Utskrift från www.yimby.se
....

Blandade intryck från DN-ledare

 

Dagens Nyheter presenterar i sin huvudledare idag "Fem punkter för Stockholm". Det är välkommet att DN:s ledarsida, som tenderar att ofta vara konservativa nejsägare, vill utveckla sitt resonemang och istället för att säga vad man inte ska göra istället pekar på vad man ska göra.

Det hela börjar dock i moll, med vid det här laget ganska klassisk DN-retorik:
Stockholm behöver inte göras om, inte ha jippo på jippo, inte bygga spektakulära turning torsos. Stockholm behöver vårdas, förbättras och utvecklas med sin tid.

Att vi ska vårda de positiva värdena i vår stad håller nog de flesta med om. Inte heller kan de problem och utmaningar som Stockholm står inför lösas med symbolprojekt. Det är inte det som debatten handlar om. Istället handlar det om huruvida vi ängsligt ska titta tillbaka i tiden och tycka att det som kommer hädanefter bara kan bli sämre, eller om vi ska våga göra det som vi vågade förr, nämligen att bygga nya byggnader som får synas och som kan utveckla staden. Den nedvärderande och förlöjligande syn på intressant och spännande arkitektur som DN:s ledarsida här ger uttryck för känns mest som trött och oseriös. En stad utvecklas alltid. Frågan är inte om vi ska bygga, utan hur vi ska se till att det som byggs blir bra.

Det är hög tid att göra upp med ängsligheten och släppa Klara-traumat.
Staden kan förtätas, fler hus inom tullarna och nya hus på mark som en gång tjänat industri- och hamnstaden. Stenstadens blandning av arbetsplatser, bostäder, affärer, nöjesställen ska vårdas.

Att staden måste utvecklas, kan förtätas, och innerstaden växa är frågor som YIMBY ser som självklara. Det är också glädjande att just blandstaden identifieras som något positivt. YIMBY kan bara instämma! Frågan här är vad DN:s ledarredaktion menar med "vårdas". Den naturliga utveckling som en stad måste få ha är vårda staden. En stad som inte får utvecklas är en döende stad.
Trafik och viss trängsel hör till staden. Liksom möjligheten att flanera i öppna torg och parker. Ju tätare stad desto större behov av gemensamma vardagsrum utan kommersiellt tvång.

Det här är ganska självklara saker, och här kan vi bara hålla med. I en tät stad är torg och parker, liksom gröna innergårdar (och gärna gröna tak) mycket viktiga delar. Men det hänger också ihop. En tät stad måste ha bra stadsparker och välkomnande torg, precis som bra stadsparker och väkomnande torg behöver en tät stad.

Så länge trafiken inte får ta överhanden är den sällan ett problem. Tyvärr är det inte alltid så i dagens Stockholm. Det finns de som ser fler motorvägar som den enda lösningen och andra som vill se en helt bilfri innerstad. Lösningen behöver inte vara fullt så svart-vit. Man kommer långt genom att helt enkelt låta trafiken (som även inkluderar kollektivtrafikresenärer, cyklister och gångtrafikanter) anpassa sig till stadens och platsens villkor. Genom att få fler att gå, cykla eller åka kollektivt minskar trängseln på gatorna.
Det finns en del att plocka bort från Stockholms torg och gator, både i form av kiosker och tältutställare. En stads kvalitet mäts också i snygghet. Skräp, avfall, klotter, illa underhållna trottoarer - tyvärr saknas det inte i Stockholm.

Det här kan vid en första anblick te sig trevligt. Men frågan är hur spännande och intressant en stad blir om allt ska passas in i en trång mall. Kiosker och andra tillfälliga handels- kultur- eller mötesplatser tillför också positiva värden genom det oväntade, det annorlunda och det inte fullt så tillrättalagda. En stads kvalitet mäts inte bara i snygghet, även om de flesta av oss nog tycker om när det är städat på gatorna. Men det brokiga och annorlunda är något som hör en storstad till. Det är viktigt att komma ihåg.

Staden är inte en utställningsmonter i ett museum.

Tyvärr är det svårt att komma ifrån känslan av att Dagens Nyheters ledarredaktion fortfarande sitter kvar med en Skansensyn på Stockholm, en stad vars bästa tid redan har varit.

