Utskrift från www.yimby.se
....

Serieproducerade misstag när Familjebostäder bygger billigt

 


Familjebostäder presenterar på sin hemsida resultatet av en tävling som de anordnat i samarbete med Stockholms stadsbyggnadskontor. Syftet med tävlingen har varit att ta fram typhus för hyresrättsproduktion där en nybyggd 3:a max får kosta 8500-9000 kronor i månadshyra.

På Familjebostäders hemsida står att läsa:

"- En förutsättning för att vi ska kunna ha låga hyror är att vi pressar produktionskostnaderna, säger Per Eriksson, projektledare på Familjebostäder. Syftet med tävlingen är att para vår egen erfarenhet med entreprenörernas kunskap för att hitta nya sätt att producera bostäder till lägre pris."

YIMBY välkomnar familjebostäders initiativ till att skapa billigare hyresrätter, något som Stockholm är i stort behov av. Att familjebostäder aktivt driver på för att få ner kostnaderna i nyproduktionen är naturligtvis utmärkt.

Men där måste vi tyvärr också sätta stopp för vårt beröm. För det är med stor förvåning som vi ser att familjebostäder vill upprepa samma misstag som man redan har gjort gång på gång, och inte ens i tävlingsunderlaget gör någon som helst ansats att försöka bygga det som kunderna vill ha, nämligen stad.

De tävlande har kunnat lämna bidrag inom tre kategorier av hus: Punkthus, lamellhus och T-hus. Med andra ord, samma typ av socialt, ekologiskt och ekonomiskt problematisk bebyggelse som har strösslats ut i våra förorter sedan början av förra seklet. Det är talande att samtliga tre vinnares skisser presenterar bilparkeringar i förgrunden till sina  byggnader, allt i enlighet med den rådande långvariga trenden med hus-i-parkeringsplats. Att det är frågan om typhus innebär dessutom att misstagen kommer att serieproduceras, vilket gör det hela extra allvarligt.

YIMBY påstår inte att alla människor vill bo i urbana miljöer. Men situationen som vi har idag, där nästan ingen stad alls har byggts sedan 1930-talet, har skapat en situation där tillgången på förort är långt större än efterfrågan medan tillgången på tät stad är långt mindre än efterfrågan. Samtidigt fortsätter byggbolag och stadsbyggnadskontor att producera och godkänna förortsmässig bebyggelse i avsevärt större utsträckning än stadsmässig sådan till dags dato. Det är inte utan att man frågar sig vad det är som är så obegripligt svårt med att bygga stadsmässigt. Vi vet ju att familjebostäder kan om de vill.

Husen ska i huvudsak uppföras som förtätningar inom befintliga områden, framförallt i söderort, bland annat i Stureby och Högdalen. YIMBY välkomnar i allmänhet förtätningar då markutnyttjandet i Stockholm är bitvis mycket lågt, men att förtäta med mer punkthus bland punkthus, och mer lamellhus bland lamellhus är problematiskt. Problemet ligger i att de värden som de boende brukar peka på som det mest positiva i sitt område, tillgången till grönska, tas i anspråk utan att några nya värden tillförs. Det är inte speciellt konstigt att det blir protester, mediadrev och överklaganden när de boende får se grönskan utanför fönstret ersatt av ännu ett punkthus.

Här gäller det att kunna tänka om. Istället för att fortsätta att bygga ännu mer punkthus bland punkthusen så går det att tillföra nya värden till dessa områden. Genom att bygga längsmed gator och vägar med stadsmässig bebyggelse tas mindre grönytor i anspråk samtidigt som nya värden, såsom ökat lokalt butiksutbud och ökad trygghet längsmed upplysta och väldefinierade stråk, kommer de redan boende till del.

Typhuset Flexi, punkthus. Besqab Projektutveckling AB. Arkitekt: Bergkrantz Arkitekter.
Typhuset Flexi, punkthus. Besqab Projektutveckling AB. Arkitekt: Bergkrantz Arkitekter.
 
Typhuset Reflexen, t-hus. Ikano bostadsproduktion AB. Arkitekt: Arkitekthuset Jönköping.
Typhuset Reflexen, t-hus. Ikano bostadsproduktion AB. Arkitekt: Arkitekthuset Jönköping.
 
Typhuset Domino, lamellhus. Byggnadsfirman Viktor Hansson AB. Arkitekt: Joliark.
Typhuset Domino, lamellhus. Byggnadsfirman Viktor Hansson AB. Arkitekt: Joliark.
 

Det tragiska är att familjebostäder inte behöver tänka om. Efterfrågan på billiga hyresrätter är i Stockholm så stort att de utan problem kommer att hyra ut allt som de bygger, oavsett utformning. Men det är ingen ursäkt för att låta bli att bygga det som kunderna vill ha. Ett hus blir faktiskt inte dyrare bara för att man låter bli att lägga ett par meter gräsmatta mellan huset och gatan. Att bemöda sig med att stoppa in en bottenplanslokal här och var skapar dessutom ökad trygghet och attraktivitet, och borde idag med möjligheten till tredimensionell fastighetsbildning inte vara ett problem. Kanske är det dags för staden att bry sig mindre om parkeringsnormer och mer om lokalnormer?

Det finns också anledning för familjebostäder att ta sig en funderare inför framtiden. När Stockholm väl vågar släppa sargen och komma in i matchen, och börjar bygga stad igen kommer dessa fastigheter att bli svåra att hyra ut. Precis det är vad som skedde med många av de nybyggda flerbostadshusen i miljonprogrammet på 1970-talet.

(Media: DN)
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Johannes Lilleberg (5 Juli 2009 09:49):
Utmärkt att du tar upp problematiken med att Hus i parkeringsplatsernas tar från grannarna utan att ge. Ska vi bygga nytt så bör inte bara de som bor i huset, utan även grannarna, ha nytta av det. Vi ska alltså både ge och ta när vi bygger nytt. Då ökar invånarnas tolerans till nybyggnation.

Vi ska också komma ihåg att nya punkthus och lamellhus (eller hus i parkeringsplats som jag kallar det) i glesa förorter ökar invånarnas bilberoende. Man bör räkna med att en billig bil allt som allt kostar 3000-5000 kr per månad för en familj. Det är mycket pengar. Friliggande hus som dessa kräver också extra utbyggnad av infrastruktur som kostar samhället stora pengar. Så jag ser inte dessa hus som billiga för varken de boende eller samhället.
 0
Anders Anttonen (5 Juli 2009 11:33):
Av de tre alternativen så tycker jag Victor Hanssons hus var bäst. Kunde fungera i Årsta, t ex. Det kanske är svårt att rita skräddarsydda lokaler i bottenvåningen samtidigt som det ska vara typhus. "Bokaler" i bottenvåningen kan säkert göras med typhus.
 0
Alf (5 Juli 2009 13:29):
Det är bra att de tar fram billiga hyresrätter och jag är övertygad om att det finns tillräckligt med plats för att komplettera och förtäta områden med dessa hus samtidigt som man också ”bygger längsmed gator och vägar med stadsmässig bebyggelse tas mindre grönytor i anspråk samtidigt som nya värden, såsom ökat lokalt butiksutbud och ökad trygghet längsmed upplysta och väldefinierade stråk, kommer de redan boende till del.”

Johannes Lilleberg
"Vi ska också komma ihåg att nya punkthus och lamellhus (eller hus i parkeringsplats som jag kallar det) i glesa förorter ökar invånarnas bilberoende."

Det blir mindre glest med fler hus och det finns många tunnelbane/pendeltågs stationer.

”För fem år sedan genomförde bolaget en liknande tävling. Sedan dess har bygget av 985 lägenheter påbörjats eller färdigställts i de typhus som vann tävlingen. Med facit i hand blev hyrorna i de flesta fall lägre än i annan nyproduktion.”
http:​/​/​www.​familjebostader.​com
 0
Karl (5 Juli 2009 14:43):
De två första bilderna ser sjukt deprimerande ut, även för denna typ av bebyggelse.

Men visst, hellre där än ett tredjehandskontrakt med två dagars uppsägningstid nånstans...
 0
Anders Gardebring (5 Juli 2009 15:25):
Alf:
Visst är det bra att det tas fram billiga hyresrätter. Det påtalar vi också i blogginlägget. Men frågan man måste ställa sig är varför förtätningen ska ske på detta sätt, med mer av det som vi redan har för mycket av.
Visst kan vi säkert få plats med fler punkthus samtidigt som vi förtätar längsmed vägar och gator, men frågan är varför vi i så fall ska börja med att bygga fler punkthus. Är det inte bättre att börja med att bygga där det tillförs värden, istället för att ta bort sådana? Det är som sagt inte så att ett hus blir dyrt bara för att det är ställt mot en gata istället för uppslängt i mitten av en gräsmatta. Inte heller blir ett hus per automatik dyrare att bygga bara för att det står som en del av ett kvarter.
 0
Anders LP (5 Juli 2009 15:54):
Serieproduktion med hus i park/skog/parkeringsplats har ju lagt till många hinder som försvårar framtida urbanisering och stråkdragning. Gjort är gjort och när folk redan bor där så är det svårt att ändra i efterhand.

Här är en visualisering av familjebostäders projekt längst hägerstensvägen som yimby tidigare kritiserade:
http:​/​/​itk.​ramboll.​se/​visualisering/​ovader_​info.​htm

Detta centrala område nära de två tunnelbanestationerna Axelsberg och Örnsberg skulle ha kunnat få det urbana stråk det behövde. Men iom att Familjebostäder inte valt att lägga in bottenplanslokaler till byggnaderna så kommer de (såvida inget mycket oväntat sker) vara ett ganska dött område under resten av våran livstid.

Familjebostäder har ingen vision på att bygga urbant för folkets skull, men däremot att bygga billigt för barnfamiljer. Man borde kanske arbeta in urbanitetsfaktorn i deras vision vilket torde vara enkelt då det är ett kommunalt bolag. Ett kommunalt familjebostäder med en urban vision skulle kunna vara ett utmärkt politiskt verktyg för en sund stadsplanering.

Alf, "Det är bra att de tar fram billiga hyresrätter och jag är övertygad om att det finns tillräckligt med plats för att komplettera och förtäta områden med dessa hus samtidigt som man också" Det beror alldeles på hur mycket urbanitet man vill ha. Ju mer plats man tar till att bygga detta desto mindre plats blir över till att koppla ihop gator, bygga ny lokalservice och på så vis ska mer urbanitet. Man kan inte riva förortsområden i efterhand utan motstånd och protester. Med tanke på att det redan finns extremt mycket hus-i-impediment just i Stockholm så är det redan nu mycket svårt att urbanisera regionen. urbanisera regionen på allvar. När du tillför ett lamellhus till ett område så gör du inte de närboende någon tjänst. Det finns ingen plats att bygga flerbostadshus utan funktionsblandning såsom familjebostäder visar, inte en enda kvadratmeter inom länet. Däremot kan man på vissa ställen fortsätta bygga en del slott, herrgårdar, lyxkåkar och småhus utan funktionsblandning då dessa är mer önskvärda än de flyktinganlängning-wannabe-husen husen som familjebostäder har att komma med.
 0
Anders Ryding (5 Juli 2009 16:18):
Jag tycker nog ändå att de här husen kan finna sin plats som komplement i vissa stadsdelar. Problemet är att man fortsätter smälla upp den här typen av hus ganska planlöst, sen är det ju också ett problem att man pga. den stora bostadsbristen inte kan riva någonting, vilket skulle behövas gför att öka urbaniteten, framförallt i det halvcentrala bandet. Låt mig ta två exempel ur min egen boendekarriär: Hägerstensåsen- Här har man förtatat i anslutning till åsens centrum, med trevånings loftgångshus, så sent som i slutet av 90-talet. Helt obegripligt eftersom det finns en urban struktur som skulle behöva förstärkas. Exempel 2: Fredhäll- Här finns det lokaler i botten i många hus, men de gapar tomma och det ser tämligen trist ut. Orsaken är ju att området i stor utsträckning saknar urban struktur. Här skulle det behöva rivas lite grann och då skulle man lätt kunna öka urbaniteten. Skulle man däremot bara förtäta med hus med lokaler i botten, så skulle inte det hjälpa, ännu fler lokaler skulle gapa tomma. Jag önskar alltså en bättre analys av området man förtätar kombinerat med att man också river en del, varsamt men dock.
 0
Anders Gardebring (5 Juli 2009 16:54):
Anders R:
Oh ja. Som du säger så fungerar det inte att bara bygga lokaler i bottenplanen på hus utslängda i terrängen. Det måste ju finnas en urban struktur med flöden av människor som passerar lokalerna för att de ska kunna bära sig. Stadsplaneringens ABC skulle man kunna tro, men lik tusan ser man rena newbie-misstag till och med i sådana prestigeprojekt som Svea Torn alldeles intill där jag själv bor på nedre gärdet. Huset har bara stått i ett drygt år, men är redan inne på sin tredje (eller om det är fjärde?) hyresgäst i lokalen. Vilket inte alls är konstigt eftersom området har återvändsgränder och en gångväg som går förbi, inte intill, lokalen i Svea Torn.
 0
Henrik Cederlund (5 Juli 2009 17:16):
Håller med om sakfrågan, men knappast att prefab/massproduktion är något av ondo. Det är ofta enda sättet för en entreprenör att få någon som helst ekonomisk behållning av projekten i överskådlig tid. MEN det ska ju inte se ut hur som helst bara för det. Kan försöka ta några bilder härifrån med lamellhus som skulle kunnat bli bra men blev mest pannkaka.
 0
Anders Gardebring (5 Juli 2009 18:05):
Henrik:
Inget i blogginlägget påstår att prefab/massproduktion är av ondo i sig. Tvärtom är det nog idag en förutsättning i ett process som i huvudsak handlar om att producera kostnadseffektivt. Men det går att bygga stadsmässigt även med prefab-element. Väldigt mycket av det som byggs idag använder sig av prefab i större eller mindre utsträckning, även den stadsmässiga bebyggelse som trots allt uppförs.

Vad gäller gestaltning kan dessutom även prefab få en tilltalande utformning och det går ju också att variera prefab-produktion t.ex. genom varierande hushöjder, olika fasadkulörer, lite olika fönster- och dörralternativ och så vidare.
 0
Ragnar Lind (5 Juli 2009 21:44):
Typhusens utformning är ju ändå trots allt mycket bättre än det som visas i visualiseringen. Det ser ju verkligen sjukt tråkigt ut, med eller utan lokaler i bottenvåningen. Ska det verkligen se ut så här?
Varför inte inspireras av Aspudden och Midsommakransen i stället när man bygger längs Hägerstensvägen.
Tre typer överallt låter ju inte så bra. Men kanske går det att på en del håll sammankoppla dem till i alla fall något sånär stadsmässiga stråk, med varierad färgsättning och lokaler i bottenvåningarna?
 0
Hans (5 Juli 2009 23:47):
Massproduktion är av ondo om man smäller upp hela områden i liknande stil. Sprider man ut typerna så att man bygger några kvarter i Stockholm, några i Örebro...osv är det helt ok. Ja, nu råkade jag skriva kvarter, eftersom det är den typen av flerfamiljsfastigheter som är helt ok i folks ögon, och det kommer det ju inte byggas med husen ovan.

Plus däremot för Ikeas hus, som har tomma gavlar, ska man bygga lameller är tomma gavlar perfekta om man tror att staden och området skulle bli poulärt och vilja växa igen i framtiden, eftersom det ger en bra förutsättning att förtäta vidare i kvartersstruktur. Iofs minskas den möjligheten till framtida förtätningar radikalt om man smäller upp en liten utstickande huskropp från lamellen så att huset bildar ett T.
 0
Anders Anttonen (6 Juli 2009 05:52):
Anders LP:
Filmen om Hägerstensvägen var hemsk! Här har dito väg blivit förvandlad till bussgata med vägbommar!?! och inte boulevard som det var tänkt för 100 år sen. Familjebostäder tänker planera Hus-i-geggamoja som framtidsboende?!?
 0
Erik Tysk (6 Juli 2009 09:51):
Klockrent inlägg! Mycket bra att du tog upp att inte alla nödvändigtvis vill bo i tät stad, men att den efterfrågan redan är mer än mättad. Även bra att ta upp hur de glesa punkthusområdenas i princip enda kvalité försvinner av just fler punkthus. Det visar verkligen på hur extremt korkat det är att bygga fler punkt/lamellhus.

En fråga dock, vad händer mer med tex detta inlägg utöver publicering här på Yimby? Skickar ni en länk, pdf eller liknande till tex Familjebostäder och SBK? Om inte kan nog det kanske vara värt att göra, så att även de "blinda" kan få upp ögonen. Här på Ymby behöver ju knappast någon övertygas...
 0
Anders Gardebring (6 Juli 2009 11:54):
Erik Tysk:
Inlägget är vidarebefordrat till ansvarig för projektet på Familjebostäder.
 0
Erik Tysk (6 Juli 2009 14:42):
Bra :) Hoppas dom tar åt sig av informationen. Precis som du skriver i inlägget kan dom ju om dom vill. Var det inte Familjebostäder som också låg bakom nybygget på Norra Bantorget?
 0
Erik Tysk (6 Juli 2009 14:49):
En tanke angående projektet;

visst fasiken borde det även vara möjligt att ta fram två-tre typhus, för kvartersbebyggelse? Jag tänker mig typ ett par modulliknande "byggklossar" man kan bygga ihop o kombinera efter behov. Tex hus 2 verkar ju ligga med en front mot parkeringsplatsen och en "slät" kortsida. Skulle inte detta tex kunna modifieras så att man kan bygga ihop fler av dessa vägg i vägg? Och samtidigt göra lokalerna i gatuplan till bokaler, så att dom kan användas som antingen butik eller boende beroende på placering/behov (som Anders Anttonen föreslagit).
 0
Anders Anttonen (6 Juli 2009 15:56):
En bra idé Erik T.
Det går nog att konstruera både gathus och hörnhus med brandgavlar i prefab som dessutom skulle kunna matcha varandra och samtidigt skapar ett stadsrum även i gatukorsningar. Och varför inte även gårdshus?
 0
Edvard G (6 Juli 2009 21:42):
Jag börjar nästan gråta när jag ser hur förslagen ser ut. Om det här börjar massproduceras är steget inte långt till att jag köper en enkel flygbiljett härifrån.
 0
Olle Jansson (6 Juli 2009 21:54):
Jag undrar lite vad det är för slags människor som blir inflyttningssugna när det ser dylika bilder på prefab i risig skogsdunge vid parkeringsplats.
 0
Anders Gardebring (6 Juli 2009 22:07):
Ett tips är att maila familjebostäder och fråga de frågor man vill ställa...
 0
Anders LP (6 Juli 2009 22:07):
Anders A, i och med att denna film demonstrerar ett totalt misslyckande så förstår jag inte riktigt varför man gjort den. Det för mig till den bisarra slutsatsen att några Konstfack-studenter ligger bakom kv Oväder och filmen.
 0
Anders Anttonen (6 Juli 2009 22:52):
Anders LP: Som nån slags uppseendeväckande "konstinstallation" eller ett "projekt" eller så?

Jag har tyckt sen åttiotalet att t-banan ska täckas över hela sträckan Örnsberg - Axelsberg med bostäder på båda sidor av Hägerstensvägen (och givetvis lokaler/bokaler i bottenvåningen)
och inte bara stationerna. Örnsbergsstationen övertäcks bara delvis, för övrigt
 0
Dan Edholm (7 Juli 2009 09:14):
Riktigt deprimerande film. Ser ut som en avlägsen bruksort i avfolkningsbyggd. Musiken träffade rätt med ett anslag av uppgivet vemod. När man kollar Eniros kartor med utsikt förbluffas man av hur glesbebyggt ett så centralt område är. Inte en affärslokal i sikte.
 0
Eric Thärnström (7 Juli 2009 10:25):
Erik Tysk
Ett standardiserat kvartershus skulle kunna vara något! De flesta hus som byggs idag har en betongstomme med s.k. utfackningsväggar som oftast görs med träreglar. Klimatskalet har alltså inte med själva bärigheten att göra.

Man skulle kunna göra två-tre olika standardiserade betongstommar med en optimerad rumsindelning, kanske tre lägenheter per våningsplan och hisschakt med olika storlek (t.ex. 1+2+3 rok eller 2+3+4 rok) och kanske med en större lägenhet högst upp och med en eller två affärer i bottenplanet. Stommarna får vara lika djupa (så att de kan sitta ihop) men olika breda så att man kan pussla ihop dem för olika kvarterslängder. Då kan man bygga hela kvarter.
För att återkomma till utfackningsväggarna: De flesta görs som isolerade träregelväggar med ett putslager längst ut. Men här borde man enkelt kunna växla mellan olika täckningsmaterial för att få lite varierade uttryck. Standardiserad blandstad.

Bara en tanke.
 0
Anders Gardebring (7 Juli 2009 11:51):
Eric T:
Formulera gärna dina tankar i ett mail till familjebostäder. Kontaktinformation finns på länken till familjebostäder som finns högst upp i artikeln.
 0
Theodor Adolfsson (7 Juli 2009 22:30):
Ur färgsynpunkt måste det väl ändå ses som ett steg framåt. Bara ett av husen har färgen vitt, grått eller svart, vilka alla nybyggda hus numera verkar ha.

Annars är det förstås skrämmande ur Yimby-synpunkt. Varför sitter vi fast i funktionalismen fortfarande?
 0
Anders Anttonen (8 Juli 2009 08:16):
Theodor:
Verkar vara mode med vit-röd-antracitgrå husfärg sen 10 år tillbaka. Och sista skriket verkar vara HELSVART! (har sett på flera nybyggda husfasader i "halvcentrala" den sista tiden)
På 40- och 50-talen var det poppis med murriga färger och vita fönsterband, typ Hökarängen och Blackeberg.
Om tio år blir det nåt annat.
 0
Gustav Svärd (8 Juli 2009 17:10):
Håller väldans mycket med i kritiken av dessa standard-förortshus. Det som Eric Thärnström skrev senast kan vara en bra tanke. Jag förstår inte varför det ska vara så himla svårt att ens tänka stad när man planerar. Det verkar ju som om våra planerare/arkitekter inte har varit i en urban miljö någonsin och inte förstår vad det innebär. Tragiskt är ju att sanning nog är mer tvärtom, de har sett att det redan finns urbana miljöer och alltså så kan man inte tänka sig att skapa nya sådana.
 0
Ragnar Lind (8 Juli 2009 21:03):
De svarta fasadena som nämnts (och som tydligen också ska byggas längs Hägerstensvägen), är förfärliga. Det är inte konstigt att folk protesterar. Jag vill inte ha sådant på eller i närheten av min bakgård, och inte någon annanstans heller.
 0
Anders Gardebring (8 Juli 2009 22:03):
Ragnar:
Svarta fasader fungerar bra här och var tycker jag. Men det får inte bli för mycket av det. Men som en del i en blandad stad har jag inget emot en svart fasad här och var.
 0
Thomas Holm (9 Juli 2009 13:06):
Hej Anders, tack för en bra artikel!
Men du skrev "Ett hus blir faktiskt inte dyrare bara för att man låter bli att lägga ett par meter gräsmatta mellan huset och gatan."

Det är förstås riktigt. Men det finns en faktor till här, förutom Familjebostäder, nämligen Stadsbyggnadskontoret. Där regerar dom som vill ha 'anpassning'. Och för nya planer är det dom som bestämmer. Det är inte alltid politikerna ens får kännedom om byggherrens synpunkter!

Så det är inte så konstigt att Familjebostäder försöker anpassa sig till det befintliga. Det är (oftast) en förutsättning för att få något byggt över huvud taget.

Se även Göran G Lundquists synpunkt i slutet av denna artikel: http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​9/​0​3/​yimby-​hos-​studieforbundet_​.​.​
 0
Anders Gardebring (9 Juli 2009 15:37):
Thomas H:
Jag har fått intrycket att SBK numera har accepterat (och ibland också driver på för) stadsmässigt byggande i nya stadsutvecklingsområden. Däremot verkar det sitta långt inne att få tillföra stadsmässighet inom vad som idag är förorter, om inte politiker pekar med hela handen.
 0
Erik Sandblom (9 Juli 2009 18:43):
Johannes Lilleberg, "Vi ska också komma ihåg att nya punkthus och lamellhus (eller hus i parkeringsplats som jag kallar det) i glesa förorter ökar invånarnas bilberoende."

Nja, att många tar bilen är inte samma sak som att det finns ett omfattande bilberoende. Bilismens omfattning styrs mer av antalet p-platser och hur vägnätet ser ut. Hälften av bilresorna mellan bostad och arbete i Stockholm är kortare än 8 km. Samtidigt är den genomsnittliga cykelresan närmare nio kilometer i Stockholmsregionen.

http:​/​/​stockholm.​city.​se/​nyheter/​20​0​9/​0​3/​30​/​Cykelpendl.​.​
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​150​0​_​1479_​De_​flesta_​ror_​sig_​i.​.​
 0
Eric Thärnström (9 Juli 2009 23:34):
En sak som talar för gräsvallgravar runt husen är byggprocessen i sig. Det är lite svårt att bygga upp väggarna precis mot gatan om man inte kan arbeta på gatan. Då är det enklare att dra in husen några meter och ge plats för byggandet i sig. Då rör man sig inom planområdet hela tiden, och undviker praktiska problem. En lösning på det skulle kunna vara att tillåta byggarbete även på trottoaren via själva detaljplanen. Typ "under byggprocessen får detta område [ägt av det allmänna] nyttjas för byggarbete". Formellt sett blir det ett temporärt bygglov, och då skulle man (som en bonus från Stadsbyggnadskontorets sida) kunna baka in det i detaljplanen.

Ett annat lite lurigt alternativ är att låta detaljplanen gå ut över trottoaren, men inte bilgatan. Då blir det lättare (och friare) att placera balkonger mot gatan. Trottoarerna byggs upp av byggföretaget. Ett problem med det är att trottoaren då formellt sett tillhör fastighetsägaren, inklusive underhållskostnader. Det är knappast önskvärt.

Jag tror själv på det första förslaget med temporära bygglov på trottoarerna som en bonus från Stadsbyggnadskontoret. Det skulle uppmana gatunära byggande.
 0
Carl Johan Hall (10 Juli 2009 11:19):
Eric Thärnström:
Aha, är det därför man sparar gräsmattan! Men gatan brukar ändå behöva grävas upp för servisledningar?

Jag tänkte på det när PEAB byggde ett rätt trevligt hörnhus i Hagsätra (kv Billåset) häromåret. Av någon anledning fanns den obligatoriska gräsremsan på ca 2 m där. Då hade det ju varit bättre att placera huset 2 m närmare gatan och få 2 m grönområde mer på baksidan...
 0
Gustav Svärd (10 Juli 2009 11:43):
Ja, tänk om alla dessa menlösa gräsmattor runt husen samlades mitt i kvarteret till en yta stor nog att faktiskt användas? Fast det vore ju att gå tillbaka till en tidigare idé, och det går absolut inte för sig (oavsett om idén är bättre).
 0
Anders Gardebring (10 Juli 2009 11:48):
En kompromiss kan ju faktiskt vara att stensätta/asfaltera de där två metrarna gräsmatta så att de blir en del av en bredare trottoar.
 0
Dan Edholm (10 Juli 2009 14:04):
Men den kompromissen består mer av reparation än om rekommendation. I lägen som har stadskaraktär, nu eller eventuellt/troligt inom de närmaste 100 åren bör ingenting byggas som inte tar denna aspekt i anspråk. Vi bygger idag efter allehanda små- eller urlöjliga premisser såsom genusperspektivet i trafiken eller de gröna kilarna som viktiga ekologiska spridningskorridorer på de få kvadratkilometrarna stad som finns i detta glesbefolkade land.

Viktigt på riktigt är att möjliggöra för framtidens stad. Alltså: Bygg ingenting nu i dessa lägen som inte redan är eller enkelt kan omvandlas till något stadsmässigt och önskat.

Jag är inte förbudsivrare, men kan ändå tänka mig ett statligt dekret för att hålla vissa kommuner i schack på punkthusfronten. Precis som lagar skrivs om nationalparker bör de ypperligt få möjligheterna till stad fredas.
 0
Valle (10 Juli 2009 19:49):
Finns det något annat recept för Yimby än att bygga höghus? Jag har själv en förkärlek för ikoniska höghus som Chrysler building eller Sear Tower, men vill ni bli tagna på allvar behöver ni ha ett annat kategoriskt svar än att ropa "höghus!" varje gång en stadsbyggadsfråga kommer upp. Skillnaden mot de häftiga urbana landskapet på Manhattan eller i Chicago är ju faktiskt att de inte har de historiska byggnader och det arv som finns här in old Europe - i synnerhet i Stockholm. Visst bör det byggas fler höga hus i Stockholm, men om ni och vissa politiker utropar varje plats som dyker upp som ett drömläge för skyskrapor blir det inte särskilt seriöst. Läs på, komplicera era ståndpunkter lite så kan ni påverka på ett mer realistiskt sätt. Kanske kan man åstadkomma lite mer fruktbara samarbeten mellan nytt och gammalt än i dag? Ett spänningsfält där det nybyggda för en dialog med det gamla utan att för den sakens skull vara beige eller slätstruken?
 0
Anders Gardebring (10 Juli 2009 19:54):
Valle:
Du får ursäkta, men vad pratar du om? Det verkar snarare som att det är du som är opåläst om vad YIMBY gör och vad vi verkar för.
Din kommentar är den första i den här tråden som överhuvudtaget nämner orden höghus och skyskrapa. Kanske skulle du läsa inlägget innan du börjar kritisera?

För övrigt är samspelet mellan nytt och gammalt något som vi väldigt ofta tar upp.

Ett tips: Ta reda på vad vi står för istället för att formulera halmgubbar att kritisera.
 0
Anders Ryding (10 Juli 2009 22:03):
Den som påstår att Manhattan inte har historiska byggnader kan ju inte ha varit i New York. Dessutom är det så att de flesta husen i Stockholms innerstad är byggda i slutet på 1800 talet och början på 1900 talet. I gamla stan på 1700 talet. Husen i Stockholm är varken särskilt gamla eller unika i internationell jämförelse.
 0
Anders Gardebring (11 Juli 2009 00:26):
Anders Ryding:
Oh ja. Visst är det så. Det är överlag märkliga påståenden som Valle kommer med, åtföljda med uppmaningen att vi ska "läsa på"...
 0
Anders Anttonen (11 Juli 2009 00:37):
Håller med Anders R.
Stockholms innerstad växte som mest 1880-1920.
Många av 1600-1700-talshusen i Gamla stan visar sig ofta vara ännu äldre. Man har barockifierat och byggt på hus från yngre medeltiden.
Det visar sig när man ska renovera sjuttonhundratalshuset att det är 200 år äldre. Man har återanvänt källare och lägre delen av husen och byggt barockhuset ovanpå det. Vi ska vara stolta över vårt Gamla Stan.
Valle:
"Vi" YIMBY:ister är ca 4000 till antalet. Många av oss är arkitektintresserade, dessutom verkar vi vara ganska beresta och har sett städer i Europa såväl som i resten av världen. Många i YIMBY har dessutom "kött på benen" när vi yttrar oss och har belägg för våra ståndpunkter.
Jag tycker att du är lite svart-vit i din bedömning av YIMBY.
 0
Anders Ryding (11 Juli 2009 09:48):
Visst, Stockholm ÄR vackert. Det är väl ganska obestridligt. Men..Prag-vackert, Budapest-vackert, Paris-vackert, gamla stan i Tallin- vackert. Det finns många vackra städer, som dessutom har mycket intressantare stadsdynamik än vad Stockhom har. Jag blir så fruktansvärt trött på den här skit-snobbismen och chauvinismen. Att så fort man börjar diskutera de brister som Stockholm har, och som det egentligen inte skulle vara så komplicerat att göra någonting åt. Ja, då är man där igen med samma gamla visa: Stockholm är sååå vackert och sååå unikt och minsta lilla förändring innebär en smärre katastrof. Förra helgen hjälpte jag en vän att flytta till fogdevreten. Ett stenkast från innerstan. Fogdevreten är definitivt inte såå vackert men väldigt representativt för Stockholm, för så ser Stockholm ut på de flesta ställen: Glesbebyggt med halvtaskiga grönområden runt husen och en motorled rakt igenom området. Men inte ens de här områdena kan man förändra, för då finns det någon blåmärkning av husen eller så är slybacken unik. Alla förändringar blir inte bra. Det måste man leva med, men jag tror att förändringar i sig har ett värde. Det skapar dynamik. Detta vacum som vi tvingas leva i pga. denna stads påstådda unika skönhet, tror jag gör att staden själsligt förtvinar på sikt.
 0
Anders Anttonen (11 Juli 2009 13:15):
Anders Ryding: Jag hoppas att det inte var mig du menade?
Det du beskriver om stockholmare låter som om vi vore nimby hela bunten och det är inte jag kan jag försäkra. Stockholm är vackert men hindrar inte att Stockholm kan växa stort och högt.
Stockholm har potential att utvecklas på ett bra sett + att stan är fin redan sen förut. Men det finns brister. Vi stockholmare skulle behöva bättre kollektivtrafik (läs T-bana!)
Jag är YIMBY.
 0
Anders Ryding (11 Juli 2009 21:13):
Anders A:
Jag riktade mig inte specifikt mot dig. Jag är nog bara rent allmänt irriterad över att det hela tiden tjatas om Stockholms skönhet och hur unikt Stockholm är. Vi kan ju fylla stan med fotomodeller också så kan vi vanliga fula dödliga sitta i små utsiktstorn och beundra allt vackert. Jag måste nog flytta till en ful stad snart om jag skall överleva....
 0
Niklas (11 Juli 2009 21:25):
Anders R:

Vad gäller just Fogdevreten har det klagats högljutt över planerna på det nya N. Station och Karolinska. Men att högljutt skulle vara detsamma som att protesterna skulle vara representativa tror jag inte på. Det finns alltid folk som klagar och de är dessa man fäster för stor vikt vid. De tar oproportioneligt stor plats.
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter