Utskrift från www.yimby.se
....

Centerpartiet vill att taken ska blomstra

 

ABC-nyheterna rapporterar om att Centerpartiet i Stockholm föreslår ett större försök med gröna tak i Norra Djurgårdsstaden.

Lukas Forslund från Centerpartiet säger:
Var du än bygger i staden så försvinner det nästan alltid någon grönska. Och då kan man flytta upp den grönskan på taket i stället för att den försvinner helt och hållet
Taken är en hittills i stort sett outnyttjad resurs i Stockholm som har stor potential att tillföra många positiva värden. Det är inte bara ett utmärkt sätt att tillföra stora ytor av grönska i täta stadsdelar och nya utsiktsplatser över en stad som har alltför få sådana. Det har också flera positiva miljöeffekter. Gröna tak har goda isolerande egenskaper, dämpar buller och kan också filtrera regnvatten. Gröna tak minskar också potentiella problem med så kallade "Urban heat islands". Projektet Norra Djurgårdsstaden har också av vissa grupper fått kritik för att det skulle skära av spridningsvägar för djur. YIMBY har en lite annan syn på utvecklingen av det centrala Stockholm och ser inte nödvändigtvis spridningsvägar för djur mitt inne i innerstaden som den viktigaste aspekten att ta hänsyn till för att nå en bra och hållbar(även ekologiskt) stadsutveckling, men faktum är att grönska på tak förbättrar djurens spridningsvägar i staden.

YIMBY har överlag svårt att se några argument mot gröna tak, och därför har vi förespråkat sådana i våra yttranden om Norra Stationsområdet och Norra Djurgårdsstaden.

YIMBY välkomnar Centerpartiets ställningstagande för de gröna taken, och hoppas att de andra partierna i Stockholms stadshus stödjer förslaget.

Per Ankersjö, gruppledare för Centerpartiet i Stockholm, kommenterar även på sin blogg här.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Oscar Fredriksson (22 Augusti 2009 02:05):
Viktigt att betona att gröna tak inte är tänkt att ersätta våra befintliga grönområden utan i första hand är ett sätt att tänka nytt och bättre utnyttja de möjligheter som finns att skapa grönare stad. Inom Centerpartiet har vi under lång tid drivit på för att bygga mer på höjden. Både för att utveckla stadens arkitektur, för att skapa mer miljövänliga bostäder och för att värna våra befintliga parker och grönområden från ökad exploatering.
 0
Mattias Woldu (22 Augusti 2009 02:18):
Det låter så vettigt. Verkar inte finnas några nackdelar. Nu låt oss se hur dom i stadshuset låter detta förslag ruttna i några månader till 1-2 år för att sedan komma med ett urvattnat förslag där man planterar lite här och var på ett par hustak och slår på stora trumman.

Ledsen att låta pessimistisk men min förhoppning och tro på politiker som pragmatiska är liksom bortblåst i dagsläget. Enda gångerna politiker verkligen jobbar fram ett förslag snabbt är när det finns en folkstorm som eldar dom i baken.
 0
Anders Gardebring (22 Augusti 2009 02:18):
Oscar:
Naturligtvis är det så. Jag tror dock att grönska på taken kan vara ett sätt att jämka två intressen. Dels de som vill ha täta stadsdelar med en hög exploateringsgrad och dels de som oroar sig för dålig tillgång på grönyta precis vid huset. Även täta stadsdelar bör ju ha stadsparker, och också gärna någon större sammanhängande natur på inte alltför långt avstånd men med grönska på taken kan varje byggnad dessutom få tillgång till sitt eget gröna lilla parkrum.
 0
Per Ankersjö (22 Augusti 2009 10:51):
Tack för bloggposten! Vårt syfte med detta är att hitta vägar att kombinera en massiv tillväxt, förtätning och stadsförnyelse - med en miljömässigt hållbar utveckling. Det här är ett sätt, ett sätt som mildrar bullerproblem, upprätthåller spridningsvägar och dessutom minskar kostnader (och sparar miljö) när det gäller energiförbrukning och dagvattenhantering. Tänk att man kan göra allt detta på ett sätt som dessutom ökar livskvaliteten och förskönar staden! Kika gärna på bilder och läs om Augustenborg i Malmö, www.greenroof.se. Trevlig helg /Per
 0
Anders Anttonen (22 Augusti 2009 10:59):
Det är bra att regnvattnet gör lite nytta på taken istället för att ledas bort till avloppen direkt. Det skulle vara intressant att få
möjligheten att plantera tak efter vissa teman.
T ex moss-tak, sedum-tak, murgröne-tak, ett japanskt tema, osv.
 0
Kalle . (22 Augusti 2009 15:23):
Fin idé.
Haken är väl att byggarna ska vara beredda att lägga ut lite extra cash i jämförelse med t ex ett papptak.

Här är ett exempel på ett väldigt fint grönt tak:
http:​/​/​archinect.​com/​news/​article.​php?​id=​90​978_​0​_​24_​0​_​C
 0
Daniel Andersson (22 Augusti 2009 16:04):
Annars kan man ju alltid låta taigan ta över taken i stan:
http:​/​/​www.​greenroofs.​com/​projects/​pview.​php?​id=​46
 0
Jan Wiklund (22 Augusti 2009 20:52):
Oscar F: Har ni räknat på vad det kostar, jämfört med miniparker à la Centralbadets park i markplan och en våning högre hus istället?

Problemet är ju att en park på taket är lite svåråtkomlig...
 0
Kalle . (22 Augusti 2009 21:49):
Grejen är väl att parker finansieras och ägs av staden medan taken, gröna eller inte, finansieras av byggaren.
 0
Niklas (22 Augusti 2009 22:21):
^^
Det rimliga är väl att byggarna kan bekosta detta. Det kan dock ske i samband med den så kallade höghus"rabatten". Gröna tak ser jag som ett gott alternativ då våningsantalet är så stort att innergård inte längre är ett alternativ (brytpunkten går kanske vid 20 våningar).

Har man väl börjat bygga det finns möjligheten att allt fler ser fördelen med det och att marknaden/efterfrågan hos boende kan tvinga fram sådant.
 0
Martin Ekdahl (22 Augusti 2009 23:13):
Det är alldeles utmärkt att de boende har tillgång till grönyta på sitt eget tak. Jag kan enbart se fördelar med detta förslag och uppskattar att politiska partier även har insett det. Nu får vi hoppas att det skapas vettiga incitament för att få byggherrar, föreningar osv att ta steget.
 0
micke (23 Augusti 2009 03:22):
Är verkligen "urban heat islands" ett potentiellt problem här uppe?
 0
Anders Anttonen (23 Augusti 2009 07:50):
Ett hus har tak oavsett antal våningar.
Utomstående har inte nyttjanderätten till taket,
grönt eller ej.
Bor man högt kan man se andras gröna hustak på avstånd.
Jag tycker att gröna tak är en resurs trots allt.
 0
Jan Wiklund (23 Augusti 2009 12:28):
Visst. Men jag är också en stark förespråkare för miniparker på marken.
 0
Anders Gardebring (23 Augusti 2009 13:13):
Jan:
Absolut. Miniparker på marken bör göras oftare än idag. Men det hindrar ju inte att man också har parker på taken :)
 0
Theodor Adolfsson (23 Augusti 2009 13:23):
Micke: I Paris och andra städer lite längre söderut är det ett stort problem redan idag. 2003 dog ett ganska stort antal människor just i Paris på grund av värmen. Det kanske inte är ett stort problem i Stockholm idag men det kan förväntas bli det i framtiden när temperaturen beräknas stiga. Redan idag borde det dock kunna få ner användandet av resursslösande kylning en del.
 0
Daniel Andersson (23 Augusti 2009 13:46):
Största potentialen (ytmässigt) finns rimligen på stora byggnader med flacka tak, t.ex. industrier, köpcentrum och skolor. Även andra hårdgjorda ytor bör göras genomsläppliga och gröna i större utsträckning; t.ex. banvallar med gräs/sedum och gräsarmering eller grus på parkeringar istället för asfalt och betong.
 0
Johan Eriksson (23 Augusti 2009 18:11):
Nu kanske planerna redan är klara och beslutade men som princip när det gnälls om försvunna grönytor främst vid förtätning av redan tät miljö och på gårdar, vore inte denna "gröna takidé" perfekt vid intressekonflikter typ kv Plankan?:
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​7/​kronika-​bebygg-​kvarteret-​_​.​.​

Ge och ta så att säga men då blir väl frågan hur den troligtvis privata takparken kommer de övriga i området (i detta exempel de redan bosatta i Plankan) till godo?
 0
Per Frykenvall (23 Augusti 2009 20:02):
Som jämförelse har byggnadsnämnden i Göteborg tagit beslut om att en policy för gröna tak skall utarbetas (april 2009). Detta på förslag från MP.

Tips: Green Roofs - Artikel i National Geographic Magazine (maj 2009): http:​/​/​ngm.​nationalgeographic.​com/​20​0​9/​0​5/​green-​roofs/​.​.​
 0
Anders Gardebring (23 Augusti 2009 20:10):
Per:
Det låter ju lysande!
Jag utgår från att miljöpartiet i Stockholm kommer att hänga på detta förslag. Frågan är hur det blir med socialdemokraterna och moderaterna. Det bästa är ju om man kan få en blocköverskridande överenskommelse.
 0
Johannes Lilleberg (23 Augusti 2009 20:45):
Jag vill nämna några ord om Urban Heat Island. I kalla länder är städerna tack vare UHI ofta lite varmare än sin omgivning men i vissa varma länder är det tvärtom. Temperaturskillnaden är som regel större nattetid än under dagen, och större på vintern än under sommaren.

I vissa varmare delar av världen kan UHI vara ett problem då energiförbrukningen för att kyla ned lägenheterna ökar. I kallare städer som Stockholm/New York så leder UHI istället till energibesparningar eftersom att vi vill värma husen mer än kyla ned dem.

Det finns också vissa undersökningar som tyder på att UHI leder till ökade utsläpp av ozon i framförallt varmare städer.

Generellt tycker jag att man kan säga att UHI är ett problem i varma städer som LA. Medan UHI i Stockholm i vissa fall till och med är en fördel.
 0
Johannes Lilleberg (23 Augusti 2009 20:54):
Jag vill också poängtera att gröna tak (som till exempel Sedumtak) är bra för vissa djur men sämre för andra. Det finns ingenting som säger att det som är grönt är bättre för djur än det som inte är grönt. Vissa fåglar som gärna häckar på kala berg trivs alldelles utmärkt på kala tak. Däremot trivs vissa insekter mycket bättre på gröna tak. Hur vi än gör så gynnar vi vissa djur samtidigt som vi missgynnar andra. Det är ingen ide att moralisera och få det att framstå som om det ena vore bättre än det andra i dessa fall.

Trots min kritik mot en del av era argument så är jag ändå för mer grönska på taken. Jag är nämligen helt säker på att gröna tak skulle gynna minst en art. Nämligen människan! Ännu bättre trivs vi på gröna tak om vi kan vistas på den också! Den största delen av ytan i staden används ännu inte av människor. Men nu är det dags för oss att erövra även taken!
 0
Jan Wiklund (23 Augusti 2009 22:45):
Trots detta skulle jag nog ändå vilja veta hur mycket det kostar att göra park på tak. Det kanske inte kostar något alls eller mycket lite, i så fall är det bara att köra på. Det kanske kostar massor och då kanske det är bättre att lägga pengarna på annat. Men innan man vet är det svårt att veta vad man ska föreslå.
 0
Mari (24 Augusti 2009 23:52):
"YIMBY har överlag svårt att se några argument mot gröna tak". Tja, man kan ju ha solfångare på tak istället.
 0
Anders Gardebring (25 Augusti 2009 00:48):
Mari:
Ja det skulle vara det då i så fall :)
 0
Carl Johan Hall (25 Augusti 2009 09:51):
Jan Wiklund:

Åtminstone sedumtak är nog rätt billiga. JM använder dem på många nya hus, t ex. Jag har t o m sett dem på sopskjul...

En fördel med sedumtak lär vara att de har en viss kylande effekt sommartid, s k evaporativ kylning, genom att fukt avdunstar från dem i värmen.

Sedan kan jag tycka att det är lite fånigt när politiker uttalar sig i den här typen av ingenjörsmässiga frågor, även om tanken var god.
 0
Alf . (25 Augusti 2009 11:42):
Det är bra med gröna tak men det viktigaste är att göra taken användbara. Några kan vara gröna andra kan vara lekplatser och så vidare.

Det är konstigt att det inte är vanligare men i Nacka på Per Hallströms väg finns det i alla fall en tennisbana och en fotbollsplan på ett tak till en barnenshus affär.
 0
Anders Gardebring (26 Augusti 2009 14:02):
Carl Johan Hall:
Själv tycker jag inte alls det är fånigt när politiker uttalar sig om sånt här. Tvärtom. Jag tycker att vi behöver mer visionära politiker som vågar föreslå spännande saker (Det bör ju dock vara saker som är någorlunda realistiska, vilket det här definitivt är).
 0
Johannes Lilleberg (26 Augusti 2009 14:09):
Jag tycker det är bra när politiker uttalar sig om frågor som dessa. Det skapar, om inte annat, en debatt om Stockholms framtid.
 0
Sven R (26 Augusti 2009 21:26):
Fint! Jag hoppas det kommer konstgrästak snart, de är lättare att underhålla.
 0
Johannes Lilleberg (26 Augusti 2009 22:29):
Ja Hammarby ska ju spela på konstgräs på deras nya stadio. För att vänja mig vid tanken köpte jag konstgräs till balkongen:). Det funkar fint!
 0
Linda Kummel (28 Augusti 2009 14:16):
Gröna tak görs ju inte bara för att vara "gröna". Energiåtgången och därmed driftskostnaderna för uppvärmning/kylning blir lägre, taken hjälper till att hålla stadens temperatur nere sommartid och belastningen på avloppsnätet blir mindre genom att en stor del av regnvattnet tas upp av växterna eller dunstar bort. Som en bonus kan de gröna taken avändas i "balanseringssyfte", dvs ersätta de gröna ytor som tas bort vid exploateringen. Aningens sent att någon agerar i denna fråga tycker jag personligen, men bättre sent än aldrig.
 0
Per Ankersjö (2 September 2009 15:19):
@Anders - ja vi får hoppas att fler hänger på, det borde inte vara kontroversiellt. Förutom att Stockholm ibland kan ha svårt att se andra städer som föredömen (i detta fall Malmö). Är lite osäkra gällande MP, de kan ibland ha en ganska strikt syn på hur saker får utformas och se ut. I och med att man får ekologiska spridningsvägar på taken så försvinner också en del av deras kärnargumentation vid NIMBY-ställningstaganden. Nu var jag möjligen lite elak, de får väl svara själva om de är representerade här :-)
 0
Johannes Lilleberg (3 September 2009 17:20):
Kan tilläggas i debatten att Gröna tak konsumerar koldioxid. Det är bra!
 0
Daniel Andersson (3 September 2009 17:47):
Förutom gröna tak borde det finnas en stor potential för fler gröna väggar, se till exempel: http:​/​/​www.​verticalgardenpatrickblanc.​com/​mainen.​php
 0
Johannes Lilleberg (3 September 2009 22:33):
Grönt på väggar kan va otroligt snyggt tycker jag. Här kommer mer ögongodis:

http:​/​/​webecoist.​com/​20​0​9/​0​3/​0​2/​beyond-​green-​roofs-​15-​.​.​
 0
Anders Gardebring (4 September 2009 08:27):
Wow! Riktigt snyggt och trivsamt på samma gång!
 0
Anders Anttonen (6 September 2009 08:25):
Helt uppåt väggarna.. ;)
 0
Jan Wiklund (8 September 2009 13:25):
... och framför allt tar det ingen plats!
 0
Anders Gardebring (8 September 2009 13:59):
Jan W:
"... och framför allt tar det ingen plats!"

Exakt. Det är ju annars problemet med stora mängder grönska i staden. Grönska tar plats vilket skapar avstånd vilket skapar utglesning. Grönska på taket skapar inga avstånd. Alla vinner! :)
 0
Jan Wiklund (8 September 2009 15:06):
Och grönska på väggarna, Anders, som ju faktiskt syns också. Snacka om att få något för ingenting.
 0
Anders Anttonen (8 September 2009 15:31):
Skulle vara kul att veta hur Babylons hängande trädgårdar såg ut. Nån som har en aning?
 0
Martin Ekdahl (9 September 2009 16:05):
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8651 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström
Welthauptstadt Germania vs. Berlin
6 Juli 2023 11:50 av Carl S.

@yimbysthlm på Twitter