Men det fnns också utmärkta, och välkomna, ställningstaganden i ledaren. Bland annat tas svårigheten att få tag på en hyresrätt upp, en fråga som våra politiker behöver ta på mycket stort allvar. De lösningar som DN:s ledare presenterar är frågor som YIMBY inte tar ställning till, men vi hoppas att alla politiker placerar denna fråga högt på sin agenda, oavsett vilken lösning de förespråkar.

Cykling befrämjar hälsa och miljö. Ju fler som väljer att pedalpendla i stället för att ta bilen desto lägre CO2-utsläpp. Trampad tvåhjuling i stället för buss och t-bana minskar trängseln i kollektivtrafiken. Och cyklisten får starka ben.

Allt fler tar cykeln till jobbet, trots att färden inte bara innebär varm svett av ansträngning utan emellanåt kallsvett av fasa. Det blir farliga utkörningar när man ska runda något av alla fordon vars förare tycker att målade cykelfält är utmärkta p-platser – lappa dem, utan pardon.

Flera trafikljus reagerar inte för cyklister. Ställ om systemet. Somliga gator i staden är enkelriktade. Några av dem borde kunna öppnas för dubbelriktad cykling, i målade fält, för att tramparna ska komma rätt i närmaste stora rysarkorsning.

Det är brist på p-platser, men att låta cykelbanor sluta tvärt i gatuparkeringsrutor är inte bra.

För övrigt måste något göras åt Tegelbacken. I cykelrusningarna är olyckstillbuden och okvädningsorden legio.

Här går det bara att applådera. Stockholms trafikplanering utgår fortfarande i hög grad från bilisten, även i cykelplaneringen. Cyklisterna får ofta nöja sig med halvmesyrer och ibland trafiklösningar som är direkt livsfarliga.
När Stockholm och många andra städer gjorde sig av med sitt spårvägsnät var det för att bereda plats för bilarna. Snart kom en motreaktion: Människor ville inte leva i en stad där bilens behov gick före människornas.

Levande städer med tät bebyggelse och många fotgängare behöver en välutbyggd kollektivtrafik. Det fick Stockholm när tunnelbanan byggdes ut under decennierna efter andra världskriget. Sen blev det stopp.

Kostnaderna för att bygga tunnlar var höga, och ju mer miljökraven skärptes desto dyrare blev det.

För att Stockholm ska kunna bygga ut kollektivtrafiken i takt med de växande behoven krävs ett transportslag som är billigare än tunnelbanan och har högre kapacitet än bussen. Kort sagt: Det är dags att åter bygga ett sammanhängande nät av spårvägar.

Återigen är det bara att applådera. Det är hög tid att spårvagnen åter får en plats även i innerstaden. Utbyggnaden av spårväg city är på gång, och det höjs också röster för att göra om linje 4, en av europas mest belastade busslinjer med över 60.000 passagerare per dag, till spårväg. Det innebär dock inte att tunnelbanan är färdigbyggd. Både stadsspårvägar, tvärbanor och tunnelbanan behöver byggas ut i ett växande Stockholm.
 
Andra bloggare om DN:s ledare.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Edvard G (24 September 2009 07:46):
Svårt att veta vad man ska säga. Även om jag i annat fall gillar DN så är deras ledare något av det mest slätstrukna man kan tänka sig. T.ex. "Stockholm behöver inte göras om, inte ha jippo på jippo, inte bygga spektakulära turning torsos. Stockholm behöver vårdas, förbättras och utvecklas med sin tid.", vad betyder det egentligen? Bättre städning och kanske spårvagn, är det kontentan? Kunde de inte vågat sticka ut lite?
 0
Jan Jörnmark (24 September 2009 08:07):
Att en flermiljonstad framförallt är i behov av vård känns som en smått tråkig inställning. Vurmen för städande av allt som sticker ut har jag också lite svårt för.
Apropå vurmandet för spårvagnar så lever vi i Göteborg med dem. Vi har också Sverigevs sämsta utnyttjande av kollektivtrafiken. Att komma till Stockholm och använda tunnelbanan känns nästan som "a dream come true" ibland.
 0
Anders Gardebring (24 September 2009 08:48):
Jan:
Vad gäller spårvagnar i Göteborg så är inte problemet att Göteborg har spårvagnar. Problemet är att Göteborg inte har tunnelbana eller premetro. En del av spåren i centrala Göteborg behöver helt enkelt grävas ner.
 0
E K (24 September 2009 09:50):
Alldeles riktigt, Anders. Att vi har så dåligt utnyttjande av kollektivtrafiken här i Göteborg beror inte på att vi har spårvagnar, utan på att GBG är Sveriges LA: En mycket gles stad där bilen av olika skäl (läs: Volvo) fått styra utvecklingen, samtidigt som tunnelbana alltid viftats bort med det ogiltiga argumentet om Göteborgsleran.

Men att så många i Stockholm verkar ha uteslutit utbyggnad av tunnelbanan är såklart sorgligt. Skriv på Yimbys namninsamling!

http:​/​/​www.​namninsamling.​se/​index.​php?​sida=​2&nid=​3366
 0
Jan Jörnmark (24 September 2009 10:12):
Anders och E K: Som ni kan se av mitt inlägg är jag en varm anhängare av t-bana. Tur för dom i London att dom inte visste att lera var ett hinder för att bygga ut den.
Apropå DN artikeln uppskattar jag själv att logiken runt hyresregleringen är så tydlig. Snart har vi storstäder som består av bostadsrätter som byggs av fyra-fem jätteföretag. Det kommer knappast att bli särskilt spännande miljöer.
 0
A G (24 September 2009 11:12):
Det känns ganska typiskt för den lätt fördomsfulla syn jag har på DN som en tämligen opportunistisk samling. Nu har någon fångat upp att det trots allt blåser någon typ av pro-stadslivsvindar, och snabbt vänder man kappan för att fånga upp dem. Fast man har inte riktigt förstått vad det handlar om egentligen.

Spårvagn är ett utmärkt transportmedel i innerstaden, men i en stad av Stockholms storlek behöver den kombineras med tunnelbana. Innan jag flyttade till Stockholm såg jag fram emot att få använda denna närmast mytiska tunnelbana, men nu när jag faktiskt bor i innerstaden använder jag den knappast alls. Det är oftast enklare att ta bussen eller gå. Men spårvagn vore perfekt - snabbare och bekvämare än buss, mer "exakt" än tunnelbana. Och på lite längre avstånd än bara korta hopp i innerstaden är ju tunnelbanan helt oslagbar. Som sagt, det är kombinationen som är fin, båda trafikslagen behöver byggas ut.

Men det där med att rensa upp på gator och torg gör mig beklämd. Vill DN ta bort det tältstånd där min lokala frukt- och grönsakshandlare flera gånger i veckan "lurar" mig att köpa mycket mer än jag hade tänkt mig? På vilket sätt skulle det öka livskvaliteten? Att det finns torghandel och dylikt är ju något av det som starkast skänker en riktig känsla av stadsliv, jag kan inte förstå hur man kan vilja ta bort det.
 0
Martin Ekdahl (24 September 2009 11:15):
"Det finns en del att plocka bort från Stockholms torg och gator, både i form av kiosker och tältutställare." Ah, där snubblade DN på sina egna ord. De är inte ute efter en "levande stad". De vill ha ett Disneyland där inget störande får finnas. Jag har ett tips: Ta tvärbanan ut till Hammarby Sjöstad, hoppa av i Luma och ställ er och bara njut. Här finns inget störande, inget avvikande. Allt är streamlinat. Här finns inga verksamheter som inte planerats in av stadens utvecklare. Mmmh.. DN-land. Nej, sarkasm åsido. Staden är inget vitrinskåp. Sluta att behandla den som ett sådant.
 0
Niklas (24 September 2009 11:47):
AG:
När jag bodde i innerstaden gick jag eller cyklade jag för det mesta inom staden. Bussarna var sällan ett alternativ, eftersom linjenätet inte är överblickbart och logiskt.

I en framtid, då innerstaden kanske sträcker sig från Älvsjö-Skarpnäck i söder till Bergshamra-Kista (om kanske drygt 100 år) i norr kan cykeln inte ses som ett realistisk transportmedel över hela staden. Bussar är inte heller att tänka på. Spårvagnsnätet skulle även det vara oöverblickbart om man ser till stadens hela behov. I ett sådan scenario är det otänkbart att inte bygga ut t-banenätet ordentligt. Man kommer behöva ett nät där inte alla linjer går in mot centralen. Man bör kunna åka på tvären, mellan exempelvis Bergshamra och Kista, eller Skarpnäck och Kungens kurva.Där är, som du skriver, tunnelbanan oslagsbar.
Vi kommer i framtiden behöva betydligt mer t-bana än nu, varför utbyggnaden inte bör skjutas upp.

Ni som inte skrivit under... Gör det nu!
http:​/​/​www.​namninsamling.​se/​index.​php?​sida=​2&nid=​3366
 0
P-O Karlsson (24 September 2009 12:27):
Det är ju ändå ett fall framåt för DN, där staden tidigare var en ickefråga (förutom som bostadsbilaga med ständigt ökande priser och annonsintäkter). Det är inte så värst länge sedan DN:s ledarskribent Johannes Åman, efter att han fastnat i trängseln på Essingeleden, kom fram med det briljanta förslaget att det räckte med att rita om körfälten så vi fick in en fil till.
 0
Anders Gardebring (24 September 2009 12:30):
Jan J:
Även jag är en varm anhängare av tunnelbana! Och den behöver byggas ut. I förrgår helst. Men jag är också en varm anhängare av spårvagn. Jag kan förstå om man som göteborgare är något luttrad inför kollektivtrafikssituationen, men det är ju inte spårvagnarnas fel, lika lite som att det är bussarnas. Göteborgs problem är att man inte har någon trafikseparerad spårburen kollektivtrafik i innerstaden. Alltså tunnelbana eller premetro. Inom ramen för Västlänken borde man kunna komplettera med att också plocka ner en del av de centrala spårvägslinjerna och göra om dem till premetro-standard. Jag tror inte ett helt nytt tbane-nät från grunden i Göteborg i dagsläget är politiskt genomförbart. Däremot borde frågan om att göra om delar av nätet till premetro vara en väg framåt. Något för YIMBYGBG att driva?

Själv är jag uppvuxen i spårvägsstaden Norrköping och bor sedan 11 år tillbaka i tunnelbanestaden Stockholm. Jag har positiva erfarenheter av båda trafikeringsslagen :)
 0
Mattias Källman (24 September 2009 13:14):
Tycker DN:s Anders Sundström är rätt bra som byggarbevakare ändå, i alla fall om man jämför med hur Svenskan behandlar sådana frågor. Fast det är ju å andra sidan som att jämföra med att gå under en limboribba som sitter en decimeter högre än ens egen kroppslängd...
 0
Anders Gardebring (24 September 2009 14:14):
Mattias K:
Ledarsidan och redaktionell plats är ju två olika saker. Kritiken ovan handlar om DN:s ledarredaktion som ju per definition ska uttrycka en åsikt.
DN:s redaktionella rapportering om stadsbyggnadsfrågor tycker jag har blivit riktigt bra, speciellt sedan Anders Sundström kommit in som skribent som du säger.
Svenska Dagbladet har ju här tyvärr en sämre track-record med artiklar där journalistens egna åsikter lyser igenom. Det gäller dock inte alla skribenter, t.ex. tycker jag att Anna Gustafsson klarar att hålla en bra redaktionell hållning. (Och det säger jag inte bara för att hon har intervjuat mig..)
 0
Carl-Åke Utterström (24 September 2009 15:09):
Spårvagn, tunnelbana etc.
I Kina planeras att ersätta Pekings S1-bana med ett egenutvecklat magnettåg som går i 100 km/h Varje vagn kostar 8 miljoner Yuan eller 6.5 miljon SEK cirka.

Jag återfinner ej artikeln på IMB-forumet men hänvisar till en länk till en You-tube filmsnutt.

http:​/​/​magnetbahnforum.​de/​phpBB2/​viewtopic.​php?​topic_​v.​.​

Kanske ett utbyggnadsalternativ och komplement för såväl Stockholm som Göteborg.

Jag föreslår ju ett antal sirklande stomlinjer i Västerås med ordinarie två-vagnars Transrapid á 2 * 92 passagerare (Längd 57 meter). Max hastighet i tätort 300 km/h och 80 dB. Vid 200 km/h, som uppnås efter 600 meter, ligger ljudnivån på cirka 73 dB (TR08). Förarlöst, friktionsfritt och cirka 50.000 mil per år i tätort.
 0
Mattias Källman (24 September 2009 15:18):
Anders: SvD:s problem är att de i hög grad betraktar stadsbyggnadsfrågor som "kulturjournalistik", vilket i sig är en garanti för åsiktsjournalistik och tydliga vinklingar av sakfrågan utifrån den enskilde skribentens preferenser. Problemet är att många läsare inte gör den distinktionen, vilket inte är så konstigt eftersom den är så svårbegriplig.

Stadsdelstidningarnas ryggmärgsreflex för att mer eller mindre öppet ta parti för NIMBY-tänket - det märks i urvalet av intervjupersoner och valet av rubriker och ingresser - beror i sin tur sannolikt på att all journalistik*) i grunden bygger på en konflikt mellan ståndpunkt a och ståndpunkt b och den enklaste konflikten att hitta i stadsbyggnadsfrågor är alltid den lilla maktlösa människan vs de stora stygga stadsplanerarna - oavsett om den lilla maktlösa människans argumentation består av sakliga skäl eller inte.

*) med några undantag, till exempel när Sverige vinner puckey-VM eller en Fuglesang flyger i luften...
 0
Anders Gardebring (24 September 2009 16:25):
Mattias:
Visst är det så. Och att SvD ser stadsbyggnadsfrågorna som "kulturjournalistik" pekar väl också just på en fortsatt syn på stadsbyggnadsfrågor som något som bara berör en liten samling "experter" snarare än den syn som vi i YIMBY har, att stadsbyggnadsfrågorna berör oss alla.
 0
Mattias Källman (24 September 2009 16:40):
Anders: Well put!
 0
Anders Lundberg (24 September 2009 16:49):
Jan m.fl: Förutom att inte är politiskt möjligt med tunnelbana i Göteborg - så är väl frågan om det är ekonomiskt genomförbart eller ens motiverat?

En rimlig avvägning torde då kunna resultera i att den spårbundna trafiken i kritiska punkter och på kritiska sträckor helt ges förtur framför annan trafik.

Att kalla lera för ett "ogiltigt problem" låter liiiite ...naivt, dessutom.

Åter till Stockholm:

Vart bör tunnelbanan byggas ut?
 0
Jan Wiklund (24 September 2009 17:03):
Anders L: På tvären, främst. Det är orimligt att man ska vara tvungen att åka in till t-centralen så fort man inte ska till nånstans på sin egen t-banegren.

Man kan också tänka sig snabblinjer förbi stationer för att korta av de längsta linjerna, t.ex. Norsborgslinjen.

Om man kallar det t-bana eller något annat är inte huvudsaken. Tvärlinjer kommer förmodligen inte att kräva samma kapacitet som t-banans under överskådlig tid. Det viktiga är att det går fort att åka långt, vilket kräver planskilda spår. Oavsett om experten skulle kalla det t-bana, spårväg eller premetro.
 0
Anders Anttonen (24 September 2009 17:35):
Anders L:
På tvären som t-bane-ring, till Nacka för blåa linjens del, till Karolinska/Norra station och Solna för gröna linjen. Listan kan göras lång.

E K:
Leran är ett uruselt argument som du redan har genomskådat, säkert. Amsterdam är byggt på rena träskmarken, dessutom under havsnivån. Där ska invigas en andra metro-linje om ett par år.
DÄR kan man snacka lera.
 0
Johan Eriksson (25 September 2009 04:10):
DNs Anders Sundström är inte synonym med ledarens författare, dessutom är han mer skärpt än vad det här ihoprafsade manifestet signalerar.
-
Utbyggd snabbspårväg i två korsande tunnlar i Göteborg, modern spårväg på stomnätet + fler tvärbanor i Stockholm, -vad är problemet???
-
Om hur en myt om lera (m m) bidrog till att Gbg är en sån bilstad: http:​/​/​www.​sr.​se/​cgi-​bin/​goteborg/​program/​index.​asp?​pr.​.​

-på ingen av dem är några magnetbanor vare sig realistiska eller ekonomiska ty det skulle innebära en enorm kapitalförstöring av Gbg´s existerande infrastruktur och i Sthlms innerstad är man en verklighetsfrämmande och mot stadens siluett och skönhet respektlös modernist om man tror på balkar och betongpelare på tex Birger Jarlsgatan, Skeppsbron, Odengatan eller var som helst där folk helst rör sig, dvs på gatorna!
-
Och ja, i Amsterdam kan man snacka om problem, det senaste är att kostnaderna stigit orimligt högt men att det ändå är billigare att slutföra än att avbryta nu, och öppnandet är framskjutet från 2013 till 2017.....
 0
Daniel (25 September 2009 09:01):
Håller med om att brokighet är en del av en stadsmiljö.

Hur kul hade stockholm varit om man hade rivit hela staden och byggt upp en ordnad kopia? Kiosker och tält tillhör den kommers som en stad behöver för att verka vital.

Sedan så vill jag skriva om en intressant sak jag hörde på P4:s program Alltinget. Jag vet inte om det är sant, och jag kommer inte ihåg siffrorna egentligen, men har för mig att det var så här:
Med energimängden i en deciliter bensin kommer cyklisten fram ca 55 km. Det leder till en bensinförbrukning på 0,2 liter per 100 km.
 0
Erik Sandblom (25 September 2009 19:52):
Daniel, cykling är inte bara energisnålt, det är bra för hälsan också. I Sverige beräknas fysisk inaktivitet kosta samhället sex miljarder per år, framför allt i sjukvårdskostnader och förlorade inkomster till följd av utebliven produktion. Åttio procent av befolkningen över 30 år är otillräckligt fysiskt aktiva. Hälften av befolkningen bor inom fem kilometer från sina arbeten, vilket tar 20 minuter att cykla.
http:​/​/​www.​intebilenundermilen.​se/​halsa
http:​/​/​www.​vt.​se/​debatt/​fritt/​artikel.​aspx?​articleid=​3.​.​
http:​/​/​www.​ecoprofile.​se/​150​0​_​1479_​De_​flesta_​ror_​s%20​i.​.​
 0
Anders Lundberg (26 September 2009 15:18):
Erik Sandblom: Bara en kistnad av 6 miljarder? Ja, men det är väl ingenting mot de intäkter som samhället varje år får in på bensinskatter, moms på nybilsförsäljning etc etc.

Alltså kan man säga att ekonomiskt sett så finansieras säkert den där kostnaden många gånger om av de intäkter man får in på alternativet till cykling. Och varje cyklist genererar väl inte alls i motsvarighet några intäkter som varje enskild bil per år?

;-)

Så - vad har samhället egentligen att tjäna på cykling? Inte så mycket, skulle svaret från en bilåkande finansminister bli. Snarare tvärtom, och då kan samhället givetvist inte stödja en utveckling som leder bort från bilåkande...
 0
Jan Wiklund (5 Oktober 2009 17:16):
Anders: För det första tror jag du blandar ihop stat och samhälle. Samhällets kostnad - ja, det är helt enkelt det samlade arbete samhället lägger ner för att producera något. I bilismens fall rör sig den kostnaden på ungefär 15-20% av BNP grovt räknat. Intäkter är det svårt att beräkna; istället får man bedöma nyttan i förhållande till den nytta dessa 15-20% hade gett om de lagts nån annanstans. Att t.ex. bygga täta och nära städer som Yimby vill hade troligen varit gratis men gett ungefär samma nytta.

Beträffande staten måste man resonera på ett annat sätt. Där handlar det om intäkter och utgifter. För ca 20 år sen skrev Ingemar Leksell en doktorsavhandling på Handels som konstaterade att om man räknade konservativast möjliga subventionerade staten bilisterna med - jag tror det var 30 miljarder om året (det är ju tjugo år sen och mitt minne är inte perfekt så jag reserverar mig en smula). Hur siffran ser ut idag vet jag inte. Men där handlar det alltså om att staten förlorade 30 miljarder om året medan bilisterna vann. Sen i nästa vända fick naturligtvis bilisterna betala ut samma summa och lite mer till bil-, väg- och oljebranscherna som står som de slutliga vinnarna.
 0
Erik Sandblom (6 Oktober 2009 14:16):
Anders, jag såg din smiley, men... det finns ingen bensinskatt, det finns däremot energiskatt, koldioxidskatt och moms. Hur mycket tar staten in på det via bensinförsäljning, och var hittar man den uppgiften?

Sen har du och Jan glömt parkeringsnormen som gör att byggbranschen i decennier tvingats göra investeringar i ökad biltrafik. Man måste nämligen lova att bygga p-platser för bil, annars får man inget bygglov.
http:​/​/​gbg.​yimby.​se/​20​0​9/​0​7/​kronika-​avskaffa-​parkerin_​.​.​
http:​/​/​www.​yimby.​se/​20​0​8/​0​3/​city-​skriver-​om-​parkering_​.​.​
 0
Johannes Hulter (6 Oktober 2009 14:57):
Ang. bilism och samhällskostnader kan jag tipsa om Gunnar Falkemarks "Politik, mobilitet och miljö" - http:​/​/​www.​bokus.​com/​b/​9789178447169.​html
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8649 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Innovative design, fine grinding
9 April 11:13 av Tom Eem
Uthyrningsdel
19 Mars 12:57 av Tom Keller
Nytt hotell på Vasagatan 22
19 Januari 14:08 av Sebastian Dahl
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
31 Oktober 2023 11:28 av Mårten Landström
Tumba Centrum
31 Oktober 2023 11:25 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter