Utskrift från www.yimby.se
....

Metros och fastighetsägarnas tävling: Dag 3 - Equator arkitekter

 
Ungdomens hus med badplats under Liljeholmsbron blir en ny samlingspunkt.
Ungdomens hus med badplats under Liljeholmsbron blir en ny samlingspunkt.
 

Fastighetsägarna Stockholm och Metro:s tävling om nya idéer för Stockholm (Tidigare förslag här och härförtsätter idag med ett förslag från Equator arkitekter.

Equator vill låta innerstaden ta klivet över vattnet och landa i Liljeholmen. Sitt förslag kallar Equator för FAFF, Far away from Folkungatatan.

Equators VD Annica Carlsson säger:

- SOFO är omtalat och hajpat. Vi ville göra något spännande och intressant i en annan del av staden. Liljeholmen är kanske inte den hetaste delen, men nog så spännande och central


Equators förslag innehåller ett en låg stadsdel med 1 000 nya bostäder i Liljeholmen där de gamla bevarade industribyggnaderna fylls med nytt innehåll. En ny gångbro binder ihop stadsdelarna.
Equators förslag innehåller ett en låg stadsdel med 1 000 nya bostäder i Liljeholmen där de gamla bevarade industribyggnaderna fylls med nytt innehåll. En ny gångbro binder ihop stadsdelarna.
 
 
Stadsdelens takträdgårdar och kanaler ger möjlighet till rekreation och tar hand om regnvattnet.
Stadsdelens takträdgårdar och kanaler ger möjlighet till rekreation och tar hand om regnvattnet.
 

Equator vill bygga en ny gång- och cykelbro

Broarna är viktiga knutpunkter som binder ihop stadsdelarna, men oftast är de storskaliga trafiklösningar från 1950- och 60-talen när man romantiserade kring trafiken. Nu behöver vi integrera dem på ett bättre sätt. Marken under bron skulle bli en utmärkt plats för ett nytt Ungdomens hus.

Även Equator jobbar, liksom tidigare tävlingsbidrag, med en bro. Equator vill också se ny bebyggelse på Liljeholmen. Liljeholmsidén är dock inte ny, utan tvärtom ett av staden redan utpekat stadsutvecklingsområde. Lövholmens utveckling lämnade YIMBY in ett yttrande om för en tid sedan.

En ny bro är en lysande idé. Det finns åtskilliga stråk i Stockholm som skulle behöva nya broar. Likaså är idén om kanaler intressant, liksom gröna tak som vi har uttalat vårt stöd för flera gånger tidigare. Däremot ser YIMBY det som ytterst tveksamt att bebygga ett så centralt område med god tillgång till kollektivtrafik med en så låg exploateringsnivå. Tunnelbana, en oerhört kapacitetsstark kollektivtrafiklösning, är dyrt att anlägga varför vi måste utnyttja lägen nära existerande tunnelbanestationer väl. Stockholms län växer mycket snabbt och all central mark är en viktig tillgång för att kunna minska avstånden mellan människor och spara naturområden. Länet växte 2008 med drygt 31.000 personer vilket även arkitekter, stadsplanerare och politiker behöver inse. 1000 bostäder täcker inte mer än någon månads inflyttning till länet.
Gå med i YIMBY Stockholm
Skriv en kommentar:
<b>, <i>, <u> och <s> kan användas.
För att skapa en länk, skriv bara länkadressen (http://server/dokument).
Observera att javascript måste vara aktiverat i din webbläsare.

Namn:

Epost:

 (syns ej publikt)

Hemsida:

Blogg:

Innan du postar
Alla skall känna sig välkommna att diskutera på yimby.se.
Tänk därför på att vara konstruktiv i din kommentar - undvik personangrepp och onödigt hårt språk.
Inlägg som inte håller sig till dessa regler kan komma att tas bort.
Kommentarer:
 0
Niklas (2 September 2009 13:41):
Även tveksamt med gångbroar. Folk kommer nog välja att gå över liljeholmsbron istället, då den kommer upplevas som mer trygg.
 0
Johannes Lilleberg (2 September 2009 14:08):
Jag tror Niklas att gångbron kommer användas. Att till fots ta sig över Liljeholmsbron är ett mångsidigt projekt idag. Man måste ta sig upp för långa och många trappor eller gå längs matarleden för bilar i några hundra meter innan man ens kommer till början av bron.

Tycker förslaget ser bra ut. Jag gillar iden med parker på taken. Enda frågetecknet är om en så låg exploateringsgrad räcker för att göra stadsdelen livlig och användbar för alla. Om det blir en stadsdel endast för några få boende utan tillräcklig exploatering för restauranger, apotek, vård m.m. så blir det en barriär istället för en fortsättning av staden.

Arkitekturen ser dansk ut. Varierad funkis med attityd. Jag gillar det!
 0
E K (2 September 2009 14:35):
Ett citat ur metro-artikeln:

"Vi vill [...] bygga riktigt tätt, men lågt. Då bygger man också energiekonomiskt."

Men det blir ju ännu mer energiekonomiskt om man bygger "tätt, och högt". Faktum är att det tillochmed blir mer energiekonomiskt ju högre man bygger! Varför slösa denna värdefulla mark på låga hus?
 0
Daniel Jonsson (2 September 2009 14:48):
Jag vill också att innerstaden ska klivet över till liljeholmen. Därför är jag emot det här förslaget. Ett område med 2-3-våningshus där är väl snarare en stoppkloss för stadens utbredning än något annat.

Angående parker på tak känns de mer som en ersättning för innergårdar än kommunala parker tycker jag, de kommer knappast vara öppna för allmänheten. I städer är parker öppna för allmänheten. (Jag är alltså inte emot vare sig parker på tak eller innegårdar, jag menar bara att de är väsensskilda från kommunala parker.)

En låg gc-bro vore säkert en bra idé för sammanbindningen av staden och den planerade förorten, men jag tror inte det kommer hända. Det är en ofta använd farled även för stora fartyg. Jag ifrågasätter också att bron är byggd på diagonalen, då jag inte ser ett egensyfte i en längre bro. Det finns heller ingen anledning att gå från Södermalmssidan till Liljeholmssidan över bron, då ingenting av det som kan locka på den sidan ligger vid brofästet. Det planerade "ungdomens hus" blir närmre om man går över Liljeholmsbron om jag förstår saken rätt, likaså gallerian, bussterminalen och tvärbanan.

De planer jag sett från stadshuset tidigare talar om en normalhög sjöstadsliknande bebyggelse på platsen. Det känns mycket mer attraktivt. Dessutom tror jag att marken är privatägd tidigare och om jag minns hur det fungerar rätt alltså inköpt inom ramen för en marknadsekonomi, inte mot en avgift per byggd boendeyta. Det skulle innebära att en lägre bebyggelse vore en förlustaffär, tänker jag.

Till sist tycker jag att den ofta använda Yimby-retoriken "Däremot ser YIMBY det som ytterst tveksamt att bebygga ett så centralt område med god tillgång till kollektivtrafik med en så låg exploateringsnivå" bör kompletteras med ett argument i stil med "eftersom tunnelbana är så oerhört dyrt att bygga måste vi utnyttja lägen kring existerande tunnelbanestationer bättre". Det är väldigt realpolitiskt och pragmatiskt och borde gå hem hos en många icke-visionärer där ute.
 0
Per Ankersjö (2 September 2009 15:10):
Håller med om att exploateringen är för låg och därigenom "otät" (eller kanske rättare sagt gles). Tyckte också att motiveringen med "energiekonomi" var ytterst märklig och illa underbyggd.

Bra ambition att bygga ihop Liljeholmen med innerstaden.

När det gäller parker på tak har de många fördelar genom att de dämpar buller, fungerar som ekologiska spridningsvägar, förbättrar isolering och dagvattenhantering - samt att de ökar livskvaliteten. Jag tycker det är viktigt att kommande takträdgårdar blir en blandning av publikt och privat. Jag skulle gärna se motsvarande kolonilotter eller en plätt på taket som komplement eller ersättning för balkong. Men det är som sagt viktigt att det finns publika takträdgårdar också.
 0
Johannes Lilleberg (2 September 2009 15:13):
Daniel: Håller med om att park på tak ersätter innergårdar men inte allmänna stadsparker. Håller också med om vikten att utnyttja centrala delar av staden som Liljeholmen på ett så bra sätt som möjligt. Från Liljeholmen går spårvagn i 2 riktningar, tunnelbana i 3 riktningar och många bussar. Få ställen är så centrala i kollektivnätverket som Liljeholmen. Därför ska vi se till att många kan arbeta och bo där. Det är också viktigt att alla som bor i angränsande områden kan få nytta av Liljeholmen.
 0
Peter D (2 September 2009 15:22):
Jag tycker att yimby ska stödja att man bygger tätt och lågt och inte bara förespråka skyskrapor i alla lägen. I detta fall tycker jag däremot att man ska bygga högre.
 0
Anders Gardebring (2 September 2009 15:37):
Daniel:
God kommentar. Jag har kompletterat artikeln.
 0
Anders Gardebring (2 September 2009 15:38):
Peter D:
Fast vi förespråkar inte att man ska bygga skyskrapor i alla lägen :) Däremot förespråkar vi den täta blandstaden. Villamattorna behöver ingen lobbygrupp, de klarar sig bra själva.
 0
Anders Anttonen (2 September 2009 15:44):
Åhhh! jag som hade tänkt mig blandade hushöjder i Lövholmen. Vilken besvikelse ifall planen skulle bli av!
 0
Peter D (2 September 2009 15:51):
Anders G: Jag vet att vi inte förespråkar det, men man kan bygga tät stad med tvåvåningshus också. Kanske till och med en villa här och där, dock inte i ett centralt läge som detta.
 0
Johannes Lilleberg (2 September 2009 15:54):
Peter D: Ja man kan bygga täta men låga stadsdelar. Ungefär som äldre byar i Sverige. Men som sagt inte i ett så centralt läge som detta.
 0
Per Malmberg (2 September 2009 15:54):
Gillar iden med kanaler, bibehållna gamla industrifastigheter, gröna tak, och någon slags låg bro.

Det enda är isåfall genomgående lite högre hus och några som tillåts sticka upp ovanför Cementas gamla silo!
 0
Anders Gardebring (2 September 2009 16:38):
Peter D:
Aha. Du menar så. Ja då är vi på samma spår :)
 0
Johan Eriksson (2 September 2009 18:13):
Bra men instämmer om högre hushöjder.

Gångbron skulle kunna bli en del av ett gångstråk -Slussen-Söder Mälarstrand-en sväng via Långholmens två broar om man vill-Reimersholme-Gröndal/Trekanten och sen kanske vidare mot Vintervikens grönska..., jag skulle nyttja ett sånt stråk om det fanns då det (äntligen) skulle kunna bli ett alternativ till Liljeholmens motorvägsdån.

Daniel Jonsson:

""eftersom tunnelbana är så oerhört dyrt att bygga måste vi utnyttja lägen kring existerande tunnelbanestationer bättre". Det är väldigt realpolitiskt och pragmatiskt och borde gå hem hos en många icke-visionärer där ute.

Jovisst det går ett tag men som jag skrev om den skissade skyskrapan vid Ropsten nyligen så har som bekant T-banan en begränsad kapacitet som inte avhjälps av ett ännu större tryck på enskilda stationer genom stora nybyggen. Förr eller senare måste man ta i grundproblemet med T-banan ändå!
 0
Johan Eriksson (2 September 2009 19:01):
Nej attan, gångbron går ju inte till Reimersholme, sorry, skulle använda den ändå
 0
Dan Edholm (2 September 2009 19:59):
Känns väldigt Bo01, Västra hamnen i Malmö, fast till och med med lite lägre täthet och höjd. Jag instämmer i protesterna, den ytan måste användas till flera gånger fler bostäder - annars cementeras tullen som innerstadsgräns. Jag vill ha byggnader som kommer upp invid bron, har ingång från bron, i höjd med bron och minst 6 våningar därtill. Så minst 12 våningar kan vi säga. Bakomliggande bebyggelse får gärna skjuta över och husen får ha hur mycket trädgård som helst på taken men jag tror dessa kommer upplevas som privat innergård.


Jag kan mycket väl tänka mig bebyggelse i stil med Bo01, men inte i så centralt läge.
 0
Anders Ryding (2 September 2009 20:34):
Om man tex byggde riktigt höga hus längs med Gröndalsvägen så skulle det kunna bli en ganska haftg kontrast med ett tättbebyggt och gyttrigt Lövholmen. Hela detta område Gröndal-Liljeholmen har ju ett superläge och skulle kunna bli fantastiskt om man förvaltade sitt pund. Det finns redan en urbanitet och en stor variation från olika tidsepoker. Men ordentliga förtätningar, även i Gröndal behövs. Tyvärr är jag inte särskilt imponerat av det som byggts hittills i LIljeholmen och kompletteringarna i Ekensberg. Samma lika som överallt annars. Designat för samma lika typ av folk. Vitt och vitt och vitare, med utsikt över vattnet och inget oväntat att upptäcka. Hittills har även detta mest prägel av förort.
 0
Per-Ola Karlsson (2 September 2009 21:59):
Men Equator har ju plankat ett redan existerande område! Går man från Flemingsbergs pendeltågsstation upp till Huddinge sjukhus ser det ut exakt så här, förutom att det inte är grönt på taken! Där bor ju ingen så det var kanske det som Equator utgick från när de tror att 1000 bostäder räcker.
 0
Thomas (3 September 2009 00:18):
Jag gillar inte alls det här förslaget! Känns inte alls som en stadsmiljö. Påminner mig om Krusboda radhusområde i Tyresö. Kommer att vara helt dött och folktomt här med dessa bilfria gångar mellan husen. Säkert barnvänligt men det passar bättre längre ut nånstans...kanske i Tyresö?
 0
Johan Eriksson (3 September 2009 06:55):
Var igår kväll på "Färgfabriken" i området och såg på den tragiskt bortgångne vännen Ola Pehrsons retrospektivutställning: http:​/​/​www.​pastan.​nu/​konst-​museer/​retrospektiv-​over-​ol.​.​

-och gjorde bort mig direkt genom att gå fel trots flera tidigare besök. Resan sofia-Trekanten gick så snabbt (läste på vägen) att när jag klev av tvärbanan så var det som att komma till just det diffusa mörka och oinbjudande område det idag är. Bara några pundare och ligister som saknades och bilden hade varit fulländad. Alla begrepp som "storstad", "huvudstad", "2 miljoner invånare" etc kändes extremt långt borta, snarare "strandparty" i Kalmar med nåt bostadslysande därborta i konturen = stor surrealistisk småstadskänsla!

Nej, bebygg och förtäta och gärna högt lite här och var och gör min 25-minuters resa till ett storstadssammanhang och låt mig/oss slippa känslan att man borde ha med sig pepparspray bara för att man tagit ett litet snäpp över tullarna.

"Färgfabriken" måste under alla omständigheter vara kvar inkl rimlig hyra, det är nämligen en "kulturmagnet" som är både livsviktig, nödvändig och med stor potential till att höja områdets attraktivitet!
 0
Annica Carlsson (3 September 2009 08:05):
Mycket riktigt är Lövholmen utpekat som en av Stockholms utbyggnadsområden och planer finns framtagna, FAFF är ett skuggförslag som prövar tanken med en låg (2-6 våningar) och tät bebyggelse.Den växlande storleken är tänkt att göra det möjligt för både större och mindre byggherrar att blandas inom området. Förslaget omfattar 1000 lägenheter samt verksamhetslokaler. Avsikten är att kombinera nybebyggelsen med de befintliga gamla industribyggnaderna som ger området sin egen identitet. Att pröva alterantiv till en traditionell kvartersstad borde vara en självklarhet om man vill diskutera stadsbyggnad där vi idag har några lyckade exempel på ny kvartersstad men också några områden dominerade av biffiga kvartersklossar med främsta syfte att ge sjöglimt åt alla.
 0
Anders Gardebring (3 September 2009 10:33):
Annica:
Hej Annica. Tack för din kommentar!
YIMBY diskuterar gärna alternativ till traditionell kvartersstad. Det är dock inte där vår kritik mot förslaget ligger, utan mot den låga exploateringsnivån i ett så centralt läge. Den typ av bebyggelse som föreslås i förslaget skulle kunna fungera utmärkt lite längre ut i regionen.
Vad gäller den växlande storleken, och blandning av byggherrar, så klarar de flesta byggbolag av att bygga normalstora flerbostadshus. Många klarar till och med att bygga ganska stora hus. Exempelvis byggs 24-våningshuset i kvarteret Lusten inte av NCC, Skanska eller JM utan av Värmdö Byggentreprenader AB.

Vad gäller att bevara mycket av den gamla bebyggelsen är det naturligtvis utmärkt, och något som vi själva tog upp i vårt yttrande om Lövholmen.

I övrigt håller jag helt med i din kritik att många områden verkar byggas utifrån idén att ge sjöglimt åt alla (med torftiga resultat som följd, se t.ex. vårt inlägg för några dagar sedan om den planerare bebyggelsen på Lilla Essingen).
 0
Per-Ola Karlsson (3 September 2009 11:04):
Annica: om jag ska vara vänligare i omdömet påminner bilderna om hur det ser ut i Kuta på Bali, den del där det inte är tillåtet att bygga högre än trädtopparna. Kuta är emellertid en tursistmetropol. Applicerat på Lövholmen skulle resultatet bli ödsligt radhusområde som Thomas påpekade.

Ok för att kritisera kvartersklossarna, men varför anses det fortfarande 2009 ok att kasta ut ett antal rektangulära lådor med samma utseende som alternativ till kvartersstad? Inte ens de gröna taken kan dölja det faktum att detta är något som aldrig borde lämnat datorskisserna.

De befintliga byggnaderna ger ju redan området en intressant och levande identitet. Kombinerat med hög exploatering och (förhoppningsvis) spännande arkitektur skulle området kunna bli enormt trevlig. Omgivande områden som Liljeholmen och Trekanten är ju glesa så här måste man enligt min mening antingen bygga högt eller rejäl kvartersstad.
 0
Patric Nilsson (3 September 2009 11:41):
Sista bilden ser ut som ett skämt, sådär ser det kanske ut max en vecka under året på dessa breddgrader, bilden liknar snarare något som byggs vid Medelhavet.

För övrigt håller jag med om kritiken att det vore ett stort slöseri med en så låg exploateringsnivå i detta centrala läge.
 0
Niklas (3 September 2009 12:46):
Annica:

Tack för att du kolla in här på forumet och kommenterar. Jag har ett par frågor och synpunkter:

Ni planerar in 1000 bostäder. Vilka lägenhetsstorlekar är det frågan om? Ska det få plats 2000 invånare i området? I så fall blir det en täthet på 150-200/ha, vilket är jämförbart med Södermalm. Men på Södermalm ligger det en rad stora parker, såsom Tanto och Vitabergen. Parker lyser med sin frånvaro inom er plan (inget fel i det, Trekanten ligger runt hörnet, men utan för området). Men er täthet blir missvisande. I själva verket är er stadsdel betydligt glesare än innerstadskvarteren. Det är ändå anmärkningsvärt att ni kommer upp i en täthet, nästan jämförbar med en innerstads. Har detta att göra med avsaknaden av innergårdar?

Hur är det tänkt med stråk? Er idé med att fortsätta Bergsunds strand som en bro över vattnet är mycket bra. Men hur blir det sedan? Fortsätter detta naturliga stråk eller tar det bara stopp? Har skulle man ju kunna tänka sig att koppla ihop det med Lövholmsvägen mot Trekanten och Gröndal (området är ju trots allt en del av en större enhet).

Hur är det med trafikflödet? Alla som vistats en del på Södermalm vet hur det är med de öst-västliga förbindelserna. När Folkungagatans västra del (även kallad "Södermalmsallén") anlades efter överdäckandet av Södra länken och färdigställandet av Södra Stationsområdet lät man det bli ett trafikseparerat "grönt" område, fritt från bilar. Resultatet är att bilarna OCH gångtrafikanterna istället väljer Magnus Ladulåsgatan. Det är helt enkelt tryggare att befinna sig på en plats där det redan finns bilar och andra gångtrafikanter. Detta gäller i synnerhet på kvällar och nätter.

Andra misslyckade områden ur trygghetssynpunkt är de trafikseparerade SCAFT-områdena. De har en inbyggd otrygghet. På era bilder ser det ut som om detta område saknar biltrafik. Ska man få lite rörelse i området bör bron vara en bro för blandad trafik och området borde genomkorsas av fler trafikerade gator.

Med detta vill jag inte säga att GC-gator inte kan fungera. Drottninggatan funkar väl någotsånär (även om den är tom på kvällarna). Götgatsbacken är väl det bästa exemplet, men där har man gjort om en vanlig bilgata, som etablerats som stråk, till en gånggata. Det är inte samma sak som bygga GC-gator i nya områden.

Nu är det svårt att se på ritningen men hur stor andel gatuyta är det frågan om? Bygger man längor utan innegårdar tenderar denna yta att bli stor. Finns verkligen underlag för att dessa gator inte ska bli otrygga bakgator, som folk undviker? Det är mycket folk på bilderna men man kan fråga sig om det är realistiskt.
 0
Johannes Lilleberg (3 September 2009 12:55):
Jag instämmer i att exploateringsnivån är för låg. Men för att säga något positivt så gillar jag arkitekturen. Den är lite varierad och har verksamhetsytor på bottenvåningen. Jag gillar också inslaget med vattendammen till höger. Den finns där bara för att det är fin. Helt briljant! Men det blir nog svårt att få byggbolagen att bygga något annat än standardboxar... Den låga maxhöjden kommer också skapa en monoton och platt silhuett.

Det finns inga bilar utan bara gågator som passar bra för de som går i staden. Det fungerar bra så länge man i kompensation inte bygger matarleder för bilar som skapar barriärer.
 0
Martin Ekdahl (3 September 2009 15:26):
Förslaget ser rätt kul ut. Jag tycker om idén om ett "Ungdomens hus" samt att man börjar förstå att även marken under broarna är användbar. Den låga explorateringsnivån är förstås ett aber som bör rättas till. Sedumtaken, kanalerna och den nya bron - tummen upp.
 0
Adrian (4 September 2009 00:05):
Gängbron från Liljeholmen till Södermalm är orealistiskt låg, den behöver ett parti med högre frihöjd så att 90% av motorbåtarna kan passera annars kommer gående inte att använda bron sommmartid pga den myckna båttrafiken.
Samtidigt skulle gångbron kunna vara en utmärkt bas för diverse sässongsbetonade verksamheter, tex uteserveringar och liknande med tillhörande gästhamn.
 0
Dan Edholm (6 September 2009 11:19):
1000 bostäder á 4 kvm... Annars går det inte ihop.
 0
Gustav Svärd (7 September 2009 08:23):
Om man tittar på bild 2 & 3 ser man rätt tydligt att det handlar om en täthet motsvarande ett radhusområde. Att bostäderna bli mindre och på så sätt trycka in mer folk går visserligen, men att hävda att det går täthet lik den att bygga högt... ren osanning. Som tidigare skrivits i denna tråd innehåller detta förslag dessutom en trafiklösnig som gör att en onödigt stor del av ytan används som gator/gränder.

När alla snackar höghus föredrar Equator Stockholm en annan lösning. Man vill också ta tillvara på gamla industribyggnader.
– Vi vill prova det omvända och bygga riktigt tätt, men lågt. Då bygger man också energiekonomiskt.

"Alla"? Vadå alla snackar höghus? När var det? I Stockholm har den stora trenden de senaste 80 åren varit att klanka ner på höghus - precis som Equator gör här. Equator utmanar ingen norm med att föreslå lågt, tvärtom följer man normen inom Svensk stadsplanering: storstaden är dålig och bullerbyn är idealet.
 0
Staffan Svärd (8 September 2009 11:13):
Dan Edholms kommentar om Malmö och Bo01 är det som jag kom att tänka på när jag såg bilderna.
Jag instämmer helt i kommentarena om att området inte utnyttjas optimalt. Med tanke på de närliggande högre byggnaderna inom en 500 metersradie så skulle vi få ett bättre sammanhang mellan stadsdelarna. Nära finns även att antal områden som ligger högre upp på befintliga berg och åsar. Lågt och inklämt precis som nu kan inte vara det bästa.
 0
Daniel Jonsson (15 September 2009 07:56):
Johan Eriksson:

Jovisst det går ett tag men som jag skrev om den skissade skyskrapan vid Ropsten nyligen så har som bekant T-banan en begränsad kapacitet som inte avhjälps av ett ännu större tryck på enskilda stationer genom stora nybyggen. Förr eller senare måste man ta i grundproblemet med T-banan ändå!


Jo, men när det väl är kaos är det ju lättare att skaka fram pengar. När man bygger gles förort tar man inte ansvar för att man fyller Essingeleden med bilar, och då byggs en förbifart. Jag tycker inte vi som vill ha tät stad har ett större ansvar än de som vill ha gles bilförort att vara så långsiktiga. Politikerna föredrar arbetssättet att vänta tills akuta problem uppstår och då får vi anpassa oss till det.

Så länge man bygger i någon form av normal takt och skala är blir det ju knappast några akuta problem. Att smälla upp ett område i stil med sjöstan på några få år utan att samtidigt bygga infrastruktur är naturligtvis dumt, men att peta in förtätningar här och där tills det verkligen behövs en uppgradering av tunnelbanan tycker jag nog man kan göra :)
Samråd och Utställning i Stockholm
Detaljplaner som är på samråd eller utställning i Stockholms stad just nu:

Följ oss
Följ oss på twitter Gå med i YIMBY:s facebook-grupp Prenumerera på yimby:s RSS-feed

Om du stöder våra idéer, kom med bland YIMBY Stockholm:s 8636 medlemmar. Det tar bara ett par minuter och kostar inget.

OM YIMBY
YIMBY är ett partipolitiskt obundet nätverk öppet för alla stadsvänner.

Vi vill att Stockholm skall växa och utvecklas. Och vi vill att staden skall växa på rätt sätt. Vi vill ha mer tät blandstad - inte gles bilstad. Vi vill ha fler dynamiska levande stadsmiljöer - inte isolerade bostadsområden.

Tät blandstad är oerhört attraktiv, den ger ökad ekonomisk dynamik, den är gång-, cykel- och kollektivtrafikvänlig, den ger minskad bilism och den skyddar naturmark på landet från exploatering.

Trots det fortsätter man bygga likriktade, glesa och trista bostadsöar som kräver bilanvändning. Här finns uppenbarligen ett fel som måste rättas till.

YIMBY vill vara en positiv röst i stadsbyggnadsdebatten. En röst som istället för att säga nej istället säger ja. Och när utvecklingen går åt fel håll så presenterar vi ett alternativ istället. YIMBY ser inte stadens utveckling som ett problem, utan som en möjlighet. Vi bejakar att staden växer.
Vi blir glada över att få nya grannar och mer av den stad som vi vill bo i.

YIMBY kämpar för den urbana stadens upprättelse. Sluta bygga bostadsområden och förorter! Bygg stad istället.

YIMBY vill också att arkitekturen skall återfå sin förlorade roll i staden. Byggnader måste få synas och smyckas med intressant och utmanade arkitektur.

Mer information om oss
Gå med!

Om du har facebook kan du också gå med i vår grupp, "Stockholm är inte bullerbyn".

Spamanvändare?
15 December 2021 13:42 av Erik Westberg
Gratis illustrationsprogram?
11 Mars 2020 04:44 av Huai Chuan
Tumba Centrum
1 Mars 2020 18:38 av Mårten Landström
Samråd om lägenheter längs Bredängsvägen
1 Mars 2020 18:26 av Mårten Landström

@yimbysthlm på Twitter