trodde att det var lite handlingskraft i den damen. Där ser man.
 0
PeO (15 Juni 2009 09:19):
Byggandet av punkthusen på Kampementsgatan skall inte bli av. Det är då för väl! Jag såg på denna webplats ett inslag om dessa hus. Inslaget åtföljdes av ett antal minst sagt tvivelaktiga fotografier tagna på denna gata. Fula närbilder av parkeringsplatser och asfalt. Säkert tagna med avsikt att visa att att inget vackert och värdefullt skulle gå förlorat om dessa hus byggdes.

I våras gick jag på stigen nedanför Kampementsgatan då träden fått sina gröna blad och vitsipporna slagit ut på sluttningen mellan gatan och äldreboendet. Jag ryste över att denna vackra grönremsa med sin lummiga skogsridå skulle offras åt grävskoporna och ersättas av punkthus. Några fotografier tagna från den stigen skulle ha varit mycket mer rättvisande för vad som skulle försvinna om husen byggdes.

Generellt måste jag säga att Stockholms stads försök att med skohorn klämma in några hus här och där är närmast patetiskt. Det är en droppe i havet sett mot bostadsbehovet i stort i Storstockholm. Tänk stort! Väster om tätorterna Vaxholm och Åkersberga finns enorma oexploaterade områden i relativt centralt läge. Motorväg finns redan i närheten. Tunnelbanan som nu slutar i Ropsten kan förlängas över Norra Lidingö till dessa områden och ge en snabb och bekväm färd till centrala Stocholm för dem som föredrar att åka kollektivt.
 0
Anders Anttonen (15 Juni 2009 16:56):
PeO:
Din "grönremsa" mellan Kampementsgatan och Rio servicehus är uppbyggd av fyllnadsmaterial som sen har självsåtts med sälg, tistlar, kirskål och annat ogräs. Jag tycker att ni SKB:are på Kampementsgatan är synnerligen osolidariska mot era framtida grannar/medlemmar. Väntetiden för en ny medlem att få lägenhet i SKB är ca 40 år. Men det finns inga garantier för att en del nya medlemmar kommer få lägenhet i Stockholm överhuvudtaget.
(Jag tror att jag känner igen dig från Kollektivtrafikant STHLM:s styrelse. Har jag fel?)
 0
PeO (15 Juni 2009 18:48):
Anders: Med tanke på vad du skrivit kan jag inte tänka mig att du någon gång gått den natursköna stigen mellan äldreboendet och Kampementsgatan. De träd och vitsippor som jag skrivit om är för övrigt inte ogräs i mina ögon. Men kanske i dina. Var i hela friden har du för övrigt fått det ifrån att jag skulle vara någon form av SKB:are på Kampementsgatan. Jag bor visserligen på Gärdet men inte ens i närheten av denna gata och vet inte ens vad SKB betyder. Har aldrig hört talas om Kollektivtrafikant STHLM:S Styrelse men jag kan ju alltid Goggla och kolla vad det är för något. Det sätt som du bemött min kommentar ger jag inte mycket för. Din kommentar tycks mest bestå av konstiga och ovidkommande påståenden och påhopp. Efter att ha lagt in denna kommentar lämnar jag nu denna webplats för gott och är tacksam för det.
 0
Anders Gardebring (15 Juni 2009 20:39):
PeO:
Anders A:s lokalkännedom känner jag inte till, men jag kan inflika att jag själv var involverad i YIMBY:s yttrande om bygget vid kampementsgatan då jag känner till området ganska väl.
Jag bor nämligen själv på gärdet (dock lite längre ner åt Valhallavägen-hållet) och jobbade tidigare på övre gärdet och har således passerat området många gånger.
Jag delar inte din entusiasm för denna lilla slyremsa, speciellt eftersom nationalstadsparken ligger bokstavligt talat ett stenkast bort.

En gång i tiden växte det träd och vitsippor där huset som du bor i nu står. Det är så det fungerar i en stad. Det är mycket bättre att spara de kvalitativa grönytorna, att undvika att exploatera i nya orörda grönområden (vilket blir resultatet om man inte får förtäta) och istället bygga på oanvänd impedimentmark, vilket det här handlar om. Det flyttar in en halv miljon människor till Stockholm fram till 2030. Eftersom man inte fick bygga vid Kampementsgatan bygger man någon annanstans.
 0
Daniel (16 Juni 2009 08:56):
@Anders

Och givetvis sågar ned några andra träd och förstör lite annan kanske tom viktigare naturområde.
 0
Anders Gardebring (16 Juni 2009 11:21):
Daniel:
Oh ja. Men den naturen bor det inte redan någon vid, så där blir det inga protester.Jag måste bara återigen få citera Johannes Åsberg, YIMBY Göteborg, som formulerat detta så lysande:

http:​/​/​www.​fria.​nu/​artikel/​75574
"Vi måste alla ta ett större ansvar och höja blicken. Vi måste inse att det vi säger och gör har reella konsekvenser.

För att exemplifiera: låt oss säga att jag bor ganska centralt, mittemot en stor gräsmatta. Nu får jag reda på att det ska byggas lägenheter på gräsmattan. Min omedelbara reaktion blir då kanske negativ, eftersom en grönyta kommer att försvinna. Det kommer att bli mindre gräs där jag bor och eftersom jag gillar gräs verkar det dumt. Då är det dags att tänka efter och lyfta perspektivet en smula. Funderar jag lite så inser jag ju att folk måste ha någonstans att bo och eftersom befolkningen ökar så måste det byggas fler bostäder. Frågan är alltså inte om det ska byggas, utan var och hur det ska byggas. Får man då inte bygga där det redan bor andra människor så måste man bygga där det inte bor andra människor. Det har vissa objektiva konsekvenser. Bland annat stora kostnader för ny infrastruktur och service, exploatering av vacker natur och jordbruksmark och ett ökat transportbehov och bilberoende, med tillhörande utsläpp.

Allt det här är faktiska konsekvenser av att bevara min gräsmatta, men eftersom det händer någon annanstans så slipper jag konfronteras med det. Jag behöver inte tänka på det. Det beteendet må vara bekvämt, men det är ansvarslöst. Utglesning är klimatkorkat och förtätning klimatsmart, även om det betyder att jag kan bli av med en gräsmatta utanför fönstret. Är man en verklig miljövän så inser man det."
 0
Daniel (16 Juni 2009 11:45):
@Anders

Håller med, men jag tänkte mer ett förtydligande av ditt svar. Men å andra sidan var ju ditt senaste inlägg med citatet från Johannes Åsberg väldigt bra förtydligande om att när man bevarar lite sly i en del av staden kanske mer värdefull natur försvinner i andra änden.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter